www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > DHY (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) / Mecburi Hizmet > DHY / Mecburi Hizmet

5859 (1 Kayıtlı Ve 5858 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 03-22-2011, 22:38   #1
aerol
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 06.05.10
Mesajlar: 2.647
Tecrübe Puanı: 653
aerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really nice
Standart 38. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası

İlan Metni

Anasayfa » Kura İşlemleri » Devlet Hizmet Yükümlülüğü » 38. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası » İlan Metni

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa, 05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5371 sayılı Kanun ile eklenen ek maddeler uyarınca, 05/07/2005 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren; yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazanan ve Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi http://personel.saglik.gov.tr deismi ilan edilen personelin atama işlemleri için mazeret durumundan atama başvuruları kabul edilenler de dâhil olmak üzere 21 Nisan 2011 Perşembe günü aşağıdaki temel bilgiler ve takvim çerçevesinde kura çekilecektir.
A- GENEL BİLGİLER:
1- Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamındaki adayların atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.
2- Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamayacaktır.
3- Ataması yapılan veya göreve başlayan Devlet hizmeti yükümlülerinin atanma şartlarını haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4- a) 4924 sayılı Kanunun 7’nci maddesi hükmünce sonradan sözleşmeli statüye geçen adaylar, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedebilirler.
b) Sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren personelden sözleşmesi feshedilenler yükümlülüklerinin geri kalan kısmını Devlet memuru olarak tamamlarlar.
c ) Devlet memuru olarak çalışmakta iken 4924 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine göre (Devlet hizmet yükümlülüğü süresini bitirdikten sonra) çalıştığı il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına atanabilirler.
5- Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler. Ancak, Devlet hizmeti yükümlüsü olarak çalışanlara; talepleri halinde, bu süre içerisinde mesleklerini serbest icra edebilmelerini teminen “Devlet Hizmeti Yükümlüsü” şerhi düşülmek kaydıyla belge verilebilecektir.
6- Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın ilgili mevzuata göre kurum içi veya kurumlar arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanırlar.
7- Devlet hizmeti yükümlüsü olarak yerleştirilen veya göreve başlayanlar, mevzuatta belirlenen haller ve mazeretler haricinde, yükümlülükleri bitmeden aynı unvanda/branşta başka kuralara katılamazlar.
8- 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanların nakil talepleri anılan Kanun ve buna dayalı çıkmış olan mevzuat çerçevesinde değerlendirilecektir.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanların nakil talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hizmet puanları esas alınarak gerçekleştirilecektir.
10- 3359 sayılı Kanunun Ek 6’ncı maddesinde yer alan zorunlu haller nedeniyle yapılacak nakiller, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21, 24 ve 28’inci maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre yürütülecektir.
11- Bakanlıkça tescil edilmiş olan diploma, tıpta uzmanlık belgesi ve yan dal uzmanlık belgeleri, yükümlülere Devlet hizmeti yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra teslim edilecektir.
12- a) Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacak; yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilecektir.
b ) Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir.
B- MAZERET DURUMU (EŞ VEYA SAĞLIK) ATAMA KURASINA BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ
1- Bu kura için ismi ilan edilen tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanı tabiplerden bir mazerete (eş veya sağlık) istinaden atama talebinde bulunanlar mazeret durumu atama kurasına başvuracaklardır.
2- Mazeret Durumu Atama Kurasına başvuracak olanlar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 38’inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü mazeret durumu atama kurası formunu 25 Mart 2011 Cuma günü saat 18.00’e kadar doldurup çıktısını alarak mazeretlerini belirtir belgeler ile birlikte (*), en geç 29 Mart 2011 Salı günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndereceklerdir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.
3- Mazeret Durumu (Eş veya Sağlık) Atama Kurasına başvuru yapacak olan adayların mazeretleri ile ilgili belgelerini eksiksiz olarak göndermeleri gerekmekte olup, eksik evrakı olanlar genel kuraya dahil edileceklerdir.
4- Eş veya sağlık durumu mazeretlerini belirterek müracaatta bulunanlardan mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yerler listesi 12 Nisan 2011 Salı günü http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Başvurular 12 Nisan 2011 Salı günü başlayıp 14 Nisan 2011 Perşembe günü saat 18.00’de sona erecektir.
5- Mazeret Durumu (Eş veya Sağlık) Atama Kurasına başvuranlardan mazereti kabul edilen adaylar; Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden söz konusu atamalar için ilan edilen münhal yerlerden en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.
6- Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar başvuru formunu notere veya çalıştıkları kuruma, diğer adaylar ise notere onaylatacaklardır. Onaylatılan başvuru formu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan adli sicil kayıt belgesini (halen Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yapanlar hariç), en geç 18 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.
7- Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları birime teslim edilecektir. (**)
8- Onaylı başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile tercih bildirmeyenler, hatalı form gönderenler ve tercihlerine yerleştirilmeyenler söz konusu mazeret durumu atamaları için ilan edilen yerlerden boş kalan yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.
9- İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 21 Nisan 2011 Perşembe gününoter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecektir.
C- MAZERET DURUMU ATAMA TALEBİ OLMAYANLAR İLE MAZERET DURUMU ATAMA BAŞVURUSU UYGUN GÖRÜLMEYENLER İÇİN BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ
1- Bu kuraya; daha önce bu kura için ismi ilan edilen tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanı tabiplerden mazeret durumu atama başvurusu bulunmayanlar ile mazeret durumu atama talebi kabul edilmeyenler başvuracaklardır.
2- Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, 12 Nisan 2011 Salı günü başlayıp, 14 Nisan 2011 Perşembe günü saat 18.00’de sona erecektir.
3- Adayların Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden başvurularını yaptıktan sonra başvuru formunun çıktısını imzalayarak, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde halen çalışanlar notere veya çalıştıkları kuruma diğer adaylar ise notere onaylatacaklardır. Onaylı başvuru formu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kayıt belgesini (halen Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yapanlar hariç), en geç 18 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.
4- Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce, göreve başladıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde çalıştıkları birim amirine verilecektir.(**)
5- Onaylı başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile kuraya başvurmayan veya hatalı form gönderen adaylar genel kuraya dâhil edilecektir.
6- İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 21 Nisan 2011 Perşembe gününoter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecektir.
7- Tercihlerine yerleştirilmeyenler genel kuraya dâhil edileceklerdir.
8- Atama kararları tamamlandıktan sonra tebligat yerine geçecek ilan, http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde yayınlanır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları, ilan tarihinden itibaren yapılmış olur. Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63’üncü madde hükümleri dikkate alınır.
(*) Mazeret Durumu (Eş veya Sağlık) Atama Kurasına Başvuruda Gönderilecek Belgeler:
a- Eş Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar,
1- Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı görev yeri belgesi.
2- Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği veya noter onaylı evlenme cüzdanı örneği).
3- Eşi, Başasistan veya asistan olanların eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik imzalı belge.
b- Sağlık Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar;
1- Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin birinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu,
2- Alınan rapor adayın kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişiye ait ise bu kişiye (raporun ait olduğu kişi) ait vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi.

(**) Göreve Başlarken Teslim Edilmesi Gereken Atamaya Esas Teşkil Edecek Belgeler:
6 Adet Vesikalık Fotoğraf
İkametgâh İlmühaberi
Nüfus Cüzdanı Örneği
Mal Bildirim Formu
Askerlik Durum Belgesi
Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi hükmü gereği Doktorluk yapabileceğine dair Tek Hekimden alınan Sağlık Raporu)
Lütfen Dikkat!...

1- Uzmanlık Eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde Bakanlık kadrosu ile tamamlayanlar atamaya esas teşkil edecek belge göndermeyeceklerdir.
2- Uzmanlık eğitimini üniversite hastanelerinde tamamlayanlardan; kura başvuru tarihi itibariyle üniversiteleri ile ilişiği kesilenlerin, ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Son Güncellenme Tarihi: 21 Mart 2011
aerol isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 03-22-2011, 22:40   #2
aerol
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 06.05.10
Mesajlar: 2.647
Tecrübe Puanı: 653
aerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really nice
Standart

Pratisyen Tabip

Anasayfa » Kura İşlemleri » Devlet Hizmet Yükümlülüğü » 38. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası » İsim Listesi » Pratisyen Tabip

38. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASINA KATILACAK PRATİSYEN TABİPLERİN LİSTESİS. NOADISOYADIBABA ADITESCİL TARİHİMEZUN OLDUĞU OKUL1ENDERGÜVENMEHMET ALİ18.03.2011ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ2CANKOÇAKÖMER11.02.2011AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ3SALİHKOCAOĞLUSADULLAH11.02.2011AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ4ÖZNURÖRMECİRAMAZAN ZİYA01.03.2011AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ5BERKANTÖZTÜRKNECDET01.03.2011AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ6İBRAHİMÇETİNKAYAMUSTAFA01.03.2011AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ7BARIŞFİLLİKÇİOĞLUMETİN01.03.2011AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ8MURATÇİÇEKHİLMİ14.03.2011AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ9GÖKÇEKARAMANAHMET14.03.2011AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ10MEHMET ÇAĞATAYFALCIOĞLUCAFER14.03.2011AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ11AYDINBİÇERATİLA14.03.2011AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ12HARUNÇATAKFARUK14.03.2011AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ13SEÇKİNDENİZSELİM14.03.2011AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ14HASAN HÜSEYİNKILIÇHALİS15.02.2011AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ15OLCAYTOUYSALREFİK15.02.2011AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ16BULUT RAHMİDALALİ18.03.2011AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ17HASAN ALİDUMANELLEM18.03.2011AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ18ERGİNAYDINATA31.01.2011ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ19ONUR OSMANŞEKERTURGUT YILDIRIM07.02.2011ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ20NUH MEHMETŞAHİNMUSTAFA15.02.2011ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ21RESMİYE NUROKUDANMEHMET ZEKİ01.03.2011ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ22AYŞE TUBAARABALISELİM24.01.2011AVUSTURYA MEDİZİNİSCHE ÜNİVERSİTAET WİEN, TIP FAKÜLTESİ23NURŞENÇAKANHÜSEYİN31.01.2011AVUSTURYA MEDİZİNİSCHE ÜNİVERSİTAET WİEN, TIP FAKÜLTESİ24ELİFBIYIKLIRAMAZAN04.02.2011AVUSTURYA MEDİZİNİSCHE ÜNİVERSİTAET WİEN, TIP FAKÜLTESİ25TAYYİBEDİLSİZALAATTİN15.03.2011AVUSTURYA MEDİZİNİSCHE ÜNİVERSİTAET WİEN, TIP FAKÜLTESİ26LEBİBEÇELEBİKAMİL18.03.2011AVUSTURYA MEDİZİNİSCHE ÜNİVERSİTAET WİEN, TIP FAKÜLTESİ27YILDIZYILDIRIMBASRİ18.03.2011AVUSTURYA MEDİZİNİSCHE ÜNİVERSİTAET WİEN, TIP FAKÜLTESİ28AYŞEGÜRBÜZYUSUF18.03.2011AVUSTURYA MEDİZİNİSCHE ÜNİVERSİTAET WİEN, TIP FAKÜLTESİ29EMİNETÜRKMENOĞLUHASAN18.03.2011AVUSTURYA MEDİZİNİSCHE ÜNİVERSİTAET WİEN, TIP FAKÜLTESİ30TANERENGİNZÜBER24.02.2011BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ31MEHMET UĞURUTMAAHMET03.02.2011CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ32ŞENOLÖZAKÇASALİF03.02.2011CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ33SEVİMAKSOYSELAHATTİN03.02.2011CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ34ERHANYILMAZNURETTİN03.02.2011CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ35ONURERDEMİBRAHİM25.02.2011CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ36MEHMET KEMALİGÜNEŞALİ18.03.2011CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ37BURAKKAMALIADEM18.03.2011CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ38VOLKANALKİŞMUHYETTİN04.02.2011CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ39OZANTÜRKDOĞANMEVLÜT15.03.2011CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ40EDAOKDEMİRMEHMET11.03.2011ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ41AHMET CEMİLKAVAZİBRAHİM11.03.2011ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ42İBRAHİM HALİLŞEKERSALİH08.02.2011ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ43ATİLLAGÜLÖMER14.02.2011ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ44SERKANYILMAZSAMİ28.02.2011ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ45EBUBEKİR BURAKÇELİKYALÇIN28.02.2011ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ46ÇAĞLARKÖSEOĞLUŞEVKET28.02.2011ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ47UTKUÖZERHALİL01.03.2011ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ48HARUN EMREŞENSADIK10.03.2011ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ49TURANSEVERİMVEYSEL18.03.2011ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ50ÖZGÜRALTANALİ09.02.2011DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ51TAHİR FIRATZADEOĞLUMURAT ZEKİ28.02.2011DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ52MEHMET ŞİRİNBARANMAHMUT03.03.2011DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ53GÜLBAHARSÖZAHMED24.01.2011DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ54EFKANKÖSEETEM16.03.2011DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ55COŞKUNOYNAKAKİF16.03.2011DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ56ALAATTİNKIZILRIFAT16.03.2011DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ57ALİBORAZANNECMİ18.03.2011DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ58VEYSİŞENSESRESUL18.03.2011DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ59MUHSİNBALALI18.03.2011DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ60ÖZLEMGÜNGÖRZİYA25.02.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ61MEHMETAYDEMİRİBRAHİM25.02.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ62İSMAİLTOKLUNECDET25.02.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ63ASIM MURATÖZTÜRKBURHAN25.02.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ64TUĞBAYILMAZMEHMET ALİ25.02.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ65GÜLŞAHPASİNLİOĞLUYAHYA25.02.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ66SAVAŞBAYTARNECDET25.02.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ67MEHMET EMİNYILDIRIMİBRAHİM25.02.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ68MUSTAFADEMİRMİTHAD25.02.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ69HÜSEYİNAKBEYİKMEHMET25.02.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ70HALİLPOLATMEHMET ALİ11.03.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ71MEMDUHABOYRAZAHMET11.03.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ72VOLKANÇİĞDEMİBRAHİM17.03.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ73TUNAEREKULCAN17.03.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ74AHMETBEYAZITHASAN17.03.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ75MEHMETBALABANMUHARREM17.03.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ76MEHMET EMİNTEMELHASAN FEHMİ17.03.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ77SEÇİLKIRIKSAMİH17.03.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ78GÖZDETERKİVATANALİ17.03.2011EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ79ARİFŞAHİNOSMAN25.01.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ80SÜHEYLAKAYAMEHMET01.02.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ81SERAPEKİCİHALİT METİN01.02.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ82GÜLŞENYILDIZNAİL01.02.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ83GAMZEDELİKTAŞOSMAN01.02.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ84SERDALBALCISEDAT14.02.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ85HANDANKEKEÇMERCAN TURGAY14.02.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ86TUĞBAERTANOSMAN14.02.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ87SERKANYILDIZMUSTAFA18.02.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ88KEMALPİŞMİŞOĞLUSADETTİN18.02.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ89HACI MURATÜNSALREFİK18.02.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ90HATİCEASLAN SIRAKAYARASİM04.03.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ91RUKİYEŞAHİNSÜLEYMAN10.03.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ92HIFZIRAHMAN SADİYILMAZABDULLATİF14.03.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ93BAYRAMAKSOYMUSTAFA15.03.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ94MEVLÜTYILMAZMUSTAFA15.03.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ95OĞUZSOLAKMEHMET15.03.2011ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ96MURATHOZANTAŞYAŞAR16.03.2011ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ97BAHATTİNGÜRSULVEYSİ16.03.2011ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ98CİHANBÜYÜKSÜTCÜMUHAMMET16.03.2011ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ99BURAKÖZKANMUSTAFA16.03.2011ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ100AHMETASLANYÜSUF KENAN21.02.2011FIRAT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ101ÇETİNÜÇEÇAMABDULLAH21.02.2011FIRAT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ102GÜRKANÖZBEYATAMAN21.02.2011FIRAT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ103MUHAMMETSALMANBAŞARAN10.03.2011GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ104İSKENDERKARAKULAKNAZIM10.03.2011GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ105TUĞRULDOĞANÇELEBİ10.03.2011GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ106ABUZERYILMAZBEKİR08.03.2011GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ107GÖZDETURHANERDAL24.01.2011GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ108MERVEATEŞOĞLUALİ AYKUT25.02.2011GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ109ENSARAYDEMİRMUHSİN24.01.2011HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ110BURAKKOYUTÜRKMEHMET24.01.2011HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ111YUNUSTOKATREŞİT24.01.2011HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ112ÜNSALGÜLDEMİRSELAHATTİN24.01.2011HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ113ÖZKANÖZTÜRKHASAN24.01.2011HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ114ONURÇEÇENHASAN02.02.2011HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ115BURÇAYDINŞERAFETTİN02.02.2011HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ116ZAURİBRAHİMOVALİ09.02.2011HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ117ÖMERKOYUNCUMEHMET22.02.2011HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ118CUDİ FERATBURANALİ08.03.2011HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ119EDAGÜZELAVNİ07.02.2011İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ120SONAYKAYAALİ07.02.2011İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ121ABİDİNDEMİRBAĞNAKİ07.02.2011İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ122GÜRKANDANIŞANHÜSEYİN07.02.2011İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ123ÖZGÜLGÜRBÜZHASAN HÜSEYİN07.02.2011İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ124ESİNŞANLIHÜSEYİN02.03.2011İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ125ABDULHAMİTARSLANMUSTAFA02.03.2011İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ126VOLKANİNCEHAYATİ15.03.2011İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ127NAZLIRAZIZADEHMORAD24.01.2011İRAN TIP BİLİMLERİ DERMAN VE SAĞLIK HIZMETLERİ ÜNİ. TIP FAK.128SENAYILMAZİSMAİL25.01.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ129TUĞRULBIYIKLIOĞLUHAMDİ28.02.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ130KAZIM OKANDOLUNAZIM28.02.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ131İBRAHİMBAYRAKÜNAL28.02.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ132NUHBARUTHÜSAMETTİN28.02.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ133GÖKHANUĞURNAMIK28.02.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ134İSMAİL CANKARACAOĞLUNEVZAT28.02.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ135KENANAKBULUTMAZHAR28.02.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ136AHMETŞENERSALİH28.02.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ137SERDARSARIKAYAALİ02.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ138İBRAHİM MERTERKUCURMEVLÜT02.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ139CENKBALTAZEKAİ02.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ140MURATSAĞLAMHASAN02.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ141OĞUZKANTARMUSTAFA02.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ142EMRAHAKBUDAKEMİN02.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ143MAŞİTEAKSOYİBRAHİM02.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ144TEZGÜLŞÜKRÜOĞLUİLHAN02.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ145SELMANDOĞANMUSTAFA04.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ146EZGİAKTAŞSALİH04.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ147ÇAĞDAŞEKİMKENAN04.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ148AKİF FUATTOMBULSABAHATTİN04.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ149HÜSEYİNKAYAEKREM04.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ150MURATYASSAEKBER04.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ151YUSUF BUĞRAMAKASAHMET04.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ152SERDARYILMAZRAMAZAN04.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ153SERKAN NECMETTİNÖZBAKIŞŞÜKRÜ18.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ154AYDINÖZDEMİRGENÇA18.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ155HABİPBİNİCİMEHMET ŞİRİN18.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ156AYŞEÇANKAYAHASAN HÜSEYİN18.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ157ROVNATBABAZADEALİ01.02.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ158EVRENKADIOĞLUMEHMET GAZANFER07.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ159NESLİHANENGÜRYUSUF07.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ160ADEMATICIİBRAHİM07.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ161AHMET TURANALAKAŞHACIBAYRAM07.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ162ZUHALUZUNYAYLAHÜSEYİN07.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ163MEHMET FATİHAKSOYMEHMET07.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ164ALİGÖKSURAMAZAN07.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ165RECEPÜNALMEHMET DURAN07.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ166FATİHGÖNENHASAN07.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ167ŞUAYPAYDINMEMET NECİP18.03.2011İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ168GÜNDENDEĞERMESUT24.01.2011KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ169TOLGAKİRTİŞSELAHATTİN11.02.2011KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ170SEMİHUĞUZSALİH11.02.2011KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ171LATİFHACIOĞLUMEMET11.02.2011KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ172SEZGİNİNANİSMAİL HAKKI11.02.2011KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ173AHMETERYILMAZFERHAT11.02.2011KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ174OĞUZ KAANALBAKHASAN ALİ11.02.2011KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ175ÖZGEPARLAKRASİM11.02.2011KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ176ZENGİN AYDINDEMİRBAŞMUHAMMET04.03.2011KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ177NURETTİNDAĞSEYİT AHMET16.03.2011KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ178TUBABÖLÜCEKTEYFİK15.03.2011KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ179ÖMER BUĞRABAHADIRMEHMET14.03.2011KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ180OĞUZHANAYANOĞLUYAVUZ TAHSİN28.02.2011MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ181FATİHDEĞİRMENCİLATİF31.01.2011MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ182ATAKANKARANFİLSALİM28.02.2011MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ183ÖZKANTURANİBRAHİM28.02.2011MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ184EMREÖZDEMİRNAİM24.01.2011MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ185HATİCEGÖKTAŞSELAHATTİN26.01.2011MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ186ÖMERKAZANASMAZABDÜLHADİ21.02.2011MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ187METİNTAŞNİKADİR21.02.2011MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ188SERDALKARADUMANYUSUF21.02.2011MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ189SERVETYILDIRIMKAZİM21.02.2011MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ190SERTAÇUSLUKEMAL08.03.2011MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ191PINARARSLANNURETTİN23.02.2011ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ192ZELİHAGÖKÇEMEVLÜT23.02.2011ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ193MUHAMMED İZZETSAĞLAMZEKERİYA23.02.2011ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ194ÖZGE FATMAMENGİİHSAN28.02.2011ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ195EMRAHDOSTTEMEL28.02.2011ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ196MUZDALİFASULİMANOSMAN ELAWAD17.03.2011ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ197SİMLAKESKİNSERHAT18.03.2011ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ198ALİVARLIMUSTAFA18.03.2011ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ199MURATMUTLUDURMUŞ17.02.2011SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM, TIP FAKÜLTESİ200ADİLŞAHANMUSTAFA17.02.2011SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM, TIP FAKÜLTESİ201GÜLŞENYAKUPOĞLUAHMET17.02.2011SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM, TIP FAKÜLTESİ202MUSTAFAAKARSLANMEHMET16.03.2011SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM, TIP FAKÜLTESİ203HALİT NECMİUÇARABDULLAH SUPHİ16.03.2011SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM, TIP FAKÜLTESİ204ABDULLAH ERKUTURALHÜSEYİN RAHMİ18.03.2011SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU, TIP FAKÜLTESİ205İLKE BARANKARAÇİFTCİMUSTAFA24.01.2011SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ206MERVEKIRGIZALİ10.02.2011SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ207TOLGA HANAKKUŞALİ10.02.2011SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ208DÖNDÜ PINAROFLAZAKİF10.02.2011SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ209ÇAĞRITAPRAMAZMEHMET ALİ25.02.2011SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ210RUKİYEÇAKIRİSMAİL07.03.2011SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ211HASANKARAMANSALİM07.03.2011SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ212UĞURAKKÖSEESEF15.03.2011SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ213BURAKÜNÜVARÜMMET16.03.2011SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ214AHMETGÜNEŞŞABAN16.03.2011SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ215HALİT GÖKALPKÜÇÜKAHMET16.03.2011SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ216YELİZŞERBETÇİOĞLUMEHMET YAŞAR17.02.2011TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ217ÖZGÜRGÖRGÜLÜRASİM18.03.2011TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ218ERCANZENGİNABDULLAH24.01.2011UFUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ219SEZERKİRKİZOĞLUYILMAZ24.01.2011UFUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ220LEYLAÖZTÜRKAHMET07.02.2011UFUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ221SELAHATTİNÜNLÜHİLMİ11.02.2011ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ222SERDARUZUNSEZGİN14.02.2011ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ223AYDOĞANALDEMİRDOĞAN14.02.2011ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ224ABDÜLMECİTAYRANCIHÜSEYİN28.02.2011ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ225MUHAMMETTAŞĞINBAHATTİN08.03.2011ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ226EMRAHŞİMŞEKKEMAL08.03.2011ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ227ÖZCANÖZBEKİLHAMİ15.03.2011ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ228ZAHİTPEKERMEHMET15.03.2011ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ229DİLŞADYİĞİTELAYDIN15.03.2011ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ230ALİARTARZEKİ15.03.2011ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ231MERVE BÜŞRACENGİZCELİL27.01.2011YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ232ATİLLADEMİRNİMET14.02.2011YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ233RIZABİLGİNMEHMET YAŞAR14.02.2011YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ234AHMETAYDOĞANİSA14.02.2011YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ235TAYFUNERALİBRAHİM22.02.2011YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ236ARDAYEŞİLHİLMİ01.03.2011ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ237BURAKKÖMÜRCÜHASAN01.03.2011ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ238SELÇUKSARIKAYASALİH GÜRBÜZ08.03.2011ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ239ERBİLTÜRKSALNECMİ08.03.2011ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ240ALİCANMEHMET08.03.2011ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Son Güncellenme Tarihi: 21 Mart 2011
aerol isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 03-22-2011, 22:41   #3
aerol
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 06.05.10
Mesajlar: 2.647
Tecrübe Puanı: 653
aerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really nice
Standart

38. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASINA KATILACAK (İSTİFAMÜSTAFİ SONRASI VE MAZERETİ SONA EREN) UZMAN TABİPLERİN LİSTESİSIRAADI VE SOYADIBABA ADIBRANŞYAN DALİHTİSAS ALDIĞI KURUMAÇIKLAMA1ABBAS KÖSERAMAZANANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONİSTANBUL DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİÜNİVERSİTEDEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA2ABDULKADİR PEKTAŞMUSTAFAÜROLOJİADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN3ADİLE ESİN GÜNERUĞURDERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARIANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİİSTİFA/MÜSTAFİ SONRASI4AHMET MURAT DÖNMEZTANJUİÇ HASTALIKLARIİSTANBUL ÜNİ.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN5AHMET NASIRMEHMET YAŞARGÖĞÜS CERRAHİSİDİCLE ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN6ALİ CEMAL YUMUŞAKHUYLUCELALKULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARIMARMARA ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN7ALİ ÖNDER DEVAYMÜNÜRGENEL CERRAHİANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN8ALİM ÖZCANSÜLEYMANKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMİSTANBUL SÜLEYMANİYE KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN9ARZU YILDIRIM ARSALAHATTİNANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONULUDAĞ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN10AYDIN ÜNALADİLİÇ HASTALIKLARINEFROLOJİERCİYES ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN11AYNUR DIRAÇOĞLUSADIKGÖZ HASTALIKLARIİSTANBUL Prof.Dr.N.REŞAT BELGER BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN12AYSUN GÖKCEHAYRİTIBBİ PATOLOJİANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN13AYŞE GONCA KAÇARSERVET PENAHİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIİSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN14AYŞE NUR ALTINERHASANNÖROLOJİİSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN15AYŞEN EROĞLUMUHAMMETRADYOLOJİKARADENİZ T.ÜNİ.TIP FAK.MAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN16BANU KALE KÖROĞLURİFATİÇ HASTALIKLARIENDEKRİNOLOJİK VE METABOLİZMA HASTALIKLARIS.DEMİREL ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN17BELDE KASAP DEMİRHALİLÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIÇOCUK NEFROLOJİSİDOKUZ EYLÜL ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN18BERNA TÜRKAYTAHİRANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONİSTANBUL ÜNİ.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN19BETÜL DÜZENİSMAİLGÖZ HASTALIKLARIANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN20BEYZA TEZELMUHAMMED NECİPGÖZ HASTALIKLARIANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN21BURCU DURMAK İŞMANAHMETRADYASYON ONKOLOJİSİDOKUZ EYLÜL ÜNİ.TIP FAKÜLTESİÜNİVERSİTEDEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA22BURCU METİN ÖKMENMEHMETFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONANKARA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN23BURCU TEZCAN GÜNAYMUAMMERRADYOLOJİİSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN24BÜLENT KARAMEHMET KAZİMÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIÇOCUK NÖROLOJİSİİSTANBUL ÜNİ.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİİSTİFA/MÜSTAFİ SONRASI25CANAN KAYAFAHRETTİNDERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARIANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN26CANER ATEŞAĞAOĞLUTANERKULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARIANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN27CEREN YILDIZ ERENNEVZATKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMOSMANGAZİ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN28CİHAT BURAK SAYINGÖKMENİÇ HASTALIKLARINEFROLOJİBAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN29CÜNEYT KAHRAMANSÜLEYMANİÇ HASTALIKLARIİSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN30ÇAĞLAYAN DEREHÜSEYİN SAİMFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONİSTANBUL 70.YIL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN31DEMET YILDIZDOĞANNÖROLOJİULUDAĞ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN32DENİZ ÇOLAKNURİRADYOLOJİÇUKUROVA ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN33DERYA YILMAZMETİNAİLE HEKİMLİĞİİSTANBUL BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN34DUYGU KAPDAĞLINUSRETAİLE HEKİMLİĞİÇUKUROVA ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN35EBRU POLATDURSUNANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONDOKUZ EYLÜL ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN36EMRAH DOĞANSEDATRADYOLOJİİZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİİSTİFA/MÜSTAFİ SONRASI37EMRAH SAYITMEHMET ERTANORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN38EMRE DİKMENFEYYAZ CENGİZİÇ HASTALIKLARIKOCAELİ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN39EROL GÜLTEKİNİSMAİL NİHATKULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARIABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.DÜZCE TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN40ERSİN GÖKMENİSMAİLÜROLOJİİSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN41ESİN AYSAN AKÇAMYASİNENFEKSİYON HASTALIKLARIÇUKUROVA ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN42FATMA CAVİDE SÖNMEZAHMET HAMDİTIBBİ PATOLOJİSELÇUK ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN43FATMA FAYDACIHALİLANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONGAZİ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN44FATMA TUBA EMİNOĞLUORHANÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIGAZİ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN45FATMA TUĞBA YENİELRECEPKULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARICELAL BAYAR ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN46FİLİZ BALOĞLU KAYAYUSUFACİL TIPOSMANGAZİ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN47FULYA KARACAMEHMETDERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARIGAZİ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN48GAZİ YILDIZKEMALKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMİSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN49GONCA ÖDEMİŞ GÜNGENHİCABİFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONPAMUKKALE ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN50GÖKBEN YÜKSELALİKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMPAMUKKALE ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN51GÖKÇEN GÜRKÖK BUDAKGİRAYENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİİZMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN52GÖKHAN EVCİLİNOĞMANNÖROLOJİİSTANBUL KARTAL Dr.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN53GÖZDE TÜRKOĞLUMEHMETFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONANKARA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN54GÜL SOYLU ÖZLERBESTAMİKULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARIANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN55GÜLCAN SEYMEN KARABULUTALİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIİSTANBUL ÜNİ.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN56GÜLTEKİN YILMAZÖMERNÖROLOJİİZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN57HAKAN MUSA AYASZEYNELANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONBAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN58HALE ÇAKIRMUSTAFATIBBİ BİYOKİMYAHARRAN ÜNİ.TIP FAK.MAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN59HALİME AKÇAMURATANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONİSTANBUL KARTAL Dr.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN60HAMDİ MURAT YILDIRIMMAHMUTÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIİSTANBUL ÜNİ.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN61HANDAN GÜLEÇADİLANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN62HANDE KÜÇÜK KURTULGANHÜSEYİNTIBBİ GENETİKCUMHURİYET ÜNİ.TIP FAKÜLTESİÜNİVERSİTEDEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA63HARUN ATCIFEVZİANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN64HASAN BASRİ ARİFOĞLUİSMAİLGÖZ HASTALIKLARIANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN65HATİCE ÇİLHÜSEYİNNÖROLOJİKIRIKKALE ÜNİ.TIP FAK.MAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN66HATİCE ÜNVERDİENVERTIBBİ PATOLOJİANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN67HAYRİYE GÜL POLATSÜLEYMANNÖROLOJİANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN68HURİ ÖZKAN YILMAZMURATGÖĞÜS HASTALIKLARIİSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN69HÜLYA ABALIVELİGÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZİSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN70HÜLYA GÜNDÜZHASANDERMATOLOJİANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN71İBRAHİM AKPINARHASAN HÜSEYİNKARDİYOLOJİANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN72İCLAL AKARSUBAŞIÖMER LÜTFÜHİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİMERSİN ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN73KATRE ÇAMLIATİLAYRUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARŞTIRMA HASTANESİİSTİFA/MÜSTAFİ SONRASI74KIVILCIM KARADENİZ CERİTHAKKIÇOCUK CERRAHİSİMARMARA ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN75KÜRŞAT ALTINBAŞMUSTAFAPSİKİYATRİİSTANBUL BAKIRKÖY Ord.Prof.Dr.MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN76MEHMET AÇIKGÖZYUNUSÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIYÜZÜNCÜYIL ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN77MEHMET AKDEMİRVEYİSORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİDOKUZ EYLÜL ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN78MEHMET COŞGUNHASANKARDİYOLOJİABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN79MEHMET FATİH KARAKAŞHİLMİ TARIKKARDİYOLOJİANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN80MEHMET KANBAYMUSTAFAİÇ HASTALIKLARINEFROLOJİFATİH ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN81MEHMET KÜRŞAD KESKİNSAİT İLKERİÇ HASTALIKLARIULUDAĞ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN82MEHTAP AKPINARRAMAZANMİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYO.ZONGULDAK K.ELMAS ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN83MELDA TÜRKENMUSTAFAENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİİZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN84MUHAMMET EDİP TORUNTACETTİNİÇ HASTALIKLARIGASTROENTROLOJİERCİYES ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN85MURAT İNELİBRAHİMKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMAKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN86MUSTAFA TALAYHASANANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONMARMARA ÜNİ.TIP FAKÜLTESİİSTİFA/MÜSTAFİ SONRASI87MUZAFFER AKKOCAALİGENEL CERRAHİANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN88MUZAFFER BAYHATUNSIDDIKKARDİYOLOJİİNÖNÜ ÜNİ. TIP FAKÜLTESİİSTİFA/MÜSTAFİ SONRASI89MÜGE ARIKANMETİNANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN90MÜSLÜM KULİSMAİLÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIHACETTEPE ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN91NAFİYE EMEL ÇAKARFETHİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIİSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN92NALAN MUHAMMEDOĞLUAHMEDANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONİSTANBUL BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN93NASİBE ÜNSALANAHMETPSİKİYATRİMALTEPE ÜNİ.TIP FAKÜLTESİİSTİFA/MÜSTAFİ SONRASI94NAZAN KÖYLÜ İLKAYAMUSTAFAANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONONDOKUZ MAYIS ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN95NİLAY SEFA UÇARALİGENEL CERRAHİANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN96OĞUZHAN YÜCELHİLMİKARDİYOLOJİCUMHURİYET ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN97ÖMER TALİP TURHANMEMET ŞERİFKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMİSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN98ÖZBEN GENCER AKSOYMUSTAFAAİLE HEKİMLİĞİİZMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN99ÖZGÜR DENİZDURMUŞÇOCUK PSİKİYATRİSİULUDAĞ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN100ÖZLEM BARUT SELVEROSMANGÖZ HASTALIKLARIDOKUZ EYLÜL ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN101ÖZLEM BİLGİÇUĞURDERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARIANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN102ÖZLEM DİKMEERTUĞRULACİL TIPDOKUZ EYLÜL ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN103ÖZLEM ÖZCAN ÇELEBİMEVLÜTKARDİYOLOJİANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN104PELİN DOĞA ÜSTÜNERDOĞANDERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARIBAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN105PINAR DAYLAN KOÇKAYAERCANANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONİSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN106PINAR ÖZUĞUZSAMİDERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARIKIRIKKALE ÜNİ.TIP FAK.MAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN107RECEP USTAALİOĞLUHASANGÖĞÜS CERRAHİSİİSTANBUL DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN108REŞAT AKIN SARIMEHMETOĞLUSEMİHGÖĞÜS CERRAHİSİGAZİ ANTEP ÜNİ.TIP FAK.MAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN109SABAHAT AYSUN AYHAN ERSOYAHMETRUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIMALTEPE ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN110SALİH LEVENT ÇİNARAHMET ÇAĞLAYANDERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARIANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN111SEFA GÖKDENHALİLANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONİSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN112SERAP DALGIÇ YÜCELNEJDETFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONİSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN113SERAP ORCANHAŞİMRADYOLOJİULUDAĞ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN114SERHAT HACIMUSALARFERHATAİLE HEKİMLİĞİİZMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN115SERVET CANDAN ÖZENERDOĞANTIBBİ BİYOKİMYAEGE ÜNİ. TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN116SİBEL TEKİNNURİDERMATOLOJİEGE ÜNİ. TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN117SİMLA OKUMUŞOĞLU KARACANAZMİ TURANKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMANKARA DR.ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN118SİNAN KARAASLANHALİLİÇ HASTALIKLARITIBBİ ONKOLOJİİSTANBUL ÜNİ.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN119SİNEM AÇIKGÖZRUFİİÇ HASTALIKLARIİZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN120SİNEM ALBAYRAK KAYAZAFERKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMİSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN121SİNEM HÜRSEN GÜNAYTACETDİNANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONGAZİ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN122SÜREYYA EKEMALİNÖROLOJİZONGULDAK K.ELMAS ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN123ŞULE TURAN AKYOLMUSTAFAÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIONDOKUZ MAYIS ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN124ŞÜKRAN TAŞTAN SAKARYAÖMERFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONONDOKUZ MAYIS ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN125ŞÜKRÜ KUMSARMEHMETÜROLOJİBAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN126TOLGA BAĞLANMEMET ALİTIBBİ PATOLOJİGAZİ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN127TOLGA KOCATÜRKYUSUFGÖZ HASTALIKLARIADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN128UTKU CENİKLİMEHMETNÖROLOJİPAMUKKALE ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN129ÜMİT HARDALHİMMETKULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARIİSTANBUL KARTAL Dr.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN130VELİ YAZISIZİSMAİLİÇ HASTALIKLARIROMATOLOJİAKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİİSTİFA/MÜSTAFİ SONRASI131VUSLAT LALE BAKIRARİFKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMİSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN132ZEYNEP KESKİNHASANRADYOLOJİANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN133ZÜBEYDE KURTOĞLUHÜSEYİNFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONULUDAĞ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİMAZERETİ SONA ERDİĞİNDEN
aerol isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 03-22-2011, 22:42   #4
aerol
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 06.05.10
Mesajlar: 2.647
Tecrübe Puanı: 653
aerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really nice
Standart

[sıze=5]38.dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurasına katılacak (istifa/müstafi sonrası asistanlıktan istifa ve mazereti sona eren) tabipler [/sıze]sıraadı ve soyadıbaba adımezun olduğu üniversiteaçıklama1adem artutmustafaankara üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası2adile atlıhanabdurrahmangaziantep üniversitesi tıp fakültesimazereti sona erdiğinden3adnan bilgiçahmet muzafferfırat üniversitesi tıp fakültesifırat üniversitesi tıp fakültesi göz hastalıkları abd. Istifa4alpay gümüşfazlıselçuk üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası5avni uygar seyhancemankara üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası6aycan uysalferdanhacettepe üniversitesi tıp fakültesiankara türkiye yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesi kardiyoloji asistanlıktan istifa7aykut başerhacı ömercelal bayar üniversitesi tıp fakültesipamukkale üniversitesi tıp fakültesi ortopedi ve travmatoloji abd. Istifa8ayşe özevhasancumhuriyet üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası9ayşe saraçkasımistanbul üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası10banu nalçacı kebeliali rızadokuz eylül üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası11bülent özkanzekieskişehir osmangazi üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası12çetin akınmetinhacettepe üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası13demet öztürkhasan hüseyinistanbul üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası14derya erdoğanahmetgazi üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası15didem özdemiraliankara üniversitesi tıp fakültesiankara üniversitesi tıp fakültesi genel cerrahi abd. Istifa16dilek çalışkan özçelikhüsnühacettepe üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası17edip aydıncengizistanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesidicle üniversitesi tıp fakültesi tıbbi mikrobiyoloji abd. Istifa18ege öztosunzekeriyahacettepe üniversitesi tıp fakültesiistanbul bağcılar eğt. Ve arş. Hast. Kalp ve damar cerrahisi asistanlıktan müstafi sayılma19elif mucukaliankara üniversitesi tıp fakültesiankara üniversitesi tıp fakültesi anatomi abd. Istifa20ercan çelebiömralkocaeli üniversitesi tıp fakültesiadana numune eğitim ve araştırma hastanesi kardiyoloji asistanlıktan müstafi sayılma21esra noyanyunus nadiege üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası22eylem odacılarerdoğanufuk üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası23füsun çallakgüngöradnan menderes üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası24gökhan yılmazhüseyinistanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası25hande aksoyahmet kazımyeditepe üniversitesi tıp fakültesibezmialem vakıf üniversitesi tıp fakültesi acil tıp abd. Istifa26hayriye sökücüalicumhuriyet üniversitesi tıp fakültesimazereti sona erdiğinden27ilker gürcüoğluibrahimselçuk üniversitesi tıp fakültesimazereti sona erdiğinden28ilyas erkensedatadnan menderes üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası29ilyas güleçsaithacettepe üniversitesi tıp fakültesiistanbul m.a.ersoy göğüs kalp ve damar cerr. Eğ.ve arş.hst. Kalp ve damar cer.asistanlıktan istifa30imran aydoğduhüseyinistanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesiçukurova üniversitesi tıp fakültesi abd. Istifa31ismail kaftancımehmet danışyeditepe üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası32medine yılmaz dağdursunankara üniversitesi tıp fakültesimazereti sona erdiğinden33mehmet ali sarıtürkaliankara üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası34muhammed gazi yıldızirfanistanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesiistanbul üniversitesi istanbul tıp fakültesi kbb hastalıkları abd. Istifa35murat fatih sökmenömerondokuz mayıs üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası36mustafa özdemirizzettinerciyes üniversitesi tıp fakültesimazereti sona erdiğinden37nagehan taştekinahmetistanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası38naime eroğlumustafakaradeniz teknik üniversitesi tıp fakültesikaradeniz teknik üniversitesi tıp fakültesi kadın hastalıkları ve doğum abd. Istifa39nihan aybarmustafa savaşabant izzet baysal üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası40nurdan yılmazömerkaradeniz teknik üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası41nuri atbinicişıhmüslümgaziantep üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası42orhan altunkayaharunege üniversitesi tıp fakültesiankara eğitim ve araştırma hastanesi aile hekimliği asistanlıktan müstafi sayılma43ömer günnarmehmet bahriselçuk üniversitesi meram tıp fakültesimazereti sona erdiğinden44pervin özkanşahinistanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesiadnan menderes üniversitesi iç hastalıkları abd. Istifa45pınar güzelmustafaankara üniversitesi tıp fakültesiistanbul göztepe eğitim ve araştırma hastanesi genel cerrahi asistanlıktan istifa46rabia tuğba keseroğluramazan cemalyeditepe üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası47refika tuğçe çetinaydıneskişehir osmangazi üniversitesi tıp fakültesimazereti sona erdiğinden48sadık oğuz doğanlımustafapamukkale üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası49selim görethasanistanbul bilim üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası50serbülent kılıçvelitrakya üniversitesi tıp fakültesipamukkale üniversitesi tıp fakültesi tıbbi farmakoloji abd.istifa51serkan altuntaşirfankocaeli üniversitesi tıp fakültesiistanbul bakırköy dr.sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi asistanlıktan müstafi sayılma52seval yaprakkamilcelal bayar üniversitesi tıp fakültesimazereti sona erdiğinden53şerif tayfunşemistanatatürk üniversitesi tıp fakültesiatatürk üniversitesi tıp fakültesi iç hastalıkları abd. Istifa54tuba karaçobanmehmetkocaeli üniversitesi tıp fakültesimazereti sona erdiğinden55tuğba demircihüseyinhacettepe üniversitesi tıp fakültesihacettepe üniversitesi tıp fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları abd. Istifa56tuğba kayasüruristanbul üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası57ümmügülsüm doğanturgutgazi üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası58volkan kandemirşerefankara üniversitesi tıp fakültesimazereti sona erdiğinden59yelda öztürksezerankara üniversitesi tıp fakültesiankara üniversitesi tıp fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları abd. Istifa60zübeyde erdenramazankırıkkale üniversitesi tıp fakültesiistifa/müstafi sonrası
aerol isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 03-22-2011, 22:43   #5
aerol
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 06.05.10
Mesajlar: 2.647
Tecrübe Puanı: 653
aerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really niceaerol is just really nice
Standart

U Z M A N D O K T O R D H Y L İ S T E S İ (38. DHY LİSTESİ)
TC Kim. No
61297429066
15291003708
44695228998
29258086864
31943316088
34375708636
51307312372
35275081584
47995609054
38179438126
54709591628
23533058010
13741326254
33842185734
20063563656
21031401024
12517020198
55414215502
50668700866
30904278946
35660010236
14213322514
39796572064
31720059726
16640774140
37777261358
37906990272
51148387232
54844369250
15919469824
31354905628
35524820278
36508357322
10949760040
30643676768
27292807568
31813285674
58216009034
19435342708
45202430774
28904517882
18361145278
19744535334
22744000436
13723275662
24758501428
37724188370
48070399594
29734668140
54091583768
45313603500
10983041938
18350013618
32611024762
44131743726
13382070172
AD
ALİ
AYKUT
CUMALİ
GÖKÇE
İSMET
KEREM ALİ
MURAT
OSMAN OĞUZ
RECEP
SELMAN
AHMET
ALİ ERKAN
AYNUR
BURCU
ECEVİT
EMEL ÖZGE
ESRA
FATMA
HİLAL
İSMAİL ALPER
MUHTEŞEM EROL
NİĞMET
OKAN ORÇUN
OLGAR
ÖMER FARUK
SERKAN
ŞENER
TÜLAY
VELİ
ZEYNEP
AYFER
SELMA
ABDULLAH
ADİL OZAN
AHMET OKYAY
AHMET ONAT
ATİLA
AYGÜN
AYŞE
AYŞEGÜL
AYŞENUR
AYTEKİN
BETÜL
CENK
CEREN
ÇAĞIL
DEMET
DİLEK
DUYGU EMİNE
ELİF
ELİF
ERHAN
ERTUĞRUL
ESİN
ESRA
ESRA
SOYAD
DÜZGÜN
YÜKSEL
DOĞRU
AKGÜL KARADANA
ERAYDIN
KABAROĞLU
KOYUNCU
TUNCER
DURSUN
YENİOCAK
COŞKUN
BOZAT
BAĞCI TELLİ
İLHAN
SARIHAN
ARISOY
ERDOĞAN
DOĞAN
AYAZ KUL
ERCAN
YAYLA
AÇIK
AYBARS
ONDÖRTOĞLU
YENER
KARADAĞ
BOZKURT
OBUT
KOCA
SARI
METİN TELLİOĞLU
BİLGİN
CAN
GÖKUÇ
ÖZSOY
BERMEDE
KAYA
ALTINEL
LAFÇI
ARAYICI
SÜMER COŞKUN
ÜNLÜKAPLAN
AYAZ
ORAL
AKDEMİR
VURAL
ALTUN
TELOĞLU
GÜDÜK
GAYGUSUZ
KOÇ
AŞKIN
KILIÇ
EĞİLMEZ
EKER
UYAR
BABA ADI
RAMAZAN
ŞAHAP
SAİD
İBRAHİM
YUSUF
İBRAHİM
İSA
YUSUF
ABDULLAH
MEHMET
OSMAN
GALİP
HALİL
İRFAN
MUSTAFA
ALİ
İSMET
AHMET
HÜSEYİN
HALUK
ÖMER
MEHMET
ATAKAN
MEHMET
AHMET
FİKRET
ŞÜKRÜ
TEVFİK
KADİR
ŞEVAHİT
MEHMET
HAYRİ
DURAK
HİKMET
FAZIL DOĞAN
MUSTAFA
LÜTFÜ
MEHMET AYDIN
NURİ
FERİDUN
MEHMET SAİM
SAİM
HÜSEYİN
SÜLEYMAN
AHMET ÇETİN
CEMİL
VELİ
MÜKREMİN
MEHMET
OSMAN NEŞAT
LATİF SONER
HAKKI
MEHMET
MÜNÜR
MEMET
MEHMET
BRANŞ ADI
ACİL TIP
ACİL TIP
ACİL TIP
ACİL TIP
ACİL TIP
ACİL TIP
ACİL TIP
ACİL TIP
ACİL TIP
ACİL TIP
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
AİLE HEKİMLİĞİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
YANDAL ADI SINAV TRH.
25/01/2011
23/02/2011
24/01/2011
24/02/2011
22/02/2011
28/02/2011
18/01/2011
26/01/2011
08/02/2011
22/02/2011
01/03/2011
28/01/2011
28/01/2011
07/03/2011
08/02/2011
27/01/2011
17/03/2011
01/03/2011
17/03/2011
24/01/2011
03/02/2011
26/01/2011
28/01/2011
07/03/2011
08/02/2011
01/03/2011
07/03/2011
01/03/2011
28/01/2011
01/03/2011
24/02/2011
02/03/2011
04/03/2011
28/02/2011
14/02/2011
10/03/2011
28/02/2011
26/01/2011
28/02/2011
26/01/2011
04/02/2011
17/02/2011
01/03/2011
25/02/2011
01/02/2011
09/03/2011
10/03/2011
02/02/2011
09/03/2011
26/01/2011
21/01/2011
14/03/2011
16/03/2011
27/01/2011
01/03/2011
28/02/2011
UZMANLIK EĞİTİMİ YAPILAN KURUM
ERCİYES ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ
PAMUKKALE ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ
GAZİ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ
HACETTEPE ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ
KARADENİZ T.ÜNİ.TIP FAK.
MARMARA ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ
ERCİYES ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ
S.DEMİREL ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ
DİCLE ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ
KARADENİZ T.ÜNİ.TIP FAK.
İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ
ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İZMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
CUMHURİYET ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HACETTEPE ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
İSTANBUL ÜNİ.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ULUDAĞ ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL KARTAL Dr.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL KARTAL Dr.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL KARTAL Dr.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
KARADENİZ T.ÜNİ.TIP FAK.
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİ.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
HACETTEPE ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİ.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL KARTAL Dr.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
İNÖNÜ ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİ.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
GAZİ ANTEP ÜNİ.TIP FAK.
İSTANBUL DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR
CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR
CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE
ARŞTIRMA HASTANESİ
BRANŞ
KODU
4601
4601
4601
4601
4601
4601
4601
4601
4601
4601
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
3300
3300
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
AÇIKLAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
TESCİL TRH.
18/02/2011
28/02/2011
03/02/2011
10/03/2011
02/03/2011
10/03/2011
10/02/2011
16/02/2011
17/02/2011
02/03/2011
14/03/2011
10/02/2011
10/02/2011
14/03/2011
23/02/2011
10/02/2011
18/03/2011
14/03/2011
18/03/2011
09/02/2011
16/02/2011
10/02/2011
10/02/2011
14/03/2011
17/02/2011
14/03/2011
15/03/2011
15/03/2011
10/02/2011
15/03/2011
07/03/2011
14/03/2011
14/03/2011
14/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
11/03/2011
11/02/2011
07/03/2011
09/02/2011
23/02/2011
10/03/2011
14/03/2011
07/03/2011
16/02/2011
17/03/2011
18/03/2011
10/02/2011
18/03/2011
09/02/2011
11/02/2011
18/03/2011
18/03/2011
09/02/2011
17/03/2011
02/03/2011
TESCİL NO
89018
89083
88799
89313
89127
89296
88913
88988
89009
89121
89428
88901
88900
89435
89046
88890
89573
89366
89561
88852
88998
88910
88904
89413
89011
89369
89464
89446
88902
89460
89230
89432
89419
89371
89525
89530
89346
88918
89214
88883
89054
89319
89370
89235
88991
89529
89565
88908
89583
88861
88921
89548
89538
88871
89519
89136
Sıra
aerol isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 03-22-2020, 01:25   #6
JanEmpams
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Buy Accutane Online 20mg MatIrrign

Potenzmittel Viagra Und Cialis brand name cialis online Priligy Mexico <a href=https://apcialisle.com/#>Cialis</a> Dapoxetina Menarini Prezzo
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 04-25-2020, 22:13   #7
JanEmpams
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Achats De Pilules Viagra MatIrrign

Mavidol Cialis Achat Medicament Cialis <a href=https://buyciallisonline.com/#>buy cialis online canada pharmacy</a> Tadalis Sx Online Kaufen
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 05-06-2020, 08:25   #8
JerrySkinc
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart PictureCiali

stetuskop.com hoe werkt cialis het bestedie besten cialis generika <a href="https://cialistld.com/">Cialis Online</a> cialis for bph reviewswhen does cialis become generic <a href="https://cialistld.com/">Tadalafil</a> does cialis work for nervousness
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 05-07-2020, 16:07   #9
EryKak
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Crazy Day 2020

Hi! cialis and pepcidcialis to treat hypertension <a href="https://cialisnw.com/">buy cialis rx</a> cialis 5mg street pricecombine levitra cialis <a href="https://cialisnw.com/">buy cialis online vipps</a>
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 05-14-2020, 22:50   #10
JryKak
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Amazing Photo

Hi! stetuskop.com lilly pharmaceuticals coupons cialiscialis and vertigo <a href="https://cialisnw.com/">cialisonline</a> arti cialispuedo tomar cialis con antibiotico <a href="https://cialisnw.com/">buy cialis online vipps</a>
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
35.Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası steTUSkop DHY Genel Paylaşım Sorunlar 220 11-19-2020 11:03
37. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası Sonuçları aerol 37.DHY 96 11-19-2020 05:21
34. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası SONUÇLARI medihaber 34.DHY 449 11-18-2020 11:43
35. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası drblood 35.DHY 98 11-16-2020 07:17
36. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası SONUÇLARI steTUSkop 36.DHY 5 08-29-2020 00:37


Şu Anki Saat: 07:03


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com