www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MEDİKAL / BİLİMSEL > Medikal ve Bilimsel İçerik > TEZ / Yayın / Olgu / Seminer

6483 (1 Kayıtlı Ve 6482 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 01-17-2011, 12:16   #1
Avicenna
Normal Üye
 
Avicenna - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 04.10.10
Mesajlar: 39
Tecrübe Puanı: 0
Avicenna is an unknown quantity at this point
Standart Medüller Tiroid Kanseri Tedavisinde ATA Kılavuzu Önerileri

Medüler Tiroid Kanseri: Amerikan Tiroid
Derneği’nin Tedavi Kılavuzları*
Endokrin Cerrahisi Derneği

Richard T. Kloos (Chair),1 Charis Eng,2 Douglas B. Evans,3 Gary
L. Francis,4 Robert F. Gagel,5 Hossein Gharib,6 Jeffrey F. Moley,7
Furio Pacini,8 Matthew D. Ringel,9 Martin Schlumberger,10 and
Samuel A. Wells Jr11
Giriş: Kalıtsal ve sporadik medüler tiroid kanserleri (MTC) nadir ve yaklaşımı zor
malignitelerdir. Amerikan Tiroid Derneği (ATA) hem uzman klinisyenler panelinin bilgi
ve deneyimini hem de kanıta dayalı tıbbı kombine ederek, ayrıca çeşitli MTC
literatürlerini bir araya getirip güncelleyerek, özgül MTC klinik kılavuzlarını oluşturmayı
amaçlamıştır.
Yöntemler: Sistematik Pubmed araması kullanılarak amaca uygun makaleler
tanımlanmış ve yayınlanmış materyeller ilave edilerek desteklenmiştir. Kanıta dayalı
öneriler oluşturulmuş ve Amerika Birleşik Devletleri Önleyici Hizmetler Görev Birliği,
Sağlıkbakım Araştırma ve Kalite Dairesi’nden adapte edilen kriterler kullanılarak
sınıflandırılmıştır.
Bulgular: Akademik konuşmalardaki klinik başlıklara dahil edilenler aşağıdaki gibidir:
Preklinik hastalığın başlangıçtaki tanı ve tedavisi (RET onkojen testi ve profilaktik
tiroidektomi zamanlaması), klinik olarak belirginleşmiş hastalığın başlangıçtaki tanı ve
tedavisi (preoperatif testler ve görüntüleme, cerrahinin sınırları, devaskülarize paratiroid
glandların manipülasyonu), postoperatif hastaların başlangıçtaki değerlendirmesi ve
tedavisi (tamamlayıcı tiroidektominin rolü) persistan veya reküran MTC tedavisi (tümör
belirteçlerinin ikiye katlanma zamanlarının rolü, uzak veya hormonal aktif metastazların
tedavisi), uzun dönem takip ve tedavi (takip ve görüntüleme sıklığı) ve gelecekteki
araştırmalar için yönergeler.
Sonuçlar: MTC hastalarının klinik bakımına yardımcı olmak için ve güncel rasyonel ve
optimal tıbbi pratiği yansıtttığına inandığımız bilgiyi paylaşmak için yüzyirmiiki adet
kanıta dayalı öneri meydana getirilmiştir.
 ÖNERİ 1
Primer C hücre hiperplazi öykülü tüm hastalara, MTC veya MEN 2 olanlara RET germ
dizisi yapılmalıdır. Öneri Derece A
 ÖNERİ 2
İntestinal ganglionöromatozlu hastaların ayırıcı tanısı MEN 2B’yi de içermeli, bununla
birlikte anamnez, fizik muayene, aile öyküsü ve gangliyonöromatoz histolojisi RET germ
dizisi testini gerektirebilir. Öneri Derece B
 ÖNERİ 3
MEN 2 veya FMTC ile bağdaşır bir aile öyküsü olan ve sendromun otozomal dominant
kalıtımı olan herkese RET testi yapılmalıdır. MEN 2B için bu hemen doğum sonrası
yapılmalıdır . MEN 2A ve FMTC test 5 yaşından önce yapılmalıdır (Tablo 6). Öneri
Derece A
 ÖNERİ 4
Lichen planus amyloidosis ya da üst orta sırtta kaşıntı, kodon 634 mutasyonuna işaret
edebilir ve genetik testi zorunlu kılmaktadır. Öneri Derece C
 ÖNERİ 5
Test öncesi ve sonrası uzman genetik danışmanlık uzmanına veya diğer kalifiye
yetkililere başvurulması RET testi olacak tüm hastalara önerilmelidir. Derece: C Öneri
 ÖNERİ 6
ATA-D mutasyonlu süt çocukları (MEN 2B) yaşamın ilk yılında tecrübeli bir tersiyer
bakım ortamında mümkün olduğu kadar çabuk profilaktik total tiroidektomiye gitmelidir.
Derece: B Öneri
 ÖNERİ 7
ATA-C mutasyonlu çocuklar (kodon 634) 5 yaşın öncesinde deneyimli bir tersiyer
bakım ortamında profilaktik tiroidektomiye gitmelidir Derece: A Öneri
 ÖNERİ 8
ATA-A ve ATA-B RET mutasyonlu hastalarda, profilaktik total tiroidektomi normal
yıllık bazal ± stimüle* serum Ct şartlarında, daha az agresif MTC aile öyküsünde ve aile
tercihinde 5 yaşın ötesine ertelenebilir. Bütün bu özellikler yoksa cerrahi endikedir. Daha
yüksek riskli mutasyonlarda (ATA-B), 5 yaş öncesinde diğer faktörlere bakmaksızın
deneyimli bir tersiyer bakım ortamında tedaviyi düşünmek gerekir. Derece: B Öneri
 ÖNERİ 9
Bir ailede RET germ dizisi mutasyonu tanımlandığında, RET mutasyon analizi tüm
mutasyon taşıyıcısı olduğu bilinen birinci dereceden akrabalara önerilmelidir ve önerilen
profilaktik tiroidektomi yaşından önce yapılmalıdır. Derece A Öneri
Hirschsprung hastalıklı bireylerde düşünülmelidir (46). Mutasyonlar genin tümüne
yayılmış olsa da ve bazıları bu durumda tüm egzonların sekanslamasını tercih etse de
Hirschsprung hastalığı için en önemli klinik karar, MEN 2 riskini gösterecek aktive
olmuş egzon 10 mutasyonudur.
 ÖNERİ 10
Ret mutasyonları aktivasyonu için egzon 10’un test edilmesi Hirschsprung hastalığı olan
bireylerde düşünülmelidir. Derece: A Öneri
 ÖNERİ 11
RET’in MEN 2-spesifik egzonlarının analizi hem tek basamaklı hem de iki basamaklı
yaklaşımda önerilen başlangıç testidir. Derece: A Öneri
 ÖNERİ 12
MTC nedeni olan mutasyonları tanımlamak için RET’in tüm kodon bölgesini
sekanslamak başlangıç testi olarak önerilmez (Derece: E Öneri). Ancak, klinik MEN 2
koşulları varlığında ve fenotip ile genotip arasında tutarsızlık durumunda önerilen metod
negatifse bu test yapılmalıdır. Derece: B Öneri
 ÖNERİ 13
MEN 2B hastalarının testleri neredeyse bütün hastalarda görülen M918T (egzon 16) ve
A883 (egzon 15) mutasyonları tespiti analizlerini içermelidir. Derece: A Öneri
 ÖNERİ 14
MEN 2B Klinik koşullarında ve M918T, A883F mutasyonları negatifliğinde, RET’in tüm
kodlama bölgesinde sekanslama yapılmalıdır. Derece: B Öneri
 ÖNERİ 15
Kodon 804 mutasyonları ile ve de RET’in ikinci varyantı ile ilişkili MEN 2B fenotipi
aydınlatılıncaya kadar, bu hastalar ve mutasyon taşıyıcıları, tipik MEN 2B RET nedeni
olan mutasyonlar ile aynı şekilde tedavi edilmelidir. Derece C: Öneri
 ÖNERİ 16
Uyarı görevi, yetkin hasta tarafından (veya kanuni vasi vasıtasıyla) ideal olarak genetik
danışmanlık kapsamında aile fertlerinde kalıtsal RET mutasyon riski olduğunu anlatmak
için yerine getirilmelidir. Uyarıya hastalığın ciddiyeti ve mevcut tedavi ve önlem şekilleri
dahil olmalıdır. Hastanın bu uyarıyı potansiyel etkilenecek aile bireylerine yapması
kuvvetle önerilir, bu bireylere genetik danışmanlık fırsatı ve testler sağlanmalıdır. Ancak,
hekim mahrem genetik veya tıbbi bilgiyi hastanın izni olmadan açıklamamalıdır. Bir
hasta risk altındaki akrabalarını uyarmayı veya kanunen bağlı kişilere testlerin
sağlanmasını reddediyorsa, hekim yerel tıbbi etik komiteyi ve/veya kanuni sistemi
devreye sokabilir Derece: C Öneri
 ÖNERİ 17
Prenatal veya preimplantasyon seçenekleri konusunda danışmanlık çocuk doğurma
yaşında tüm RET mutasyon taşıyıcıları için düşünülmelidir. Derece: C Öneri
 ÖNERİ 18
MEN 2A ve MEN 2B veya FMTC kriterlerini tutturan bir ailede RET onkojeninin tüm
bölgesi negatif sekanslanmasına rağmen, risk altındaki akrabalar MTC için (boyun USG,
bazal ± stimüle* Ct ölçümü), PHPT ile ilişkili olarak (albuminle-düzeltilmiş kalsiyum
veya iyonize kalsiyum) ve/veya PHEO ile ilişkili olarak (serbest plazma metanefrinleri
ve normetanefrinleri, ya da 24-saatlik idrar metanefrinleri ve normetanefrinleri) aile
fenotipine göre periyodik olarak taranmalıdır. Tarama 1-3 yıllık peryodlarla en az 50
yaşına veya ailedeki hastalık başlangıç yaşından 20 yıl sonraya kadar hangisi daha geç
ise devam etmelidir. Derece: C Öneri
 ÖNERİ 19
Beş yaş öncesi profilaktik tiroidektomiye gidecek MEN 2A veya FMTC’li çocuklarda 3
yaş sonrasında iseler preoperatif Ct ve servikal US değerlendirmesi yapılabilirken, 5 yaş
sonrasında metastatik MTC olasılığı nedeniyle, klinik tedaviyi değiştirebileceğinden bu
değerlendirmeler kesin gereklidir. Üç yaş altında çocuklarda özellikle yaşamın ilk 6
ayında Ct değerleri yorumlanırken dikkat edilmelidir. Derece: B Öneri
 ÖNERİ 20
Altı aydan önce profilaktif tiroidektomiye gidecek MEN 2B’li çocuklarda preoperatif Ct
değerlendirmesi yapılabilir ama daha büyüklerde kesin yapılmalıdır. MEN 2B çocuklarda
servikal US mümkün olduğu kadar çabuk yapılmalıdır. Metastatik MTC ihtimali
olduğundan ve test sonuçları klinik tedaviyi değiştireceğinden bu testler önerilir.
Özellikle yaşamın ilk altı ayında olmak üzere üç yaş altında Ct değerleri yorumlanırken
dikkat edilmelidir Derece: B Öneri
 ÖNERİ 21
MEN 2A/FMTC çocuklarda 5 yaşın üstüne profilaktik tiroidektomi geciktirilmesine
karar verildiğinde :
A. Beş yaşa kadar bazal serum Ct testi ve servikal USG yıllık olarak, Derece B Öneri
B. Bu hastalarda Ct stimülasyon* testinin rolü daha az kesindir ama yapılabilir,
Derece: C Öneri
 ÖNERİ 22
PHEO için abdominal görüntüleme taraması, semptomların yokluğunda veya tümor
düşündüren biyokimyasal veri yokluğunda, acil PHEO ekarte etme gereksinimi dışında
önerilmez. Derece D Öneri
 ÖNERİ 23
Katekolamin fazlası ile uyumlu bulgu ve belirtiler veya adrenal kitle PHEO için
biyokimyasal test gerektirir. Derece B Öneri
 ÖNERİ 24
PHEO düşündürecek semptomların veya adrenal kitlenin yokluğunda, 8 yaşa kadar
MEN 2B ile ilişkili ve kodon 630 ve 634’deki RET mutasyon taşıyıcılarında, 20 yaşa
kadar diğer MEN 2A RET mutasyonlarında sürveyans (preoperative testler dahil) yıllık
plazma serbest metanefrinleri ve normetanefrinleri ya da metanefrin ve normetanefrinler
için 24 saatlik idrar toplanmasını içerir. Sadece FMTC ile ilişkili RET mutasyonlu
hastalar en az 20 yaşından sonra periyodik olarak taranmalıdır (Tablo 5). Genotip-fenotip
ayrımı için Derece B Öneri ve test sıklığı için Derece: C Öneri
 ÖNERİ 25
Anneye ve fetüse yüksek risk olduğundan, MEN 2 ile ilişkili RET mutasyonlu kadınlarda
hamilelik öncesi veya planlanmamış hamilelikte derhal biyokimyasal PHEO taraması
yapılmalıdır. Derece: B Öneri
Çocukluk PHPT’si (131-134) MEN 2’de nadirdir. PHPT’den etkilenen MEN 2A
hastalarının olduğu iki büyük çalışmada ortanca yaş 38’dir (133,134).
 ÖNERİ 26
PHPT için sürveyans, kodon 630 ve 634’deki RET mutasyon taşıyıcılarında 8 yaşa kadar,
diğer MEN 2A RET mutasyonlarında 20 yaşa kadar, sadece FMTC ile ilişkili RET
mutasyonlarında 20 yaştan başlamak üzere periyodik olarak albüminle düzeltilmiş
kalsiyum veya iyonize serum kalsiyum ölçümlerini içermelidir ( serum intakt-paratiroid
hormon [PTH] ile birlikte veya değil) (tablo 5). Derece: Genotip-fenotip ayrımı için B
Öneri ve Test sıklığ için C Öneri
 ÖNERİ 27
Minimal veya hafif serum Ct yükselmelerinin CCH, böbrek yetmezliği, ve otoimün
tiroidit gibi klinik durumlarda olabileceği akılda tutulmalıdır. Yüksek Ct düzeyleri
nontiroidal nöroendokrin neoplazilerden ve heterofilik antikorlardan kaynaklanabilir.
Yalancı düşük Ct düzeyleri heterofilik antikorlar varlığında ve ”hook effect” görülebilir.
Derece: B Öneri
 ÖNERİ 28
Optimum olarak, bir bireye zaman içinde aynı Ct tetkikini yapmak gerekir. Eğer tetkik
metodu değiştirilecekse, mümkünse her iki tetkik metodu için kan örnekleri alınmalı ve
temel değer tespit edilmelidir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 29
Laboratuvarlar klinisyenlere Ct ölçümünde kullanılan metodu, değişiklik yapılırsa metod
değişikliğini bildirmelidir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 30
Intakt tiroid glandı koşullarında, Ct değerleri en azından erişkinlerde cinsiyete spesifik
referans aralıklarında yorumlanmalıdır. Derece B Öneri
 ÖNERİ 31
Yaşı <3 olan çocuklarda normal serum düzeylerine dair sınırlı veri olduğundan ve
değerlerin erişkininkinden yüksek olabileceğinden küçük çocuklarda bu değerleri
yorumlamada dikkat sarfedilmelidir. Derece B Öneri
 ÖNERİ 32
Yaşamın ilk yılında profilaktik tiroidektomi olacak MEN 2B hastaları deneyimli bir
tersiyer bakım ortamında bu ameliyatı olmalı ve paratiroid fonksiyonunun korunması en
büyük öncelik olmalıdır. Derece C Öneri
 ÖNERİ 33
Lenf nodu metastazı veya boyutu 5 mm'den büyük tiroid nodüllerinin (herhangi bir yaşta)
klinik ve radyolojik kanıtı olmadığı sürece, ya da bir 6 >aylık bir çocukta serum bazal
serum Ct> 40 pg / mL olmazsa profilaktik VI. düzey santral boyun kompartmanı
diseksiyonu yaşamın ilk yılında profilaktik tiroidektomi olmuş MEN 2 B hastalarında
gerekli olmayabilir. Yukardakiler mevcutsa bu durum ileri tetkik ve tedavi gerektiren
daha kapsamlı hastalık düşündürmektedir (bakınız Şekil. 1). Derece E Öneri
 ÖNERİ 34
İlk 3-5 yıl içinde profilaktik tiroidektomiye giden MEN 2A veya FMTC hastalar bu
ameliyatı deneyimli bir tersiyer bakım ortamında olmalı, paratiroidin ve rekürren
laryegeal sinirin korunmasına büyük öncelik verilmelidir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 35
Herhangi bir yaşta lenf nodu metastazı veya boyutu >5 mm tiroid nodüllerine klinik ve
radyolojik kanıt olmadıkca yada bazal serum Ct> 40 pg / mL olmadıkca, ilk 3-5 yıl
içinde profilaktik tiroidektomi geçiren MEN 2A veya FMTC hastalarda profilaktik düzey
VI kompartman diseksiyonu yapılamamalıdır (bakınız Şek. 1). Derece E Öneri
 ÖNERİ 36
MEN 2A veya FMTC’de, herhangi bir yaşta klinik ya da radyolojik olarak lenf nodu
metastazı veya > 5mm tiroid nodülü kanıtı veya 6 aylıktan ileri yaşta serum bazal serum
Ct > 40 pg/ mL olması daha ileri değerlendirme ve tedavi gerektiren ilerlemiş hastalık
ihtimalini düşündürür. Derece B Öneri
 ÖNERİ 37
Asemptomatik MEN 2A ve > 5 yaşında FMTC olan hastalarda da ve asemptomatik > 1
yaşında MEN 2B olan hastalarda ameliyat öncesi bazal serum Ct ve boyun
ultrasonografisi yapılmalıdır. Derece B Öneri
 ÖNERİ 38
Eğer Yaşı > 5 olan asemptomatik MEN 2A ve FMTC ve yaşı >1 olan MEN 2B
hastalarında cerrahi öncesi bazal serum düzeyi Ct >40 pg/mL, ultrasonda >5mm tiroid
nodulleri veya şüpheli lenf nodları var ise ileri değerlendirme ve daha kapsamlı cerrahi
gereklidir. Derece B Öneri
 ÖNERİ 39
Ultrasonda tüm tiroid nodülleri <5 mm olan, serum Ct düzeyi <40 pg/mL olan, yaşı >1
bir MEN 2B hastasında total tiroidektomi önerilir. Derece A Öneri
 ÖNERİ 40
Ultrasonda tüm tiroid nodülleri <5 mm olan, serum Ct düzeyi <40 pg/mL olan yaşı >1
bir MEN 2B hastasında profilaktik lenf nod diseksiyonu kararına vardıracak yeterli veri
yoktur. Uzman kararına dayanarak eğer bu bölgelerde klinik veya radyolojik kanıtlanmış
metastaz yoksa- lateral boyun kompartmanı diseksiyonu olmadan profilaktik santral
boyun diseksiyonu (bunun en azından inferior paratiroid glandların
ototransplantasyonunu gerektireceğini tanımlayarak) yapılmasınının lehinde görüş
bildirmiştir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 41
Beş yaşından büyük serum düzeyi < Ct 40 pg / mL, boyun USG’de tüm tiroid nodülleri
boyutları <5 mm bir MEN 2A veya FMTC hastasında bir total tiroidektomi önerilir.
Bunun ne zaman yapılacağı ATA risk düzeyine dayanmaktadır. (Tablo 5 ve 6). Derece B
Öneri
 ÖNERİ 42
Beş yaşından büyük serum düzeyi < Ct 40 pg / mL, boyun USG’de tüm tiroid nodülleri
boyutları <5 mm bir MEN 2A veya FMTC hastasında profilaktik lenf nod diseksiyonu
önerilmez. Derece E Öneri
 ÖNERİ 43
Tiroid nodülü> 5mm veya serum Ct seviyesi >40 pg / mL olanlar da dahil olmak üzere
klinik ya da radyolojik bulguları metastatik MTC için şüpheli olan RET onkogen
mutasyonu olan hastalarda, şekil 2 de belirtildiği üzere ileri değerlendirme yapılmalıdır.
Derece B Öneri
 ÖNERİ 44
MEN 2B veya FMTC hastalarından alınan devaskularize normal paratiroid glandlar
boyundaki sternokleidomastoid kasına otogreftlenmelidir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 45
Kuvvetli PHPT aile öyküsü olan akrabalardan olan veya PHPT için anlamlı risk taşıyan
RET mutasyonu olan MEN 2A hastalarından alınan devaskülarize normal paratiroid
bezleri ön kola otogreftlenmelidir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 46
Akrabalarında FMTC olduğu düşünülen hem PHPT hem de FMTC için düşük riskli
MEN 2A ile ilişkili RET mutasyonlu hastalardan alınan devaskülarize paratiroid bezleri
ya önkola ya da sternokleidomastoid kasa otogreftlenebilir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 47
Men 2A'daki PHPT’nin cerrahi ile yüksek oranda biyokimyasal kür olması nedeniyle
eğer kısa hayat beklentisi veya aşırı cerrahi risk yoksa başlangıçta cerrahi tedavi medikal
tedaviye tercih edilir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 48
PHPT tanısı konuldu ise ilk tiroidektomi sırasında PHPT cerrahi tedavisi her zaman
yapılmalıdır. Cerrahi opsiyonlar, sadece görünür büyümüş glandların rezeksiyonu (ön kol
otograftı ile birlikte), bir veya bir parça in situ gland bırakarak subtotal tiroidektomi (ön
kol otograftı ile birlikte) ve ön kol otograftlı total paratiroidektomidir. Kalıcı
hipoparatiroidi için riskinden dolayı MEN 2A olan hastalarda bir veya daha fazla boyun
ameliyatı ve otograft fonksiyonundaki gecikme nedeniyle, önkol paratiroid otogreftleme,
başlangıçtaki PHPT cerrahisi ile yapılmalıdır. Dört gland belirgin biçimde anormal
olmadıkça ve in situ paratiroid kalması mümkün olmadığı durumlar hariç çoğu uzman
total paratiroidektomiden sakınır. Derece C Öneri
 ÖNERİ 49
Önceki tiroidektomi sonrası PHPT olduğu tespit edilen hastalar için, cerrahi tedavi
paratiroid cerrahiyi yönlendirmeli, ve bu cerrahi, preoperatif paratiroid lokalizasyon
tetkiklerinin bulgularına göre olmalıdır. Önkol paratiroid otogreftleme, daha önceden
bilinen fonksiyone bir ön kol paratiroid otogrefti olmadıkça, intraoperatif PTH değerleri
boyundaki ilave paratiroid glandları olduğunu düşündürse de her zaman yapılmalıdır.
Derece: C Öneri
 ÖNERİ 50
MEN 2A'da PHPT’yi kontrol etmek için tıbbi tedavi yüksek cerrahi mortaliteli, sınırlı
hayat beklentili veya bir ya da kür için daha fazla cerrahi girişim yapılmış persistan veya
reküran PHPT’si olan hastalarda düşünülmelidir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 52
Bu kılavuz FNA ve serum Ct testini içeren tiroid nodüllerine önerilmekte olan yaklaşımı,
tiroid nodülerini ele alan ATA kılavuzlarına yönlendirir (5). Ancak eğer bakılmışsa,
bazal veya stimüle* serum Ct düzeyi >100 pg/mL ise bu durum şüpheli MTC olarak
yorumlanır dolayısıyla ileri değerlendirme ve tedavi yapılmalıdır (Şek. 2). Derece A
Öneri
 ÖNERİ 53
MTC olduğu varsayılan (FNA veya Ct düzeyi MTC için tanısal veya şüpheli olduğunda)
hastaların preoperatif değerlendirmesi serumda bazal Ct, CEA, ve kalsiyum (albüminle
düzeltilmiş veya iyonize) ve RET protoonkojen analizlerini içermelidir. PHEO
preoperatif taraması MEN 2B ve mutasyonları RET 634 ve 630 kodonları mutasyonu
olanlarda 8 yaşına kadar, diğer RET mutasyonları olanlarda 20 yaşına kadar yapılmalıdır.
PHEO dışlanmasını aşağıdaki test sonuçlarından herhangi biri yapabilir: 1) negatif RET
protoonkojen analizi ve aile öyküsü; 2) negatif plazma serbest meta-nefrinleri and
normetanefrinleri, veya negatif 24-saatlik idrar metanefrinleri ve normetanefrinleri; 3)
negatif adrenal CT veya magnetik rezonans görüntüleme (MRI). Derece A Öneri
 ÖNERİ 54
MTC’li hastalarda ve plasma serbest metanefrinleri veya normetanefrinleri veya yüksek
24-saatlik idrar metanefrinleri veya normetanefrinleri yüksek olduğunda PHEO için MRI
veya CT ile adrenal görünüleme yapılmalıdır. Derece A Öneri
 ÖNERİ 55
MTC koşullarında, PHEO için rutin ekstra-abdominal görüntüleme endike değildir.
Derece E Öneri
 ÖNERİ 56
PHEO uygun preoperative hazırlık sonrası, MTC veya PHPT cerrahisi öncesi cerrahi
olarak veya tercihan laparoskopik adrenalektomi ile rezeke edilmelidir. Derece A Öneri
 ÖNERİ 57
Sadece bir adrenal kaldığında veya bilateral PHEO varlığında kortikal koruyucu adrenal
cerrahi, cerrahi gerektiren hastalarda düşünülebilir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 58
Preoperatif boyun ultrasonu, FNA veya Ct düzeyi MTC için tanısal veya şüpheli
olduğunda tüm hastalarda önerilir. Derece A Öneri
 ÖNERİ 59
Preoperatif göğüs CT, boyun CT ve üç fazlı kontrastlı multidetektör karaciğer CT veya
kontrastlı MRI, lokal lenf nodları saptandığında (N1) veya serum Ct > 400 pg/mL
olduğunda tüm MTC şüpheli hastalara önerilir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 60
FNA ve / veya Ct düzeyi MTC için tanı veya şüpheli hastalarda, MTC metastaz taraması
için FDG PET görüntüleme ve somatostatin reseptör görüntüleme rutin ilk tarama olarak
tavsiye edilmez. Derece E Öneri
 ÖNERİ 61
Fizik muayene ve US ile servikal lenf nodu metastazı veya uzak metastaza dair hiçbir
kanıt saptanamayan şüpheli lokal ileri yayılım olmayan bilinen veya yüksek derecede
şüpheli MTC olan hastalarda total tiroidektomi ve profilaktik santral kompartman boyun
diseksiyonu (derece VI) yapılmalıdır. Derece B Öneri
 ÖNERİ 62
Santral kompartmanda bölgesel lenf düğümlerine sınırlı şüpheli lokal metastatik MTC
hastalarında (lateral boyun kompartmanlarında normal US incelemesi ile) uzak metastaz
olmadığı (ekstraservikal) veya sınırlı uzak metastaz olduğu koşullarda total tiroidektomi
ve düzey VI kompartman diseksiyonu yapılmalıdır. Bitişik paratrakeal orta
kompartmanda lenf nodu metastazı bulunması halinde çalışma grubunun azınlıkta
kalanları profilaktik lateral boyun diseksiyonu lehinde tercih bildirmiştir. Derece B Öneri
 ÖNERİ 63
Santral ve lateral boyun bölümlerinde bölgesel lenf düğümlerine şüpheli veya sınırlı lokal
metastatik hastalığı olan MTC hastalarında (lateral boyun kompartmanlarında US ile
görünür lenf nod metastazları) uzak metastaz olmadığı veya sınırlı uzak metastaz olduğu
koşullarda total tiroidektomi, santral (düzey VI) ve lateral boyun ( düzey IIA, III, IV, V)
diseksiyonu yapılmalıdır. Derece B Öneri
 ÖNERİ 64
Uzak metastatik hastalık varlığında daha az agresif boyun cerrahisi santral boyun
morbiditesini önlemek için lokorejyonal hastalık kontrolünü sağlarken, paratiroid
fonksiyonu ve yutma, konuşmayı korumak için uygun olabilir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 65
İleri yerel veya uzak hastalık varlığında, paratiroid fonksiyonunu yutmayı, konuşmayı
korumak amacıyla lokal hastalık kontrolü sağlamak için daha az agresif boyun cerrahisi
uygun olabilir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 66
İleri derecede uzak metastazı olan hastalarda da ağrı veya trakeal bası kanıtı varsa ve
hava yolunu korumak için ihtiyaç olduğu zaman palyatif bir boyun operasyon gerekli
olabilir. Aksi halde, yüksek hacimli ekstra servikal hastalık ortamında, boyun hastalığı
gözlenebilir ve cerrahi ertelenebilir (Çalışma Grubu fikir birliğine varamamıştır) Derece:
C Öneri
 ÖNERİ 67
MTC olan hastalar için 0,5 ve 2,5 mIU/L arasında hedef serum TSH seviyeleri ile
baskılayıcı T4 tedavisi yerine replasman önerilmektedir. Derece B Öneri.
 ÖNERİ 68
Çalışma grubu arasında oybirliği ile anlaşma olmamasına rağmen, şu anda sporadik
MTC tümörler rutin olarak somatik RET mutasyon açısından değerlendirilmesi
gerekmemektedir. Derece D öneri.
 ÖNERİ 69
Ameliyat sonrası, TNM sınıflandırması (Tablo 4) ve ameliyat sonrası Ct seviyesi ve Ct
ve CEA DT gibi diğer faktörlerin, MTC olan hastaların sonucunu tahmin etmeye ve
uzun süreli takiplerini planlamaya yardımcı olmak için kullanılması gerekir (Şekil 3 ve
5). Derece C Öneri.
 ÖNERİ 70
Hemitiroidektomi sonrası tanı alan MTC hastalarına (mikroskopik MTC olanlar dahil)
RET onkogen testleri, serum Ct ölçümü ve boyun US yapılmalıdır. Derece A Öneri.
 ÖNERİ 71
Ek testler ve tedavi (tamamlayıcı tiroidektomi ve santral lenf nodu diseksiyonu dahil)
histolojik olarak multisentrik tümörü, CCH, organ dışı uzantısı veya pozitif cerrahi sınır
gösteriyorsa boyun US’de karşı taraf tiroid lobunda, veya santral veya lateral boyun
bölümlerinde lokal hastalık şüphesi olduğunda; RET mutasyonu pozitif iken; veya aile
öyküsü MEN 2 olduğunda önerilmelidir (Şekil 2). Derece B Öneri.
 ÖNERİ 72
Hemitiroidektomi ile tedavi edilmiş, CCH’sı olmayan, negatif cerrahi sınır ve boyun
US’de persistan hastalık için hiçbir şüphe olmayan hastaların tiroide sınırlı unifokal
intratiroidal sporadik MTC’de, veya bazal serum Ct eğer cerrahiden sonra 2 aydan fazla
referans aralığının üst normal seviyesinin altında ise ek cerrahi olmadan izlem yapılabilir
(Şekil 5). Normal referans aralığı üzerinde bir bazal serum Ct olanlara (genellikle
tamamlayıcı tiroidektomi ve santral lenf nodu diseksiyonu dahil) ek testler ve tedavi
yapılmalıdır (Şekil 2). Derece B Öneri.
 ÖNERİ 73
MTC serum tümör belirteçleri (Ct ve CEA) postoperatif 2-3 ayda ölçülmelidir. Derece B
Öneri.
 ÖNERİ 74
Ameliyat sonrası bazal serum Ct belirlenemeyen düzeyde olduğunda sürekli veya
tekrarlayan rezidüel hastalık riski düşüktür ve diğer testler ve görüntüleme teknikleri
hemen gerekli değildir ve hasta uzun süreli takibe alınabilir. Boyun US bir temel
değerlendirme olması amacıyla yapılabilir. Derece E Öneri.
 ÖNERİ 75
Saptanabilir serum Ct düzeyleri <150 pg/mL olan ameliyat sonrası MTC hastalarının
boyun US ile değerlendirilmesi gerekir. Derece B Öneri.
 ÖNERİ 76
Boyun US’na ek olarak, tespit edilebilir serum Ct düzeyleri <150 pg/mL olan ameliyat
sonrası MTC hastalarda, bu çalışmalar genelde olumsuz olsa bile gelecekte karşılaştırma
için temel inceleme olarak hizmet etmesi için ek görüntüleme düşünülebilir. Alternatif
olarak, bu ek görüntüleme ertelenebilir ve sonradan zaman içinde serum Ct artışı olursa
uygulanır. Derece C Öneri.
 ÖNERİ 77
Lokal nüks veya persistan MTC için cerrahi rezeksiyon uzak metastazı olmayan veya
minimal uzak metastazı olan hastalarda santral (düzey VI) veya lateral (IIA, III, IV, V
düzeyleri) boyun bölümlerinde görüntüleme veya biyopsi pozitif olan kompartman
diseksiyonunu içermelidir. Eğer o kompartmanda daha önce geniş cerrahi yapımadı ise
sadece gross metastatik lenf nodlarının kaldırılması veya diğer sınırlı işlemlerden
kaçınılmalıdır. Derece B Öneri.
 ÖNERİ 78
Daha önce seviye VI kompartman diseksiyonu yapılmamış ölçülebilir bir Ct düzeyi olan
tiroidektomi yapılmış hastada rezidüel anatomik olarak tanımlanabilir hastalık (boyun US
ve BT) yokluğunda ampirik santral kompartman diseksiyonu düşünülebilir ama
tartışmalıdır. Derece C Öneri.
 ÖNERİ 79
Boyun US’na ek olarak, serum Ct düzeyleri 150 pg/ml olan ameliyat sonrası MTC
hastalara (Fig. 3) uzak metastazları değerlendirmek için ek görüntüleme teknikleri
yapılmalıdır. Derece B Öneri.
 ÖNERİ 80
Serum Ct düzeyleri 150 pg/mL, tehlikeli olmayan küçük (<1 cm) lokal lenf nodu
metastazı ve uzak metastaz bulgusu olmayan ameliyat sonrası MTC hastalarda, acil
müdahalenin yararı bilinmemektedir ve bu lenf nodları gözlenebilir ya da görüntünün
bulunduğu kompartman ya da biyopsi pozitif bölümler yeniden ameliyatla diseksiyona
tabi tutulabilir. Derece C Öneri.
 ÖNERİ 81
Serum Ct düzeyleri 150 pg/mL, asemptomatik ve tehlikeli olmayan ve uzak metastazı
olan, küçük (<1 cm) lokal metastatik hastalığı olan ameliyat sonrası MTC hastalarda
lokal hastalığa yönelik acil müdahalenin yararı bilinmemektedir ve bu lenf nodları
gözlemlenebilir. Derece C Öneri.
 ÖNERİ 82
Serum Ct düzeyleri 150 pg/ mL, semptomatik ve/veya >1 cm ilerleyici lokal hastalığı
olan ameliyat sonrası MTC hastalarında lokal tedavi (örneğin, ameliyat), semptomatik
uzak metastazı olanlarda ise, klinik çalışmalar ve cerrahi, EBRT, perkütan girişimler ve
hepatik embolizasyon gibi palyatif tedaviler düşünülmelidir. Derece B Öneri.
 ÖNERİ 83
Rutin sitotoksik kemoterapi kullanımı MTC hastalarında teşvik edilmelidir. Bu klinik
çalışmalara müsait olmayan veya kalıcı veya tekrarlayan metastatik MTC tedavisi altında
aşağıda tartışılmış diğer palyatif tedavilere uygun olmayan hızla ilerleyen hastalığı olan
seçilmiş hastalarda düşünülebilir. Derece E Öneri
 ÖNERİ 84
Somatostatin analogları tümör büyümesini kontrol etmek için etkisizdir ve genellikle bu
amaç için kullanılmamalıdır. Derece F Öneri.
 ÖNERİ 85
Ameliyat sonrası radyoaktif iyot epitelyal hücre kökenli diferansiye tiroid kanseri birlikte
olmadığında MTC olan hastalar için tavsiye edilmez. Derece E Öneri.
 ÖNERİ 86
Biz reoperasyon öncesi ampirik karaciğer veya akciğer biyopsisi, hepatik ven
örneklemesi, sistemik vasküler örnekleme veya hepatik anjiyografinin rutin kullanımını
önermiyoruz. Bu tanı yöntemleri bütün halinde de kısıtlı kullanılmalıdır. Derece D Öneri.
 ÖNERİ 87
Aktif tedavi en sık, beyin metastazı, yaklaşan veya aktif merkezi sinir sistemi basısı, hava
yolu basısı, semptomatik lezyonlar, hormonal salgı ve bir ağırlık taşıyan kemiklerde
yaklaşan veya aktif kırık gibi kritik yerlerde lezyonu olan hastalarda endikedir. Derece A
Öneri
 ÖNERİ 88
Anatomik görüntüleme ya da Ct ve CEA DT> 2 yıl ile belirlenen, stabilden yavaş
ilerleyiciye kadar değişen küçük hacimli metastatik hastalığı olan asemptomatik hastalar,
tipik olarak sistemik tedaviye ihtiyaç duymazlar ve bu tedavinin başlatılması kararı
sadece hasta ile ayrıntılı bir tartışma sonrasında verilmelidir. Derece E Öneri.
 ÖNERİ 89
Anatomik görüntüleme veya 2 yılın altında biyokimyasal DT ile hızla ilerleyen hastalığı
olan hastalar, ideal olarak iyi tasarlanmış bir klinik çalışma kapsamında tedavi
düşünülmelidir. Derece B Öneri.
 ÖNERİ 90
Postoperatif negatif görüntüleme ile saptanabilir bazal serum Ct düzeyleri olan hastalarda
DT belirlemek için başlangıçta yaklaşık olarak her 6 ayda bir bazal Ct ve CEA düzeyleri
elde olmalıdır. Bu tümör belirteçlerinin ve fizik muayenenin devam eden takibi en kısa
DT’nin dörtte biri veya yıllık, hangisi daha sıksa (yani en kısa DT 24 ay ise 6 ayda bir
hasta takibi) olmalıdır. Derece B Öneri.
 ÖNERİ 91
Postoperatif negatif görüntüleme ile saptanabilir bazal serum Ct düzeyleri olan hastalarda
eğer önceki anatomik görüntüleme değerlendirilmesinden bu yana Ct veya CEA büyük
ölçüde yükselirse boyun US yapılmalıdır. Bunu yapmak için gerekli Ct yüksekliği
genellikle bazal serum Ct seviyesine ve klinik duruma bağlıdır, fakat % 20’den fazla
%100’e kadar oranında yükseklik bu değerlendirmeyi gerektirebilir. Eğer serum Ct >150
pg/ mL ise sistemik görüntüleme de tekrarlanmalıdır (Şekil 5). Derece C Öneri.
 ÖNERİ 92
EBRT boyun tümör odakları aşırı morbidite olmadan rezeke edilebilecek hastalarda
cerrahinin yerine kullanılmamalıdır. Derece E Öneri
 ÖNERİ 93
Gros inkomplet rezeksiyon yapılmış hastalarda (R2 rezeksiyon) boyun ve mediastene
postoperatif EBRT endike olabilir. EBRT’den sonra yeniden ameliyatın (büyük ablatif
prosedürler dışında) çok daha zor ve güvenli ya da teknik olarak mümkün olmayabileceği
için, EBRT başlamadan önce, hekimler daha önceden optimal cerrahinin yapılmış
olduğundan emin olmalıdır. Derece B Öneri.
 ÖNERİ 94
Boyun ve mediastene ameliyat sonrası adjuvan EBRT santral kompartman (düzey VI) ve
bir veya her iki lateral boyun bölümlerinde (seviyeleri 2A-V) orta ve yüksek hacimli
hastalığı nedeniyle yapılan cerrahi sonrası mikroskopik pozitif cerrahi sınıra (lara) (R1
rezeksiyon) sahip bulunan hastalarda düşünülebilir. Uzak metastaz yokluğunda postoperatif
serum Ct saptanabildiğinde ekstra nodal yumuşak dokuya tümör uzantısı olan
orta yüksek hacimli hastalık varlığında margin-negatif (R0) operasyon geçirmiş gibi
görünenlerde EBRT düşünülebilir. Hekimler EBRT yapmadan önce en uygun şekilde
cerrahi yapılmış olduğundan emin olmalıdır. Derece C Öneri
 ÖNERİ 95
Boyuna postoperatif adjuvan EBRT gros veya mikroskopik pozitif sınır veya ekstranodal
yumuşak doku uzantısı ile orta veya yüksek hacimli boyun hastalığı yokluğunda, serum
Ct düzeyindeki kalıcı yüksekliği tedavi etmek amacıyla yapılmamalıdır. Derece E Öneri
 ÖNERİ 96
İzole veya sınırlı beyin metastazı olan hastalarda cerrahi rezeksiyon düşünülmelidir.
Cerrahiye uygun olmayan beyin metastazlarında EBRT (stereotaktik radyocerrahi dahil)
endike olabilir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 97
Spinal kord basısı olan hastalar acil glukokortikoid tedavisi, cerrahi değerlendirme ve
sonrasında radyasyon onkolojisi konsültasyonu gerektirir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 98
Ağırlık taşıyan kemik metastazlarında kırık veya yaklaşan kırık varlığında cerrahi
endikedir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 99
EBRT ağrılı kemik metastazlarının tedavisinde düşünülmelidir ve cerrahi için aday
olmayan klinik olarak anlamlı lezyonlarda, özellikle eğer hastalık progresyonu
göstermişse veya ilerleyerek komşu yapıları tehdit ediyorsa endikedir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 100
EBRT inkomplet rezeke edilmiş kemik metastazı varlığında postoperatif verilebilir.
Derece C Öneri
 ÖNERİ 101
Minimal invaziv perkütan yöntemler (tek başına veya birlikte) özellikle ağrılı kemik
metastazları, özellikle başarısız olanlar ya da cerrahi veya EBRT için aday olmayanlar
için düşünülmelidir. Derece C Öneri.
 ÖNERİ 102
Acil bir tehdit oluşturmayan asemptomatik küçük kemik metastazları takip edilebilir.
Derece C Öneri
 ÖNERİ 103
Kemik metastazları olan MTC durumunda bifosfonat kullanımına ne taraftar ne de karşı
olunabilir. Derece I Öneri
 ÖNERİ 104
İlerleyici akciğer veya mediastinal lezyonlar için klinik çalışmalar ya da fokal tedavi
düşünülmelidir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 105
Büyük, ilerleyici ya da ishal veya ağrı gibi belirtiler ile ilişkili karaciğer metastazları için
aktif tedavi düşünülmelidir. Tedavi yöntemi sıklıkla tedavi gerektiren lezyonların sınırlı
ya da birden fazla ve yaygın olup olmadığına bağlıdır. Derece B Öneri
 ÖNERİ 106
Cerrahi dahil palyatif tedavi, ağrı, mekanik bası, ya da hormonal salgı nedeni olan
semptomatik lezyonlar için düşünülmelidir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 107
Standart kemoterapi ajanlarının kullanımı düşük yanıt oranları ve klinik çalışmalara giren
umut verici yeni bileşiklerin geliştirilmesi ve mevcut diğer tedavi seçenekleri nedeniyle
sürekli veya tekrarlayan MTC olan hastalarda ilk basamak tedavi olarak
düşünülmemelidir. Derece D Öneri.
 ÖNERİ 108
Radyo-labeled moleküller ile tedavi ideal olarak iyi tasarlanmış bir klinik araştırmada,
seçilmiş hastalarda düşünülebilir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 109
İlerlemiş MTC’si olan hastalar için etkinliği kanıtlanmış sistemik bir tedavinin olmaması
göz önüne alındığında, hekimler iyi tasarlanmış klinik çalışmalar içine hastalarının
katılmalarını kolaylaştırmaya yüksek öncelik vermelidir. Derece C Öneri.
 ÖNERİ 110
MTC varlığında ishal frekans ve miktarını azaltmak için tedavi uygulanmalıdır. Başlangıç
tedavisi antimotilite ajanlarını içermelidir. Alternatif tedaviler somatostatin analogları ve
seçilmiş vakalarda cerrahi ve kemoembolizasyon gibi lokal tedavileri içerebilir. Derece C
Öneri
 ÖNERİ 111
Klinisyenler MTC kaynaklı tümöral ACTH üretimine bağlı Cushing sendromu ve/veya
CRH için yüksek bir farkındalığa sahip olmalıdır. Derece C Öneri
 ÖNERİ 112
Cushing sendromu olan MTC’li hastalar genellikle kötü prognoza sahipken, yaygın
metastatik MTC ortamında bile tedavi düşünülmelidir çünkü sendrom şiddetli ve
zayıflatıcı olabilir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 113
MTC’den kaynaklanan Cushing sendromu tümöre ve Cushing Sendromuna yönelik
medikal tedavi veya bilateral adrenalektomi ile multimodal bir şekilde tedavi edilebilir.
Tedavi seçimi MTC’nin şiddeti ve stabilitesine ve Cushing Sendromunun medikal
tedaviye verdiği cevabı içeren çok sayıda faktöre bağlı olabilir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 114
Tam bir biyokimyasal kür elde edilmiş MTC olan hastalara uzun süreli biyokimyasal
izlem yapılmalıdır. Derece B Öneri
 ÖNERİ 115
Tam bir biyokimyasal kür sağlanmış MTC hastaları için uzun süreli biyokimyasal izlem
yıllık serum Ct ölçümünü içermelidir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 116
Persistan MTC’si olan hastalar anamnez ve fizik muayene ile birlikte Ct ve CEA
düzeyleri ölçülerek izlenmelidir. Takipte anatomik görüntüleme zamanlaması bu testlerin
göreli stabilitesi, semptomların varlığı ya da yokluğu ve bilinen veya muhtemel
metastatik odakların yerlerine göre belirlenmelidir. Derece C Öneri
 ÖNERİ 117
Ameliyat sonrası saptanabilir bazal serum Ct düzeyleri olan hastalar DT’lerini belirlemek
için yaklaşık olarak her 6 ayda bir bazal Ct ve CEA seviyeleri elde edilmelidir. Bu tümör
belirteçleri ve fizik muayene en kısa DT’nin dörtte birinde veya yıllık hangisi daha sık ise
devam edilmelidir (yani, en kısa DT 24 ay ise her 6 ayda bir hasta takibi). Derece C Öneri
 ÖNERİ 118
Postoperatif dönemde ölçülebilir bazal serum Ct seviyeleri olan hastalarda önceki
anatomik görüntüleme değerlendirmesinden beri Ct ve CEA gittikçe arttıyorsa boyun US
yapılmalıdır. Bu eylemi tetiklemek için gerekli genellikle Ct yüksekliği tipik olarak bazal
serum Ct ve klinik duruma göre değişir, fakat %20-100’den fazla yükseklik bu
değerlendirmeyi gerektirebilir. Eğer serum Ct> 150 pg/mL ise sistemik görüntüleme de
tekrarlanmalıdır. Derece C Öneri
 ÖNERİ 119
Profilaktik tiroidektomi sonucunda MTC bulgusu olmadığı gösterildikten sonra MTC
gelişme riski düşüktür ve bu hastaların takiplerinin nasıl olması gerektiği net değildir.
CEA’ya bakmadan bazal serum Ct’nin yıllık ölçümü yapılabilir. Uzun bir süre takip
sonrasında hastalık bulgusu yoksa daha az sıklıkla kontroller yapılabilir. C Derece Öneri
 ÖNERİ 120
Stümülasyonlu serum Ct testi ölçülemeyecek bazal Ct değerlerine rağmen düşük düzeyde
rezidüel hastalığı tespit edebilir. Bu kadar küçük hastalığın lokalize edilebilmesi veya
tedavi edilebilmesi şu an için mümkün değildir ve bu nedenle bu takip testi
önerilmemektedir. D Derece Öneri.
 ÖNERİ 121
Serum Ct’ye oranla artmış CEA düzeyleri MTC ile ilgisi olmayan bazı nedenler dahil
bazı nedenlerden kaynaklanabilir, bunlar klinik değerlendirmeye uygun olarak dikkate
alınmalı ve değerlendirilmelidir. C Derece Öneri
 ÖNERİ 122
Kaşıntıyı azaltmak için LPA’da semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Derece C Öneri
GELECEKTEKİ ÇALIŞMALAR İÇİN YÖNERGELER
Gelecekteki araştırmalar için yönergeler şunlardır:
1) Profilaktik cerrahi zamanı dahil kişiselleştirilmiş takip ve tedavi önerileri sunabilmek
için spesifik RET mutasyonları ile ilgili kanser fenotipinin aydınlatılması (özellikle
bileşen özelliklerinin yaşa bağlı penetransı). Bu sorular en iyi şekilde çok sayıda hastayı
toplayabilen uluslararası bir konsorsiyumda cevaplandırılacaktır. Sadece FMTC’ye neden
olan gerçek mutasyonlar olup olmadığı veya bu mutasyonların PHEO ve PHPT için daha
düşük bir penetrans sağladıklarını cevaplamak için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.
2) Potansiyel değiştirici genler ve klinik fenotip üzerinde RET içindeki ''polimorfizmleri”
tanımlanması (350-356).
3) MEN 2 fare modelleri geliştirilmesi.
4) Yeni tedaviler bulmak için MTC biyolojisindeki RET sinyal yollarının rolünün, tümor
oluşumu ve ilerlemesi de dahil olmak üzere, ortaya konulması (357-359).
5) Her hücrede ''germline'' mutasyon durumunun bulunduğu kabul edildiğinde tümörlerin
doku seçicilik nedenlerinin açıklanması.
6) MEN 2’nin önlenmesi ve tedavisinde RET veya sinyal döngüsünü gen, mRNA ve/veya
protein düzeyinde hedeflemenin potansiyel rolünü belirleme (359).
MTC’yi önlemek için cerrahi dışı yöntemlerin yokluğunda, MEN 2 ve FMTC’de
profilaktik tiroidektomi için en uygun zamanlama ve özellikle ameliyatın güvenle
geciktirilebileceği ve böylece risklerin en aza indirilebileceği hasta alt gruplarını
tanımlayabilir parametrelerin belirlenmesi ileri çalışmalarla çözülebilecek bir sorun
olmaya devam etmektedir. Merkezi boyun diseksiyonlarından güvenli kaçınmaya izin
verebilecek kriterlerin geliştirilmesi hipoparatiroidi ve rekürren laringeal sinir
yaralanmaların sayısını azaltabilir. Bu çocuklarda özellikle nadir MEN 2B hastalar için
yaşamın ilk 12 ayında, her Ct analizde normal Ct aralığının oluşturulması ve
raporlanması ihtiyacını içerir. Küçük çocuklarda şüpheliyi benign lenf nodlarından ayırt
etmek için boyun US nasıl en iyi şekilde gerçekleştirilir ve yorumlanırı öğrenmek için
eğitim fırsatları araştırılmalıdır. Bu gibi nadir durumlar için merkezi yönlendirme
merkezlerinin geliştirilmesi ve tanınması olasılıkla yararlı olacaktır, ancak tıp ve sağlık
sigortası toplulukları bu yönlendirme merkezlerini onaylarsa pratik olacaktır. MTC’nin
MEN 2B’li çocukların yüksek bir oranında hem erken metastazlar hem de geç tanı
nedeniyle tedavi edilemediği gerçeği radikal cerrahi ötesinde etkili bir tedaviye ihtiyaç
olduğunu göstermektedir.
Oluşmuş bir MTC’de, ameliyat öncesi metastatik taramanın optimal ölçüsü belirsizdir.
Tüm hastalarda ameliyat öncesi önemli bir metastaz taramasına gerek var mı yoksa bu
değerlendirme postoperatif Ct seviyesine göre daha ileri potansiyel bir değerlendirme için
minimize edilmeli midir? Daha eksiksiz bir preoperatif değerlendirme kabul edilir ise,
boyun hastalığının düzeyi, serum Ct düzeyi, ya da her ikisine mi dayalı olmalıdır?
Metastatik MTC’yi tedavi etmek için radyoimmünoterapi ve aşı tabanlı tedaviler gibi
yeni stratejiler değerlendirilmektedir. Son zamanlarda reseptörlerin veya intrasellüler
kinazların fonksiyonunu inhibe eden bileşiklerin kullanımına yönelik ilgi oluşmuştur.
Kanserin patogenezi veya ilerlemesine katılan özgüllüğünün az ya da çok olan kinazları
bloke eden bileşikler geliştirilmiştir. MTC’de en belirgin kinaz hedefi hem ailesel
olgulardaki hem de sporadik vakaların % 40-50’sindeki kritik rolü nedeniyle RET’dir.
RET kinaz aktivitesini doğrudan bloke eden veya sonraki alt sinyal moleküllerini bloke
eden moleküllerin, MTC hücre çoğalmasını inhibe ettiği ve aktif peptidlerin üretimini
azalttığı gösterilmiştir (360-362).
Terapötik müdahale için diğer hedefleri vasküler endotelyal büyüme faktörü ve
reseptörleri gibi kanserli hücrelerin büyümesi ve/veya kan damarı oluşumunu
kolaylaştıran proteinler oluşturmaktadır. Şu anda, birkaç kinaz inhibitörü klinik
çalışmalarda değerlendirilmektedir ve ön kanıtlar önemli klinik yararları olabileceğini
göstermektedir (363). Ancak bu çalışmaların kesin sonuçları ve yeterli takip gözlem
sürelerine ihtiyaç vardır. Ayrıca, bu hedefe yönelik tedavilerin çoğu sitoredüktif olmak
yerine daha ziyade muhtemel sitostatiktir. Klinik stabilite ilerleyici hastalığı olan
hastalarda önemli olmakla birlikte, çoğu klinik çalışma komplet ve parsiyel tümör
remisyonlarını (maksimum tümör uzunluğunun >% 30’dan fazla azalması olarak
tanımlanır) algılamak için tasarlanmış RECIST kriterlerine dayanmaktadır. Ayrıca, bu
tedavilerin önemli kısa ve/ veya uzun vadeli toksisiteleri vardır. Bu nedenle, bu yeni
bileşiklerin klinik olarak önemli ölçümler (progresyonsuz sağkalım, hastalığa özgü
sağkalım, genel sağkalım ve yaşam kalitesi) açısından değerlendirilmesi için klinik
araştırma tasarımı ve analizi için yeni yaklaşımların gerekli olması muhtemeldir.
Gelecekteki majör sıkıntılar olasılıkla tek ajan-hedefe yönelik tedavilerin her derde deva
olmayacağı ve tümörlerin sinyal yollarındaki bu bloklardan kaçarak sonunda ortaya
çıkma ve ilerleyici bir hastalık haline gelme olasılığıdır. Bu nedenle kombine veya ardışık
tedaviler gerekebilir.
Başka bir endişe hedefe yönelik tedavilerin aslında tümör üzerinde baskı yaparak,
devamlı hayatta kalma ve büyümeleri için alternatif mekanizmalar bulmaları ve bu
nedenle daha agresif tümör davranışı veya dedifferansiyasyon geliştirmelerini teşvik
edebileceğidir. Ayrıca, tümör hacminde azalma görülebilir iken, bu bileşiklerin birçoğu
büyük olasılıkla tümörün stabilizasyonuna neden olur ve bu nedenle tedavinin optimum
süresi bilinmemektedir. Gerçekçi olarak, metastatik MTC’li hastalar yaşamlarının geri
kalanı için bir sistemik tedavi almakla karşı karşıya kalabilir ve bu yolların uzun vadeli
engellenmesinin etkileri henüz bilinmemektedir. Etkili bir sistemik tedavinin ya da tolere
edilebilir kombinasyon tedavilerinin ortaya çıkması, iyi seçilmiş hastalarda birincil tedavi
için bir seçenek olarak veya cerrahiye adjuvan tedavi olarak potansiyel kullanımına yol
açabilir.
Avicenna isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 11-15-2019, 19:53   #2
StevIcople
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Citalopram Propecia StevFame

Valacyclovir 500 Mg Kamagra Chewable 100 Mg Canada Buy Amitriptyline 50 Mg With Paypal orderviagra levitra Cephalexin Vs Keflex
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 11-18-2019, 00:06   #3
JamesFup
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart f26xmba l61fvl

Wonderful info. Appreciate it!
<a href="http://tabse-augmentin.com/">Augmentin Dose For Ear Infection</a>
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 11-18-2019, 08:53   #4
Antwanbus
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart o91phex j82cnc

You've made your position pretty well.! <a href="http://allopurinolmsnrxmsnrx.best/">Allopurinol And Probenecid Drug Interaction</a>
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 01-15-2020, 17:54   #5
LesMync
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Canada Pharmacies LesMync

Cialis 5mg Filmtabletten Bestellen Chitosan Cialis Acquisto Sicuro cialis tablets for sale Viagra Mg Sildenafil 25 Mg Online Bestellen
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 01-16-2020, 12:13   #6
StevIcople
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Viagra 20 Ans StevFame

Biaxin 500 Mg Amoxil 500 Mg Tadalafil Overnight Delivery online cialis Does Alcohol Counteract Amoxicillin
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 01-17-2020, 12:27   #7
Mataxonna
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Levitra 20mg 30 Tablet Mataxonna

Cialis Lyon Cialis Mejor Que Viagra cialis Viagra E Cialis Effetti Collaterali
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 01-17-2020, 16:57   #8
Kelethelt
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Low Cost Viagra Generic Kelethelt

Levitra Folgen Buy Plavix 75 Mg Uk Nombre Generico Viagra Cialis Lilly Brand Cialis
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 01-20-2020, 06:20   #9
Mataxonna
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart What Is Ic Cephalexin Mataxonna

Cialis Generico Disfuncion Erectil Kamagra Oral Jelly Vrouwen Cialis Sans Ordonnance Amoxicillin Pharmacie Gracieux Ans Levitra 10 Mg Prezzo Precios Cialis 10 Mg
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 01-27-2020, 01:29   #10
Mataxonna
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Cialis Sin Receta En Espana Mataxonna

But Lexapro Without A Script Buy Cialis Comparatif Cialis Levitra <a href=http://cialibuy.com>generic 5mg cialis best price</a> Cialis Mezza Pastiglia
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
ata kılavuzu, medüller tiroid kanseri, önerileri, tedavisi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Migren tedavisinde yeni yöntem medihaber Türkiye ve Dünyadan Sağlık Haberleri 6 08-08-2020 15:54
Amlodipin (Hipertansiyon tedavisinde) drblood Reçete Defteri 0 08-15-2010 14:10
Sağlıklı beslenme önerileri drblood Türkiye ve Dünyadan Sağlık Haberleri 1 05-18-2010 02:59
Son hafta önerileri? drblood Motivasyon - Danışmanlık 2 04-10-2010 23:00
Mavi Gözlerin Arkasında Tek Bir Ata Var.. drjuice Aktüel / Gündem / Haberler 0 02-12-2010 12:47


Şu Anki Saat: 17:12


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com