www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > İdari Kurumlar / TIP Eğitim Kurumları > TTB

TTB Türk Tabipleri Birliği

3587 (1 Kayıtlı Ve 3586 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 02-07-2011, 10:23   #1
aerol
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 06.05.10
Mesajlar: 2.650
Tecrübe Puanı: 640
aerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really nice
Standart TTB Yüksek Onur Kurulu Karar Özetleri

KARAR 1
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/e, 5/m)
Sağlık Bakanlığı tarafından ithalat izni verilmemiş ilacı muayenehanesinde bulundurduğu tespit edilen Dr. Y.İ, tedavisi uzmanlık gerektiren hastaya içeriği ve etkisi belirsiz maddeleri önermiş ve uygulamıştır.
Şikayet üzerine İzmir Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmış, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi davranmak veya tanıtım yapmak suretiyle meslek uygulamasında bulunmak ve usulüne uygun olarak ruhsatlandırılmamış maddeleri ilaç olarak önermek eylemlerini gerçekleştirdiği gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e ve 5/m maddeleri uyarınca Dr. Y.İ’nin 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 2
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/d, 5/e, 5/l)
Bir ilçede muayenehanesi bulunan pratisyen hekim Dr. N.B, bir başka ilçede bulunan bir sitede 6 bağımsız bölüm kiralayıp hasta yatırarak tedaviye almış, özellikle çaresiz hastalıklara çare bulan bir hekim olarak kendisini tanıtmış, durumları çeşitli tıp dallarında uzmanlık gerektiren hastalara bilimselliği kanıtlanmamış tedavi uygulamıştır.
Antalya Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmış, mevzuata aykırı olarak iki ayrı yerde meslek icra etmek, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi davranmak veya tanıtım yapmak suretiyle meslek uygulamasında bulunmak ve hastalıkların tanı ve tedavisinde bilimselliği henüz kanıtlanmamış ya da bilim dışı yöntemleri uygulamak veya önermek eylemini gerçekleştirdiği gerekçesiyle Dr. N.B’nin TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/d, 5/e ve 5/l maddesi gereği 6 ay süreyle geçici olarak meslekten men cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

KARAR 1
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/p)
KKB Uzmanı Dr. K. N ve Anestezi Uzmanı Dr. E.O’nun katıldığı geniz eti ameliyatında, ilk insizyonda akan kanın rengi nedeniyle hastanın oksijenizasyonun yeterli olmadığının görülmesi üzerine ameliyat sona erdirilmiş ve spontan solunumu geldiği belirtilen hasta servise alınmış, bir süre sonra hasta bir başka sağlık kurumuna sevk edilmiş, birkaç gün sonra da hasta vefat etmiştir.
Hayatını kaybeden çocuğun babasının şikayeti üzerine İstanbul Tabip Odası tarafından hekimler hakkında, tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak ve hastanın sevkini geciktirerek ölümüne neden olmak iddialarıyla soruşturma başlatılmıştır.
Hastadaki oksijenizasyon eksikliğine bronkospazm başta olmak üzere gelişen bir komplikasyonun neden olabileceği, operasyonun sona erdirilmesinden sonra hastanın bekleme odasına alındığı, oysa operasyonda oksijen satürasyonu düşen hastanın spontan solunum ile servise alınması ve nasal oksijen verilmesi ile yetinilmesinin tıbbi bir hata olduğu, hastanın beklenmeksizin usulüne uygun yol ve yöntemle ileri bir sağlık merkezine sevkinin tıbbi bir zorunluluk olduğu, nazal oksijen destekli spontan solunum ile serviste tutulmasının hastanın ölümüne giden yolu açtığı, sonuçta ameliyatta gelişen durum bir komplikasyon olarak kabul edilmekle birlikte ortayaçıkan komplikasyonun yönetiminde yeterli ve gerekli özenin gösterilmediği ve bu özensizliğin hastanın vefatına neden olduğu, hekimin eylemiyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 14/1 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. E.O.’nun TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesi uyarınca 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezasıyla cezalandırılmalarına karar verilmiştir.
KARAR 2
(Türk Tabipleri Birliği Kanunu md. 39)
Pratisyen hekim Dr. A.S, hastalarına Hollanda’dan gelen özel ilaç ve tozlarla zayıflattığını söyleyerek, uygun endikasyonu olmayan ilaç uygulamıştır.
Şikayet üzerine İzmir Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmış, hastalıkların tanı ve tedavisinde bilimselliği henüz kanıtlanmamış ya da bilim dışı yöntemleri uygulamak ya da önermek eylemini gerçekleştirdiği gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/l maddesi uyarınca Dr. A.S’nin 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 1
‎ ‎
(Türk Tabipleri Birliği Kanunu md. ‎‎39)
‎ ‎
Plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Dr. N.K tarafından hastada mevcut zararsız ancak ‎‎yaygın condyloma tümörlerinin yaklaşık 5 saat süren bir operasyonla temizlenmesinin ‎‎ardından serebral emboli ve miyokart enfarktüsü geçiren hastanın 17 saat uyanmamasına ‎‎karşın sağlık personeli tarafından aranan hekim hastayı değerlendirmemiştir. Sonuçta hastanın ‎‎beyni ciddi hasar görmüştür.
‎ ‎
Hasta yakınları tarafından yapılan şikayet üzerine, Ankara Tabip Odası tarafından hekim ‎‎hakkında soruşturma başlatılmıştır.
‎ ‎
Hastanın büyük bir operasyon geçirmiş olduğu, bu kadar uzun süren bir ameliyat ‎‎sonrasında girişimi yapan cerrahın hastayı yakın takip etmesi gerektiği, dosyada mevcut ‎‎hemşire ifadesinde hastanın uyanmaması üzerine ilgili hekim aranmasına karşın gelinerek ‎‎hastanın değerlendirilmediği, bu konuyla ilgili olarak nöbetçi hekime hastanın durumu ‎‎aktarılarak takip etmesinin de istenmediği, gelişen komplikasyonun zamanında saptanmadığı ‎‎ve komplikasyona müdahalenin gereği gibi yönetilmediği, bu eylemiyle Tıbbi Deontoloji ‎‎Tüzüğü’nün 2.maddesinin 1. fıkrası ile 14. maddesinin 1. fıkrasını ihlal ettiği ‎‎gerekçesiyle Dr. N.K’nın 6023 sayılı Yasa’nın 39. maddesi uyarınca 15 ‎‎gün süreyle geçici olarak meslekten men cezasıyla cezalandırılmasına karar ‎‎verilmiştir.
‎ ‎
KARAR 2
‎ ‎
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. ‎‎5/p)
‎ ‎
Özel bir tıp merkezinde Dr. E.C tarafından gerçekleştirilen doğum sonrasında, kan ‎‎uyuşmazlığı olan bebek izlenmeksizin ve gerekli tetkik ve müdahaleleri yaptırılmaksızın ‎‎taburcu edilerek eve gönderilmesi ve çocuğunun beyninde hasar meydana gelmesi üzerine ‎‎bebeğin ailesi tarafından şikayetçi olunmuştur.
‎ ‎
İstanbul Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmıştır.
‎ ‎
Rh uyuşmazlığı olduğu bilinen yeni doğanın 36 saat gözetim altına alınması ve taburcu ‎‎edilirken de kan uyuşmazlığı ile ilgili testler yapılması tıbbi bir zorunluluk olduğu halde Dr. ‎‎E.C’nin bu zorunlulukları yerine getirmeyerek hastasını taburcu ettiği, bebeğin kan ‎‎değerlerinin bozulmasında ve kalıcı harabiyet ortaya çıkmasında, erken taburcu etmenin ve ‎‎taburcu ederken hiçbir işleme tabi tutmamanın temel bir etken olduğu, bu fiili ile Dr. ‎‎E.C’nin Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 14/1 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle ‎‎TTB Disiplin yönetmeliği’nin 5/p maddesi uyarınca 1 ay süreyle geçici olarak ‎‎meslekten men cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.
‎ ‎
KARAR 3
‎ ‎
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. ‎‎5/p)
‎ ‎

‎ ‎
Dr. M.M’ ye penis büyütme isteğiyle giden hastaya protez takılmış ve protezin ‎‎atması nedeniyle bir dizi operasyon daha yapılmış, ancak hasta zarar görmüştür.
‎ ‎
İzmir Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma açılmış; alınan bilirkişi ‎‎raporlarında, hastaya endikasyonu olmayan ve geri dönüşsüz bir operasyon yapıldığı, buna ‎‎bağlı komplikasyonların da geliştiği belirtilmiştir.
‎ ‎
Dr. M.M.’nin meslekte bilgi ve beceri yetersizliği, özen eksikliği, dikkatsizlik ve ‎‎benzeri kusurlardan dolayı eksik ya da yanlış tanı ve tedavide bulunarak hastaya kalıcı zarar ‎‎verdiği gerekçesiyle TTB Disiplin yönetmeliği’nin 5/p maddesi uyarınca 15 gün ‎‎süreyle geçici olarak meslekten men cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.
‎ ‎
KARAR 4
‎ ‎
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. ‎‎5/d)
‎ ‎
Dr. Ö.E’nin. üç ayrı şehirde güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşu açtığı ve ‎‎tıbbi uygulamalar yaptığının bildirilmesi üzerine Adana Tabip Odası tarafından hekim ‎‎hakkında soruşturma başlatılmıştır.
‎ ‎
Birden fazla yerde açtığı muayenehane niteliğinde sağlık kuruluşunda hekimlik yaptığı ‎‎gerekçesiyle Dr. E.Ö’nün 1 ay süreyle geçici olarak meslekten men cezasıyla ‎‎cezalandırılmasına karar verilmiştir.

KARAR
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. ‎5/t)
Özel bir hastanede yapılan operasyonla İsrail vatandaşı bir kişiden bir Türk hastaya yasadışı olarak böbrek nakli yapıldığına ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine, transplantasyonu yapan hekim Dr. Y.E.S ve hastane başhekimi Dr. B.M. hakkında İstanbul Tabip Odası tarafından soruşturma başlatılmıştır.
Hastaya yapılan işlemlerin hastane kayıtlarında gerçeğe uygun şekilde gösterilmediği, vericinin Kadıköy Sağlık Grup Başkanlığı’na bağlı ekiplerce yapılan baskında saklanırken bulunduğu, İngilizce bilmemesine rağmen İngilizce olarak hazırlanmış onay formunu imzaladığı, alıcı ve vericinin daha sonra değiştirseler de emniyet ifadelerinde para alışverişinden söz ettikleri, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslar arası Transplantasyon Birliği ve Avrupa Konseyi’nin “akraba olmayan veya aralarında hissi bağ olmayan kişiler arasındaki nakil işlemlerinin ticari nitelikte olduğu” görüşünde bulunduğu, operasyonun gerçekleştiği hastanenin doku ve organ nakli yapma yetkisi bulunmadığı gerekçeleriyle Dr. Y.E.S ve Dr. B.M’nin TTB Disiplin Yönetmeliği 5/t maddesi uyarınca 6 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.
KARAR 1
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/f)

Dr. K.M hakkında, Emekli Sandığı sigortalı ve hak sahiplerinin reçetelerine sonradan ilaç ilave etmek, hak sahiplerine uygulanmayan tahlil ve tetkikleri yapılmış gibi göstermek ve Emekli Sandığı’na fatura etmek eylemleri sebebiyle Emekli Sandığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın bildirimi üzerine İzmir Tabip Odası tarafından soruşturma başlatılmıştır.
Dr. K.M’nın “Kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılmasına yönelik eylemlerde bulunmak; bu amaca yönelik olarak sahte belge veya reçete düzenlemek, reçete ve belgeler üzerinde tahrifat yapmak” eylemini gerçekleştirdiği gerekçesi ile TTB Disiplin Yönetmeliği 5/f maddesi uyarınca 1 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 2
(Türk Tabipleri Birliği Kanunu md.39)

Dr. Ö.Ö. medikal ürün satılan bir işyerinde birden fazla kişiye dolgu işlemi yapmış; dudağına, yapılması onaylanmayan, tıbben sakıncalı Biopolimero adlı dolgu maddesi ile enjeksiyon yapılan bir hastanın yüzü şişmiş, ağzında ve yanağında yaralar oluşmuştur.
Sözü edilen hastanın şikayeti üzerine hekim hakkında İzmir Tabip Odası tarafından “meslekte bilgi ve beceri yetersizliği, özen eksikliği, dikkatsizlik ve benzeri kusurlardan dolayı eksik ya da yanlış tanı ve tedavide bulunarak hastaya kalıcı zarar vermek” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır.
Dr. Ö.Ö.’nün, işlemi hastanın onamını almaksızın gerçekleştirdiği, girişimin bir sağlık kuruluşunda yapılmadığı, hastanın sağlığının geçici olarak bozulmasına neden olduğu gerekçeleriyle, daha önce almış olduğu cezalar da göz önünde bulundurularak, TTB Kanunu 39. maddesi uyarınca 1 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

KARAR 1
(Türk Tabipleri Birliği Kanunu md. 39)
Dr. O.M. bazı hastalarda endikasyonu zorla geniş tutmuş, yanlış endikasyon koymuş, agresif cerrahi uygulamalarda bulunmuştur.
Yapılan ihbar niteliğindeki başvuru sonucunda, İstanbul Tabip Odası hekim hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda, hastalarına karşı özensiz davrandığı, operasyon endikasyonlarının doğru olmadığı, tıbbi kayıtları son derece yetersiz tuttuğu, takibinde ihmal ve özensizliklerinin olduğu ve bu kusurlu davranışları ile hastaların ölümünden hekim olarak sorumlu olduğu gerekçeleriyle Dr. O.M’nin Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 2
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/g)
Dr. K. K. sahibi bulunduğu yetkisiz poliklinik adına bir özel hastanede sürücü adaylarını muayene etmiş, izinsiz olarak başka hekimlerin kaşelerini kullanarak ve sahte imza ile sürücü adayı olur raporları düzenlemiştir.
Yapılan ihbar niteliğindeki başvuru sonucunda, İstanbul Tabip Odası hekim hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda, Dr. K. K.’nin sahibi olduğu poliklinik adına yetkisiz olarak ve başka hekimlerin kaşeleri ile sahte imza kullanılarak sürücü olur raporu düzenlemesi eyleminin sabit görüldüğü gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği 5/g maddesi uyarınca 3 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 3
(Türk Tabipleri Birliği Kanunu md. 39)
Merkezi İzmir’e bağlı bir ilçede bulunan ve sağlık hizmeti sunan bir şirketin sahibi olan Dr. B.C, Tabip Odası’nın izni olmaksızın Aydın’a bağlı bir ilçedeki tatil köyünde faaliyet göstermiş, burada asistans hizmeti vermiş, hasta tedavi etmiştir.
Yapılan şikâyet sonucunda, İzmir Tabip Odası hekim hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda, Dr. B.C.’nin İzmir Tabip Odası’na üye olduğu halde Aydın Tabip Odası sınırları içinde mesleki etkinlikte bulunarak TTB Disiplin Yönetmeliği 4/l maddesinde tanımlı “Tabip Odası’nın uygun izni olmaksızın çalışmak” eylemini gerçekleştirdiği gerekçesiyle, mesleki ve etik değerler açısından ciddi ihlal oluşturan eylemin davranış biçimine dönüştüğü kanısına varılarak Dr. B.C’nin, Türk Tabipleri Birliği Kanununun 39. maddesi uyarınca geniş takdir hakkı kullanılarak 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 4
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/t)
Dr.T. P. hasta yakınından “bıçak parası” almıştır.
Konunun basına yansıması üzerine İstanbul Tabip Odası hekim hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda, Dr. T. P.’nin hasta yakınından “bıçak parası” almak yoluyla haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği 5/t maddesi uyarınca 3 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 5
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/g)
Dr. K. K. kırmızı reçeteleri renkli fotokopiyle çoğaltmış, reçete düzenleyerek uygun olmayan süre ve dozlarda çok miktarda kırmızı reçeteli ilacın eşi tarafından eczanelerden alınmasını sağlamıştır.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan şikâyet sonucunda İstanbul Tabip Odası hekim hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda, Dr.K. K.’nintıbbi endikasyon olmaksızın ve hukuka aykırı yollarla kırmızı reçeteli ilaç reçete etmiş olduğu gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği 5/g maddesi uyarınca 6 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 6
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/e, md.5/l)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. S. A. hemoroid ve göz hastalıklarını sülükle tedavi ettiğini ileri sürerek bu yönde uygulamalarda bulunmuş, bu uygulamaları çeşitli ulusal ve yerel televizyonlardaki programlarda duyurmuştur.
Manisa Tabip Odası’na çeşitli kişi ve kurumlardan gelen şikayet dilekçeleri üzerine hekim hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda, Dr. S. A.’nınbilimsel ilkelere ve belirlenmiş usullere uygun araştırmalar yapılmaksızın, yan etki ve etkinlik çalışmalarına müracaat etmeksizin sülükle tedavi yöntemini hastalıklarda uyguladığı gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği 5/l maddesi uyarınca ve uzmanlık alanı olmamasına rağmen göz hastalıkları ile ilgili konularda tedavi yöntemleri uygulamış olduğu gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği 5/e maddesi uyarınca 6 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 7
(Türk Tabipleri Birliği Kanunu md.39)
Dr. İ. K. bir otel içerisinde yer kiralayarak mesleki faaliyet yürütmüş, bu sebeple üst hakkı tesis etmiş olan ilçe Kaymakamlığı ile kar payı ödemeleri konusunda yazışmalar yapmış, bu yazışmalardan tabip odası onayı olmaksızın işyeri hekimliği yaptığı anlaşılmış, başka bir otel ve su parkında tıbbi danışman olarak görev yapmış ve burada gerektiğinde hasta bakmış, otellerle yapılan gizli anlaşmalarla hastaların kendisine ya da ortağı bulunduğu sağlık kuruluşuna yönlendirilmesini ve ortağı olduğu sağlık kuruluşunun otellerin sağlık kabini gibi çalışmasını sağlamıştır.
Yapılan şikâyet sonucunda İzmir Tabip Odası hekim hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. İ. K.’nin hukuka aykırı eylemleri sabit bulunarak Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca 1 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

KARAR 1
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/g)
Dr. E.Ö. ve Dr. H.D. bir hasta hakkında farklı tarihlerde bilimsel çalışmalar ışığında birbiriyle çelişkili ve belirtilen tanılardan en azından birinin gerçeğe aykırı olduğu adli tıp raporları düzenlemişlerdir.
Hastanın şikayeti üzerine, İstanbul Tabip Odası hekimler hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. E.Ö. ve Dr. H.D. tarafından birbiriyle çelişkili iki ayrı rapordan en az birinin gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği, bu eylemleriyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle, adı geçen hekimlerin TTB Disiplin Yönetmeliği 5/g maddesi uyarınca 1 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.
KARAR 2
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/g)
Dr. E.Ö., Dr. H.D., Dr. S.G.U., Dr. C.Y.G. bir hasta hakkında farklı tarihlerde bilimsel çalışmalar ışığında birbiriyle çelişkili ve belirtilen tanılardan en azından birinin gerçeğe aykırı olduğu adli tıp raporları düzenlemişlerdir.
Hasta vekilinin şikayeti üzerine, İstanbul Tabip Odası hekimler hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. E.Ö., Dr. H.D., Dr. S.G.U., Dr. C.Y.G. tarafından birbiriyle çelişkili iki ayrı rapordan en az birinin gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği, bu eylemleriyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle, adı geçen hekimlerin TTB Disiplin Yönetmeliği 5/g maddesi uyarınca 1 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.
KARAR 3
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/g)
Dr. S.G.U. bir hasta hakkında farklı tarihlerde bilimsel çalışmalar ışığında birbiriyle çelişkili ve belirtilen tanılardan en azından birinin gerçeğe aykırı olduğu adli tıp raporları düzenlemiştir.
Hasta yakınlarının şikayeti üzerine, İstanbul Tabip Odası Dr. S.G.U. hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. S.G.U. tarafından birbiriyle çelişkili iki ayrı rapordan en az birinin gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği, bu eylemiyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle, adı geçen hekimin TTB Disiplin Yönetmeliği 5/g maddesi uyarınca 1 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

KARAR 4
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/g)
Dr. E.Ö., Dr. H.D., Dr. S.G.U. bir hasta hakkında farklı tarihlerde bilimsel çalışmalar ışığında birbiriyle çelişkili ve belirtilen tanılardan en azından birinin gerçeğe aykırı olduğu adli tıp raporları düzenlemişlerdir.
Hasta yakınının şikayeti üzerine, İstanbul Tabip Odası hekimler hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. E.Ö., Dr. H.D., Dr. S.G.U. tarafından birbiriyle çelişkili iki ayrı rapordan en az birinin gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği, bu eylemleriyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle, adı geçen hekimlerin TTB Disiplin Yönetmeliği 5/g maddesi uyarınca 1 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.
KARAR 5
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/g)
Dr. E.Ö., Dr. S.G.U. bir hasta hakkında farklı tarihlerde bilimsel çalışmalar ışığında birbiriyle çelişkili ve belirtilen tanılardan en azından birinin gerçeğe aykırı olduğu adli tıp raporları düzenlemişlerdir.
Hasta vekilinin şikayeti üzerine, İstanbul Tabip Odası hekimler hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. E.Ö. ve Dr. S.G.U. tarafından birbiriyle çelişkili iki ayrı rapordan en az birinin gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği, bu eylemleriyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle, adı geçen hekimlerin TTB Disiplin Yönetmeliği 5/g maddesi uyarınca 1 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.
KARAR 6
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/g)
Dr. E.G., Dr. S.G.U. bir hasta hakkında farklı tarihlerde bilimsel çalışmalar ışığında birbiriyle çelişkili ve belirtilen tanılardan en azından birinin gerçeğe aykırı olduğu adli tıp raporları düzenlemişlerdir.
Hasta vekilinin şikayeti üzerine, İstanbul Tabip Odası hekimler hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. E.G., Dr. S.G.U. tarafından birbiriyle çelişkili iki ayrı rapordan en az birinin gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği, bu eylemleriyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle, adı geçen hekimlerin TTB Disiplin Yönetmeliği 5/g maddesi uyarınca 1 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.
KARAR 7
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/g)
Dr. E.G., Dr. E.Ö., Dr. S.G.U. bir hasta hakkında farklı tarihlerde bilimsel çalışmalar ışığında birbiriyle çelişkili ve belirtilen tanılardan en azından birinin gerçeğe aykırı olduğu adli tıp raporları düzenlemişlerdir.
Hasta vekilinin şikayeti üzerine, İstanbul Tabip Odası hekimler hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. E.G., Dr. E.Ö., Dr. S.G.U. tarafından birbiriyle çelişkili iki ayrı rapordan en az birinin gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği, bu eylemleriyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle, adı geçen hekimlerin TTB Disiplin Yönetmeliği 5/g maddesi uyarınca 1 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.
KARAR 8
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/g)
Dr. E.Ö. bir hasta hakkında farklı tarihlerde bilimsel çalışmalar ışığında birbiriyle çelişkili ve belirtilen tanılardan en azından birinin gerçeğe aykırı olduğu adli tıp raporları düzenlemiştir.
Hasta vekilinin şikayeti üzerine, İstanbul Tabip Odası Dr. E.Ö. hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. E.Ö. tarafından birbiriyle çelişkili iki ayrı rapordan en az birinin gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği, bu eylemiyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle, adı geçen hekimin TTB Disiplin Yönetmeliği 5/g maddesi uyarınca 1 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 9
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/l)
Dr. Ş.T.N.Z. henüz tedavisi bulunmayan nöromüsküler hastalıkları, akupunkturla tedavi ettiğini ileri sürerek bu yönde uygulamalar yapmış ve bu çalışmalarını basın-yayın ve benzeri araçlarla kamuoyuna duyurmuştur.
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği tarafından yapılan şikâyet üzerine, İstanbul Tabip Odası Dr. Ş.T.N.Z. hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. Ş.T.N.Z.’nin hastalarına nöromüsküler hastalıklarda etkisi bilimsel olarak gösterilemeyen tedaviyi uyguladığı gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği 5/l maddesi uyarınca 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 10
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/f)
Dr. A.B. çalıştığı tıp merkezinde sağlık hizmeti alan kamu personeli adına düzenlenen faturalara yapılmamış işlemleri de eklemiştir.
İzmir Defterdarlığı tarafından yapılan şikâyet üzerine, İzmir Tabip Odası Dr. A.B. hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. A.B.’nin düzenlenen faturalara yapılmamış işlemleri de ekleyerek, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmaya yönelik eylemde bulunduğu gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği 5/f maddesi uyarınca 1 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 11
(Türk Tabipleri Birliği Kanunu md.39)
Dr. M.K.O. özel muayenehanesinde yabancı uyruklu hekimler çalıştırmıştır.
İlçe Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan şikâyet üzerine, İstanbul Tabip Odası Dr. M.K.O. hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. M.K.O.’nun Türkiye’de hekimlik yapma yetkisi bulunmayan yabancı uyruklu hekimleri çalıştırarak 1219 sayılı Yasanın 1. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle TTB Yasasının 39. maddesi gereği 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 12
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/p)
Üroloji uzmanı Dr. M.A.A., USG incelemesinde hastadaki testis torsiyonunu tespit edememiş, hastanın testisi alınmıştır.
Hasta yakınları tarafından yapılan şikâyet üzerine, İstanbul Tabip Odası Dr. M.A.A. hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. M.A.A.’nın hastanın USG bulgularında bir üroloji uzmanının aklına ilk etapta testis torsiyonunu getirecek yeterli veri bulunmasına karşın yanlış teşhiste bulunduğu gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesi uyarınca 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 13
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/l)
Dr. T.S. migren tedavisinde, neuro-feedback yönteminin etkili olduğunu ileri sürerek bu yönde uygulamalar yapmış, çalışmalarını kamuoyuna duyurmuştur.
İstanbul Tabip Odası Dr. T.S. hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. T.S.’nin hastalarına, migren hastalığının tedavisinde etkisi bilimsel olarak gösterilemeyen bir yöntemi uyguladığı gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği 5/l maddesi uyarınca 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 14
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/p)
Dr. M.T.D. missed abortion tanılı hastasına özel muayenehanesinde küretaj işlemi yapmış, kanamanın durmaması sonucunda hasta kaybedilmiştir.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan şikâyet üzerine, İstanbul Tabip Odası Dr. M.T.D. hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. M.T.D.’nin missed abortion tanılı hastaya hastane veya tam donanımlı klinikte müdahale etmediği, bu olgularda istenmesi gereken testlerin de istenmemiş olduğu gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği 5/p maddesi uyarınca 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 15
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/p)
Pratisyen hekim olan Dr. O.T., gözüne metal “çapak” saplanan hastaya müdahale ederek cismi çıkarmış, hastanın şikâyetlerinin sürmesi üzerine başka bir sağlık kuruluşunda yapılan inceleme sonucunda gözde kornea kesilmesi ve kalıcı görme kaybı saptanmıştır.
İlçe Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan şikâyet üzerine, İstanbul Tabip Odası Dr. O.T. hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. O.T.’nin hastayı bir göz hastalıkları uzmanına sevk etmek yerine vakaya kendisinin müdahale etmesi ve tedaviyi bizzat sürdürmekteki ısrarı gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği 5/p maddesi uyarınca 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 16
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/d)
Dr. S.M. birden fazla yerde muayenehane açmış ve işletmiştir.
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından yapılan şikâyet üzerine, İstanbul Tabip Odası Dr. S.M. hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.
Yapılan soruşturma sonucunda Dr. S.M.’nin hekimin aynı anda birden fazla yerde muayenehane açarak serbest hekimlik yaptığı, bu fiili ile 1219 sayılı Yasanın 12. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliğinin 5/d maddesi uyarınca cezalandırılmasına, adı geçen hekimin İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilmiş ve TTB Yüksek Onur Kurulu tarafından onanmış bulunan 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılması nedeniyle cezasının 1 ay süre ile geçici olarak meslekten men olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

KARAR 1
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/e)
Göğüs hastalıkları uzmanı olan ve özel bir hastanede görev yapan Dr. S.İ, iç hastalıkları uzmanı yerine nöbet tutmuş ve dahili hastalıklarla ilgili olarak konsültasyonlar yapmıştır.
Acil dahiliye polikliniğine üç gündür süren karın ağrısı, bulantı ve kabızlık şikayeti ile başvuran bir hastanın tedavisi sonrasında yaşananlar sonucunda hastanın kaybedilmesi üzerine hasta yakınlarının şikayetiyle İstanbul Tabip Odası tarafından hekim hakkında, hastanın tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hatasının bulunduğu ve uzmanı olmadığı alanda uzmanmış gibi davrandığı iddiası ile soruşturma yürütülmüştür.
Yapılan soruşturma sonucunda hastanın ölümü ile hekimin eylemi arasında nedensellik bağı kurulamadığından Dr. S.İ.'nin mesleki kusuru ile hastanın ölümüne katkıda bulunmak konusunda cezalandırılmasına yer olmadığına karar verilirken, hekimin iç hastalıkları uzmanı olmadığı halde bir iç hastalıkları uzmanı gibi acil nöbetini ifa ettiği gerekçesi ile TTB Disiplin Yönetmeliğinin 5/e maddesi gereğince 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

KARAR 2
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/a)
Başhekim yardımcısı olan Dr. N.T, radyoloji sorumlu uzman odasına girerek Dr. M. T.İ'ye oturma şeklini uygunsuz bulduğunu yüksek sesle söylemiş, kolundan tutarak tartaklamış ve odayı terk etmesini istemiştir.
Dr. M.T. İ'nin şikayeti üzerine İstanbul Tabip Odası tarafından şikayet edilen hekim hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Dr. N.T'nin meslektaşına karşı fiili ve sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesi ile TTB Disiplin Yönetmeliği'nin 5/a maddesi gereğince 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 3
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/d)
Devlet Hastanesi'nde görevli hekim Dr. İ.E, Susurluk'ta bulunan eski muayenehanesinin kapanması işlemlerini yapmış ve Balıkesir'de muayenehane açmıştır. Hekimin Susurluktaki muayenehanesini kapatmasından yaklaşık olarak iki ay sonra Sağlık Grup Başkanlığı tarafından burada yapılan denetimde muayenehanenin bekleme salonunda 10-12 hasta ve hasta yakınının beklediği ve bir görevlinin bulunduğu muayenehanede, doktor tabelası yer alan odada Dr. İ.E'nin ve faal bir ultrason cihazının da olduğu tespit edilmiştir.
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün bildirimi üzerine Balıkesir Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Dr. İ.E'nin birden fazla yerde muayenehane çalıştırdığı gerekçesi ile TTB Disiplin Yönetmeliği'nin 5/d maddesi uyarınca 30 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 4
(TTB Disiplin Yönetmeliği md.5/f)
Dr. A.D, sorumlu müdürü olduğu özel poliklinikte personel çalışma izin belgesi bulunmayan hekimlerin poliklinikte tam gün çalıştıkları yönünde asılsız beyanda bulunmuş, bu hekimlerden birisinin isim ve diploma numarasının bulunduğu kaşeyi kullanarak ve imzasını taklit ederek 1737 adet reçete, 957 adet muayene işlem çıkış özeti, bu işlemlere ait 3367 adet laboratuar tetkiki istem formu hazırlamış, bir başka hekimin ismini ve diploma numarasının bulunduğu kaşeyi kullanarak ve imzasını taklit ederek 3977 adet laboratuar tetkik sonucu raporu düzenlemiş veya düzenlettirmiş, 21 hak sahibi adına asılsız 5 adet radyoloji, 23 adet kan ve 12 adet idrar tetkiki sonucu düzenlemiş, sayılan işlemleri Emekli Sandığı'na fatura etmiştir.
Emekli Sandığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın bildirimi üzerine İzmir Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Dr. A.D'nin "Kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılmasına yönelik eylemlerde bulunmak; bu amaca yönelik olarak sahte belge veya reçete düzenlemek, reçete ve belgeler üzerinde tahrifat yapmak" eylemini gerçekleştirdiği gerekçesi ile TTB Disiplin Yönetmeliği 5 / f maddesi uyarınca 6 ay süre ile geçici olarak meslekten men ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 1
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/f)
Dr. Y.Z. bazı eczaneler ile işbirliği içinde, hastayı görmeden, usulsüz ve sahte kupürlü reçeteler düzenlemiştir.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın bildirimi üzerine Hatay Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Dr. Y.Z'nin, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 12. maddesi hükmünü ihlal ettiği, kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılmasına yönelik eylemlerde bulunduğu, bu amaca yönelik olarak sahte reçete düzenlediği gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği 5 (f) maddesi gereğince 3 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 2
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/f)
Dr. M.D, bir eczane sahibi ve mesul müdürünün yönlendirmesi ile hak sahiplerini görmeden şeklen gerçek, içerik itibariyle sahte reçete düzenlemiştir.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın bildirimi üzerine Hatay Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Dr. M.D'nin, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 12. maddesi hükmünü ihlal ettiği, kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılmasına yönelik eylemlerde bulunduğu, bu amaca yönelik olarak sahte reçete düzenlediği gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği 5 (f) maddesi gereğince 3 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 3
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/p)
Dr. O.K'nin, ameliyat öncesi ayak grafisini çektirmeden ve ameliyat öncesi hazırlıkları yeterli şekilde yapmadan, hastanın yaşı dikkate alındığında önde gelen seçenek olmayan bir yöntemle yaptığı ameliyat sonrasında hastanın parmağında içe dönüklük deformitesi gelişmiştir.
Hastanın şikayeti üzerine İzmir Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu'nca; ameliyat öncesi ayak grafisinin alınmadığı ve ameliyat öncesi hazırlıkların yeterli şekilde yapılmadığı, bunun hastaya karşı özen eksikliği olduğu, hastaya uygulanan ameliyat yönteminin deformitenin az olduğu ve kemikte artroz olmadığı hallerde uygulanabilecek bir yumuşak doku ameliyatı olduğu, hastanın yaşı dikkate alındığında seçilen ameliyat tipinin önde gelen seçenek olmadığı, erken dönemde yapılacak ikinci bir ameliyatla şekil bozukluğunun düzeltilme şansı olsa da şu aşamada düzeltilme şansı bulunmadığı, ancak ikinci bir ameliyat yapılsa bile her halde bir miktar hareket kaybının olacağı, bu nedenle hastada kalıcı bir zararın doğduğu, ameliyat öncesi hastanın aydınlatılmış onamının alınması yükümlülüğünün müdavi hekime ait olduğu, ancak hastanın yeterince ve gerektiği gibi aydınlatıldığına ilişkin onam belgesinin alınmadığı gerekçesi ile Dr. O.K'nin TTB Disiplin Yönetmeliği'nin 5/p maddesi uyarınca 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 4
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/g)
Dr. L.D, sorumlu hekimi olduğu görüntüleme merkezinde yapılan kontrastsız tomografi çekimlerinin rapor sonuçlarını iki nüsha olarak düzenlemiş, bir nüshasını hastaya, diğerini yapılan işlem bedellerinin tahsili amacıyla SSK'ya göndermiş, görüntüleme kontrastsız yapıldığı halde SSK'ya gönderilen rapor nüshalarına kontrastlı yapılmış ibaresini eklemiş, kontrast maddesini kullanılmış gibi göstermiştir.
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Başhekimliği ve bir hastanın yaptığı başvuru üzerine İstanbul Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Görüntüleme için kullanılması gereken maddenin kullanılmadığı halde kullanılmış gibi hak ediş düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği, bazı durumlarda tıbben kullanılması uygun olmasa da genel olarak kontrastlı çekimin daha hassas olduğu ve tanı koymak için ek bir avantaj sağladığı ve kontrastlı çekim yapılması durumunda daha farklı ve ileri sonuçlara ulaşılması mümkün olduğu halde kontrastlı çekim yapıldığı ifade edilerek raporu inceleyen hekimin yanılmasına neden olarak kontrastsız çekim yapılan hastalar için ileri sonuç şansının yok edildiği, sonuçta gerçeğe aykırı rapor düzenleyerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 16. maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile Dr. L.D'nin Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin 5. maddesinin (g) bendi gereğince 3 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 5
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/e)
Çocuk hastalıkları uzmanı olan Dr. N.A, geçirdiği iş kazası sonucu getirilen hastanın kolunu alçıya almıştır.
Hastanın şikayeti üzerine İstanbul Tabip Odası tarafından hekim hakkında uzmanlık dışı girişimde bulunduğu iddiası ile soruşturma başlatılmıştır.
Dr. N.A tarafından yapılan alçının atel niteliğinde olmadığı, yapılan işlemin açıkça kırığa müdahale ve tedavi amaçlı alçı uygulaması olduğu, Dr. N.A'nın bir ortopedi ve travmatoloji uzmanının müdahale etmesi gereken hastaya müdahale ederek kusurlu davrandığı gerekçesiyle, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereğince 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 6
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/k)
Dr. A.B'nin mesul müdürü olduğu özel poliklinikten ayrılan bir hekim adına, ayrılış tarihinden sonra raporlar düzenlenmiştir.
Adına rapor düzenlenen hekimin İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptığı başvurunun İl Sağlık Müdürlüğü'nce Tabip Odası'na bildirilmesi üzerine İstanbul Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Özel sağlık kuruluşunda düzenlenen raporların şikayetçi hekime ait olmadığı, buna karşın bu hekimin isminin raporların altında yer aldığı, dolayısıyla raporların gerçeğe aykırı olduğu gerekçesi ile Dr. A.B'nin Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 5. maddesinin (g) bendi uyarınca 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 7.
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/p)
Dr. M.A tarafından acil olarak başvuran hasta sezaryen ameliyatına alınmış, ameliyat sırasında plasenta previa durumu fark edilerek subtotal histerektomi yapılmış, kanamanın durdurulamaması üzerine yoğun bakım için ambulans ile başka bir hastaneye sevk edilen hasta kurtarılamamıştır.
Gazetede çıkan haber üzerine İstanbul Valiliği tarafından inceleme yaptırılarak hazırlanan dosyanın İstanbul Tabip Odasına gönderilmesi üzerine Dr. M.A hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Dr. M.A'nın, hastaya total histerektomi yapılması gerekirken subtotal histerektomi yapmasıyla meslekte acemilik gösterdiği, Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 13. maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile TTB Disiplin Yönetmeliğinin 5/p maddesi uyarınca 1 ay süreyle geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

KARAR 1
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/p)
Operasyon öncesinde yaşadığı sorunları ve operasyon sırasındaki sağlık durumu dikkate alındığında özel bir dikkat ve özen gösterilmesi gereken bir hastaya, özel bir hastanede Dr. U.Ö tarafından laparoskopik kolesistektomi operasyonu yapılmış ve hasta operasyondan bir gün sonra dren takılı vaziyette taburcu edilmiştir. Kontrole geldiğinde Dr. U.Ö'nün yaptığı muayene ve incelemesinde hastada paralitik ileus tespit edilmiş, ancak paralitik ileus'a neden olan ve gelişmekte olan ağır tablo hekim tarafından fark edilmeyerek semptomatik tedavi ile yetinilmiştir. Dr. U.Ö hastanın drenini çekmiş ve 3 gün sonra kontrole gelmek üzere hastayı evine yollamış, hasta kontrol gününden önce bağırsakta yırtılma sonucu akut batın tablosu ile hastaneye başvurmuş, aynı zamanda septik şok ve akut böbrek yetmezliği ile hastanede tedaviye alınmış, tedavi hasta yakınlarının isteği ile başka hastanelerde devam etmişse de hasta kaybedilmiştir.
Hastanın oğlunun yaptığı şikayet üzerine İstanbul Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Dr. U.Ö'nün sıra dışı vaka değerlendirmesine karşın sıradan bir vaka gibi hastayı ele alıp dren takılı vaziyette operasyondan bir gün sonra hastayı evine taburcu etmesinin ve eve taburcu ettiği hastada yaptığı kontrol muayenesinde paralitik ileus teşhis etmesine karşın buna neden olan tabloyu fark edemeyerek lavman ile yetinmesinin, gözlem altına almayarak eve taburcu etmesinin meslekte acemilik ve hastaya karşı özensiz davranış olduğu, bu fiili ile Dr. U.Ö'nün Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 13. ve 14. maddesi hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği 5 (p) maddesi gereğince 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 3

(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/p)
Dr. R.Ö'nün, kendisine başvuran hasta mahkûmun kalp rahatsızlığını tespit edemeyerek kas gevşetici tedavi uygulayıp göndermesinin ardından hasta kısa bir süre içinde bilinç kapalı halde yeniden getirilmiş ve sonuçta hasta vefat etmiştir.
Tekirdağ F Tipi Cezaevinde bulunan mahkûmlar ve yakınlarının şikâyetleri üzerine Tekirdağ Tabip Odası tarafından Dr. R. Ö. hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Hekimin hastanın şikayetlerini değerlendirmekte proaktif davranıp tanı ve tedavide yetersiz kalarak hastaya karşı özen eksikliği gösterdiği ve sonuçta ölüm vuku bulması nedeniyle, çalışma koşulları göz önüne alınarak Dr. R.Ö, 6023 Sayılı Yasa'nın 39. maddesi ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 5/p maddesi uyarınca 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmıştır.
KARAR 4
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/p)
Dr. H.E.Ş tarafından gerekli tahliller yapılmaksızın, dahiliye ve anestezi uzmanı konsültasyonu da alınmadan 79 yaşındaki hasta katarakt ameliyatına alınmış, bu aşamada hasta monitörize edilmemiş, yapılan lokal anestezi uygulamasından sonra henüz ameliyata başlanmadan hazırlık aşamasında kardiak arrest gelişmiş ve hasta uzun süre yoğun bakımda kalmıştır.
Hastanın kızının şikayeti üzerine Tekirdağ Tabip Odası tarafından Dr. H.E.Ş. hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Hastasına gerekli özeni göstermediği gerekçesi ile Dr. H.E.Ş, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin 5/p maddesi gereğince 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmıştır.
KARAR 5
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/b)
Radyoloji Uzmanı Dr. M. F. D, dahiliye uzmanının istediği tetkikler arasında yer alan batın ultrasonografisinin çekilmesi sırasında hastanın mahremiyetine saygı göstermemiş, hastayı tamamen soyarak gerçekleştirdiği tetkik sırasında hastanın sağ yumurtalığında tespit edilen kisti elle muayene etme girişiminde bulunmuş, hastayı gerek sözle, gerekse davranışlarıyla taciz etmiştir.
Hastanın şikayeti üzerine İstanbul Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Hekimlik mesleğinin icrası sırasında hastasına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile bu davranışın birden çok hastada tekrar edildiği de göze önünde bulundurularak Dr. M.F.D, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin 5/b maddesi gereği 3 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmıştır.
KARAR 6
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/k)

31 haftalık gebe hastanın sancılanması üzerine getirildiği ilçe devlet hastanesinde ebe tarafından yapılan muayenesi sonrasında haber verilen icapçı nöbetçi Dr. C.T, telefonla aldığı bilgi üzerine hastanın Muğla veya İzmir'e gitmelerinin iyi olacağını söyleyerek hastaneye gelmemiş, hasta aynı ilçedeki özel hastaneye götürülmüş ve burada sezaryenle doğurtulan bebek, 2 gün sonra Muğla'ya sevk edilmişse de yaşamını yitirmiştir.
Hastanın eşinin şikayeti üzerine Muğla Tabip Odası tarafından Dr. C.T hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 42/a maddesinde icap nöbetçisinin akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye ve kuruma her davette gelmeye mecbur olduklarının düzenlendiği, hastayı görmeden hastanın başka bir merkeze yönlendirilmesinin görev ihmali olduğu gerekçesi ile Dr. C.T, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin 5/k maddesi uyarınca 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmıştır.
KARAR 7.
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/p)
Hastanın yakınmaları nedeniyle başvurduğu Dr. F.E, hastanın çalışmayan sağ böbreğinin alınması gerektiğini belirtmiş ve hasta ameliyat edilmiştir. Ameliyat sonrasında başarılı bir operasyonla böbreğinin alındığı belirtilen hasta aradan geçen zamandan sonra başvurduğu bir başka hekim tarafından muayene edildiğinde sağ böbreğinin yerinde olduğunu, böbreğinin alınmadığını öğrenmiştir.
Hastanın şikayeti üzerine Manisa Tabip Odası tarafından Dr. F.E hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Hastanın nefrektomi yapılmak amacıyla operasyona alındığı, operasyon sırasında nefrektomi operasyonunun usulüne uygun olarak gerçekleştirilemediğinin sabit görüldüğü, meslekte bilgi ve beceri yetersizliği, özen eksikliği, dikkatsizlik ve benzeri kusurlardan dolayı, eksik tanı ve tedavide bulunarak hastaya ikinci kez operasyona gerek duyulacak şekilde zarar verdiği gerekçesi ile Dr. F.E, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin 5/p maddesi gereğince 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmıştır.

KARAR 1.
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/h, 3/c)
Dr. A.G, meslektaşı Dr. S.G'yi sorumlu göstermeye yönelik olarak bir bebeğin sol ayağının ampute edilmesini haklı gösterme kaygısı ile sonradan belge düzenleyerek hasta dosyasına eklemek suretiyle tahrifat yapmıştır.
Dr. S.G'nin şikayeti üzerine Bursa Tabip Odası tarafından Dr. A.G hakkında soruşturma başlatılmıştır.
21.07.2004 tarihinde düzenlendiği iddia edilen "klinik seyir" başlıklı belgenin içeriğinde yer alan bilgiler, klinik seyir akışı ve içeriğin bilimsel niteliğindeki tutarsızlıklar dikkate alınarak amputasyonu haklı gösterme kaygısı ile sonradan düzenlendiği ve dolayısıyla hasta dosyasına ek yapılarak tahrifat eyleminin gerçekleştiği ve bu eyleminin meslektaşı Dr. S.G.'yi sorumlu göstermeye yönelik olduğu kanaatine varılarak 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 39. ve TTB Disiplin Yönetmeliği'nin 5/h ve 3/c maddeleri uyarınca Dr. A. G.'nin 1 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 2.
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/t)
Psikiyatri Uzmanı olan Dr. S.B, hastası ile hekim-hasta ilişkisinin sınırlarını aşarak uzun süren duygusal ve cinsel bir ilişki içine girmiştir.
Hastanın eşinin yaptığı şikayet üzerine İstanbul Tabip Odası tarafından hekim hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Hekimin, hastada ilişkiyi farklı bir niteliğe döndürme eğilimi doğduğu noktada sürece müdahale ederek ilişkisini bitirmesi gerektiği, aksi bir davranışın hastaya ciddi zararlar verebileceği gibi hekimlik saygınlığı ve güvenilirliğini de zedeleyeceği bilinen bir mesleki etik konu olmasına karşın,hekim-hasta ilişkisi biçiminde başlayan ilişkiyi hekim-hasta ilişkisi dışında bir ilişki haline döndükten sonra da sürdürdüğü, Dr. S.B'nin bu fiili ile hekimlik tarihi boyunca özenle korunmaya çalışılan ve güven temelinde süren etik kuralları ihlal ettiği gerekçesi ile Dr. S.B'nin TTB Disiplin Yönetmeliği'nin 5/t maddesi uyarınca 1 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 3.
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/p)
Dr. Y.S ve Y.Y., hastanın sol femurunda saptanan 7 x 2 x 2 cm. boyutundaki kitleyi almak amacıyla yapılan ameliyatta hastanın sağlıklı kemik dokusunu kazımışlardır.
Hastanın şikayeti üzerine Ankara Tabip Odası tarafından adı geçen hekimler hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Yapmış olduğu tıbbi girişimde gerekli özeni göstermediği, alınması gereken tümörü yerinde bırakıp, sağlıklı kemik dokusunu kazıyarak kemik çimentosu doldurmak suretiyle hastaya zarar verdiği gerekçesi ile Dr. Y.S'nin 6023 Sayılı Yasa'nın 39. ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin 5/p maddesi uyarınca 1 ay süre ile geçici süre ile meslekten men cezası ile cezalandırılmasına,
Dr. Y.Y'nin ise yapılan ameliyatta ikinci derecede sorumlu olması nedeniyle 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 4.
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/f)
Emekli Sandığı ile sözleşmeli olan özel bir polikliniğin sorumlu müdürü Dr. N.Ö. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. T. S.'nin isim ve diploma numarasının yazılı olduğu kaşeyi kullanmak ve imzasını taklit etmek suretiyle hak sahipleri adına reçete, muayene istem ve çıkış özeti belgesi ile hak sahiplerinin bilgisi dışında ve kendileri tarafından kullanılmayan ilaçları havi reçeteler düzenlemiş, ayrıca hak sahipleri adına gerçek dışı beyan ve sahte belgelerle poliklinik işlemleri yapmış gibi göstererek fatura etmek suretiyle Sandık zararına yol açmıştır.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün bildirimi üzerine İzmir Tabip Odası tarafından soruşturma başlatılmıştır.
Dr. N.Ö'nün "Kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılmasına yönelik eylemlerde bulunmak, bu amaca yönelik olarak sahte belge veya reçete düzenlemek, reçete ve belgeler üzerinde tahrifat yapmak" kapsamında eylemlerde bulunduğuna ilişkin kanıtların açık olduğu ve TTB Disiplin Yönetmeliği'nin 5/f maddesi'ne aykırı davrandığı gerekçesi ile 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 5.
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/ı)
Dr. A.Ş., hastalarına uyguladığı manyetik alan tedavisi ile ilgili olarak web sayfasında hasta isim ve fotoğraflarına yer vererek felç gibi pek çok hastalığın bu yolla tedavi edildiği yönünde açıklamalar yapmış ve bu yönde bir yargı oluşturmaya yönelik davranmıştır.
Hekim hakkında Kocaeli Tabip Odası tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.
Hazırlamış olduğu web sayfası ile ilgili olarak, Dr. A.Ş.'nin bir önceki dönemde de basına yansıyan benzer olaylar dolayısıyla Oda Onur Kurulunca cezalandırılmış oluşu da göz önünde bulundurularak aynı eyleme bu kez de internet sayfasında devam etmesi nedeniyle eylemi TTB Disiplin Yönetmeliği'nin 5/ı bentdi çerçevesinde değerlendirilerek 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 6.
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/g)

Dr. C.S.S, uygun olmayan sürelerde Aldolan Ampul adlı ilacın yazılı olduğu kırmızı reçeteler düzenlemiştir.
İl Sağlık Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine İstanbul Tabip Odası tarafından Dr. C.S.S. hakkında sahte reçete düzenlemek iddiası ile soruşturma başlatılmıştır.
Aldolan isimli ilacın tıbbi endikasyonu, reçete edilme sıklığı ve günlük doz önerisi dikkate alındığında reçetelerin tıbbi endikasyon karşılığı düzenlenmemiş olduğu, reçetelerin gerçeğe aykırı olarak tıbbi amaç dışı kaleme alındığı, bu fiili ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 16. maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile Dr. C.S.S.'nin TTB Disiplin Yönetmeliği'nin 5/g maddesi gereği 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
KARAR 7.
(TTB Disiplin Yönetmeliği md. 5/e, 4/b, 4/c, 4/e, 4/j, 4/k)
Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı olan Dr. Ö.C., infertil hastayı değerlendirme, muayene etme ve aşılama yapma yetkisi olmadığı halde bir hastaya 3 kez aşılama tedavisi yapmış, tanıtım kurallarına aykırı davranmış, el ilanları tabelalar, basın ve benzeri yollarla meslektaşlar arası haksız tıp dışı rekabete yol açacak duyurular yapmış, tabela ile ilgili kurallara uymamış, TTB veya odalarca saptanmış asgari ücret tarifeleri altında ücret almıştır.
İl Sağlık Müdürlüğü'nün bildirimi üzerine hekim hakkında Adana Tabip Odası tarafından soruşturma başlatılmıştır.
TTB Disiplin Yönetmeliği'nin 4/b, c, e, j, k ve 5/e maddesindeki eylemleri gerçekleştirdiği, isnat edilen ve kanıtlarla sabit olan suçların cezaları birleştirilerek Dr. Ö.C'nin 3 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile ve 6023 Sayılı Yasanın 39/b bendi uyarınca para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
aerol isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 03-13-2020, 15:47   #2
StepMem
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Propecia Interactions Drug Information EllIntila

Buy Propecia Forum Buy Cialis Nolvadex For Sale Cialis Find Finasteride Legally Tablet
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 03-22-2020, 19:28   #3
StepMem
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Cialis Online Sicuro EllIntila

Qi A Pris Du Cytotec generic cialis online pharmacy Buy Propecia For Women Cialis Prednisolone Nextday
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 03-23-2020, 03:50   #4
JanEmpams
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Canadian Pharmacy 24 Hr MatIrrign

Levitra Generique Allemagne can i buy cialis online Is Disulfiram Approved In Canada Cialis Nolvadex Dosage For Epistane
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 04-26-2020, 20:57   #5
JanEmpams
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Cephalexin Useage MatIrrign

Propecia Donde Comprar Farmacias Buy Cialis Purple Viagra generic cialis 5mg Viagra Generico 50
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Reklam kurulu tarafından sağlık’ta verilen cezalar aerol TIP Etiği ve Hukuku 1 02-02-2011 15:58
TTB'ye Açık Mektup beyza_dr 2010 Aralık TUS 21 01-09-2011 09:37
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verebilen kurumlar ve hakem hastaneler aerol Genel Mesleki Konular 1 12-23-2010 23:50
Etik Kurulu: Memurun hediye alması bubi tuzağı gibidir aerol Genel Mesleki Konular 0 10-21-2010 10:53
Zor karar 4 Müfettiş Özel 4.SINIF TUS Grubu 4 12-16-2009 16:36


Şu Anki Saat: 19:09


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com