www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı), YDUS (Yan Dal Uzmanlık Sınavı) ve USMLE Platformu > TUS Sınavları > Tus Soru ve Cevapları (Çıkmış Tus Soruları)

Tus Soru ve Cevapları (Çıkmış Tus Soruları) Çıkmış Eski Tus Soruları, değerlendirmeleri yorumları ...

6793 (1 Kayıtlı Ve 6792 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 03-28-2009, 21:12   #1
steTUSkop
Kurucu-Yönetici
 
steTUSkop - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 09.01.09
Mesajlar: 4.375
Tecrübe Puanı: 3
steTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond reputesteTUSkop has a reputation beyond repute
Standart Pediatri özet TUS Soruları

2005 NİSAN

1.Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda pnömokok aşısı uygulanmasını gerektiren hastalıklardan biri değildir?
HIV enfeksiyonu
2.Aşağıdaki durumlardan hangisi hiperkalsemiye neden olmaz?
Magnezyum eksikliği
3.Aşağıdakilerden hangisi neonatal sepsisin ayırıcı tanıları arasında düşünülmez?
Hiperglisemi
4.Aşağıdakilerden hangisi eritroblastozis fetalisin geç komplikasyonlarından biri değildir?
Asidoz
5.Aşağıdakilerden hangisi fetal asfiksinin tipik bulgularından biri değildir?
Hiperkalsemi
6.Aşağıdakilerden hangisi geçici neonatal hipoglisemiye neden olmaz?
Lösin hassasiyeti
7.Ebstein-Barr virusu negatif enfeksiyoz mononükleoz tablosuna aşağıdaki viruslerden hangisinin neden olma olasılığı en yüksektir?
Sitomegalovirus
8.Kızamık enfeksiyonu sonrasında gelişen pnömoniye aşağıdaki organizmalardan hangisinin yol açma olasılığı en yüksektir?
Streptococcus pneumoniae
9.Adolesan çağdaki kız çocuklarında cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara aşağıdaki mikroorganizmalardan han-gisi en sık yol açar?
Clamidya trachomatis
10.Aşağıdakilerden hangisi stafilokokkal toksik şok sendromunun tanı kriterlerinden biri değildir?
Hiperkalsemi
11.Gelişme geriliği ve progresif mental retardasyon nedeniyle getirilen 5 yaşındaki bir çocuğun fizik incelemesinde ince ve normalden uzun ekstremiteler, araknodaktili, skolyoz ve yüzde kızarma (malar flash) saptanıyor. Öyküsünden lens subluksasyonu nedeniyle ameliyat edildiği, kardeşinde de benzer bulgular bulunduğu ve anne-babasının sağlıklı olduğu öğreniliyor. Bu çocuk için en olası tanı hangisidir?
Homosistinüri
12.Önceki (11) numaralı soruda sözü edilen hastada beklenen laboratuvar bulguları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Vücut sıvılarında metiyonin ve homosistin düzeyleri yükselmiştir
13.Aşağıdaki konjenital kalp hastalıklarının hangisinde doğumdan sonra pulmoner kan akımının sürdürülmesi için duktus arteriozusun açık kalması yaşamsal önem taşır?
Ağır pulmoner darlık
14.Turner sendromunda en sık görülen konjenital kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
Biküspit aorta
15.Tuberoz skleroz tanısı ile izlenen 10 aylık bir bebekte kalpte saptanan tümor en büyük olasılıkla aşağıdaki-lerden hangisidir?
Rabdomiyom
16.Kusma, kilo kaybı ve dehidratasyon nedeniyle getirilen bir haftalık bebekte serum sodyum düzeyi 115 mEq/L, klor düzeyi 75 mEq/L ve potasyum düzeyi 8.0 mEq/L olarak saptanıyor. Bu bebekte aşağıdaki hastalıklardan hangisinin bulunma olasılığı en yüksektir?
21- hidroksilaz eksikliği
17.Akkiz hipotiroidinin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Lenfositik tiroidit
18.Aşağıdakilerden hangisi hipersplenizm bulgularından biri değildir?
Azalmış kemik iliği aktivitesi
19.Aşağıdakilerden hangisi Kwashiorkorun laboratuvar bulgularından biri değildir?
Hiperpotasemi
20.Chediak-Higashi sendromunun tedavisinde yüksek dozda kullanılan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?
Vitamin C
21.Aşağıdakilerden hangisi hiperimmunglobulin E sendromunda görülmez?
Solunum yolu allerjik hastalıkları
22.Orak hücreli anemisi olan bir hastada hemoglobin düzeyinde düşme, retikülosit sayısında belirgin azalma gözlenmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
Parvo virus B-19'a bağlı aplastik kriz
23.Melena ve hematemez şikayetleri ile getirilen 3 günlük bir bebekte parsiyel tromboplastin zamanı ve protrombin zamanı uzun bulunuyor. Bu bebek için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
Vitamin K
24.Aşağıdakilerden hangisi mikrositik anemilerden biri değildir?
Transkobalamin eksikliği
25.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde anti nükleer antikor yüksekliği gözlenmez?
Behçet hastalığı
26.Aşağıdaki juvenil romotoid artrit tiplerinin hangisinde kronik üveit gelişme riski en yüksektir?
Antinükleer antikor pozitif oligoartiküler
27.Aşağıdaki lösemi tiplerinden hangisinde 15-17 kromozom translokasyonu gözlenir?
M3 tip akut promyelositik lösemi
28.Li-Fraumeni sendromunda aşağıdakilerden hangisinde mutasyon vardır?
P53 geni
29.Aşağıdakilerden hangisi nörofibromatozis tip I'in bulgularından biri değildir?
Akustik nöroma
30.Aşağıdakilerden hangisi mikrosefalinin nedenlerinden biri değildir?
Konjenital aquaduktal stenoz

2004 EYLÜL

1-Aşağıdakilerden hangisi A vitamini eksikliğinin yol açtığı durumlardan değildir.
Psödotümör cerebri
2-Skorbütte gözlenen bulgular aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Subperiostal kanama, kolay kanayan diş etleri, cilt ve mukozal membranlarda peteşi
3-Hangisi SGA’lı bebeklerde gözlenen sorunlardan değildir?
Hipopotasemi
4-Hangisi uzun süre total paranteral beslenen prematüre bebeklerde beklenen komplikasyonlardan değildir?
Alkaloz
5-Göbeğinin düşmesinden kısa bir süre sonra kanama gözlenen bebeklerde, aşağıdaki koagülasyon faktörlerinin hangisinde eksiklik olduğu düşünülmelidir?
Faktör XIII
6-Hangisi yenidoğanın geç hemorajik hastalığı için risk oluşturmaz?
Sefal hematom
7-Hangisi diyabetik anne çocuklarında beklenen konjenital malformasyonlaran değildir?
İzole pulmoner atrezi
8-Aşağıdakilerden hangisi intrauterin enfeksiyona neden olmaz?
Rubeola
9-Hangisi Kawasaki Hastalığının tanı kriterlerinden değildir?
Pürülan konjonktivit
10-Aşağıdakilerin hangisinde bir hastalık, kendisine ait olmayan bulguyla birlikte verilmiştir?
Herpes Simpleks Virus enfeksiyonu-Negri cisimciği
11-Klasik galaktozemide defektif olan enzim hangisidir?
Galaktoz-1-fosfat-üridiltransferaz
12-Hangisinde yenidoğan döneminde hipoglisemi beklenmez?
Fenilketonüri
13-Lökositlerde heksozaminidaz A yokluğu aşağıdaki hastalıklardan hangisi için tanı koydurucudur?
Tay-Sachs hastalığı
14-Kalp sesleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İkinci kalp sesinde sabit çiftleşme atrial septal defektte görülür
15-Şiddetli aort koarktasyonu tanısı konulan iki günlük bir bebeğe ameliyattan önce verilmesi gereken en uygun ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
Prostaglandin E1
16-Fallot tetralojili bir yaşındaki bir bebeğin geçirdiği hipoksik spell sırasında aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
Pulmoner darlığa bağlı sistolik üfürümün belirginleşmesi
17-Daha önce yakınması olmayan 6 yaşındaki bir çocukta fizik incelemede sternum sol kenarı ikinci interkostal aralıkta 3/6 sistolik ejeksiyon üfürümü ve sternum sol alt kenarında middiastolik üfürüm duyuluyor. Telekardiografide pulmoner konus belirgin ve akciğer vasküleritesinin artmış olduğu saptanıyor. Elektrokardiyografide QRS aksında sağa sapma ve V1 derivasyonunda rsR’ örneği gözleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
Atrial septal defekt
18-Gebelik sırasında aşağıdaki ilaçlardan hangisinin uzun süreli kullanılması durumunda bebekte erken dönemde vitamin K eksikliği görülmesi beklenir?
Fenobarbital
19-Aşağıdakilerden hangisi tromboz gelişmesinde rol oynayan faktörlerden biri değildir?
Faktör V eksikliği
20-Aşağıdaki durumların hangisinde periferik kan yaymasında sferosit gözlenmez?
Talasemi majör
21-Aşağıdakilerden hangisi akkiz aplastik anemide gözlenen bulgulardan biri değildir?
Retikülosit sayısında artma
22-Aşağıdakilerden hangisi diabetik ketoasidoz tedavisinin komplikasyonlarından biridir?
Hipopotasemi
23-Aşağıdakilerden hangsi orantılı boy kısalığına neden olmaz?
Akondroplazi
24-Mekonyum ileusu saptanan yeni doğan bir bebekte öncelikle aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmelidir?
Kistik fibroz
25-Aşağıdakilerden hangisi astımlı bir hastanın bronş biyopsisinde görülmesi beklenen bulgulardan biri değildir?
Epitel metaplazisi
26-Süt çocukluğu döneminde akut bronşiyolite en sık neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
Solunum sinsityal virüsü
27-Aşağıdakilerden hangisi atopik dermatitin ayırıcı tanılarından biri değildir?
Stevens-Johnson sendromu
28-Hiperpotasemi tedavisinde öncelikle aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
%10 luk kalsiyum glukonat
29-Aşağıdakilerden hangisi Hodgkin hastalığının histolojik alt gruplarından biri değildir?
Lenfoblastik tip
30-Aşağıdakilerden hangisi Erb-Duchenne paralizisini en iyi tanımlar?
Servikal 5-6 ncı sinirlerin yaralanmasından dolayı kuvvet kaybı
2004 NİSAN

1-Prematürelerde periventriküler-intraventriküler kanamaların kaynağı aşağıdakilerden hangisidir ?
Supependimal germinal matriks
2-Doğumdan hemen sonra aşağıdaki durumların hangisinde maske ve hava kesesi ile pozitif basınçlı ventilasyon yaptırma endikasyonu vardır ?
Kalp hızının 90/dakika olması
3-Aşağıdakilerden hangisi alkol sendromunun karakteristik özelliklerinden biri değildir?
Organomegali
4-Aşağıdakilerden hangisi fatal beriberi hastalığında (tiamin eksikliği) gelişen patolojik değişikliklerden biri değildir?
Kolestaz
5-Aşağıdakilerden hangisinde, riboflavin eksikliğinde gözlenen bulgular birlikte verilmiştir?
Glossit-keratokonjinktivit-seboreik dermatit
6-Aşağıdakilerden hangisi hiperammonemiye neden olmaz?
Histidinemi
7-Bebeklerde aşağıdaki metabolik hastalıkların hangisinde eksfoliasyonla birlikte seyreden yaygın eritematöz döküntüler gözlenir ?
Multipl karboksilaz eksikliği
8-Kabakulak enfeksiyonunun çocukluk çağında en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir ?
Menenjit
9-Human parvovirüs B19 aşağıdakilerden hangisine neden olmaz ?
Kongenital polisitemi
10-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde, EKG’de sivri, yüksek (2,5 mm üzerinde) ve dar P dalgası görülür ?
Kongenital pulmoner stenoz
11-İki aylık siyanotik bir bebek nöbet nedeniyle acil servise getiriliyor. Çekilen EKG'de sol aks sapması ve sol ventriküler hipertrofisi saptanıyor. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
Triküspit atrezisi
12-Aşağıdakilerden hangisi Fallot tetralojisinin bulgularından biri değildir?
Triküspit darlığı
13-Aşağıdakilerden hangisi postsinüzoidal portal hipertansiyon nedenidir ?
Venooklüsif hastalık
14-Çocuklarda en sık görülen kolorektal polip aşağıdakilerden hangisidir ?
Retansiyop polibi
15-Aşağıdakilerden hangisi çocularda obstrüktif uyku apnesi ve hipoventilasyona neden olan faktörlerden birisi değildir ?
Orak hücreli anemi
16-Aşağıdakilerden hangisi, bebek ve çocuklarda görülen intratorasik obstrüktif akciğer hastalığının klinik bulgularından birisi değildir ?
İnspirasyon evresinde kısalma
17-Aşağıdakilerden hangisi tekrarlayan yada persistan whezing’e neden olan durumlardan biri değildir ?
Kronik sinüzit
18-Akut astımlı bir hastada salbutamol inhalasyonu sonrasında oksijen satürasyonunda düşme gözlenmiştir. Bu düşmenin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
Ventilasyon-perfüzyon dengesinin bozulması
19-Aşağıdakilerden hangisi kan transfüzyonunun komplikasyonlarından biri değildir ?
Hipersplenizm
20-Warfarin aşağıdaki faktörlerden hangisinin sentezinde azalmaya neden olmaz ?
Faktör VIII
21-Beş yaşında bir çocuk solukluk nedeniyle getiriliyor. Yapılan fizik muayenede mikrosefali, boy kısalığı ve café-au-lait lekeleri gözleniyor. Laboratuvar incelemelerinde pansitopeni ve hemoglobin F düzeyinde yükselme saptanıyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir ?
Fanconi anemisi
22-Aşağıdakilerden hangisi endemik kretenizmin nörolojik bulgularından biri değildir ?
Ekstrapiramidal bulgular
23-Gebelik sırasında aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanılması yenidoğan bebekte konjenital hipotiroidi ile birlikte konjenital guatra yol açabilir ?
Amiodaron
24-Aşağıdakilerden hangisi hipopitüitarizmin bulgularından biri değildir?
Erken puberte
25-Üç yaşında bir erkek çocuk geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında göz kapakları ve bacaklarında gode bırakan ödem, karında şişlik ve idrar miktarında azalma nedeniyle getiriliyor. Yapılan fizik muayenede kan basıncı normal, karında minimal asit bulunan bu hastanın yapılan laboratuvar incelemelerinde idrarda 4+ proteinüri, serum albumin düzeyi 1,8 g/dl, serum trigliserid ve kolesterol düzeyleri artmış olarak saptanıyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir ?
Minimal değişiklik hastalığı
26-Bir önceki soruda (55 numaralı soru) verilen hastanın tedavisinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir ?
60 mg/m3/24 saat oral prednizolon + tuzsuz diyet
27-55 numaralı soruda verilen hasta çocuğun hastaneye getirilmesinden sonra idrar miktarı iyice azalmış, çocukta hematürik idrar ve karında ağrı başlamıştır. Ayrıca ilk fizik muayenesinde olmadığı halde, her iki lomber bölgede ele gelen kitle, BUN ve serum kreatinin düzeylerinde yükselme saptanmıştır. Bu çocukta aşağıdaki komplikasyonlardan hangisinin gelişme olasılığı en yüksektir ?
Bilateral renal ven trombozu
28-Difteride en sık görülen nörolojik komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir ?
Nörit
29-Karaciğerin sağ lobunda solid kitle olan 2,5 yaşında bir çocuğun yapılan laboratuvar incelemelerinde serum alfa-fetoprotein düzeyinin yüksek olduğu bulunuyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir ?
Hepatoblastom
30-Aşağıdaki tümörlerin hangisinde polisitemi en sık görülür ?
Hipernefroma
2003 EYLÜL

1-Annenin gebelikte orta veya çok miktarda alkol kullanması hangisine yol açmaz: Genital sistem anomalisi
2-Hangisi pridoksin eksikliğinde gelişmez: Cilt altı kanama
3-Hangisi raşitizm komplikasyonu değildir: Hepatosplenomegali
4-Hangisi sefal hematomun özelliklerinden biridir: Subperiostal kanama
5-Yenidoğanda kalsiyum tedavisine dirençli hipokalsemi varlığında hangisi düşünülmelidir: Hipomagnezemi
6-Hangisi neonatal hipertiroidide gözlenmez: Hiperkalsemi
7-Yenidoğanda geçici tirozineminin tedavisinde hangisi kullanılır: C vitamini
8-Hangisi yenidoğanın organik asidemilerinin tedavisinde kullanılmaz: Pridoksin
9-Von Gierke hastalığında hangi enzim eksiktir: Glukoz 6 fosfataz
10-Hangisi geçirildikten sonra aşılama gerektirmez: Kızamık
11-Ekstremitelerde daha yaygın bulunan polimorf döküntüler hangisinin karakteristik özelliğidir: El-ayak ve ağız sendromu
12-Hangisi çocuklarda subakut toplum kaynaklı endokardite en sık neden olur: Strep. viridans
13-Konjenital tam kalp bloğu olan bir bebeğin serumunda hangi otoantikora bakılmalıdır: Anti SSA/Ro antikoru
14-On yaşında erkek çocuğun fizik muayenesinde 2. kalp sesinin şiddetinde azalma saptanıyor; sternum sol kenarı ve apekste ejeksiyon kliği, sternum sol üst kenarında 4/6 derece sistolik ejeksiyon üfürümü saptanıyor. Bu durumda en olası tanı hangisidir:Aort kapak darlığı
15-Siyanozlu konjenital kalp hastalığı olan bebekte siyanotik spell atakları geçirmesi durumunda hangisi uygulanmaz: Digoksin
16-Aşadakilerden hangisi B-hücre kökenli hastalıklardan biri değildir: Di George Sendromu
17-Aşadakilerden hangisi konjenital pilor stenozunun bulgularından biridir: Metabolik alkaloz
18-Konjenital agangliyonik megakolon (Hirschsprung) hastalığında en güvenilir tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir: Rektal biyopsi
19-Egzersize bağlı astımda en etkili koruyucu ilaç aşağıdakilerden hangisidir: Kromolin sodyum
20-Bronşiektazi tanısı koymada en yararlı tanı yöntemi hangisidir: Toraks bilgisayarlı tomografi
21-Melena ve hematemez şikayetleriyle getirilen üç günlük bir bebekte, parsiyel tromboplastin zamanı ve protrombin zamanı uzun bulunmuştur. Bu bebek için en olası tanı nedir : Neonatal vitamin Keksikliği
22-Solukluk nedeniyle getirilen 3 yaşındaki bir çocuğun fizik muayenesinde karaciğerinin ve dalağının büyük olduğu belirleniyor.Labaratuvar incelemelerinde total bilirubin düzeyi 2 mg/dL, indirekt bilirubin düzeyi 1.8 mg /dL olarak bulunuyor. Periferik yaymada hipokromi, mikrositoz, anizositoz, poikilostoz ve normoblast sayısında artış saptanıyor. Bu çocuk için en olası tanı hangisidir: Talassemi sendromu
23-Önceki (22) numaralı soruda sözü edilen hastada aşağıdakilerden hangisinin yapılması tanı koydurucudur: Hemoglobin elektroforezi
24-Aşağıdakilerin hangisinde anyon açığı normal sınırlardadır: Renal tübüler asidoz
25-21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazili erkek hastalarda gözlenen karakteristik bulgu aşağıdakilerden hangisidir : Tuz kaybı
26-Aşağıdakilerden hangisi prerenal böbrek yetmezliğinde gözlenen üriner parametre değerlerinden biri değildir:Renal yetmezlik indeksi >1
27-Kız ve erkek çocuklarda puberte başlangıcında gözlenen ilk bulgular aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir.: Kızlarda meme dokusunda büyüme, erkeklerde testis hacminde artış
28-Aşağıdaki epilepsi tiplerinden hangisinde EEG'de hipsaritmi gözlenir : İnfantil spazm
29-Karnında şişlik yakınmasıyla getirilen 1 yaşındaki erkek çocuğun yapılan fizik muayenesinde orta hattı geçen abdominal kitle, proptozis, periorbital ekimoz ve oksomiyoklonus saptanmıştır. Kemik aspirasyonunda rozet formasyonu görülmüştür. 24 saatlik idrarda bakılan katekolamin düzeylerinin normalin üç standart sapma üstünde olduğu bulunmuştur.Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir : Nöroblastom
30-Aşağıdaki lösemi tiplerinin hangisinde sıklıkla dissemine intravasküler koagülopati gelişir: M 3 tipi akut promiyelositik lösemi
2003 NİSAN

1-Oligohidramniyoza neden olmayan hangisidir: Duodenal atrezi
2-Hangisi gebelik öncesi başlanarak ilk 12 hafta kullanılırsa nöral tüp defekt riski azalır: Folik asit
3-Hangisinde genişlemiş ön fontanel görülmez: Konjenital toksoplazmozis
4-Perinatal hipoksi ve asidemi, hangisinin gelişiminden doğrudan sorumlu değildir: Nötropeni
5-Aşağıdakilerden hangisi direkt hiperbilirubinemi nedenidir: Dubin-Jonson Sendromu
6-Hangisi yağ malabsorbsiyonuna neden olmaz: Enterokinaz eksikliği
7-Onüç yaşında erkek çocuk iki aydır devam eden, epigastrik bölgede lokalize karın ağrısı şikayetiyle geliyor. Çocuğun zaman zaman ağrı nedeniyle uykudan uyandığı ve antiasit aldığında rahatladığı öğreniliyor. Bu hastada tanı koymak için en yararlı test hangisidir: 24 saatlik pH monitarizasyonu
8-Hangisi klasik fenilketonüri'nin tanı kriterlerinden olamaz: Kofaktör tetrahidrobiyopterin konsantrasyonunun yüksek bulunması
9-Anne sütünde kolostruma oranla hangisi yüksektir: Yağ
10-Hangisi mitokondrial yağ asidi defekti bulgularından değildir: Dismorfik bulgular
11-Hangisi klinik olarak tirozinemi tip 1 ile benzerlik göstermez: Homosistinüri
12-Konjenital rubellanın tipik göz bulgularından olmayan hangisidir: Şaşılık
13-Hangisi çocuklarda konvülsiyon, baş ağrısı, ense sertliği, letarji, halüsinasyon ve ishal tablosuna neden olur: Shigella
14-Kawasaki hastalığının tanı kriterlerinden olmayan hangisidir: Konjonktival enjeksiyon
15-Altı yaşında erkek hasta bilinç bulanıklığı ile getirildi. Yapılan fizik muayenede turgor tonusunun azaldığı ve nefesinde aseton kokusu olduğu gözleniyor. Kan şekerinin 320 mg/dl ve ketonürisi olduğu saptanıyor.İlk yapılması gereken hangisidir: İntravenöz insülin tedavisi
16-Hangisinin düşüklüğü virilizasyona neden olur: 11beta hidroksilaz
17-Turner sendromunda en sık gözlenen kardiyovasküler sistem anomalisi hangisidir: Biküspit aortik valf
18-Akut romatizmal ateşin ilk atağını geçiren ve karditi olan 10 yaşındaki kız hastada, dinleme bulgularından hangisinin ortaya çıkma olasılığı en yüksektir: Apekste pansistolik üfürüm
19-Hangisi çocukluk döneminde ventrikül taşikardisine neden olmaz: Uzun QT sendromu
20-Hangisinde prostaglandin E1 infüzyonu endikasyonu vardır: Hipoplastik sol kalp sendromu
21-Hangisinin yol açtığı enfeksiyonda eozinofili görülmez: Giardia lamblia
22-Öksürük, bol balgam çıkarma ve çomak parmak gözlenen çocukta en olası tanı hangisidir: Bronşiektazi
23-Proksimal kas güçsüzlüğü, Gowers belirtisi, kas hipertrofisi ve çok yüksek serum kreatinin kinaz düzeyi saptanan ve dayısında da benzer bulgular bulunan 5 yaşındaki erkek çocuk için en olası tanı hangisidir: Duchenne tipi musküler distrofi
24-Doğum sonrası erken dönemde purpuralar gözlenen bir bebekte, ağlamalar sonrasında subkonjonktival peteşiler görülüyor. Yapılan laboratuvar incelemesinde hemoglobin %16.4 g, hematokrit %51, lökosit 9800/mm3, trombosit sayısı 224.000 mm3, kanama zamanı 19 dakika, PT 11 saniye ve APTT:35 olan hastada tanı hangisidir: Glanzmann trombastenisi
25-Vücudunda yaygın ekimozlar, hemorojik ve nekrotik lezyonlar nedeniyle getirilen 2 günlük bebekte purpura fulminans saptanıyor. En olası tanı hangisidir: Homozigot protein C eksikliği
26-Bir önceki soruda bulguları verilen hastada en uygun tedavi hangisidir: Taze donmuş plazma infüzyonu
27-Tümör lizis sendromunun en sık görüldüğü çocukluk çağı tümörü hangisidir: Burkitt lenfoma
28-Hodgkin lenfomada görülen ve tanı koymada yardımcı olan karakteristik hücre hangisidir: Reed-Stenberg hücresi
29-Süt çocukluğu döneminde gözlenen hipertansiyonun nedenlerinden olmayan hangisidir: Esansiyel (primer)
30-Miksiyon sistoüretrogram, üriner sistem bozukluklarından hangisi için tanısal değer taşımaz: Akut pyelonefrit
2002 EYLÜL

1-Bir bebekte ilk çıkması beklenen süt dişleri hangisidir: Alt santral kesici
2-Yenidoğan bebekte hiperamonemi tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz: Glutamin
3-Yenidoğan bebekte aşağıdaki durumlardan hangisinin perinatal asfiksiye bağlı olduğu düşünülmemelidir: Kolestaz
4-Aşağıdakilerden hangisi intrauterin büyüme geriliği olan bir yenidoğanda beklenen bulgulardan biri değildir: Hiperkalsemi
5-Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidizmin en sık görülen nedenidir: Tiroid disgenezisi
6-Aşağıdakilerden hangisi lipid depo hastalıklarından biri değildir: X'e bağlı adrenolökodistrofi
7-Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağında kardiyomiyopatiye neden olmaz: Metil malonik asidemi
8-Aşağıdaki metabolik hastalıklardan hangisi asemptomatik seyreder: Fruktokinaz eksikliği
9-AIDS tanısı alan çocuklarda en sık pnömoni sebebi Gram (+) bakteri hangisidir: Streptokokus pnömonia
10-Aşağıdakilerden hangisi boğmacanın en sık görülen komplikasyonudur: Bronkopnömoni
11-Aşağıdakilerden hangisinin uygulanması splenektomi sonrası enfeksiyon riskini azaltmaz: Hepatit B aşısı
12-Aşağıdakilerden hangisi Diabetes insipituslu süt çocuğunda beklenen bulgulardan biri değildir: Hipotermi
13-Aşağıdakilerden hangisi hipopitüitarizm bulgularından biri değildir: Orantısız boy kısalığı
14-Romatizmal ateşte en sık görülen kalp kapakçığı bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir: Mitral yetmezlik
15-İki günlük prematüre bebekte patent duktus arteriozus tedavisinde ne verilir: İndometazin
16-Ölümle sonuçlanan anaflaksi olgularında en sık görülen ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir: Üst solunum yolu obstrüksiyonu
17-Aşağıdakilerden hangisi Di-George sendromunda görülen bulgulardan değildir: Pulmoner hemosideroz
18-Kistik fibrozisli bir çocukta kliniğe başvuruda en sık gözlenen durum aşağıdakilerden hangisidir: Akut ya da tekrarlayan akciğer bulguları
19-Aşağıdakilerden hangisi stafilokok pnömonisinin radyolojik bulgularından biri değildir: Bronşiektazi
20-Plevral efüzyonu olan bir çocuğun plevral sıvı incelemesinde hangisi tüberkülozu desteklemez: LDH düzeyinin 200 IU/L'den düşük olması
21-Ekstremitelerinde belirgin güçsüzlük, dilinde fasikülasyonlar olan hipotonik yenidoğan bir bebeğin intrauterin dönemde inaktif olduğu öğrenilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu bebek için en uygun tanıdır: İnfantil spinal musküler atrofi
22-On yaşında bir çocuk göz kapakları ve vücudunda şişlik, idrar miktarında azalma, çay renginde idrar yapma ve baş ağrısı şikayetleriyle getirildiği acil serviste, generalize konvülsiyon geçirmiştir. Öyküsünden 10 gün önce kriptik tonsillit geçirdiği öğrenilmiştir. En olası tanı hangisidir: Akut poststreptokoksik glomerülonefrit
23-Aşağıdakilerden hangisi SLE deki tanı koydurucu kriterlerden değildir: Alopesi
24-Willm’s tümöründen şüphelenilen bir çocukta aşağıdaki tetkiklerden hangisi tanı koymada en yardımcıdır: Abdominal BT
25-Orak hücre anemisi olan bir yaşındaki çocukta ani solukluk ve dalağın hızla büyümesiyle şok tablosu gelişiyor. En olası tanı hangisidir: Akut sekestrasyon krizi
26-Yukarıdaki soruda tanımlanan çocuk için en uygun tedavi hangisidir: Eritrosit transfüzyonu ve damar içi sıvı
27-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde karaciğerdeki zedelenme minimal düzeydedir: Portal ven trombozu
28-Rektal taze kanaması olan, başka bir bulgusu olmayan sağlıklı görünümlü 3 yaşındaki bir çocukta, en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir: Meckel divertikülü
29-Aşağıdakilerden hangisi çocuklardaki uyku bozukluğuna eşlik etmez: Turner sendromu
30-Akut lenfoblastik lösemili bir çocuğun ilk başvurusunda, aşağıdakilerden hangisi kötü prognoza işaret eder: Lökosit sayısının 100.000 mm3 olması
2002 NİSAN

1-Yenidoğanda hangi klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgulara dayanarak hyalen membran hastalığını ayırmak çok zordur: Grup B streptokok pnömonisi
2-Kan grubu 0 Rh + olan primipar bir kadın, hemotokriti %55 ve kan grubu A Rh + olan bir bebek doğuruyor. Bebeğin 36 saat sonra ölçülen serum bilirubini 12. Hangi bulgu bu bebekte ABO hemolitik hastalık tanısı ile uyumlu değildir: Direkt Coombs (-)
3-Hangisi mitokondrial yağ asiti oksidasyon defektlerinin biyokimyasal özelliklerinden değildir: Ağır asidemi
4-3 yaşındaki çocukta akut bakteriyel menenjitin karakteristik BOS bulguları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir: Hücre/mm3=800 granulosit, Protein(mg/dl)=200, BOS/Kan glukozu=0.30
5-Ani başlayan, havlar tarzda öksürüğü olan 1 yaşındaki kız çocuğunun vücut ısısı normal bulunuyor. Aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz: Akut spazmodik larenjit
6-Gelişme geriliği, katarakt, lens subluksasyonu, psikiyatrik bozukluk, iskelet anomalileri, osteoporoz ve tromboembolik atakları olan çocukta en olası tanı hangisidir: Homosistinüri tip 3
7-Hangisi orantılı gelişme geriliğine neden olmaz: Teratojenler
8-Tekrarlayan pnömoni yakınması ile başvuran hastanın ayırıcı tanısında hangisi düşünülmemelidir: Kronik mukokutanöz kandidiyazis
9-Hangisinde sinüs bradikardisi beklenmez: Anemi
10-Hangisi izole aortik ark anomalilerinin tanısında yarar sağlamaz: Telekardiyogram
11-Soluklukla getirilen 6 aylık bebekte laboratuvarda hemoglobin:8, ortalama eritrosit volümü:108 fl, periferik yaymada nötrofiller hipersegmentedir. Tanı için en yararlı test hangisidir: Kemik iliği aspirasyonu
12-DIC tanısında en duyarlı ve spesifik test hangisidir: D-dimer tayini
13-4 yaşındaki çocuk enfeksiyon sonrası gelişen solukluk ve koyu idrar çıkarma şikayeti ile getiriliyor. Fizik muayenede dalak palpe ediliyor. Laboratuvarda anemi, retikülositoz, normoblastemi ve bol sferosit saptanıyor. İndirekt bilirubini yüksek olan bu hastada hangisi en olası tanıdır: İmmün hemolitik anemi
14-Yukarıdaki hastada tanıyı doğrulamada en yararlı test hangisidir: Coombs testi
15-43. soruda klinik ve laboratuvar bulguları verilen hastada ilk aşamada en uygun tedavi hangisidir: Kortikosteroid
16-3 yaşındaki çocukta aniridi saptanıyor. Sağ abdominal orta hattı geçmeyen bir kitle palpe ediliyor. En olası tanı hangisidir: Wilms tümörü
17-3 aylık bebekte çekilen akciğer grafisinde yelken görünümünde ön mediastinal kitle var. Bu bebekte en olası tanı hangisidir: Persistan timus
18-Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidi bulgusu değildir: Düşük TSH
19-Hipoglisemik konvülsiyon atakları ve ciltte hipopigmente alanları olan çocukta, tuz kaybetme bulgusu yoktur. Genital anomaliye de rastlanmayan bu çocukta hangisi düşünülmelidir: İzole glukokortikoid eksikliği
20-Hiperpotaseminin EKG bulgusu olmayan hangisidir: QRS daralması
21-Hipopigmente deri lekeleri ve infantil spazmları olan süt çocuğunda en olası tanı hangisidir: Tüberosklerozis
22-5 yaşındaki kız çocuk, bir kaç aydır devam eden güçsüzlük, göz hareketlerinde azalma ve göz kapağı düşüklüğü ile getirildi. Zaman zaman yutma güçlüğünün ve solunum sıkıntısının olduğu öğreniliyor. Fizik muayenesinde pitozis ve oftalmopleji saptandı. Damardan verilen Edrofonyum klorid ile 2-3 saniyede patolojik bulgularda 1-2 dakika süren iyileşme gözlendi. En olası tanı hangisidir: Myastenia gravis
23-Son 3 haftadır beslenmeyi takiben fışkırır tarzda safrasız kusması olan 6 haftalık bebeğin fizik muayenesinde nabızı 122/dk, solunum sayısı 21/dk ve kan basıncı 90/60 olarak saptanıyor. Deri altı yağ dokusunda hafif azalma, hafif derecede dehidratasyon ve epigastriumun sağında 2 cm'lik kitlesi olan hastanın kan gazında aşağıdakilerden hangisi beklenir: pH:7.55, pCO2:55, HCO3:17
24-Hangisi sekretuvar diareye neden olmaz: Glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu
25-Hepatit B'nin ekstrahepatik bulgularından olmayan hangisidir: İridosiklit
26-Enfeksiyoz mononükleozla periferik yaymada tipik bulgu hangisidir: Downey hücresi
27-Henoch-Schönlein purpurasının bulgularından olmayan hangisidir: Lökopeni
28-Akut poststreptokoksik granülonefritin kliniğinde olmayan hangisidir: Myalji
29-Orta derecede dehidratasyon bulgusu olmayan hangisidir: Anüri
30-Hangisi neonatal konjonktivitin profilaksisinde kullanılmaz: Povidin-iyodin
steTUSkop isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 03-29-2009, 00:58   #2
dr_nry
Popüler Üye
 
dr_nry - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 10.01.09
Mesajlar: 307
Tecrübe Puanı: 466
dr_nry will become famous soon enoughdr_nry will become famous soon enough
Standart

Teşekkürler
__________________
2009 EYLÜL TUS
dr_nry isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 04-07-2010, 22:51   #3
drblood
Popüler Üye
 
drblood - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 23.11.09
Mesajlar: 1.980
Tecrübe Puanı: 630
drblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond reputedrblood has a reputation beyond repute
Standart

hızlı bir soru cevap tekrarı için güncel ...
drblood isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Fizyoloji özet TUS Soruları steTUSkop Tus Soru ve Cevapları (Çıkmış Tus Soruları) 4 02-27-2011 00:43
Cerrahi özet TUS Soruları steTUSkop Tus Soru ve Cevapları (Çıkmış Tus Soruları) 3 04-07-2010 22:51
KadınDoğum özet TUS Soruları steTUSkop Tus Soru ve Cevapları (Çıkmış Tus Soruları) 1 04-07-2010 22:50
Anatomi özet TUS Soruları steTUSkop Tus Soru ve Cevapları (Çıkmış Tus Soruları) 3 09-01-2009 10:54
özet TUS Soruları steTUSkop Tus Soru ve Cevapları (Çıkmış Tus Soruları) 0 08-29-2009 08:50


Şu Anki Saat: 11:20


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com