www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > İdari Kurumlar / TIP Eğitim Kurumları > TTB

TTB Türk Tabipleri Birliği

7407 (1 Kayıtlı Ve 7406 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 01-11-2011, 13:38   #1
aerol
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 06.05.10
Mesajlar: 2.647
Tecrübe Puanı: 669
aerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really nice
Standart Hekimlerin Çalışma Süresi, Nöbet-Fazla Çalışma Ücreti, Dinlenme ve İzin Hakları

Değerli Meslektaşımız,
Türk Tabipleri Birliği, "Hekimlerin Çalışma Süresi, Nöbet-Fazla Çalışma Ücreti, Dinlenme ve İzin Hakları" broşürünü hazırladı. Aşağıdaki bağlantıdan broşüre ulaşılabilir.

Türk Tabipleri birliği
Merkez Konseyi

HEKİMLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ, NÖBET FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DİNLENME VE İZİN HAKLARI
Pazartesi, 10 Ocak 2011 16:07

I.HEKİMLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ
A. Kamu Görevlisi Hekimlerin Çalışma Süresi a. Genel olarak
b. Radyoloji Uzmanları Yönünden
B. Aile Hekimlerinin Çalışma Süresi
C. Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Çalışma Süresi
a. Genel olarak
b. Radyoloji Uzmanları yönünden
II. NÖBET- FAZLA ÇALIŞMA
A. Nöbet Genel Esasları
B. Nöbet Türleri
a. İcapçı (ev) nöbeti
b. Acil Nöbeti
c. Normal Nöbet
d. Branş Nöbeti
e. Radyoloji Uzmanlarının Nöbetleri
C. Nöbet Uygulamaları:
a. Asistan Hekim Nöbetleri,
b. Uzman Hekimlerin Acil Servis Nöbetleri,
c. Aile, Toplum Sağlığı Merkezi Hekimlerinin Acil Nöbetleri
d. Tek Uzman Hekim İcapçı Nöbetleri
D. Nöbet Sonrası Dinlenme-İzin Hakları/Nöbet-Fazla Çalışma Ücreti
a. Kamuda Çalışanlar Yönünden
b. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar Yönünden
III.DİNLENME ve İZİN HAKLARI
A.Yıllık ücretli izin
B. Öğle Tatili
C.Mazeret izinleri
a. Doğum izni,
b. Süt izni,
c. Evlenme ve ölüm hallerinde vb. verilecek izinler
D.Hastalık izni
E.Ücretsiz izin
F.Hafta Tatili
G.Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
H.Şua İzni
I. HEKİMLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ
A. KAMU GÖREVLİSİ HEKİMLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ
a. Genel Olarak:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99. maddesi uyarınca haftalık çalışma süresi 40 saattir.
Maddenin devamında özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma sürelerinin belirlenebileceği düzenlenmiştir.
Kamu görevlisi hekimlerin günlük çalışma sürelerine yönelik bir üst sınır belirtilmemiştir. Yine haftalık ya da günlük normal çalışma sürelerinin dışında, fazla çalışma sürelerinin üst sınırını belirleyen bir düzenleme de yoktur.
Fazla çalışmanın üst sınırının olmaması, hekimlerin dinlenme haklarını ortadan kaldırıcı uygulamalara yol açmaktadır. Oysa yeterli dinlenme olmaksızın insanların çalıştırılması daha yüzyılın başında yasaklanan bir çalışma biçimidir.
Anayasa’nın “Çalışma Şartları Ve Dinlenme Hakkı” başlıklı 50. maddesine göre Dinlenmek çalışanların hakkıdır.” Bu hak temel hak ve hürriyetlerden olması nedeniyle şahsa bağlı devredilemez sosyal bir haktır. Anayasanın 50. maddesinin gerekçesine göre de dinlenme hakkı “…hem çalışanın bedenen korunması için zorunlu hem de çalışanın dinlenme sonrası çalışmasının verimi için gereklidir.” 1961 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi’nin hafta tatili konusunda verdiği bir kararında da “...bugün Dünyada çalışan bütün kişilerin dinlenmeleri gerektiği, bunun sağlığı koruma koşullarından olduğu, dinlenmenin çalışmaktan doğan yıpranmaları giderdiği ve çalışanlara daha iyi, daha verimli çalışma olanağı sağladığı ve böylece hem çalışan kişinin hem de çalışmakla ilgili bulunan toplumun yararının bulunduğu kabul edilmektedir” denilmiştir.[1]
Avrupa Birliği Parlamentosunun üye ülkeler açısından bağlayıcı ve zorunlu 1993 tarih ve 104/EC ve 2003 tarih ve 88/EC sayılı direktiflerinde, hekimlerin günlük çalışma süres 8 saat olup bu süre haftalık 40 saati aşmayacaktır.Zorunla hallerde günlük çalışma süresi 10 saati aşmamak üzere uzatılabilecektir. Ancak günlük 10 saatlik çalıştırma halinde dahi, çalışanlar yönünden bir yılda 24 hafta ortalama 8 saatlik çalışmayı güvence altına alacak şekilde çalışma düzenin belirlenmesi zorunludur.
Avrupa Birliği Mahkemesi’nin 03.10.2000 tarihli SİMAP, 09.09.2003 tarihli JAGLER ve 11.01.2007 tarihli VOREL kararında, hekimlerin nöbetler dahil haftalık çalışma sürelerinin en çok 48 saat olabileceği belirtilmiştir.
Türk Tabipleri Birliği hekimlerin, sağlık personelinin çalıştırılmalarına günlük ve haftalık üst sınır getirilmesine yönelik yasa önerileri hazırlayıp bütün siyasi partiler düzeyinde girişimde bulunmakta, hekimler adına bu alanda açılan davalara destek olmaktadır.
b. Radyoloji Uzmanları Yönünden:
5947 sayılı “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 9. maddesi ile 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a “Ek Madde 1” eklenmiş ve sağlık hizmeti alanında radyasyonla çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saat olarak düzenlenmiştir.
B. AİLE HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRESİ:
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca aile hekimlerinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. Söz konusu maddeye göre; · Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, acil veya olağanüstü durumlar hariç, haftada kırk saatten az olmamak kaydı ile ilgili aile hekiminin talebi ve yerel sağlık idaresinin onayı ile belirlenen çalışma saatleri içinde çalışırlar. · Haftada kırk saatten fazla veya hafta sonları çalışma aile hekiminin ve aile sağlığı elemanının talebi üzerine yapılabilir. · Çalışma saatleri haftanın tüm günlerine yayılabilir. · Aile hekimleri, görev tanımlarında belirlenen nöbet, acil yardım hizmetleri, olağanüstü durumlarda yapacakları hizmetler, toplum sağlığı ve benzeri hizmetlerde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, çalışma saatleri dışında veya hafta tatili ve resmi tatillerde de çalıştırılabilirler. Aile hekimlerine fazla çalışma sürelerine ilişkin ek ödeme yapılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Aile Hekimlerine yönelik olara belirlenen bu çalışma rejimi çalışanlarının korunması amacı ile çalışma süresi ve çalışma günlerinin sınırlandırılmasına yönelik tüm ulusal ve uluslar arası düzenlemelere aykırı düşmektedir. C. ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ
a. Genel Olarak
İş Kanunu’nun 63. maddesi uyarınca iş akdine dayalı olarak görev yapan hekimler için haftalık çalışma süresi 45 saattir. Taraflar iş sözleşmesi ile haftalık 45 saatlik çalışma süresinin altında bir çalışma süresi kararlaştırabilirler. 63. maddenin devamında bu sürenin,sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı düzenlenmiştir.
Ayrıca maddenin 2. fıkrasına göre, günlük çalışma süresi hiçbir biçimde 11 saati aşamaz.
b. Radyoloji Uzmanlarına Yönünden:
İş Kanunu’nun 63. maddesi ve Sağlık Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının ortaklaşa hazırlayıp yürürlüğe koyduğu ‘Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre günlük azami çalışma süresi 7,5 saat olarak belirlenmiştir.
Ancak Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunda özel kuruluş-kamu kurumu ayrımına gidilmediğinden ve kanun hükmü karşısında aksi yöndeki Yönetmelik hükmünün hukuken uygulanma olanağı bulunmadığından haftalık azami 35 saatlik çalışma süresinin özelde görev yapan hekimler için de uygulanması gerekir,
II. NÖBET-FAZLA ÇALIŞMA
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 42. maddesinde nöbetler, Acil, Branş, İcap ve Normal nöbet olmak üzere dört gruba ayrılmıştır.
A.NÖBET GENEL ESASLARI
Genel olarak yataklı tedavi kurumlarında nöbet; normal çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde dışarıdan gelecek hastalarla, kurum içindeki hastaların acil durumlarında tıbbi ve bununla ilgili idari ve teknik yardımları vaktinde sağlayabilmek, olması muhtemel idari ve teknik olay ve kazalara zamanında müdahale edebilmek amacını güder.
Nöbet Saat 8.00'den ertesi gün 8.00'e kadar devam eder. İcap nöbeti dışındaki nöbet türlerinde nöbetçi olanlar kurumdan ayrılamaz.
B.NÖBET TÜRLERİ
a. İcapçı (Ev) Nöbeti:
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre;
 • Birden fazla uzmanın bulunduğu, ancak tutulacak nöbet miktarı karşısında uzman sayısının yetersiz kaldığı sağlık kuruluşunda uygulanır.
 • Baştabip dahil iki veya üç uzman bulunan kurumlarda sadece bu nöbeti tutulur.
 • İcap nöbetçisi, akşam vizitlerini yapar, mesai dışında bulunduğu yeri bildirir, davet edildiğinde kuruma gelir.
b. Normal Nöbet:
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesinin 1. fıkrasının (B) bendine göre;
Mesai saatleri dışında personelin mesai başlangıç saatini değiştirerek veya vardiya sistemi ile gördürülemeyen veyahut bunların dışında kalan hizmetlerin yürütülmesi için düzenlenen nöbet şeklidir.
Amacı sağlık hizmetinin mesai saati dışındaki devamını sürdürerek idari ve tıbbi hizmetlerde süreklilik sağlamaktadır.
Baştabip dahil dört ve daha yukarı tabip bulunan kurumlarda sadece bu nöbet tutulur.
c. Acil Nöbeti:
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesinin 1. fıkrasının (C) bendine göre;
Hastanenin türüne, iş durumuna, personel mevcuduna, hizmetin gereklerine göre baştabip tarafından düzenlenir.
Acil nöbeti tutanlar bir başka nöbete dahil edilemez.
Uzman durumu müsait olan kurumlarda lüzum görülen branşlar için normal nöbete ilave olarak ayrıca acil nöbeti konulabilir. Bu takdirde acil nöbetine iştirak edecek diğer sağlık ve yardımcı sağlık personelinin kimler olacağını ve bunların miktarını baştabip tesbit eder.
Acil nöbeti tutanlar bir başka nöbete dahil edilmezler.
Acil nöbeti tutan uzmanın talebi üzerine yapılacak, çağrıya ilgili dal uzmanı ve diğer personel uymaya zorunludur.
d. Branş Nöbeti
Birden fazla genel cerrahi, iç hastalıkları klinikleri ve kadın hastalıkları ve doğum kliniği bulunan yataklı tedavi kurumlarında tutulur.
Kliniklerdeki bütün personel branş nöbetine dahil edilir.
Branş nöbeti tutanlar bir başka nöbete dahil edilemez.
e.Radyoloji Uzmanları Yönünden Nöbete İlişkin Özel Düzenlemeler
Radyoloji uzmanları ancak günlük mesai süresi ile sınırlı olmak üzere (haftalık 35 saat) ve hizmetin gereği olarak nöbete dâhil edilebilir.
Radyoloji uzmanları, sadece radyoloji ve nükleer tıp birimlerinde, acil tanı ve tedavinin uygulanabileceği durumlarla sınırlı olarak nöbete dahil edilebilirler.
C. NÖBET UYGULAMALARI:
a. Asistan Hekim Nöbetleri,
Nöbet tutturulan asistan/ araştırma görevlileri tıpta uzmanlık eğitimi gören öğrencilerdir. Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 4/1-l maddesine göre uzmanlık öğrencileri “Kurumlarındaki kadro ve pozisyonları ne olursa olsun bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık eğitimi gören kişiler” olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin; 26. maddesinin 3. fıkrası uyarınca uzmanlık öğrencileri eğitim sorumlusunun gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alabilir. Aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca da uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemezler. Uzmanlık öğrencilerinin eğitim aldıkları kurumlardaki nöbet ve çalışma düzenlerinin Yönetmelikle düzenlenen bu temel kurallara göre belirlenmesi gerekmektedir.
Bu kurallar uyarınca asistanlara kendi alanlarında eğitim sorumlusu gözetimi olmaksızın nöbet tutturulması hukuka aykırı olduğu gibi uzmanlık eğitimi ile ilgisi bulunmayan hizmetlerde nöbet tutturulması da mevzuata aykırıdır. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 7/ç maddesi uyarınca Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından 21-22-23.06.2010 gün ve 82 sayılı Karar ile Tıpta Uzmanlık dallarının rotasyonları ve süreleri belirlenmiştir. Örneğin bu rotasyon kararlarına göre acil tıp uzmanlık dalına yönelik bir rotasyonu bulunmayan dalların acil servislerde nöbetçi hekim olarak görevlendirilmesi de mevzuata aykırıdır. Çünkü bu tür uygulamalar uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılan işler kapsamında yer almamaktadır.
Sonuç olarak uzmanlık eğitimi gören asistanlar, kendi uzmanlık eğitimleri kapsamında ve ancak eğitim sorumlusunun nezaretinde uygulama yapabilirler, onlara bu kapsamda nöbet tutturulabilir.
b. Uzman Hekimlerin Acil Servis Nöbetleri,
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 15. maddesinin b) fıkrasında acil servislerdeki acil sağlık hizmetlerinin uzman tabip sorumluluğunda, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş, tecrübeli ve yeter sayıda tabibin, hemşirenin ve diğer personelin de katılımı ile bir bütün olarak yürütülecek şekilde organize edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Burada sözü edilen uzman tabip “Acil Tıp Uzmanı” olan Tabiptir.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesinde ise uzman durumu müsait olan kurumlarda lüzum görülen branşlar için normal nöbete ilave olarak ayrıca acil nöbeti konulabileceği belirtilmiştir. Ancak buradaki acil nöbeti acil servis sorumlu uzmanı olarak nöbet değil, uzmanlık alanı ile ilgili acil hastalara konsültan hekim olarak hizmet vermeyi içeren nöbet türüdür.
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca Acil Tıp Uzmanı hekimin bulunmadığı yerlerde acil serviste görevlendirilecek nöbetçi tabiplerin mutlaka acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş, tecrübeli bir tabip olması gerekir. Yine bu hizmetlerde görevlendirilecek hekimlerin başka bir nöbet türüne dahil edilmesi Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine aykırıdır.
Bu düzenlemeler uyarınca acil servislerde görev yapan hekimlerin sağlık kuruluşlarından ayrılması, kadro yetersizliği vb. gerekçelerle acil sağlık hizmetleri konusunda eğitimi ve tecrübesi olmayan uzman hekimlerin acil servis nöbetçi tabibi olarak görevlendirilmesi hem hukuka hem de sağlık hizmetlerinin gereklerine aykırıdır. Aynı şekilde uzman hekimin eğitimi ve tecrübesi bulunsa bile servis, branş vb. diğer nöbet türleri ile birlikte acil servis nöbeti tutturulması da hukuka aykırıdır.
c. Aile Hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezi Hekimlerinin Acil Sağlık Hizmetleri Nöbetleri.
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesinde Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ve entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde acil sağlık hizmetleri ile yerinde otopsi hizmeti dışındaki adlî tabiplik hizmetlerinin; mesai saatleri içinde aile hekimleri, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ise ilçe merkezindeki, toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde çalışan hekimler ve aile hekimlerinin toplamı dikkate alınarak İlçe merkezindeki toplam hekim sayısı altı veya daha az ise icap, altıdan fazla ise aktif nöbet şeklinde yürütüleceği düzenlenmiştir. Bu nöbet türleri ile de hekimlerin uzun saatler çalıştırılmaları halinde dinlenme haklarının ihlali söz konusu olmaktadır.
d. Tek Uzman Hekim Nöbetleri
Yataklı Tedavi Kurumlarının 42. Maddesinin A fıkrasında İcapçı nöbetinin, uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda tutulacağı düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca icapçı nöbeti için o alandaki uzman hekim sayısının en az iki olması gerekmektedir.
Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan 16.10.2009 gün ve 27378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 12. Maddesinin 9. Fıkrasında, “Ana dal ve yan dal branşlarından uzman tabip mevcudu 1 (bir) olan branşlar acil branş nöbetlerine dahil edilmez. Bunlar için ihtiyaç halinde çağrı yöntemi ile sağlık tesislerine davet edilmek üzere icap nöbeti tutturulur” düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenleme Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen düzenlemesine aykırıdır. Ayrıca Anayasanın dinlenme hakkı, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı başta olmak üzere pek çok normuna aykırıdır. Avrupa Mahkemesi’nin hekimlerin çalışma sürelerine ilişkin kararlarına da aykırıdır. Bu düzenlemenin iptali için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iptal davası açılmış henüz sonuçlanmamıştır.
D. NÖBET SONRASI DİNLENME-İZİN HAKKI/NÖBET-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
a. Kamu Görevlileri Yönünden:
Gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilemez.
Geceyi yoğun mesai ile uykusuz geçiren personele, kurumun personel durumu ve imkânları müsait olmak, hizmeti aksatmamak kaydıyla evinde veya kurum içerisinde lüzum görüldüğü sürece dinlenmesi için baştabip izin verebilir.
Hafta tatillerinde ve resmi tatil günlerinde nöbet tutanlara hizmeti aksatmamak kaydıyla diğer iş günlerinde nöbet süresi kadar izin verilebilir.
İzin kullandırılmayan hekimlere ise nöbet karşılığında ücret ödeneceği 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 33. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca; Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere)nöbet ücreti ödenecektir. Ancak ayda 130 saatten fazlası için ödeme yapılmayacaktır.
Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan asistanlar için de uygulanmaktadır.
İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen personele ise; izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenecektir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemeyecektir. Bu madde uyarınca yapılacak ödemelerin kurumların döner sermaye bütçesinden karşılanacağı düzenlenmiştir. Maddede yer alan gösterge rakamlarına göre 2011 yılı Ocak ayı itibariyle ¼’ünde bulunan bir uzman hekimin bir saat karşılığında alacağı nöbet ücreti 6,19 TL , Pratisyen hekimin ise 5,57 TL’dir.
b. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar Yönünden:
İş Kanunun 41 ve devamı maddelerinde nöbet ve benzeri adlar altında yaptırılan fazla çalışmaların nasıl karşılıklandırılacağı düzenlenmiştir.
İş Kanununda fazla çalışma, haftalık kırkbeş saati aşan çalışma olarak belirlenmiştir.
Haftalık çalışma süresi sözleşme ile kırkbeş saatin altında belirlenmiş ise bu durumda haftalık çalışma süresini aşan ancak kırkbeş saate kadar olan çalışma ise fazla sürelerle çalışma olarak tanımlanmıştır.
Örnek vermek gerekirse bir hekim yaptığı iş sözleşmesi ile hastanede haftada 35 saat çalışmak üzere anlaşmış ve o hafta toplam 50 saat çalışmış ise, 35 saat ile 45 saat arasında kalan 10 saatlik süre fazla sürelerle çalışma sayılmakta 45 saat ile 50 saat arasındaki 5 saatlik süre ise fazla çalışma sayılmaktadır.
Kanun uyarınca fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan hekim isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret alabilecektir.
Ancak zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakika, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında ise bir saat onbeş dakikayı serbest zaman yani izin olarak kullanabilecektir. Örneğimize geri dönecek olursak hekim yaptığı 10 saatlik fazla sürelerle çalışma için 12 saat 30 dakika, geriye kalan 5 saatlik fazla çalışma için ise 7 saat 30 dakika izin kullanabilecektir.
Hekim hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanma hakkına sahiptir.
Hekime, karşılığında izin kullanamadığı nöbet vb. her bir saat fazla çalışma için, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle fazla çalışma ücretine hak kazanır. Hafta tatilinde yapılan fazla çalışmalarda ise saat ücreti yüzyüz zamlı olarak ödenir.
Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalarda, her bir saat fazla süreyle çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.
Fazla süre çalışma için işçinin onayının alınması gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.
Gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren hekimlere fazla çalışma yaptırılamaz.
III. DİNLENME ve İZİN HAKLARI
A. YILLIK ÜCRETLİ İZİN
a. Kamu Görevlileri Yönünden
Kamu görevlilerinin yıllık izin hakları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102. Ve 103. Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelere göre;
 • Kamu görevlisi hekimlerden, hizmeti 1 yıl-10 yıl arası olanlara 20 gün, 10 yıl ve üstü hizmet süresi olanlara ise 30 gün yıllık ücretli izin verilir.
 • Yıllık izinler, âmirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.
 • İçinde bulunulan yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
b. Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlar Yönünden
İş Kanunu’nun 53. Maddesine göre, iş akdine dayalı olarak görev yapan hekimlere verilecek yıllık ücretli izinlerin asgari miktarları hizmet sürelerine göre belirlenmiştir. Hizmet süresine göre hekime verilecek yılık izin süresi;
 • Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
 • 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara yirmi günden,
 • 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz.
Elli yaş ve üzeri hekimler için hizmet süresine bakılmaksızın verilmesi gereken yıllık izin süresi en az 20 gündür.
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
Yıllık izin işveren tarafından bölünemez. Ancak tarafların karşılıklı anlaşması ile bir bölümü 10 günden az olmamak üzere ikiye bölünebilir.
Hekim, yıllık izin hakkından vazgeçemez.
İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.
Yıllık ücretli izin günlerine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
B. ÖĞLE TATİLİ
a. Kamu Görevlileri Yönünden
“Sağlık Personeli Çalışma Saatleri” konulu 2010/55 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelge ile çalışanlara 12.00-14.00 saatleri arasında hizmeti aksatmamak kaydıyla 1 saatlik öğle tatili verileceği, sağlık çalışanlarının bu 1 saatlik arada kurumdan ayrılamayacakları, ihtiyaç duyulması halinde görevlerini sürdürecekleri düzenlenmiştir.
Türk Tabipleri Birliği tarafından, bu uygulama ile yataklı tedavi kurumlarında hekimlerin günlük mesai saatinin 9 saate çıkarıldığı, dolayısıyla haftalık 40 saat olarak belirlenen haftalık çalışma süresinin de 45 saate çıkarıldığı gerekçesiyle Genelgenin iptali istemiyle dava açılmıştı. Sağlık Bakanlığı bu Genelgede 03.09.2010 gün ve 2010/65 sayılı Genelge ile değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikle sağlık çalışanları için 12.00-13.00 saatleri arasının öğle tatili olarak düzenleneceği, kesintisiz hizmet sunulan birimlerde öğle tatilinde de sağlık personelinin bulundurulacağı, bu personel için hastane idaresince uygun görülen zamanlarda 1 saatlik dinlenme süresi verileceği belirtilmiştir.
Ancak Avrupa Birliği Mahkemesi 09.09.2003 tarihli JAEGER kararında; kamu görevlilerini de kapsayan Çalışma Sürelerinin Belirli Yönlerinin Düzenlenmesine Dair 93/104 sayılı direktife atıfla beklemede olan hekimin her an ulaşılabilir olarak geçirdiği sürenin de hastanede işverenin emrinde geçirdiği süre ile eşdeğer olduğuna ve işverenin emir ve talimatlarına hazır olarak beklendiğinden bu sürenin de çalışma süresinden sayılmasına karar vermiştir.
Bu anlamda kamu görevlisi hekimlere öğle yemeği hakkını hizmeti aksatmayacak biçimde, sağlık hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlardan ayrılmadan ve her an hizmet sunmaya hazır halde geçirmeyi dayatan Genelgeler, öğle yemeği tatili hakkını dolayısıyla dinlenme hakkını ihlal etmektedir
b. Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar Yönünden:
İş Kanunu’nun 98. maddesi uyarınca, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, iş akdine dayalı olarak görev yapan hekimlere, günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında işyerinin işleyişine ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle:
 • Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika,
 • Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
 • Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir.
C. MAZERET İZİNLERİ
Devlet memurları Kanunu’nda ve İş Kanunu’nda düzenlenen mazeret izinleri;
 • Doğum izni,
 • Süt izni,
 • Evlenme ve ölüm halinde verilecek izinlerdir.
a. Doğum İzni
a.1.Kamu Görevlileri Yönünden
Devlet Memurları Kanunu’nun 104. Maddesine göre, doğumdan önce 8 hafta (Çoğul gebelik halinde 10 hafta), doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta ücretli izin verilir.
Bu süreler çalışanın sağlık durumuna göre tabip raporuyla uzatılabilir.
Gebe memurun doğum öncesi izin süresinde çalıştırılması şu koşullarla mümkündür:
 • Memurun izin kullanmak yerine, çalışmayı tercih etmesi gerekir.
 • Memur en çok doğumdan önceki 3 haftaya kadar hekim raporu ile uygun bulunması halinde çalıştırılabilir.
 • Memurun bu süre zarfında çalıştığı süreler, doğum sonrası izin sürelerine eklenir.
Karısı doğum yapan kamu görevlisi hekime isteği halinde 3 gün izin verilir.
Gebeliğinin 24. haftasını dolduran kadın hekimin, doğum öncesi izne ayrılıncaya kadar hizmeti aksatmayacak şekilde zaruret olmadığı sürece nöbete girmemesi sağlanır.
a.2.Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlar Yönünden
İş Kanunun doğum iznini düzenleyen 74. maddesi Devlet Memurları Kanununun ilgili hükmüne paralel olup, bu anlamda özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler de yukarıdaki doğum izni esaslarına tabidir.
Yanı sıra İş Kanununda hamilelik süresince gebe hekime periyodik kontroller için ücretli izin verileceği ve hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, gebe hekimin sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılacağı özel olarak düzenlenmiştir.
b. Süt İzni
Doğum yapan çalışanın süt izni hakkı, ülkemizce onaylanan Avrupa Sosyal Şartı’nın 8. maddesinde güvence altına alınmıştır. Bu hükme göre Devletler; emzirme döneminde annelere, bu amaçla yeterli bir süre işe ara verme hakkı sağlamayı ve çocuklarını emzirme dönemindeki kadınların çalışmalarını devam ettirmeye yönelik tedbirleri almayı taahhüt etmişlerdir. Konuya ilişkin mevzuatımızdaki düzenlemelere bakacak olursak;
b.1. Kamu Görevlileri Yönünden
Devlet Memurları Kanunu’nun ‘Mazeret izni’ başlıklı 104. Maddesinin (A) fıkrasına göre, memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir.
2005/79 sayılı Çalışma Düzeni Hakkında Sağlık Bakanlığı Genelgesi’ne göre, doğum yapan hekimler, süt izni süresince hizmeti aksatmayacak şekilde zaruret olmadığı sürece nöbete dahil edilmezler.
Bu iznin ne zaman kullanılacağını belirleme hakkı annenindir.
b.2. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Görev Yapanlar Yönünden:
İş Kanununun 74. Maddesinin son fıkrasına göre, iş akdine dayalı çalışan kadın hekimlere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını anne hekim kendisi belirler.
c. Evlenme ve Ölüm Halinde İzinler
c.1.Kamu Görevlileri Yönünden:
657 sayılı Kanun’un 104. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendine göre, kamu görevlisi hekime, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 5 gün izin verilir.
c.2. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Görev Yapanlar Yönünden:
İş Kanunun 46. maddesine göre, iş akdine dayalı olarak çalışan hekimlere, evlenmelerinde, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde 3 güne kadar ücretli izin verilir.
D. HASTALIK İZNİ
a. Kamu Görevlileri Yönünden
657 sayılı Kanun’un 105. Maddesi uyarınca, hastalık halindeki kamu görevlisi hekime, kendisine verilen tabip raporunda gösterilecek lüzum üzerine hastalık izni verilir.
İzin süresinin hekimin hizmet süresine göre belirlenmesi esas olup:
 • 10 yıla kadar hizmeti olanlara 6 aya kadar,
 • 10 yıl üstü hizmeti olanlara 12 aya kadar,
 • Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar hastalık izni verilebilir.
Bu sürelerin sonunda hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır.
Uzatılan süre sonunda da iyileşmeyenler hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.
Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayanlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulanlar iyileşinceye kadar izinli sayılır.
b. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar Yönünden
Hekimin hasta olması veya kazaya uğraması halinde, tabip raporunda belirtilen gereklere uygun olarak kendisine hastalık izni verilir. İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalık nedeniyle işe gidemediği günler İş Kanunu’nun 55. Maddesi uyarınca yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış günler olarak sayılır.
Aynı maddenin (a) bendine göre, hastalık izni süresinin;
 • İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört haftalık süreyi,
 • İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı haftalık süreyi,
 • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz haftalık süreyi 6 hafta aşması durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı doğmaktadır.
E. ÜCRETSİZ İZİN HAKKI
a. Kamu Görevlileri Yönünden:
Kamu görevlilerinin ücretsiz izin hakkı, 657 sayılı Kanun’un 108. Maddesinde düzenlenmiştir.
Maddeye göre; kamu görevlisi hekimin, bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.
Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
10 hizmet yılını tamamlamış kamu çalışanlarına, mazeret bildirmelerine gerek olmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.
Doğum yapan kamu görevlisine, isteği halinde doğumdan sonraki 8 haftalık izin süresine ek olarak 12 aya kadar ücretsiz izin verilir.
Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında 1 yıldan az olmamak üzere en çok 8 yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
Mazeret gerektiren ücretsiz izin halinin sona ermesi durumunda kamu görevlisi görevine dönmek durumundadır. Buna aykırı davrananlar memuriyetten çekilmiş sayılır.
b. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar Yönünden:
İş Kanunu’nda sadece doğum sonrası ücretsiz izin hakkı özel olarak düzenlenmiştir.
Kanun’un 74. Maddesinin 5. Fıkrasına göre, isteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
Bunun dışındaki tüm durumlarda, ücretsiz izin hakının kullanımı hekim ile işverenin bu konuda anlaşmasına bağlı kılınmıştır.
F. HAFTA TATİLİ
Ülkemizde hafta tatiline ilişkin ‘Hafta Tatili Hakkında Kanun’ hükümleri uygulanmaktadır. Bu Kanuna göre hafta tatili Pazar günüdür.
Ayrıca Kanun’un 4. maddesinde hastanelere Pazar günü tatil yapmama olanağı tanınmıştır.
Ayrıca özel kanunlarda düzenlemelerde hafta tatilinin pazardan başka bir günlerde düzenlenme olanağı saklı tutulmuştur. Konuya ilişkin özel düzenlemelere baktığımızda:
Devlet Memurları Kanununun 99. Maddesinin 2. fıkrasında,cumartesi ve Pazar günlerinin hafta tatili olarak düzenlendiği görülmektedir.
İş Kanununun 46. Maddesinin 1. fıkrası,tatilden önceki 6 iş gününde yasal günlük iş süresine göre çalışan işçiye, yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği şeklindedir. Ancak bunun hangi gün kullanılacağı özel olarak düzenlenmemiştir.
G. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER
Ülkemizde ulusal bayram ve genel tatiller ise, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunda düzenlenmiş, ancak özel kanunlarda yer alan konuya ilişkin düzenlemeler saklı tutulmuştur.
Kanunda yer alan düzenlemelere göre;
 • 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
 • 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos günü Zafer Bayramı olması nedeniyle resmi tatildir.
 • Ramazan Bayramında arife günü saat 13.00'ten itibaren 3.5 gün, Kurban Bayramında arife günü saat 13.00'ten itibaren 4.5 gün resmi tatildir. C) 1 Ocak yılbaşı tatilidir.
 • 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatili olarak düzenlenmiştir.
 • Sayılan ulusal, resmi, dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.
 • Bu Kanun'da belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde takip eden cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
 • Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
 • 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
Devlet Memurları Kanununda ulusal bayram ve genel tatiller hakkında özel hüküm bulunmadığı için, kamu görevlileri için yukarıda sayılan genel esaslar uygulanır
İş Kanunun 44. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleriyle kararlaştırılabilir. Bunlarda hüküm bulunmaması halinde, söz konusu günlerde çalışılması için çalışanın onayı gerekmektedir.
Ancak 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması yasal bir zorunluluktur.
H. ŞUA İZNİ
a. Kamu Görevlileri Yönünden
Kamu sağlık kurum ve kuruluşları ile Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun kapsamındaki sağlık kuruluşlarında radyoaktif etkiye maruz kalan hekimlere, yılda 4 hafta muntazaman devamlı izin verilmesi zorunludur.
Bu iznin içinde bulunulan yıl içinde kullanılması zorunlu olup, bir sonraki yıla bırakılamaz.
Şua izninin parça parça değil bütün olarak verilmesi esastır.
İznin verilişinde öncelikle izni kullanacak hekimin istemi dikkate alınır. Ancak sağlık hizmetlerinin kesintisiz olması zorunluluğu nedeniyle hizmetin aksamaması dikkate alınarak bu istemin, hekimin amiri tarafından uygun bulunması gereklidir.
b. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar Yönünden:
İş akdine dayalı olarak çalışan hekimler yönünden ise, İş Kanununda veya ilgili alt mevzuatta şua izni ile ilgili özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Ancak Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’da ve bu kanuna dayalı çıkarılan Tüzük’te özel kuruluş ya da kamu kurumu ayrımı yapılmadan şua izni vb. haklar düzenlenmiştir. Bu anlamda iş akdine dayalı çalışan hekimlere de yılda 4 hafta muntazaman devamlı izin verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Bu iznin kullanımı için, bir ay önceden işverene ya da yetkili birime bildirimde bulunulması ve isteğin uygun bulunması gerekir.
NOT: Tüm bunlara ek olarak, Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Tüzük’ün 21. maddesine göre, radyoaktif maddeye maruz kalarak görev yapan radyoloji uzmanı hekimlere, Pazar gününe ek olarak bir gün de öğleden sonra izin verilmesi zorunludur.

[1] Aktaran Adem Dinç, Kamu Personelinin Dinlenme Hakkı ve Önemi, E-Yaklaşım, Nisan 2008, Sayı 184.
http://www.ttb.org.tr/index.php/comp...t/article/2350
aerol isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 09-28-2020, 00:39   #2
Brantsep
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart essay about travelling to paris

Devontae Phillips from Des Moines was looking for essay about travelling to paris

Jared Richards found the answer to a search query essay about travelling to parisessay about travelling to paris

write my essay
essay why deserve scholarship
form i 751 cover letter
free objective resume samples
essay questions canterbury tales prologue
essay on why did ja
good words to write a definition essay on
essay on evolution of internet
free romeo and juliet literature essay
essay on world earth day
fresher web designer resume model
essays writer sites online
fee for typing thesis
essay about the kyoto protocol
expository essay writers for hire au
georg simmel essays
gay marriage problem solution essay
essays history canadian law
free essays on cultural diversity
example of comparison essays
front of house manager resume sample
example of thesis statement format
fred thompson acting resume
fedralists essay janna plote bochum nl20 filmbay 7721 e books edu5 html
essay on poverty alleviation in bangladesh
essay on effects of internet
essays on good vs evil
essay about weight loss program
essay on children watching tv
essays on plant biotechnology
essay on plastic world in hindi
essay homeschooling vs public schooling
free hotel business plan excel
graduate manufacturing engineer cover letter
essay space explorer
examples of strong thesis statements for research papers
essays salem witchcraft trials of 1692
greenberg dissertation award unc
geography coursework graphs
essay genarator
factors affecting hotel management thesis
free home builder business plan
essay on fast food industry
essay about work khalil gibran
examples of essays about movies
free essays on fast food
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 10-28-2020, 02:21   #3
GalenSume
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart architecture dissertation proposal

Dan Richardson from Hesperia was looking for architecture dissertation proposal

Ismael Richards found the answer to a search query architecture dissertation proposal


Looking for an expert to write my paper for you? You are at the right place!


biography writing for hire gb
blonde stereotype essay
business plan for tea company
book report college template
best article review ghostwriting websites for masters
best dissertation hypothesis proofreading site for mba
an essay on man epistle 1 summary
an example of an annotated bibliography
ame avionics resume
best literature review editor sites for masters
arcgis experience resume
best presentation writers service for masters
best dissertation proposal ghostwriter service au
academic ghostwriting
a sweet memory essay
against homework facts
buddhism and christianity compare and contrast essay
best paper ghostwriter site uk
best term paper writer services us
awesome resume layouts
ap world history 2012 sample essays
biology curriculum experience instructor resume submit tip vitae
best resume editor site for phd
best cv ghostwriters services for school
a difficult decision i had to make essay
best dissertation abstract proofreading sites for phd
american revolution essay ideas
best phd case study topics
army warrant officer resume
best argumentative essay writing service for mba
are there any good essay writing services
aldo leopold essay thinking like mountain
blink macolm thesis
amadeus essay
admission writers site au
ample cover letter
3 essential functions of a business plan
best dissertation results writing site for phd
bonnie obrien job resume
ap euro dbq thesis examples
activities to teach resume writing
best presentation ghostwriting website gb
business plan competition in india 2010
best curriculum vitae writer websites usa
base sas certified programmer resume
best school essay writing for hire for university
business plan for mortgage loan originator
building a resume on microsoft word
best argumentative essay ghostwriter service for college
bachelor thesis list of symbols
appendix for thesis format
bank examiner cover letter examples
article review ghostwriting website uk
academic writing center uwindsor
alfred hitchcock at 100 essay t filmbay 4 cinema studies html
best american history essays 2009
architect project manager resume
book reports in a bag
best rhetorical analysis essay writing websites for school
astana essay
best critical essay editor website online
best literature review writer websites for school
a essay on the holocaust
automotive service manager resume examples
best business resume objectives
assistance in writing a resume
academic writing is
business plan editing sites online

write my essay
write my essay
college paper writing service
write essays for me

an essay on typography eric gill pdf
acknowledgement samples for thesis
book report robinson curuso
best masters essay writers sites
assistant manager mis resume
best resume writing in orlando
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 10-28-2020, 02:32   #4
Ridgemn
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart popular school essay writing site online

Johnnie Reynolds from Columbus was looking for popular school essay writing site online

Zechariah Webster found the answer to a search query popular school essay writing site online

The web's leading provider of quality and professional academic writing essay writing service essayerudite.com


professional papers writer service for university
reflection on research proposal
portions from a wine-stained notebook uncollected stories and essays
popular dissertation introduction ghostwriting websites for university
research articles on homework
professional corporate trainer resume
proverb type essays
professional speech ghostwriter for hire online
resume cover letters in education
procrastination speech essay
professional research proposal ghostwriter service for masters
research paper on benchmarking of performance
resume for chartered accountants
president ronald reagan essay
resume formats 2008
resume builder 4 keygen
professional dissertation chapter ghostwriting services for mba
professional reflective essay ghostwriters service ca
professional argumentative essay proofreading service uk
resume for cabin crew no experience
resume cover letter for pharmaceutical sales representative
popular school essay ghostwriter website for school
resume for work experience template
popular dissertation introduction writing for hire uk
resume datastage architect
professional bibliography writing sites for masters
quentin tarantino superman returns essay
references apa style purdue owl
resume du livre rhinoceros de ionesco
professional dissertation hypothesis ghostwriters site for college
reflective ghostwriter website au
popular presentation writing sites for school
professional university essay proofreading websites for masters
resume database design
resume ghostwriting service uk
professional masters essay writers service ca
resume electrician strong
research papers on human trafficking
professional business plan writers websites ca
popular dissertation introduction editor site for mba
purdue graduate school thesis
pro marijuana research paper
professional custom essay ghostwriter websites us
professional phd essay writer sites for school
popular rhetorical analysis essay writing sites for college
resume account executive ad agency
preparing for a career in the computer industry essay
resume california oracle dba
reflective essay on physics
professional homework writers site au
professional mba home work sample
professional expository essay writers for hire gb
resume de notre dame de paris

essay writing service
write my research paper
buy essays online
essay writing service
do my homework
dissertation writing help
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 10-28-2020, 03:23   #5
Raclerdteeks
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart How to write my essay Essay writing Custom writing

Essaytyper

Pay somebody to take my online class on-line class assist. Bringing your resume to a another person write my college essay school interview, if allowed, can function a optimistic conversation starter. The finest research paper typer to help https://padlet.com/evansmichael/Bookmarks - kind my essay. As an expert paper writing service we assure ordering with Write My Paper is safe, safe & one hundred% confidential. We write customized college essays and will edit your paper free of charge.
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 10-28-2020, 06:11   #6
BrantNork
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart fukuyama end of history essay summary

Fredy Sharp from Paterson was looking for fukuyama end of history essay summary

Davion Arnold found the answer to a search query fukuyama end of history essay summary


Who can write my essay cheap? Best essay writing service EssayErudite.com


fiction novel cover letter
essays on rwanda civil war
format of resume for the post of lecturer
farewell to manzanar book report
fi consultant resume
file resume cls not found
essay about radhakrishnan
essay on vehicle pollution in india
essay readers leaders
essay on becoming a lawyer
famous quotes about academic writing
essay questions on parliamentary sovereignty
essays about aids
essay book fair kolkata
essay discussion questions
free college essay format
free software developer resume sample
guidelines for writing an article review
french doctoral dissertations
estate planning cover letter
essay on alcohol effects
evaluation essay customer service
essay test taking signal phrase
godt essay emne
essay on do not waste food
expository essay projects
essay about my background
good cover letter for recruitment consultant
good easy persuasive essay topics
essay writing for english tests ielts download
essay advertising techniques
government job resume sample
essay ethics in the workplace
good resume summary
free template business plan small business
father of spin book reports
essay kant's perpetual peace
essay autumn season
essays on cookies
free cover letter templates sales
essays persuasive arguments
examples masters thesis
essay letter examples
example research essay outline
free hair stylist resume samples
free resume templates for educators
essay about evils of war
fansadox 204 birthday gift part 4 homework
essay on the nature of science
frankenstein women essay
genetically modified foods pros and cons essay
gcse chemistry coursework rates
example of resume letter for job
guide research paper writing
free fill in resume builder
expository ghostwriter site uk
fundamentals writing business plan
examples of thesis essays
harvard mba essay questions
essay about leadership roles
for college essay
expository essay about identity and belonging
freelance business plan
good essay closures
essays about photography
god writing my love story book
foundations of financial management 13th edition homework manager
grad nursing cover letter
find free essays online
essays on animal dreams by barbara kingsolver
essay passages
essay on my vision for the future of india
free book report for kid
essay muet 2009
gender inequality in the workplace essay
essay on jrr tolkien
exercise for health dissertation
finance sample cover letter
funny twitter bio examples cover letter
essays on road safety rules
essays on my papa's waltz
essay assignments community college writing class

write my essay
write my essay
compare and contrast essay topics
dissertation writing service
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 10-28-2020, 06:27   #7
GalenSume
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart book review writer website us

Felipe Gregory from Buena Park was looking for book review writer website us

Shaun Watts found the answer to a search query book review writer website us


Looking for an expert to write my paper for you? You are at the right place!


business plan for a marketing communications company
boot camp research paper
ang definition
bumpy paper writing
assignment template for teachers
argumentative writing services usa
ag business plan
best resume ghostwriter sites for masters
best expository essay editing sites for university
business plan for fitness studio
best persuasive essay writers service for university
5 paragraph persuasive essays
best qa analyst resume
best blog editing websites gb
best essays editor for hire gb
best research paper proofreading site uk
analytical avebury essay in in intentional logic metaphysics philosophy series
a topic for a research paper/criminal justice
boeing mechanical engineer resume
about climate change essay
best admission essay ghostwriter sites uk
books on book reports
are essay titles underlined or quoted
army reserve experience resume
best scholarship essay ghostwriters site for school
binary search tree homework solution
best personal essay writing for hire uk
best college essay writing service online
assignment net
buddy book report
air force civilian resume builder
antoinettes dress shop business plan
ap american history essays
business objective examples for resume
ascher on compassion thesis
best university school essay sample
bank operations officer resume
best dissertation introduction editing website for school
apa sample of research papers
bibliography writer
articles and thesis related to disinfection processes in wastewater
beauty spa business plan free
ap world history continuity and change essays
best cheap essay proofreading website for college
blue book report
art deco art nouveau essay
academic paper with literature review
aci aisc resume
a homework assignment
best dissertation hypothesis ghostwriter for hire for university
anorexia essays free
best dissertation introduction ghostwriters website for phd
apa reference example for book with two authors
administration college essay public
biographical research paper rubric
best mba essay ghostwriting services us
3g essay
anthony preus essays in ancient greek philosophy
best case study writer service gb
best homework editor for hire gb
benefits of literature review to a researcher
best article editor for hire for college
argumentative essay examples about love
best presentation ghostwriting sites ca
book report novel pearl
best definition essay writer site for college
best dissertation ghostwriter service gb
book report outlines for 5th graders
accounts consultant resume
android app to write a story
automotive shop business plan
business plan newspaper industry
argumentative essay on text messaging
academic writing essays examples
best custom essay on donald trump
book report on a matter of trust by anne schraff
360 degree feedback thesis
abi jones visual resume
a separate peace by john knowles thesis
building caretaker resume
business ghostwriting sites

write my essay
definition essay topics
informative essay topics
paper writing service

application cover letter templates
best blog writers services gb
an essay on man epistle 1 explanation
best paper writer site ca
are essays italicized or quoted in mla
anne carson hero glass essay
best university admission paper topics
argumentative essay on the crusades
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 10-30-2020, 07:17   #8
GalenSume
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart brave new world ap essay topics

Kegan Lawrence from Costa Mesa was looking for brave new world ap essay topics

Jovan Baker found the answer to a search query brave new world ap essay topicsbrave new world ap essay topicsbritish literature homework help for hireadd twitter button thesis themea2 biology essay exampleassistant store manager resume cover letter, answers to essay questions on college applicationsbrain cancer thesisadmission essay ghostwriters website au. best scholarship essay editing sites uk analysis essays on advertisements, brave new world ap essay topics britain essay historical in personal psychology reflection.
best dissertation softwareacademic art essay rhetoricbusiness plan brewerybiometrics polygraph resume. andromeda strain essay topics anne fadiman best american essays.
best curriculum vitae writer services for university. academic writing course jordan free download, architecture thesis awardsbest book review writer service gbapplication for nursing school essaybullying school homeworkbook review ghostwriter service ca. best admission essay editor website for school best dissertation website!
academic writing different thesis help, apa cover page for book report? best bibliography proofreading for hire for school, argumentative essay writer websites uk.
best dissertation proposal editing site online. business plan for an archery pro shop accounting essay forensicbest content ghostwriters sites gbbilling free medical resume sample. a raise in the sun essay, brave new world ap essay topics a world without war essay.
article proofreading website usa. build a resume and cover letter for free write my paper for me appropriate resume fontsan experience that has changed my life essay.
a p essay behind the mask essay, business plan include vataward resume winning. association for consumer research 2012 call for papers, best annotated bibliography ghostwriters service for mba.
autocad drafter resume templatesbest homework writer site online - help me write my essay. brave new world ap essay topics and basic supervisor management text homework solution guide, anthropology marriage and divorce essay.
best presentation editor for hire uk. best scholarship essay ghostwriter websites for university, thesis help online, best biography ghostwriter services uk
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 10-30-2020, 07:27   #9
BrantNork
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart essay of famous personality in india 2013

Jacob Bryant from Pasadena was looking for essay of famous personality in india 2013

Myles Armstrong found the answer to a search query essay of famous personality in india 2013essay of famous personality in india 2013


hampshire college application essay, gender inequality canada essaysfree response essay examplesessay that discussesgood ideas english language courseworkessay for english oral. essays and reports differences essay tv has a negative, essay of famous personality in india 2013 essayage virtuel de lunettes ray ban.
essay cause and effect of divorceessays the effects of the internetessays editor website augood descriptive essay thesisfpd1975w wont resume. essay on stress on students good sample essay sat.
hbs business plan finalists. essay potna fuk love mp3, form m myers-briggs thesisessays for booksexample cover letter chemical engineering. forests and its uses essay great persuasive essay topics for high school!
friedrich nietzsche genealogy of morals second essay research paper help, essay on drug addiction among studentsglobalization in china essay? events dissertation ideas, free dog grooming business plan templateessay on schools in 21st centuryessay marxist criticism.
essays on job analysisessay writing for class 6 cbse. foreign service resume essay of escoffier. essay structure visual guide, essay of famous personality in india 2013 free research papers on stock market.
example of apa style document. free follow up letter for resume essay writing essay hobby surfing internetessay arts humanitiesessay kyoto nothingness philosopher school.
good research essay topics essays on english as a world language, free easy resume writergeorgetown university masters thesis. free resume templates for certified nursing assistant, essaye moi.
example of a great conclusion for an essay - help on essay writing. essay of famous personality in india 2013 and gre math subject test prep book pdf, fate and free will essays.
greenhouse research paperfree math homework assistance. fresher resume samples doc, essay writing service, essay what is your leadership style
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 11-03-2020, 13:06   #10
BrantNork
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart essay about shylock

Carlo Smith from Renton was looking for essay about shylock

Arturo Gardner found the answer to a search query essay about shylock


Who can write my essay cheap? Best essay writing service EssayErudite.com


expository ghostwriting sites au
essay on soul food movie
essays driving age should raised 18
good concluding sentence persuasive essay
genealogy of morals essay 3 sparknotes
example of visual art critizism essay
essay subjects to write about
health care director cover letter
good titles psychology essays
film studies ghostwriters service
free pages resume templates mac
essay song myself
essay on junk food a health hazard
free small retain business plan
essay on style of clothing
free business plan for pig farming
essay on heart rate
essay good manners 200 words
essay experts ca
free resume search for employers
essays on gun safety
essayiste et
follow up resume submission letters
free research paper crisis communication
examples of amazing college application essays
essay about the life of nelson mandela
government precis writing service
essay on mother's day for kids
essay formal language
good thesis statement research paper
functional resume payroll
essays proofreading services au
essay writing in elementary school
essay about me
essay on corruption pdf file
french thesis search
free sample dissertation
euthanasia and utilitarianism essay
gulen institute essay contest winners
free management resume sample
fancying business plan
essay on new international economic order
essay examples for university applications
examples of dissertation methodology
good geography extended essay topics
gre argument essay rhesus monkey
exodus free book report
essay writing environment protection
functional resume administrative assistant
essay writing on education the bedrock of nigeria economy
gothic literature thesis statement
free essays on political science
essays by nikki giovanni
essay tiger
good discursive essay
free cover letter samples examples
galludet essay
free book report template elementary school
essay on the cuban revolution
essay on human health and hygiene
fill in the blanks resume free
free essays on ronald reagan
essay critically assess
essays on tudor dynasty
free essay on the awakening
foreign language teacher resume sample
essay on terrorism and bomb blast for students
examples of a literature review for a research proposal
essay qestions
essay managerial skills
essays school
essay on japan earthquake and tsunami
examples good creative writing essay
essays about future career goals
euthanasia argumentative essays
free resume builder for college students
explain writing process composing essay
essay videos
film deconstruction essay
exemples dissertations
free essay on steroids in sports
guide to writing a research proposal university of technology sydney
essay promt
essay the road to success
front desk concierge cover letter
guy rothblum thesis
essay on importance of indian culture and values
evolution thesis statement
free research paper on bullying
free topics for dissertations
five paragraph essay lesson plan
essay on tattoos and body piercings
essay for scholarships
essays on peter skrzynecki poems
game design resume cover letter
good student college essay
free essays about school violence
essay on divorce and children
fitness centre business plan sample
george orwell essay henry miller

write my essay
buy essays online
write essays for me
correct my essay
essay writing service
best essay writing service

essays on the outsiders
essay on bpo industries in india
example resume purchasing manager
fragrance sales resume
free virtual assistant business plan template
good cover letter for finance internship
essay song hummingbird
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
ders çalışma kuralları bturkuaz Eğlence / Geyik 10 03-06-2021 02:12
En ETKiLi ÇaLıŞMa SıRaSI..? meethot Motivasyon - Danışmanlık 23 02-05-2011 01:34


Şu Anki Saat: 11:11


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com