www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > DHY (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) / Mecburi Hizmet > DHY / Mecburi Hizmet > DHY Genel Paylaşım Sorunlar

DHY Genel Paylaşım Sorunlar Genel sorunlarinizi ve sorularinizi burada paylasabilirsiniz...

6006 (1 Kayıtlı Ve 6005 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 02-28-2012, 01:44   #1
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.140
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart Mecburi Hizmet Uygulaması: Sorular Ve Yanıtları

Hazırlayan:
Av. Mustafa GÜLER
TTB-Hukuk Bürosu

SORU 1:

Eşin tıp dışında herhangi bir alanda özel bir üniversitede akademisyen(yard doc, doc vs) olarak çalışması durumunda eş durumundan tayin söz konusu olabilir mi?

YANIT 1:

Hekimlerin eş durumu nedeniyle atama ya da nakil talebinde bulunması halinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 20 ve 21. maddelerine göre işlem yapılır. Yönetmeliğin 21. Maddesinin 10. Fıkrasına göre Eşi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar(ın) … eşinin bulunduğu yerlere atanma talepleri bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.”
Bu hükme uygun olarak, eşi özel bir üniversitede ve tıp dışı bir alanda olsa da öğretim üyesi olanların eş durumu nedeniyle atama/nakil talepleri kabul edilmektedir.SORU 2:

Mecburi hizmette eş durumundan neden eşlerden birisi asistan veya öğretim görevlisi olanların dışında kalanlar yararlanamıyor ?

YANIT 2:

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesinin 10. fıkrasına göreEşi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık mevzuatına göre bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin eşlerinin, eşinin bulunduğu yerlere atanma talepleri bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, eşi uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin atanma talebinde bulunabilmesi için eşlerinin kalan eğitim sürelerinin altı aydan fazla olması şarttır.”
Söz konusu düzenlemedeki açık hüküm gereğince eşi asistan veya öğretim üyesi olanların eş durumu nedeniyle atama/nakil talepleri kabul edilmektedir. Bunlar dışında eşi Sağlık Bakanlığında görevli olanlar veya başka kurumda Devlet memuru olarak çalışanlar ile muhtar, milletvekili, belediye başkanı veya noter olanlar da eş durumu mazeretinden yararlanabilmekte; eşi serbest çalışan ya da özel şirketlerde görev yapanlar ise; tabip ve uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı tarafından “stratejik personel” kabul edildiği için, eş durumu mazeretinden yararlanamamaktadır.SORU 3:

Eşin özel sektörde mecburi hizmet yükümlüsü olması halinde eş durumu için ne yapabilir? Hukuksal sürece başvurulabilir mi?

YANIT 3:

Eş durumu mazeretinin kabul edilebilmesi için asıl olan eşlerin her ikisinin de Devlet memuru olmasıdır. Bunun istisnaları Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesinde sayılmıştır. Her ne kadar sayılanlar arasında eşi özel sektörde çalışanlar da mevcut ise de 21. maddenin son fıkrasındaki tabip ve uzman tabiplerin söz konusu istisnadan yararlanamayacaklarına ilişkin hüküm bulunmaktadır. Bu sebeple, eşi özel sektörde olan mecburi hizmet yükümlüsünün –eş şirketi tarafından stratejik kabul edilmiş olsa da - eş durumu mazeretinden yararlanabilmesi olanağı bulunmamaktadır.

Bu düzenlemenin iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada Danıştay şimdilik olumlu karar vermemiş olmakla birlikte yargılama sürmektedir. Şahıslar tarafından açılan davalarda olumlu bir karar çıktığına ilişkin bir bilgi de bulunmamaktadır.


SORU 4:

Doğum izni süreci ve mecburi hizmet yükümlülüğü ile ilgili durum nedir?

YANIT 4:

Doğum izninden yararlanabilmek için kamu hizmetine katılmış olmak gerekir. Bu nedenle, önce kuraya katılmak, ardından doğum sebebiyle hak edilen iznin kullanılması için ilgili sağlık müdürlüğüne başvuru yapmak gerekir. Kuranın çekilmesi ve göreve başlanmasından sonra doğum iznine ayrılmak, Devlet memurluğu başladığından bir kısım dönemin aylığının alınması ve sağlık güvencesinden yararlanılabilmesi bakımından avantajlıdır.

Ancak tercih edildiğinde, doğum sebebiyle mecburi hizmet atamasının ertelenmesi de mümkündür. Zira, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 4. Maddesinin ikinci fıkrasında haklı bir mazeret sebebiyle mecburi hizmetin geciktirilebileceği düzenlenmiştir. Her ne kadar doğum sebebiyle mecburi hizmetin ertelenebileceği sürenin ne kadar olabileceğine ilişkin açık bir düzenleme Yasa’da mevcut değilse de bu sürenin Devlet memurluğunda olduğu gibi iki yıl olarak uygulanması yerindedir. Doğum sebebiyle kuranın ertelenmesi talebi kuraya esas listede ismin çıkmasından sonra Sağlık Bakanlığına başvurularak yapılabilir.


SORU 5:

Yurt dışında çalışmak istense uzman hakkının alındığına dair yazı/diploma nasıl alınabilir? Bunu elde etmek için hukuksal süreç başlatılabilir mi?

YANIT 5:

3359 sayılı Yasanın Ek 4. Maddesinin son fıkrasına göre; “Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler.” Ancak mesleğin icra edilememesi, söz konusu mesleğin kazanıldığına ilişkin hakkı ortadan kaldıran bir unsur değildir. Bir başka ifadeyle tıp fakültesini bitiren ya da uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan ancak mecburi hizmetini yapmayan kişi tabip veya uzman tabip olmuştur ancak bu mesleğin yapılabilmesi mecburi hizmetin tamamlanması koşuluna bağlanmıştır.

Bu çerçevede, tıp fakültesinin bitirildiği yahut uzmanlık eğitiminin tamamlandığına dair yazı ilgili fakülte veya eğitim araştırma hastanesinden alınabilir. Böyle bir yazının verilmesini yasaklayan herhangi bir kural düzenleme bulunmamaktadır.

SORU 6:

Daha önceden kazanılmış bir uzman unvanı varsa ve bu uzmanlık tamamen başka bir alandaysa bu uzmanlık kullanılabilinir mi? En son bitirilen uzmanlığın mecburi hizmetini yapmadan bir önceki uzmanlık unvanı kullanılarak hekimlik yapılabilir mi?

YANIT 6:

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 3. Maddesi uyarınca; tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile devlet hizmeti yükümlülüğüne tabidirler. Aynı Yasa’nın Ek 4. maddesinin son fıkrasında “Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bir yasa maddesinin kazanılmış hakların kaybına yol açacak şekilde yorumlanması hukuka uygun olmayacağından, burada sözü edilen “mesleğin icra edilememesi” ifadesinden, mecburi hizmete tabi olmayan ya da mecburi hizmeti yerine getirilmiş olanı da içerecek şekilde bütünü bir biçimde hekimlik mesleğinin değil, zorunlu hizmete tabi olanın anlaşılması gerekeceği düşünülmektedir.

Buradan hareketle; ikinci uzmanlık eğitimi sonrası zorunlu hizmetini yapmayan bir hekimin önceki uzmanlığında her türlü çalışması olanaklıdır.


SORU 7:

Bir üniversitenin uzman ya da öğretim üyesi kadrosuna alınılırsa mecburi yükümlülüğü kendiliğinden düşer mi? Ya da üniversitede yapılacak hizmet mecburi hizmet kapsamında değerlendirilebilir mi?

YANIT 7:

Mecburi hizmet ile ilgili düzenlemelerde mecburi hizmet atamasının mazeret ve sağlık sebepleri dışında kur’a ile yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca mecburi hizmet ataması yapılan yerdeki çalışma statüleri de 3359 sayılı Yasa’da belirtilmiştir.
Bu düzenlemeler arasında üniversitede bir uzman ya da yardımcı doçent kadrosuna atanma halinde mecburi hizmetten muaf tutulacağı ya da burada geçen sürenin mecburi hizmet süresinden sayılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.


SORU 8:

Doktora ya da yüksek lisans gibi bir programa kayıt olunursa bu programa uygun bir şehir yerleştirmesi talep edilebilir mi? Bu konuda hukuksal girişimde bulunulabilir mi?

YANIT 8:

Atama ve Nakil Yönetmeliğinde mazeretler eş durumu ve sağlık mazereti olarak belirlenmiştir. Bunun dışında boşanma veya şiddete uğrama ve benzeri istisnai mazeretlerle ilgili düzenlemelere yer verilmiş ise de stratejik personel olarak kabul edilen tabip ve uzman tabiplerin yüksek lisans ya da doktora eğitimi sebebiyle atama/nakil talep edebilecekleri düzenlenmemiştir. Ancak, eğitim hakkının anayasal bir hak olması ve doktora ya da yüksek lisans yapılan yere atama/nakil yapılmasının hizmet gereklerine aykırı olmaması durumunda tabip ve uzman tabiplerin ilgili yere atanmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Söz konusu koşullar uygun olmasına karşın sadece Yönetmelikte bu yönde düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle olumsuz işlem tesis edilmesi durumunda iptali için dava açılabileceği dikkate alınmalıdır.SORU 9:

Mecburi hizmet yükümlüsü kura çekmezse gıyabında kura çekilebilir mi? Bu süreçte ceza, vb. uygulamalar olabilir mi?

YANIT 9:

İlgili yasal düzenleme uyarınca mecburi hizmet kurası çekilmesi için kişinin talebine gerek bulunmamaktadır. Yasaya göre “Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilan edilir. Bu ilan tebligat yerine geçer.” Atama sonuçlarının ilan edilmesinden sonra, belgelerin hazırlanması için verilecek yirmi günlük süreden sonra, atama yapılan yerde göreve başlamak gerekir. Aksi takdirde, on gün boyunca göreve başlanmaması halinde, istifa etmiş sayılır.
İlk atamada başvuru gerekmezken, istifa ya da müstafi sayılma sonrasında yeniden kuraya dahil edilmede, yasal bir düzenleme ve gereklilik olmamakla birlikte, fiili olarak, kişinin Sağlık Bakanlığına başvurusu beklenmektedir.


SORU 10:

“Senet imzalanması” konusunda güncel bilgi nedir?

YANIT 10:

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 56. maddesinde, mecburi hizmetten bağımsız olarak, Sağlık Bakanlığı kadrolarında ancak başka kurumlarda uzmanlık ya da yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabileceği; bunların maaşlarının Bakanlık tarafından ödeneceği ve eğitim süresi kadar Bakanlığa karşı hizmet yükümlülüklerinin bulunduğu belirtilmiştir. Aynı maddede, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yapılan harcamanın tahsil edileceğine ilişkin olarak hekimlerden yüklenme senedi alınacağı da hükme bağlanmıştır.

Ayrıca belirtmek gerekirse, bu düzenleme mecburi hizmet benzeri bir yükümlülük getirmekte ise de doğrudan mecburi hizmetle ilgili değildir. Yükümlülük süresinin mecburi hizmet ile çakışması mümkün olup, bu durumda eş zamanlı olarak her iki yükümlülük yerine getirilmiş sayılacaktır.SORU 11:
Üniversitelerde Sağlık Bakanlığı kadrosundan mecburi kadroları var mıdır?

YANIT 11:

Mecburi hizmet için ilan edilen kadrolar arasında üniversite-tıp fakültelerine ait kadroların bulunması da mümkündür. Bu her atama döneminde kurumların talepleri alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Ancak özel üniversiteler için herhangi bir kadro açılmamaktadır. Çünkü, mecburi hizmet, Yasa gereğince, Devlet memurluğu ya da sözleşmeli personel olarak kamu kurumlarında yerine getirilir.


SORU 12:

Aynı şehirde iki kez eş durumundan faydalanılamaması şeklinde bir durum söz konusu mu?

SORU 12:

Eş durumu mazeretinden yararlanma ile ilgili düzenlemede birden fazla kullanılamayacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
SORU 13:

“Eş durumu” kapsamında atamalar nasıl yapılmaktadır? Kıdem, vb. konular atamaları nasıl etkilemektedir?

YANIT 13:

Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin eş durumu nedeniyle atamayı düzenleyen 20. Maddesine göre “Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması; … yan dal uzmanları, uzman tabipler, şeklindedir.” Bu durumda yan dal yapmış pediatri uzmanı diğer uzman tabibe göre kıdemli sayılmaktadır.


SORU 14:

Mecburi hizmet yükümlüsü uzmanlar istemedikleri halde il içinde başka hastanelerde görevlendirilebiliyorlar mı? Eğer bu durum kanuna aykırıysa görevlendirmeye gitmemeleri için ne yapmaları gerekir?

YANIT 14:

3359 sayılı Yasanın Ek 6. Maddesine göre“Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamaz. Ancak deprem gibi olağanüstü hallerde geçici olarak bir ayı aşmamak üzere görevlendirilebilir.” Bu koşullar gerçekleşmediği sürece mecburi hizmet yükmülülüğünü yerine getirenlerin atandıkları yerden başka bir yere görevlendirilmeleri hukuka aykırıdır. Aksi bir işlemle karşı karşıya kalındığında idare mahkemesinde dava açılarak işlemin iptalinin sağlanması mümkündür.SORU 15:

Mecburi hizmeti bitirdikten sonra mecburi hizmet yapılan yerde kalma ya da başka yerlere (devlet hastanesi, üniversite) tayin olma koşulları nelerdir?

YANIT 15:

Atama yapılan yerde mecburi hizmet tamamlandıktan sonra, hangi statü ile çalışılmakta ise onun devamı mümkündür. Başka yerlere nakil ise Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğindeki naklen tayinle ilgili kurallara göre yapılır.

SORU 16:

Mecburi hizmet yükümlülüğü öncesi devlet hizmeti kapsamında 3 kez istifa etmiş bir hekim için süreç nasıl işler?

YANIT 16:

Mecburi hizmetin yapılmaması mesleğin uygulanmasına ilişkin yasaklamayı da beraberinde getirdiğinden Devlet memurluğuna atanamama kısıtlılığı mecburi hizmet süresiyle sınırlı olarak uygulanmamalı ya da sözleşmeli olarak atanabilir. Bir başka ifadeyle hekim mecburi hizmetini yapana kadar ilgili kadroya atanır ancak mecburi hizmeti tamamlandığında ilişiği kesilmek suretiyle önceki istifalardan kaynaklanan yaptırımın uygulanması mümkün olur. Ancak hiçbir şekilde, istifalar gerekçe gösterilerek mecburi hizmetin yaptırılmasından kaçınılamaz.SORU 17:

Asistanlık bitiminden itibaren mecburi hizmetin başlaması süreci nasıl işlemektedir?

YANIT 17:

3359 sayılı Yasa’ya göre eğitimin tamamlanmasından sonra 15 gün içinde durumun Sağlık Bakanlığına bildirilmesi ve Bakanlığın tescil tarihinden itibaren iki ay içinde gerekli atama sürecini ilan etmek zorundadır. Bu dönemde mecburi hizmet yükümlülüğü yerine getirilmediği için uzmanlığın tamamlandığı yerde uzman tabip olarak çalışmak yasal olarak mümkün değildir. Buna karşın özellikle eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlığını tamamlayanların mecburi hizmete gidişlerine kadar çalıştırılmaları böylece memuriyette bir kesintinin, dolayısıyla gelir kaybının yaşanmadığı bilinmektedir. Kurumların uzmanlık eğitimini tamamlamış asistanı, mecburi hizmet atamasına kadar, bir şekilde kadroda tutmaları için zorlanması mümkün değilse de söz konusu sorunun yasal düzenleme yapılarak çözümlenmesi hekimlerin aylarca işsiz kalmasını önleyecek, uzman işgücünün de hizmet içinde yer almasını sağlayacaktır.
SORU 18:

Kadrosu Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim-araştırma hastanesinde olan bir hekimin bir üniversite hastanesinde geçici görevlendirme ile bulunması durumunda mecburi hizmet süreci nasıl olur?

YANIT 18:

Sağlık Bakanlığı adına bir üniversitede uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarında hizmet yapmakla yükümlülük söz konusudur. Yüklenme senedinin İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne karşı düzenlenmiş olması bu bakımdan önem taşımaz. Sağlık Bakanlığı hizmetinize gereksinim duyduğu herhangi bir yerde görevlendirebilir.SORU 19:

Mecburi hizmet uygulamasının kalkma olasılığı var mıdır?

YANIT 19:

Mecburi hizmet yasal düzenleme ile getirilmiştir. Yeni bir yasa ile kaldırılması mümkün olduğu gibi, mevcut yasal düzenlemeyle Bakanlar Kuruluna verilen yetki kullanılarak mecburi hizmet sürelerinin kısaltılması da mümkündür. Söz konusu kısaltmanın ne kadar olacağına ilişkin bir kural yasada mevcut olmadığından sıfır güne kadar kısaltılmak suretiyle mecburi hizmetin Bakanlar Kurulu tarafından fiilen kaldırılması da mümkündür. Ancak TBMM veya Bakanlar Kurulunda bu yönde bir hazırlık bulunmamaktadır.
SORU 20:

Meslek odası mecburi hizmet uygulaması ile ilgili bir çalışma içinde mi?

YANIT 20:

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları mecburi hizmetin yürürlüğe konulduğu 2005 yılında yoğun olarak karşı çıkmış; eylemlerin yanı sıra yargısal girişimlerle de hekimlerin hakkını korumak yönünde çaba göstermiş; eksik kalan mecburi hizmet sürelerinin bir sonrakine eklenmesinin önlenmesi gibi kimi kazanımlar da sağlanmıştır.
Halen de mecburi hizmet uygulamasında ortaya çıkan haksız uygulamaların ortadan kaldırılabilmesi için bireysel çabalara destek verilmekte; mecburi hizmetin halk sağlığına ve hekimlik ortamına uzun dönem etkilerinin anlaşılabilmesine ilişkin çalışmalar da yürütülmektedir.
SORU 21:
Hukuki süreçte hekimlere destek olabilecek TTB'nin hukuk danışmanı/avukatı var mı?

YANIT 21:

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu halen dört avukat ile Merkez Konseyine, tabip odalarına ve mümkün olduğunca hekimlere danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere kimi tabip odalarımızın hukuk danışmanları da konuya ilişkin deneyimlerini ve birikimlerini başvurulduğu takdirde paylaşmaktadırlar.
Bu dokuman TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu tarafından Hatay Tabip Odası ev sahipliğinde ve işbirliğinde 28-29 Ocak 2012 tarihlerinde Hatay’da yapılan Mecburi Hizmet Zirvesi süreci ve sonrasında TTB-UDEK aracılığı ile TTB-Hukuk Bürosuna ulaşan mecburi hizmet ile ilgili sorulara yanıt üretmek ve bu yanıtları hekim kamuoyu ile paylaşabilmek için hazırlanmıştır
http://www.medimagazin.com.tr/hekim/...-12-41364.html
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Alt 04-11-2012, 14:12   #2
doktorus
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 11
Tecrübe Puanı: 0
doktorus is an unknown quantity at this point
Standart

Aradığım sorunun yanıtını buldum.Teşekkürederimm
doktorus isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 09-13-2012, 16:39   #3
Kayıtsız Üye
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Mecburi hizmet

Çocuk hematoloji-onkolojisi yan dalı yapan bir kişi bu dalda uzmanlığını aldıktan sonra eğer mecburi hizmetini yapmazsa pratisyenlik ve pediatristlik hakkını yitiriyor mu?
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-01-2020, 22:42   #4
GalenSedo
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart an occurrence at owl creek bridge analysis essay

Dominque Daly from Greenville was looking for an occurrence at owl creek bridge analysis essay

Tobias Holland found the answer to a search query an occurrence at owl creek bridge analysis essay


Looking for an expert to write my paper for you? You are at the right place!


addressing a cover letter to a female
book report on lewis and clark
business plan language academy
book report chapter by chapter
best dissertation abstract editing websites
best speech ghostwriters websites for university
bbc kids homework
best application letter writer site for college
arkansas resume com
article about argumentative essay
best personal essay editor service gb
business plan for financial service
art gallery administrator cover letter
analysis ghostwriters website usa
best dissertation methodology writing site for university
best descriptive essay on brexit
best homework ghostwriter website gb
best scholarship essay editing sites for university
best ghostwriting websites for masters
book report vs abstract
best analysis essay writers service for school
best descriptive essay ghostwriting sites for mba
3 page essay on michael jordan
being sincere is important essay
apa example paper pdf
amazing grace literary analysis
best dissertation editing websites uk
a year has passed since i wrote my note
best resume proofreading website uk
best cheap essay proofreading websites online
best course work editor website
academic writers website ca
benefits of staying in school essay
apa research paper example outline
best resume ghostwriting services online
bachelors of science in business administration resume
airport security manager resume
business plan beauty products shop
arts essays
australian film essay topics
4 paper
1942 1943 essay from legend letter modernity occupied poland
asa essay format
anna quindlen essay on being a mom
5th grade research paper example
best admission paper ghostwriting websites au
book report high school examples
best speech editor service for school
awa gre essay samples
analysis of data for thesis
apa reference in text multiple authors
best cv writers site gb
answer choice criminal essay law multiple question series siegels
best argumentative essay writer websites for phd
best movie review writing for hire for college
analysis essay writer sites uk
beowulf heroic journey essay
a good resume name
best dissertation introduction ghostwriters services for mba
admission essay questions uga
armenian genocide argumentative essay
business plan for kids
american legion 2010 essay contest rules
best annotated bibliography editor website for mba

write my essay
essay writing service
write my paper
type my essay
edit my essay

broken glass by arthur miller essays
act sample essays topics
big resume font
best university article help
best mba research proposal assistance
breaking social norms experiment essay
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-03-2020, 11:38   #5
RidgeMob
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart resume for mainframe developer

Gilberto Jenkins from Hollywood was looking for resume for mainframe developer

Fernando Fox found the answer to a search query resume for mainframe developer

The web's leading provider of quality and professional academic writing essay writing service essayerudite.com


reflective ghostwriters sites us
professional best essay editor services for school
research paper on crack
popular persuasive essay ghostwriters sites for mba
proper margins for cover letter
professional dissertation ghostwriting website online
popular home work editing services online
racism literature review
resume in english for a student
popular rhetorical analysis essay proofreading for hire us
resume for outside sales job
professional dissertation abstract editing services uk
resume covering letter download
resume dance instructor
professional reflective essay editor service ca
research method thesis
research proposal safety management
refutation essay
resume evms
resume english language translator
rapid research papers write it fast
reflective essay on classes
popular term paper editing for hire au
popular report ghostwriters site for mba
professional assignment writer for hire for college
research paper topics on culture
professional assignment ghostwriter website for masters
project on business plan for a startup business
professional critical thinking ghostwriters sites online
research paper for racial discrimination
professional dissertation conclusion editor websites online
resume for applying to university sample
report essay sport day
professional book review editor for hire for mba
research proposal on brand identity
professional thesis proofreading websites for mba
registered nurse resume writing
project archivist cover letter
resume format for medical school application
professional personal statement proofreading sites gb
research site for essays
reflective essay on classroom management
resume headline for freshers sample
pro nuclear power essay
professional analysis essay writing sites for mba
research proposal topics in library science
reliable information for a research paper
professional application letter ghostwriting for hire for masters
professional content ghostwriters websites for phd
research paper writer services usa
popular report ghostwriter website for masters
randomized algorithm homework solution
resume job application letter sample
process analysis essay outline examples
popular reflective essay proofreading website us
professional academic essay editor service gb
quality assurance duties resume
professional masters essay writing site for school
popular phd essay writing site usa

essay writing service
do my essay
thesis help online
essay writing service

professional literature review ghostwriters for hire for mba
professional creative writing proofreading site ca
professional cover letter writers service online
professional dissertation proposal proofreading service for mba
popular persuasive essay ghostwriter service au
professional thesis proofreading website uk
pre k lead teacher cover letter
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-03-2020, 11:39   #6
RidgeKi
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart press release how to write sample

Cory Bates from North Little Rock was looking for press release how to write sample

Kendrick Fox found the answer to a search query press release how to write sample

The web's leading provider of quality and professional academic writing essay writing service essayerudite.com


popular university essay writer services
resume apartment number
professional writing websites gb
popular dissertation proposal ghostwriting services us
resume format for career change
resume examples for program manager
post resume site
popular problem solving ghostwriting site us
resume certifications and licenses
professional critical essay ghostwriter websites for college
registered company in england and wales essay
purpose and value of labor support essay
popular papers editing site for mba
resume format in word 2010
random college essay prompts
popular research proposal editor service au
professional case study editing services uk
resume history professor
research paper and extinct
popular speech ghostwriter site gb
presentation editor sites us
radiology research paper ideas
professional cover letter writing site
research paper mla sample
resume for telemarketing job
popular masters dissertation conclusion examples
professional information technology resume template
research paper on high school dropouts
popular reflective essay editor sites us
resume facts
resume legislative service assistant
resume chapitre 1 boule de suif
research papers on cryptography pdf
restaurant front of house resume
professional school presentation
resume for stock trader
popular term paper ghostwriters sites for university
professional school essay proofreading for hire for school
professional admission essay ghostwriter service gb
professional thesis ghostwriter sites au
resume bahasa indonesia
resume example high school diploma
presentation ghostwriter service online
resume clip art
professional resume ghostwriters website uk
qaqc supervisor resume
professional critical analysis essay proofreading service for school
popular problem solving editor website for university
restaurant and catering business plan
practice ap literature essays
popular dissertation proposal writing websites us
production assistant cover letter format
professionally endorsed college coursework
professional business plan writers services uk
resume business owner qualifications
rejected college essays
race in latin america essay
resume for athletic director
proper format for a thesis paper
professional paper ghostwriting services for mba
professional assignment editing for hire for masters
racism in jobs essays
re entering job market cover letter
resume format as medical microbiologist
professional admission essay writing for hire for school
popular literature review editor site for masters
promoting critical thinking and academic writing skills in nurse education
popular personal statement writing website
reacher paper example
popular school critical thinking samples
research proposal on computer technology
presenting a critique for an essay
popular university dissertation
popular phd essay editing services ca
program managers cover letter defense
professional report writer websites usa
professional custom essay writers services for university
practice essay topics gre
professional masters persuasive essay samples
research paper website security
professional phd essay ghostwriting for hire uk
popular papers writing sites usa
prewriting compare contrast essay
popular papers editor websites for college
popular research paper proofreading website au
print references on resume paper
resume for international sales and marketing
resume cover letter for volunteer work
puttermesser papers amazon
resume hlebprom ru
popular personal statement writing site us
professional phd essay ghostwriter websites for mba
proper apa citation format for a chapter from a book
resume aged care nurse
resume local
professional dissertation writers sites gb
professional descriptive essay editing site online
professional dissertation abstract ghostwriting services for masters
popular reflective essay ghostwriting site for masters
professional mba essay editing service online

essay writing service
write my paper
paper writing service
informative essay topics
buy essay
compare and contrast essay topics

project specialist resume
research papers developing good business sense
resume head chef
professional blog editing websites online
professional college writing services
psyd coursework
rabbit lion supervisor thesis
resume de la biographie de jack london
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-03-2020, 11:39   #7
Brantsep
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart free resume templates for nursing students

August Peters from Oakland was looking for free resume templates for nursing students

Julius Bishop found the answer to a search query free resume templates for nursing students


Who can write my essay cheap? Best essay writing service EssayErudite.com


essays editor services au
example of how to write an evaluation essay
good research proposal topics criminal justice
essay heaven blogspot
free resume templates for diesel mechanic
essay on surveillance cameras in schools
essays on teaching methods
florida state university doctoral thesis
essay about graduating high school
essay dreams
essay endnotes
essay on diary of a mad black woman
filetype pdf sample resume
essays on the movie bend it like beckham
essay argument about smoking
expository essay on the cask of amontillado
essay on role of education in human development
european imperialism essay questions
essay on female foeticide in hindi
essay on extra co curricular activities
example essay of child abuse
free sample business plan for a beauty salon
essays on identity politics
free essays on allegory of the cave
essay on safety traffic rules
good movie to write a psychology paper on
financial reporting cover letter
example cover letter server position
gcse english coursework lady macbeth
head teller resume format
global history regents essay topics
format for executive summary of a business plan
haiku homework help
gcse coursework in english
essay on the call of the wild by jack london
free sample microfinance business plan
essay structure powerpoint
essay on john maynard keynes
essay on tv news channels in india
gcse dt coursework resistant materials
evolution thesis statement
essay grammar punctuation checker
hamlet as a tragic hero free essay
essay on anowa
essays for admission
formal outline for doctoral thesis
examples business plan ppt
essay on appearance are deceptive
essays of eb white quotes
essay for spm english

write my essay
write essays for me
write my thesis
paper writing service
do my essay

essay proverb
grade 7 essay writing
essay ghostwriting site online
free art analysis essays
essays on discrimination in singapore
explanation prediction symmetry thesis
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-03-2020, 16:10   #8
Brianhow
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart publisher for photo essay

Jeremy Kerr from North Richland Hills was looking for publisher for photo essay

Sidney Gallagher found the answer to a search query publisher for photo essay
publisher for photo essay

essay erudite
high school biology homework help
charge pump pll thesis
kenko essays in idleness summary
consequences of natural disasters essay
kitchen essays agnes jekyll
teenage binge drinking essay
rhodes scholarship essay help
contents of a thesis
essayer deutsch
the law of civilization and decay an essay on history
helping psychology students write better essays
aboriginal spirituality essay
apa structure of research paper
an narrative essay
professional editors for dissertations
essay of soccer
thesis on julius caesar
shopping in supermarket essay
wiki frontier thesis
scholarly journals for research papers
student nurse essays reflection
decision essays
analyze experimental paper quasi research
written paper games for kitty party in hindi
essay on sports and games in pakistan
essay mall culture
how long is a thesis paper
essay elementary school teacher
what should i write my college essay on
persuasive essay about social media
essay on forest fire regenerates the ecology
essay about winter dreams
research paper on bluetooth hotspot
how scholarship help achieve goals essay
essay on science and technology blessing or curse
sufi islam essay
trends in organizational behavior essay
emmanuel college diversity dissertation fellowship
narrative essay prompt
perfect argumentative essay
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Alt 07-03-2020, 21:08   #9
RidgeKi
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart resume for event planning internship

Tyquan Lewis from Rancho Cucamonga was looking for resume for event planning internship

Rashawn Kerr found the answer to a search query resume for event planning internship
resume for event planning internship

essay writing service
resume for elementary school teacher examples
professional university cv samples
professional curriculum vitae ghostwriters sites au
professional letter proofreading websites uk
requirements for writing a college paper
resume experienced engineer
professional university dissertation conclusion help
professional mba thesis proposal ideas
professional masters essay editor site us
resume for legal assistant
professional critical thinking writing for hire uk
resume address telephone
race identity essay
resume format hvac engineer
professional homework ghostwriter services gb
resume c om
pro choice abortions essays
popular speech proofreading for hire for mba
pro life essay contest sacramento
pursuasion essay topics
professional problem solving editor service for college
popular homework editor for hire gb
resume cover letter for maintenance technician
resume for high school seniors
resume format on naukri com
professional literature review editing services for school
resume film the whistleblower
resume bank software
resume description customer service manager
professional personal statement editing websites us
professional cheap essay ghostwriting service au
professional annotated bibliography writers services for college
popular masters essay ghostwriting sites for school
professional dissertation introduction editing websites uk
professional custom essay writer service online
professional speech writing website au
popular paper ghostwriters websites us
resume austin tx
professional personal essay ghostwriters site au
resume appearance guidelines
restaurant chief operating officer resume
professional academic essay editing sites us
professional cv writing services cape town
professional book review editor sites online
  Konuyu düzenle/Sil Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
mecburi hizmet!!! piyanosaksafon Genel Mesleki Konular 751 10-29-2020 17:00
mecburi hizmet anıları aerol STETUSKOP Kulisleri / Muhabbet 377 09-27-2020 05:19
Profesörlük Üzerine Bazı Sorular ve Güncel Yanıtları medihaber Uzman Dr. / Öğretim Görevlisi 0 01-12-2011 12:19
2010-ÜDS Sonbahar dönemi sorular ve yanıtları aerol Yabancı Dil ve TUS 1 01-08-2011 19:47
Tam Günde akıllara takılan sorular ve yanıtları medihaber Genel Mesleki Konular 0 06-23-2010 17:04


Şu Anki Saat: 20:39


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com