Tekil Mesaj gösterimi
Alt 02-19-2012, 08:52   #5
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.179
Tecrübe Puanı: 0
tususev is on a distinguished road
Standart

Ek-4 ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN SEVİYE TESPİT, DENETİM VE DEĞERLENDİRME FORMU*
Denetlenen Sağlık Tesisinin;
Adı:


İli:


Denetim Tarihi:EVET HAYIR AÇIKLAMA
I. TESCİL İŞLEMLERİ VE KOMİSYONUN TEŞKİLİ (I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)
Yoğun bakım servisinin daha önce tescili yapılmış mı?

(Tarih, sayı, seviye, yatak sayısı, branş)
Tescil komisyonu, müdürlüğün yetkilendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında, yataklı tedavi kurumları şube müdürlüğünden bir kişi, bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzman tabibi, bir yoğun bakım uzman tabibi, bulunmaması durumunda tercihen yoğun bakım konusunda deneyimli bir genel cerrahi, iç hastalıkları, anesteziyoloji ve reanimasyon veya göğüs hastalıkları uzmanı tabip, branş yoğun bakım servislerinde ilgili dal uzman tabibinin katılımı ile oluşturulmuş mu?


İlde üniversite araştırma ve uygulama merkezi bulunuyorsa komisyona ilgili anabilim dalı başkanlığından bir temsilci dahil edilmiş mi?


Tescili yapılacak yoğun bakım servisi özel sağlık tesisi bünyesinde hizmet veriyorsa, tescil edileceği yatak sayısı faaliyet izin belgesinde yer alan yoğun bakım yatak sayısına uygun mu?


II. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN FİZİKİ ŞARTLARI (I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)


Servis sağlık tesisindeki diğer birimlerden, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanlarından ayrı, tercihen asansör, ameliyathane, acil servis, laboratuar ve görüntüleme birimlerine yakın olacak şekilde yapılandırılmış mı?


Yoğun bakım servisi II. veya III. seviye ise servisin girişinde ayrı bir ön geçiş alanı bulunuyor mu?


Hastaların yoğun bakım servisi ile ambulans girişi arasındaki naklinin hızla ve kolaylıkla sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?


Hastane içinde tercihen servisin yakınında, 14 m2den az olmamak üzere hasta yakınları için bilgilendirme, görüşme ve bekleme amacıyla uygun bir alan düzenlenmiş mi?


Atıkların uzaklaştırılacağı, kirli malzeme ve cihazların geçici muhafazası, gerekirse temizlenebilmesi için içerisinde bir tezgah, lavabo, musluk, sabun, kağıt havlu ve ayakla kontrol edilebilen çöp kovası ile atık giderinin bulunduğu bir malzeme odası var mı?


Malzeme odasının çıkışı, kirli malzemeler servis içerisinden geçirilmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?


Hasta alanları dışında, hasta bakımı için sık kullanılan malzemeler ile lüzumlu ilaç ve serumların muhafaza edileceği, direk ışıktan korunacak şekilde düzenlenmiş uygun bir depo alanı ayrılmış mı?


Eczaneden hazır olarak temin edilemeyen ve servis içerisinde hazırlanması gereken ilaç ve infüzyonlar için destek alanı içerisinde ayrı bir hazırlama alanı oluşturulmuş mu?


Servis içindeki tezgâh, dolap ve dolap kapakları, az ek yeri olan, kolay temizlenebilir, dış yüzeyleri yalıtılmış, nem geçirmez, hareketli cihaz ve eşyaların çarpmasına dayanıklı malzemeden yapılmış mı?


Serviste hasta yataklarının bulunduğu alan içerisinde tuvalet bulunmaması gerektiği halde, bu alanlar içerisinde tuvalet inşa edilmiş mi?


Servis girişinde en az 1 ve hasta alanında en az 4 yatağa 1 adet olacak şekilde, muslukları bulunan, suyun çevreye sıçramasını ve göllenmesini önleyecek genişlik ve derinlikte, sabun ve kâğıt havlu yeri mevcut lavabo ve sağlık çalışanlarının kolayca ulaşabileceği el antiseptiği bulunuyor mu?


II. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN FİZİKİ ŞARTLARI (I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.) EVET HAYIR AÇIKLAMA
Duvar ve tavan yüzeylerinde kolay temizlenebilir, aşağıya parçacık dökülmeyecek nitelikte malzeme veya boya kullanılmış mı?


Duvar yüzeyleri hareketli cihaz ve eşyaların çarpma noktalarında korumalı olacak şekilde yapılandırılmış mı?


Zemin yüzeylerinde kolay kırılmaz, yüzeyi mat ve kaymayı önleyen, sık temizlemeye uygun ve mikroorganizma üremesini en aza indirgeyebilen, kimyasallara gerek duyulmadan ve kolayca temizlenebilir, antistatik özellikte malzeme kullanılmış mı?


Servisteki pencerelerin açılmaz nitelikte olması ve hasta alanlarının gün ışığı alması (tercihen) sağlanmış mı?


Hastaların, damar içi (IV) sıvıların, monitör ve ekranların gün ışığından doğrudan etkilenmemesi, hastaların mahremiyetini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?


Servis ışıklandırması hastanın cildini en iyi şekilde gösterebilecek, yansıma ve gölgeleme yapmayacak biçimde tesis edilmiş mi?


Yoğun bakım servisinde hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun, merkezi konumda bir alan ayrılmış mı?


Her yatağın yanında hasta takip formlarının ve dosyalarının tutulduğu ve muhafaza edildiği bir düzenek bulunuyor mu?


Serviste izolasyon odası dahil, yaşam destek alt yapısı, her yatak için ayrı olmak üzere zeminde olmayan hasta başı en az 12 çıkışlı elektrik paneli, 2 basınçlı hava çıkışı, 3 oksijen çıkışı ve 2 vakum sistemi bulunacak şekilde düzenlenmiş mi? (I.seviye yoğun bakım servislerinde basınçlı hava zorunlu olmayıp diğer sistemlerin en az bir çıkışlı olması yeterlidir.)


Servisteki muslukların dirsek veya ayakla kontrol edilmesi veya otomatik açılır kapanır olması tercih edilmiş mi?


Destek alanları hariç, yataklar arasındaki mesafe en az 1,5 m olacak şekilde, her yatak için en az 12 m2 alan ayrılmış mı?


Yatak sayısı 10’dan fazla olan yoğun bakım servislerinde 6 ila 10 yataktan oluşan birden fazla birime ayrılmış mı?


Yoğun bakım yatakları arasında gerektiğinde kullanılmak üzere enfeksiyon kontrol ilkelerine uygun biçimde bir ayırma düzeneği var mı?


Yoğun bakım servisinin bulunduğu katta, hasta alanı haricinde olmak kaydıyla, sürgü ve idrar kapları için temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzemeler için kullanım öncesi muhafaza alanı ayrılmış mı?


Serviste çocuk hastaların bakım ve tedavisi yapılıyorsa, erişkin hastalardan ayrı tutulacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılmış mı?


III. KALP VE DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİ (III. seviye için değerlendirilir.)


En az 4 yatak ve bir temas izolasyon odası bulunuyor mu?


Servis, ameliyathane steril alanında olmamak kaydıyla, ameliyathane ile irtibatlı olacak şekilde yapılandırılmış mı?


Serviste en az 3 kalp ve damar cerrahisi uzmanı tabip bulunması sağlanmış mı?


Uzman tabip sayısı altı ve üzerinde ise kesintisiz 24 saat hizmet esasına dayalı olarak uzman tabip nöbeti tutuluyor mu?


Uzman tabip sayısı üç ila altı arasında ise mesai saatleri dışındaki yoğun bakım hizmetleri, müstakil acil branş nöbeti ile yükümlü anesteziyoloji ve reanimasyon veya kardiyoloji uzmanı tabiplerden birisi tarafından yürütülüyor mu?


Uzman tabip sayısı üç ila altı arasında ise uzman tabipler mesai saatleri haricinde dönüşümlü olarak icap nöbeti tutuyor mu?


IV. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ EVET HAYIR AÇIKLAMA
(I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir)
Serviste 11/08/2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda etkin enfeksiyon kontrol programları uygulanıyor mu?


Yoğun bakım servisinde merkezi havalandırma sistemi kullanılıyor mu?


(III. seviye için değerlendirilir.)


En az % 90 filtrasyon sağlayan, saatte asgari 6 kez dış hava değişimi yapabilen, sıcaklığın 22-280C, bağıl nemin %30-60 arasında ayarlanabildiği, Bakanlıkça belirlenen ulusal standarda uygun, merkezi havalandırma sistemi kurulmuş mu?


Merkezi havalandırma sisteminin validasyonu sağlanmış mı?


Merkezi havalandırma sisteminin düzenli olarak fiziksel ve mikrobiyolojik kontrolleri gerçekleştirilerek, performans kalifikasyon uygunluğu izlenerek kayıt altına alınıyor mu?


Merkezi havalandırma sisteminin standardizasyonun yetkili kuruluşlara yaptırılmış mı?


V. İZOLASYON ODASI (III. seviye için değerlendirilir.)


En az bir adet temas izolasyon odası bulunuyor mu?


Yatak sayısı 6'dan fazla olan yoğun bakım servislerinde her 6 yatak için en az 1 adet temas izolasyon odası oluşturulmuş mu?


Temas izolasyon odası tek yataklı olarak düzenlenmiş mi?


Temas izolasyon odası için giriş alanı dahil, en az 15 m2 alan ayrılması sağlanmış mı?


Temas izolasyon odalarının giriş kapıları, ortak yoğun bakım alanına açılmaması gerektiği halde (ortak koridora açılabilir), ortak yoğun bakım alanına açılacak şekilde mi inşa edilmiş?


Temas izolasyon odasının giriş kapısının hemen dışında musluk ve lavabo bulunuyor mu?


Dörtten fazla temas izolasyon odası bulunan III. seviye yoğun bakım servislerinde, havanın %100’nü dışarı atabilen en az bir negatif basınçlı solunum izolasyon odası tesis edilmiş mi?


Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarının duvarları, tavanı ve zemini sızdırma olmayacak şekilde tasarlanmış mı?


Negatif basınçlı solunum izolasyon odalarının tüm çıkış kapılarının kendiliğinden kapanabilir nitelikte olması sağlanmış mı?


Negatif basınçlı solunum izolasyon odasında acil iletişim ve uzaktan hasta monitörizasyon sisteminin bulunması sağlanmış mı?


Negatif basınçlı solunum izolasyon odasında odanın basınç durumunu sürekli olarak izlemeyi sağlayan mekanizmalar var mı?


Sağlık tesisinin hemşire sayısı yeterli ise, izolasyon odası için ayrı hemşire görevlendirmesi yapılmış mı?


VI. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ (I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir) EVET HAYIR AÇIKLAMA
Servis giriş ve çıkışları mümkün olduğunca en az sayıda planlanmış mı?


Kontrol noktaları servis girişine yakın ve görülebilecek şekilde yapılandırılmış mı?


Günün her saatinde görevli personel dışında ilgisi olmayan kişilerin servise girmesi kontrollü geçiş özelliği olan kapılar konarak engellenmiş mi?


Güvenlik önlemleri alınırken görevli personel, hasta, hasta yakını ve ailelerinin mahremiyetinin korunmasına dikkat edilmiş mi?


Tüm elektrik çıkışları ortak bir zemine monte edilmiş mi?


Kabul edilebilir kaçak miktarının, koruyucu uygulama standartlarına ve donanım kalitesi standartlarına uygun olması sağlanmış mı?


Personel muhtemel elektrik tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş mi?


Yangından korunma mevzuatı çerçevesinde gerekli önlemler alınmış mı?


Servis, hastaların acil ve afet durumlarında kolaylıkla ve süratle tahliye edilmesine imkân verecek katlarda yapılandırılmış mı?


VII. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE SORUMLU UZMAN TABİP GÖREVLENDİRİLMESİ VE PERSONEL EĞİTİMİ (I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir)


Genel yoğun bakım servislerinde yoğun bakım uzmanı, bulunmaması durumunda genel cerrahi, iç hastalıkları, anesteziyoloji ve reanimasyon veya göğüs hastalıkları uzmanları arasından, branş yoğun bakım servislerinde ise ilgili uzmanlık dalındaki bir uzman yoğun bakım sorumlusu olarak görevlendirilmiş mi?


Yoğun bakım servisinde görevlendirilen sorumlu uzman tabip, hemşire ve sağlık memurlarının (toplum sağlığı) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yoğun bakım ve resüsitasyon eğitimleri almaları sağlanmış mı?


VIII. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE NÖBET HİZMETLERİ (I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir)


Sorumlu uzman tabip, mesai saatleri içerisinde yoğun bakım servisinde görev yapıyor mu?


Sorumlu uzman tabip mesai saatleri dışında yoğun bakım icap nöbeti tutuyor mu?


Sorumlu uzman tabip zorunlu haller dışında nöbet hizmeti ile yükümlendirilmemesi gerektiği halde nöbet hizmeti ile görevlendiriliyor mu?


Yoğun bakım servisi III. seviye ise; mesai saatleri dışında müstakil branş nöbeti ile yükümlü uzman tabipler aynı zamanda branşı ile ilgili yoğun bakım hizmetlerinin yürütülmesinden de sorumlu ve yetkili olmak üzere görevlendirilmiş mi?


Yoğun bakım servisi II. seviye ise; dahili ve cerrahi branş acil havuz nöbeti ile yükümlendirilen uzman tabipler branş nöbetine ilave olarak aynı zamanda mesai saatleri dışındaki, branşı ile ilgili yoğun bakım hizmetlerinin yürütülmesinden de sorumlu ve yetkili kılınmış mı?


Sağlık tesisinde nöbet hizmetleri nöbetçi uzman tabibin denetim ve gözetiminde, ağırlıklı olarak pratisyen tabiplerce yürütülerek, uzman tabip hizmeti gerektiren hastaların bu ihtiyaçlarının ilgili dal uzmanlarınca icap nöbeti yöntemi ile karşılanıyorsa, mesai saatleri haricindeki I. seviye yoğun bakım hizmetleri, her vardiya için eğitim almış sertifikalı yoğun bakım hemşiresi bulunması kaydıyla, nöbetçi tabiplerin sorumluluğunda veriliyor mu?


Yoğun bakım servisi tıpta uzmanlık eğitimi veren bir üniversite hastanesi veya eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde hizmet veriyorsa yoğun bakım servis nöbeti, ilgili alanda uzmanlık eğitimi alan asistan tabipler ile bu birime rotasyona gelen asistan tabipler tarafından, ilgili dalın öğretim üyeleri veya klinik şefleri gözetiminde bir bütün olarak yürütülüyor mu?


IX. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE HASTA KABUL VE YATIŞ İŞLEMLERİ (I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.) EVET HAYIR AÇIKLAMA
Yoğun bakım servisine hasta yatışı, taburcu veya kurum dışına sevk işlemleri diğer kliniklerde olduğu gibi gerektiğinde doğrudan yapılabiliyor mu?


Diğer kliniklerden yoğun bakım servislerine yatışına karar verilen hastanın ilgili klinikten çıkışı ve yoğun bakım servisine girişi yapılarak yoğun bakım servisinin kendi hastası olarak kayıt altına alınıyor mu? (Yoğun bakım servisinden kliniğe alınacak hastaların yine aynı usulle bu servislerden çıkış işlemi gerçekleştirilerek ilgili kliniğe yatış kaydı yapılır.)


Yoğun bakım servisinin hasta yatış ve çıkış işlemleri için; “Servise Yatan ve Servisten Çıkan Hastalara Ait Günlük Kayıt Formu (Form No 54)” kullanılıyor mu?


İstatistiklerin tutulması ve servisle ilgili tüm iş ve işlemler diğer servislerde olduğu gibi yürütülüyor mu?


X. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN ASGARİ TIBBİ CİHAZ VE DONANIM STANDARTLARI


(I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)


İki adet laringoskop var mı?


Transport özelliği olan ventilatör var mı?


Resusitasyon için gerekli donanım var mı?


(I. seviye için değerlendirilir.)


Her yatak için bir monitör var mı? (invaziv monitorizasyon gerekmez.)


Hastanede kolay ulaşılabilir defibrilatör var mı?


(II. seviye için değerlendirilir.)


Her yatak için tek kanallı basınç monitörizasyonu yapabilen invaziv bir monitör var mı?


Her 2 yatak için bir ventilatör (servis kapasitesi 6 yataktan büyük ise her 3 yatak için 1 ventilatör) var mı?


(II. ve III. seviye için değerlendirilir.)


Hastanede portable röntgen cihazı var mı?


İnfüzyon pompası var mı?


Kan gazı cihazı var mı? (servise yakın olabilir)


Servis içerisinde defibrilatör var mı?


Kesintisiz güç kaynağı var mı?


Hastanede USG cihazı var mı?


(III. seviye için değerlendirilir.)


Her yatak için invaziv hemodinamik monitörizasyon yapabilecek bir monitör var mı?


Her yatak için bir ventilatör var mı?


Kan, serum ve hasta ısıtma sistemleri var mı?


Beslenme pompası var mı?


Yatak tartısı var mı?


XI. ERİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN ASGARİ YATAK SAYISI VE PERSONEL STANDARTLARI EVET HAYIR AÇIKLAMA
(I, II ve III. seviye için müşterek değerlendirilir.)
Hastanede anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı var mı?


Hastanede iç hastalıkları uzmanı var mı?


Hastanede genel cerrahi uzman var mı?


(I. seviye için değerlendirilir.)


En az 4 yatak var mı?


Günün her saatinde, serviste 5 yatağa kadar, bir hemşire/sağlık memuru bulunuyor mu? ( İlave her 5 yatak için 1 hemşire/sağlık memuru ayrıca aranacaktır)


(II. seviye için değerlendirilir.)


En az 4 yatak var mı?


Hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)


Hastanede nöroloji uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması halinde, ihtiyaç durumunda ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)


Hastanede kardiyoloji uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması halinde, ihityaç durumunda ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)


Hastanede göğüs hastalıkları uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması halinde, ihityaç durumunda ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)


Hastanede mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)


Günün her saatinde, serviste her 3 yatak için en az bir hemşire/sağlık memuru bulunuyor mu?


(III. seviye için değerlendirilir.)


En az dört yatak var mı?


Hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanı var mı?


Hastanede nöroloji uzmanı var mı?


Hastanede kardiyoloji uzmanı var mı?


Hastanede göğüs hastalıkları uzman var mı?


Hastanede mikrobiyoloji uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunuyor mu?


Hastanede radyoloji uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, kulak burun ve boğaz hastalıkları uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, göğüs cerrahisi uzmanı, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı var mı? (Sağlık tesisinin kadrosunda bulunmaması durumunda, ihityaç halinde ve acil durumlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde ilde bulunması yeterlidir.)


Yoğun bakım servisinde günün her saatinde her 2 yatak için bir hemşire/sağlık memuru bulunuyor mu?


Hastanede fizyoterapist ve diyetisten bulunuyor mu?


*Yataklı sağlık tesisindeki her seviye ve branştaki erişkin yoğun bakım servisi için ayrı form düzenlenecektir. Bu form, Tebliğ'in 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında yapılacak denetimlerde de kullanılır.
Değerlendirme Sonucu :


I. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
II. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
III. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Servisi: Uygun □ Uygun Değil □ Açıklama:
Tescili Uygun Görülen Yoğun Bakım Servisinin Branşı, Seviyesi, Yatak Sayısı: .…….………………………….…………………………………………………………………………….
Komisyonunun görüşleri: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
Komisyon Üyeleri:


Üye Üye Üye
Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza)
Üye Üye Komisyon Başkanı
Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza) Adı-Soyadı (imza)
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla