www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı), YDUS (Yan Dal Uzmanlık Sınavı) ve USMLE Platformu > TUS Hazırlık / TUS Notları > Temel Bilimler Konu ve Sorular > Patoloji

4075 (1 Kayıtlı Ve 4074 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 11-23-2009, 01:13   #1
patoloji
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 23.11.09
Mesajlar: 15
Tecrübe Puanı: 0
patoloji will become famous soon enough
Standart Anoksi ve hücre ölümü

1) Anoksi sonucu izlenen hücre ölümüne ne ad verilir?
2) Fizyolojik olabilen hücre ölümüne ne ad verilir?
3) Bir dokuya giren kan miktar
ının az olmasına ne ad verilir?
4) Plazmada çözünmü
ş oksijen miktarının düşmesine (PaO2 de düşme) ne ad verilir?
5) Bir dokuda oksijen konsantrasyonunun dü
şmesine ne ad verilir?
A)
Apopitoz
B)
Nekroz
C)
İskemi

D)
Hipoksi
E)
Hipoksemi
İ
nsanda hücre ölümünün en sık nedeni hipoksidir ve oksijenin dokuya ulaşamaması nedenlidir. Dokudaki
kan miktar
ının azalması iskemi olarak bilinir. Apopitoz patolojik ve fizyolojik olabilen bir hücre ölümüdür ve
genellikle insan
ın faydasına olan bir hücre ölümüdür.
Hipoksemi respiratuar asidoz, akci
ğerde ventilasyon, diffüzyon ve perfüzyon defektleri sonrası gelişen kan
Pa0
2 şmelerini tanımlar.

Yanıt - 1-B; 2-A; 3-C; 4-E; 5-D
patoloji isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 11-23-2009, 01:14   #2
patoloji
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 23.11.09
Mesajlar: 15
Tecrübe Puanı: 0
patoloji will become famous soon enough
Standart

6)
İskemi olmadan anoksi gelişimine örnek hastalık tablosu hangisidir?
A)
Karbon monoksit zehirlenmesi
B)
Miyokard enfarktüsü
C)
Emboli sonucu orta serebral arter tıkanması

D)
Diyabetik ayak
E)
Hipertansif böbrek hastalığı

İ
skemi olmadan hipoksi gelişmesi kan içinde taşınan 02 miktarındaki düşmeyi yada 02'nin dokuya geçişindeki
bozuklu
ğu tanımlar. Karbon monoksit zehirlenmesi, hemoglobinopatiler en iyi örneklerdir.

Yan
ıt - A

7)
İnsan vücudunda hipoksiye en duyarlı hücreler hangisidir?
A)
Akciğer endotel hücreleri

B)
Kalp kası hücreleri

C)
Kıkırdak hücreleri

D)
Nöronlar
E)
Çizgili kas hücreleri
İ
nsan vücudunda hipoksiye en duyarlı hücreler nöronlardır; nöronlar içinde hipoksiye en duyarlı olanlar ise
hipokampustaki piramidal nöronlar ve serebellumun Pürkinje hücreleridir. Nöronlar
ın ardından hipoksiye en
duyarl
ı hücreler kalp kası ve iskelet kasıdır.

Yanıt - D
patoloji isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-23-2009, 01:15   #3
patoloji
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 23.11.09
Mesajlar: 15
Tecrübe Puanı: 0
patoloji will become famous soon enough
Standart

8) Hipoksiye maruz kalan bir hücrede saptanabilen ilk de
ğişiklik hangisidir?
9) Hipoksiye maruz kalan bir hücrede saptanabilen ilk
ışık mikroskopik (morfolojik) değişiklik
hangisidir?
10) Hipoksiye maruz kalan bir hücrede saptanabilen ilk elektron mikroskopik de
ğişiklik hangisidir?
11) Hipoksi nedeniyle enerji gereksinimi için glikojen kullan
ımı başlayan bir hücrede pH düşmesi sonucu
geli
şen morfolojik bulgu hangisidir?
12) Hipoksiye maruz kalan bir hücrede sitoplazmada lipid depolanmas
ının nedeni hangisidir?
13) Organlar ve dokularda uzun süreli hipoksi sonucu izlenen morfolojik bulgu hangisidir?

2
14) Hipoksik bir hücrede geri dönü
şümsüz hücre hasarını gösteren bulgular hangisidir?
A)
Hücre sitoplazmik membranının bütünlüğünün bozulması ve lizozomal enzimlerin hücre içinde
serbestle
şmesi

B)
Hidropik dejenerasyon (hidropik şişme)

C)
Mitokondride ATP'nin üretiminin azalması

D)
Ribozomların endoplazmik retikulumdan ayrılması sonucu protein sentezinde durma ve at-rofi

E)
Hücre nükleusunda nükleer kromatinin koyulaşması ve kümeleşmesi

F)
Endoplazmik redikulumda şişme

E)
Hücre içi protein sentezinde azalma
Oksijen insanda ATP üretimi için temel kaynakt
ır. Oksijen yoksa hücrede ATP üretimi azalır/durur. ATP
yoklu
ğunda, Na-K pompasının bozulması ve bunun sonucu ilk mikroskopik bulgu hücrede şişme (hidropik
dejenerasyon)
meydana gelir.
Uzun süreli hipoksilerde özellikle metabolik olarak aktif hücrelerde ribozomlar
ın endoplazmik retikulumdan
ayr
ılması sonucu protein sentezinde durma, atrofi ve uzun süre etkilenen hücrelerde yağlanma izlenir. En
güzel izlendi
ği organlar karaciğer, kalp ve ekstremite kaslarıdır.
• Hidropik dejenerasyon Na/K pompas
ının bozulması sonucu, nükleer kromatinde kabalaşma pH düşmesi
yada
şekerlerin kullanımının sonucu ve sitoplazmik lipid birikimi ve protein sentezinin azalması sonucudur.
• Hücre sitoplazmik membran
ının bütünlüğünün bozulması ve lizozomal enzimlerin hücre içinde
serbestle
şmesidir. Takiben hücre içine yoğun kalsiyum girişi ve birikimi izlenir (distrofik kalsifikas-yonun
ba
şlangıcı).

Yanıt - 8-C; 9-B; 10-F; 11-E; 12-G; 13-D; 14-A
patoloji isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-23-2009, 01:16   #4
patoloji
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 23.11.09
Mesajlar: 15
Tecrübe Puanı: 0
patoloji will become famous soon enough
Standart

15) Miyelin figürler neden olu
şur?
A)
Granüllü endoplazmik retikulumdan
B)
Schwann hücrelerinden
C)
Nissl cisimlerinden
D)
Sitoplazmik organellerin membranlarından

E)
Mitokondrilerden
Miyelin figürler klasik olarak sitoplazmik organellerin membranlar
ından kaynaklanır ve intraselüler olarak
görülürler
(geri dönüşümlü "reversibl" hücre hasarı).

Hücre sitoplazmik membran
ından oluşursa ekstra-selüler yerleşimlidir (geri dönüşümsüz "irreversibl"
hücre hasar
ı)
ve fibriller eozinofilik birikimler olarak izlenirler.
Bu soru "iskemideki bir hücrede hücre içi organellerin membranlar
ın parçalanması ile oluşan lezyon
hangisidir" tarz
ında tersten de sorulabilir.

Yanıt - D

16) Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümlü hücre hasarında saptanan değişikliklerden değildir?
A)
Hidropik dejenerasyon
B)
Hücrede yağlanma

C)
Hücre nükleusunda kromatinde kaba, koyu görünüm
D)
Karyolizis
E)
Hücre sitoplazmasında vakuoler değişim

Geri dönü
şümlü değişiklikler: Hücrede şişme (hidropik dejenerasyon), sitoplazmada bulanıklık, eozinofilik,
vakuoler görünüm, miyelin figürler, mikrovillilerde kay
ıp, endoplazmik retikulumda şişme, sitplazmada lipid
birikimi, nükleusta kromatinde koyula
şma, kümeleşmiş görünüm.

İ
rreversible hücre hasarını gösteren bulgular, Karyopiknoz (nükleusta büzülme); Karyoreksis (nükleusta
da
ğılma); Karyolizis (nükleusta erime) dir.

Yanıt - D
patoloji isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-23-2009, 01:17   #5
patoloji
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 23.11.09
Mesajlar: 15
Tecrübe Puanı: 0
patoloji will become famous soon enough
Standart

17) Hipoksik hücrede miyelin figürlerin geli
şmesinin nedeni hangisidir?

18) Hipoksik hücrede nükleer kromatinde kabala

şmasının nedeni hangisidir?
19) Hipoksik hücrede sitoplazmik lipit birikiminin nedeni hangisidir?
20)

İrreversibl hasarda izlenen nükleer değişikliklerin nedeni hangisidir?
21) Membran hasar

ını takiben hücre içine girerek hücre ölümünde baş rol oynayan molekül hangisidir?
22) Hipoksi hücre irreversible hasara girdi

ğinde sitoplazma ve mitokondri içinde konsantrasyonu artan ve
apopitozu ba

şlatan sitokrom C'nin mitokondri dışına çıkmasına yol açan molekül hangisidir?
A)

Kalsiyum
B)


Na - K pompasında bozulma
C)


Protein sentezinde durma
D)


pH da düşme
E)


Lizozomal enzimlerin hücre içinde serbestleşmesi
Yanıt - 17-B; 18-D; 19-C ; 20-E; 21-A; 22-A

patoloji isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-23-2009, 01:17   #6
patoloji
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 23.11.09
Mesajlar: 15
Tecrübe Puanı: 0
patoloji will become famous soon enough
Standart

23) Hücreyi hipoksik hasara kar
şı koruyan, özellikle membran hasarını önleyen amino asitler hangileridir?
A)
Glisin ve alanin
B) Hidroksilizin ve alanin
C)
Fenilalanin ve glisin
D) Tirozin ve fenilalanin
E)
Metionin ve tirozin
Yan
ıt - A

24) Radyasyona ba
ğlı hücre ölümü hangi yolla gerçekleşmektedir?
A)
Enfeksiyonlara yatkınlık yaratarak

B)
Hipoksi yaratarak
C)
Fibrozis oluşumu nedeni ile

D)
Karsinoma neden olarak
E)
Serbest oksijen radikalleri ile
25) Serbest oksijen radikalleri etkisi ile hücre hasar
ının oluşmasına örnek aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Lizozomal enzimlerin hücre içinde serbestleşmesi

B)
Hipoksi
C)
Protein denatürasyonu, DNA hasarı

D)
Vitaminlerin parçalanması

E)
Protein sentezinin durması

Serbest oksijen radikalleri dengesiz yap
ıda olup; hücre içinde kontrolsüz hidrojen kopararak etki gösterirler.
Radyasyon sonucu hücre ölümü, serbest oksijen radikalleri üzerinden gerçekle
şir ve dokuda koagülasyon
nekrozuna yol açar.
Serbest oksijen radikalleri sonucu üç yol üzerinden hücresel hasar geli
şir:

a-
Proteinlerde iki ve üç boyutlu yapıların bozulması; proteinlerde denatürasyon:

b-
Hücre membranlarında gliserol omurgaya tutunan fosfolipitlerin ayrılmasıyla membran hasarı;

c-
DNA'da G-S ve T-A arasındaki hidrojen bağlarının kopması sonucu DNA hasarı izlenir (radyasyon nedenli
habis tümörlerin ç
ıkışı bu yolla gerçekleşir).

Yanıt - 24-E; 25-C
patoloji isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-23-2009, 01:19   #7
patoloji
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 23.11.09
Mesajlar: 15
Tecrübe Puanı: 0
patoloji will become famous soon enough
Standart

26) Radyasyon sonras
ı en sık çıkan lösemi hangisidir?
27) Radyasyon etkisi ile ç
ıkmayan lösemi hangisidir?
28) En s
ık saptanan postradyasyon sarkomu hangisidir?
29) UV radyasyon nedeni ile ç
ıkmayan deri malignitesi hangisidir?
30) Radyoterapi ile kür elde edilmesi beklenen malignite hangisidir?
A)
Merkel hücreli karsinom
B)
Malign fibröz histiyositom
C)
Nazofarenks karsinomu
D)
KLL
E)
AML M5
UV radyasyon (güne
ş ışığı) sadece deri üzerinde etkilidir ve derinin üç majör tümörünün (skuamöz hücreli
karsinom, bazal hücreli karsinom ve malign melanom) en önemli predispozan
ıdır. Bu tümörler içinde sadece
UV radyasyon etkisi ile ç
ıkan ve güneşe en bağımlı tümör bazal hücreli karsinomdur. Derinin nöroendokrin

hücreleri olan Merkel hücrelerinin malignitesi ise güne
şten bağımsızdır.
Radyoterapi ile kür elde edilebilen tümörler; Nafofarenks karsinomu, seminom/disgerminom ve Hodgkin
hastal
ığıdır. Hodgkinde ilk tedavi kemoterapi, seminom/disgerminomda cerrahi; sadece nazofarenks
karsinomlar
ında ilk tedavi seçeneği radyoterapidir. Özellikle indferansiye nazofarenks karsinomlarında
radyoterapiye cevap çok iyidir.

Yanıt - 26-E; 27-D; 28-B; 29-A; 30-C
patoloji isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-23-2009, 01:20   #8
patoloji
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 23.11.09
Mesajlar: 15
Tecrübe Puanı: 0
patoloji will become famous soon enough
Standart

31) Hangi eser element antioksidand
ır?
32)
İnsan vücudundaki antioksidan yapısında rol almayan hangisidir?
33) A
şağıdaki hangi ağır metal hücre için yüksek oranda serbest oksijen radikal hasarı yaratır ve vücutta
a
şırı biriktiğinde kardiyomyopati, mikronodüler siroz ve sıklıkla hepatoselüler karsinoma neden olur?
A)
Selenyum B) Bakır

C)
Mangan D) Demir
E)
Çinko
34)
İnsan vücudunda izlenen antioksidanlara örnek olmayan hangisidir?
A)
E, A ve C vitaminleri B) Glutatyon peroksidaz
C)
Katalaz D) Selenyum
E)
Sitokrom C oksidaz
Antioksidanlar: Serbest radikal oluşumunu baskılayan, oluşan serbest radikalleri inaktive eden ve
hücresel hasarlar
ını nötralize eden moleküllerdir.

a- C
vitamini ve yağda eriyen vitaminlerden E, A
b-
Sitoplazmadaki sistein ve glutatyon
c-
Eser element olarak selenyum
d-
Demir ve bakır gibi metallerin katabolizrnası esnasında oluşan reaktif oksidatif hasarı etkisiz hale
getirenler;
transferrin, ferritin, laktoferrin ve serüloplazmin gibi enzimler.
e- Serbest radikal olu
şturma potansiyeli bulunan (hidrojen peroksit ve süperoksit anyon) reaksiyonları

nötralize eden enzimler.
Katalaz (2H202 O2 + H2O)
Superoksid dismutaz (mangan- superoksid dismutaz mitokondride; bakır ve çinko- superoksid dismutaz
sitozolde bulunur),
Glutatyon peroksidaz.

• Demir hücrede birikti
ğinde serbest oksijen hasarına neden olur ki bunun en iyi örneği hemakromatozis
(primer/sekonder) hastalar
ıdır. Bu hastalarda demirin en çok birikim yeri karaciğerdir ve demir tüm vücutta
fibroblastlar
ı uyararak fibrozise yol açar sonuç kardiyomyopati (en sık ölüm nedeni), siroz ve pankreastaki
fibrozis sonucu geli
şen diabettir.

Yanıt - 31-A; 32-D; 33-D; 34-E
patoloji isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-23-2009, 01:20   #9
patoloji
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 23.11.09
Mesajlar: 15
Tecrübe Puanı: 0
patoloji will become famous soon enough
Standart

35) A
şağıdakilerden hangisi serbest oksijen radikal gelişmesiyle doğrudan ilişkili değildir?
A)
Karbon tetraklorür zehirlenmesi B) Parasetamol toksisitesi
C)
Çölyak hastalığı D) Retrolental fibroplazi
E)
Hemakromaztozis
Yan
ıt - C

Element Enzim
Çinko
Sitoplazmik süperoksit dismutazın komponentidir

Manganese
Mitokondriyal süperoksit dismutazın komponentidir

Bak
ır
Sitoplazmik süperoksit dismutazın komponentidir
Seruloplazminin (Fe
+++ Fe++) komponentidir

Selenyum Glutatyon peroksidazın komponentidir
patoloji isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-23-2009, 01:21   #10
patoloji
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 23.11.09
Mesajlar: 15
Tecrübe Puanı: 0
patoloji will become famous soon enough
Standart

36)
İnaktif kimyasalların toksik metabolitlere dönüşümü (özellikle prokarsinojenlerin karsinojenlere
dönü
şümü) aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir?
A)
Karaciğerde hepatositlerde, düz endoplazmik retikülumda bulunan p-450 tarafından

B)
Karaciğerde hepatositlerde, granüllü endoplazmik retikülumda

C)
Karaciğerde hepatositlerde, mitokondri iç zarında

D)
Midede, pariyetal hücreler tarafından

E)
İnce barsakta absorptif hücreler tarafından

Yan
ıt - A

37)
İnsanda en sık izlenen nekroz hangisidir?
38) Beyinde hipoksi sonucu geli
şen nekroz hangi tiptedir?
39) Koagülasyon nekrozu geli
şen bir dokuda bakteriyel bir enfeksiyonun tabloya eklenmesi ve erime
(likefaksiyon nekrozu) geli
şimine ne ad verilir?
40) PAN hastalar
ında orta boy arterlerin duvarında saptanan nekroz hangi tiptedir?
41) Akut pankreatitde enzimlerin serbestle
şmesi sonucu batında gelişen nekroz hangi tiptedir?
A)
Koagülasyon nekrozu
B)
Yağ nekrozu

C)
Likefaksiyon nekrozu
D)
Fibrinoid nekroz
E)
Gangrenöz nekroz
Yanıt - 37-A; 38-C; 39-E; 40-D; 41-B
patoloji isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Fizyoloji-Hücre Soru-Cevap steTUSkop Fizyoloji-Histoloji 10 04-28-2016 08:53
Meme Kanserine Kök Hücre Freni drjuice Türkiye ve Dünyadan Sağlık Haberleri 0 09-25-2009 18:41
Kansere süper güçlü hücre aygun_58 Türkiye ve Dünyadan Sağlık Haberleri 6 08-13-2009 12:00
TIP ÖĞRENCİSİ, ÖLÜMÜ BÖYLE ÖĞRENDİ: Komşusu yaşlı kadınları ÖLDÜREREK aygun_58 STETUSKOP Kulisleri / Muhabbet 3 07-29-2009 00:09
online PATOLOJİ: HÜCRE ZEDELENMESİ steTUSkop Dersane Yazılı Sunum Notları 6 05-27-2009 11:51


Şu Anki Saat: 22:09


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com