www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > PARAMEDİKAL DÜNYA > Sosyal Hayatımız > Edebiyat Şiir Kitap

3427 (1 Kayıtlı Ve 3426 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 01-01-2012, 20:00   #21
musculus
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 12.12.10
Mesajlar: 298
Tecrübe Puanı: 382
musculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nice
Standart

KÖK, Abdullah (2004), Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur'an Tercümesi (TİEM 73 1v235v/2) Giriş-Metin-İnceleme-Dizin (yayımlanmamış doktora tezi), Ankara.
KÖKTEKİN, Kazım (2000), Seyyid Ahmed Mirza, Taaşşukname (İnceleme, Metin, Dizin, Tıpkıbasım), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Yayınları.
KÖKTEKİN, Kazım (2007), Yusuf-ı Meddah: Varka ve Gülşah (İnceleme - Metin - Dizin), Ankara: TDK Yayınları.
KUNOS, Ignacs (1902), Sejx Sulejman Efendi's Cagataj-Osmanisches Wörterbuch, Budapeşte.
KUT, Günay (2003), Ali Şir Nevayî - Gara'ibü's-Sigar: İnceleme - Karşılaştırmalı Metin, Ankara: TDK Yayınları.
KUZUBAŞ, Muhammet (2009), Sakiname (Nev'i-zade Atayi), İstanbul: Etüt Yayınları.
LEVEND, Agah Sırrı (1957), Gülşehri, Mantıku't-Tayr Tıpkıbasım, Ankara: TDK Yayınları.
LEVEND, Agah Sırrı (1968), Ali Şir Nevâyî I-IV, Ankara.
MALOV, S. Ye. (1967), Yazıx Jeltıx Uygurov, Moskova: Akademiya Nauk SSSR.
MANSUROĞLU, Mecdut (1947), Anadolu Türkçesi (XIII. Asır) Hoca Dehhanî ve Manzumeleri, İstanbul.
MANSUROĞLU, Mecdut (1958), Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri, İstanbul.
MERT, Osman (2009), Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarından Tes Tariat Şine Us, Ankara: Belen Yayıncılık.
MEYER, Gustav (1839), Turkische Studien I. Die griechischen und romanischen Bestandtheile im wortschatze des Osmanisch Türkisch, Wien.
NASİRÜ'D-DİN BİN BURHANÜ'D-DİN RABGUZÎ (1997), Kısasü'l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Cilt I Giriş - Metin - Tıpkıbasım, Ankara: TDK Yayınları.
NASİRÜ'D-DİN BİN BURHANÜ'D-DİN RABGUZÎ (1997), Kısasü'l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) Cilt II Dizin, Ankara: TDK Yayınları.
OFLAZOĞLU, A. Turan (1998), Korkut Ata, Ankara: TDK Yayınları.
ORKUN, Hüseyin Namık (1936), Eski Türk Yazıtları I, İstanbul: TDK Yayınları.
ORKUN, Hüseyin Namık (1938), Eski Türk Yazıtları II, İstanbul: TDK Yayınları.
ORKUN, Hüseyin Namık (1940), Eski Türk Yazıtları III, İstanbul: TDK Yayınları.
ÖNLER, Zafer (1990), Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa): Müntahab-ı Şifâ I Giriş-Metin, Ankara.
ÖNLER, Zafer (2000), Revnak-ı Bustan, Ankara: TDK Yayınları.
ÖTEMİŞ HACI (2009), Cengizname (Hazırlayan: Tuncer GÜLENSOY), Ankara: Kültür Ajans.
ÖZDEN, Hilmi (2007), Kutadgu Bilig'de Ahlak Kavramı ve Tıp Etiğine Etkisi, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
ÖZKAN, Mustafa (1990), Cilaü'l- Kulub (Giriş - İnceleme - Metin - Sözlük), İstanbul: İstanbul Üni. Edb. Fak. Yayınları.
ÖZKAN, Mustafa (1993), Gülistan Tercümesi Giriş-Metin-İnceleme-Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.
ÖZKAN, Musfata (1993), Mahmûd b. Kâdî-i Manyâs: Gülistan Tercümesi, Ankara: TDK Yayınları.
ÖZKAN, Mustafa (2000), Tarih İçinde Türk Dili, İstanbul: Filiz Kitabevi.
ÖZKAN, Mustafa (2000), Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Türkiye Türkçesi, İstanbul: Filiz Kitabevi.
ÖZKAN, Nevzat (2002), Türk Dilinin Yurtları, Ankara: Akçağ Yayınları.
ÖZKAN, Mustafa-Hatice TÖREN (2009), Osmanlı Türkçesi I, İstanbul: 3F Yayınları.
ÖZÖN, Mustafa Nihat (1956), Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
ÖZTOPÇU, Kurtuluş (1989), Munyatu'l-Ghuzat, A 14th-Century Mamluk-Kipchak Military Treatise, Cambridge: Cambridge University Press.
ÖZYETGİN, A. Melek (1996), Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Uslup İncelemesi, Ankara: TDK Yayınları.
ÖZYETGİN, A. Melek (2001), Ebû Hayyân-Kitâbu'l-İdrâk li Lisâni'l-Etrak-Fiil: Tarihî Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Detdnemesi, Ankara: TDK Yayınları.
PAÇACIOĞLU, Burhan (1999), VIII-XVI. Yüzyıllar Arasında Türkçenin Sözcük Dağarcığı, Ankara: Bizim Büro Basımevi.
PEHLİVAN, Gürol-M. Veysi DÖRTBUDAK-Bülent BAYRAM (2006), Osmanlı Taşrasında Kadın Şair Mevlevi Olmak: Tevhide Hanım ve Divanı, Manisa: Manisa Belediyesi.
PELLIOT, Paul (1995), Uygur Yazısıyla Yazılmış Oğuz Han Destanı Üzerine, Ankara: TDK Yayınları.
POPPE, Nicholas Jr. (1994), Altay Dillerinin Karılaştırmalı Grameri, 1. Kısım-Karşılaştırmalı Ses Bilgisi (Çeviren: Zeki Kaymaz), İstanbul.
PRICE, Mathew (2008), Karahanlı Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yayınları.
Recep, TOPARLI-M. Sadi ÇÖGENLİ-H. Nevzat YANIK (1992), El-Kavânînü'l-Külliye li-Zabti'l-Lügati't-Türkiyye, Ankara: TDK Yayınları.
SERTKAYA, Osman Fikr (2006), Dede Korkut Kitabı'nın Dresden Nüshasının 'Giriş' Bölümü (Metnin Transkripsiyonu ve Açıklama Notları), İstanbul: Ötüken Neşriyat.
SEV, Gürsel (2007), Tarihi Türk Lehçelerinde Hal Ekleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
SÜLEYMAN HÜSNÜ PAŞA (2006), İlm-i Sarf-ı Türki (Hazırlayan: Recep TOPARLI), Ankara: TDK Yayınları.
ŞAHİN, M. Ü. (1994), Mu'min bin Mukbil, Miftâhu'n-Nûr ve Hazâ'inüs-Sürûr, Malatya: İnönü Üniversitesi.
ŞAHİN, Hatice (2003), Eski Anadolu Türkçesi, Ankara: Akçağ Yayınları.
ŞEYH SÜLEYMAN EFENDİ (1881), Lûgat-ı Çağatay ve Türkî-i Osmanî, İstanbul.
ŞEYHÜLİSLAM MEHMED ESAD EFENDİ (1999), Lehcetü'l-Lûgat, Ankara: TDK Yayınları.
ŞÜKÜRLÜ, Alisa (1993), Gadim Türk Yazılı Abidelerinin Dili, Bakü.
TEKİN, Talat (1975), Ana Türkçede Aslî Uzun Ünlüler, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
TEKİN, Şinasi (1976), Uygurca Metinler II Maytrısimit, Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları
musculus isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 01-01-2012, 20:01   #22
musculus
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 12.12.10
Mesajlar: 298
Tecrübe Puanı: 382
musculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nice
Standart

TEKİN, Talat (1988), Orhon Yazıtları, Ankara: TDK Yayınları.
TEKİN, Talat (1993), Hunların Dili, Almuta: Doruk Yayınları.
TEKİN, Şinasi (1993), Uygurca Metinler I Kuanşi İm Pusar (Ses İşiten İlâh), Ankara: TDK Yayınları.
TEKİN, Talat (1997), Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı, Ankara: Simurg Yayınları.
TEKİN, Talat (1998), Volga Bulgar Kitabeleri ve Volga Bulgarcası, Ankara: TDK Yayınları.
TEKİN, Arslan (1998), Şirvanlı Mahmûd: Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi (Dil Özellikleri - Metin - Sözlük), Ankara: TDK Yayınları.
TEKİN, Talat (2000), Orhon Türkçesi Grameri, Ankara: Simurg Yayınları.
TEKİN, Talat (2004), Makaleler II - Tarihi Türk Yazı Dilleri, Ankara: Öncü Kitabevi.
TERES, Ersin (2008), Doğumunun 1000. Yılı Münasebetiyle Kaşgârlı Mahmut ve Divânu Lugâti't-Türk Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, İstanbul: Ürün Yayınları.
TERES, Ersin (2009), Saadet ki Aya Benzer (Kutadgu Bilig’den Seçmeler), İstanbul: Antik Yayınları .
TERES, Ersin (2009), Kutadgu Bilig ve Yusuf Has Hacip Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, İstanbul: Ürün Yayınları.
TERES, Ersin (2010), Karahanlı Türkçesi ve Eserleri, İstanbul: Ürün Yayınları.
TERZİ, M. (1994), Yazıcı Sâlih (Selahaddin) Kitâbu'ş-Şemsiyye (Dil Özellikleri, Dizin), Malatya: İnönü Üniversitesi.
TEZCAN, Semih (2001), Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
THACKSTON Jr., W. M. (1993), Zahiruddin Muhammad Babur Mirza: Bâburnâma I-III, Cambridge: Cambridge University Press.
THOMSEN, Vilhelm (1894), Dechiffrement des Inscriptions de l'Orkhon et de l'ienissei, Kopenhag: Bianco Luno.
THOMSEN, Vilhelm (1993), Orhon ve Yenisey Yazıtlarının Çözümü: İlk Bildiri Çözülmüş Orhon Yazıtları, Ankara: TDK Yayınları.
THOMSEN, Vilhelm (2002), Orhon Yazıtları Araştırmaları (Çeviren: Vedat KÖKEN), Ankara: TDK Yayınları.
TİKEN, Kamil (2004), Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar Bağlaçlar Ünlemler ve Zarf Fiiller, Ankara: TDK Yayınları.
TİMURTAŞ, Faruk Kadri (2005), Eski Türkiye Türkçesi: XV. Yüzyıl Gramer Metin Sözlük, Ankara: Akçağ Yayınları.
TOPALOĞLU, Ahmet (1978), Muhammed bin Hamza, XV. Yüzyıl Başlarında Yapılmış Satır-Arası Kur'an Tercümesi, C. II Sözlük, İstanbul.
TOPARLI, Recep (1988), Mu'înül-Mürîd, Erzurum.
TOPARLI, Recep (1991), Bosnalı Alâettin Sâbit Dîvanı, Sivas.
TOPARLI, Recep (1992), İrşâdü'l-Mülük vê's-Selâtin, Ankara: TDK Yayınları.
TOPARLI, Recep (1998), Harezm Türkçesi, Tokat.
TOPARLI, Recep-M. Sadi ÇÖĞENLİ (2000), Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türki ve Acemi ve Mugali, Ankara: TDK Yayınları.
TOPARLI, Recep (2003), Ed-Dürretü'l-Mudiyye i'l-Lügati't-Türkiyye, Ankara: TDK Yayınları.
TOPARLI, Recep-Hanifi VURAL-Recep KARAATLI (2003), Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
TOPARLI, Recep (2003), İkinci Seneye Mahsus Mufassal Yeni Sarf-ı Osmani, Ankara: TDK Yayınları.
TOPARLI, Recep-Mehmet SADIK (2006), Üss-i Lisan-ı Türki, Ankara: TDK Yayınları.
TOPARLI, Recep-Ali ILGIN (2006), MEHMET SADIK, Üss-i Lisan-ı Türki, Ankara: Türk Dil Kurumu.
TÖREN, Hatice (1999), Ali Şir Nevâyî: Sedd-i İskenderi (İnceleme - Metin), Ankara: TDK Yayınları.
TSEND, Battulga (2005), Moğolistan'daki Runik Yazıtları/Küçük (Editör: Shagdarsuren TSEND), Ulaanbaatar: ADMON.
TUNA, Osman Nedim (1997), Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dili’nin Yaşı Meselesi, Ankara: TDK Yayınları.
TURAN, Z. (1992), Hacı Paşa (Celaleddin Hızır) Teshil (Metin, Dil Özellikleri, Söz Dizini), Malatya: İnönü Üniversitesi.
TURAN, Fikret (1996), Old Anatolian Turkish: Syntatic Structure, Massachussets: Harvard University.
TÜRK DİL KURUMU (1996), Ali Şir Nevâyî: Leyli vü Mecnun, Ankara: TDK Yayınları.
TÜRK DİL KURUMU (2007), Uluslararası Osmanlı Türkçesi Öncesi Eski Türkiye Türkçesi Toplantısı Bildiriler (03-04 Aralık 1999), Ankara: TDK Yayınları.
TÜRKAY, Kaya (1999), Halit Ziya, Kavâid-i Lisân-ı Türkî, Ankara: TDK Yayınları.
TÜRKAY, Kaya (2002), Bedayi'u'l - Vasat Üçünçi Divan, Ankara: TDK Yayınları.
UĞURLU, Mustafa (1987), Münyetü'l-Guzât, Ankara.
UĞURLU, Mustafa (1999), Memlûk Türkçesinde Zarf-Fiilli Parçaların Dizimi, Ankara: TDK Yayınları.
ULUHAN, Çoban Hıdır-Muhammed NEVRUZİ (2007), Yusuf u Züleyha İnceleme Metin I - II Cilt, Ankara: TDK Yayınları.
UNDERHILL, R. (1963), Turkish Grammar, Cambridge: The MIT Press.
USER, Hatice Şirin (2009), Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları. Söz Varlığı İncelemesi, Konya: Kömen Yayınları.
USLUER, Hatice Şirin (2006), Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
ÜSTÜN, Zeynep (2008), Ausgewaehlte Abschnitte Aus Kutadgu Bilig (Çeviren: Leyla AÇABA), İstanbul: Profil Yayıncılık.
ÜSTÜN, Zeynep (2008), Selected Parts Of Kutadgu Bilig (Çeviren: Havva ASLAN), İstanbul: Profil Yayıncılık.
ÜSTÜNOVA, Kerime (1998), Dede Korkut Destanları ve Cümleden Büyük Birlikler, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
ÜŞENMEZ, Emek (2009), Karahanlı Türkçesi Sözlüğü, İstanbul: Deniz.

ÜŞENMEZ, Emek (2010), Karahanlı Türkçesinin Sözlüğü, İstanbul: Doğu Kitabevi.
ÜŞENMEZ, Emek (2010), Eski Kur'an Tercümelerinden Özbekistan Nüshası Üzerinde Dil İncelemesi (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Ekler Dizini), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Basılmamış Doktora Tezi.
VAMBERY, Herrmann (1867), Cagataische Sprachstudien, Leipzig.
YILDIZ, O. (1993), Cemâlî-i Karamanî, Miftâhu'l-Ferec (Metin, Dil Özellikleri, Dizin), Malatya: İnönü Üniversitesi.
YILDIZ, Osman (2008), Şeyyad Hamza:Yusuf u Zeliha, Ankara: Akçağ Yayınları.
YUSUF HAS HACİB (1959), Kutadgu Bilig II Tercüme (Hazırlayan: Reşid Rahmeti ARAT), Ankara: TTK Yayınları.
YUSUF HAS HACİB (1979), Kutadgu Bilig III İndeks (Hazırlayan: Reşid Rahmeti ARAT) (Editör: Kemal ERASLAN-Osman Fikri SERTKAYA-Nuri YÜCE), İstanbul: TKAE Yayınları.
YUSUF HAS HACİB (1987), Kutadgu Bilig I Metin (Hazırlayan: Reşid Rahmeti ARAT), Ankara: TDK Yayınları.
YUSUF HAS HACİB (2006), Kutadgu Bilig, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
YÜCE, Nuri (1993), Mukaddimetü'l-Edeb - Hvarizm Türkçesi ile Tercümeli Şuşter Nüshası Giriş-Dil Özellikleri-Metin-İndeks, Ankara: TDK Yayınları.
YÜKSEL, Ahmet Nuri (2006), Kutadgu Bilig Mutluluk Veren Bilgi, İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
musculus isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-01-2012, 20:15   #23
musculus
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 12.12.10
Mesajlar: 298
Tecrübe Puanı: 382
musculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nice
Standart Türk tarihi

TÜRK TARİHİ www.isa-sari.com dan

AFYONCU, Erhan (2009), Yavuz'un Küpesi, İstanbul: Yeditepe Yayınları.
AGOSTON, Gabor (2006), Barut, Top ve Tüfek: Osmanlı İmparatorluğu'nun Askeri Gücü ve Silah Sanayisi (Çeviren: M. Tanju AKAD), İstanbul: Kitap Yayınevi.
AĞAKAY, Mehmet Ali (1990), Atatürk’ten 20 Anı, Ankara: TDK Yayınları.
AKAR, Metin (1999), Veled Çelebi İzbudak, Ankara: TDK Yayınları.
AKARSU, Bedia (1981), Atatürk Devrimi ve Yorumları, Ankara: TDK Yayınları.
ALBAYRAK, Recep (2004), Afganistan Türkleri, İstanbul: Berikan Elektronik Basım Yayım.
ALTINAY, Ahmed Refik (1930), Hicrî XII. Yüzyılda İstanbul Hayatı, İstanbul.
ALTINAY, Ahmed Refik (1973), Lâle Devri (Hazırlayan: H. Ali DİRİÖZ), Ankara.
ARIK, Remzi Oğuz (1992), Türk Milliyetçiliği, İstanbul: Dergah Yayınları.
ASKER, Ramiz (2003), M. K. Atatürk TBMM’in Banisidir, Baku: Milli Meclis Matbaası.
ATSIZ, Hüseyin Nihal (1942), Aşıkpaşaoğlu Ahmed Aşıkî, Tevârîh-i Al-i Osman, İstanbul: Türkiye Basımevi.
BALBAY, Mustafa (2008), Anzak Türkleri, İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.
BARTHOLD, V. Viladimiroviç (1927), Orta-Asya Türk Tarihleri Hakkında Dersler, İstanbul.
BARTHOLD, V. V. (1990), Moğol İstilasına Kadar Türkistan (Hazırlayan: Hakkı Dursun YILDIZ), Ankara: TTK Yayınları.
Barthold, V.V. (2001), Kırgızlar (Çeviren: Ufuk Deniz AŞÇI), Konya: Kömen.
BERKTAY, H.-Ü. HASSAN-A. ÖDEKAN (1999), Türk (Osmanlı Devleti) Tarihi, İstanbul: Milliyet Yayınları.
BİL, Hikmet (1981), Atatürk'ün Sofrası, İstanbul: Uncu Yayınevi.
BORAK, Sadi (2004), 100 Türk Büyüğü, İstanbul: Kırmızı Beyaz Yayınları.
BRION, Marcel (2005), Asya ve Avrupa'da Hunlar (Çeviren: Reşat UZMEN), İstanbul: Çatı Kitapları.
CAHUN, Leon (2006), Asya Tarihine Giriş Kökenlerden 1405'e Türkler ve Moğollar (Çeviren: Sabit İnan KAYA), İstanbul: Seç Dağıtım.
CZEGLEDY, Karoly (2004), Bozkır Kavimlerinin Doğu'dan Batı'ya Göçleri (Çeviren: Mutlu GÜN), Ankara: Doruk Yayınları.
ÇIVGIN, İzzet-Remzi YARDIMCI (2000), İslam Öncesi Türk Tarihi, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
DASH, Dash (2000), Lâle Çılgınlığı (Çeviren: Özden ARKAN), İstanbul: Sabah Kitapları.
DİKİCİ, Mehmet (2005), Türklerde Devlet, Ankara: Akçağ Yayınları.
EFE, Ahmet (2006), Çocuklar ve Gençler İçin Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, Ankara: Akçağ Yayınları.
ERCİLASUN, Ahmet Bican (1998), Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Ankara: Feryal Matbaası.
EREN, Hasan (2008), Türk Dil Kurumundan Eski Anılar, Ankara: TDK Yayınları.
ESİN, Emel (1978), İslâmiyetten Önceki Türk Kültür Târihi ve İslâma Giriş, İstanbul.
GENÇ, Reşat (1997), Kaşgarlı Mahmud'a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası, Ankara: TKAE Yayınları.
GIRAUD, Rene (1999), Gök Türk İmparatorluğu (Çeviren: İsmail MANGALTEPE), İstanbul: Ötüken Neşriyat.
GIRAUD, Rene (2007), Göktürk İmparatorluğu (Çeviren: Metin SİRMAN), İstanbul: Töre Yayın Grubu.
GOLDEN, Peter B. (2002), Türk Halkları Tarihine Giriş (Çeviren: Osman KARATAY), Ankara: KaraM Yayınları.
GÖMEÇ, Sadettin (1997), Kök Türk Tarihi, Ankara: Türksoy Yayınları.
GÖMEÇ, Sadettin (1999), Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara.
GÖMEÇ, Sadettin (2000), Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü, Ankara: Akçağ Yayınları.
GÖMEÇ, Sadettin (2002), Tarihte ve Günümüzde Kırgız Türkleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
GÖRGÜLÜ, İsmet (1997), Atatürk'ün Anıları, İstanbul: Bilgi Yayınları.
GUMILEV, Lev Nikolayeviç (2006), Eski Türkler, İstanbul: Selenge Yayınları.
GÜNAY, Umay (2006), Türklerin Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları.
GÜNDÜZ, Tufan (2009), Bozkırın Efendileri, İstanbul: Yeditepe Yayınları.
GÜRSOY NASKALİ, Emine-Erdal ŞAHİN (2002), Bağımsızlıklarının 10. Yılında Türk Cumhuriyetleri, Haarlem, Hollanda: SOTA Yayınları.
HALAÇOĞLU, Yusuf (2002), Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller), Ankara: PTT Genel Müdürlüğü.
İNAL, İbnülemin Mahmud Kemal (1982), Son Sadrazamlar (4 Cilt Takım), İstanbul: Dergah Yayınları.
İPEK, Ali (2007), Azerbaycan Tarihi'ne Giriş, İstanbul: Lalezar Kitabevi.
İPEK, Yasin (2010), Babilik ve Bahailik - İran'da Kaçar Türk Hanedanlığı, İstanbul: Ekim Yayınları.
KALYON, Abuzer (2006), Anadolu'yu Aydınlatan Işık Hacı Bayram-ı Veli, Ankara: Akçağ Yayınları.
KAMALOV, İlyas (2007), Avrasya Fatihi Tatarlar, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
KAPLAN, Mehmet (1969), Büyük Türkiye Rüyası, İstanbul: Türkiye Kültür Enstitüsü Yayınları.
KARAL, Enver Ziya (1985), Atatürk'ten Düşünceler, İstanbul: MEB Yayınları.
KEMAL, Namık (2005), Celaleddin Harzemşah (Hazırlayan: Oğuz ÖCAL), Ankara: Akçağ Yayınları.
musculus isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-01-2012, 20:15   #24
musculus
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 12.12.10
Mesajlar: 298
Tecrübe Puanı: 382
musculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nice
Standart

KERMAN, Zeynep (1982), Belçika Temsilciliği Vesikalarına Göre Millî Mücadele, İstanbul: Dergah Yayınları.
KILIÇ, Mehmet (1998), Tarıhın Yapraklarında Türkmenler, Türkmen Topraklarında Önüp-Ösen Alımlar, Bursa.
KOÇİN, Abdulhakim (2005), Gülşen-i Müluk, Ankara: Akçağ Yayınları.
KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuat (2003), Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu Mehmed Fuad Köprülü Akçağ Yayınları; Osmanlı Tarihi 1300-1600 > Klasik Çağ; Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, Ankara: Akçağ Yayınları.
KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (2004), Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Ankara: Akçağ Yayınları.
KURAT, Nimet Akdes (1972), IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadenizin Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara: DTCF Yayınları.
LIGETI, L. (1998), Bilinmeyen İç Asya (Çeviren: Sadrettin KARATAY), Ankara: TDK Yayınları.
MEHMEDZADE, M. B. (1991), Milli Azerbaycan Harekatı (Çeviren: Ramiz ASKER), Baku: Nicat.
MERÇİL, Erdoğan (2007), Gazneliler Devleti Tarihi, Ankara: TTK Yayınevi.
MUMCU, Ahmet-Ergun ÖZBUDUN vd. (1986), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara: YÖK Yayınları.
NICOLLE, David (1983), Armies of the Ottoman Turks 1300-1774, New York: Müsatkil.
ÖGEL, Bahaeddin (1981), Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi I, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
ÖZ, Mehmet (2005), Osmanlı'da Çözülme ve Gelenekçi Yorumcuları (XVI. Yüzyıldan XVIII. Yüzyıl Başlarına), İstanbul: Dergah Yayınları.
ÖZEL, Sevgi (1983), Besim Atalay, Ankara: TDK Yayınları.
RASONYI, Laszlo (1998), Tarihte Türklük, Ankara: TKAE Yayınları.
RASONYI, Laszlo (2007), Tarihte Türklük (Çeviren: Hamit Zübeyr KOŞAY-Nurer UĞURLU-Türkan ANDAÇ), İstanbul: Örgün Yayınları.
SALMAN, Hüseyin (1998), Türgişler, Almuta: Kültür Bakanlığı Yayınları.
SARAY, Mehmet (1997), Afganistan ve Türkler, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
SARBAY, Ahmet (2005), Asr-ı Saadet'te Türkler, İstanbul: Biyografi.
SARBAY, Ahmet (2005), Asr-ı Saadet'te Türkler, İstanbul: Biyografi.
SERTKAYA, Osman Fikri (1995), Göktürk Tarihinin Meseleleri, Ankara: TKAE Yayınları.
SOLAK, İbrahim (2004), 16. Asırda Maraş Kazası (1526-1563), Ankara: Akçağ Yayınları.
SU, Kamil (2002), Karaosmanoğlu Halit Paşa (Hazırlayan: Ali BİRİNCİ), Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi.
SÜMER, Faruk-Ali SEVİM (1988), İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı (Metinler ve Çevirileri), Ankara: TTK Yayınları.
SÜMER, Faruk (1992), Tirebolu Tarihi, İstanbul: Tirebolu Kültür ve Yardımlaşma Derneği.
SÜMER, Faruk (1992), Kara Koyunlular, Ankara: TTK Yayınları.
SÜMER, Faruk (1999), Oğuzlar (Türkmenler), İstanbul.
SÜMER, Faruk (1999), Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanları, İstanbul: TDAV Yayınları.
SÜMER, Faruk (1999), Safevi Devleti'nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara: TTK Yayınları.
ŞEŞEN, Ramazan (1998), İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara.
ŞEYH AHMET EL-BEDİRÎ EL- HALLÂK (1995), Berber Bedirî'nin Günlüğü 1741 - 1762 Osmanlı Taşra Hayatına ilişkin Olaylar, Ankara: Akçağ Yayınları.
TAŞAĞIL, Ahmet (1996), Bilge Kağan'ın Vasiyeti, İstanbul: Turan Yayıncılık.
TEKİN, Talat (1987), Tuna Bulgarları ve Dilleri, Ankara: TDK Yayınları.
TEKİN, Arslan (2000), Ata Yurda Yolculuk, Ankara: Alternatif Yayınları.
TOGAN, A. Zeki Velidî (1981), Umumî Türk Tarihi'ne Giriş, İstanbul: Enderun Yayınları.
TSAI, Liu MAU (2006), Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri (Çeviren: Deniz BANOĞLU-Ersel KAYAOĞLU), İstanbul: Selenge Yayınları.
TÜRKMEN, Zekeriya vd. (2008), Eski Ön Asya Uygarlıklarından Günümüze Anadolu’da Türk Varlığı, Ankara: Genelkurmay ATASE Başkanlığı.
TÜRKMENOĞLU, Bahadır (2007), İlk Osmanlılar, İstanbul: Akış Yayıncılık.
UNAT, Faik Reşit (1968), Osmanlı Sefirleri ve Sefâretnâmeleri, Ankara: TTK Yayınları.
YEŞİLYURT, Süleyman (1999), Atatürkten Bugüne Bilinmeyen Yönleriyle Türk Hristiyanların Patrikhanesi (Yunanistan), Ankara: Akçağ Yayınları.
YILMAZ, Salih (2006), XV-XX. Yüzyıllarda Karakalpak Türkleri Tarihi, Ankara: TTK Yayınları.
YILMAZ, Salih (2008), Karakalpak Türkleri ve Karakalpakistan Tarihi (1873-2003), Ankara: TTK Yayınları.
YILMAZ, Salih (2008), Karapapak (Terekeme) Türkleri Tarihi ve Kültürü, İstanbul: Prizma.
YILMAZ, Salih (2009), Osmanlı Devleti Tarihi ve Kültürü, İstanbul: Prizma.
YORULMAZ, Hüseyin (2007), Osmanlı'nın Batı Yakası: Bosna, İstanbul: 3F Yayınları.
YÖRÜK, Ali Adem (2007), Sultan Abdülhamit Devri Hatıraları ve Saray İdaresi, İstanbul: Dergah Yayınları.
musculus isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-01-2012, 20:16   #25
musculus
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 12.12.10
Mesajlar: 298
Tecrübe Puanı: 382
musculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nice
Standart Türk kültürü

TÜRK KÜLTÜRÜ www.isa-sari.com


AK, Ahmet Şahin (2002), Türk Musikisi Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları.
AREL, Ayda (1975), Onsekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.
ASKER, Ramiz (1987), İklimden İklime, Takvimden Takvime, Baku: Işık.
ATAY, Hüseyin (1983), Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi Medrese Programları - İcazetnameler Islahat Hareketleri, İstanbul: Dergah Yayınları.
AYDIN, Orhan (2007), Bilgelerden Özdeyişler, Ankara: Akçağ Yayınları.
BEKKİ, Salahaddin (2009), Uzak Türk İllerinde Destanlaşan Evlilikler-Altay, Tuva, Hakas ve Şor Destanlarında Alplara Mahsus Evlilik, Ankara: Öncü Kitap.
BOLAY, Süleyman Hayri (2005), Osmanlılarda Düşünce Hayatı ve Felsefe, Ankara: Akçağ Yayınları.
CIBIROĞLU, Yıldız (2008), Türk Sanatında Gizli Yüz, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
DELİCE, H. İbrahim (2003), Hulasa, İstanbul: Kitabevi.
DEMİREL, Ziya (2007), Bilgelerden Öğütler, Ankara: Akçağ Yayınları.
DEMİREL, Ziya (2008), Osmanlı Medeniyet Bahçesinde Nostaljik Bir Gezinti, Ankara: Akçağ Yayınları.
DİKİCİ, Mehmet (2005), Türklerde İnançlar ve Din, Ankara: Akçağ Yayınları.
ENGİNÜN, İnci-İsmail PARLATIR-M. Orhan OKAY-Zeynep KERMAN (2004), Güzel Yazılar Oğuzdan Bugüne, Ankara: TDK Yayınları.
ERİŞEN YAZICI, Gülgün (2009), Gelibolu Mevlevihanesi ve Gelibolu'da Mevlevilik, İstanbul: Çanakkale Kitaplığı.
FAROQHI, Suraiye (1997), Osmanlı Kültür ve Gündelik Yaşam (Çeviren: Elif KILIÇ), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp (2006), Anadolu Türküleri ve Musıkî İstikbâlimiz (Hazırlayan: Metin ÖZARSLAN), İstanbul: Doğu Kütüphanesi.
GEDİKLİ, Yusuf (2008), Çekoslovakya'da Türklük, İstanbul: Doğu Kütüphanesi.
GIRAUD, Rene (1980), Bozkır İmparatorluğu (Çeviren: Reşat UZMEN), İstanbul: Ötüken Neşriyat.
GÖMEÇ, Sadettin (2006), Türk Kültürünün Ana Hatları, Ankara: Akçağ Yayınları.
GÜN, Recep-Yılmaz CAN (2005), Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, İstanbul: Kayıhan Yayınları.
HIZLI, Mefail (1997), Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-Öğretim, Bursa: Esra.
HIZLI, Mefail (1998), Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, İstanbul: İz Yayınları.
HIZLI, Mefail (1999), Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Döneminde İlköğretim ve Bursa Sıbyan Mektepleri, Bursa: U.Ü. Basımevi.
HOLBROOK, Victoria (1998), Aşkın Okunmaz Kıyıları Türk Modernitesi ve Mistik Romans (Çeviren: E. KÖROĞLU-Engin KILIÇ), İstanbul: İletişim Yayınları.
KAFESOĞLU, İbrahim (1996), Türk Millî Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
KAKUK, Zsuza (1993), Kırım Tatar Şarkıları, Ankara: TDK Yayınları.
KILIÇ, Rüya (2009), Osmanlıdan Cumhuriyete Sufi Geleneğin Taşıyıcıları, İstanbul: Dergah Yayınları.
KİBAR, Osman (2005), Türk Kültüründe Ad Verme, İstanbul: Akçağ Yayınları.
KOCA, Salim (2003), Türk Kültürünün Temelleri, Ankara.
KOLCU, Ali İhsan (2002), Bozkırdaki Bilge Cengiz Aytmatov, Ankara: Akçağ Yayınları.
KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad-H. GLÜCK (1973), Eski Türk Sanatı ve Avrupa'ya Etkisi, İstanbul: İş Bankası Yayınları.
KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (2005), Anadolu'da İslamiyet, Ankara: Akçağ Yayınları.
KÖSOĞLU, Nevzat (1997), Devlet: Eski Türkler'de İslam'da ve Osmanlı'da, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
KUBAN, Doğan (1999), 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
MAMMADOV, Nadir (1993), Azerbaycan Yer Adları, Bakü : Azerbaycan Devlet Yayınları.
MENGES, Karl (1968), The Turkic Languages and Peoples, Wiesbaden: Otto Harrasowitz.
MİYASOĞLU, Mustafa (1999), Kültür Hayatımız, Ankara: Akçağ Yayınları.
NECİPOĞLU, Gülru (2007), 15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı: Mimari, Tören ve İktidar (Çeviren: Ruşen SEZER), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
ÖZAKINCI, Cengiz (1994), Dünden Bugüne Türklerde Dil ve Din, İstanbul: Bellek Yayınları.
ÖZAKINCI, Cengiz (2002), Dünden Bugüne Türklerde Dil ve Din, Ankara.
ÖZDEMİR, Nebi (2005), Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü, Ankara: Akçağ Yayınları.
ÖZEL, Mehmet (1999), Turkish Arts, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
ÖZKAN, İsa (2007), Bengü İzler, Türk Dünyası Araştırmaları, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
SANER, Turgut (1998), 19. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında Oryantalizm, İstanbul: Pera Yayıncılık.
SARAY, Mehmet (2008), Gaspıralı İsmail Bey'den Atatürk'e Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği, Ankara: TDK Yayınları.
SÜMER, Faruk (1983), Türklerde Atçılık ve Binicilik, İstanbul: TDAV Yayınları.
SÜMER, Faruk (1993), Eski Türklerde Şehircilik, Ankara: TTK Yayınları.
ŞEKER, Fatih M. (2007), Osmanlılar ve Vehhabilik: Hüseyin Kazım Kadri'nin Vehhabilik Risalesi, İstanbul: Dergah Yayınları.
TANRIKORUR, Çinuçen (2005), Osmanlı Dönemi Türk Musikisi (Hazırlayan: İsmail KARA), İstanbul: Dergah Yayınları.
TOZLU, Necmettin (1991), Kültür ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar, Ankara: Akçağ Yayınları.

TURAN, Fatma Ahsen (2004), Hacı Bayram-ı Veli : Ankara ile Bütünleşen Bir Mana Önderi, Ankara: Akçağ Yayınları.
TURİNAY, Necmettin (1996), Kültür, Dil ve Sanata Dair, Ankara: Akçağ Yayınları.
YILDIRIM, Dursun (1998), Türk Bitiği (Araştırma İnceleme Yazıları), Ankara: Akçağ Yayınları.
musculus isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-01-2012, 20:19   #26
musculus
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 12.12.10
Mesajlar: 298
Tecrübe Puanı: 382
musculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nice
Standart

Makale Bilgi Sistemi | Konu Dizini | Yazarlar Dizini | Kaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi | Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası
2. sayfa|3. sayfa|4.sayfa |5. sayfa |6. sayfa | 7. sayfa

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (101)Makale (250)Dr. Eldeniz Abbaslı
 1. Çocuk Eğitiminde Bayramların Rolü (14.02.2007)
Aydın Sefa Akay
 1. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tarih Araştırmalarında Kaynak Olma Özelliği (28.09.2006)
Doç. Dr. Tamilla Aliyeva
 1. Novruz ve Halk Dramları (29.05.2006)
Yard. Doç. Dr. Uğur Alpagut
 1. <LI class=style12>Otantikten Klasiğe Müzik Kültüründe Gelişim-Değişim ve Kurtarıcının Eleştirisi (13.10.2005) <LI class=style12>Anadolu Güneşi Müzik Topluluğu (13.10.2005)
 2. Sanatın Şekillenmesi – Kutupların Oluşumu ve Müzikte Yeni Yönelimler (16.11.2006)
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
 1. Atasözü, Bilmece ve Halk İnanışlarının Nevruz'a Yansıması (29.05.2006)
Prof. Dr. Metin And
 1. Komşu Kültürlerde Dramatik Köylü Oyunları ve Türk Etkisi (16.01.2006)
 2. Dramatik Köylü Gösterilerinin Ritüel Niteliği (16.01.2006)
 3. Dramatik Köylü Oyunları Açısından Muharrem, Aşure ve Taziye (17.01.2006)
Yard. Doç. Dr. Metin Arıkan
 1. Bursa Halk Kültüründe Eski Türk İnançlarının İzleri ve Bunların Türk Dünyası Sözlü Anlatmalarındaki Yansımaları (11.05.2006)
Tudora Arnaut
 1. Gagauzlarda Halk Hekimliği (17.04.2006)
Prof. Dr. Ensar Arslan
 1. Nevruz Geleneği (16.03.2006)
Prof. Dr. Erman Artun
 1. Adana'da İnanç Merkezleri ve Bunlara Bağlı Kültür Değerleri
 2. Adana Köy Seyirlik Oyunlarından Örnekler
 3. Halk Kültürü ve Folklorun Türk Kültüründeki Yerine Kültürel Değişim ve Gelişim Açısından Bakış
 4. Küreselleşmenin Geleneksel Türk Halk Kültürüne Etkisi
 5. Osmanlının İlk Dönemlerinde Türk ve Balkan Kültürlerinde Etkileşim
 6. Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi
 7. Türk Halk Kültürünün Balkanlardaki Rolü
 8. Günümüzde Yeniden Yapılanan Âşıklık Geleneğinin Sosyo- Kültürel Boyutu
 9. Küreselleşme Olgusu Karşısında Türk Halk Kültürü
 10. Türk Dünyasında Nevruz
 11. İletişim Çağında Aşıklık Geleneğinin Geleceği
 12. Aşıkların Destanlarının Sosyal Tarihe Kaynaklık Etmeleri
 13. Ritüel Kökenli Çukurova Tören ve Köy Seyirlik Oyunlarında "Canlandırma, Hayvan Benzetmeceleri ve Sembolleri"
 14. Küreselleşen Dünyada Güney Anadolu Halk Kültürünün Geleceği
 15. Ortak Türk Folklorunun Küreselleşen Dünyaya Tanıtılması (22.12.2005)
 16. Ozandan Âşığa Halk Şiiri Geleneğinin Kültür Kaynakları (03.02.2006)
 17. Anadolu'da Halk Kültürü Ürünlerinin Oluşumuna Kültürel Değişim ve Gelişim Açısından Bakış (03.02.2006)
 18. Halk Kültürünün Uluslararası Tanıtımında Medyanın Rolü (09.02.2006)
 19. Halk Kültürlerinin Gelecek Kuşaklara Taşınması (09.02.2006)<LI class=style12>Popüler Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etkisi ve Katkısı (09.02.2006) <LI class=style12>Ritüel Kökenli Trakya ve Balkan Köy Seyirlik Oyunlarında “Ölme-Dirilme, Kız Kaçırma” Motifleri (26.04.2006) <LI class=style12>Tekirdağ Köy Seyirlik Oyunları (26.04.2006) <LI class=style12>Tekirdağ'da Bilmece Sorma Geleneği (26.04.2006) <LI class=style12>Tekirdağ'da Ninni Söyleme Geleneği (26.04.2006) <LI class=style12>Adana'da Mani Söyleme Geleneği (27.04.2006) <LI class=style12>Köy Seyirlik Oyunlarındaki Düğünlerde Gelin Güvey Motifinde Eski Kültür İzleri (27.04.2006) <LI class=style12>Türk Halk Edebiyatının Ermeni Halk Edebiyatına Etkileri (01.05.2006) <LI class=style12>Halk Kültürünün Uluslararası İlişkilerde Ülkelerin Tanıtımına Katkısı (01.05.2006)<LI class=style12>Halk Kültüründe Değişimin Topluma Etkisi ve Sonuçları (08.05.2006) <LI class=style12>Osmaniye’de Ağıt Söyleme Geleneği ve Osmaniye Ağıtları (08.05.2006) <LI class=style12>Tekirdağ'da Hıdrellez Geleneği (12.05.2006) <LI class=style12>Osmanlı- Türk Kültüründe Âşık Şiirinin Belirleyici Rolü (18.05.2006) <LI class=style12>Tekirdağ Âdetlerinden "Bocuk Gecesi ve Sedenka" (29.05.2006) <LI class=style12>Tekirdağ Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri Doğum-Evlenme-Ölüm (29.05.2006) <LI class=style12>Çukurova Konar-Göçer Türkmenlerinin Halk Kültürlerinde Eski Türk İnançlarının İzleri (02.06.2006) <LI class=style12>Günümüz İnternet Ortamında Türkoloji Araştırma Merkezleri Web Sitelerinin Türk Kültürünün Tanıtımına Katkıları (04.09.2006) <LI class=style12>Türk Halk Kültüründe Mani Söyleme Geleneği, Manilerin İletişim Boyutu ve İşlevselliği (21.11.2006) <LI class="style15 style14">Ortak Türk –Nahcivan Halk Kültürü’nün Geleceğe Taşınması (21.11.2006) <LI class="style15 style14">Adana ve Osmaniye Halk Kültüründe Giyim- Kuşam Geleneği (19.12.2006) (resimli metin) <LI class="style14 style15">Tekirdağ'da Batıl İnanışlar (19.12.2006)<LI class="style15 style14">Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Leylek Oyunu, Hoca Oyunu) (19.12.2006)<LI class="style15 style14">Tekirdağ Ritüelleri ve Balkanlardaki Varyantları (19.12.2006) <LI class="style15 style14">Çukurova Halk Kültüründe Yerel Fıkra Tipi: Abdal Fıkraları (19.12.2006) <LI class="style15 style14">Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları (Köpek Satma ve Arap Oyunu) (19.12.2006) <LI class="style15 style14">Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları (Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat Oyunu) (22.12.2006)<LI class="style14 style15">Tekirdağ'da Söylenen Ninnilerden Örnekler (22.12.2006) <LI class="style14 style15">Türk Halk Kültüründe Mani Söyleme Geleneği, Manilerin İletişim Boyutu ve İşlevselliği (15.02.2007)
 20. Türk Halk Kültüründe Nevruz (19.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Arslan
 1. Türk Destanlarında Evren Tasarımı (03.05.2006)
Dr. Namık Aslan
 1. Türk Halk Anlatılarında Toleranslı Tipler ve Kıyafet Değiştirme Motifi Üzerine (17.01.2006)
Dr. Mehmet Aysoy
 1. Geleneğin Sosyolojik Paradigması (20.02.2007)
Doç. Dr. Pakize Aytaç
 1. Nevruz'un Analizi : Baharla Uyanış ve Diriliş (16.03.2006)
Ayşegül Bahşişoğlu
 1. Halk Kültürü Alan Araştırmalarında Medya Faktörü (13.11.2006)
Okt. Ayşe Başçetinçelik
 1. Türk Kültüründe Nevruz (21.11.2006)
Prof. Dr. İlhan Başgöz
 1. Atasözleri Hakkında Atasözleri ya da Atasözlerinin Toplumsal Anlamı (03.10.2006)
Richard Bauman
 1. Halkbiliminin Farklı Kimliği ve Sosyal Tabanı (30.10.2006)
Yard. Doç. Dr. Salahaddin Bekki
 1. Türk Mitolojisinde Kurban (17.11.2006)
 2. Merkez Simgeciliği ve At Çakı (17.11.2006)
 3. Türk Halk Anlatılarında Ölüm Ruhu Motifi (20.11.2006)
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav
 1. Türk Halk Temaşası (16.01.2006)
Prof. Dr. Sadettin Buluç
 1. Şaman (24.08.2004)
 2. Şamanizm (24.08.2004)
Gloria L. Clarke
 1. Mysticism and Music (24.08.2004)
Yard. Doç. Dr. Zekiye Çağımlar
 1. Sivas Yöresi Köy Seyirlik Oyunlarında Halk Bilimsel Öğeler ve Cinsellik (20.12.2006)
 2. Kastamonu Halk Kültürü İçinde Yatır-Ziyaret İnancı ve Bu İnanç Çerçevesinde Şeyh Şaban-ı Veli Etrafında Oluşturulan Efsaneler (20.12.2006)
Doç. Dr. İsmet Çetin
 1. Türk Mitinde Kut İyesi Kıdır ve Medeniyet Değişikliğinde Kıdır'dan Hızır'a Geçiş (06.05.2005)
 2. Edebiyatta Nevruz (22.05.2006)
Yard. Doç. Dr. Çulpan Zaripova Çetin
 1. Tatar Türklerinin Düğün Geleneği (18.12.2006)
 2. Tatar Türklerinin Mevsimlerle İlgili Gelenekleri (21.12.2006)
Nihal Kadıoğlu Çevik
 1. Türk Mutfak Kültürü (11.10.2004)
Yard. Doç. Dr. Hülya Çevirme-Yard. Doç. Dr. Ayşe Sayan
 1. Alkarısı İnanmaları ve Bilim (30.10.2006)
Yard. Doç. Dr. Nilgün Çıblak
 1. Prof. Dr. Erman Artun, “Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri" (Tanıtma) (10.12.2004)
 2. Türk Halk Kültürü İçerisinde Mersin Ağıtlarının Yeri (27.02.2006)<LI class="style15 style14">İçel’de Yağmur Yağdırma Törenleri (11.12.2006) <LI class="style15 style14">Mersin Tahtacı Kültüründeki Terimler Üzerine Bir Deneme (11.12.2006) <LI class="style15 style14">Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar (11.12.2006)
 3. Anadolu’da Ölüm Sonrası Mezarlıklar Çevresinde Oluşan İnanç ve Pratikler (13.12.2006)
Yard. Doç. Dr. Ali Abbas Çınar
 1. Türk Dünyası Destanlarında At-Yiğit veya At-İnsan Birlikteliği (14.04.2006)
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu
 1. <LI class=style12>Bilim Felsefesi Bağlamında Halkbilimi ve Halkbilimsel Bilginin Teleolojik Serüveni (01.05.2006) <LI class=style12>Sözlü Kültürden Yazılı Kültür Ortamına Geçiş Bağlamında Erken Dönem Osmanlı Tarihlerinden Aşıkpaşazade'nin Epik Karakteri Üzerine Tespitler (08.01.2007)
 2. Yapısal ve İşlevsel Bakımdan Geleneksel Bayramlar Bağlamında Nevruz ve Hıdrellez (18.01.2007)
Mahmut Davulcu
 1. Halk Mimarisi (13.11.2006)
 2. Halk Mimarisi Araştırmalarının Uygulanabilirliği (13.11.2006)
 3. Anadolu'da Konut ve Türk Evleri (13.11.2006)
Sema Demir
 1. Karanlıktan Aydınlığa, Kıştan Bahara Geçiş: Hıdırellez (27.02.2007)
Dr. Bayram Durbilmez
 1. Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Halkbilimi Çalışmaları (27.03.2007)
Alan Dundes
 1. Folklor Nedir? (04.10.2006)
Yard. Doç. Dr. Dilaver Düzgün
 1. Geleneksel Türk Tiyatrosu (26.12.2005)
Doç. Dr. Metin Ekici
 1. <LI class=style12>Halk, Halk Bilimi ve Halk Bilgisi Üzerine Bir Deneme (27.01.2006) <LI class=style12>Halk Bilimi Çalışmalarında Metin (Text), Doku (Texture), Sosyal Çevre ve Şartlar (Konteks) İlişkisinin Önemi (06.02.2006)
 2. Kutsanma ve Kutlama Anlayışında Nevruz (16.03.2006)
Prof. Dr. Mircea Eliade
 1. Orta Asya ve Kuzey Kavimlerinde Semavi Tanrılar (24.08.2004)
Prof. Dr. Öcal Oğuz-Petek Ersoy
 1. Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları (23.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Ruhi Ersoy
 1. <LI class=style12>Sözlü Kültür ve Sözlü Tarih İlişkisi Üzerine Bazı Görüşler (26.01.2006) <LI class=style12>Türklerde Ölüm ve Ölü İle İlgili Rit ve Ritüeller (27.01.2006) <LI class=style12>Şehirleşme <Elektronik Kültür Ortamı> Sürecinde Çocuk - Şiddet ve Çocuk Oyunları’na Halkbilimi Disiplini Açısından Bir Yaklaşım (29.09.2006)<LI class=style12>“Performans Teori” Bağlamında Sözlü Kültür Ürünleri’nin Müzelenmesi Sorunu Üzerine Bazı Görüş ve Düşünceler (29.09.2006) <LI class=style12>Kadın Kamlar’dan Göçerevli Türkmenler’de “Ebelik” Kurumu’na Dönüşüm (29.09.2006) <LI class=style12>Gaziantep Eğlence Yaşamında Karagöz Oyunu ve Soküm Bağlamında Gaziantepli Karagöz Ustası Mehmet Parlaksoy’un Koleksiyonu (29.09.2006) <LI class=style12>Yerelden Evrensele Maddi Kültür Unsurları ve Kooperatifçilik “Osmaniye Karatepe Kızyusuflu Köy Kooperatifi Örneği” (29.09.2006) <LI class=style14>Barak Türkmenleri’nin Sözlü ve Yazılı (Resmi) Tarihlerine Mukayeseli Bir Yaklaşım Denemesi (10.01.2007)
 2. Şehirleşme-Halk Kültürü İkileminde Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri (27.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Selami Fedakar
 1. <LI class=style12>Özbekistan’da Destan Çalışmalarının Tarihçesi (07.09.2006) <LI class=style12>Sözlü Kompozisyon Teorisi Bağlamında Özbek Destan Anlatıcıları (07.09.2006)
 2. Özbek Sözlü Destan Geleneğinde Değişim ve Tür Sorunu (08.09.2006)
Serkina Galina
 1. Geçiş Ritüellerindeki Benzerlikler (06.01.2006)
Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl
 1. Karagöz (04.03.2005)
 2. Geleneksel Halk Tiyatrosu (13.11.2006)
Prof. Dr. İsmail Görkem
 1. Güney Türkmenlerine Ait 'Yazıcıoğlu ile Senem' Türkülü Hikayesinin Anlam ve Nesne Dünyası (15.09.2005 )
 2. Türk Göçer Şairlerine Ait Eserlerin Derleme, İnceleme ve Değerlendirme Sorunları (17.04.2006)<LI class=style12>Ceyhan'dan Folklor Derlemeleri (17.04.2006) <LI class=style12>Tahir Alangu'nun Folklor Anlayışı (19.04.2006) <LI class=style12>Anadolu-Türk Ağıtlarının Mizahî Karakteri Hakkında Bir Değerlendirme (07.12.2006) <LI class="style12 style15 style14">Kültür Turizmi İçin Bir Öneri: Faruk Nafiz ve ‘Han Duvarları’ (10.01.2007) <LI class="style12 style15 style14">Yeni Bilgiler Işığında Dadaloğlu: Bütün Şiirleri (19.01.2007) <LI class="style12 style15 style14">Doğu Karadeniz Bölgesi Düğünlerinde Görülen Enişteyi Tavana Asma Geleneği (22.01.2007) <LI class="style12 style15 style14">Dünden Bugüne ‘Türk Sözel Edebiyatı’eğişim ve Dönüşüm (22.01.2007) <LI class="style12 style15 style14">Tahir Alangu’nun Balkan Folkloru Çalışmaları (22.01.2007)
 3. Elazığ Efsaneleri (Tanıtma) (22.01.2007)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Dil ile Folklor İlişkilerinin Özellikleri
 2. Anonim Halk Şiiri Üzerine (21.10.2005)
Yard. Doç. Dr. İsmail Güleç
 1. Atalar Sözü Boş Söylemez (07.12.2006)
Yard. Doç. Dr. Zülfü Güler
 1. Harput'ta Edebiyat ve Sözlü Folklor (21.09.2006)
Prof. Dr. Umay Günay
 1. Türk Masallarında Geleneksel ve Efsanevi Yaratıklar (06.01.2007)
 2. Türk Halk Kültürü Motif İndeksi'ne Doğru: Kitap Tanıtımı (08.01.2007)
Prof. Dr. Şeyma Taşçıoğlu Güngör
 1. İstanbul Halk Hikayelerinde Çevre, Kültür Unsurları ve Toplum Hayatı (16.01.2006)
Harun Güngör
 1. Eski Türk Dininin İsimlendirilmesi Üzerine (24.08.2004)
 2. Dinler ve İnançlarda Nevruz (22.05.2006)
Lauri Honko
 1. Halk Anlatısı Araştırma Metodları-Bu Metodların Durumu ve Geleceği (06.02.2006)
Aysun İmirgi
 1. Festival Kavramı Üzerine Düşünceler (05.10.2006)
Doç. Dr. Yalçın İzbul
 1. Kültür Antropolojisinin Folklora Bakış Açısı (12.01.2007)
Esther Jacobson
 1. Şamanlık Geleneği (04.10.2006)
Dr. Yaşar Kalafat
 1. Türk Halk İnançlarında "Kara" (06.01.2006)
 2. Bölgesel İstikrarda Türk Halk Kültürünün Yeri ve Önemi (20.01.2006)
 3. Geçmişten Günümüze Türklerde Din ve İlgili Bazı Meseleleri (20.01.2006)
 4. Kültürel Küreselleşme ve Mistik Folklor (26.01.2006)
 5. Anadolu ve İran'da Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları (14.04.2006)
 6. Halk Tasavvufu ve Tasavvuf Halk İnançlarına Dair (07.06.2006)
 7. Türk Mistik Kültüründe “Er” veya Halk Kültürümüzde “Er Tiplemesi” (03.07.2006)
 8. Kocaeli ve Çevresi Örnekleri İle Türk Halk İnançlarında ADANMIŞLIK / SAHİPLİLİK (03.07.2006)
 9. Diyarbakır ve Çevresi Örnekleri İle Halk İnançlarında Tavaf/Dönme (03.07.2006)
 10. Halaç Türklerinde Halk İnançları (03.07.2006)
 11. Horasan Türk Halk İnançları (03.07.2006) <LI class=style12>Siirt Yöresinde Yatırlar Etrafında Şekillenmiş Halk İnançları ve Kesik Baş Motifi (20.07.2006) <LI class=style12>Van Gölü Havzası Örnekleri ile Halk İnançlarımızda Ölüm Meleği (25.07.2006) <LI class=style12>Karabağ Türk Halk İnançları (25.07.2006) <LI class=style12>Çepni Türk Halk İnançları (27.07.2006) <LI class=style12>Dadalı Türk Halk İnançları (27.07.2006) <LI class=style12>Kızıltepe Yöresinin “Sofrada Kelle” Geleneği ve Türk Halk Kültüründe Kemiğin Yeri (27.07.2006) <LI class=style12>Hamse Türklerinde Halk Kültürü (31.07.2006) <LI class=style12>Karir Türk Halk İnançları (03.08.2006) <LI class=style12>Kısas Türk Halk İnançları (03.08.2006) <LI class="style15 style14">Kültürel Kimlik Algılayışına Eleştirisel Bir Yaklaşım (20.11.2006)
 12. Türk Halklarında Kurt Ağzı Bağlama İnancı (27.03.2007)
Bircan Kalaycı
 1. Halkbilimi/Folklor Tarihsel Süreç (01.11.2004)
Araş.Gör. Ayhan Karakaş
 1. <LI class=style12>Yard. Doç. Dr. Nilgün Çıblak, “Mersin Tahtacıları-Halkbilimi Araştırmaları-” (Tanıtma) (14.10.2005)
 2. Osmaniye’de “Durmayan Çocuk” İçin Yapılan Uygulamalar ve Bunlardaki Eski Kültür İzleri (08.08.2006)
Doç. Dr. Asker Kartarı
 1. Kültürlerarası İletişim ve Bir Araştırma Projesi (25.01.2006)
Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya
 1. Muğla Türküleri (16.11.2006)
Prof. Dr. Salim Koca
 1. Eski Türklerde Bayram ve Festivaller (22.05.2006)
Yard. Doç. Dr. Aynur Koçak
 1. Karagöz Oyunlarında Zeybek Tipi (28.03.2007)
Uzm. M. Tekin Koçkar
 1. <LI class=style12>Halk Bilim'e Giriş (27.10.2005)
 2. Halk Kültürü'nün Ekonomik ve Siyasal Kazanç Amacıyla Kullanılmasında Medya'nın Rolü (27.10.2005)
Prof. Dr. Günay Kut
 1. Türklerde Beslenme Biçimi Dünü-Bugünü (15.03.2006)
Sait Küçük
 1. Kars Aşıklık Geleneğini Sorgulamak ve Çobanoğlu (13.10.2005)
Charles H. Long
 1. Popüler Din (24.08.2004)
Prof. Dr. Sultan Mambetkaliyev
 1. Şamanizm ve Çocuk Folkloru (14.04.2006)
Prof. Dr. Babış Mametyazov
 1. Türkmen Halk Destanları (25.10.2005)
Ezgi Metin
 1. Kent Folkloruna Bir Örnek: Doktor Folkloru (23.02.2007)
Dr. Gülay Mirzaoğlu
 1. <LI class=style12>“Güdüşlü’nün Çeşmesi”: Bir Türkünün Yaratılış Hikâyesi Bağlamında Tema, İcrâ, ve Müzikal Yapı (10.05.2006) <LI class=style12>Bir Kahramanlık Dansı: Balıkesir Bengisi (10.05.2006)
 2. Bir Tarihî Türkü: “Cezayir” (10.05.2006)
Sinan Oğan
 1. Türklerde Yeni Yıl: Nevruz Bayramı ve Törenleri (22.03.2007)
Prof. Dr. M. Öcal Oğuz
 1. <LI class=style12>Ulusal Kalıtın Küreselleştirilmesi Sorunu ve Tunus El Sanatları (27.01.2006) <LI class=style12>Ulusal Kalıtın Küreselleştirilmesi ve Türk El Sanatları (27.01.2006) <LI class=style12>Kentlerin Oluşumu ve Gelişimi Süreçlerinde Türk Halkbilimi (01.02.2006) <LI class=style12>Kültürün Küreselleştirilmesi Açısından Sevgililer Günü ve Nevruz (16.03.2006)
 2. Halkbilimi Çalışmalarının Yeni Dönemi: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (13.11.2006)
M. Trefor Owen
 1. Folklor ve Popüler Kültür (06.10.2006)
Dr. Ahmet Öcal
 1. Bulgaristan Türk Masalları ile Yozgat (Karakuyu) Masallarının Karşılaştırılması (28.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan
 1. Unutulmaya Yüz Tutan Düğün Geleneklerimizden “Tohumkavut”Un İşlevi, Anlamı ve Kökeni Hakkında (06.12.2006)
Araş. Gör. Kürşat Öncül
 1. Türk Kültüründe Av Ceza İlişkisi (27.02.2007)
Yard. Doç. Dr. Fuat Özdemir; Doç. Dr. Mustafa Apaydın
 1. Türk Halk Şiirinde Anlatım Tekniği (08.03.2005)
Doç. Dr. Nebi Özdemir
 1. <LI class=style12>Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Köy Seyirlik Oyunlarına Etkisi (27.01.2006)
 2. Sanal Dünyanın Köy Monografileri (20.02.2007)
Kutlu Özen
 1. Sivas ve Divriği Yöresindeki Dede Düşekleri (04.10.2004)
Mevlüt Özhan
 1. Kadınlar Arasında Oynanan Dramatik Seyirlik Oyunlarda İşlenen Konular (16.01.2006)
Yard. Doç. Dr. Serdar Öztürk (e-posta)
 1. Pertev Naili Boratav'ın Türk İletişim Tarihi Araştırmalarına Katkıları (28.09.2006)
 2. İletişim Bilimi ile Halkbilimini Buluşturan Bir Bilim İnsanı: İlhan Başgöz (06.03.2007)
 3. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Halk Kitaplarını Modernleştirme Çabaları (06.03.2007)
 4. Karagöz Co-Opted: Turkish Shadow Theatre of the Early Republic (12.03.2007)
Evrim Ölçer Özünel
 1. Çok Kültürlülük Miti” ve “Kültürel Tüketim” Süreci Bağlamında Medya ve “İmge Simülasyonu (27.02.2007)
Dr. H. B. Paksoy
 1. Türk Destanlarının Kimliği (02.02.2007)
 2. Alpamış Destanı (06.02.2007)
 3. Türk Destanları ve Dede Korkut (08.02.2007)
 4. Central Asia's New Dastans (08.02.2007)
 5. Dastan Genre in Central Asia (08.02.2007)
 6. Keloğlan ve Kurgu Bilim (09.02.2007)<LI class="style15 style14">Elements of Humor in Central Asia: The Example of The Journal Molla Nasreddin in Azarbaijan (09.02.2007) <LI class="style15 style14">Two Altaic Games: "Chelik-Chomak" and "Jirid Oyunu" (23.02.2007)
 7. The American West and the Zeybeks in the Turk Lands (01.03.2007)
Lord Raglan
 1. Mit ve Ritüel (26.01.2006)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Gölge Oyununun Doğuşu (16.01.2006)
Alparslan Santur
 1. Halk Hekimliği (Geleneksel Tıp) (13.11.2006)
Meltem Emine Santur
 1. Evlenme Adetleri (26.11.2004)
Robert A. Segal
 1. Joseph Campbell'in Mit Teorisi (04.10.2006)
F. Gülay Mirzaoğlu Sıvacı
 1. Türkülerde Mitolojik Unsurlar (22.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Selma Ergin Sol
 1. Bulgaristan İslimye İli Kazan İlçesi Türk Halk Kültüründe “Kırklama” Geleneği (09.03.2007)
 2. Bolvadin-Büyükkarabağ Çocuk Oyunları (09.03.2007)
 3. Ali Şir Nevâyî’ye Bağlı Olarak Anlatılan Fıkralar (09.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Refiye Okuşluk Şenesen
 1. Prof. Dr. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Kitabevi yayınları, İstanbul 2004. (27.01.2005)
 2. Türk Halkbilimi Çalışmalarına Yeni Bir Katkı: Türk Halkbilimi (Tanıtma) (26.09.2005)
Yard. Doç. Dr. Abdullah Şengül
 1. Türk Drama Geleneği (26.12.2005)
Ebru Şenocak
 1. Halk Hikayelerinde Ölüm Kavramının Tematik Değerlendirmesi (27.02.2007)
Prof. Dr. Fikret Türkmen
 1. Manas Destanı ve Anadolu'daki Bazı Adet ve İnanmalarla İlişkisi...(20.02.2007)
Aslı Uçar
 1. Ekşi Sözlük: "Format" Sözlükçüleri Gözetliyor (23.02.2007)
Francis Utley
 1. Folklorun Tanımı (06.10.2006)
Yard. Doç. Dr. Kemal Üçüncü
 1. Bektaşilik (06.01.2006)
Dr. Ömer Faruk Yaldızkaya
 1. Kına Ağıtları (13.11.2006)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı
 1. Osmanlı Döneminde Çeşitli Düzensizlikler Karşısında Âşıkların Davranışları (23.08.2004)
 2. Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde Sayılar(23.08.2004)
 3. Kıbrıs ve Diğer Türk Ülkelerinde Ortak Ninni ve Tekerlemeler (11.04.2006)<LI class=style12>Şiirini Halk Şiirinin Gür Kaynağından Besleyen Cahit Külebi ve Şiir Dünyası (11.04.2006) <LI class=style12>Kıbrıs ve Balkan Türkleri Efsanelerinin Anadolu Efsaneleriyle Mukayesesi (11.04.2006)<LI class=style12>Hacı Bektaş'tan Manevi Etki ile Âşıklığa Ulaşan Mahlas Alan Âşıklar ve Âşıkların Dilinde Hacı Bektaş Sevgisi (13.04.2006) <LI class=style12>Makedonya ve Diğer Türk Yurtlarında Söylenen Ortak Atasözleri ve Deyimler (13.04.2006)<LI class=style12>18. Yüzyıldan Günümüze Zileli Âşıklar Zinciri (13.04.2006)<LI class=style12>Anadolu, Kıbrıs ve Balkanlarda Ortak Maniler (13.04.2006)<LI class=style12>Âşık Figani'de Klasik Türk Şiirinin Etkileri (13.04.2006)
 4. Batı Trakya Türkleri Halk Edebiyatı ve Türk Dünyası Folkloruna Mukayeseli Bir Bakış (26.10.2006)
Sabri Yener
 1. Türk Halk Müziğinde Diziler ve İsimlendirilmesi (13.10.2005)
Doç. Dr. Naciye Yıldız
 1. Nevruz Adlandırmaları (22.05.2006)
 2. Kırgız Türklerinde İş Türküleri (29.09.2006)
Dr. Güllü Yoloğlu
 1. Türklerde Merasimler (06.01.2006)
Yard. Doç. Dr. Ayşe Yücel
 1. Türk Dünyasında Hıdırellez Kutlamaları ve İşlevleri (27.01.2006)
Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu
 1. Türk Halk Dansları Hakkında (24.07.2006)
-
 1. Davulun Tarihçesi (05.09.2006)
musculus isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 04-06-2019, 09:42   #27
Kayıtsız Üye
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

Beğendiğim bir yazarın son romanıyla ilgili derin hayal kırıklığım ve öfkem... sakın edebiyat böyle bi şey demeyin bana!... bu başka bir şey

EDEBİYAT BÖYLE BİR ŞEY DEMEYİN BANA... BU BAŞKA BİR ŞEY... Barış Bıçakçı
youtube.com

https://youtu.be/U5J1xy_Ulpo
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-07-2019, 05:26   #28
Kayıtsız Üye
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart

*****

ManşetGündemDünyaSporEkonomiTeknolojiHayatTarihYazarlarVideoFoto GaleriBilgi KartlarıİnfografikSon Dakika

YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

*****

GAZETE YAZARI

Korkut Ata soy soyladı

İsmail*****KılıçarslanGazete Yazarı

07 Tem 2019, Pazar

BEĞENDİM

*****3 TEPKİ

PAYLAŞ

“Hışıl hışıl yel esse, bulut dolup yağmur yağsa,

Çaylar taşsa, göller dolsa,

Gölde yüzen tombul kazın,

Günü doğar, günü doğar”

Hani “evire çevire okuyorum, döne döne okuyorum, doya doya okuyorum, ayıla bayıla okuyorum” denir ya. Dede Korkut’un yeni ortaya çıkan Türkmensahra nüshası için diyorum ben bunları. Bir haftadır “dur şurada ne demişti, aman burada ne söylemişti” diyerek doyamadan okuyorum.

Bir kere şunu söylemek lazım: Dede Korkut yahut Korkut Ata anlatıları biz Türklerin “ne olduğuna” dair kocaman bir kaynaktır. “Ne olduğuna dair” evet! Hayata bakışımız, olayları algılama biçimimiz, din algımız, dünya görüşümüz, üzüntümüz, sevincimiz... Bu yanıyla Dede Korkut anlatıları bir çeşit “gen haritası”dır bizim için.

Ve işte o “gen haritacısı” Dede Korkut’un elde mevcut iki nüshasına ek olarak (Dresden ve Vatikan yazmaları) yeni bir yazma var artık elimizde. Adı “Türkmensahra nüshası.” Hayatını bu işlere vakfeden Veli Muhammed hoca -Allah ondan razı olsun- buldu nüshayı. Şimdilik iki kıymetli hocamız, Yusuf Azmun ve Metin Ekici, ayrı ayrı iki kitap olarak kamuoyunun dikkatine sundular Türkmensahra nüshasını. Bu çalışmaların devamı da gelecektir şüphe yok ki.

Peki, nedir Türkmensahra nüshasının önemi? En mühimi bu nüshanın daha önce bulunan 12 Dede Korkut destanına, daha doğrusu “boy”una ek olarak bir 13. boy barındırıyor olması: “Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürdüğü Boyu.”

Adamımız Salur Kazan, önce çeşitli fetihler yapıp ardından kuş kuşlamaya, av avlamaya çıkıyor. Vara vara yedi başlı ejderhanın olduğu dağa ulaşıyor. Burada lalası Kılbaş’ın “ejderha dediğin bir yılancıktır, öldürürsün sen bunu” diyerek cesaretlendirdiği, hatta tabiri caizse gazladığı Salur ejderhayı tek başına öldürüyor.

Muazzam bir destan Salur Kazanın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürdüğü Boyu. Bir kere ejderha var. “Ejderhanın olduğu kadim bir öykünün kötü olma ihtimali yok” diyeyim de bu meseledeki kanaatim ortaya çıksın. Coğrafya bilinci var, kahramanlık yaklaşımı var. İtikada taalluk eden hatırlatmalar var. Hepsinden önemlisi, “ejderhayı öldürünce ejderhaya dönüştüğü zannedilen Salur” üzerinden olağanüstü bir “nefisle mücadele” göndermesi var.

“Nefsi öldürdüm” zannederek nefsin kendisine dönüşmek. Meselemiz bu. Hatta neredeyse bütün bir tasavvuf geleneğimizin başat meselesi bu… Zira nefis kendisiyle son derece dikkatli şekilde mücadele edilmesi gereken bir olgu tasavvufi yaklaşımda...

Tabii Türkmensahra nüshası ile ortaya çıkan sadece 13. boy değil. Yazmada “Korkut Ata soylamaları” dediğimiz şiirsel anlatılar ağırlık noktasını teşkil ediyor. Ama nasıl güzeller biliyor musunuz? Öyle böyle değiller. Şeker gibiler, baldan tatlılar. İşte bir örnek:

“Ak ekmeği bol, sofrasındaki varını Hak yolunda kimler vermez,

Ekmeğini paylaşan İbrahim-i Halilullah gibi cömert gerek;

Şah-ı Merdan Ali gibi asil er dahi gerek”

Hadi bir tane daha tadımlık kabilinden:

“Kara bulut, üç yıldırım gökten inse,

Kara çelik, sağlam taşa ulaşınca durur mu, durmak yok;

Ağzı burnu yusyuvarlak değil midir?

Kapkara ejderha kursağına ağı damlatılsa kıvranır mı, kıvranmak yok.”

Peki, üzüntüm nedir? Üzüntüm şudur ki bu büyük keşif, bu büyük metin yine hak ettiği ilgiyi görmeyecek. 14. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen bu muazzam yazma toplumun ilgi alanına bir türlü giremeyecek.

Çünkü “Kalın Oğuz”un elinden “kalınlığını” aldı dünya. Kendi gündemini aldı. Yerine başka, bambaşka gündemler ekledi. İş öyle bir noktaya geldi ki “Kalın Oğuz”un çocukları yurtlarını yurt belleyen mazlumlara yan gözle bakar oldu. Halep’i “bir Oğuz yurdu” olarak öve öve bitiremeyen Korkut Ata’nın yolundan gittiğini söyleyen torunları mazluma çaşıt oldu. Biz beklerdik ki Oğuz’un erleri ejderha öldüre. Onlar vara gide ejderha oldular. Ne diyelim: “Mere dünya, köpek yaşınca yaşayasın, Oğuz’un töresi elden gidince hem yıkılasın dahi yanasın.”

Meraklısına notlar:*****Öncelikle “buradakalalım” isimli yeni youtube kanalımız için Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürdüğü Boyu’nu seslendirdiğimi söylemiş olayım. Belki*****dinlemek isterseniz… Hatta belki dinlemekle yetinmeyip kanalımıza abone olursunuz. Ardından, Metin Ekici hocanın kitabının Ötüken Yayınları’ndan, Yusuf Azmun hocanın kitabının Kutlu Yayınları’ndan yayınlandığını belirtmiş olayım. Her ikisinin de emeği var olsun. Emekleri her türlü takdirin üzerindedir.
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 01-18-2020, 19:09   #29
MatAlassy
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Keflex Liquid 250mg MatAlassy

Propecia Repousse Bordeaux Kamagra In Linea Buy Cialis Cialis Dosage 40 Mg
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 01-27-2020, 13:18   #30
Kelaccilt
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Costo Cialis One Day Kelaccilt

Cephalexin 500 Mg Dose For Son Buy Cialis Viagra Cocaina <a href=http://viacialisns.com>Buy Cialis</a> Viagra Cialis Effetti
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Tarih Vakfı tususev Edebiyat Şiir Kitap 0 11-28-2011 00:24
Kocaeli Üniversitesi Türkçe Tıp Dili Kılavuzu aerol Tıp Fakülteleri 0 06-17-2011 23:12
'Fotoğrafın Dili' çıktı. Lütfi Özgünaydın aerol Kültür ve Sanat 0 02-09-2011 12:57
kağıttan yapılmış eserler... prisca TV Dizi Sinema ve Film 0 05-06-2009 21:22
kumdan eserler... prisca TV Dizi Sinema ve Film 0 05-06-2009 21:10


Şu Anki Saat: 13:08


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com