www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > Reçete Defteri

Reçete Defteri Değerli hekimlerimize fikir vermesi açısından hazırlanmıştır.Hasta ve hasta yakınlarının burdaki tedavileri doktor kontrolü olmadan uygulaması kesinlikle önerilmez.Doğacak sorunlardan sitemiz ve reçete önerisi yapan kullanıcılarımız kesinlikle mesul değildir.En iyi tanı ve tedavi bire bir doktorunuza muayene sonucu yapılır.Lütfen doktorunuzun tavsiyelerini dinleyiniz...

6024 (1 Kayıtlı Ve 6023 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 05-01-2010, 20:22   #1
drblood
Popüler Üye
 
drblood - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 23.11.09
Mesajlar: 1.981
Tecrübe Puanı: 626
drblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond repute
Standart Atorvastatin

PROSPEKTÜS FACEBOOK SAYFASI
http://www.facebook.com/pages/PROSPE...17926911562176

Atorvastatin

ATORVASTATIN KALSIYUMATORVASTATIN KALSIYUM Kimyasal Yapısı - 2 DATORVASTATIN KALSIYUM Kimyasal Yapısı - 3 DKullanım Şekli:
Tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir defa 10-20 mg'dır. LDL-K'da yüksek derecede (%45'ten fazla) azalma gereken hastalarda günde bir defa 40 mg ile başlanabilir. Doz aralığı günde bir defa 10-80 mg'dır. Dozlar günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak tek doz halinde verilebilir. Tedavinin başlangıcı ve/veya titrasyonunu takiben lipid seviyeleri 2-4 hafta içinde değerlendirilmeli ve uygun olarak doz ayarlanmalıdır. Tedavinin hedefi LDL-K'yı düşürmek olduğu için NCEP tedaviye başlangıç ve yanıtı değerlendirirken LDL-K değerinin kullanılmasını tavsiye etmektedir. Primer Hiperkolesterolemi ve Kombine (Miks) Hiperlipidemi: 2 hafta içinde terapötik yanıt belirgin hale gelmiş ve genelde 4 hafta içinde maksimum yanıta ulaşılmıştır. Yanıt, kronik tedavi süresince devam etmiştir. Homozigot Familyal Hiperkolesterolemi: Yetişkinler: Başlangıç 10-20 mg günde 1 defa, LDL-K'nın %45 düşürülmesi gereken hastalarda günde 40 mg ile başlanabilir. Günde 1 defa 10-80 mg doz aralığında kullanılabilir. Çocuklar: 10-17 yaş arası (Kız çocukları >1 yıl postmenarş): Heterozigot FH: Günde 10 mg (maksimum 20 mg/gün). Aktif karaciğer hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Endikasyonları:
Kardiyovasküler Hastalıkların Önlenmesi: Klinik olarak tanımlanmış koroner kalp hastalığı bulunmayan, fakat koroner kalp hastalığı açısından yaş, tütün kullanımı, aile öyküsünde erken koroner kalp hastalığı bulunması, düşük HDL-K, Tip II diyabet, sol ventrikül hipertrofisi, geçirilmiş inme ya da geçici iskemik atak (TİA) veya periferik vasküler hastalık gibi kardiyovasküler risk faktörlerinden 3 ya da daha fazlasına sahip hipertansif hastalarda, hipertansiyon tedavisine eklenen atorvastatin; Miyokard enfarktüsü riskinin azaltılmasında, re-vaskülarizasyon işlevleri ve angina riskinin azaltılmasında endikedir. Hiperkolesterolemi: Primer hiperkolesterolemi, heterozigot familyal ve non-familyal hiperkolesterolemi ve kombine (miks) hiperlipidemili (Fredrikson Tip IIa ve IIb) hastalarda yükselen total kolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein B ve trigliseridlerin düşürülmesinde ve HDL-kolesterolün yükseltilmesinde diyete yardımcı olmak üzere endikedir. Yüksek serum trigliserid seviyeleri olan (Fredrikson Tip IV) hastalarda ve tek başına diyete cevap vermeyen disbetalipoproteinemili (Fredrikson Tip III) hastalarda diyete yardımcı olmak üzere endikedir. Ayrıca diyete ve diğer non-farmakolojik önlemlere yanıtın yetersiz olduğu durumlarda, homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda total kolesterol ve LDL kolesterolün düşürülmesinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
İlacın herhangi bir komponentine aşırı duyarlılığı olan, aktif karaciğer hastalığı olan veya devamlı olarak normal üst limiti 3 kat aşan açıklanamayan serum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, hamilelik döneminde, süt verirken ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.

Uyarılar:
Atorvastatin tedavisine başlamadan önce hiperkolesteroleminin uygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi ve altta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesi gereklidir. Atorvastatin kreatin fosfokinaz ve transaminaz seviyelerinde yükselmeye sebep olabilir. Aynı sınıfa dahil diğer lipid düşürücü ajanlarda olduğu gibi, atorvastatin tedavisini takiben serum transaminazlarında orta derecede yükselmeler (normal (ULN) üst limitinin üç katından daha fazla) rapor edilmiştir. Atorvastatin alan hastaların %0.7’sinde serum transaminazlarında sürekli yükselme gözlenmiştir. Bu anormalliklerin insidansı 10, 20, 40 ve 80 mg dozlar için %0.2, %0.2, %0.6 ve %2.3 olmuştur. Atorvastatin dozu azaltıldığında veya ilaç tedavisine ara verildiğinde veya tedavi kesildiğinde transaminaz seviyeleri tedavi öncesi değerlere döner, hastaların çoğu daha düşük dozlarda atorvastatin tedavisine sekelsiz devam edebilir. Tedavinin başlatılmasından önce ve sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Karaciğer hasarını düşündüren belirti ya da semptomları gelişen hastalara karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Artan transaminaz seviyeleri olan hastalar anormallik(ler) düzelene kadar takip edilmelidir. ALT veya AST’de normal üst sınırın 3 katından fazla bir artışın sürmesi halinde doz azaltılması veya atorvastatinin kesilmesi önerilir. Atorvastatin önemli miktarlarda alkol kullanan ve/veya bir karaciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Atorvastatin ile tedavi edilen hastalarda miyalji bildirilmiştir. Belirgin olarak yüksek CPK seviyeleri ortaya çıkarsa ya da miyopati teşhis edilir veya bundan şüphelenilirse, atorvastatin tedavisi kesilmelidir. Bu sınıftaki diğer ilaçlar gibi nadir vakalarda, miyoglobinüriye sekonder akut böbrek bozukluğu ile beraber rabdomiyoliz bildirilmiştir. Akut, miyopatiyi düşündürecek ciddi durumları olan hastalarda veya rabdomiyolize sekonder olarak böbrek yetmezliği oluşma eğilimini artıracak predispozan bir faktörü (örneğin, ciddi akut enfeksiyon, hipotansiyon, önemli cerrahi müdahale, travma, ciddi metabolik, endokrin ve elektrolit bozuklukları ve kontrol edilemeyen krizler) olan hastalarda atorvastatin tedavisi geçici olarak veya tamamen kesilmelidir. Özellikle halsizlik veya ateş ile beraber görünen açıklanamayan kas ağrısı, hassasiyeti veya zayıflığı olması durumunda hastaların durumu ivedilikle bildirmeleri öğütlenmelidir. Bir pediatrik popülasyonda kullanım deneyimi, homozigot familyal hiperkolesterolemili 9 yaşın altında olmayan 8 hastada bir sene boyunca günde 80 mg’a kadar atorvastatin dozuyla sınırlıdır. Bu hastalarda klinik veya biyokimyasal açıdan hiçbir anormallik bildirilmemiştir. Gebelik kategorisi X’dir.

Yan Etkileri:
Advers reaksiyonlar çoğunlukla hafif ve geçici olmuştur. Hastaların %2’sinden azı atorvastatine bağlanabilen yan etkiler nedeniyle klinik çalışmalardan çıkarılmıştır. Atorvastatin ile ilişkili olduğu düşünülen en sık görülen advers olaylar konstipasyon, gaz, dispepsi ve abdominal ağrıdır. Klinik araştırmalarda gözlenen advers olaylar: Atorvastatinin placebo kontrollü klinik çalışmalarında hastalarda >%2 sıklıkta gözlenen ve atorvastatin ile nedensel bir ilişki değerlendirmesi yapılmamış advers olaylar: Enfeksiyon, başağrısı, kazara yaralanma, soğuk algınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni, konstipasyon, diyare, dispepsi, gaz, sinuzit, farenjit, döküntü, artralji, miyalji. Nedensel bir ilişki değerlendirmesi yapılmaksızın, klinik çalışmalarda atorvastatin ile tedavi edilen hastalarda bildirilen advers olaylar (>=%2): Göğüs ağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit, üriner yol enfeksiyonu, periferik ödem. Nedensel bir ilişki değerlendirmesi yapılmaksızın, klinik çalışmalarda atorvastatin ile tedavi edilen hastalarda bildirilen advers olaylar (<%2): Yüz ödemi, ateş, boyun sertliği, halsizlik, fotosensitivite reaksiyonu ve yaygın ödem, gastroenterit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, kolit, kusma, gastrit, ağız kuruluğu , rektal kanama, özefajit, eruktasyon , glossit, ağız ülserleri, anoreksi, iştah artışı, stomatit, safra kesesi ağrısı, chelitis, yutma güçlüğü, duodenal ülser, enterit, melena, diş eti kanaması, mide ülseri, tenesmus, ülseratif stomatit, hepatit, pankreatit, kolestatik sarılık, pnömoni, dispne, astım, burun kanaması, parestezi, uyuklama /uyku hali, unutkanlık, anormal rüya görme, libido azalması, duygusal değişkenlik, koordinasyon bozukluğu, periferal nöropati, torticollis, yüz felci, hiperkinezi, depresyon, hiperestezi ve hipertoni, bacak krampları, bursit, tenozinovit, kas güçsüzlüğü, tendon kontraktürü, miyozit, kaşıntı, kontakt dermatit, alopesi, cilt kuruluğu, terleme, akne, ürtiker, egzema, sebore, deri ülserleri, idrara çıkmada artış, sistit, hematüri, empotans, ağrılı idrar yapma, böbrek taşı oluşumu, noktüri, epididimit, fibrokistik meme, vajinal kanama, albüminüri, memelerde büyüme, metroraji, nefrit, üriner inkontinans, üriner retansiyon, idrara sıkışma hissi, anormal ejakülasyon, uterus kanaması, ambilopi, kulak çınlanması, göz kuruluğu, refraksiyon bozukluğu, göz hemorajı, sağırlık, glokom, parosmi, tat alamama, tat almada değişiklik, palpitasyon, vazodilatasyon, senkop, migren, postural hipotansiyon, flebit, aritmi, angina pektoris, hipertansiyon, hiperglisemi, kreatin fosfokinaz artışı, gut, kilo alımı, hipoglisemi, ekimoz , anemi, lenfadenopati, trombositopeni, peteşi. Atorvastatin tedavisi ile ilgili olarak pazarlama sonrasında bildirilmiş olan advers olaylar arasında anafilaksi, anjiyonörotik ödem, bülloz döküntüler (eritema multiforme, Stevens Johnson Sendromu ve toksik epidermal nekroliz dahil olmak üzere) ve rabdomiyoliz yer almaktadır.

İlaç Etkileşimleri:
Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında; siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veya niasin’in birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar. Atorvastatin 10 mg ve digoksinin multipl dozlarının birlikte uygulanması kararlı hal plazma digoksin konsantrasyonlarını etkilememiştir. Ancak günde 80 mg atorvastatin uygulamasını takiben, digoksin konsantrasyonları yaklaşık %20 arttırmıştır. Digoksin alan hastalar dikkatlice izlenmelidir. Sitokrom P450 3A4’ün bilinen inhibitörleri olan eritromisinin (günde 4 kez, 500 mg) veya klaritromisinin (günde 2 kez 500 mg) atorvastatin ile birlikte uygulanması, yüksek plazma atorvastatin konsantrasyonlarıyla ilişkili bulunmuştur. Noretindron ve etinil estradiol içeren bir oral kontraseptifle birlikte uygulama, noretindron ve etinil estradiole ait AUC değerlerinde sırasıyla yaklaşık %30 ve %20 artışa sebep olmuştur. Atorvastatin kullananlar için oral kontraseptif dozları seçilirken, bu artmış konsantrasyonlar göz önüne alınmalıdır. Kolestipol atorvastatinle birlikte uygulandığında atorvastatinin plazma konsantrasyonları daha düşük olmuştur (yaklaşık %25). Bununla birlikte, atorvastatin ve kolestipolün birlikte uygulandığında görülen lipid etkileri, ilaçlardan herhangi biri tek başına verildiğinde görülenden daha fazla olmuştur. Magnezyum ve alüminyum hidroksitleri içeren bir oral antasit süspansiyonun atorvastatinle birlikte uygulanması atorvastatinin plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %35 azaltmıştır, bununla birlikte LDL-K azalması değişmemiştir. Atorvastatin ve sitokrom P4503A4'ün bilinen inhibitörleri olan proteaz inhibitörlerinin birlikte kullanılması, atorvastatin plazma konsantrasyonlarında artış ile sonuçlanmıştır.
drblood isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 05-01-2010, 20:23   #2
drblood
Popüler Üye
 
drblood - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 23.11.09
Mesajlar: 1.981
Tecrübe Puanı: 626
drblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond repute
Standart

ATORVASTATİN ETKEN MADDELİ İLAÇ PİYASA İSİMLERİ

1 - ALVASTIN 10 MG 30 TABLET 25.41 TL
2 - ALVASTIN 10 MG 90 TABLET 69.59 TL
3 - ALVASTIN 20 MG 30 TABLET 43.32 TL
4 - ALVASTIN 20 MG 90 TABLET 123.36 TL
5 - ALVASTIN 40 MG 30 TABLET 53.49 TL
6 - ALVASTIN 40 MG 90 TABLET 158.02 TL
7 - ALVASTIN 80 MG 30 TABLET 53.49 TL
8 - ALVASTIN 80 MG 90 TABLET 158.02 TL
9 -
ATEROZ 10 MG 30 TABLET 26.69 TL
10 -
ATEROZ 10 MG 90 TABLET 75.86 TL
11 -
ATEROZ 20 MG 30 TABLET 49.63 TL
12 -
ATEROZ 20 MG 90 TABLET 148.9 TL
13 -
ATEROZ 40 MG 30 TABLET 53.49 TL
14 -
ATEROZ 40 MG 90 TABLET 158.02 TL
15 -
ATEROZ 80 MG 30 TABLET 53.49 TL
16 -
ATEROZ 80 MG 90 TABLET 158.02 TL
17 -
ATOR 10 MG 30 TABLET 25.41 TL
18 -
ATOR 10 MG 90 TABLET 69.59 TL
19 -
ATOR 20 MG 30 TABLET 43.32 TL
20 -
ATOR 20 MG 90 TABLET 123.36 TL
21 -
ATOR 40 MG 30 TABLET 53.49 TL
22 -
ATOR 40 MG 90 TABLET 158.02 TL
23 -
ATOR 80 MG 30 TABLET 53.49 TL
24 -
ATOR 80 MG 90 TABLET 158.02 TL
25 -
AVITOREL 10 MG 30 TABLET 26.69 TL
26 -
AVITOREL 10 MG 90 TABLET 75.86 TL
27 -
AVITOREL 20 MG 30 FILM TABLET 48.54 TL
28 -
AVITOREL 20 MG 90 FILM TABLET 144.66 TL
29 -
AVITOREL 40 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
30 -
AVITOREL 40 MG 90 FILM TABLET 158.02 TL
31 -
CARDYN 10 MG 30 FILM TABLET 25.41 TL
32 -
CARDYN 10 MG 90 TABLET 69.76 TL
33 -
CARDYN 20 MG 30 FILM TABLET 43.32 TL
34 -
CARDYN 20 MG 90 FILM TABLET 123.37 TL
35 -
CARDYN 40 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
36 -
CARDYN 40 MG 90 FILM TABLET 158.02 TL
37 -
CHOLVAST 10 MG 30 FILM TABLET 23.01 TL
38 -
CHOLVAST 10 MG 90 FILM TABLET 69.01 TL
39 -
CHOLVAST 20 MG 30 FILM TABLET 41 TL
40 -
CHOLVAST 20 MG 90 FILM TABLET 126 TL
41 -
CHOLVAST 40 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
42 -
CHOLVAST 40 MG 90 FILM TABLET 158.02 TL
43 -
CHOLVAST 80 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
44 -
CHOLVAST 80 MG 90 FILM TABLET 158.02 TL
45 -
COLASTIN-L 10 MG 30 FILM TABLET 26.69 TL
46 -
COLASTIN-L 10 MG 90 FILM TABLET 75.86 TL
47 -
COLASTIN-L 20 MG 30 FILM TABLET 49.99 TL
48 -
COLASTIN-L 20 MG 90 FILM TABLET 148.67 TL
49 -
COLASTIN-L 40 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
50 -
COLASTIN-L 40 MG 90 FILM TABLET 158.02 TL
51 -
COLASTIN-L 80 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
52 -
COLASTIN-L 80 MG 90 FILM TABLET 158.02 TL
53 -
DIVATOR 10 MG 30 FILM TABLET 26.69 TL
54 -
DIVATOR 10 MG 90 FILM TABLET 69.5 TL
55 -
DIVATOR 20 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
56 -
DIVATOR 20 MG 90 FILM TABLET 123 TL
57 -
DIVATOR 40 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
58 -
DIVATOR 40 MG 90 FILM TABLET 153.49 TL
59 -
KOLESTOR 10 MG 30 FILM TABLET 26.69 TL
60 -
KOLESTOR 20 MG 30 FILM TABLET 49.63 TL
61 -
KOLESTOR 40 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
62 -
KOLESTOR 10 MG 90 FILM TABLET 75.86 TL
63 -
KOLESTOR 20 MG 90 FILM TABLET 141.67 TL
64 -
KOLESTOR 40 MG 90 FILM TABLET 158.02 TL
65 -
KOLESTOR 80 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
66 -
KOLESTOR 80 MG 90 FILM TABLET 158.02 TL
67 -
LIPIDRA 10 MG 30 FILM TABLET 26.69 TL
68 -
LIPIDRA 10 MG 90 FILM TABLET 75.86 TL
69 -
LIPIDRA 20 MG 30 FILM TABLET 53.1 TL
70 -
LIPIDRA 20 MG 90 FILM TABLET 123.36 TL
71 -
LIPIDRA 40 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
72 -
LIPIDRA 40 MG 90 FILM TABLET 158.02 TL
73 -
LIPIDRA 80 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
74 -
LIPIDRA 80 MG 90 FILM TABLET 158.02 TL
75 -
LIPITAKSIN 10 MG 30 TABLET 23.2 TL
76 -
LIPITAKSIN 10 MG 90 TABLET 66.69 TL
77 -
LIPITAKSIN 20 MG 30 TABLET 41.11 TL
78 -
LIPITAKSIN 20 MG 90 TABLET 133.7 TL
79 -
LIPITAKSIN 40 MG 30 TABLET 53.49 TL
80 -
LIPITAKSIN 40 MG 90 TABLET 133.7 TL
81 - LIPITOR 10 MG 30 FILM TABLET 25.41 TL
82 - LIPITOR 10 MG 90 FILM TABLET 69.59 TL
83 - LIPITOR 20 MG 30 FILM TABLET 43.32 TL
84 - LIPITOR 20 MG 90 FILM TABLET 123.36 TL
85 - LIPITOR 40 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
86 - LIPITOR 40 MG 90 FILM TABLET 158.02 TL
87 - LIPITOR 80 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
88 - LIPITOR 80 MG 90 FILM TABLET 158.02 TL
89 -
SAPHIRE 10 MG 30 FILM TABLET 25.41 TL
90 -
SAPHIRE 10 MG 90 FILM TABLET 69.59 TL
91 -
SAPHIRE 20 MG 30 FILM TABLET 43.32 TL
92 -
SAPHIRE 20 MG 90 FILM TABLET 123.36 TL
93 -
SAPHIRE 40 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
94 -
SAPHIRE 40 MG 90 FILM TABLET 158.02 TL
95 -
TARDEN 10 MG 30 FILM TABLET 25.41 TL
96 -
TARDEN 10 MG 90 FILM TABLET 69.76 TL
97 -
TARDEN 20 MG 30 FILM TABLET 43.32 TL
98 -
TARDEN 20 MG 90 FILM TABLET 123.37 TL
99 -
TARDEN 40 MG 30 FILM TABLET 53.49 TL
100 -
TARDEN 40 MG 90 TABLET 158.02 TL
101 -
TORVAXAL 10 MG 30 TABLET 22.85 TL
102 -
TORVAXAL 10 MG 90 TABLET 68.28 TL
103 -
TORVAXAL 20 MG 30 TABLET 41.07 TL
104 -
TORVAXAL 20 MG 90 TABLET 122.49 TL
105 -
TORVAXAL 40 MG 30 TABLET 53.49 TL
106 -
TORVAXAL 40 MG 90 TABLET 158.02 TL

Konu drblood tarafından (05-01-2010 Saat 20:25 ) değiştirilmiştir.
drblood isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
alvastin, ator, atorvastatin, divator, kolestor, lipitaksin, lipitor, prospektüs, saphire, tarden

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 11:44


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com