www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! (http://www.stetuskop.com/index.php)
-   2011 Eylül TUS (http://www.stetuskop.com/forumdisplay.php?f=157)
-   -   Az çalışarak kalıcı öğrenme(akrostiş,mnemonic,kodlama) (http://www.stetuskop.com/showthread.php?t=5670)

spider 08-16-2011 23:49

Az çalışarak kalıcı öğrenme(akrostiş,mnemonic,kodlama)
 
TUS,VİZE,FİNAL,YDUS,USMLE,DUS İÇİN
Unutmayı unutmak için, daha az çalışıp kalıcı öğrenmek için, rakipleriniz bol bol tekrar ederek öğrenmeye çalışa dursun siz 1-2 kere okuyup bir daha unutmamak istiyorsanız tam size göre bir kitap....


SATIŞ LİNKİ

http://dukkanlar.gittigidiyor.com/Medikal_Hafiza_Serisi_Kitaplar/


Unutmayı unutmak için, daha az çalışıp kalıcı öğrenmek için, rakipleriniz bol bol tekrar ederek öğrenmeye çalışa dursun siz 1-2 kere okuyup bir daha unutmamak istiyorsanız tam size göre bir kitap....
Örnekler:
HAFIZA TEKNİKLERİNE DEVAM(MEDİCAL MNEMONİC SERİES ANATOMİDEN ALINTI)
Os parietale
Yeni doğan cranium’ndaki 6 fontanel’in de yapısına katılan tek kemiktir.

Hafıza tekniği:
“Bu kemiğin Türkçe anlamı duvardır. Bir evin odasını düşünün. bir odanın yapılabilmesi için 6 duvara ihtiyaç vardır. İşte parietal yani duvar kemiğide 6 adet fontanelin yapısına katılır”

Gyrus rectus
Gyrus rectus frontal lobdadır.
Frontal lob harabiyetinde dışkı inkontinansı olur.

Hafıza tekniği:“Frontal lob’un Gyrus rektustaki hasarlarında rektumda dışkı tutulması bozulur, ne hikmetse frontal lobdaki bu alanada rektus(rektus size rektumu çağrışıtırsa, dışkı ile alakalı bir sorun olacağı aklınıza gelir) adı verilmiş.”

Serebellumda ki nükleuslar;
Hafıza tekniği: “ D En Ge F”
D entatus(en büyük nükleus),
Deneyim isteyen hareketlerde görevlidir.
İstemli hareketlerde görevlidir.
Harabiyetinde hareket halinde titreme,ataksi ve hızla ilgili problemler ortaya çıkar.
Dentatus en yeni cerebellum nükleusudur.
Dentatus Dev nükleustur. Yani en büyük nükleustur.

E : Emboliformis
G : Globus
F : Fastigi

Fastigi;
Denge ile ilgilidir.
Talamusa yansımayan nükleustur.

Dentatus,emboliformis ve globus kırmızı nükleusa yansır.
Serebellum dengede görevli beyin parçasıdır.

KAYNAK: MEDİCAL MNEMONİC SERİES ANATOMİ

Fasciculus Gracilis ve Fasciculus Cuneatus
-Derideki mekanoreseptörlerden iki nokta ayırımı, pacinian korpüsküllerinden vibrasyon, kas iğciği, golgi tendon organı ve eklem reseptörlerinden proprioseptif (pozisyon ve kinestezi) duyuyu taşır.
-T6 segmentinin altından bu duyuları fasciculus gracilis, T6 ve üstünden ise fasciculus cuneatus taşır.
-Funiculus posterior’da ipsilateral olarak yükselirler.
-Fasciculus gracilis; perineum, gövdenin alt parçası ve alt ekstremitelerden, fasciculus cuneatus ise gövdenin üst parçası ve üst ekstremitelerden adı geçen duyuları taşır. Bu nedenle, fasciculus gracilis transvers kesitlerde tüm medulla spinalis boyunca görülürken, fasciculus cuneatus sadece T6 ve yukarısındaki segmentlerde görülür.
-T6 ve yukarısındaki segmentlerden geçen transvers kesitlerde içte fasciculus gracilis, dışta fasciculus cuneatus yer alır.

Hafıza tekniği:
“Gracilis kası alt ekstremitede bulunan bir kastır. O zaman fasciculus gracilis perineum, gövdenin alt parçası ve alt ekstremitelerden geçen duyuları taşır.”Radial sinirin innerve ettiği kaslar
Hafıza tekniği: “B E S T”
Brachioradial kası
Extensors kası
Supinator kası
Triceps kası


Tad duyusu 43. sahadadır.
Hafıza tekniği 1:
“İstanbul’un tadı tuzu tersine döndü”
Burada 34 = İstanbul plakası
İstanbul’un Tadı tuzu tersine döndü = plaka tersten okunursa 43 olur.

Hafıza tekniği 2:
“34 ün ayna görüntüsü 43 tür. Koku alamazsan tatda alamazsın. Burnun tıkalıyken yemeklerin tadıda olmaz”

MEDİCAL MNEMONİC SERİES ANATOMİ

M. Serratus anterior innervasyonu
N. thoracicus longus tarafından innerve edilir.

Hafıza tekniği: “SALT”
S erratus Anterior = Long Thoracic.

ALINTIDIR MEDİCAL MNEMONİC SERİES ANATOMİ


Bazı vücut bölümlerinin dermatomları

C7 orta parmak
Hafıza tekniği 1:
“İki elinizide yan yana koyup, sol yada sağdan saymaya başlayın. İşaret parmağınızın her iki sayımdada 7. sıradaki parmak olduğunu göreceksiniz”


C1 (atlas)
Boyun omurlarının sayısı 7'dir. bunlardan üstten ilk ikisi de değişik özelliklere sahiptir. birinci boyun omuruna atlas, ikincisine aksis adı verilmiştir. atlas, insanın kubbesi olan kafayı taşıyan kemiktir. atlas omurunun omur gövdesi(Corpus vertebralis) yoktur, buna karşılık sağ ve sol yanında, yan kitleler denilen iki kemik kitlesi bulunur. solunum ve dolaşım merkezleri atlas kemiğinin koruduğu omurilik parçalarındadır. hayati önemi olan bir organdır.
• Corpus vertebrae’si ve processus spinosus’u yoktur.
• Arcus posterior’unda bulunan sulcus arteriae vertebralis’ten a. vertebralis ile n. suboccipitalis (C1 spinal sinirin arka dalı) geçer.
• Arcus anterior’un arka yüzünde fovea dentis adı verilen çukur bulunur
En geniş servikal vertebradır.

Mitolojide atlas kimdir;
Yunan mitolojisinde göğün taşıyıcısı.Titan İapedusun oğlu, Prometheus’un kardeşidir. Durağı karaların son bulduğu yer olan Atlas, yeri ve göğü omuzlarında taşıyan bir devdir. Danae'nin oğlu Perseusu misafir olarak kabul etmediğinden Zeus onu bir dağ haline getirmiş göğü de omuzları üstünde tutmağa mahkûm etmiştir.


Discus intervertebralis
-Vertebra gövdeleri arasındaki en kuvvetli bağlantıyı sağlayan bu oluşumlar, columna vertebralis’in tüm uzunluğunun 1/4’nü yapar.
-Toplam 23 tane olup, axis’den sacrum’a kadar bütün omur gövdeleri arasında vardır. Sadece, atlas ile axis arasında yoktur. En ince olanları üst torakal bölgede, en kalınları ise lumbal bölgededir.

Hafıza tekniği:
“Atlas yunan mitolojisinde göğün taşıyıcısı olarak bilinir. Yeri ve göğü omuzlarında taşıyan bir devdir. Dev bile olsa atlasın ayağını altına disk benzeri kaygan bir cisim koyarsan ayağı kayar ve dünyanın ekseni kayar. Bu nedenle atlas ile aksis arasında discus intervertebralisin olması büyük bir tehlikedir.”Sinus sagittalis superior
Falx cerebri’nin üst kenarı boyunca uzanır BOS(SSS)’nin esas drene olduğu sinüstür.

Hafıza tekniği:
“SSS = SSS = BOS = SSS”
“Sinüs Sagittalis Süperior = SSS = Serebro Spinal Sıvı = SSS = BOS”


Femoral üçgen :

Hafıza tekniği: “N A V E L”

Femoral üçgende Lateralden mediale doğru sıralama yaparsak
N. femoralis (directly behind sheath)
A. Femoralis (within sheath)
V. Femoralis (within sheath)
E mpty space (lenf ve ven arası)
L emfatikler (with deep inguinal node
Karpal kemiklerle ilgili bilgimatikler
1)Luksasyonu en çok görülen karpal kemik Os Lunatum’dur.

Hafıza tekniği 1: Lunatum = LU ksasyonSağ akciğer mi büyük sol akciğer mi?
Cevap:Sağ akciğer

Hafıza tekniği:
“Dev akciğer = Dexter akciğer”(Dexter = sağ)

alıntı:medical mnemonic series anatomi


Dermatom bölgeleri
L1 İnguinal ligamentin üstü, dış genital organların proksimal bölge süprapubik bölge

L1 Ligamentum inguinale
Hafıza tekniği:“L1 = L1nguinal = Lİ ”
Orbita boşluğunun duvarları
• Üst duvar (paries superior);
-Başlıca frontal kemiğin pars orbitalis’i yapar.
-Apekse yakın küçük bir bölümünü sfenoid kemiğin ala minor’u oluşturur.
-Bu duvar, orbita boşluğunu fossa cranii anterior’dan ayırır.
-Glandula lacrimalis, bu duvarın dış bölümündeki çukurda oturur.

• Dış duvar (paries lateralis);
-Sfenoid kemiğin ala major’u ile zigomatik kemiğin processus frontalis’i yapar.
-Orbita’nın en kalın duvarıdır.
-Fissura orbitalis inferior ile alt duvardan, fissura orbitalis superior ile üst duvardan ayrılır.
• İç duvar (paries medialis);
-Arkadan-öne doğru;
corpus sphenoidale
etmoid kemiğin lamina orbitalis’i
os lacrimale ve maksilla’nın processus frontalis’i yapar.
-Duvarın en büyük bölümünü etmoid kemiğin lamina orbitalis’i oluşturur)
Hafıza tekniği:
İçeri girerken SELaM verilir.”
İçeri :İç duvar
S :Sphenoid
E :Ethmoid
L :Lacrima
M :Maksillar

• Alt duvar (paries inferior);
Maksilla’nın facies orbitalis’i, zigomatik kemiğin facies orbitalis’i ve palatin kemiğin processus orbitalis’i yapar.
-Duvarın en büyük bölümünü, orbita boşluğunu sinus maxillaris’ten ayıran maksilla’nın facies orbitalis’i yapar.

kaynak medical mnemonic series anatomi


İnterosseal kaslar
El kasları
Mm. interossei palmares I-III:
-Baş parmak ve orta parmakta yok.
-Parmaklara adduksiyon yaptırırlar.

C- Mm. interossei dorsales I-IV:
-Baş parmak ve küçük parmakta yok.
-Parmaklara abduksiyon yaptırırlar.

Ayak kasları
M. quadratus plantae :
-Elde karşılığı yoktur
-M. flex. accessorius olarak da adlandırılır.
- Mm. lumbricales I – IV (m. flex. digit. longus’ un tendonlarından başlarlar)
- Mm. interossei plantares I – III (PAD)
- Mm. interossei dorsales I – IV (DAB)

Hafıza tekniği: « Pad, Dab »
Dorsal ABduct


Satış linki
http://urun.gittigidiyor.com/MEDICAL...QQidZZ43639810

spider 08-17-2011 18:09

MEDİCAL MNEMONİC SERİES ANATOMİ


http://urun.gittigidiyor.com/MEDICAL...QQidZZ43639810Verimli Çalışmayı Engelleyen Tuzaklar.
(Lütfen azaltmaya çalışın!)

* Gözlerini yapamadıklarınıza çevirmek
* Müzik eşliğinde çalışmak
* Zorlanılan derslerin dışlanması,
* Aşırı kaygı (güvensizlik)
* Yatarak (uzanarak) çalışmak,
* Çalışma anında hayallere dalmak,
* Çalışma anında hayallere dalmak,
* Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak,
* Motivasyon noksanlığı, İsteksizlik.
* Günlük ayrıntılara boğulmak,
* Çalışmayı tamamlamadan bırakmak,
* Amaçların özelliklerin belirlenmesi,
* Arkadaşlara "hayır! Diyememek,
* Televizyona takılıp kalmak,
* Dersler, konular hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak,
* Düzenli tekrarlar yapmamak
* Plansız programsız çalışmak,
* Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak,
* Zamanı denetleyememek,
* Çevrenizin sizden beklentilerinin yüksek olması,
* Sınav bilgi ve tekniklerini yeterince bilmemek,
* Çalışma anında uygun dinlenme aralıklarını vermemek,
* Yanlışlardan ders almamak, noksanları gidermemek,
* Çözümlenemeyen ailevi veya kişisel sorunlar içinde boğulmak,
* Fazla dış açık olmak,

Boşa geçen zaman geleceğinizdir...
MEDİCAL MNEMONİC SERİES ANATOMİ


https://dukkanlar.gittigidiyor.com/dukkanim

spider 10-09-2011 12:16

TUS,VİZE,FİNAL,YDUS,DUS,USMLE GİBİ TIBBİ SINAVLARDA BAŞARILI OLMAK İÇİN VE BİR KERE OKUYUP BİR DAHA UNUTMAMAK İÇİN RAKİPLERİNİZ BOL BOL TEKRAR EDERKEN SİZ BİR KEREDE OKUYUP BİR DAHA UNUTMAMAK İSTİYORSANIZ TAM SİZE GÖRE BİR SERİ...

SATIŞ LİNKİ
http://urun.gittigidiyor.com/kitap-d...atomi-56546425

http://urun.gittigidiyor.com/kitap-d...mbriy-53692101

spider 10-19-2011 20:51

SATIŞ LİNKİ
http://urun.gittigidiyor.com/kitap-d...atomi-56546425

http://urun.gittigidiyor.com/kitap-d...mbriy-53692101

spider 02-11-2012 12:06

MNEMONİC YANİ HAFIZA TEKNİKLERİ İLE
Daha kolay öğrenir ve öğrendiklerinizi unutmazsınız
Hayal gücünüz ve düşünme becerileriniz artar
Gözlem ve konsantrasyon gücünüzü artırır
Daha etkili plan, program ve zaman yönetimi yaparsınız
Not almanıza gerek kalmadan konuşmalarınızı yapmak ayrıcalığı sağlar
Zihinsel çevikliğinizi geliştirir
Özgüveninizi yükseltir
Sınav sonuçlarınızı değiştirispider 03-18-2012 18:08

SATIŞ LİNKİ
http://urun.gittigidiyor.com/kitap-d...atomi-56546425

http://urun.gittigidiyor.com/kitap-d...mbriy-53692101

spider 04-24-2012 16:59

SATIŞ LİNKİ
http://urun.gittigidiyor.com/kitap-d...atomi-56546425

http://urun.gittigidiyor.com/kitap-d...mbriy-53692101

obstjin 04-28-2012 22:49

Alıntı:

spider´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 38890)
TUS,VİZE,FİNAL,YDUS,USMLE,DUS İÇİN
Unutmayı unutmak için, daha az çalışıp kalıcı öğrenmek için, rakipleriniz bol bol tekrar ederek öğrenmeye çalışa dursun siz 1-2 kere okuyup bir daha unutmamak istiyorsanız tam size göre bir kitap....


SATIŞ LİNKİ
http://urun.gittigidiyor.com/kitap-d...atomi-56546425

http://urun.gittigidiyor.com/kitap-d...mbriy-53692101

Unutmayı unutmak için, daha az çalışıp kalıcı öğrenmek için, rakipleriniz bol bol tekrar ederek öğrenmeye çalışa dursun siz 1-2 kere okuyup bir daha unutmamak istiyorsanız tam size göre bir kitap....
Örnekler:
HAFIZA TEKNİKLERİNE DEVAM(MEDİCAL MNEMONİC SERİES ANATOMİDEN ALINTI)
Os parietale
Yeni doğan cranium’ndaki 6 fontanel’in de yapısına katılan tek kemiktir.

Hafıza tekniği:
“Bu kemiğin Türkçe anlamı duvardır. Bir evin odasını düşünün. bir odanın yapılabilmesi için 6 duvara ihtiyaç vardır. İşte parietal yani duvar kemiğide 6 adet fontanelin yapısına katılır”

Gyrus rectus
Gyrus rectus frontal lobdadır.
Frontal lob harabiyetinde dışkı inkontinansı olur.

Hafıza tekniği:“Frontal lob’un Gyrus rektustaki hasarlarında rektumda dışkı tutulması bozulur, ne hikmetse frontal lobdaki bu alanada rektus(rektus size rektumu çağrışıtırsa, dışkı ile alakalı bir sorun olacağı aklınıza gelir) adı verilmiş.”

Serebellumda ki nükleuslar;
Hafıza tekniği: “ D En Ge F”
D entatus(en büyük nükleus),
Deneyim isteyen hareketlerde görevlidir.
İstemli hareketlerde görevlidir.
Harabiyetinde hareket halinde titreme,ataksi ve hızla ilgili problemler ortaya çıkar.
Dentatus en yeni cerebellum nükleusudur.
Dentatus Dev nükleustur. Yani en büyük nükleustur.

E : Emboliformis
G : Globus
F : Fastigi

Fastigi;
Denge ile ilgilidir.
Talamusa yansımayan nükleustur.

Dentatus,emboliformis ve globus kırmızı nükleusa yansır.
Serebellum dengede görevli beyin parçasıdır.

KAYNAK: MEDİCAL MNEMONİC SERİES ANATOMİ

Fasciculus Gracilis ve Fasciculus Cuneatus
-Derideki mekanoreseptörlerden iki nokta ayırımı, pacinian korpüsküllerinden vibrasyon, kas iğciği, golgi tendon organı ve eklem reseptörlerinden proprioseptif (pozisyon ve kinestezi) duyuyu taşır.
-T6 segmentinin altından bu duyuları fasciculus gracilis, T6 ve üstünden ise fasciculus cuneatus taşır.
-Funiculus posterior’da ipsilateral olarak yükselirler.
-Fasciculus gracilis; perineum, gövdenin alt parçası ve alt ekstremitelerden, fasciculus cuneatus ise gövdenin üst parçası ve üst ekstremitelerden adı geçen duyuları taşır. Bu nedenle, fasciculus gracilis transvers kesitlerde tüm medulla spinalis boyunca görülürken, fasciculus cuneatus sadece T6 ve yukarısındaki segmentlerde görülür.
-T6 ve yukarısındaki segmentlerden geçen transvers kesitlerde içte fasciculus gracilis, dışta fasciculus cuneatus yer alır.

Hafıza tekniği:
“Gracilis kası alt ekstremitede bulunan bir kastır. O zaman fasciculus gracilis perineum, gövdenin alt parçası ve alt ekstremitelerden geçen duyuları taşır.”Radial sinirin innerve ettiği kaslar
Hafıza tekniği: “B E S T”
Brachioradial kası
Extensors kası
Supinator kası
Triceps kası


Tad duyusu 43. sahadadır.
Hafıza tekniği 1:
“İstanbul’un tadı tuzu tersine döndü”
Burada 34 = İstanbul plakası
İstanbul’un Tadı tuzu tersine döndü = plaka tersten okunursa 43 olur.

Hafıza tekniği 2:
“34 ün ayna görüntüsü 43 tür. Koku alamazsan tatda alamazsın. Burnun tıkalıyken yemeklerin tadıda olmaz”

MEDİCAL MNEMONİC SERİES ANATOMİ

M. Serratus anterior innervasyonu
N. thoracicus longus tarafından innerve edilir.

Hafıza tekniği: “SALT”
S erratus Anterior = Long Thoracic.

ALINTIDIR MEDİCAL MNEMONİC SERİES ANATOMİ


Bazı vücut bölümlerinin dermatomları

C7 orta parmak
Hafıza tekniği 1:
“İki elinizide yan yana koyup, sol yada sağdan saymaya başlayın. İşaret parmağınızın her iki sayımdada 7. sıradaki parmak olduğunu göreceksiniz”


C1 (atlas)
Boyun omurlarının sayısı 7'dir. bunlardan üstten ilk ikisi de değişik özelliklere sahiptir. birinci boyun omuruna atlas, ikincisine aksis adı verilmiştir. atlas, insanın kubbesi olan kafayı taşıyan kemiktir. atlas omurunun omur gövdesi(Corpus vertebralis) yoktur, buna karşılık sağ ve sol yanında, yan kitleler denilen iki kemik kitlesi bulunur. solunum ve dolaşım merkezleri atlas kemiğinin koruduğu omurilik parçalarındadır. hayati önemi olan bir organdır.
• Corpus vertebrae’si ve processus spinosus’u yoktur.
• Arcus posterior’unda bulunan sulcus arteriae vertebralis’ten a. vertebralis ile n. suboccipitalis (C1 spinal sinirin arka dalı) geçer.
• Arcus anterior’un arka yüzünde fovea dentis adı verilen çukur bulunur
En geniş servikal vertebradır.

Mitolojide atlas kimdir;
Yunan mitolojisinde göğün taşıyıcısı.Titan İapedusun oğlu, Prometheus’un kardeşidir. Durağı karaların son bulduğu yer olan Atlas, yeri ve göğü omuzlarında taşıyan bir devdir. Danae'nin oğlu Perseusu misafir olarak kabul etmediğinden Zeus onu bir dağ haline getirmiş göğü de omuzları üstünde tutmağa mahkûm etmiştir.


Discus intervertebralis
-Vertebra gövdeleri arasındaki en kuvvetli bağlantıyı sağlayan bu oluşumlar, columna vertebralis’in tüm uzunluğunun 1/4’nü yapar.
-Toplam 23 tane olup, axis’den sacrum’a kadar bütün omur gövdeleri arasında vardır. Sadece, atlas ile axis arasında yoktur. En ince olanları üst torakal bölgede, en kalınları ise lumbal bölgededir.

Hafıza tekniği:
“Atlas yunan mitolojisinde göğün taşıyıcısı olarak bilinir. Yeri ve göğü omuzlarında taşıyan bir devdir. Dev bile olsa atlasın ayağını altına disk benzeri kaygan bir cisim koyarsan ayağı kayar ve dünyanın ekseni kayar. Bu nedenle atlas ile aksis arasında discus intervertebralisin olması büyük bir tehlikedir.”Sinus sagittalis superior
Falx cerebri’nin üst kenarı boyunca uzanır BOS(SSS)’nin esas drene olduğu sinüstür.

Hafıza tekniği:
“SSS = SSS = BOS = SSS”
“Sinüs Sagittalis Süperior = SSS = Serebro Spinal Sıvı = SSS = BOS”


Femoral üçgen :

Hafıza tekniği: “N A V E L”

Femoral üçgende Lateralden mediale doğru sıralama yaparsak
N. femoralis (directly behind sheath)
A. Femoralis (within sheath)
V. Femoralis (within sheath)
E mpty space (lenf ve ven arası)
L emfatikler (with deep inguinal node
Karpal kemiklerle ilgili bilgimatikler
1)Luksasyonu en çok görülen karpal kemik Os Lunatum’dur.

Hafıza tekniği 1: Lunatum = LU ksasyonSağ akciğer mi büyük sol akciğer mi?
Cevap:Sağ akciğer

Hafıza tekniği:
“Dev akciğer = Dexter akciğer”(Dexter = sağ)

alıntı:medical mnemonic series anatomi


Dermatom bölgeleri
L1 İnguinal ligamentin üstü, dış genital organların proksimal bölge süprapubik bölge

L1 Ligamentum inguinale
Hafıza tekniği:“L1 = L1nguinal = Lİ ”
Orbita boşluğunun duvarları
• Üst duvar (paries superior);
-Başlıca frontal kemiğin pars orbitalis’i yapar.
-Apekse yakın küçük bir bölümünü sfenoid kemiğin ala minor’u oluşturur.
-Bu duvar, orbita boşluğunu fossa cranii anterior’dan ayırır.
-Glandula lacrimalis, bu duvarın dış bölümündeki çukurda oturur.

• Dış duvar (paries lateralis);
-Sfenoid kemiğin ala major’u ile zigomatik kemiğin processus frontalis’i yapar.
-Orbita’nın en kalın duvarıdır.
-Fissura orbitalis inferior ile alt duvardan, fissura orbitalis superior ile üst duvardan ayrılır.
• İç duvar (paries medialis);
-Arkadan-öne doğru;
corpus sphenoidale
etmoid kemiğin lamina orbitalis’i
os lacrimale ve maksilla’nın processus frontalis’i yapar.
-Duvarın en büyük bölümünü etmoid kemiğin lamina orbitalis’i oluşturur)
Hafıza tekniği:
İçeri girerken SELaM verilir.”
İçeri :İç duvar
S :Sphenoid
E :Ethmoid
L :Lacrima
M :Maksillar

• Alt duvar (paries inferior);
Maksilla’nın facies orbitalis’i, zigomatik kemiğin facies orbitalis’i ve palatin kemiğin processus orbitalis’i yapar.
-Duvarın en büyük bölümünü, orbita boşluğunu sinus maxillaris’ten ayıran maksilla’nın facies orbitalis’i yapar.

kaynak medical mnemonic series anatomi


İnterosseal kaslar
El kasları
Mm. interossei palmares I-III:
-Baş parmak ve orta parmakta yok.
-Parmaklara adduksiyon yaptırırlar.

C- Mm. interossei dorsales I-IV:
-Baş parmak ve küçük parmakta yok.
-Parmaklara abduksiyon yaptırırlar.

Ayak kasları
M. quadratus plantae :
-Elde karşılığı yoktur
-M. flex. accessorius olarak da adlandırılır.
- Mm. lumbricales I – IV (m. flex. digit. longus’ un tendonlarından başlarlar)
- Mm. interossei plantares I – III (PAD)
- Mm. interossei dorsales I – IV (DAB)

Hafıza tekniği: « Pad, Dab »
Dorsal ABduct


Satış linki
http://urun.gittigidiyor.com/MEDICAL...QQidZZ43639810

kaç soru yakaladı?

spider 04-28-2012 22:54

Hem fizyoloji hemde anatomi için 30 nisanda açıklanacak sorulardan sonra burada yazacağım.. ilginize teşekkürler..

tususev 04-28-2012 22:55

tahmini mi söyleyeyim mi


Şu Anki Saat: 06:33

Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com