Tekil Mesaj gösterimi
Alt 02-19-2012, 08:53   #6
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.179
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart

Ek- 5ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİNSEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU*

Denetlenen Sağlık Tesisinin;Adı:İli:Denetim Tarihi:I. TESCİL İŞLEMLERİ VE KOMİSYONUN TEŞKİLİ (II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.) EVET HAYIR AÇIKLAMAÇocuk yoğun bakım servisinin daha önce tescili yapılmış mı? (Tarih, sayı, seviye, yatak sayısı, branş)Tescil komisyonu müdürlüğün yetkilendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında, yataklı tedavi kurumları şube müdürlüğünden bir kişi, çocuk yoğun bakım uzmanı tabip bulunamaması durumunda tercihen yoğun bakım konusunda deneyimli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabibin katılımı ile oluşturulmuş mu?Tescil komisyonunda çocuk enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tabip bulunuyor mu? (Yoksa enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tabip)İlde üniversite araştırma ve uygulama merkezi bulunuyorsa komisyona ilgili anabilim dalı başkanlığından bir temsilci dahil edilmiş mi?Tescili yapılacak yoğun bakım servisi özel sağlık tesisi bünyesinde hizmet veriyorsa, tescil edileceği yatak sayısı faaliyet izin belgesinde yer alan yoğun bakım yatak sayısına ve branşına uygun mu?II. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN FİZİKİ ŞARTLARI (II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)Servis sağlık tesisindeki diğer birimlerden, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanlarından ayrı, tercihen asansör, ameliyathane, acil servis, laboratuar ve görüntüleme birimlerine yakın olacak şekilde yapılandırılmış mı?Servisin girişinde ayrı bir ön geçiş alanı bulunuyor mu?Hastaların yoğun bakım servisi ile ambulans girişi arasındaki naklinin hızla ve kolaylıkla sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?Hastane içinde tercihen servisin yakınında, 14 m2den az olmamak üzere hasta yakınları için bilgilendirme, görüşme ve bekleme amacıyla uygun bir alan düzenlenmiş mi?Atıkların uzaklaştırılacağı, kirli malzeme ve cihazların geçici muhafazası, gerekirse temizlenebilmesi için içerisinde bir tezgah, lavabo, musluk, sabun, kağıt havlu ve ayakla kontrol edilebilen çöp kovası ile atık giderinin bulunduğu bir malzeme odası var mı?Malzeme odasının çıkışı, kirli malzemeler servis içerisinden geçirilmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?Hasta alanları dışında, hasta bakımı için sık kullanılan malzemeler ile lüzumlu ilaç ve serumların muhafaza edileceği, direk ışıktan korunacak şekilde düzenlenmiş uygun bir depo alanı ayrılmış mı?Eczaneden hazır olarak temin edilemeyen ve servis içerisinde hazırlanması gereken ilaç ve infüzyonlar için destek alanı içerisinde ayrı bir hazırlama alanı oluşturulmuş mu?Servis içindeki tezgâh, dolap ve dolap kapakları, az ek yeri olan, kolay temizlenebilir, dış yüzeyleri yalıtılmış, nem geçirmez, hareketli cihaz ve eşyaların çarpmasına dayanıklı malzemeden yapılmış mı?Serviste hasta yataklarının bulunduğu alan içerisinde tuvalet bulunmaması gerektiği halde, bu alanlar içerisinde tuvalet inşa edilmiş mi?Servis girişinde en az 1 ve hasta alanında en az 4 yatağa 1 adet olacak şekilde, muslukları bulunan, suyun çevreye sıçramasını ve göllenmesini önleyecek genişlik ve derinlikte, sabun ve kâğıt havlu yeri mevcut, yeterli sayıda lavabo ve sağlık çalışanlarının kolayca ulaşabileceği el antiseptiği bulunuyor mu?Duvar ve tavan yüzeylerinde kolay temizlenebilir, aşağıya parçacık dökülmeyecek nitelikte malzeme veya boya kullanılmış mı?Duvar yüzeyleri hareketli cihaz ve eşyaların çarpma noktalarında korumalı olacak şekilde yapılandırılmış mı?Zemin yüzeylerinde kolay kırılmaz, yüzeyi mat ve kaymayı önleyen, sık temizlemeye uygun ve mikroorganizma üremesini en aza indirgeyebilen, kimyasallara gerek duyulmadan ve kolayca temizlenebilir, antistatik özellikte malzeme kullanılmış mı?II. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN FİZİKİ ŞARTLARI (II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.) EVET HAYIR AÇIKLAMAServisteki pencerelerin açılmaz nitelikte olması ve hasta alanlarının gün ışığı alması (tercihen) sağlanmış mı?Hastaların, damar içi (IV) sıvıların, monitör ve ekranların gün ışığından doğrudan etkilenmemesi, hastaların mahremiyetini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?Servis ışıklandırması hastanın cildini en iyi şekilde gösterebilecek, yansıma ve gölgeleme yapmayacak biçimde tesis edilmiş mi?Serviste hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun, merkezi konumda bir alan ayrılmış mı?Her yatağın yanında hasta takip formlarının ve dosyalarının tutulduğu ve muhafaza edildiği bir düzenek bulunuyor mu?Serviste izolasyon odaları dahil, yaşam destek alt yapısı, her yatak için ayrı olmak üzere zeminde olmayan hasta başı en az 12 çıkışlı elektrik paneli, 2 basınçlı hava çıkışı, 3 oksijen çıkışı ve 2 vakum sistemi bulunuyor mu?Servisteki muslukların dirsek veya ayakla kontrol edilmesi veya otomatik açılır kapanır olması tercih edilmiş mi?Çocuk yoğun bakım servisleri her hastaya ve yakınlarına özel bir ortam ayrılabilecek şekilde düzenlenmiş mi? (mümkün olduğunca)Destek alanları hariç, yataklar arasındaki mesafe en az 2 m olacak şekilde, her yatak için en az 12 m2 alan ayrılmış mı?Yoğun bakım yatakları arasında gerektiğinde kullanılmak üzere enfeksiyon kontrol ilkelerine uygun biçimde bir ayırma düzeneği bulunduruluyor mu?Yoğun bakım servisinin bulunduğu katta, hasta alanı haricinde olmak kaydıyla, sürgü ve idrar kapları için temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzemeler için kullanım öncesi muhafaza alanı ayrılmış mı?III. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ(II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)Serviste 11/08/2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda etkin enfeksiyon kontrol programlarının uygulanıyor mu?Yoğun bakım servisinde merkezi havalandırma sistemi kullanılıyor mu?(III. seviye için değerlendirilir.)En az % 90 filtrasyon sağlayan, saatte asgari 6 kez dış hava değişimi yapabilen, sıcaklığın 22-280C, bağıl nemin %30-60 arasında ayarlanabildiği, Bakanlıkça belirlenen ulusal standarda uygun, merkezi havalandırma sistemi kurulmuş mu?Merkezi havalandırma sisteminin validasyonu sağlanmış mı?Merkezi havalandırma sisteminin düzenli olarak fiziksel ve mikrobiyolojik kontrolleri gerçekleştirilerek performans kalifikasyon uygunluğu izlenerek kayıt altına alınıyor mu?Merkezi havalandırma sisteminin standardizasyonun yetkili kuruluşlara yaptırılmış mı?IV. İZOLASYON ODASI (III. seviye için değerlendirilir.)En az bir adet temas izolasyon odası bulunuyor mu?Yatak sayısı 6'dan fazla olan yoğun bakım servislerinde her 6 yatak için en az 1 adet temas izolasyon odası oluşturulmuş mu?Temas izolasyon odası tek yataklı olarak düzenlenmiş mi?Temas izolasyon odası için giriş alanı dahil, en az 15 m2 alan ayrılması sağlanmış mı?Temas izolasyon odalarının giriş kapıları, ortak yoğun bakım alanına açılmaması gerektiği halde (ortak koridora açılabilir), ortak yoğun bakım alanına açılacak şekilde mi inşa edilmiş?Temas izolasyon odasının giriş kapısının hemen dışında musluk ve lavabo bulunuyor mu?Dörtten fazla temas izolasyon odası bulunan III. seviye yoğun bakım servislerinde, havanın %100’nü dışarı atabilen en az bir negatif basınçlı solunum izolasyon odası tesis edilmiş mi?Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarının duvarları, tavanı ve zemini sızdırma olmayacak şekilde tasarlanmış mı?Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarının tüm çıkış kapılarının kendiliğinden kapanabilir nitelikte olması sağlanmış mı?Negatif basınçlı solunum izolasyon odasında acil iletişim ve uzaktan hasta monitörizasyon sisteminin bulunması sağlanmış mı?Negatif basınçlı solunum izolasyon odasında odanın basınç durumunu sürekli olarak izlemeyi sağlayan mekanizmalar var mı?Sağlık tesisinin hemşire sayısı yeterli ise, izolasyon odası için ayrı hemşire görevlendirmesi yapılmış mı?V. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ (II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.) EVET HAYIR AÇIKLAMAKontrol noktaları servis girişine yakın ve görülebilecek şekilde yapılandırılmış mı?Günün her saatinde görevli personel dışında ilgisi olmayan kişilerin servise girmesinin engellenmesi amacıyla kontrollü geçiş özelliği olan kapılar var mı?Güvenlik önlemleri alınırken görevli personel, hasta, hasta yakını, aile ve bebeklerin rahatlığı ve mahremiyetinin korunmasına dikkat edilmiş mi?Tüm elektrik çıkışları ortak bir zemine monte edilmiş mi?Kabul edilebilir kaçak miktarının, koruyucu uygulama standartlarına ve donanım kalitesi standartlarına uygun olması sağlanmış mı?Personel muhtemel elektrik tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş mi?Yangından korunma mevzuatı çerçevesinde gerekli önlemler alınmış mı?Yoğun bakım servisi hastaların acil ve afet durumlarında kolayca tahliye edilmesine imkân verecek katlarda yapılandırılmış mı?VI. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE SORUMLU UZMAN TABİP GÖREVLENDİRİLMESİ VE PERSONEL EĞİTİMİ (II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)Çocuk yoğun bakım servislerinde çocuk yoğun bakım uzmanı, bulunmaması durumunda, tercihen Bakanlıkça düzenlenen çocuk yoğun bakım eğitimi almış bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk cerrahisi yoğun bakım servislerinde ise bir çocuk cerrahisi uzmanı görevlendirilmiş mi?Yoğun bakım servisinde görevlendirilen sorumlu uzman tabip, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve ebelerin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yoğun bakım ve resüsitasyon eğitimleri almaları sağlanmış mı?VII. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE NÖBET HİZMETLERİ (II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)Mesai saatleri içerisinde sorumlu uzman tabip yoğun bakım servisinde görev yapıyor mu?Sorumlu uzman tabip mesai saatleri dışında yoğun bakım icap nöbeti tutuyor mu?Sorumlu uzman tabip zorunlu haller dışında nöbet hizmeti ile yükümlendirilmemesi gerektiği halde nöbet hizmeti ile görevlendiriliyor mu?Yoğun bakım servisi III. seviye ise; mesai saatleri dışında müstakil branş nöbeti ile yükümlü uzman tabipler aynı zamanda branşı ile ilgili yoğun bakım hizmetlerinin yürütülmesinden de sorumlu ve yetkili olmak üzere görevlendirilmiş mi?Yoğun bakım servisi II. seviye ise; dahili ve cerrahi branş acil havuz nöbeti ile yükümlendirilen uzman tabipler branş nöbetine ilave olarak aynı zamanda mesai saatleri dışındaki, branşı ile ilgili yoğun bakım hizmetlerinin yürütülmesinden de sorumlu ve yetkili kılınmış mı?Yoğun bakım servisi tıpta uzmanlık eğitimi veren bir üniversite hastanesi veya eğitim ve araştırma hastanelesi bünyesinde hizmet veriyorsa yoğun bakım servis nöbeti, ilgili alanda uzmanlık eğitimi alan asistan tabipler ile bu birime rotasyona gelen asistan tabipler tarafından, ilgili dalın öğretim üyeleri veya klinik şefleri gözetiminde yürütülüyor mu?VIII. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE HASTA KABUL VE YATIŞ İŞLEMLERİ (II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)Yoğun bakım servisine hasta yatışı, taburcu veya kurum dışına sevk işlemleri diğer kliniklerde olduğu gibi gerektiğinde doğrudan yapılabiliyor mu?Diğer kliniklerden yoğun bakım servislerine yatışına karar verilen hastanın ilgili klinikten çıkışı ve yoğun bakım servisine girişi yapılarak yoğun bakım servisinin kendi hastası olarak kayıt altına alınıyor mu? (Yoğun bakım servisinden kliniğe alınacak hastaların yine aynı usulle bu servislerden çıkış işlemi gerçekleştirilerek ilgili kliniğe yatış kaydı yapılır.)Yoğun bakım servisinin hasta yatış ve çıkış işlemleri için; “Servise Yatan ve Servisten Çıkan Hastalara Ait Günlük Kayıt Formu (Form No 54)” kullanılıyor mu?İstatistiklerin tutulması ve servisle ilgili tüm iş ve işlemler diğer servislerde olduğu gibi yürütülüyor mu?IX. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSİ TIBBİ CİHAZ VE DONANIM ASGARİ STANDARDI EVET HAYIR AÇIKLAMA(II. seviye için değerlendirilir.)Her yatak için bir monitör bulunuyor mu?28 gün-18 yaş için uygun en az 2 adet pediatrik ventilatör (ayrıca ilave her 3 yatak için 1 adet olmak üzere) bulunuyor mu?(II. ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)Serviste en az bir adet invazif basınç ve endtidal CO2 özellikli monitör bulunuyor mu?Transport monitörü bulunuyor mu?En az 2 adet laringoskop (ayrıca ilave her 4 yatak için 1 adet) bulunuyor mu?Her yatak için en az 1 balon-maske bulunuyor mu?Portable röntgen cihazı (hastanede) bulunuyor mu?Portable ultrason cihazı (hastanede) bulunuyor mu?Kan gazı cihazı (servise yakın olabilir) bulunuyor mu?EKG (serviste) bulunuyor mu?Defibrilatör (serviste) bulunuyor mu?İnfüzyon pompaları bulunuyor mu?Beslenme pompaları bulunuyor mu?Kesintisiz güç kaynağı bulunuyor mu?Hastanede BT bulunuyor mu?Hastanede EEG cihazı bulunuyor mu?Hastanede pediatrik problu EKO cihazı bulunuyor mu?Hastanede Hemofiltrasyon-Plazmaferez cihazları bulunuyor mu?Transport ventilatör bulunuyor mu?(III. seviye için değerlendirilir.)Her yatak için invaziv hemodinamik monitörizasyon yapabilecek bir monitör bulunuyor mu?Her yatak için bir pediatrik ventilatör bulunuyor mu?Kan, serum ve hasta ısıtma sistemleri bulunuyor mu?Enjektör pompaları bulunuyor mu?X. ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSİ YATAK SAYISI VE PERSONEL DURUMU EVET HAYIR AÇIKLAMA(II. ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)Serviste en az 6 yatak bulunuyor mu?Hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabip bulunuyor mu?Hastanede anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı tabip bulunuyor mu?Hastanede çocuk cerrahisi uzmanı tabip bulunuyor mu?Hastanede mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tabip bulunuyor mu? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)Serviste günün her saatinde her üç yatak için en az bir hemşire veya eşdeğer sağlık memuru bulunuyor mu?(III. seviye için değerlendirilir.)Beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, çocuk nörolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk nefrolojisi, çocuk hematolojisi ve onkolojisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk endokrinolojisi, çocuk enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojisi (bulunmaması halinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojisi) uzmanı tabip bulunuyor mu? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)Hastanede 24 saat nöbetçi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabip bulunuyor mu?Hastanede çocuk enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunuyor mu? (bulunmaması halinde mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı)Serviste günün her saatinde her iki yatak için en az bir hemşire veya eşdeğer sağlık memuru bulunuyor mu?*Yataklı sağlık tesisindeki her seviye ve branştaki çocuk yoğun bakım servisi için ayrı form düzenlenecektir. Bu form, Tebliğ'in 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında yapılacak denetimlerde de kullanılır.Değerlendirme Sonucu :II. Seviye Çocuk Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III. Seviye Çocuk Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tescili Uygun Görülen Yoğun Bakım Servisinin Branşı, Seviyesi, Yatak Sayısı: ………….………………………….…………………………………...………………………………………………………………….

Komisyonunun görüşleri: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..Komisyon Üyeleri:Üye Üye ÜyeAdı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza)Üye Üye Komisyon BaşkanıAdı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza)

tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla