www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > İdari Kurumlar / TIP Eğitim Kurumları > Mevzuat

Mevzuat Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğler

1963 (1 Kayıtlı Ve 1962 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 02-19-2012, 08:49   #1
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.196
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart Yoğun Bakım Hizmetleri Tebliğinde Değişiklik

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18 Şubat 2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır;


18 Şubat 2012 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28208
TEBLİĞ
Sağlık Bakanlığından:
YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN
UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“ı) Solunum izolasyon odası: Solunum izolasyonu gereken hastaların yatırılarak izlendiği üçüncü basamak yoğun bakım fiziki şartlarını taşıyan odayı,
i) Temas izolasyon odası: Temas izolasyonu gereken hastaların yatırılarak izlendiği üçüncü basamak yoğun bakım fiziki şartlarını taşıyan odayı,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin ikinci bölümünün başlığı “Yoğun Bakım Servislerinin Fiziki Şartları ile Hizmet, Donanım ve Personel Asgari Standartları” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (h), (ı) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir.
“Yoğun bakım servislerinin fiziki şartları”
“ç) Hastane içinde, tercihen servisin yakınında 14 m2’den az olmamak üzere hasta yakınları için bilgilendirme, görüşme ve bekleme amacıyla uygun bir alan düzenlenir.
d) Yoğun bakım servislerinde kayıtların tutulması ve muhafazası, iletişim ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, personelin iaşesi ve kısa süreli dinlenmesi, kadın ve erkek personelin kıyafet değiştirmesi için uygun ve yeterli destek hizmet alanları ayrılabilir. Hastane içinde tüm personel için genel bir kıyafet değiştirme bölümü varsa servis içinde ayrıca bir kıyafet değiştirme bölümü düzenlenmesi zorunlu değildir.
e) Atıkların uzaklaştırılacağı, kirli malzeme ve cihazların geçici muhafazası, gerekirse temizlenebilmesi için içerisinde bir tezgâh, lavabo, musluk, sabun, kâğıt havlu ve ayakla kontrol edilebilen çöp kovası ile atık giderinin bulunduğu bir malzeme odası bulundurulur. Bu odanın çıkışı, kirli malzemeler servis içerisinden geçirilmeyecek şekilde düzenlenir.”
“h) Yoğun bakım servislerinde, hasta yataklarının bulunduğu alan içerisinde tuvalet bulunmaz.
ı) Servis girişinde en az bir ve hasta alanında en az dört yatağa bir adet olacak şekilde muslukları bulunan, suyun çevreye sıçramasını ve göllenmesini önleyecek genişlik ve derinlikte, sabun ve kâğıt havlu yeri mevcut, lavabo ve sağlık çalışanlarının kolayca ulaşabileceği el antiseptiği bulunur.”
“ö) Yoğun bakım servislerinde izolasyon odaları dâhil, yaşam destek alt yapısı, her yatak için ayrı olmak üzere zeminde olmayan hasta başı en az oniki çıkışlı elektrik paneli, erişkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde en az iki basınçlı hava çıkışı, üç oksijen çıkışı ve iki vakum sistemi; yenidoğan yoğun bakım servislerinde en az iki basınçlı hava çıkışı, iki oksijen çıkışı, iki vakum sistemi bulunur. Birinci seviye yoğun bakım servislerinde basınçlı hava zorunlu olmayıp diğer sistemlerin en az bir çıkışlı olması yeterlidir.”
“p) Yoğun bakım servislerindeki muslukların dirsek veya ayakla kontrol edilmesi veya otomatik açılır kapanır olması tercih edilir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Erişkin yoğun bakım servislerinde destek alanları hariç, yataklar arasındaki mesafe en az 1,5 m olacak şekilde, her yatak için en az 12 m2 alan ayrılır.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Destek alanları hariç, her yenidoğan yoğun bakım yatağı başına en az 6 m2 alan ayrılır ve her kuvöz için; birinci seviyede 60 cm, ikinci seviyede 90 cm ve üçüncü seviyede 120 cm yataklar arası mesafe bırakılır.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bünyesinde kalp ve damar cerrahisi merkezi bulunan sağlık tesislerinde, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisleri bu Tebliğde belirlenen üçüncü seviye hizmet, personel ve donanım asgari standartlarına uygun olarak en az dört yoğun bakım yatağı ve tek yataklı bir temas izolasyon odası olacak şekilde yapılandırılır.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) İkinci seviye yenidoğan yoğun bakım servisleri ile tüm üçüncü seviye yoğun bakım servislerinde en az bir tane temas izolasyon odası bulunur. Yatak sayısı altıdan fazla olan üçüncü seviye erişkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde her altı yatak için en az bir temas izolasyon odası oluşturulur.
(2) Temas izolasyon odalarının tek yataklı olarak düzenlenmesi zorunlu olup yenidoğan yoğun bakım servisindeki izolasyon odaları için giriş alanı dahil en az 10 m2, çocuk ve erişkin yoğun bakım servislerindeki izolasyon odaları için ise en az 15 m2 alan ayrılır.
(3) Temas izolasyon odalarının giriş kapıları ortak yoğun bakım alanına açılamaz, ortak koridora açılabilir. Oda giriş kapısının hemen dışında musluk ve lavabo bulunur.
(4) Dörtten fazla temas izolasyon odası bulunan üçüncü seviye yoğun bakım servislerinde havanın %100’ünü dışarı atabilen en az bir negatif basınçlı solunum izolasyon odası tesis edilir.
(5) Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarının duvarları, tavanı ve zemini sızdırma olmayacak şekilde tasarlanır. İzolasyon odalarının tüm çıkış kapılarının kendiliğinden kapanabilir nitelikte olması sağlanır. Bu odalarda ayrıca acil iletişim ve uzaktan hasta monitorizasyon sistemi de bulunur.
(6) Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarında, odanın basınç durumunu sürekli olarak izlemeyi sağlayan mekanizmalar bulunur.
(7) Hemşire sayısı yeterli olan sağlık tesislerinde solunum ve temas izolasyon odaları için ayrı görevlendirme yapılır.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Özel sağlık tesisleri bünyesindeki yoğun bakım servislerinin tescilinde faaliyet izin belgesinde belirtilen yoğun bakım yatak sayısı esas alınır.”
“(3) Seviye tespiti; bu Tebliğ hükümleri ile erişkin yoğun bakım servisleri için ek-1, çocuk yoğun bakım servisleri için ek-2, yenidoğan yoğun bakım servisleri için ek-3’te yer alan asgari standartlar çerçevesinde komisyon marifetiyle yerinde inceleme ve raporlama yöntemiyle, ek-4, ek-5 ve ek-6’da yer alan “Seviye Tespit ve Denetleme Formu”na göre yapılır. Yoğun bakım servisinin branşı, yatak sayısı ve seviyesini belirten valilik onayı alınır ve tescil için Bakanlığa bildirilir. “Seviye Tespit ve Denetleme Formu” müdürlükte muhafaza edilir ve Bakanlığa gönderilmez.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “klinik şefinin” ibaresi “eğitim sorumlusunun” şeklinde; aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) I. ve II. seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı tabip bulunmaması durumunda tercihen Bakanlıkça düzenlenen yenidoğan yoğun bakım eğitimi almış bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı görevlendirilir. III. seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı görevlendirilir. Ancak seviye IIIA yenidoğan yoğun bakım servislerinde, dört yıl süreyle, ülke için yeterli neonatoloji uzmanı yetiştirilinceye kadar tercihen yenidoğan yoğun bakım eğitimi almış, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı da görevlendirilebilir.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Mesai saatleri dışında ikinci seviye yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin, hastanede görevli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman tabibinin sorumluluğunda yürütülmesi sağlanır.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Komisyon üyeleri, Seviye Tespit ve Denetleme Formunun gerçeğe uygun olarak düzenlenmesinden sorumludur. Bakanlıkça yapılacak yerinde denetimlerde yoğun bakım servislerinin bu Tebliğde belirtilen standartlara göre seviyelendirilmediğinin tespit edilmesi halinde, ilgili Komisyon üyeleri hakkında idari işlem yapılır.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde geçen “ (iki) yıl” ibaresi “üç yıl” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan ek-1, ek-2, ek-3, ek-4, ek-5 ve ek-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız.
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 02-19-2012, 08:50   #2
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.196
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart

Ek-1
ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN ASGARİ DONANIM, PERSONEL VE HİZMET STANDARTLARI
Seviye I Seviye II Seviye III
Tanım Yaşamsal risk doğurabilecek tıbbi durumların yakın takip edildiği, invaziv olmayan monitorizasyon yöntemlerine sahip, temel destek tedavilerin ve ilk stabilizasyonun sağlanabildiği, gerektiğinde ilgili kliniklerin içinde de yapılandırılabilen, II. veya III. seviye yoğun bakım servislerine hasta transferi yapabilen birimlerdir. Temel monitörizasyon ve temel destek tedavilerin yanında, invaziv monitorizasyon ve tedavilerinin de yapılabildiği, III. Seviye yoğun bakım servislerine hasta transferi yapabilen yoğun bakım servisleridir.
Çoklu organ işlev bozukluğu gibi gibi tüm komplike hastaların kabul edildiği, solunum desteği, renal replasman tedavisi, plazmaferez gibi destek tedavilerin sağlanabildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavi hizmeti verilen yoğun bakım servisleridir.
Hasta Özellikleri 1- Solunum yetmezliği dışındaki komplike olmayan, akut gelişen, tek organ yetmezlikleri, (diyaliz gerektirmeyen akut böbrek yetmezliği, stabil kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, hafif seyreden karaciğer yetmezliği, transfüzyon gerektirmeyen kanamalar v.b.) 2- Takip ve tedavileri için rutin yöntemlerin yeterli olmadığı, yaşamsal fonksiyonların aniden bozulma olasılığı bulunan ve sürekli gözlemi gereken hastalar,
3- II. veya III. seviye yoğun bakım servislerinden çıkarılan henüz taburcu edilemeyecek durumdaki hastalar,
4- Komplike olmayan miyokard iskemili ve aritmileri mevcut olan hastalar,
5- Cerrahi sonrası yakın takibi gereken hastalar,
6- Komplike olmayan psikiyatrik, nörolojik acil vakalar.
I. seviye yoğun bakım hasta özelliklerine ilave olarak; 1- Kısa süreli, detaylı ve nitelikli gözlem, girişim (invaziv monitörizasyon) ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan hastalar,
2- III.Seviye yoğun bakım servislerinden çıkarılan ancak henüz taburcu edilemeyecek durumda olan hastalar,
3- Tek organ yetmezliğinin acil tedavisi gereken tıbbi durumları (diyaliz, hemofiltrasyon, plazmaferez, mekanik ventilasyon v.b.) hastalar,
5- Cerrahi öncesi yoğun hazırlık ve destek ihtiyacı olan riskli hastalar,
6- Düzeltilemeyen fizyolojik veya metabolik bozukluklar,
7- Hayatı tehdit eden zehirlenmeler ve kanamalar,
8- Ağır enfeksiyonlar, (peritonit v.b.)
9- Solunum desteği gereken nöromüsküler hastalıklar, non invaziv mekanik ventilasyon gereken hastalar,
10- Gebeliğin hayatı tehdit eden komplikasyonları, (preeklampsi v.b.)
11- Hemotoraks, ampiyem, ağır malnütrisyon,
12- Santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi. (minimal epidural, subdural hematom, posterior fossa patolojileri, kraniyal kırıklar, spinal lomber drenaj v.b.)
I. ve II. seviye yoğun bakım hasta özelliklerine ilave olarak; 1- Uzun süreli nitelikli gözlem ve girişim, uzun süreli yaşamsal destek gereksinimi bulunan veya çoklu organ yetmezliği gelişmiş hastalar,
2- İnvaziv veya noninvaziv mekanik ventilasyon ve ileri solunum monitörizasyonu gereken hastalar,
3- Kronik organ bozukluğunun günlük aktiviteyi bozacak şekilde ilerlediği hastalar,
4- HELLP sendromu, ağır sepsis, septik şok, ARDS, ağır preeklampsi ve eklampsi gibi yakın takip ve tedavi gerektiren akut sorunlar,
5- Kontrol edilemeyen veya masif transfüzyon gereken kanamalar,
3- Organ bozukluğu yapan zehirlenmeler,
4- Cerrahi sonrası gelişen dahili komplikasyonlar, (koroner sendromlar, sepsis, böbrek veya karaciğer yetmezliği v.b.)
5- Birden fazla organı ilgilendiren sistemik hastalıkların akut sorunları,
6- Yoğun bakımda izolasyonu gereken gereken hastalar, (dirençli enfeksiyonlar, immünsuprese hastalar)
7- Ciddi santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi, (sinüs üzerinde kanama, çökme fraktürü, ciddi serebral ödem, subaraknoid kanama, diffüz aksonal yaralanma, spinal şok, kord ödemi gibi) 8- Glaskow skoru 8 ve altında olan hastalar,
9- Kalp cerrahisi geçiren hastalar,
10- Çoklu travma hastaları.
Yatak Sayısı En az 4 yatak* En az 4 yatak En az 4 yatak
İzolasyon Odası Zorunlu değil. Zorunlu değil. Her 6 yatak için en az bir adet
Verilmesi Gereken Sağlık Hizmeti 1- Orotrakeal entübasyon,
2- Torasentez,
3- Solunumsal ilaç uygulaması,
4- Defibrilasyon,
5- Kan gazı yorumlaması,
6- EKG yorumlaması,
7- Kardiyopulmoner resusitasyon.
I. seviyeye ilave olarak; 1- İnternal juguler ven kateterizasyonu ve/veya subklavyen ven kateterizasyonu ve/veya femoral ven kateterizasyonu,
2- Hemodiyaliz kateteri yerleştirilmesi işlemi ,
3- Arteriyel kateterizasyon ,
4- Lomber ponksiyon,
5- Beslenme tüpü takılması ,
6- Mekanik ventilasyon. (İnvaziv veya non invaziv).
II. seviyeye ilave olarak; 1- İleri hava yolu uygulamalarının yapılması,
2- Perkütan cerrahi veya trakeotomi, 3- Servis içinde sürekli veya aralıklı hemodiyaliz veya hemofiltrasyon yapılması,
4- Geçici pacemaker ,
5- Gastroesofagial tüp (Blackmoore tüpü).
Tıbbi Cihaz ve Donanım 1- Her yatak için bir monitör, (invaziv monitörizasyon gerekmez)
2- İki adet laringoskop, 3- Transport özelliği olan ventilatör, 4- Kolay ulaşılabilir defibrilatör, (hastanede)
5- Resusitasyon için gerekli donanım.
I. seviyeye ilave olarak; 1- Her yatak için tek kanallı basınç monitörizasyonu yapabilen invaziv bir monitör,
2- Her 2 yatak için bir ventilatör, (servis kapasitesi 6 yataktan büyük ise her 3 yatak için 1 ventilatör)
3- Portable röntgen cihazı (hastanede),
4- İnfüzyon pompası,
5- Kan gazı cihazı (servise yakın olabilir),
6- Servis içerisinde defibrilatör,
7- Kesintisiz güç kaynağı, 8- USG cihazı (hastanede).
II. seviyeye ilave olarak; 1- Her yatak için invaziv hemodinamik monitörizasyon yapabilecek bir monitör,
2- Her yatak için bir ventilatör,
3- Kan, serum ve hasta ısıtma sistemleri,
4- Beslenme pompası,
5- Yatak tartısı.
Personel Durumu Uzman Tabip 1- Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 2- İç hastalıkları uzmanı,
3- Genel cerrahi uzmanı.
I. seviyeye ilave olarak;
1 -Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı* 2- Nöroloji uzmanı*,
3- Kardiyoloji uzmanı*, 4- Göğüs hastalıkları uzmanı,* 5- Mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı.*
II. seviyeye ilave olarak; 1- Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, 2- Nöroloji uzmanı,
3- Kardiyoloji uzmanı, 3- Göğüs hastalıkları uzmanı,
4- Mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı 5- İhtiyaç duyulacak branşlarda kolayca ulaşılabilecek uzman hekimler*; (Radyoloji uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, kulak burun ve boğaz hastalıkları uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı).
Hemşire** Günün her saatinde, serviste 5 yatağa kadar bir hemşire/sağlık memuru ( İlave her 5 yatak için 1 hemşire/sağlık memuru ayrıca ilave edilir.) Günün her saatinde,serviste her 3 yatak için en az bir hemşire/sağlık memuru Günün her saatinde, serviste her 2 yatak için en az bir hemşire/sağlık memuru
Diğer Hastanede fizyoterapist ve diyetisyen bulunması yeterlidir.

* Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.
**Günün her saatinde, serviste yatan hasta (dolu yatak) sayısına ve seviyesine uygun olarak hemşire/sağlık memuru bulunur.
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-19-2012, 08:50   #3
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.196
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart
Ek - 2
ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN ASGARİ DONANIM, PERSONEL VE HİZMET STANDARTLARI

Seviye II Seviye III
Tanım 28 gün-18 yaş arası çocukların tüm temel monitörizasyon (EKG, ritm, oksijen saturasyonu, kan basıncı, nabız, ateş) yöntemlerine sahip, sıvı ve kan ürünleri replasmanı, entübasyon, kardiyopulmoner resusitasyon ve hastanın ilk stabilizasyonu yapılabilen; daha çok tekli organ yetmezliği nedeniyle destek tedavilerinin yapılabildiği (hemodiyaliz, mekanik ventilasyon gibi) yoğun bakım servislerdir. İkinci seviyeye ilave olarak 1 ay-18 yaş arası çocukların ileri pediatrik ve cerrahi değerlendirme ve girişimlerinin yapılabildiği, yoğun bakım servisleridir.
Hasta Özellikleri 1- Solunum yetersizliği veya havayolu obstrüksiyonu riski taşıyan, hızlı ilerleyen akciğer veya üst-alt havayolu hastalıkları; entübasyon veya potansiyel entübasyon ihtiyacı ve her türlü mekanik ventilasyon ihtiyacı,
2- Şok ve kardiyopulmoner resüsitasyon,
3- Ritim bozuklukları,
4- Hipertansif kriz,
5- Status epileptikus,
6- Akut gelişen ciddi nörolojik bozulma,
7- Kafa içi basınç artışı riski taşıyan sinir sistemi akut enflamasyon veya enfeksiyonları,
8- Glasgow koma skoru > 8 olan kafa travmaları,
9- Kardiyovasküler monitörizasyon veya solunum desteği gerektirebilecek progresif nöromusküler fonksiyon bozukluğu,
10- Hayatı tehdit edici hematolojik-onkolojik hastalık veya kanama bozukluğu,
11- Diyabetik ketoasidoz,
12- Ciddi elektrolit bozuklukları (hiperkalemi, hipo-hipernatremi, hipo-hiperkalsemi gibi), hipo-hiperglisemi,
13- Gastrointestinal sistem kanaması,
14- Böbrek yetersizliği, hemodiyaliz gereksinimi,
15- İntoksikasyon,
16- Elektrik çarpması, boğulma, donma, yıldırım düşmesi ve benzeri çevresel yaralanmalar.
II. seviyeye ilave olarak;
1- Yüksek riskli kardiyovasküler veya intratorasik girişimler,
2- Arteriyel, santral venöz veya pulmoner arter monitörizasyon ihtiyacı,
3- Hemodinamik dengesi bozulmuş konjenital kalp hastalığı,
4- Geçici kalp pili ihtiyacı,
5- Glasgow koma skoru <8 ve altı olan kafa travmaları,
6- Spinal kord basısı veya bası riski,
7- Eksternal ventriküler drenaj ihtiyacı,
8- Plazmaferez veya lökoferez uygulanması,
9- Tümör lizis sendromu, hayati organlara, büyük damarlara veya hava yoluna bası yapan kitleler,
10- Komaya giden akut karaciğer yetersizliği,
11- Pre-op ve post-op yoğun bakım ihtiyacı olan komplike hastalar,
12- Yoğun bakım gerektiren organ transplantasyonu,
13- Yoğun bakım tedavileri gerektiren genel vücut travması,
14- Sürekli venövenöz hemofiltrasyon gereksinimi,
15- Multiorgan yetersizliği,
16- Ekstrakorperyal tedaviler.
Yatak Sayısı En az 6 yatak En az 6 yatak
İzolasyon Odası Zorunlu değil. Her 6 yatak için en az bir adet.
Verilmesi Gereken Sağlık Hizmeti 1- Trakeal entübasyon,
2- Parasentez,
3- Mekanik ventilasyon,
4- Defibrilasyon,
5- Santral venöz kateterizasyon,
6- Hemodiyaliz kateteri yerleştirilmesi işlemi,
7- Arteriyel kateterizasyon,
8- Lomber ponksiyon,
II. seviye ilave olarak;
1- Devamlı venö-venöz hemofiltrasyon,
2- Plazmaferez,
3- Geçici pacemaker,
4- Çocuk cerrahisi girişimleri,
5- Beyin cerrahisi girişimleri,
6- Kulak burun boğaz cerrahisi,
7- Ekstrakorperyal tedaviler,
8- Açık kalp cerrahisi veya bu hizmetin verildiği bir kuruma sevk olanağı,
Tıbbi Cihaz ve Donanım 1- Her yatak için bir monitör,
2- Serviste en az bir adet invazif basınç ve endtidal CO2 özellikli monitör,
3- Transport monitörü,
4- En az 2 adet laringoskop, (ayrıca ilave her 4 yatak için 1 adet)
5- Her yatak için en az 1 balon-maske,
6- 28 gün-18 yaş için uygun en az 2 adet pediatrik ventilatör, ayrıca ilave her 3 yatak için 1 adet,
7- Portable röntgen cihazı (hastanede),
8- Portable ultrason cihazı (hastanede),
9- Kan gazı cihazı (servise yakın olabilir), 10- EKG (serviste),
11- Defibrilatör (serviste),
12- İnfüzyon pompaları,
13- Beslenme pompaları,
14- Kesintisiz güç kaynağı,
15- Hastanede BT,
16- Hastanede EEG cihazı,
17- Hastanede pediatrik problu EKO cihazı,
18- Hastanede hemofiltrasyon-plazmaferez cihazları. 19- Transport ventilatör
II. seviyeye ilave olarak;
1- Her yatak için invaziv hemodinamik monitörizasyon yapabilecek bir monitör,
2- Her yatak için bir pediatrik ventilatör,
3- Kan, serum ve hasta ısıtma sistemleri,
4- Enjektör pompaları.Uzman Tabip ############################################################ 1- II. seviyeye ilave olarak hastanede bulunması gereken uzmanlık dalları*: - Beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, çocuk nörolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk nefrolojisi, çocuk hematolojisi ve onkolojisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk endokrinolojisi,
2- Hastanede 24 saat nöbetçi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunması 3- Hastanede çocuk enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı (bulunmaması halinde mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı)
Hemşire** Günün her saatinde her üç yatak için en az bir hemşire veya eşdeğer sağlık memuru Günün her saatinde her iki yatak için en az bir hemşire veya eşdeğer sağlık memuru

* Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.
**Günün her saatinde, serviste yatan hasta (dolu yatak) sayısına ve seviyesine uygun olarak hemşire/sağlık memuru bulunur.
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-19-2012, 08:51   #4
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.196
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart

Ek-3
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN ASGARİ DONANIM, PERSONEL VE HİZMET STANDARTLARI

Seviye I Seviye II Seviye III
Tanım Doğum sonrası yenidoğan resüsitasyonunun yapıldığı, 35 ila 37’nci haftalarda doğan stabil pretermlerin bakıldığı, hasta yenidoğanların ve 35 hafta altı prematürelerin uygun merkeze nakli sağlanana kadar izlendiği, yıllık doğum sayısı 1000'in üzerinde olan sağlık tesisleri bünyesinde kurulan birimlerdir. Temel bakıma ek olarak orta ve ileri derece yenidoğan yoğun bakım hizmetinin verildiği birimlerdir. Çok küçük prematüre bebeklerin yanı sıra çok ciddi hastalığı olan veya cerrahi tedavi gerektiren yenidoğanların tedavilerinin yapıldığı, gerektiğinde devamlı yaşam desteği ve yoğun bakım olanaklarının sağlandığı birimlerdir. III. seviye yenidoğan yoğun bakım servisleri III A, III B olmak üzere iki düzeyde yapılandırılır.
Verilmesi Gereken Sağlık Hizmeti 1- Doğum sonrası resusitasyonu gereken yenidoğanlar,
2- Fizyolojik olarak stabil olan 35 ila 37 haftalık sınırındaki prematüreler,
3- Hipotermi, enteral beslenmeye cevap veren hipoglisemi, oksijen gereksinimi olmayan veya hafif solunum sıkıntısı olan bebekler,
4- Uygun seviyedeki yenidoğan yoğun bakım servisine nakli sağlanana kadar izlenen yeni doğanlar.
1- 32 hafta veya 1500 gramın üzerinde olan bebekler,
2- Haftası ne olursa olsun, prematüre apnesi veya ısı sağlamada/oral beslenmede yetersizliği olan/hızla düzelmesi beklenen/orta derecede sorunları olan ve üst seviye yenidoğan yoğun bakım hizmeti gerektirmeyen tüm bebekler,
3- Mekanik ventilasyon veya devamlı pozitif hava yolu basıncı (CPAP) uygulaması gerektiren bebekler,
4- Transfer öncesi resüsitasyon ve stabilizasyonu ihtiyacı olan prematüre veya hasta bebekler,
5- III. seviye yoğun bakıma ihtiyacı kalmayan bebekler.
III A III B
1- 32 hafta veya 1500 gram altında olan bebekler,
2- Gestasyon haftası ve doğum ağırlığı ne olursa olsun, altta yatan özellikli hastalığı veya birden çok uzmanlık dalını ilgilendiren çoklu organ işlev bozukluğu veya yetmezliği olan yenidoğanlar,
3- Gestasyon haftası ve doğum ağırlığı ne olursa olsun, mekanik ventilasyon ihtiyacı olan yenidoğanlar,
4- Bu seviyedeki birimlerde;
- Hastalar konvansiyonel mekanik ventilasyon gerektiği sürece kalabilir.
-Santral venöz kateter takılması, inguinal herni onarımı gibi minör cerrahi işlemler, - Retinopati (ROP) muayenesi.
1- III A seviyesine ilave olarak;

- En riskli gruba giren çok ciddi veya kompleks patolojileri olan bebekler,
- Retinopati (ROP) için kriyoterapi veya lazer tedavisi.
Yatak sayısı En az 4 kuvöz En az 4 kuvöz En az 4 kuvöz
İzolasyon Odası Zorunlu değil. En az 1 adet En az 1 adet
Tıbbi cihaz ve donanım 1- Neonatal resusitasyon alanı ve resüsitasyon için gerekli donanım;*
- Radyan ısıtıcılı açık yatak
- Steteskop - Monitör
- Merkezi oksijen veya oksijen tüpü ile en az 1 adet oksijen başlığı (hood)
- Oral airway (term ve prematüre bebek için) - Endotrakeal tüpler (2.5, 3, 3.5, 4 mm)
- Pulse oksimetre cihazı - Ambu (hava kesesi)
- Ambu maskeleri (term ve prematüre bebek için) - Laringoskop (0-1 nolu düz bıçaklı seti)
- Umbilikal kateter (3,5-5 F nolu)
- Aspiratör
- Aspiratör kateterleri
- İlaçlar (epinefrin, sodyum bikarbonat, %5’lik albumin, volüm genişleticiler (%5-10 Dextroz, %0,09 NaCl vb))
2- Bebek tartısı,
3- Muayene masası,
4- Kot yatak** (yeteri kadar),
5- Glukometre cihazı,
6- Otomatik süt sağma makinesı ve süt sağma seti
7- Nebulizatör,
8- Fototerapi cihazı,
9- Biyokimya laboratuarı (hastanede),
10- Ventilatörlü transport küvöz.
I. seviyeye ilave olarak;
1- Serviste EKG izlenmesine olanak sağlayan yenidoğan uyumlu en az iki monitör bulunmak koşuluyla, her yatak için bir monitör ya da pulse-oksimetre,
2- Kan gazı cihazı (serviste/hastanede-24 sa. süre ile hizmet veren),
3- Ultrasonografi cihazı (hastanede),
4- 4 adet fototerapi cihazı,
5- Portabl röntgen cihazı,
6- Her yatak için 1 infüzyon pompası,
7- En az bir adet mekanik ventilatör (ayrıca ilave her beş yatak için bir adet),
8-Ventilatör adedi kadar prizi besleyen UPS (güç kaynağı).
II. seviyeye ilave olarak;
1- Her üç yatak için bir adet mekanik ventilatör,
2- Acil durumlarda tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve hasta başı ekokardiografik inceleme yapabilmelidir veya diğer bir sağlık tesisinden temin edilebilmelidir.
III A seviyesine ilave olarak;
1- İleri solunum desteği ve fizyolojik monitörizasyon için gerekli cihazlar (inhale nitrik oksit tedavisi gibi),
2- İhtiyaç duyulan tüm majör cerrahi operasyonların yapılabileceği pediatrik cerrahi üniteler bulunmalı veya diğer bir sağlık tesisinden temin edilebilmelidir.
3- Her iki yatak için bir adet mekanik ventilatör.
Personel Durumu Uzman Tabip 1- Yenidoğan yoğun bakım sorumlusu bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı (24 saat ulaşılabilen) 1- Mesai saatlerinde serviste yenidoğan yoğun bakım sorumlusu bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 2- Mesai saatleri dışında hastanede görevli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 3- Mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı.*** 1- Yoğun bakım sorumlusu neonatoloji uzmanı****,
2- Mesai saatlerinde serviste çalışan bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı,
3- Mesai saatleri dışında hastanede görevli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı,
4- Çocuk cerrahisi uzmanı***
5- Çocuk kardiyoloji uzmanı*** 6- Hastanede çocuk enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı (bulunmaması halinde mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı)

1- Yoğun bakım sorumlusu bir neonatoloji uzmanı,
2- 24 saat ulaşılabilen neonatoloji uzmanı,
3- Serviste 24 saat görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya hastanede en az bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunmak kaydıyla çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanı bulunması, 4- Hastane kadrosunda ihtiyaç duyulduğunda kolayca ulaşılabilecek tüm branşlarda diğer uzman hekimler, 5- Hastane kadrosunda çocuk kalp ve damar cerrahisi, beyin ve sinir cerrahisi ile diğer cerrahi uzmanları.
Hemşire / Ebe***** Günün her saatinde en az bir hemşire/ebe veya eşdeğer sağlık memuru (her altı yatak için bir olmak üzere) Günün her saatinde her 5 yatak için en az bir hemşire/ebe veya eşdeğer sağlık memuru olmalıdır. Günün her saatinde her 3 yatak için en az bir hemşire/ebe veya eşdeğer sağlık memuru olmalıdır. Günün her saatinde her 2 yatak için en az bir hemşire/ebe veya eşdeğer sağlık memuru olmalıdır.
* Doğum salonu, ameliyathane gibi doğum yapılan alanlarda 1 kuvöz/radyan ısıtıcılı açık yataktan oluşan, yeterli neonatal resusitasyon alanı ve resüsitasyon için gerekli donanımı bulunan bir bölüm oluşturulur. Buralarda görevli tüm hekim, hemşire ve ebelerin Neonatal Resusitasyon (NRP) eğitimleri ivedilikle tamamlanır. **Küvöz, transport küvöz ve radyan ısıtıcılı açık yatak dışında kalan kot, beşik, sepet gibi. ***Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir. **** Dört yıl süreyle, ülke için yeterli neonatoloji uzmanı yetiştirilinceye kadar, tercihen Bakanlıkça düzenlenen yenidoğan yoğun bakım eğitimi almış olmak üzere, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabip de görevlendirilebilir. ***** Günün her saatinde, serviste yatan hasta (dolu yatak) sayısına ve seviyesine uygun olarak hemşire/ebe veya sağlık memuru bulunur.
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-19-2012, 08:52   #5
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.196
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart

Ek-4 ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU*
Denetlenen Sağlık Tesisinin;
Adı:


İli:


Denetim Tarihi:EVET HAYIR AÇIKLAMA
I. TESCİL İŞLEMLERİ VE KOMİSYONUN TEŞKİLİ (I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)
Yoğun bakım servisinin daha önce tescili yapılmış mı?

(Tarih, sayı, seviye, yatak sayısı, branş)
Tescil komisyonu, müdürlüğün yetkilendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında, yataklı tedavi kurumları şube müdürlüğünden bir kişi, bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzman tabibi, bir yoğun bakım uzman tabibi, bulunmaması durumunda tercihen yoğun bakım konusunda deneyimli bir genel cerrahi, iç hastalıkları, anesteziyoloji ve reanimasyon veya göğüs hastalıkları uzmanı tabip, branş yoğun bakım servislerinde ilgili dal uzman tabibinin katılımı ile oluşturulmuş mu?


İlde üniversite araştırma ve uygulama merkezi bulunuyorsa komisyona ilgili anabilim dalı başkanlığından bir temsilci dahil edilmiş mi?


Tescili yapılacak yoğun bakım servisi özel sağlık tesisi bünyesinde hizmet veriyorsa, tescil edileceği yatak sayısı faaliyet izin belgesinde yer alan yoğun bakım yatak sayısına uygun mu?


II. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN FİZİKİ ŞARTLARI (I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)


Servis sağlık tesisindeki diğer birimlerden, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanlarından ayrı, tercihen asansör, ameliyathane, acil servis, laboratuar ve görüntüleme birimlerine yakın olacak şekilde yapılandırılmış mı?


Yoğun bakım servisi II. veya III. seviye ise servisin girişinde ayrı bir ön geçiş alanı bulunuyor mu?


Hastaların yoğun bakım servisi ile ambulans girişi arasındaki naklinin hızla ve kolaylıkla sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?


Hastane içinde tercihen servisin yakınında, 14 m2den az olmamak üzere hasta yakınları için bilgilendirme, görüşme ve bekleme amacıyla uygun bir alan düzenlenmiş mi?


Atıkların uzaklaştırılacağı, kirli malzeme ve cihazların geçici muhafazası, gerekirse temizlenebilmesi için içerisinde bir tezgah, lavabo, musluk, sabun, kağıt havlu ve ayakla kontrol edilebilen çöp kovası ile atık giderinin bulunduğu bir malzeme odası var mı?


Malzeme odasının çıkışı, kirli malzemeler servis içerisinden geçirilmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?


Hasta alanları dışında, hasta bakımı için sık kullanılan malzemeler ile lüzumlu ilaç ve serumların muhafaza edileceği, direk ışıktan korunacak şekilde düzenlenmiş uygun bir depo alanı ayrılmış mı?


Eczaneden hazır olarak temin edilemeyen ve servis içerisinde hazırlanması gereken ilaç ve infüzyonlar için destek alanı içerisinde ayrı bir hazırlama alanı oluşturulmuş mu?


Servis içindeki tezgâh, dolap ve dolap kapakları, az ek yeri olan, kolay temizlenebilir, dış yüzeyleri yalıtılmış, nem geçirmez, hareketli cihaz ve eşyaların çarpmasına dayanıklı malzemeden yapılmış mı?


Serviste hasta yataklarının bulunduğu alan içerisinde tuvalet bulunmaması gerektiği halde, bu alanlar içerisinde tuvalet inşa edilmiş mi?


Servis girişinde en az 1 ve hasta alanında en az 4 yatağa 1 adet olacak şekilde, muslukları bulunan, suyun çevreye sıçramasını ve göllenmesini önleyecek genişlik ve derinlikte, sabun ve kâğıt havlu yeri mevcut lavabo ve sağlık çalışanlarının kolayca ulaşabileceği el antiseptiği bulunuyor mu?


II. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN FİZİKİ ŞARTLARI (I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.) EVET HAYIR AÇIKLAMA
Duvar ve tavan yüzeylerinde kolay temizlenebilir, aşağıya parçacık dökülmeyecek nitelikte malzeme veya boya kullanılmış mı?


Duvar yüzeyleri hareketli cihaz ve eşyaların çarpma noktalarında korumalı olacak şekilde yapılandırılmış mı?


Zemin yüzeylerinde kolay kırılmaz, yüzeyi mat ve kaymayı önleyen, sık temizlemeye uygun ve mikroorganizma üremesini en aza indirgeyebilen, kimyasallara gerek duyulmadan ve kolayca temizlenebilir, antistatik özellikte malzeme kullanılmış mı?


Servisteki pencerelerin açılmaz nitelikte olması ve hasta alanlarının gün ışığı alması (tercihen) sağlanmış mı?


Hastaların, damar içi (IV) sıvıların, monitör ve ekranların gün ışığından doğrudan etkilenmemesi, hastaların mahremiyetini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?


Servis ışıklandırması hastanın cildini en iyi şekilde gösterebilecek, yansıma ve gölgeleme yapmayacak biçimde tesis edilmiş mi?


Yoğun bakım servisinde hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun, merkezi konumda bir alan ayrılmış mı?


Her yatağın yanında hasta takip formlarının ve dosyalarının tutulduğu ve muhafaza edildiği bir düzenek bulunuyor mu?


Serviste izolasyon odası dahil, yaşam destek alt yapısı, her yatak için ayrı olmak üzere zeminde olmayan hasta başı en az 12 çıkışlı elektrik paneli, 2 basınçlı hava çıkışı, 3 oksijen çıkışı ve 2 vakum sistemi bulunacak şekilde düzenlenmiş mi? (I.seviye yoğun bakım servislerinde basınçlı hava zorunlu olmayıp diğer sistemlerin en az bir çıkışlı olması yeterlidir.)


Servisteki muslukların dirsek veya ayakla kontrol edilmesi veya otomatik açılır kapanır olması tercih edilmiş mi?


Destek alanları hariç, yataklar arasındaki mesafe en az 1,5 m olacak şekilde, her yatak için en az 12 m2 alan ayrılmış mı?


Yatak sayısı 10’dan fazla olan yoğun bakım servislerinde 6 ila 10 yataktan oluşan birden fazla birime ayrılmış mı?


Yoğun bakım yatakları arasında gerektiğinde kullanılmak üzere enfeksiyon kontrol ilkelerine uygun biçimde bir ayırma düzeneği var mı?


Yoğun bakım servisinin bulunduğu katta, hasta alanı haricinde olmak kaydıyla, sürgü ve idrar kapları için temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzemeler için kullanım öncesi muhafaza alanı ayrılmış mı?


Serviste çocuk hastaların bakım ve tedavisi yapılıyorsa, erişkin hastalardan ayrı tutulacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılmış mı?


III. KALP VE DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİ (III. seviye için değerlendirilir.)


En az 4 yatak ve bir temas izolasyon odası bulunuyor mu?


Servis, ameliyathane steril alanında olmamak kaydıyla, ameliyathane ile irtibatlı olacak şekilde yapılandırılmış mı?


Serviste en az 3 kalp ve damar cerrahisi uzmanı tabip bulunması sağlanmış mı?


Uzman tabip sayısı altı ve üzerinde ise kesintisiz 24 saat hizmet esasına dayalı olarak uzman tabip nöbeti tutuluyor mu?


Uzman tabip sayısı üç ila altı arasında ise mesai saatleri dışındaki yoğun bakım hizmetleri, müstakil acil branş nöbeti ile yükümlü anesteziyoloji ve reanimasyon veya kardiyoloji uzmanı tabiplerden birisi tarafından yürütülüyor mu?


Uzman tabip sayısı üç ila altı arasında ise uzman tabipler mesai saatleri haricinde dönüşümlü olarak icap nöbeti tutuyor mu?


IV. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ EVET HAYIR AÇIKLAMA
(I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir)
Serviste 11/08/2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda etkin enfeksiyon kontrol programları uygulanıyor mu?


Yoğun bakım servisinde merkezi havalandırma sistemi kullanılıyor mu?


(III. seviye için değerlendirilir.)


En az % 90 filtrasyon sağlayan, saatte asgari 6 kez dış hava değişimi yapabilen, sıcaklığın 22-280C, bağıl nemin %30-60 arasında ayarlanabildiği, Bakanlıkça belirlenen ulusal standarda uygun, merkezi havalandırma sistemi kurulmuş mu?


Merkezi havalandırma sisteminin validasyonu sağlanmış mı?


Merkezi havalandırma sisteminin düzenli olarak fiziksel ve mikrobiyolojik kontrolleri gerçekleştirilerek, performans kalifikasyon uygunluğu izlenerek kayıt altına alınıyor mu?


Merkezi havalandırma sisteminin standardizasyonun yetkili kuruluşlara yaptırılmış mı?


V. İZOLASYON ODASI (III. seviye için değerlendirilir.)


En az bir adet temas izolasyon odası bulunuyor mu?


Yatak sayısı 6'dan fazla olan yoğun bakım servislerinde her 6 yatak için en az 1 adet temas izolasyon odası oluşturulmuş mu?


Temas izolasyon odası tek yataklı olarak düzenlenmiş mi?


Temas izolasyon odası için giriş alanı dahil, en az 15 m2 alan ayrılması sağlanmış mı?


Temas izolasyon odalarının giriş kapıları, ortak yoğun bakım alanına açılmaması gerektiği halde (ortak koridora açılabilir), ortak yoğun bakım alanına açılacak şekilde mi inşa edilmiş?


Temas izolasyon odasının giriş kapısının hemen dışında musluk ve lavabo bulunuyor mu?


Dörtten fazla temas izolasyon odası bulunan III. seviye yoğun bakım servislerinde, havanın %100’nü dışarı atabilen en az bir negatif basınçlı solunum izolasyon odası tesis edilmiş mi?


Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarının duvarları, tavanı ve zemini sızdırma olmayacak şekilde tasarlanmış mı?


Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarının tüm çıkış kapılarının kendiliğinden kapanabilir nitelikte olması sağlanmış mı?


Negatif basınçlı solunum izolasyon odasında acil iletişim ve uzaktan hasta monitörizasyon sisteminin bulunması sağlanmış mı?


Negatif basınçlı solunum izolasyon odasında odanın basınç durumunu sürekli olarak izlemeyi sağlayan mekanizmalar var mı?


Sağlık tesisinin hemşire sayısı yeterli ise, izolasyon odası için ayrı hemşire görevlendirmesi yapılmış mı?


VI. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ (I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir) EVET HAYIR AÇIKLAMA
Servis giriş ve çıkışları mümkün olduğunca en az sayıda planlanmış mı?


Kontrol noktaları servis girişine yakın ve görülebilecek şekilde yapılandırılmış mı?


Günün her saatinde görevli personel dışında ilgisi olmayan kişilerin servise girmesi kontrollü geçiş özelliği olan kapılar konarak engellenmiş mi?


Güvenlik önlemleri alınırken görevli personel, hasta, hasta yakını ve ailelerinin mahremiyetinin korunmasına dikkat edilmiş mi?


Tüm elektrik çıkışları ortak bir zemine monte edilmiş mi?


Kabul edilebilir kaçak miktarının, koruyucu uygulama standartlarına ve donanım kalitesi standartlarına uygun olması sağlanmış mı?


Personel muhtemel elektrik tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş mi?


Yangından korunma mevzuatı çerçevesinde gerekli önlemler alınmış mı?


Servis, hastaların acil ve afet durumlarında kolaylıkla ve süratle tahliye edilmesine imkân verecek katlarda yapılandırılmış mı?


VII. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE SORUMLU UZMAN TABİP GÖREVLENDİRİLMESİ VE PERSONEL EĞİTİMİ (I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir)


Genel yoğun bakım servislerinde yoğun bakım uzmanı, bulunmaması durumunda genel cerrahi, iç hastalıkları, anesteziyoloji ve reanimasyon veya göğüs hastalıkları uzmanları arasından, branş yoğun bakım servislerinde ise ilgili uzmanlık dalındaki bir uzman yoğun bakım sorumlusu olarak görevlendirilmiş mi?


Yoğun bakım servisinde görevlendirilen sorumlu uzman tabip, hemşire ve sağlık memurlarının (toplum sağlığı) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yoğun bakım ve resüsitasyon eğitimleri almaları sağlanmış mı?


VIII. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE NÖBET HİZMETLERİ (I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir)


Sorumlu uzman tabip, mesai saatleri içerisinde yoğun bakım servisinde görev yapıyor mu?


Sorumlu uzman tabip mesai saatleri dışında yoğun bakım icap nöbeti tutuyor mu?


Sorumlu uzman tabip zorunlu haller dışında nöbet hizmeti ile yükümlendirilmemesi gerektiği halde nöbet hizmeti ile görevlendiriliyor mu?


Yoğun bakım servisi III. seviye ise; mesai saatleri dışında müstakil branş nöbeti ile yükümlü uzman tabipler aynı zamanda branşı ile ilgili yoğun bakım hizmetlerinin yürütülmesinden de sorumlu ve yetkili olmak üzere görevlendirilmiş mi?


Yoğun bakım servisi II. seviye ise; dahili ve cerrahi branş acil havuz nöbeti ile yükümlendirilen uzman tabipler branş nöbetine ilave olarak aynı zamanda mesai saatleri dışındaki, branşı ile ilgili yoğun bakım hizmetlerinin yürütülmesinden de sorumlu ve yetkili kılınmış mı?


Sağlık tesisinde nöbet hizmetleri nöbetçi uzman tabibin denetim ve gözetiminde, ağırlıklı olarak pratisyen tabiplerce yürütülerek, uzman tabip hizmeti gerektiren hastaların bu ihtiyaçlarının ilgili dal uzmanlarınca icap nöbeti yöntemi ile karşılanıyorsa, mesai saatleri haricindeki I. seviye yoğun bakım hizmetleri, her vardiya için eğitim almış sertifikalı yoğun bakım hemşiresi bulunması kaydıyla, nöbetçi tabiplerin sorumluluğunda veriliyor mu?


Yoğun bakım servisi tıpta uzmanlık eğitimi veren bir üniversite hastanesi veya eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde hizmet veriyorsa yoğun bakım servis nöbeti, ilgili alanda uzmanlık eğitimi alan asistan tabipler ile bu birime rotasyona gelen asistan tabipler tarafından, ilgili dalın öğretim üyeleri veya klinik şefleri gözetiminde bir bütün olarak yürütülüyor mu?


IX. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE HASTA KABUL VE YATIŞ İŞLEMLERİ (I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.) EVET HAYIR AÇIKLAMA
Yoğun bakım servisine hasta yatışı, taburcu veya kurum dışına sevk işlemleri diğer kliniklerde olduğu gibi gerektiğinde doğrudan yapılabiliyor mu?


Diğer kliniklerden yoğun bakım servislerine yatışına karar verilen hastanın ilgili klinikten çıkışı ve yoğun bakım servisine girişi yapılarak yoğun bakım servisinin kendi hastası olarak kayıt altına alınıyor mu? (Yoğun bakım servisinden kliniğe alınacak hastaların yine aynı usulle bu servislerden çıkış işlemi gerçekleştirilerek ilgili kliniğe yatış kaydı yapılır.)


Yoğun bakım servisinin hasta yatış ve çıkış işlemleri için; “Servise Yatan ve Servisten Çıkan Hastalara Ait Günlük Kayıt Formu (Form No 54)” kullanılıyor mu?


İstatistiklerin tutulması ve servisle ilgili tüm iş ve işlemler diğer servislerde olduğu gibi yürütülüyor mu?


X. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN ASGARİ TIBBİ CİHAZ VE DONANIM STANDARTLARI


(I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)


İki adet laringoskop var mı?


Transport özelliği olan ventilatör var mı?


Resusitasyon için gerekli donanım var mı?


(I. seviye için değerlendirilir.)


Her yatak için bir monitör var mı? (invaziv monitorizasyon gerekmez.)


Hastanede kolay ulaşılabilir defibrilatör var mı?


(II. seviye için değerlendirilir.)


Her yatak için tek kanallı basınç monitörizasyonu yapabilen invaziv bir monitör var mı?


Her 2 yatak için bir ventilatör (servis kapasitesi 6 yataktan büyük ise her 3 yatak için 1 ventilatör) var mı?


(II. ve III. seviye için değerlendirilir.)


Hastanede portable röntgen cihazı var mı?


İnfüzyon pompası var mı?


Kan gazı cihazı var mı? (servise yakın olabilir)


Servis içerisinde defibrilatör var mı?


Kesintisiz güç kaynağı var mı?


Hastanede USG cihazı var mı?


(III. seviye için değerlendirilir.)


Her yatak için invaziv hemodinamik monitörizasyon yapabilecek bir monitör var mı?


Her yatak için bir ventilatör var mı?


Kan, serum ve hasta ısıtma sistemleri var mı?


Beslenme pompası var mı?


Yatak tartısı var mı?


XI. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN ASGARİ YATAK SAYISI VE PERSONEL STANDARTLARI EVET HAYIR AÇIKLAMA
(I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)
Hastanede anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı var mı?


Hastanede iç hastalıkları uzmanı var mı?


Hastanede genel cerrahi uzman var mı?


(I. seviye için değerlendirilir.)


En az 4 yatak var mı?


Günün her saatinde, serviste 5 yatağa kadar, bir hemşire/sağlık memuru bulunuyor mu? ( İlave her 5 yatak için 1 hemşire/sağlık memuru ayrıca aranacaktır)


(II. seviye için değerlendirilir.)


En az 4 yatak var mı?


Hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)


Hastanede nöroloji uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması halinde, ihtiyaç durumunda ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)


Hastanede kardiyoloji uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması halinde, ihityaç durumunda ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)


Hastanede göğüs hastalıkları uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması halinde, ihityaç durumunda ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)


Hastanede mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)


Günün her saatinde, serviste her 3 yatak için en az bir hemşire/sağlık memuru bulunuyor mu?


(III. seviye için değerlendirilir.)


En az dört yatak var mı?


Hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanı var mı?


Hastanede nöroloji uzmanı var mı?


Hastanede kardiyoloji uzmanı var mı?


Hastanede göğüs hastalıkları uzman var mı?


Hastanede mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunuyor mu?


Hastanede radyoloji uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, kulak burun ve boğaz hastalıkları uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, göğüs cerrahisi uzmanı, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihityaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)


Yoğun bakım servisinde günün her saatinde her 2 yatak için bir hemşire/sağlık memuru bulunuyor mu?


Hastanede fizyoterapist ve diyetisten bulunuyor mu?


*Yataklı sağlık tesisindeki her seviye ve branştaki erişkin yoğun bakım servisi için ayrı form düzenlenecektir. Bu form, Tebliğ'in 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında yapılacak denetimlerde de kullanılır.
Değerlendirme Sonucu :


I. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
II. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
III. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
Tescili Uygun Görülen Yoğun Bakım Servisinin Branşı, Seviyesi, Yatak Sayısı: .…….………………………….…………………………………………………………………………….
Komisyonunun görüşleri: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
Komisyon Üyeleri:


Üye Üye Üye
Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza)
Üye Üye Komisyon Başkanı
Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza)
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-19-2012, 08:53   #6
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.196
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart

Ek- 5ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİNSEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU*

Denetlenen Sağlık Tesisinin;Adı:İli:Denetim Tarihi:I. TESCİL İŞLEMLERİ VE KOMİSYONUN TEŞKİLİ (II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.) EVET HAYIR AÇIKLAMAÇocuk yoğun bakım servisinin daha önce tescili yapılmış mı? (Tarih, sayı, seviye, yatak sayısı, branş)Tescil komisyonu müdürlüğün yetkilendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında, yataklı tedavi kurumları şube müdürlüğünden bir kişi, çocuk yoğun bakım uzmanı tabip bulunamaması durumunda tercihen yoğun bakım konusunda deneyimli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabibin katılımı ile oluşturulmuş mu?Tescil komisyonunda çocuk enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tabip bulunuyor mu? (Yoksa enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tabip)İlde üniversite araştırma ve uygulama merkezi bulunuyorsa komisyona ilgili anabilim dalı başkanlığından bir temsilci dahil edilmiş mi?Tescili yapılacak yoğun bakım servisi özel sağlık tesisi bünyesinde hizmet veriyorsa, tescil edileceği yatak sayısı faaliyet izin belgesinde yer alan yoğun bakım yatak sayısına ve branşına uygun mu?II. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN FİZİKİ ŞARTLARI (II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)Servis sağlık tesisindeki diğer birimlerden, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanlarından ayrı, tercihen asansör, ameliyathane, acil servis, laboratuar ve görüntüleme birimlerine yakın olacak şekilde yapılandırılmış mı?Servisin girişinde ayrı bir ön geçiş alanı bulunuyor mu?Hastaların yoğun bakım servisi ile ambulans girişi arasındaki naklinin hızla ve kolaylıkla sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?Hastane içinde tercihen servisin yakınında, 14 m2den az olmamak üzere hasta yakınları için bilgilendirme, görüşme ve bekleme amacıyla uygun bir alan düzenlenmiş mi?Atıkların uzaklaştırılacağı, kirli malzeme ve cihazların geçici muhafazası, gerekirse temizlenebilmesi için içerisinde bir tezgah, lavabo, musluk, sabun, kağıt havlu ve ayakla kontrol edilebilen çöp kovası ile atık giderinin bulunduğu bir malzeme odası var mı?Malzeme odasının çıkışı, kirli malzemeler servis içerisinden geçirilmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?Hasta alanları dışında, hasta bakımı için sık kullanılan malzemeler ile lüzumlu ilaç ve serumların muhafaza edileceği, direk ışıktan korunacak şekilde düzenlenmiş uygun bir depo alanı ayrılmış mı?Eczaneden hazır olarak temin edilemeyen ve servis içerisinde hazırlanması gereken ilaç ve infüzyonlar için destek alanı içerisinde ayrı bir hazırlama alanı oluşturulmuş mu?Servis içindeki tezgâh, dolap ve dolap kapakları, az ek yeri olan, kolay temizlenebilir, dış yüzeyleri yalıtılmış, nem geçirmez, hareketli cihaz ve eşyaların çarpmasına dayanıklı malzemeden yapılmış mı?Serviste hasta yataklarının bulunduğu alan içerisinde tuvalet bulunmaması gerektiği halde, bu alanlar içerisinde tuvalet inşa edilmiş mi?Servis girişinde en az 1 ve hasta alanında en az 4 yatağa 1 adet olacak şekilde, muslukları bulunan, suyun çevreye sıçramasını ve göllenmesini önleyecek genişlik ve derinlikte, sabun ve kâğıt havlu yeri mevcut, yeterli sayıda lavabo ve sağlık çalışanlarının kolayca ulaşabileceği el antiseptiği bulunuyor mu?Duvar ve tavan yüzeylerinde kolay temizlenebilir, aşağıya parçacık dökülmeyecek nitelikte malzeme veya boya kullanılmış mı?Duvar yüzeyleri hareketli cihaz ve eşyaların çarpma noktalarında korumalı olacak şekilde yapılandırılmış mı?Zemin yüzeylerinde kolay kırılmaz, yüzeyi mat ve kaymayı önleyen, sık temizlemeye uygun ve mikroorganizma üremesini en aza indirgeyebilen, kimyasallara gerek duyulmadan ve kolayca temizlenebilir, antistatik özellikte malzeme kullanılmış mı?II. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN FİZİKİ ŞARTLARI (II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.) EVET HAYIR AÇIKLAMAServisteki pencerelerin açılmaz nitelikte olması ve hasta alanlarının gün ışığı alması (tercihen) sağlanmış mı?Hastaların, damar içi (IV) sıvıların, monitör ve ekranların gün ışığından doğrudan etkilenmemesi, hastaların mahremiyetini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?Servis ışıklandırması hastanın cildini en iyi şekilde gösterebilecek, yansıma ve gölgeleme yapmayacak biçimde tesis edilmiş mi?Serviste hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun, merkezi konumda bir alan ayrılmış mı?Her yatağın yanında hasta takip formlarının ve dosyalarının tutulduğu ve muhafaza edildiği bir düzenek bulunuyor mu?Serviste izolasyon odaları dahil, yaşam destek alt yapısı, her yatak için ayrı olmak üzere zeminde olmayan hasta başı en az 12 çıkışlı elektrik paneli, 2 basınçlı hava çıkışı, 3 oksijen çıkışı ve 2 vakum sistemi bulunuyor mu?Servisteki muslukların dirsek veya ayakla kontrol edilmesi veya otomatik açılır kapanır olması tercih edilmiş mi?Çocuk yoğun bakım servisleri her hastaya ve yakınlarına özel bir ortam ayrılabilecek şekilde düzenlenmiş mi? (mümkün olduğunca)Destek alanları hariç, yataklar arasındaki mesafe en az 2 m olacak şekilde, her yatak için en az 12 m2 alan ayrılmış mı?Yoğun bakım yatakları arasında gerektiğinde kullanılmak üzere enfeksiyon kontrol ilkelerine uygun biçimde bir ayırma düzeneği bulunduruluyor mu?Yoğun bakım servisinin bulunduğu katta, hasta alanı haricinde olmak kaydıyla, sürgü ve idrar kapları için temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzemeler için kullanım öncesi muhafaza alanı ayrılmış mı?III. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ(II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)Serviste 11/08/2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda etkin enfeksiyon kontrol programlarının uygulanıyor mu?Yoğun bakım servisinde merkezi havalandırma sistemi kullanılıyor mu?(III. seviye için değerlendirilir.)En az % 90 filtrasyon sağlayan, saatte asgari 6 kez dış hava değişimi yapabilen, sıcaklığın 22-280C, bağıl nemin %30-60 arasında ayarlanabildiği, Bakanlıkça belirlenen ulusal standarda uygun, merkezi havalandırma sistemi kurulmuş mu?Merkezi havalandırma sisteminin validasyonu sağlanmış mı?Merkezi havalandırma sisteminin düzenli olarak fiziksel ve mikrobiyolojik kontrolleri gerçekleştirilerek performans kalifikasyon uygunluğu izlenerek kayıt altına alınıyor mu?Merkezi havalandırma sisteminin standardizasyonun yetkili kuruluşlara yaptırılmış mı?IV. İZOLASYON ODASI (III. seviye için değerlendirilir.)En az bir adet temas izolasyon odası bulunuyor mu?Yatak sayısı 6'dan fazla olan yoğun bakım servislerinde her 6 yatak için en az 1 adet temas izolasyon odası oluşturulmuş mu?Temas izolasyon odası tek yataklı olarak düzenlenmiş mi?Temas izolasyon odası için giriş alanı dahil, en az 15 m2 alan ayrılması sağlanmış mı?Temas izolasyon odalarının giriş kapıları, ortak yoğun bakım alanına açılmaması gerektiği halde (ortak koridora açılabilir), ortak yoğun bakım alanına açılacak şekilde mi inşa edilmiş?Temas izolasyon odasının giriş kapısının hemen dışında musluk ve lavabo bulunuyor mu?Dörtten fazla temas izolasyon odası bulunan III. seviye yoğun bakım servislerinde, havanın %100’nü dışarı atabilen en az bir negatif basınçlı solunum izolasyon odası tesis edilmiş mi?Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarının duvarları, tavanı ve zemini sızdırma olmayacak şekilde tasarlanmış mı?Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarının tüm çıkış kapılarının kendiliğinden kapanabilir nitelikte olması sağlanmış mı?Negatif basınçlı solunum izolasyon odasında acil iletişim ve uzaktan hasta monitörizasyon sisteminin bulunması sağlanmış mı?Negatif basınçlı solunum izolasyon odasında odanın basınç durumunu sürekli olarak izlemeyi sağlayan mekanizmalar var mı?Sağlık tesisinin hemşire sayısı yeterli ise, izolasyon odası için ayrı hemşire görevlendirmesi yapılmış mı?V. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ (II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.) EVET HAYIR AÇIKLAMAKontrol noktaları servis girişine yakın ve görülebilecek şekilde yapılandırılmış mı?Günün her saatinde görevli personel dışında ilgisi olmayan kişilerin servise girmesinin engellenmesi amacıyla kontrollü geçiş özelliği olan kapılar var mı?Güvenlik önlemleri alınırken görevli personel, hasta, hasta yakını, aile ve bebeklerin rahatlığı ve mahremiyetinin korunmasına dikkat edilmiş mi?Tüm elektrik çıkışları ortak bir zemine monte edilmiş mi?Kabul edilebilir kaçak miktarının, koruyucu uygulama standartlarına ve donanım kalitesi standartlarına uygun olması sağlanmış mı?Personel muhtemel elektrik tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş mi?Yangından korunma mevzuatı çerçevesinde gerekli önlemler alınmış mı?Yoğun bakım servisi hastaların acil ve afet durumlarında kolayca tahliye edilmesine imkân verecek katlarda yapılandırılmış mı?VI. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE SORUMLU UZMAN TABİP GÖREVLENDİRİLMESİ VE PERSONEL EĞİTİMİ (II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)Çocuk yoğun bakım servislerinde çocuk yoğun bakım uzmanı, bulunmaması durumunda, tercihen Bakanlıkça düzenlenen çocuk yoğun bakım eğitimi almış bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk cerrahisi yoğun bakım servislerinde ise bir çocuk cerrahisi uzmanı görevlendirilmiş mi?Yoğun bakım servisinde görevlendirilen sorumlu uzman tabip, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve ebelerin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yoğun bakım ve resüsitasyon eğitimleri almaları sağlanmış mı?VII. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE NÖBET HİZMETLERİ (II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)Mesai saatleri içerisinde sorumlu uzman tabip yoğun bakım servisinde görev yapıyor mu?Sorumlu uzman tabip mesai saatleri dışında yoğun bakım icap nöbeti tutuyor mu?Sorumlu uzman tabip zorunlu haller dışında nöbet hizmeti ile yükümlendirilmemesi gerektiği halde nöbet hizmeti ile görevlendiriliyor mu?Yoğun bakım servisi III. seviye ise; mesai saatleri dışında müstakil branş nöbeti ile yükümlü uzman tabipler aynı zamanda branşı ile ilgili yoğun bakım hizmetlerinin yürütülmesinden de sorumlu ve yetkili olmak üzere görevlendirilmiş mi?Yoğun bakım servisi II. seviye ise; dahili ve cerrahi branş acil havuz nöbeti ile yükümlendirilen uzman tabipler branş nöbetine ilave olarak aynı zamanda mesai saatleri dışındaki, branşı ile ilgili yoğun bakım hizmetlerinin yürütülmesinden de sorumlu ve yetkili kılınmış mı?Yoğun bakım servisi tıpta uzmanlık eğitimi veren bir üniversite hastanesi veya eğitim ve araştırma hastanelesi bünyesinde hizmet veriyorsa yoğun bakım servis nöbeti, ilgili alanda uzmanlık eğitimi alan asistan tabipler ile bu birime rotasyona gelen asistan tabipler tarafından, ilgili dalın öğretim üyeleri veya klinik şefleri gözetiminde yürütülüyor mu?VIII. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE HASTA KABUL VE YATIŞ İŞLEMLERİ (II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)Yoğun bakım servisine hasta yatışı, taburcu veya kurum dışına sevk işlemleri diğer kliniklerde olduğu gibi gerektiğinde doğrudan yapılabiliyor mu?Diğer kliniklerden yoğun bakım servislerine yatışına karar verilen hastanın ilgili klinikten çıkışı ve yoğun bakım servisine girişi yapılarak yoğun bakım servisinin kendi hastası olarak kayıt altına alınıyor mu? (Yoğun bakım servisinden kliniğe alınacak hastaların yine aynı usulle bu servislerden çıkış işlemi gerçekleştirilerek ilgili kliniğe yatış kaydı yapılır.)Yoğun bakım servisinin hasta yatış ve çıkış işlemleri için; “Servise Yatan ve Servisten Çıkan Hastalara Ait Günlük Kayıt Formu (Form No 54)” kullanılıyor mu?İstatistiklerin tutulması ve servisle ilgili tüm iş ve işlemler diğer servislerde olduğu gibi yürütülüyor mu?IX. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSİ TIBBİ CİHAZ VE DONANIM ASGARİ STANDARDI EVET HAYIR AÇIKLAMA(II. seviye için değerlendirilir.)Her yatak için bir monitör bulunuyor mu?28 gün-18 yaş için uygun en az 2 adet pediatrik ventilatör (ayrıca ilave her 3 yatak için 1 adet olmak üzere) bulunuyor mu?(II. ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)Serviste en az bir adet invazif basınç ve endtidal CO2 özellikli monitör bulunuyor mu?Transport monitörü bulunuyor mu?En az 2 adet laringoskop (ayrıca ilave her 4 yatak için 1 adet) bulunuyor mu?Her yatak için en az 1 balon-maske bulunuyor mu?Portable röntgen cihazı (hastanede) bulunuyor mu?Portable ultrason cihazı (hastanede) bulunuyor mu?Kan gazı cihazı (servise yakın olabilir) bulunuyor mu?EKG (serviste) bulunuyor mu?Defibrilatör (serviste) bulunuyor mu?İnfüzyon pompaları bulunuyor mu?Beslenme pompaları bulunuyor mu?Kesintisiz güç kaynağı bulunuyor mu?Hastanede BT bulunuyor mu?Hastanede EEG cihazı bulunuyor mu?Hastanede pediatrik problu EKO cihazı bulunuyor mu?Hastanede Hemofiltrasyon-Plazmaferez cihazları bulunuyor mu?Transport ventilatör bulunuyor mu?(III. seviye için değerlendirilir.)Her yatak için invaziv hemodinamik monitörizasyon yapabilecek bir monitör bulunuyor mu?Her yatak için bir pediatrik ventilatör bulunuyor mu?Kan, serum ve hasta ısıtma sistemleri bulunuyor mu?Enjektör pompaları bulunuyor mu?X. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSİ YATAK SAYISI VE PERSONEL DURUMU EVET HAYIR AÇIKLAMA(II. ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)Serviste en az 6 yatak bulunuyor mu?Hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabip bulunuyor mu?Hastanede anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı tabip bulunuyor mu?Hastanede çocuk cerrahisi uzmanı tabip bulunuyor mu?Hastanede mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tabip bulunuyor mu? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)Serviste günün her saatinde her üç yatak için en az bir hemşire veya eşdeğer sağlık memuru bulunuyor mu?(III. seviye için değerlendirilir.)Beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, çocuk nörolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk nefrolojisi, çocuk hematolojisi ve onkolojisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk endokrinolojisi, çocuk enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojisi (bulunmaması halinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojisi) uzmanı tabip bulunuyor mu? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)Hastanede 24 saat nöbetçi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabip bulunuyor mu?Hastanede çocuk enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunuyor mu? (bulunmaması halinde mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı)Serviste günün her saatinde her iki yatak için en az bir hemşire veya eşdeğer sağlık memuru bulunuyor mu?*Yataklı sağlık tesisindeki her seviye ve branştaki çocuk yoğun bakım servisi için ayrı form düzenlenecektir. Bu form, Tebliğ'in 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında yapılacak denetimlerde de kullanılır.Değerlendirme Sonucu :II. Seviye Çocuk Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III. Seviye Çocuk Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tescili Uygun Görülen Yoğun Bakım Servisinin Branşı, Seviyesi, Yatak Sayısı: ………….………………………….…………………………………...………………………………………………………………….

Komisyonunun görüşleri: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..Komisyon Üyeleri:Üye Üye ÜyeAdı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza)Üye Üye Komisyon BaşkanıAdı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza)

tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik tususev SGK 1 09-09-2017 14:08
4. Ulusal Pediyatrik Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi tususev Kongre - Sempozyum - Panel - Organizasyon - Seminerler 0 02-04-2012 13:28
Sağlık Uygulama Tebliğinde İlave Ücret Alınmasında değişikli tususev SGK 0 01-26-2012 20:07
SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yaptı tususev SGK 1 01-21-2012 19:56
Hayatın sonuna doğru: Son dönem bakım merkezleri aerol Genel Mesleki Konular 0 07-18-2010 13:41


Şu Anki Saat: 19:57


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com