www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MESLEKİ KATEGORİ > İdari Kurumlar / TIP Eğitim Kurumları > Özel Hastaneler

Özel Hastaneler Tıp merkezleri, poliklinikler ...

2883 (0 Kayıtlı Ve 2883 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 08-29-2019, 13:43   #1
ulak
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 22.08.19
Mesajlar: 2.178
Tecrübe Puanı: 0
ulak is an unknown quantity at this point
Standart Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek Madde 5/e/5’in yorumlanması

Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek Madde 5/e/5’in yorumlanması

Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek Madde 5/e-5'nin değişmesi ile Yönetmeliği göre bir hekimin 2'den fazla kurumda çalışması engellenmiştir. Bu da “Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12. Maddesinde belirtilen “(Değişik üçüncü fıkra: 21/1/2010-5947/7 md.) Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilir.” denmektedir.

1219 sayılı Kanunla, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde 31 Mayıs 2019'da yapılan değişiklik sonucu birbirine uymadığı için mağduriyetler yaşanmaktadır. Kazanılmış olan haklar devam etmektedir. Fakat yeni başlayışlarda hekimlerin ikiden fazla kurumda çalışma başvurusuna, EKİP sisteminde izin verilmemekte, Kanun maddesine uyulmamaktadır. Yönetmelikte ilgili maddenin Kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Ayakta Tanı Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinde ise 1219 sayılı Kanun maddesi ile uyumlu olup birden fazla kurumda hekim aynı zamanda çalışmasına izin verilmektedir.

1219 sayılı Kanun maddesi ile yönetmeliklerin birbirine uyumlu hale getirilmesi tüm özel sağlık kurumları için önemli bir dayanaktır. İlgili maddenin özel sağlık kurumları ve özel sağlık sektöründe farklı kuruluşlarda çalışmak isteyen hekimleri olumsuz etkilediği düşünülmektedir.

Aynı zamanda bu durum sadece hekimin bir iki yerde çalışması olarak düşünülmemeli örneğin bazı branşlarda hekimler 3-4 yerde çalışarak yoğun bakımların enfeksiyon kontrolleri, hastanelerin EHU raporları, neonatoloji hekimlerinin birden çok kurumda çalışmaları ve organ nakli merkezlerinde bazı hekimlerin olmazsa olmazları düşünülmelidir. Bir hekimin iki kurumdan başka bir yerde çalışamaması demek özel sektörde hastaların, hastane ve hekim özgürlüğünü de kısıtlamaktadır. Daha da ileri gidersek yüksek maliyetlerle yatırım yapmış olan kurumların cihaz ekipmanlarının atıl konuma gelmelerine sebep vermektedir.

Sayın Bakanlarımız ve değerli büyüklerimiz bu konunun tekrar değerlendirilmesi ve yönetmelik maddesinin uyumlu hale getirilmesi hususunu arz ederiz.Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek Madde 5/e-5’in yeni hali

Özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar

EK MADDE 5 – (Ek:RG-11/3/2009-27166)

.............

e) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Ayrıca;

5) (Değişik:RG-22/3/2017-30015) Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla, çalıştıkları sağlık kuruluşundaki çalışma saatleri dışında başka bir özel hastanenin acil servis, klinik servis ve ünitelerinde nöbet tutabilir. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır. Özel hastane kadrosunda çalışan tabip ve uzman tabipler, hastanedeki çalışma saatleri dışında 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla kurumsal sözleşme yapılarak (Değişik ibare:RG-31/5/2019-30790) bir özel hastane veya tıp merkezinde daha çalıştırılabilir. Ancak, bu durumda tabip ve uzman tabiplerin muvafakatinin alınması zorunludur. Sözleşme Müdürlüğe bildirilir ve ilgili tabip ve uzman tabiplere çalışma belgesi düzenlenir. Özel hastanenin kadrosunda çalışan sözleşmeye konu tabip ve uzman tabiplerin kadrodan ayrılmaları halinde sözleşme sona erer.

Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek Madde 5/e-5’in eski hali;

Özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar

EK MADDE 5 – (Ek:RG-11/3/2009-27166)
.............

e) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Ayrıca;

5) (Değişik:RG-22/3/2017-30015) Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla, çalıştıkları sağlık kuruluşundaki çalışma saatleri dışında başka bir özel hastanenin acil servis, klinik servis ve ünitelerinde nöbet tutabilir. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır. Özel hastane kadrosunda çalışan tabip ve uzman tabipler, hastanedeki çalışma saatleri dışında 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla kurumsal sözleşme yapılarak diğer özel hastane veya tıp merkezlerinde çalıştırılabilir. Ancak, bu durumda tabip ve uzman tabiplerin muvafakatinin alınması zorunludur. Sözleşme Müdürlüğe bildirilir ve ilgili tabip ve uzman tabiplere çalışma belgesi düzenlenir. Özel hastanenin kadrosunda çalışan sözleşmeye konu tabip ve uzman tabiplerin kadrodan ayrılmaları halinde sözleşme sona erer.

ATT Yönetmeliğinin ilgili maddesi;

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar (Değişik madde başlığı:RG-7/4/2011-27898)

(18) (Ek:RG-12/12/2017-30268) Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla, çalıştıkları sağlık kuruluşundaki çalışma saatleri dışında bir özel hastanenin acil servis, klinik servis ve ünitelerinde nöbet tutabilir. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır. Özel sağlık kuruluşunun kadrosunda çalışan tabip ve uzman tabipler, kadrolu çalıştıkları özel sağlık kuruluşunun çalışma saatleri dışında 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla kurumsal sözleşme yapılarak diğer özel hastane veya özel sağlık kuruluşunda çalıştırılabilir. Ancak, bu durumda tabip ve uzman tabiplerin muvafakatinin alınması zorunludur. Sözleşme Müdürlüğe bildirilir ve ilgili tabip ve uzman tabiplere çalışma belgesi düzenlenir. Özel sağlık kuruluşunun kadrosunda çalışan sözleşmeye konu tabip ve uzman tabiplerin kadrodan ayrılmaları halinde sözleşme sona erer.

Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun maddesi;

Madde 12 – (Değişik: 17/1/1949 - 5304/1 md.)(1)

Sanatını icra etmek üzere bir mahalde kayıtlı olan herhangi bir tabibin bizzat dükkan ve mağaza açmak suretiyle her türlü ticaret yapması memnudur.

(Değişik ikinci fıkra: 21/1/2010-5947/7 md.; Değişik: 2/1/2014-6514/21 md.) Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 27 nci maddesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesi saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir:(1)

a) Kamu kurum ve kuruluşları.

b) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri.

c) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası.

(Değişik üçüncü fıkra: 21/1/2010-5947/7 md.)Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilir. Bu maddenin uygulanması bakımından Sosyal Güvenlik Kurumunca branş bazında sözleşme yapılan özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversiteleri yalnızca sözleşme yaptıkları branşlarda (b) bendi kapsamında kabul edilir. Mesleğini serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, (b) bendi kapsamında sayılan sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilir. (Değişik dördüncü cümle: 2/1/2014-6514/21 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir. Döner sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti verebilir. (Ek cümle: 2/1/2014-6514/21 md.) Tabipler, iş yeri hekimliği eğitimi alma ve iş yeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin iş yeri hekimliği görevini yapabilirler. Bu maddenin uygulamasına ve işyeri hekimliğine ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

https://www.saglikaktuel.com/yazi/oz...nmasi-7167.htm
ulak isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde neler değişti! tususev Özel Hastaneler 0 03-29-2014 21:22
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yeni Yönetimi aerol Özel Hastaneler 0 10-20-2011 19:40
Özel Hastaneler Yönetmeliği Birleştirilmiş Son Hali-24.06.20 aerol Özel Hastaneler 0 06-25-2011 22:16
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik aerol Özel Hastaneler 0 04-07-2011 08:28
Özel Hastaneler Puanlarının Değerlendirilmesi aerol Özel Hastaneler 0 01-03-2011 15:04


Şu Anki Saat: 10:37


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com