www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > Tıp Yıllıkları, Arkadaşını Bul

2865 (2 Kayıtlı Ve 2863 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 02-29-2012, 08:37   #1
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.204
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart Gazi üniversiteli öğretim üyeleri derneği

Misyonumuz
Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği'nin misyonu, üyelerinin mesleki onurunun ve özlük haklarının korunup geliştirilmesini, onların sosyo-kültürel ve mesleki gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunulmasını, akademik düzeylerde politikalar geliştirilebilmesini ve bunların ilgili toplum kesimleri ve diğer üniversitelerle paylaşılarak hayata geçirilmesini, üyeleri arasında işbirliğini ve sosyal dayanışmayı sağlamaktır.Vizyonumuz
Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği, üniversite alanı içerisinde tüm siyasi, iktisadi, kültürel görüş ve düşüncelerin demokratik çoğulculuk anlayışı içinde ve yasal sınırlara bağlı kalınarak ifade edilebilmesi, çoğunluk içerisindeki her bir üyenin özgürce ve demokratik olarak temsil edilmesinin üniversite olmanın gereği sayılması, evrensel, çağdaş ve demokratik bir üniversite oluşturma ve yaşatma düşünün herkes tarafından paylaşılması anlayışı ile öğretim elemanlarından, öğrencilerine ve çalışanlarına kadar tüm Gazi Üniversitelilerin saygı duyduğu bir dernek vizyonuna sahiptir.Değerli Öğretim Elemanları,

Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği 1993 yılında, Cumhuriyetin temel ilkelerine içtenlikle bağlı bir grup Gazi Üniversiteli akademisyen tarafından kurulmuştur. Çalışmaları demokratik, laik, çağdaş, özerk ve katılımcı üniversite anlayışı doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Derneğimizin yayın organı olan “Akademik Bülten” yaklaşık on yedi yıldır yayınlanmaktadır. Amacımız Bültenimize, yılda en az iki defa düzenli olarak yayınlanan bir yayın organı özelliği kazandırmaktır. Öğretim elemanlarımızı, bir aydın ve üniversitemizin bir çalışanı olarak ilgilendiren konuların tümü Bültenimizde yer bulabilir.

Yayın organımızın amacına ulaşabilmesi, başta Dernek üyelerimiz olmak üzere, tüm akademisyenlerin aktif katkılarıyla gerçekleşebilecektir.

Bu düşünceyle, sizleri Bültenimize yazı yazmaya, Bültenimizi eleştirmeye, Bültenimiz için yeni öneriler getirmeye davet ediyor, hepinize selam ve saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. M. Tuba ONGUN
Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Akademik Bülten Editörü
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri
Başkan Prof. Dr. M. Tuba ONGUN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
II. Başkan Prof. Dr. Muzaffer TALU Fen Edebiyat Fakültesi
Sayman Doç.Dr. Hakan N. ARDOR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Gen. Sek. Yrd.Doç.Dr. Haydar L. EJDER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Üye Prof. Yılmaz ŞENDURUR Gazi Eğitim Fakültesi
Üye Doç. Dr. İhsan Şerif KAYMAZ Fen Edebiyat Fakültesi
Üye Doç. Dr. Ruhdan Uzun İletişim Fakültesi

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri
Prof. Dr. Murat ÖZDEN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Bedriye Saraçoğlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yrd.Doç. Dr. İsmail ENGİN İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiGAZİ ÜNİVERSİTELİ ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE 1:
Derneğin adı “Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği”, merkezi Ankara’dır.
DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
MADDE 2:
Derneğin amacı, üyelerinin mesleki şeref ve haysiyetlerini ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek, sosyal, kültürel ve mesleki gereksinimlerini karşılamak, Gazi Üniversitesinin çağdaş bilim ve teknoloji dünyasındaki saygın yerini korumak ve yüceltmek; akademik yaşamın her aşamasında bilimsel ölçü ve düşüncelerin egemen kılınmasını sağlamak ve bunun sürekliliğini korumaktır.
MADDE 3:
Dernek, üyelerinin sosyal, hukuki, ekonomik, kültürel mesleki çıkar ve gereksinimlerini karşılamak amacıyla, hukuki süreçlere müdahil olmak ve üyelerinin ortak ve kişisel çıkarlarını yargı kurumları nezdinde takip etmek de dâhil olmak üzere, gerekli gördüğü çalışmaları yürütür, kongreler, konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, seminerler ve benzeri diğer toplantılar ile yarışma ve sergiler düzenler, yayınlar yapar, ödüller koyar ve benzeri amaçlar taşıyan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.
DERNEK KURUCULARI
MADDE 4:
Derneğin kurucu üyeleri şunlardır.
Adı Soyadı
Mesleği
Şiir YILMAZ
Öğretim Üyesi
Sedat IŞIK
Öğretim Üyesi
Turgut İMİR
Öğretim Üyesi
Faik yüksel İNAN
Öğretim Üyesi
Adnan MENEVŞE
Öğretim Üyesi
Nedret KILIÇ
Öğretim Üyesi
Hakan ZENGİL
Öğretim Üyesi
Hatice Beytiye ÖZGÜN
Öğretim Üyesi
Nermin HOCAOĞLU
Öğretim Üyesi
Mehmet BEYAZOVA
Öğretim Üyesi
Abdullah EKMEKÇİ
Öğretim Üyesi
Kadir KAYA
Öğretim Üyesi
Deniz ERTAŞ
Öğretim Üyesi
Semra Oral ERBAŞ
Öğretim Üyesi
İsmail BULMUŞ
Öğretim Üyesi
Bedriye SARAÇOĞLU
Öğretim Üyesi
Cengiz ÖZSAVAŞCI
Öğretim Üyesi
Ali Ulvi TOSUN
Öğretim Üyesi
Fatma TOSUN
Öğretim Üyesi
Tezer ÖCAL
Öğretim Üyesi
Sinan SÖNMEZ
Öğretim Üyesi
Yaşar İlker KANZIK
Öğretim Üyesi
Okan ATAY
Öğretim Üyesi
Meral Şaşaoğlu BOZKURT
Öğretim Üyesi
Övsev DÖRTLEMEZ
Öğretim Üyesi
Halis DÖRTLEMEZ
Öğretim Üyesi
Ali Esat KARAKAYA
Öğretim Üyesi
Semra ŞARDAŞ
Öğretim Üyesi
Özkan ÜNVER
Öğretim Üyesi
Safiye Nurcan ÖZKAPLAN
Öğretim Üyesi
Bilge ŞENER
Öğretim Üyesi
Nurettin ABACIOĞLU
Öğretim Üyesi
Ningur NOYANALPAN
Öğretim Üyesi
Ercan OKTAY
Öğretim Üyesi
Sacide VURAL
Öğretim Üyesi
Ömer ULUOĞLU
Öğretim Üyesi
Sema BURGAZ
Öğretim Üyesi
Şükrü Haluk GÜNUĞUR
Öğretim Üyesi
Necdet ÇEVİKER
Öğretim Üyesi
Taciser ONUK
Öğretim Üyesi
Niğmet ERSAVAŞ
Öğretim Üyesi
Gönül İÇBİLEN
Öğretim Üyesi
Nuran ZENGİNGÖNÜL
Öğretim Üyesi

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKARMA VE ÇIKMA
MADDE 5:
Derneğe, Dernekler yasasının hükümleri çerçevesinde, Gazi Üniversitesinde görevli T.C. uyruklu ya da Türkiye’de oturma hakkına sahip yabancı uyruklu tüm öğretim elemanları üye olarak kabul edilirler.
Gazi Üniversitesi’nden emekli olmuş ve/veya ayrılmış öğretim elemanları kendileri ayrılmak konusunda irade belirtmedikleri takdirde üyelikleri devam eder.
Derneğin amaçlarına aykırı hüküm ve davranışlarda bulunan ve üniversitenin temel etkinliklerinde akademik ve bilimsel olmayan ölçütlerde davranan üyeler, Genel Kurul onayıyla, koşulları ve yolları dernekler yasasında belirtildiği üzere, üyelikten çıkartılırlar.

DENEĞİN ORGANLARI
MADDE 6:
Derneğin organları:
 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Onur Kurulu
 5. Fakülte, yüksekokul ve Enstitü Temsilciliği’dir.

GENEL KURUL
MADDE 7:
Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur.
MADDE 8:
Genel Kurul olağan olarak iki yılda bir Aralık ayında toplanır. Yönetim Kurulunun ya da denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da dernek denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteğine rağmen yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ya da toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.
MADDE 9:
Genel Kurul toplantıları için Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler toplantıdan en az on-beş gün önce toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı için yeniden çağrı yapılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir kereden fazla geri bırakılamaz..
MADDE 10:
Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.
MADDE 11:
Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu durumda da katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
MADDE 12:
Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere duyurulan gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılan üyeler, Yönetim Kurulunca hazırlanan listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Madde 11’de belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Genel Kurul başkanı ile yeteri kadar başkan vekili ve yazman seçilir. Toplantının yönetimi, Genel Kurul Başkanı’nın sorumluluğundadır. Yazmanlar Genel Kurul toplantı tutanağını düzenler ve Başkan’la birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

MADDE 13:
Genel Kurul’da yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak önerilen konuların gündeme alınması zorunludur.
Olağanüstü Genel Kurul’u gerektiren durumlarda derneğe kayıtlı üyelerin en az beşte birinin imzası ile ve Dernek Yönetim Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümlerine uygun ilanı ile olağanüstü Genel Kurul toplanır ve gündemini görüşür.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 14:
Aşağıda yazılı konular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

a- Dernek organlarının seçilmesi
b-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c-Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun aklanması, Denetleme Kurulunun aklanması
d-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi
e-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
f-Derneğin bir federasyona katılması ya da ayrılması
g-Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki Dernek adı ya da kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde girişim yapılması ve bu hususlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
h-Derneğin fesih edilmesi
i-İlgili mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi Genel Kurul’da kararlar, bu tüzükte aksi belirtilenlerin dışında, bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

YÖNETİM KURULU
MADDE 15:
Yönetim kurulu genel kurulca gizli oyla seçilen yedi üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Genel Kurul üyeleri, oyların yönetim Kurulu için aday gösterilenler arasından yedi adı oy pusulasına yazarak kullanırlar. Oylama sonucunda en fazla oy olan yedi kişi asil, onları izleyerek beş kişi ise yeden üye seçilmiş olur. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılması zorunludur. Göreve çağrılan üye asıl üyenin görev süresini doldurur.

MADDE 16:
Yönetim Kurulu, derneğin yasalarından, tüzükten hazırlanacak iç yönetmeliklerden doğan her türlü çalışmayı yapmak görev ve yetkisine sahip olan en yetkili yürütme organıdır. Yönetim Kurulu Derneği temsil eder ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki verir. Kendi üyeleri arasından tüzüğün ilgili maddelerinde belirtildiği biçimde bir başkan, bir il Başkanı, bir yazman ve bir Sayman seçer. Dernekler kanununun ilgili maddesi uyarınca başka organlar da kurulabilir.

Yönetim Kurulu’nun ayrıca şu yükümlülükleri de vardır:

a) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönemine ilişkin bütçe ve kadro çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak
b) Genel Kurula sunulmak üzere çalışma raporu hazırlamak ve yasalar, tüzük hükümleri ve Genel Kurul direktifleri çerçevesinde kararlar almak ve yürütmek,
c) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek,
d) 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 5. maddesine uygun olarak benzeri amaçlar taşıyan uluslararası kuruluşlarla ortak faaliyetlerde bulunmak, onlarla işbirliği yapmak.
MADDE 17:
Yönetim Kurulu yılda on-iki kez olmak üzere ve önceden kararlaştırılan günlerde çağrısız olarak toplanır. Başkan, onun bulunmadığı durumlarda II. Başkan, onun da bulunmadığı durumlarda Yazman, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca altı üyesinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Görüşme gündemini Başkan, onun olmadığı zamanlarda II. Başkan hazırlar. Ancak üyelerden üç kişinin yazılı olarak istediği konular da gündeme konulur.

Toplantılar üye tam sayısının çoğunluğu ile yapılır. Kararlar salt çoğunluk oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri ya da tümü herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa, yedek, üyeler oy sırası ile asıl üyeliğe gelir. Özürsüz olarak ardı ardına üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden düşmüş sayılır.

MADDE 18:
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir..
BAŞKAN
MADDE 19:
Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında en az üçte iki çoğunlukla seçilir. İlk turda üçte iki çoğunluk sağlanmazsa diğer turlarda salt çoğunlukla yetinilir.
Başkan Yönetim Kurulu adına, Derneği birinci derecede temsil eder. Gerektiğinde Dernek adına demeç verir ve Yönetim Kurulunca verilen yetkileri kullanır. Başkan Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve Derneğin, Denetleme ve Onur Kurulları dışında kalan bütün organ ve bürolarının Başkanı ve birinci derecede sorumlusudur.
Başkanlığın boşalması durumunda bu görevi, Yönetim Kurulu yeni Başkan seçinceye kadar II. Başkan yürütür.

II. BAŞKAN
MADDE 20:
II. Başkan, Başkanın bulunmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve Başkanlık yetki ve görevlerini yürütür. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasında Başkana karşı birinci derecede yardımcı ve sorumludur.
II. Başkan Yönetim Kurulu’nca salt çoğunlukla seçilir
YAZMAN
MADDE 21:
Yazman, Genel Merkezde bulunan bütün çalışma bölümlerinin üstüdür. Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre Derneğin her türlü yazışmasını düzenli olarak yürütür ve Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği diğer işleri yapar.
SAYMAN
MADDE 22:

Sayman, Derneğin mali işlerinden birinci derecede sorumludur. Bu amaçla:

a-Derneğin üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yapar. Yasal açıdan zorunlu defter ve kayıtların düzenli biçimde günü gününe tutulmasını sağlar.

b-Dernek adına yapılan bütün giderlerin, Dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına, yönetmeliklere, bütçe ve kadro cetvellerine uygunluğunu denetler.

c-Zorunlu durumlarda, gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşuluyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek avanstan harcamalar yapar.

d-Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapar.

e-Sayman, Yönetim Kurulu’nca salt çoğunlukla seçilir.
GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA
MADDE 23:
Yönetim Kurulu üyelerinin en az dördünün Başkan, II. Başkan, Yazman ya da Sayman hakkında yazılı güvensizlik önerileri üzerine, ilk Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu görevli hakkında görüşme sonucunda güven oylaması yapılır. Bu oylamada Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu güvensizlik beyan ederse söz konusu görevli bu görevinden çekilmiş sayılır. Aynı toplantıda bu görev için yeniden seçim yapılır.
DENETLEME KURULU
MADDE 24.
5253 sayılı Dernek Kanunu’nun 9. maddesi gereğince derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Denetleme Kurulu Genel Kurul’un dernek üyeleri arasından bir çalışma dönemi için seçeceği üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu kendi arasından bir başkan seçer. Başkanın çağrısı üzerine altı ayı geçmeyecek şekilde yılda en az iki kez toplanır. Denetleme yılda iki kereden az olamaz. Yönetim Kurulu da, Denetleme Kurulu’ndan denetleme yapılmasını isteyebilir.
Denetim kurulu; derneğin, dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, her yıl denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.
ONUR KURULU
MADDE 25.
18.12.1998 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında onur kurulunun kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE ENSTİTÜ TEMSİLCİLİĞİ
MADDE 26:
Her Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü için bir asil ve bir yedek temsilci Genel Kurul’da Dernek üyeleri arasından bir çalışma dönemi için seçilir.
Fakülte, Yüksek okul ve Enstitü temsilcileri Dernek Yönetim Kurulu ile öğretim üyeleri arasındaki iletişimi sağlamak ve Dernekle ilgili her türlü etkinliğin gerçekleştirilmesi için çalışmakla yükümlüdür.
DEFTER VE KAYITLAR
MADDE 27:
Dernek Yönetim Kurulu, tanımları Dernek kanunu’nda belirtilen noterden tasdikli şu defterleri tutar.
 1. Üye kayıt defteri
 2. Karar defteri
 3. Evrak defteri
 4. Bilânço ve kesin hesap defteri
 5. Gelir ve gider defteri
 6. Demirbaş defteri
 7. Alındı belgesi kayıt defter

GELİR VE MALLAR
MADDE 28:
Derneğin giriş aidatı yıllık ödenti tutarını aşmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Derneğin yıllık ödentisi 50 (elli) TL olarak belirlenmiştir. Derneğin diğer gelirleri, yayın, piyango, balo, eğlence, turistik gezi, temsil, konser, konferans vb. etkinliklerinden sağlanan gelirler, bankalardaki mevduat faizlerinden veya fonlardan sağlanan gelirler, Dernek'in mal varlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardır. Dernek amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir.
DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DERNEĞİN FESHİ
MADDE 29:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
MADDE 30:
Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınır.
MADDE 31:
Derneğin feshine Dernek Genel Kurulu karar verir. Fesih konusunun gündeme alındığı ilk toplantıda tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur. Bu suretle çoğunluk sağlanamazsa ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin feshine karar veren kurul, Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, Dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren Genel Kurul, Dernek mallarını Gazi Üniversitesine devreder.
MADDE 32:
Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu’na ve ilgili mevzuata göre hareket edilir.

GEÇİCİ MADDE I:
İlk olağan Genel Kurula kadar, Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.
BAŞKAN : Prof.Dr. Övsev DÖRTLEMEZ
II. BAŞKAN : Prof.Dr. İsmail BULMUŞ
GENEL SEKRETER : Prof.Dr. Ali Esat KARAKAYA
SAYMAN : Prof.Dr. Hakan ZENGİL
ÜYELER : Prof.Dr. Şiir YILMAZ
Prof.Dr. Mehmet BEYAZOVA
Prof.Dr. Tezer ÖCAL
Prof.Dr. Cengiz ÖZSAVAŞCI
Prof.Dr. Özkan ÜNVER
Prof.Dr. Nurettin ABACIOĞLU
Doç.Dr. Sacide VURAL
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 03-09-2020, 14:41   #2
Stepjendy
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Amoxicillin Side Effects In Toddlers Ellquon

Generic Viagra Usa Shipping Buy Cialis Marca De Propecia <a href=http://apcialisle.com/#>buy generic cialis online</a> Sildenafil Generique
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 03-17-2020, 23:50   #3
Stepjendy
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Amoxicillin Dosage Bladder Infection Ellquon

Viagra Udito Cialis Canadarx Mall <a href=https://apcialisle.com/#>Buy Cialis</a> Side Effects Of Amoxicillin 500 Mg
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Hacettepe öğretim üyeleri derneği tususev Tıp Yıllıkları, Arkadaşını Bul 33 05-22-2020 08:16
Ege Öğretim Elemanları Derneği tususev Tıp Yıllıkları, Arkadaşını Bul 0 02-29-2012 08:30
Yüksekögretım kurulu üyeleri aerol YÖK 5 03-30-2011 21:54
özlediğiniz site üyeleri steTUSkop Üyelerimiz 15 01-27-2010 01:25
En çok yayın yapan öğretim üyeleri ödüllendirecek medihaber Uzman Dr. / Öğretim Görevlisi 0 12-08-2009 14:39


Şu Anki Saat: 00:54


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com