www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! (http://www.stetuskop.com/index.php)
-   Kongre - Sempozyum - Panel - Organizasyon - Seminerler (http://www.stetuskop.com/forumdisplay.php?f=131)
-   -   Nörokongre 2014 bildirileri (http://www.stetuskop.com/showthread.php?t=9427)

gulpapatya 10-26-2014 11:30

Nörokongre 2014 bildirileri
 
NÖROKONGRE 2014
Bildiri ID' si


Davet mektubunuzun JPG dosyası olarak otomatik hazırlanması için lütfen bildiri ID' sini giriniz.
Hazırlanan davet mektubunu sağ tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.
# ID Gönderen Bildiri Başlığı Değerlendirme Sonucu Bildiri Konusu
1 2632 Uzman Yıldızhan Şengül BP-1 MİGREN HASTALARINDA ARTMIŞ ANKSİYETE VE DEPRESİF SEMPTOMLARIN MİGREN ÖZÜRLÜLÜĞÜ İLE KARŞILAŞTIRILMASI POSTER Başağrısı
2 3304 Uzman Yeşim Sücüllü Karadağ BP-2 BENİGN İNTRAKRANİYAL HİPERTANSİYON- GERÇEKTEN BENİGN BİR HASTALIK MI? POSTER Başağrısı
3 2964 Uzman yıldız arslan BP-3 BAŞAĞRISININ NADİR BİR NEDENİ: PROGRESİF MULTİFOKAL LÖKOENSEFALOPATİ İLE PREZENTE OLAN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ POSTER Başağrısı
4 3536 Doç. M Fevzi Öztekin BP-4 TEK TARAFLI İZOLE PTOZ İLE SEYREDEN OFTALMOPLEJİK MİGREN POSTER Başağrısı
5 3547 Uzman Derya Kaya BP-5 NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİ NEDENİYLE YAPILAN TAP TEST SONRASI GÖRÜLEN İNTRAKRANYAL HİPOTANSİYON BENZERİ SENDROM OLGUSU POSTER Başağrısı
6 3704 Yrd.Doç. HAKAN LEVENT GÜL BP-6 BÜYÜK OKSİPİTAL SİNİR BLOKAJINA TAM CEVAP VEREN OKSİPİTAL NEVRALJİ POSTER Başağrısı
7 2642 Uzman Yıldızhan Şengül BP-7 AURASIZ MİGREN HASTALARINDA PSİKOFORM DİSSOSİASYON SIKLIĞI VE AĞRI DÜZEYİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI POSTER Başağrısı
8 2739 Uzman eylem ozaydin goksu BP-8 ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞAĞRISI DEPERTAMANINDA TAKİP EDİLEN PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ OLGULARININ DEMOGRAFİK BULGULARI POSTER Başağrısı
9 3347 Dr. Pelin Doğan Ak BP-9 SPİNAL SUBARAKNOİD KANAMA OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
10 2630 Doç. M Fevzi Öztekin BP-10 KORPUS KOLLOSUM İSKEMİK LEZYONUNA BAĞLI GEÇİCİ YABANCI EL SENDROMU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
11 3007 Uzman LEVENT ÖCEK BP-11 SEREBRAL SÜPERFİSİAL HEMOSİDEROZİS’İN ENDER BİR NEDENİ: SPİNAL CERRAHİ POSTER Beyin Damar Hastalıkları
12 3293 Uzman Yeşim Sücüllü Karadağ BP-12 İZOLE ABDUSENS SİNİR PARALİZİSİ VE YÜKSEK ATEŞ İLE PREZENTE OLAN BİR PİTUİTER APOPLEKSİ OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
13 3102 Asistan Dr SEÇİL ŞENER BP-13 SEREBRAL VE SERVİKAL ARTER DİSEKSİYONLARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ POSTER Beyin Damar Hastalıkları
14 3514 Yrd.Doç. Uygar Utku BP-14 SEREBELLAR İNFARKT SONRASI GELİŞEN ‘EVET EVET BAŞ TREMORU’ OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
15 3374 Uzman eylem ozaydin goksu BP-15 BİR TAKAYASU ARTERİTİ OLGUSU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ POSTER Beyin Damar Hastalıkları
16 3265 Uzman esra eruyar BP-16 İYİ PROGNOZLU HİPOKSİK KORPUS KALLOSUM SPLENİUM LEZYONU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
17 3282 Uzman yıldız arslan BP-17 NAZOFARİNKS KARSİNOMA BAĞLI İNTERNAL KAROTİS ARTER İNVAZYONU SONUCU GELİŞEN İSKEMİK İNME OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
18 3550 Uzman Yeşim Sücüllü Karadağ BP-18 ANTİKOAGÜLAN KULLANIMINA BAĞLI YAYGIN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
19 3556 Doç. M Fevzi Öztekin BP-19 LOCKED-İN SENROMU : 8 YIL SONRA POSTER Beyin Damar Hastalıkları
20 3513 Yrd.Doç. Uygar Utku BP-20 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ VE İSKEMİK İNME OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
21 2962 Uzman yıldız arslan BP-21 GEÇİCİ İSKEMİK ATAKLA TANI ALMIŞ BİR TAKAYASU ARTERİTİ OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
22 3449 Yrd.Doç. Yıldız Değirmenci BP-22 BONZAİ KULLANIMINA BAĞLI GENÇ İSKEMİK İNME: SENTETİK KANNABİOİDLERİN KARANLIK YÜZÜ POSTER Beyin Damar Hastalıkları
23 2903 Doç. DİLCAN KOTAN BP-23 İDYOPATİK UNİLATERAL İZOLE HİPOGLOSSAL FELÇ: BİR OLGU SUNUMU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
24 3136 Doç. Füsun Mayda Domaç BP-24 DİRENÇLİ TAKAYASU ARTERİTİNDE YİNELEYİCİ İSKEMİK İNME POSTER Beyin Damar Hastalıkları
25 2769 Uzman serkan demir BP-25 İNTRAKRANİAL ANEVRİZMA BASISI NEDENİ İLE AKUT GELİŞEN İZOLE OKÜLOMOTOR SİNİR FELCİ POSTER Beyin Damar Hastalıkları
26 2904 Doç. DİLCAN KOTAN BP-26 KAROTİS STENTLEME SONRASI GELİŞEN TOTAL ANTERİOR SİRKULASYON İNFARKTI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
27 2941 Yrd.Doç. GÖKHAN ÖZDEMİR BP-27 VASKÜLER MALFORMASYONUN NEDEN OLDUĞU İNME OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
28 3447 Yrd.Doç. GÖKHAN ÖZDEMİR BP-28 BAZİLER ARTER TROMBOZU: MÜPHEM BAŞLANGIÇ, PROGRESSİF SEYİR VE AĞIR PROGNOZ POSTER Beyin Damar Hastalıkları
29 3215 Asistan Dr Ezgi Yetim BP-29 SPONTAN İNTRASEREBRAL KANAMALARDA EKSTRA- VE İNTRA-KRANİYAL ATEROSKLEROZ SIKLIĞI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
30 2902 Doç. DİLCAN KOTAN BP-30 COLLET-SİCARD SENDROMLU BİR OLGU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
31 2954 Yrd.Doç. GÖKHAN ÖZDEMİR BP-31 MENENJİOMUN NEDEN OLDUĞU VENÖZ SİNÜS TROMBOZU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
32 2931 Uzman neşe erdoğan BP-32 AKUT İSKEMİK İNMEDE YÜKSEK LÖKOSİT SAYISININ PROGNOZA ETKİSİ POSTER Beyin Damar Hastalıkları
33 3259 Uzman esra eruyar BP-33 İYİ PROGNOZLU DERİN SEREBRAL VEN TROMBOZU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
34 3619 Uzman Burcu Yüksel BP-34 TRAVMATİK INTERNAL KAROTİD ARTER DİSEKSİYONUNA BAĞLI SEREBRAL ENFARKT OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
35 2883 Dr. Cihat Örken BP-35 ESSİTALOPRAM KULLANIMINA BAĞLI REVERSİBL SEREBRAL VAZOKONSTRİKSİYON SENDROMU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
36 2690 Yrd.Doç. Aybala Neslihan Alagöz BP-36 ESRAR KULLANIMI SONRASI GELİŞEN İNME: OLGU SUNUMU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
37 3095 Asistan Dr Salim Taner GÖZÜKIZIL BP-37 İLK BULGUSU İSKEMİK İNME OLAN BİR SLE OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
38 2959 Yrd.Doç. GÖKHAN ÖZDEMİR BP-38 WİLLS POLİGONU VE KOLLETERALLERİN ÖNEMİ POSTER Beyin Damar Hastalıkları
39 3759 Asistan Dr Hatice KURUCU BP-39 EDİNİLMİŞ DİSGRAFİ; ASPERGER SENDROMU VE ÇOCUKLUK ÇAĞI PSİKOZU BİR OLGU SUNUMU POSTER Çocuk Nörolojisi
40 2609 Uzman Betül Özdilek BP-40 PSİKİYATRİK TEDAVİLERE YANITSIZ NÖROPSİKİYATRİK BULGULARLA TANI ALAN BİR NÖROSİFİLİZ OLGUSU POSTER Davranış Nörolojisi
41 3186 Asistan Dr Arman Çakar BP-41 ANTİ-Rİ ANTİKORU İLE İLİŞKİLİ PARANEOPLASTİK SENDROM POSTER Davranış Nörolojisi
42 3126 Dr. SEMA CEYHUN BP-42 ALZHEIMER HASTALARI BAKIM VEREN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİ BEKLENTİLERİ: EXPERT ULUSAL ANKET ÇALIŞMASI VERİLERİ POSTER Demans
43 2917 Dr. sıla usar incirli BP-43 CREUTZFELDT-JAKOB HASTALIĞI-KKTC'DE SON BİR YILDA İKİ OLGU POSTER Demans
44 2973 Uzman cihat uzunköprü BP-44 TUTAK AFAZİ KLİNİĞİ İLE PREZENTE OLAN NÖROSFİLİZ OLGUSU POSTER Demans
45 3424 Uzman Bilge Koçer BP-45 POSTERİOR KORTİKAL ATROFİLİ BİR OLGU POSTER Demans
46 3249 Uzman yıldız arslan BP-46 BRAKİAL PLEKSOPATİ AYIRICI TANISINDA NADİR BİR TABLO: SEGMENTER ZOSTER PAREZİSİ POSTER Diğer
47 3674 Yrd.Doç. Uygar Utku BP-47 KONVERSİYON BOZUKLUĞU TANISI İLE TAKİP EDİLEN STIFF PERSON SENDROMU OLGUSU POSTER Diğer
48 3421 Asistan Dr cansu söylemez BP-48 LEBER’S (PLUS ?) HEREDİTER OPTİK NÖROPATİ: OLGU SUNUMU POSTER Diğer
49 3746 Asistan Dr BEDİA SAMANCI BP-49 WOLFRAM SENDROMU TIP II: OLGU SUNUMU POSTER Diğer
50 2928 Doç. BİRGÜL BALCI BP-50 VESTİBULER MİGRENLİ OLGULARDA İŞİTME KAYBININ GÖRÜLME SIKLIĞI POSTER Diğer
51 3764 Doç. hülya tireli BP-51 SARKOİDOZ – MULTİSİSTEMİK TUTULUM POSTER Diğer
52 3031 Asistan Dr Selahattin Ayas BP-52 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK İNFLAMATUAR DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİ POSTER Diğer
53 3184 Asistan Dr halil ibrahim akçay BP-53 PSİKİYATRİK BULGULARLA BAŞLAYAN NÖROBRUSELLOZ POSTER Diğer
54 3378 Asistan Dr cansu söylemez BP-54 KOKU HALUSİNASYONU İLE BAŞVURAN HERPES ENSEFALİT OLGUSU POSTER Diğer
55 3793 Asistan Dr TOGHRUL MASTANZADE BP-55 NADİR RASTLANAN İZOLE 12.KAFA ÇİFTİ FELCİ POSTER Diğer
56 3325 Uzman Ahmet Kasım Kılıç BP-56 İNTRAKRANYAL KALSİFİKASYON: NE ZAMAN SEMPTOMATİK? KLİNİK SPEKTRUM VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME POSTER Diğer
57 2734 Uzman Gülay Çeliker BP-57 ÜÇ VAKA ÖRNEĞİ İLE KAYNAKÇILIK YAPANLARDA BEYİN MR BULGUSU POSTER Diğer
58 2935 Yrd.Doç. Recep Demir BP-58 PARANKİMAL MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU OLAN TÜBERKÜLOZ MENENJİT VAKASI POSTER Diğer
59 3745 Yrd.Doç. Sadullah sağlam BP-59 BİLATERAL SEREBELLAR ENFARKT İLE BAŞLAYAN NÖROSİFİLİZ OLGUSU POSTER Diğer
60 3200 Yrd.Doç. Aysel Milanlioğlu BP-60 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU İLE PREZENTE OLAN PRİMER SJÖGREN SENDROMU POSTER Diğer
61 2689 Yrd.Doç. Aybala Neslihan Alagöz BP-61 OKÜLER BULGULARIN GÖZLENMEDİĞİ STURGE-WEBER SENDROMU TİP I: OLGU SUNUMU POSTER Diğer
62 3737 Yrd.Doç. Recep Demir BP-62 ANTİBİYOTERAPİ İLE DÜZELEN DEPRESİF BOZUKLUK: BİR BRUSELLOZ VAKASI POSTER Diğer
63 2923 Asistan Dr Emine Elif Tülay BP-63 SAĞLIKLI BİREYLERDE DUYUSAL VE KOGNİTİF UYARANLARIN KOHERANS’A ETKİSİ POSTER EEG
64 3462 Asistan Dr Bilge Turp Gölbaşı BP-64 ALFA DESENKRONİZASYONU: KAPSAMLI ANALİTİK BİR İNCELEME POSTER EEG
65 3470 Uzman Ayşegül Gündüz BP-65 DİYABETES MELLİTUSTA PERİFERİK SİNİR KOMPLİKASYONLARI: AYNI LABORATUVARIN 10 YIL ARAYLA TECRÜBELERİ POSTER EMG
66 3702 Asistan Dr esma kobak BP-66 FASİYAL DİPLEJİ VE DİSTAL PARESTEZİ İLE PREZENTE OLAN BİR VARİANT GUİLLAİN-BARRé OLGUSU POSTER EMG
67 3673 Yrd.Doç. Uygar Utku BP-67 POST-TRAVMATİK HİRAYAMA HASTALIĞI OLGUSU POSTER EMG
68 3755 Yrd.Doç. Uygar Utku BP-68 KENNEDY HASTALIĞI OLGUSU POSTER EMG
69 3686 Asistan Dr neslihan ünal akdemir BP-69 İZOLE PEKTORAL SİNİR HASARINA BAĞLI PEKTORAL KAS ATROFİSİ: BİR OLGU SUNUMU POSTER EMG
70 3617 Uzman Burcu Yüksel BP-70 EROİN KÖTÜYE KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ OLABİLECEK POLİNÖROPATİ OLGUSU POSTER EMG
71 2679 Yrd.Doç. Nilgun Erten BP-71 İLERİ YAŞTA GÖRÜLEN BİR RASMUSSEN ENSEFALİTİ OLGUSUNUN İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİN TEDAVİSİNE DRAMATİK CEVABI POSTER Epilepsi
72 2676 Uzman mustafa ceylan BP-72 SICAK SU EPİLEPSİLİ İKİ OLGU POSTER Epilepsi
73 3283 Asistan Dr Esra Özkan BP-73 REFRAKTER STATUS EPİLEPTİKUSTA İNTRAVENÖZ KETAMİN İNFÜZYONUNUN ETKİNLİĞİ POSTER Epilepsi
74 3254 Yrd.Doç. Ebru Erbayat Altay BP-74 EPİLEPSİ TANİSİNDA RUTİN EEG İLE 2 SAATLİK UYKU EEG'SİNİN KARSİLASTİRİLMASİ POSTER Epilepsi
75 3683 Uzman Elif Sarıönder Gencer BP-75 EPİLEPSİ İLE KARIŞAN UZUN QT SENDROMU POSTER Epilepsi
76 2936 Yrd.Doç. GÖKHAN ÖZDEMİR BP-76 EPİLEPSİDEN AURALI MİGRENE TRANSFORME OLAN OLGU SUNUMU POSTER Epilepsi
77 2943 Yrd.Doç. GÖKHAN ÖZDEMİR BP-77 PARİETAL LOB SENDROMUNUN NEDEN OLDUĞU EPİLEPSİ OLGUSU POSTER Epilepsi
78 2791 Prof. Okan Doğu BP-78 BEYİNDE DEMİR BİRİKİMİ İLE GİDEN NÖRODEJENERASYON VE MOTOR NÖRON HASTALIĞI KLİNİĞİ POSTER Hareket Bozuklukları
79 3584 Doç. BİRGÜL BALCI BP-79 PARKİNSON HASTALARINDA GÖZ HAREKETLERİ VE DENGE FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ POSTER Hareket Bozuklukları
80 2641 Uzman Yıldızhan Şengül BP-80 ESANSİYEL TREMOR VE PARKİNSON HASTALARININ KOGNİTİF FONKSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI POSTER Hareket Bozuklukları
81 2639 Uzman Yıldızhan Şengül BP-81 GENÇ ESANSİYEL TREMOR HASTALARINDA DEPRESYON VE ANKSİYETE SIKLIĞI POSTER Hareket Bozuklukları
82 3278 Uzman Mehmet Ali Elçi BP-82 PANTOTENAT KİNAZ İLE İLGİLİ NÖRODEJENERASYON (PKAN): İKİ OLGU SUNUMU POSTER Hareket Bozuklukları
83 3098 Uzman İrem Fatma Uludağ BP-83 BİLATERAL PEDİNKULOPONTİN ÇEKİRDEK İNFARKTINA BAĞLI YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ POSTER Hareket Bozuklukları
84 3333 Dr. Pelin Doğan Ak BP-84 NON-KETOTİK HİPERGLİSEMİYE BAĞLI HEMİKORE-HEMİBALLİSMUS POSTER Hareket Bozuklukları
85 3699 Doç. hülya tireli BP-85 PAROKSİSMAL KİNEZİJENİK DİSKİNEZİ POSTER Hareket Bozuklukları
86 3532 Prof. Halil Atilla İdrisoğlu BP-86 NÖROLOJİK HASTALIKLARDA BOTİLİNUM TOKSİNİ UYGULAMASI ( 10 YILLIK DENEYİM ) POSTER Hareket Bozuklukları
87 3820 Uzman F. Gökçem Yıldız Sarıkaya BP-87 PARKİNSON HASTALIĞINDA ANAL BOTULİNUM TOKSİN A KULLANIMI: POSTER Hareket Bozuklukları
88 2900 Asistan Dr REZAN ALP BP-88 METOKLOPRAMİD SONRASI GELİŞEN PARKİNSONİZM POSTER Hareket Bozuklukları
89 3629 Dr. Pelin Doğan Ak BP-89 KLONİK HEMİFASİYAL SPAZM OLGULARINDA KRANİYAL MR BULGULARI POSTER Hareket Bozuklukları
90 3300 Uzman Yeşim Sücüllü Karadağ BP-90 DİABETES MELLİTUS’A BAĞLI HEMİKORE OLGUSU POSTER Hareket Bozuklukları
91 3736 Yrd.Doç. Recep Demir BP-91 İLK ATAK PSİKOZ MU? HUNTİNGTON HASTALIĞI MI? POSTER Hareket Bozuklukları
92 3803 Asistan Dr bengi gul alpaslan BP-92 BİR NÖROWILSON OLGUSUNDA TEDAVİ ALTINDA KLİNİK KÖTÜLEŞME VE TEDAVİ YÖNETİMİ POSTER Hareket Bozuklukları
93 2951 Yrd.Doç. GÖKHAN ÖZDEMİR BP-93 PARSİYEL HAREKET BOZUKLUĞUNA NEDEN OLAN İNFARKT OLGUSU POSTER Hareket Bozuklukları
94 2978 Doç. DİLCAN KOTAN BP-94 MULTİPL SKLEROZLU BİR HASTADA GIDA TAKVİYESİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ HEPATOTOKSİSİTE POSTER Multipl Skleroz
95 2785 Uzman serkan demir BP-95 İLERİ YAŞ TANI ALAN 5 MULTİPLE SKLEROZ OLGUSU POSTER Multipl Skleroz
96 3275 Uzman esra eruyar BP-96 MULTİPL SKLEROZ AYIRICI TANISINDA SUSAC SENDROMU POSTER Multipl Skleroz
97 3063 Asistan Dr Fulya Başoğlu BP-97 INTERFERON BETA TEDAVİSİ ALTINDA NEFROPATİ GELİŞEN MULTİPLE SKLEROZ HASTASI OLGU SUNUMU POSTER Multipl Skleroz
98 3365 Dr. Pelin Doğan Ak BP-98 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ VE MULTİPL SKLEROZ: OLGU SUNUMU POSTER Multipl Skleroz
99 3312 Uzman cemile sencer demircan BP-99 MANYETİK REZONANS(MR) GÖRÜNTÜLEMEDE ATİPİK KONTRASTLANMA PATERNİ GÖSTEREN BİR MULTİPLE SKLEROZ(MS) OLGUSU POSTER Multipl Skleroz
100 3498 Doç. Özlem Taşkapılıoğlu BP-100 MULTİPL SKLEROZ TANISINDA CADASIL: BEŞ OLGU İLE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ POSTER Multipl Skleroz
101 3829 Asistan Dr SALİHA KUŞOĞLU BP-101 MULTİPLE SKLEROZ VE UVEİT BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU POSTER Multipl Skleroz
102 3456 Uzman Pelin Nar Şenol BP-102 SESSİZ KLİNİK GİDİŞLİ MULTİPL SKLEROZ OLGUSU POSTER Multipl Skleroz
103 3179 Asistan Dr Onur Bulut BP-103 NÖROPSİKİYATRİK YAKINMALAR İLE BAŞVURAN BİR NÖROBEHÇET OLGUSU POSTER Nöro-Behçet
104 2620 Yrd.Doç. Ali BAYRAM BP-104 ALZHEİMERLİ HASTALARDA UNCOUPLİNG 2 GENİNİN MRNA DÜZEYİNDE İFADE SEVİYESİNİN ARAŞTIRILMASI POSTER Nörogenetik
105 2621 Yrd.Doç. Ali BAYRAM BP-105 KARACİĞER X RESEPTÖR ALFANIN PARKİNSON HASTA GRUPLARINDA GEN İFADESİ POSTER Nörogenetik
106 2643 Yrd.Doç. Ali BAYRAM BP-106 PARKİNSON HASTALIĞINDA EP300 GENİNİN ETKİSİ POSTER Nörogenetik
107 2648 Yrd.Doç. Ali BAYRAM BP-107 ALZHEİMERLİ HASTALARDA ENDOTELYAL NİTRİK OKSİT SENTAZ (ENOS) GENİNİN MRNA İFADE PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ POSTER Nörogenetik
108 3162 Asistan Dr Ferid Hasiyev BP-108 İDİYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA VE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ DEMİYELİNİZASYONU POSTER Nöroimmünoloji
109 3534 Yrd.Doç. Sadullah sağlam BP-109 İÇE KAPANMA İLE BAŞVURAN ERKEN DÖNEM SSPE OLGUSU POSTER Nöroimmünoloji
110 3170 Asistan Dr Serhat Vahip Okar BP-110 SİROLİMUS SONRASI LÖKOENSEFALOPATİ İLE İLİŞKİLİ KÖRLÜK VE ATAKSİ POSTER Nöroimmünoloji
111 3352 Dr. Pelin Doğan Ak BP-111 PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU OLAN HENOCH SCHÖNLEİN PURPURA OLGUSU POSTER Nöroimmünoloji
112 2788 Uzman serkan demir BP-112 PRİMER KANSER TEŞHİSİ ÖNCESİ TANI KONULAN LAMBERT EATON MİYASTENİK SENDROMU: OLGU SUNUMU POSTER Nöroimmünoloji
113 2821 Dr. vasfiye burcu doğan BP-113 ANTİ-GAD İLİŞKİLİ OTOİMMÜN SEREBELLAR ATAKSİ POSTER Nöroimmünoloji
114 3110 Asistan Dr deniz polisci BP-114 NMO-IGG POZİTİF BİR OLGU NEDENİYLE NÖROMİYELİTİS OPTİKA POSTER Nöroimmünoloji
115 3350 Dr. Pelin Doğan Ak BP-115 TEKRARLAYAN ATAKLARLA SEYREDEN ‘PARANEOPLASTİK LİMBİK ENSEFALİT’ OLGUSU POSTER Nöroimmünoloji
116 3452 Yrd.Doç. Demet Funda Baş BP-116 HASHİMOTO ENSEFALOPATİSİ: AKUT PSİKOZ VE EPİLEPTİK NÖBET İLE BAŞVURAN 2 OLGU SUNUMU POSTER Nöroimmünoloji
117 3654 Dr. Pelin Doğan Ak BP-117 PROGRESİF MULTİFOKAL LÖKOENSEFALOPATİ-OLGU SUNUMU POSTER Nöroimmünoloji
118 3112 Asistan Dr deniz polisci BP-118 NMO SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI 2 OLGU SUNUMU POSTER Nöroimmünoloji
119 3491 Asistan Dr hossein pia BP-119 ERİŞKİNLERDE ENSEFALİT; TANI-TEDAVİ VE ETKEN İZOLASYONUNDA NEREDEYİZ? POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
120 3108 Asistan Dr mustafa karaoğlan BP-120 AKUT BAŞLANGIÇLI BİR HİPERKALEMİ NEDENİ: SÜKSİNİLKOLİN POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
121 2717 Uzman Mehmet Ali Elçi BP-121 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ BÖLÜMÜNE BAŞVURAN POST-ENJEKSİYON NÖROPATİLİ HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ: 20 YILLIK DENEYİM POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
122 2803 Doç. DİLCAN KOTAN BP-122 MYASTENİLİ BİR OLGUDA YANLIŞ TANI:ARNOLD CHİARİ MALFORMASYONU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
123 3154 Uzman yıldız arslan BP-123 GEÇ TANI KONJENİTAL MİYASTENİK SENDROM POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
124 2720 Dr. FATMA GENÇ BP-124 BİLATERAL ÜST EKSTREMİTE ATROFİSİ İLE PREZENTE OLAN AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ: OLGU SUNUMU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
125 2977 Doç. DİLCAN KOTAN BP-125 MULTİFOKAL MOTOR NÖROPATİLİ BİR OLGU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
126 2975 Doç. DİLCAN KOTAN BP-126 GEÇ DÖNEM TANI ALAN MİLLER FİSHER SENDROMLU BİR OLGU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
127 2982 Doç. DİLCAN KOTAN BP-127 SERONEGATİF MYASTENİA GRAVİS OLGUSU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
128 2983 Doç. DİLCAN KOTAN BP-128 SKOLYOZLA PREZENTE OLAN FRİEDRİCH ATAKSİSİ:İKİ KARDEŞ OLGU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
129 2854 Uzman Derya Kaya BP-129 FAMİLYAL OTOİMMUN MYASTENİA GRAVİS : BİR AİLEDE İKİ OLGU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
130 2893 Uzman rabia sedef üre BP-130 TRAKSİYONA SEKONDER BİLATERAL PLEKSOPATİ OLGUSU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
131 3192 Uzman hava ozlem dede BP-131 ATİPİK EPİZODİK ATAKLARLA BAŞVURAN MORVAN SENDROMLU BİR OLGU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
132 3676 Uzman eda çoban BP-132 TİPİK BİR MONONÖRİTİS MULTİPLEKS OLGUSU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
133 2624 Asistan Dr sedat yaşin BP-133 PARANEOPLASTİK MOTOR NÖRON HASTALIĞI OLGU SUNUMU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
134 3690 Doç. hülya tireli BP-134 BRAKİYAL AMYOTROFİK DİPLEJİ-YAVAŞ PROGRESE OLAN BİR ALT MOTOR NÖRON HASTALIĞI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
135 3645 Doç. M Fevzi Öztekin BP-135 7 AYLIK PRODROMUN ARDINDAN GELİŞEN REKURREN ORBİTAL MYOZİT POSTER Nörooftalmoloji
136 2651 Uzman Turan Poyraz BP-136 ORBİTAL MİYOZİT İLE SEYİRLİ İDİYOPATİK ORBİTAL İNFLAMATUAR SENDROMLU BİR OLGU POSTER Nörooftalmoloji
137 3618 Uzman Burcu Yüksel BP-137 NADİR GÖRÜLEN İNTRAKRANİYAL LİPOM OLGUSU POSTER Nöroradyoloji
138 2565 Hemşire selma dağcı HUNTİNGTON KORELİ HASTANIN HASTALIK YÖNETİMİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ HEMŞİRELİK OTURUMU Davranış Nörolojisi
139 2589 Hemşire selma dağcı MYASTENİA GRAVİS TANILI HASTANIN BAKIMINDA HEMŞİRENİN ROLÜ HEMŞİRELİK OTURUMU Nöromüsküler Hastalıklar
140 2591 Hemşire selma dağcı İNMELİ HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ VE HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK OTURUMU Beyin Damar Hastalıkları
141 2592 Hemşire selma dağcı MÜZİĞİN BÜYÜLÜ DÜNYASI HEMŞİRELİK OTURUMU Davranış Nörolojisi
142 3441 Hemşire ennur mıhcı STEROİD KULLANAN HASTALARIN EĞİTİM SONRASI BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ HEMŞİRELİK OTURUMU Multipl Skleroz
143 3460 Hemşire Gülistan Çelik LİSE ÖĞRETMENLERİNDE İNME ALARM BELİRTİLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ FARKINDALIĞI HEMŞİRELİK OTURUMU Beyin Damar Hastalıkları
144 3081 Uzman emrah aytaç EP-1 ANKARA İLİNDE 2. VE 3. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURAN HASTALARDA BAŞ AĞRISI TİPLERİ E_POSTER SUNUM Başağrısı
145 3080 Uzman emrah aytaç EP-2 MENENJİT ÖNTANISI ALAN DÜŞÜK BOS BASINÇLI BAŞAĞARISI OLGUSU E_POSTER SUNUM Başağrısı
146 3519 Uzman devrimsel harika ertem EP-3 GEBELİK, KRONİK MİGREN VE PERİFERİK SİNİR BLOKAJI E_POSTER SUNUM Başağrısı
147 2950 Yrd.Doç. Yakup Türkel EP-4 MİGREN HASTALARINDA YEME TUTUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
148 3178 Asistan Dr AYŞENUR ÖNALAN EP-5 KÜME TİPİ BAŞ AĞRISINDA BOTULİNUM TOKSİNİ UYGULANAN OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
149 2872 Uzman Türkan Acar EP-6 İDİYOPATİK HİPERTROFİK KRANİAL PAKİMENENJİT: BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
150 3209 Asistan Dr ERDAL KURT EP-7 PONTİN TELENJİEKTAZİ İLE İLİŞKİLİ TRİGEMİNAL OTONOMİK SEFALJİDE SİNİR BLOKAJI E_POSTER SUNUM Başağrısı
151 3069 Asistan Dr mehmet yasir pektezel EP-8 BÜYÜK PİNEAL KİST İLE İLİŞKİLİ KÜME TİPİ BAŞAĞRISI E_POSTER SUNUM Başağrısı
152 3089 Asistan Dr Sena Destan Bünül EP-9 ERİŞKİN DÖNEMDE BAŞLAYAN OFTALMOPLEJİK MİGREN OLGUSU E_POSTER SUNUM Başağrısı
153 3123 Doç. Vildan Yayla EP-10 PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ: PAPİLÖDEM EŞLİK ETMEYEBİLİR Mİ? E_POSTER SUNUM Başağrısı
154 3482 Uzman Mustafa Emir Tavşanlı EP-11 MAKROADENOM OLGULARI E_POSTER SUNUM Başağrısı
155 2980 Asistan Dr AYŞENUR ÖNALAN EP-12 TACROLİMUS TEDAVİSİ ALTINDA GELİŞEN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYON OLGUSU E_POSTER SUNUM Başağrısı
156 3234 Uzman esra eruyar EP-13 ANİZOKORİ VE AKUT BAŞ AĞRISI E_POSTER SUNUM Başağrısı
157 3499 Yrd.Doç. Şule Aydın Türkoğlu EP-14 MULTİPL KRANYAL NÖROPATİ KLİNİĞİ İLE PRESENTE OLAN PSEUDOTUMÖR SEREBRİ; BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
158 3521 Asistan Dr müge kuzu EP-15 KRANİAL SİNİR TUTULUMU VE BAŞ AĞRISI İLE ORTAYA ÇIKAN BİR NON HODGKİN LENFOMA OLGUSU E_POSTER SUNUM Başağrısı
159 3818 Asistan Dr esengül liman EP-16 İDİOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYON OLGULARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Başağrısı
160 3141 Doç. Vedat Ali Yürekli EP-17 RADYOLOJİK BULGULAR EŞLİĞİNDE SPONTAN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYON:OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
161 3165 Uzman muammer KORKMAZ EP-18 KÜME BAŞAĞRISI ATAĞINDA OKSİJEN NASIL VERİLMELİ E_POSTER SUNUM Başağrısı
162 2801 Yrd.Doç. EŞREF AKIL EP-19 NUMMULAR BAŞ AĞRISI İLE PREZENTE OLAN İNTRAKANİAL KİTLE LEZYONU E_POSTER SUNUM Başağrısı
163 3349 Doç. Özden Kamisli EP-20 KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİYLE KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK HIZLA DÜZELEN SPONTAN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYON E_POSTER SUNUM Başağrısı
164 3461 Uzman ÇETİN KÜRŞAD AKPINAR EP-21 GLUKOZ YÜKLEME TESTİ İLE TANISI KONULAN BAŞ AĞRISI OLGUSU E_POSTER SUNUM Başağrısı
165 3623 Uzman Aslı Aksoy Gündoğdu EP-22 ASTIM HASTALIĞI VE BAŞAĞRISI ARASINDAKİ İLİŞKİ E_POSTER SUNUM Başağrısı
166 3177 Doç. Vildan Yayla EP-23 TOLOSA HUNT SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
167 3467 Yrd.Doç. Şule Aydın Türkoğlu EP-24 PSEUDOTUMÖR SEREBRİ KLİNİĞİ İLE PRESENTE OLAN HAŞİMATO ENSEFALOPATİLİ BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
168 3029 Asistan Dr Müge MERCAN EP-25 SPORADİK HEMİPLEJİK MİGREN: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
169 3176 Asistan Dr Asuman Ali EP-26 TOLOSA-HUNT SENDROMU,OLGU SUNUMU;KLİNİĞİ, KRANYAL MR ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİSİ E_POSTER SUNUM Başağrısı
170 3738 Uzman ÇETİN KÜRŞAD AKPINAR EP-27 METABOLİK BOZUKLUĞA BAĞLI BAŞ AĞRISI:OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
171 2906 Uzman mustafa ceylan EP-28 İDİYOPATİK İNTRAKRANİYAL HİPOTANSİYON BAŞ AĞRILI OLGU E_POSTER SUNUM Başağrısı
172 2575 Yrd.Doç. yusuf ehi EP-29 ORGAZMİK BAŞ AĞRISI E_POSTER SUNUM Başağrısı
173 3588 Yrd.Doç. Gülşen Kocaman EP-30 DERİN KOMA İLE KOMPLİKE OLMUŞ SPONTAN İNTRAKRANYAL HİPOTANSİYON HASTASININ KLİNİK SEYRİ E_POSTER SUNUM Başağrısı
174 2869 Uzman HESNA BEKTAŞ EP-31 SPONTAN İNTRAKRANİYAL HİPOTANSİYONA BAĞLI BAŞAĞRISI OLAN OLGU E_POSTER SUNUM Başağrısı
175 3837 Doç. Mehmet Güney ŞENOL EP-32 SPONTAN İNTRAKRANİYAL HİPOTANSİYON: BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
176 2613 Asistan Dr NİLAY PADİR EP-33 KARABÜK İLİ İNME PREVALANSI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
177 2635 Asistan Dr ahmet şükrü kulualp EP-34 İSTANBUL İLİ ŞİLE İLÇESİ GENÇ İNME PREVELANS ÇALIŞMASI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
178 2702 Asistan Dr ahmet şükrü kulualp EP-35 İSTANBUL İLİ ŞİLE İLÇESİ 45 YAŞ ÜSTÜ İNME PREVELANSI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
179 3245 Uzman FATIMA KARAKAYA ÇOLAK EP-36 SİGARANIN BEYİN KAN AKIMI ÜZERİNE ETKİLERİ VE ARTERİEL STİFFNESS’IN BU AKIM ÜZERİNE OLAN KATKISI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
180 3779 Uzman Aslı Aksoy Gündoğdu EP-37 PATOLOJİK ESNEME VE ANTERİYOR SİRKÜLASYON İNFARKTI ARASINDAKİ İLİŞKİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
181 2691 Uzman Gülçin Benbir EP-38 İNME HASTALARINDA HİPERTANSİYONUN KLİNİK BAŞVURU VE İNME TİPLERİ İLE İLİŞKİSİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
182 3517 Asistan Dr tuğçe mengi EP-39 İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİYE BAĞLI BİR KOMPLİKASYON OLARAK İNTRASEREBRAL HEMORAJİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
183 3677 Asistan Dr merve yatmazoğlu EP-40 İYİ SEYİRLİ BAZİLLER ARTER TROMBOZLU DÖRT OLGU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
184 2947 Asistan Dr NESLİHAN GÜNAY EP-41 KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK SSS LENFOMASINA BENZ EYEN ATİPİK İNME OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
185 3383 Yrd.Doç. Amber Eker EP-42 WALLENBERG SENDROMU İLİŞKİLİ DİSFAJİNİN TEDAVİSİNDE PRİDOSTİGMİN E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
186 2567 Doç. Süber Dikici EP-43 AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA SERUM BAZİK FİBROBLAST BÜYÜME FAKTÖRÜ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
187 2678 Asistan Dr Çiğdem BUĞAN KAPLAN EP-44 SAĞ İNTERNAL KAPSÜL ARKA BACAĞINDA ENFARKTA BAĞLI GELİŞEN ÇAPRAZ AFAZİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
188 2782 Asistan Dr Emrah Emre Deveci EP-45 POSTOPERATİF İATROJENİK 2 DURAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜL OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
189 3739 Uzman emrah aytaç EP-46 İSKEMİK İNMEDE NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
190 3594 Asistan Dr Halil Can Alaydın EP-47 ATAKSİ VE OFTALMOPLEJİ; CLAUDE’S SENDROMU OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
191 3290 Doç. Füsun Mayda Domaç EP-48 AKUT İSKEMİK İNMEDE STRES HİPERGLİSEMİNİN PROGNOZA ETKİSİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
192 2697 Asistan Dr Esra Özkan EP-49 İZOLE SEREBELLAR PRES: 2 OLGU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
193 2857 Asistan Dr soydan ince EP-50 KAROTİS ARTER TOTAL OKLÜZYONLARINDA İSKEMİK İNME PROGNOZLARI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
194 3113 Asistan Dr YANKI BOYACI EP-51 İSKEMİK BEYİN DAMAR HASTALIĞINDA HAYAT KURTARICI TEDAVİ - DEKOMPRESSİF HEMİKRANİEKTOMİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
195 3160 Doç. Vildan Yayla EP-52 EİSENMENGER SENDROMU SAPTANAN GENÇ İNME OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
196 3189 Asistan Dr esengül liman EP-53 BONZAİ KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN İNTRAKRANİAL HEMORAJİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
197 2672 Asistan Dr hikmet saçmacı EP-54 DİPLOPİ VE TİNNİTUS İLE PREZENTE OLAN OLGUDA KAROTİKOKAVERNÖZ FİSTÜLÜN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
198 2896 Uzman turgay demir EP-55 PROGRESİF İNME İLE PREZENTE OLAN LEPTOSPİROZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
199 3062 Asistan Dr şule duman EP-56 AKUT 3. KRANİAL SİNİR TUTULUMU İLE PREZENTE PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VASKÜLİT OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
200 3496 Asistan Dr Pınar Uzun EP-57 FIÇIDAKİ ADAM SENDROMUNDA AYIRICI TANIYA YÖNELİK BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
201 3515 Uzman nedime tuğçe bilecenoğlu EP-58 KLOPİDOGREL ALLERJİSİNE BAĞLI OLARAK GELİŞEN GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
202 3537 Prof. Nevzat Uzuner EP-59 BALİNT SENDROMU OLAN BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
203 3613 Asistan Dr Halil Can Alaydın EP-60 BİLATERAL JUGULER VENÖZ YETMEZLİK VE GEÇİCİ GLOBAL AMNEZİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
204 2790 Uzman yusuf inanç EP-61 POSTERİOR SİRKÜLASYON İNFARKTLARININ RİSK FAKTÖRLERİ, ETYOLOJİ VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN CİNSİYETLER ARASI FARKLILIKLARI: GÖZLEMSEL ÇALIŞMA E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
205 3016 Doç. Vildan Yayla EP-62 ÇAPRAZ AFAZİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
206 3017 Doç. Vildan Yayla EP-63 DELİ BAL ZEHİRLENMESİ VE SEREBROVASKÜLER HASTALIK: İKİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
207 3133 Uzman FATIMA KARAKAYA ÇOLAK EP-64 POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU VE İNTRASEREBRAL HEMORAJİ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
208 3307 Yrd.Doç. Hatice KÖSE ÖZLECE EP-65 NADİR GÖRÜLEN BİR BEYİN SAPI ÇAPRAZ SENDROMU:RAYMOND CESTAN SENDROMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
209 3393 Yrd.Doç. ahmet tüfekçi EP-66 VARYANT SEKİZ BUÇUK SENDROMU? : OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
210 3757 Yrd.Doç. Sadullah sağlam EP-67 İLK BAŞVURUSUNDA KONVERSİYON DÜŞÜNÜLEN BİLATERAL ANTERİOR SEREBRAL ARTER ENFARKTINA BAĞLI AKİNETİK MUTİZM TABLOSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
211 3766 Uzman Devran Süer EP-68 ORTA BEYİN LEZYONU OLMAKSIZIN VERTİKAL BAKIŞ PAREZİSİ İLE PREZENTE OLAN İKİ OLGU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
212 2680 Yrd.Doç. Emine Rabia Koç EP-69 SPİNAL KORD İSKEMİ REPERFÜZYON YARALANMASINDA BORAXIN KISMİ KORUYUCU ETKİSİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
213 3070 Doç. Vildan Yayla EP-70 MİNÖR TRAVMAYA BAĞLI DÖRT ARTER DİSSEKSİYONU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
214 3197 Yrd.Doç. ahmet tüfekçi EP-71 İNMEYİ TAKLİT EDEN SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
215 3722 Yrd.Doç. NERMİN TANIK EP-72 İNME, HİPERTANSİYON VE BEYİN YARIKÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
216 2700 Yrd.Doç. Nesrin Helvacı Yılmaz EP-73 ERGOTAMİN KULLANIMI VE AKUT İSKEMİK İNME: BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
217 2899 Yrd.Doç. BURHANETTİN ÇİĞDEM EP-74 ERGOTAMİN KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ YAYGIN SEREBRAL VE EŞ ZAMANLI PERİFERAL FEMORAL ARTERLERİN GERİ DÖNÜŞÜMLÜ VAZOKONSTRİKSİYONU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
218 3524 Prof. Serpil Demirci EP-75 PSÖDOBULBER BULGULAR, PROGRESİF ATAKSİ VE PALATAL TREMORA NEDEN OLAN SEREBELLAR VENÖZ ANJİOM OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
219 3546 Asistan Dr MUSTAFA ONUR YILDIZ EP-76 KAROTİS DİSEKSİYONUNA BAĞLI AĞRILI HORNER SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
220 2631 Asistan Dr GÖKÇE ZEYTİN EP-77 EPİDURAL ANESTEZİ SONRASI GELİŞEN SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
221 2839 Asistan Dr özlem önder EP-78 UZUN SÜRELİ KONFÜZYON HALİ VE RETROGRAD AMNEZİ İLE PREZENTE OLAN BİR VERTEBRAL ARTER DİSEKSİYONU OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
222 2888 Asistan Dr irmak ceviz EP-79 SEREBRAL DERİN VENÖZ SİSTEM TROMBOZUNA SEKONDER BİLATERAL TALAMİK ENFARKT E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
223 3433 Asistan Dr özlem önder EP-80 KORONER ANJİOGRAFİ İŞLEMİ SIRASINDA GELİŞEN WEBER SENDROMU OLGUSU; ENDER BİR KOMPLİKASYON E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
224 2646 Asistan Dr SANEM COŞKUN EP-81 VARİCELLA ZOSTER VİRÜS ENFEKSİYONU SONRASI GELİŞEN İSKEMİK İNME OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
225 3040 Uzman bahar kaymakamzade EP-82 GEÇİCİ OBSTRUKTİF HİDROSEFALİYE BAĞLI AKUT KORPUS KALLOZUM ENFARKTI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
226 3455 Uzman Pelin Nar Şenol EP-83 LETROZOL KULLANIMI SONRASI GELİŞEN BİR SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
227 3577 Asistan Dr elif bihter öztürk EP-84 PSÖRİAZİS VE SEREBRAL VASKÜLER HASTALIK E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
228 2814 Uzman Aylin Bican Demir EP-85 İZOLE DEKSTROKARDİNİN EŞLİK ETTİĞİ BİR MOYAMOYA HASTALIĞI OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
229 3235 Uzman esra eruyar EP-86 ARI SOKMASI İLE TETİKLENEN SEREBRAL VEN TROMBOZU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
230 3612 Asistan Dr MUSTAFA ALTAŞ EP-87 SİKLOSPORİN-A KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ SİNÜS VEN TROMBOZU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
231 3122 Asistan Dr Çağla Erdoğan EP-88 İNTERNAL KAROTİS ARTER HİPOPLAZİSİNE SEKONDER ENFARKT OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
232 3135 Asistan Dr BİRSEN BEYAZIT EP-89 ÜLSERATİF KOLİT VE SEREBRAL VENÖZ SİNUS TROMBOZ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
233 3313 Yrd.Doç. Burcu Polat EP-90 İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞI VE SANTRAL VENÖZ TUTULUM E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
234 3664 Uzman eda derle EP-91 SPİNAL ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON; ENDOVASKÜLER TEDAVİ UYGULANAN İKİ OLGU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
235 2693 Uzman Mine Hayriye Sorgun EP-92 BİR KANSER HASTASINDA SİSPLATİNE SEKONDER TEKRARLAYICI İSKEMİK İNME E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
236 2710 Uzman yusuf inanç EP-93 MOTOSİKLET KAZASI SONRASI FEMUR KIRIĞI İLE İLİŞKİLİ YAYGIN SEREBRAL YAĞ EMBOLİSİ SENDROMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
237 2913 Asistan Dr cansu karataş EP-94 SİNÜS VEN TROMBOZU İLE PREZENTE OLAN ÜLSERATİF KOLİTLİ BİR OLGU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
238 2958 Doç. cemile handan mısırlı EP-95 REKÜRRENS GÖSTEREN HEMATOMLARDA PSÖDOKSANTOMA ELASTİKUM OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
239 3230 Asistan Dr burcu kurt EP-96 İNATÇI ÖKSÜRÜK VE YUTMA GÜÇLÜĞÜ İLE SEYREDEN BİR LATERAL MEDULLER SENDROM VAKASI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
240 3314 Uzman Ahmet Kasım Kılıç EP-97 VASKÜLER TEDAVİ YANITLI AKUT HEMİKORE: OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
241 3819 Uzman arzu tay EP-98 AKUT İSKEMİK İNMEDE CPR DÜZEYLERİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
242 2963 Yrd.Doç. Sibel Gazioğlu EP-99 POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ SENDROMUNDA BEYİNSAPI TUTULUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
243 3484 Asistan Dr Hatice KURUCU EP-100 SEREBRAL SİNÜS VEN TROMBOZU ETİYOLOJİSİNDE HEMATOLOJİK HASTALIKLARIN YERİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
244 2730 Yrd.Doç. hasan hüseyin özdemir EP-101 MUHTEMEL SİLDENAFİL KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ İSKEMİK İNME: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
245 3032 Uzman TURAN DOĞAN EP-102 ATİPİK LAKÜNER SENDROM: SAF MOTOR EL PAREZİSİ - OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
246 2647 Asistan Dr SANEM COŞKUN EP-103 SEREBRAL VE SPLENİK İNFARKT KOMPLİKASYONLARI İLE BİRLİKTE OLAN İNFEKTİF ENDOKARDİT VAKASI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
247 2877 Yrd.Doç. hasan hüseyin özdemir EP-104 POSTPARTUM DÖNEMDE WALLENBERG SENDROMU İLE PREZENTE OLAN VERTEBRAL ARTER STENOZU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
248 3539 Uzman Devran Süer EP-105 MDMA KULLANIMI SONRASI AKUT SEREBROVASKÜLER İNME OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
249 3628 Asistan Dr Furkan Sarıdaş EP-106 YABANCI EL SENDROMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
250 2603 Asistan Dr Refah Sayın EP-107 KORPUS KALLOZUM ENFARKTI : SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS’UN NADİR BİR TUTULUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
251 2701 Asistan Dr SANEM COŞKUN EP-108 FERRİTİN YÜKSEKLİĞİ VE İSKEMİK İNME BİRLİKTELİĞİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
252 3182 Uzman Bedile İrem Tiftikcioğlu EP-109 GENÇLERDE ÖNEMLİ BİR İNME NEDENİ: SPONTAN INTERNAL KAROTİD ARTER DİSEKSİYONU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
253 3295 Yrd.Doç. hasan hüseyin özdemir EP-110 ADELOSAN ÇAĞDA ATİPİK BAŞAĞRISI SEMPTOMU İLE PRESENTE OLAN İNTRAKRANİAL KALSİFİKASYON E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
254 3703 Asistan Dr MUSTAFA ALTAŞ EP-111 AKUT STRES, İSKEMİK İNME VE PLASMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR İLİŞKİSİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
255 2634 Asistan Dr Refah Sayın EP-112 TEKRARLAYAN GEÇİCİ İSKEMİK ATAKLARLA SEYREDEN MOYAMOYA HASTALIĞI OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
256 2692 Uzman Mine Hayriye Sorgun EP-113 POSTPARTUM İZOLE TROLARD VEN TROMBOZU; OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
257 2952 Asistan Dr ahmet demir EP-114 BİLATERAL PARAMEDİAN TALAMİK ENFARKT: 2 OLGU SUNUMU; E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
258 3150 Uzman Nergiz Agayeva EP-115 PREPARTUM DÖNEMDE ORTAYA ÇIKAN POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ SENDROMU - OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
259 3346 Asistan Dr özge karakulak EP-116 GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI İLE PREZENTE OLAN BİR MOYAMOYA OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
260 3604 Asistan Dr Hamza Şahin EP-117 GÖZDEN KAÇABİLECEK BİR KAN-SIVI SEVİYESİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
261 3091 Asistan Dr Sena Destan Bünül EP-118 ATİPİK YERLEŞİMLİ MÜKERRER ATAKLARLA BAŞVURAN PRES OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
262 2944 Asistan Dr REZAN ALP EP-119 SOL ATRIAL MIKSOMAYA BAĞLI GENÇ İNME OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
263 3743 Yrd.Doç. Fatma Gündoğdu EP-120 İNTRASEREBRAL DEV ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYON VE EŞLİK EDEN MCA SAKKÜLER ANEVRİZMASI : OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
264 2956 Yrd.Doç. hasan hüseyin özdemir EP-121 FABRY HASTALIĞINA SEKONDER GELİŞEN SEREBELLAR İNFARKT E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
265 2957 Uzman Fazilet HIZ EP-122 EŞZAMANLI GELİŞEN BİLATERAL ANTERİOR SEREBRAL ARTER ENFARKTI:2 OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
266 3104 Uzman Demet İlhan ALGIN EP-123 İZOLE HİPOGLOSSUS SİNİR PARALİZİSİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
267 3354 Asistan Dr merve yatmazoğlu EP-124 POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
268 3495 Yrd.Doç. Sadullah sağlam EP-125 KOİTUS SIRASINDA OLUŞAN BEYİN SAPI KANAMASI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
269 3744 Asistan Dr Hamza Şahin EP-126 TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN TOMOGRAFİ ARTEFAKTI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
270 3246 Uzman kubra mehel metin EP-127 BELL PALSY VE İNSİDENTAL DOUBLE BASİLLER ARTER FENESTRASYONU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
271 3483 Uzman Miraç Ayşen Çakmak EP-128 DABİGATRANA BAĞLI ALERJİK DERİ REAKSİYONU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
272 2761 Uzman Fazilet HIZ EP-129 BİLATERAL TALAMİK İNFARKT OLGULARI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
273 3030 Yrd.Doç. yasemin ünal EP-130 BİLATERAL TALAMİK ENFARKT: BİR OLGU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
274 3535 Uzman belma doğan EP-131 SPONTAN VERTEBRAL ARTER DİSEKSİYONU SONRASI GELİŞEN OPALSKİ SENDROMLU BIR OLGU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
275 3316 Uzman Ahmet Kasım Kılıç EP-132 FOKAL MOTOR STATUS SONRASINDA GELİŞEN AKUT ENFARKT OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
276 3458 Asistan Dr sevgi ferik EP-133 RAYMOND SENDROMU: NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
277 3791 Yrd.Doç. HAKAN TEKELİ EP-134 CALL-FLEMİNG SENDROMU; OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
278 3157 Uzman ayfer ertekın EP-135 ISCHEMIC STROKE OF THE PERCHERON ARTERY WITH IMAGING OF ACUTE BILATERAL PARAMEDIAN THALAMIC AND MESENCEPHALIC INFARCTS : A CASE REPORT E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
279 3158 Uzman ayfer ertekın EP-136 ISCHEMIC STROKE OF THE PERCHERON ARTERY WITH IMAGING OF ACUTE BILATERAL PARAMEDIAN THALAMIC AND MESENCEPHALIC INFARCTS : A CASE REPORT E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
280 2976 Uzman NİLÜFER BÜYÜKKOYUNCU PEKEL EP-137 SAĞ HEMİPAREZİ ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAN CADASIL SENDROMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
281 2614 Asistan Dr Cansu Köseoğlu EP-138 İNATÇI HIÇKIRIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİR İNTRAKRANİYAL KANAMA OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
282 3432 Uzman recep baydemir EP-139 OLGU SUNUMU: BİLATERAL TALAMİK İNFARKT E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
283 3610 Doç. Mehmet Güney ŞENOL EP-140 HOMOSİSTEİN YÜKSEKLİĞİNE BAĞLI KAROTİS ARTER DİSEKSİYONU OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
284 3783 Yrd.Doç. HAKAN TEKELİ EP-141 A MONOPLEGIA CASE WHICH PERFECTLY ADDRESSES ITS ORIGIN E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
285 3205 Yrd.Doç. Hatice KÖSE ÖZLECE EP-142 AKUT MASTOİDİTE SEKONDER TRANSVERS SİNÜS TROMBOZU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
286 3777 Yrd.Doç. zeynep elmas EP-143 İZMİR ÜNİVERSİTESİ MEDİCALPARK HASTANESİ GENÇ İNME OLGULARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ. 2 YILLIK SONUÇLAR E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
287 2760 Uzman Hilal Aydın EP-144 SANDHOFF HASTALIĞINDA MR VE EEG BULGULARI E_POSTER SUNUM Çocuk Nörolojisi
288 2755 Uzman Hilal Aydın EP-145 OSTEOGENEZİS İMPERFEKTALI OLGUDA RASMUSSEN ENSEFALİTİ; KONKORMİDANS? E_POSTER SUNUM Çocuk Nörolojisi
289 2757 Uzman Hilal Aydın EP-146 SPORADİK HEMİPLEJİK MİGREN: BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Çocuk Nörolojisi
290 3762 Asistan Dr EMRAH POLAT EP-147 KOGNİTİF REHABİLİTASYONUN HİPOKSİK/ANOKSİK SEREBRAL HASARDA ETKİLERİ: VAKA BİLDİRİMİ E_POSTER SUNUM Davranış Nörolojisi
291 3217 Asistan Dr Selma Topaloğlu EP-148 KLASİK TRİADI İLE BİR WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Davranış Nörolojisi
292 2636 Uzman Betül Özdilek EP-149 DUYU KAYBI OLAN DEMANS HASTALARINDA TEDAVİYE YANITSIZ GÖRSEL, İŞİTSEL VE KOKU HALÜSİNASYONLARI: OLGU SERİ SUNUMU E_POSTER SUNUM Davranış Nörolojisi
293 3344 Uzman Özlem Bizpınar Munis EP-150 BAŞKENTTE 3. BASAMAK TEDAVİ KURUMUNDA DEMANS POLİKLİĞİNDE TAKİP EDİLEN HASTALARIN TANISAL PROFİLİ VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ E_POSTER SUNUM Demans
294 2671 Asistan Dr Emrah Emre Deveci EP-151 ERKEN BAŞLANGIÇLI DEMANS NEDENİ: ERİŞKİN SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT E_POSTER SUNUM Demans
295 3237 Asistan Dr leyla köse EP-152 HIZLI İLERLEYİCİ DEMANS İLE TANI ALAN AİDS VAKASI E_POSTER SUNUM Demans
296 3301 Doç. Süber Dikici EP-153 SİPROFLOKSASİNİN NEDEN OLDUĞU DELİRYUM TABLOSU E_POSTER SUNUM Demans
297 2822 Asistan Dr Müge MERCAN EP-154 FRONTOTEMPORAL DEMANSA EŞLİK EDEN NADİR BİR DİSFAJİ NEDENİ : MYASTENİA GRAVİS E_POSTER SUNUM Demans
298 2770 Asistan Dr ümit görgülü EP-155 CREUTZFELDT - JAKOB HASTALIĞI: İKİ OLGU E_POSTER SUNUM Demans
299 3288 Asistan Dr Esra Özkan EP-156 WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ: BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Demans
300 3687 Doç. Asuman Orhan Varoğlu EP-157 CREUTZFELDT-JAKOB HASTALIĞINDA TANI GÜÇLÜĞÜ E_POSTER SUNUM Demans
301 3222 Doç. Ayse Kutlu EP-158 PAROTİS ADENOKARSİNOMU İLE İLİŞKİLİ PARANEOPLASTİK OPSOKLONUS MYOKLONUS (POMA) SENDROMU E_POSTER SUNUM Diğer
302 3512 Asistan Dr FATMA KARA EP-159 ARSENİK İNTOKSİKASYONU E_POSTER SUNUM Diğer
303 3684 Uzman ü.serpil sarı EP-160 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ANGİOSARKOMU-OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
304 3808 Uzman Emine Taşkıran EP-161 HARLEQUİN SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
305 2834 Uzman serkan demir EP-162 BONZAİ KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN PARAPLEJİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
306 3419 Asistan Dr merve yatmazoğlu EP-163 SPİNAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜL: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
307 3638 Asistan Dr sibel mumcu timer EP-164 ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTADA WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ VE POLİNÖROPATİ BİRLİKTELİĞİ E_POSTER SUNUM Diğer
308 2805 Uzman Nihan Hande Akçakaya EP-165 ENTEROVİRUS ENSEFALİTİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
309 2992 Uzman utku cenikli EP-166 SERVİKAL BÖLGEDEN ALT TORAKAL BÖLGELERE UZANAN EPİDURAL AMPİYEM OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
310 3523 Asistan Dr duygu kurt EP-167 ATİPİK SEYİRLE GİDEN BİR PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMASI E_POSTER SUNUM Diğer
311 2668 Asistan Dr Emrah Emre Deveci EP-168 RENAL TRANSPLANTLI İMMUNSUPRESE HASTADA SEREBRAL TOXOPLAZMOZİS E_POSTER SUNUM Diğer
312 2955 Asistan Dr İnci Şule Gül EP-169 PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMASI E_POSTER SUNUM Diğer
313 3039 Asistan Dr SEVİL huseynova EP-170 LEPTOMENİNGEAL TUTULUMUN BASKIN OLDUĞU PRİMER MERKEZİ SİNİR LENFOMASI E_POSTER SUNUM Diğer
314 3128 Uzman Sibel Üstün Özek EP-171 WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ-2 OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
315 2698 Asistan Dr selin yetkinel EP-172 PAKLİTAKSEL İLİŞKİLİ AKUT ENSEFALOPATİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
316 3647 Asistan Dr merve yatmazoğlu EP-173 NADİR GÖRÜLEN HERPES SİMPLEKS VİRUS ENSEFALİTİ KOMPLİKASYONU: İNTRASEREBRAL HEMORAJİ E_POSTER SUNUM Diğer
317 3691 Doç. Dilek Necioğlu Örken EP-174 METRONİDAZOL ENSEFALOPATİSİ: RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEMELER VE EEG EŞLİĞİNDE BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
318 3790 Asistan Dr merve yatmazoğlu EP-175 LOMBER PONKSİYON SONRASI NADİR GÖRÜLEN BİR KOMPLİKASYON: SPİNAL EPİDURAL HEMATOM VE ARAKNOİDİT E_POSTER SUNUM Diğer
319 3319 Asistan Dr esengül liman EP-176 OLASI CREUTZFELDT-JACOB HASTALIĞI: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
320 3558 Asistan Dr FATMA KARA EP-177 SENTETİK KANABİNOİD KULLANIMINA BAĞLI SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU E_POSTER SUNUM Diğer
321 3633 Asistan Dr sibel mumcu timer EP-178 KİBAS VE ENSEFALOPATİ İLE BAŞVURAN İKİ FARKLI NÖROBRUSELLOZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
322 2763 Uzman Fazilet HIZ EP-179 SEPTORİNOPLASTİ SONRASI GELİŞEN TAPİA SENDROMU OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
323 3015 Doç. Vildan Yayla EP-180 ÜREMİ SEYRİNDE AKUT BAŞLANGIÇLI BİLATERAL BAZAL GANGLİYON LEZYONLARI: İKİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
324 2966 Doç. Vildan Yayla EP-181 İZOLE HİPOGLOSSUS FELCİ İLE PREZENTE OLAN İNTRAKRANİAL KİTLE E_POSTER SUNUM Diğer
325 3391 Asistan Dr merve yatmazoğlu EP-182 İDİYOPATİK HİPOPARATİROİDİ VE KOGNİTİF ETKİLENME: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
326 3408 Uzman Refik Kunt EP-183 HİPOGLİSEMİK ENSEFALOPATİ; BİR OLGU E_POSTER SUNUM Diğer
327 2694 Uzman Mine Hayriye Sorgun EP-184 POSTPARTUM NORMOTANSİF PRES; OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
328 2895 Yrd.Doç. Mustafa YILMAZ EP-185 VI. KRANİAL SİNİR TUTULUMU İLE BİRLİKTE OLAN GUİLLAİN BARRE OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
329 3099 Uzman elif ünal EP-186 PARANKİMAL TUTULUMLU TÜBERKÜLOZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
330 2576 Yrd.Doç. yusuf ehi EP-187 MİKSİYON SENKOPU E_POSTER SUNUM Diğer
331 2595 Asistan Dr Refah Sayın EP-188 TOLOSA-HUNT SENDROMU: NADİR BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
332 2695 Uzman Mine Hayriye Sorgun EP-189 HİPERGLİSEMİYE BAĞLI GÖRME KAYBI ATAKLARI E_POSTER SUNUM Diğer
333 3074 Uzman emrah aytaç EP-190 GEBELİKTE OLUŞAN HERPES ENSEFALİTİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
334 3233 Doç. Ayse Kutlu EP-191 POSTPARTUM TUBERKÜLOZ MENENJİT OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
335 3605 Doç. Mehmet Güney ŞENOL EP-192 İNTRATEKAL BAKLOFEN POMPALI HASTADA GEÇ GELİŞEN DOZ AŞIMI E_POSTER SUNUM Diğer
336 2571 Doç. Süber Dikici EP-193 BİLATERAL PERİFERİK FASİAL PARALİZİ TANISINDA UNUTTUĞUMUZ NE VAR? E_POSTER SUNUM Diğer
337 2858 Yrd.Doç. Gönül VURAL EP-194 İZOLE NÖROSARKOİDOZ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
338 3057 Yrd.Doç. SEDEN DEMİRCİ EP-195 PRİMİDON VE NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM; OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
339 3085 Uzman emrah aytaç EP-196 NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ E_POSTER SUNUM Diğer
340 3206 Yrd.Doç. halil murat şen EP-197 KRONİK ALKOL KULLANANLARDA AKUT GELİŞEN NÖROLOJİK TABLODA UNUTULMAMASI GEREKEN ETYOLOJİK BİR NEDEN: MARCHİAFAVA–BİGNAMİ HASTALIĞI E_POSTER SUNUM Diğer
341 3388 Asistan Dr Emin Timer EP-198 İKİ FARKLI NÖROLOJİK BOZULMA İLE BAŞ GÖSTEREN NÖROBRUSELLOZ OLGULARI E_POSTER SUNUM Diğer
342 2961 Yrd.Doç. Amber Eker EP-199 SEREBRAL MALARYA VE KORPUS KALLOZUM SPLENİUM TUTULUMU E_POSTER SUNUM Diğer
343 3084 Uzman emrah aytaç EP-200 NÖROLOJİK HASTALIKLARDA FARKINDALIK: ANKARA İLİ ÖRNEĞİNDE 2. VE 3. BASAMAK NÖROLOJİ POLİKLİNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI E_POSTER SUNUM Diğer
344 3183 Uzman cemile sencer demircan EP-201 ALKOLE BAĞLI HEPATİK ENSAFOLPATİ-OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
345 3826 Uzman SEMRA ARI EP-202 ALKOL KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN EPİLEPTİK NÖBET, UZAMIŞ YOKSUNLUK SENDROMU VE DELİRYUM TREMENS TABLOSU E_POSTER SUNUM Diğer
346 2733 Doç. Mehmet Güney ŞENOL EP-203 OLGU SUNUMU: İZOLE TEK TARAFLI HİPOGLOSSUS SİNİR FELCİ E_POSTER SUNUM Diğer
347 3750 Yrd.Doç. NERMİN TANIK EP-204 PSİŞİK SEMPTOMLARIN ÖN PLANDA OLDUĞU BİR HİPONATREMİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
348 3530 Uzman Ayşe Pınar Titiz EP-205 HUZURSUZ BACAK SENDROMLU HASTALARIN ELEKTROENSEFALOGRAFİK DEĞERLENDİRMELERİ E_POSTER SUNUM EEG
349 3630 Asistan Dr havva meltem mutlucan EP-206 İĞNE EMG’DE DERİN BEYİN STİMÜLASYONU ARTEFAKTI E_POSTER SUNUM EMG
350 3213 Uzman SEFER GÜNAYDIN EP-207 GANGLİON KİSTİNE BAĞLI GUYON KANALI NÖROPATİSİ E_POSTER SUNUM EMG
351 3134 Asistan Dr sibel mumcu timer EP-208 ATİPİK BİLATERAL FASYAL PARALİZİ OLGUSU E_POSTER SUNUM EMG
352 3634 Doç. Mehmet Güney ŞENOL EP-209 SENTETİK UYUŞTURUCU (BONZAİ) KULLANIMI SONRASI UZUN SÜRE YER DEĞİŞTİRMEMEYE BAĞLI LUMBOSAKRAL PLEKSOPATİ E_POSTER SUNUM EMG
353 3695 Doç. Alev Leventoğlu EP-210 GLOMERÜLER FİLTRASYON HIZINDAKİ AZALMA İNCE LİF NÖROPATİSİ GELİŞİMİNİ ETKİLER Mİ? E_POSTER SUNUM EMG
354 3725 Uzman neşe güngör yavaşoğlu EP-211 SERVİKAL LORDOZ KAYBINDA F YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM EMG
355 3440 Doç. Alev Leventoğlu EP-212 ACİL SERVİSTE ATİPİK BİR GÜÇSÜZLÜK! GUILLAIN- BARRE SENDROMU OLABİLİR Mİ? E_POSTER SUNUM EMG
356 3497 Yrd.Doç. TUBA ÖZCAN EP-213 KARPAL TÜNEL SENDROMU CİDDİYETİ İLE YAŞ ,CİNSİYET, OBEZİTE, DİABETES MELLİTUS İLİŞKİSİ E_POSTER SUNUM EMG
357 3719 Yrd.Doç. NERMİN TANIK EP-214 PAİN, DEPRESSİON AND SLEEP DİSORDERS İN PATİENTS WİTH DİABETİC AND NONDİABETİC CARPAL TUNNEL SYNDROME: A VİCİOUS CYCLE E_POSTER SUNUM EMG
358 3395 Asistan Dr Ceren GÜNEBAKAN EP-215 EMG İNCELEME ESNASINDA KORKU VE AĞRILARI AZALTMAK MÜMKÜN MÜDÜR? E_POSTER SUNUM EMG
359 3216 Asistan Dr Ahmet ÇETİZ EP-216 PRONATOR TERES SENDROMU VE KARPAL TÜNEL SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM EMG
360 3642 Yrd.Doç. Hakan Ak EP-217 IDİOPATHİC NORMAL PRESSURE HYDROCEPHALUS ACCOMPANİED BY SEİZURE E_POSTER SUNUM Epilepsi
361 3194 Yrd.Doç. Özlem Güngör Tunçer EP-218 KLİNİK OLARAK İZOLE EPİLEPTİK NÖBETLER İLE KARAKTERİZE ANTİ-LGI1 İLİŞKİLİ LİMBİK ENSEFALİT E_POSTER SUNUM Epilepsi
362 3258 Asistan Dr MUSTAFA ONUR YILDIZ EP-219 YÜZDE DİRENÇLİ FOKAL MOTOR NÖBETLERLE SEYREDEN VENÖZ ANJİOM OLGUSU E_POSTER SUNUM Epilepsi
363 3565 Uzman SEMRA ARI EP-220 DİŞ FIRÇALAMA ILE ORTAYA ÇIKAN REFLEKS EPİLEPSİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Epilepsi
364 3334 Uzman Ebru Nur Yavuz EP-221 PROGRESİF MİYOKLONİK EPİLEPSİ VE NEU 1 MUTASYONU: FENOTİPİK AÇIDAN FARKLI BİR OLGU E_POSTER SUNUM Epilepsi
365 3028 Asistan Dr zehra özde akkiraz EP-222 ZONİSAMİD İLE İNDÜKLENEN SUİCİD GİRİŞİMLİ BİR OLGU İLE ZONİSAMİD PSİKİYATRİK YAN ETKİLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Epilepsi
366 3218 Asistan Dr Ahmet ÇETİZ EP-223 EXTACY KULLANIMINA BAĞLI STATUS EPİLEPTİKUS: BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
367 3593 Asistan Dr YANKI BOYACI EP-224 AİLESEL T(1;17) DENGELİ TRANSLOKASYON TAŞIYICISI EPİLEPSİ VE MENTAL RETARDASYONU OLAN OLGU E_POSTER SUNUM Epilepsi
368 3802 Uzman SEMRA ARI EP-225 İSKEMİK İNME SONRASI GELİŞEN EPİLEPSİA PARTİALİS KONTİNUA –OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
369 2970 Uzman serkan demir EP-226 PARSİYEL NÖBETE NEDEN OLAN KOROİD FİSSÜR KİSTİ E_POSTER SUNUM Epilepsi
370 3038 Yrd.Doç. Yakup Türkel EP-227 DYKE-DAVİDOFF-MASSON SENDROMU OLGUSU E_POSTER SUNUM Epilepsi
371 3479 Asistan Dr çile aktan EP-228 YÜKSEK DOZ SEFAZOLİN SODYUM TEDAVİSİ SONRASI NON-KONVULZİF STATUS EPİİLEPTİKUS OLGUSU E_POSTER SUNUM Epilepsi
372 2574 Yrd.Doç. yusuf ehi EP-229 KETİAPİNE BAĞLI NON-KONVULSİF STATUS EPİLEPTİKUS E_POSTER SUNUM Epilepsi
373 2660 Asistan Dr Başak Yılmaz EP-230 STATUS EPİLEPTİKUS SONRASI GEÇİCİ MR BULGULARI OLAN OLGU E_POSTER SUNUM Epilepsi
374 3615 Doç. Füsun Mayda Domaç EP-231 DİSOSİYATİF BOZUKLUK TANISI ALAN MEZİAL TEMPORAL SKLEROZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Epilepsi
375 3620 Dr. erdem cengiz EP-232 EPİLEPSİ İLE PREZENTE OLAN İNTRAKRANİYAL TÜBERKÜLOM E_POSTER SUNUM Epilepsi
376 2752 Yrd.Doç. hasan hüseyin özdemir EP-233 STATUS EPİLEPTİKUSUN NADİR BİR NEDENİ: HİPONATREMİ E_POSTER SUNUM Epilepsi
377 3528 Uzman Ayşe Pınar Titiz EP-234 EPİLEPSİ POLİKLİNİĞİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Epilepsi
378 2921 Uzman Fazilet HIZ EP-235 SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZİSE BAĞLI SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
379 3078 Uzman emrah aytaç EP-236 GEÇ TANI ALAN BİR TUBEROSKLEROZ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
380 3181 Asistan Dr murat polat EP-237 NÖBET SONRASI BİLATERAL HUMERUS BOYUN KIRIĞI E_POSTER SUNUM Epilepsi
381 3022 Yrd.Doç. halil murat şen EP-238 TEDAVİYE DİRENÇLİ EPİLEPSİ OLARAK SUNULAN BİR İNSÜLİNOMA OLGUSU E_POSTER SUNUM Epilepsi
382 3480 Uzman şennur delibaş katı EP-239 ANTİEPİLEPTİK KULLANIMINA BAĞLI KALÇA AVASKÜLER NEKROZU E_POSTER SUNUM Epilepsi
383 3506 Asistan Dr miray erdem EP-240 ERKEN EVRE PARKİNSON HASTALIĞINDA KOGNİTİF GÖREV VE POSTURAL STABİLİTE İLİŞKİSİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
384 3142 Yrd.Doç. SEDEN DEMİRCİ EP-241 NÖROLOJİ PRATİĞİNDE BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI: 11 YILLIK DENEYİM E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
385 3018 Doç. Vildan Yayla EP-242 SEREBELLAR ATAKSİLİ BİR PARKİNSONİZM OLGUSUNDA “HAǔ (HOT CROSS BUN) İŞARETİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
386 3014 Doç. Vildan Yayla EP-243 ESANSİYEL PALATAL MİYOKLONUS TEDAVİSİNDE LEVETİRASETAM: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
387 3159 Doç. Vildan Yayla EP-244 SEREBELLAR SENDROMLU BİR NÖROAKANTOSİTOZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
388 3207 Asistan Dr ceren elif yılmaz EP-245 EDİNSEL HEPATOSEREBRAL DEJENERASYON:OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
389 3396 Doç. ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ EP-246 PARKİNSON HASTALARININ VÜCUT KOMPOZİSYON ANALİZİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
390 3672 Doç. Mehmet Güney ŞENOL EP-247 KRANİYO-SERVİKAL BİLEŞKEDEKİ KİTLEYE BAĞLI POSTURAL TREMOR E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
391 3187 Uzman muammer KORKMAZ EP-248 AYNA HAREKETİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
392 2772 Uzman şeyma kılıç EP-249 PARKİNSON HASTALARINDA SERUM HİGH SENSİTİVE C REAKTİVE PROTEİN DÜZEYLERİNİN (HS-CRP) ARAŞTIRILMASI E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
393 3323 Yrd.Doç. banu özen barut EP-250 ESANSİYAL TREMOR VE PARKİNSON HASTALARINDA UYKU BOZUKLUKLARI; POLİSOMNOGRAFİK BİR ÇALIŞMA E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
394 2773 Uzman Betül Özdilek EP-251 PSİKOJEN MİYOKLONUS: İKİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
395 2930 Asistan Dr Birnur Yosmaoğlu EP-252 KOREAKANTOSİTOZ TANILI BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
396 3140 Doç. ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ EP-253 PARKİNSON HASTALARINDA DEMODEX SP GÖRÜLME SIKLIĞI E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
397 3508 Uzman semih alay EP-254 SEMPTOMATİK PAROKSİSMAL KİNEZİYOJENİK DİSKİNEZİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
398 3540 Uzman Devran Süer EP-255 FARKLI KLİNİK PREZENTASYONLARI İLE FAHR HASTALIĞI OLGULARI E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
399 3501 Prof. Halil Atilla İdrisoğlu EP-256 PARKİNSON HASTALIĞI VE BAŞAĞRISI E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
400 2670 Asistan Dr Emrah Emre Deveci EP-257 POST HİPOKSİK REVERSİBL PARKİNSONİZM E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
401 3372 Doç. Ece Boylu EP-258 SUİSİD GİRİŞİMİ SONRASI İLAÇ İNTOKSİKASYONUNA BAĞLI KALICI DİSTONİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
402 3428 Uzman nedime tuğçe bilecenoğlu EP-259 ETİYOLOJİSİ BELİRLENEMEYEN BİLATERAL HİPERTROFİK OLİVER DEJENERASYON: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
403 2798 Uzman enes demiryurek EP-260 SODYUM VALPROAT İLE DÜZELEN BİLATERAL PALATAL MİYOKLONİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
404 2881 Asistan Dr DUYGU ÖZER EP-261 YILDIRIM ÇARPMASINA BAĞLI GELİŞEN GEÇİCİ SPİNAL MİYOKLONUS E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
405 3579 Uzman Aysu Şen EP-262 PARKİNSON HASTALIĞINDA SUBKUTAN APOMORFİN ENJEKSİYONU TEDAVİSİ VE PENİL EREKSİYON E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
406 2927 Asistan Dr Birnur Yosmaoğlu EP-263 PARKİNSONİZM BULGULARI İLE PREZENTE OLAN FAHR SENDROMLU OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
407 2849 Uzman melek özarslan EP-264 PARKİNSON’S DİSEASE WİTH SİCK SİNUS SYNDROME -A CASE REPORT- E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
408 3073 Doç. Vildan Yayla EP-265 BEYİNDE DEMİR BİRİKİMİ: MPAN (MİTOCHONDRİAL MEMBRANE ASSOCİATED NEURODEGENERATİON) OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
409 2836 Uzman tomris uğur eğercioğlu EP-266 POSTHİPOKSİK PARKİNSONİZM: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
410 3125 Uzman kubra mehel metin EP-267 TREMORLA PREZENTE OLAN HİDROSEFALİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
411 2786 Asistan Dr Eren gür EP-268 AKUT BAŞLAYAN MİYOKLONUS İLE PREZENTE HİPERPOTASEMİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
412 2856 Uzman Demet İlhan ALGIN EP-269 DONEPEZİL VE AMANTADİN ‘İN ERKEN PROGRESİF SUPRANUKLEER PALSİ DE DÜŞME ATAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
413 3076 Yrd.Doç. SEDEN DEMİRCİ EP-270 TALAMİK HEMATOM İLE UNİLATERAL BASKILANAN İLACA BAĞLI PARKİNSONİZM E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
414 3289 Yrd.Doç. ahmet tüfekçi EP-271 TALAMİK KANAMA SONRASI GELİŞEN HOLMES TREMORU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
415 2986 Uzman Ferda Selçuk EP-272 HİPERGLİSEMİNİN TETİKLEDİĞİ SEREBRAL VASKÜLER MALFORMASYONA BAĞLI HEMİKORE VE HEMİBALLİSMUS: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
416 3009 Doç. Vildan Yayla EP-273 NONKETOTİK HİPERGLİSEMİYE İKİNCİL KOREATETOZ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
417 3442 Uzman Ali Sönmez EP-274 NÖROPATİ, EPİLEPSİ VE KOREİFORM HAREKET BOZUKLUĞU İLE SEYREDEN NÖROAKANTOSİTOZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
418 3502 Yrd.Doç. BURCU EKMEKÇİ EP-275 AÇIK KALP AMELİYATI SONRASINDA ALT EKSTREMİTE TREMORU GELİŞEN 2 OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
419 2655 Yrd.Doç. Nesrin Helvacı Yılmaz EP-276 SERVİKAL DİSTONİ KLİNİĞİ İLE PREZENTE OLAN KONVERSİYON BOZUKLUĞU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
420 3505 Uzman Türkan Acar EP-277 KORTİKOBAZAL GANGLİONİK DEJENERASYON: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
421 3251 Uzman kubra mehel metin EP-278 HOLMES TREMORU VE STROK E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
422 3446 Uzman ahmet evlice EP-279 NADİR GÖRÜLEN MULTİPL SKLEROZ SEMPTOMLARI E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
423 3329 Uzman Muhammed Emin Özcan EP-280 MULTİPL SKLEROZ ANKİLOZAN SPONDİLİT BİRLİKTELİĞİ: 4 YENİ OLGU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
424 3384 Uzman mesude ozerden EP-281 NADIR BIR MULTİPLE SKLEROZ ATAK PREZENTASYONU: OKSİPİTAL NEVRALJİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
425 3734 Asistan Dr Nurşen Kurtuluş EP-282 CADASIL OLGULARINDA ERKEN VE GEÇ BEYİN MANYETİK REZONANS İNCELEME BULGULARI E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
426 2953 Uzman Aylin Bican Demir EP-283 MULTİPLE SKLEROZ AYIRICI TANISINDA ÇÖLYAK HASTALIĞI: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
427 2737 Uzman yusuf inanç EP-284 İNTRAKRANİYAL KİTLEYİ TAKLİT EDEN TUMEFAKTİF MULTİPL SKLEROZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
428 3387 Uzman mesude ozerden EP-285 FİNGOLİMOD TEDAVİSİ ILE İLİŞKİLİ ZONA ZOSTER OLGUSU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
429 3114 Asistan Dr AYŞENUR ÖNALAN EP-286 MULTİPL SKLEROZİS SEYRİNDE GELİŞEN KRONİK ENFLAMATUAR DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİ (CIDP); OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
430 3405 Asistan Dr Ahmet ÇETİZ EP-287 SOL ELDE TONİK SPAZM İLE PREZENTE OLAN MULTİPL SKLEROZ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
431 2626 Asistan Dr sedat yaşin EP-288 ADEM TANISIYLA TAKİP EDİLEN TÜMEFAKTİF MULTİPLE SKLEROZ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
432 3557 Uzman erkingül birday EP-289 TOKAT DEVLET HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİNDE MULTİPL SKLEROZ TANISI İLE İZLENEN HASTALARIN KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
433 3527 Uzman NESRİN ERGİN EP-290 İSKEMİK İNME VE MULTİPL SKLEROZ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
434 3303 Uzman erkingül birday EP-291 DEMİYELİNİZAN HASTALIĞINI TAKLİT EDEN SPİNAL MENENJİOM OLGUSU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
435 3426 Doç. Asuman Orhan Varoğlu EP-292 MULTİPLE SKLEROZ BENZERİ DEMYELİNİZAN RADYONEKROZ LEZYONU: E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
436 3472 Doç. Mehmet Güney ŞENOL EP-293 İLK BELİRTİ EREKTİL DİSFONKSİYON OLAN MULTİPL SKLEROZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
437 3228 Asistan Dr Ceren GÜNEBAKAN EP-294 AKUT DİSSEMİNE ENSEFALOMYELİT: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
438 3315 Uzman Özlem Bizpınar Munis EP-295 KORTİKAL LEZYONLU MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA KOGNİTİF DEĞERLENDİRME E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
439 3574 Asistan Dr elif bihter öztürk EP-296 DEMYELİZAN HASTALIK ETYOLOJİSİNDE VARİCELLA ZOSTER VİRÜSÜ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
440 2619 Asistan Dr sedat yaşin EP-297 RELAPSİNG REMİTTİNG MULTİPLE SKLEROZ TANISI ALAN NÖROMYELİTİS OPTİKA OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
441 3021 Yrd.Doç. halil murat şen EP-298 BEHÇET HASTALIĞI OLAN OLGUDA SEREBRAL VENÖZ SİNUS TROMBOZU E_POSTER SUNUM Nöro-Behçet
442 3681 Uzman mesude ozerden EP-299 KOREİFORM HAREKETLER İLE PREZENTE OLAN BİR NÖROBEHÇET OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöro-Behçet
443 2780 Uzman Türkan Acar EP-300 NÖROBEHÇET: BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöro-Behçet
444 2874 Uzman Türkan Acar EP-301 SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ TİP 2: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nörogenetik
445 2879 Uzman Can Ebru Bekircan-Kurt EP-302 EPİLEPSİ NEDENİYLE İZLENEN KABUKİ SENDROMU HASTASINDA İLK KEZ TANIMLANAN MUTASYON E_POSTER SUNUM Nörogenetik
446 2602 Yrd.Doç. hasan hüseyin özdemir EP-303 RATLARDA CLOTHİANİDİN MARUZİYETİNİN KOGNİTİF FONKSİYONLAR VE ÖĞRENME İLE İLİŞKİLİ GENLER ÜZERİNE ETKİLERİ E_POSTER SUNUM Nörogenetik
447 2946 Doç. cemile handan mısırlı EP-304 NADİR BİR OLGU OLARAK ANDERSEN-TAWİL SENDROMU E_POSTER SUNUM Nörogenetik
448 3731 Doç. Özden Kamisli EP-305 ROMBENSEFALOSİNAPSİS: NADİR GÖRÜLEN BİR SEREBELLER ANOMALİ E_POSTER SUNUM Nörogenetik
449 2871 Uzman HESNA BEKTAŞ EP-306 TROCHLEAR SİNİR PARALİZİSİ İLE BAŞVURAN SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOSUS (SLE) OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
450 3320 Uzman Ahmet Kasım Kılıç EP-307 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ BULGULARIYLA KARAKTERİZE ROMATOİT ARTRİT-BURGER OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
451 2754 Uzman Fazilet HIZ EP-308 GUİLLAİN BARRE SENDROMU VE HIV BİRLİKTELİĞİ İLE GELİŞEN BİLATERAL FASİYAL PARALİZİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
452 2974 Uzman Fazilet HIZ EP-309 SJÖGREN SENDROMUNDA SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
453 3280 Yrd.Doç. EŞREF AKIL EP-310 SÜPERFİSİAL SİDEROSİSİN NEDENİ OLARAK BİR PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VASKÜLİT OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
454 3299 Doç. Asuman Orhan Varoğlu EP-311 SYRİNGOMYELİLİ BİR HASTADA TEKRARLAYAN TRANSVERSMYELİTİS E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
455 2889 Asistan Dr Nazlı Gamze Bülbül EP-312 UNİLATERAL TOTAL OFTALMOPAREZİ İLE PREZENTE BİR NÖROSARKOİDOZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
456 3567 Asistan Dr ilkin iyigündoğdu EP-313 İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN(İVİG)TEDAVİSİ SONRASI NADİR BİR KOMPLİKASYON :İZOLE KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ (KCFT) YÜKSEKLİĞİ E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
457 2812 Uzman Aylin Bican Demir EP-314 VOLTAJ BAĞIMLI POTASYUM KANAL ANTİKORLU BİR LİMBİK ENSEFALİT OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
458 2855 Asistan Dr nazlı hassan zadeh EP-315 LONGİTUDİNAL MİYELİT, NÖROMİYELİTİS OPTİCA VE SJÖGREN SENDROMU BİRLİKTELİĞİ GÖSTEREN OLGU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
459 2891 Asistan Dr Nazlı Gamze Bülbül EP-316 MILLER-FISHER SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
460 3041 Asistan Dr SEVİL huseynova EP-317 PRİMER ŞJÖGREN SENDROMU OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
461 3256 Yrd.Doç. ahmet tüfekçi EP-318 ERKEN BAŞLANGIÇLI NÖROMİYELİTİS OPTİKA: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
462 2870 Uzman Türkan Acar EP-319 ATİPİK MİLLER FİSHER SENDROMU OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
463 3046 Yrd.Doç. Zeliha Matur EP-320 NÖROPATİK AĞRI YAKINMASIYLA BAŞVURAN BİR KRAMP-FASİKÜLASYON SENDROMU OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
464 3735 Asistan Dr Nurşen Kurtuluş EP-321 IVIG TEDAVİSİNE YANIT VEREN DİYABETİK AMİYOTROFİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
465 3330 Uzman Ahmet Kasım Kılıç EP-322 KORE İLE PREZENTE OLAN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
466 2559 Yrd.Doç. şeyho Cem yücetaş EP-323 İZOLE BİLATERAL FASİYAL PARALİZİ : NADİR BİR VAKA E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
467 2876 Uzman turgay demir EP-324 ARI SOKMASI SONRASI GELİŞEN HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ(HİE) VE ZOLPİDEM E_POSTER SUNUM Nörolojik Yoğun Bakım
468 3595 Asistan Dr MUSTAFA ALTAŞ EP-325 ARI SOKMASI SONRASI SUBARAKNOİD KANAMA E_POSTER SUNUM Nörolojik Yoğun Bakım
469 3728 Uzman H. nalan Güneş EP-326 ÇİFT MUTASYON SAPTANAN ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI POMPE HASTALIĞI E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
470 2835 Yrd.Doç. Gönül VURAL EP-327 VİNKRİSTİN TERAPİSİ İLE İNDÜKLENEN MULTİPL KRANYAL NÖROPATİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
471 3457 Yrd.Doç. Emine Rabia Koç EP-328 SODYUM VALPROAT KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN AKUT AKSONAL MOTOR NÖROPATİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
472 3175 Yrd.Doç. Nesrin Helvacı Yılmaz EP-329 RADYASYONA BAĞLI GELİŞEN LUMBOSAKRAL PLEKSOPATİ E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
473 3596 Asistan Dr MUSTAFA ALTAŞ EP-330 AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE MİYASTENİA GRAVİS E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
474 3027 Asistan Dr zehra özde akkiraz EP-331 NÖROGÖRÜNTÜLEMLERDE GEÇ KARŞIMIZA ÇIKAN KLİNİK İLE TANI KONULAN BİR PARASPİNAL ABSE OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
475 3211 Asistan Dr Ahmet ÇETİZ EP-332 PARATİROİD ADENOMUNA SEKONDER GELİŞEN MİYOPATİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
476 3277 Uzman esra eruyar EP-333 AKUT POLİNÖROPATİ TABLOSUNU TAKLİT EDEN EATON-LAMBERT SENDROMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
477 3342 Asistan Dr Ahmet ÇETİZ EP-334 KARBAMAZEPİN TEDAVİSİNE YANIT VEREN KRAMP FASİKÜLASYON SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
478 3490 Yrd.Doç. EŞREF AKIL EP-335 KONJENİTAL MİYASTENİA SENDROMLU İKİ OLGU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
479 3774 Asistan Dr MUSTAFA ONUR YILDIZ EP-336 MONOKLONAL GAMAPATİ İLE İLİŞKİLİ BİBRAKİYAL GÜÇSÜZLÜK E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
480 2610 Uzman Murat Çabalar EP-337 BİR HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
481 2873 Uzman HESNA BEKTAŞ EP-338 İNFLUENZA AŞISINA BAĞLI GELİŞEN GUİLLAİN- BARRE SENDROMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
482 3231 Uzman MUSTAFA ÇETİNER EP-339 MYASTENİA GRAVİS VE ROMATOİD ARTRİT BİRLİKTELİĞİ E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
483 3658 Yrd.Doç. Hakan Ak EP-340 NON TRAVMATİK AKUT POSTERİOR İNTEROSSEÖZ SİNİR KOMPRESYON SENDROMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
484 2860 Asistan Dr soydan ince EP-341 PERİFERİK “FIÇIDAKİ ADAM SENDROMU” E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
485 3503 Yrd.Doç. BURCU EKMEKÇİ EP-342 GULLİAN BARRE SENDROMU SONRASINDA GELİŞEN RADİAL SİNİR NÖROPATİSİ E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
486 3403 Uzman Birgül Baştan EP-343 KOLŞİSİNE BAĞLI MYOTONİK MYOPATİ E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
487 3394 Uzman Mehmet İlker Yön EP-344 POLİMİYOZİT VE SJÖGREN SENDROMU'NUN OLUŞTURDUĞU BİR "OVERLAP SENDROM" VAKASI E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
488 3416 Uzman Cennet Nalan Kuş Soyder EP-345 BİR OLGU: PARSONAGE-TURNER SENDROMU; ATİPİK BAŞLANGIÇLI VE REKÜRREN LARİNGEAYAL SİNİR TUTULUMU İLE BİLATERAL BRAKHİYAL PLEKSİT E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
489 3174 Asistan Dr Asuman Ali EP-346 ERKEN ERİŞKİNLİK ÇAĞINDA BAŞLAYAN DİSTAL MİYOPATİ OLGUSU: KAS BİYOPSİSİ VE MR ÖZELLİKLERİ E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
490 2677 Yrd.Doç. Hatice KÖSE ÖZLECE EP-347 IZOLE UNİLATERAL ABDUSENS FELCİNDE NADİR BİR ETYOLOJİ: RATHKE'S KLEFT KİSTİ E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
491 2996 Prof. Serpil Demirci EP-348 AKUT PANSİNÜZİTE BAĞLI GÖRME KAYBI E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
492 3813 Uzman Emine Taşkıran EP-349 NADİR BİR AĞRILI OFTALMOPLEJİ NEDENİ: İNFERİOR REKTUS KAS TUTULUMLU ORBİTAL MİYOZİT E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
493 3644 Asistan Dr merve yatmazoğlu EP-350 TEKRARLAYAN TOLOSA-HUNT SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
494 2570 Doç. Nilufer Kale EP-351 PAPİLÖDEM ETYOLOJİSİNDE NADİR BİR NEDEN OLARAK TERSON SENDROMU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
495 2942 Doç. cemile handan mısırlı EP-352 NERVUS ABDUCENS PARALİZİ NEDENİ OLARAK SFENOİD SİNÜZİT E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
496 3493 Yrd.Doç. Yakup Türkel EP-353 NEPIQOL (NEUROPATHİC PAİN IMPACT ON QUALİTY-OF-LİFE QUESTİONNAİRE) NÖROPATİK AĞRININ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ANKETİNİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI E_POSTER SUNUM Nöropatik Ağrı
497 2847 Uzman semih gürler EP-354 HERPES ZOSTER NÖRİTİNE BAĞLI GELİŞEN OMUZ PAREZİSİ BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöropatik Ağrı
498 3773 Yrd.Doç. Hakan Ak EP-355 RADİKÜLER NÖROPATİK AĞRIDA VİTAMİN B12 VE MAGNEZYUM DÜZEYLERİ E_POSTER SUNUM Nöropatik Ağrı
499 3106 Asistan Dr mustafa karaoğlan EP-357 PROPOFOL KISA SÜRELİ AĞRI KONTROLÜ İÇİN ALTERNATİF BİR AJAN MIDIR? E_POSTER SUNUM Nöropatik Ağrı
500 2924 Asistan Dr Furkan Sarıdaş EP-358 BONSAİ TOKSİK NÖROPATİNİN NEDENİ OLABİLİR Mİ? E_POSTER SUNUM Nöropatik Ağrı
501 3477 Uzman şennur delibaş katı EP-359 BİLATERAL VASKÜLER LOOP SENDROMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
502 3359 Dr. Pelin Doğan Ak EP-360 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TÜBERKÜLOZU OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
503 3653 Uzman Zehra Duygu Ekmekçi EP-361 BİR OLGU İLE DYKE-DAVİDOFF-MASSON SENDROMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
504 2685 Uzman Ferda Selçuk EP-362 EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZA SEKONDER UNİLATERAL ABDUSENS PARALİZİSİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
505 2898 Yrd.Doç. BURHANETTİN ÇİĞDEM EP-363 KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE BAĞLI YAYGIN LÖKOENSEFALOPATİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
506 3143 Asistan Dr ÜNAL ÖZTÜRK EP-364 FAHR HASTALIĞI: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
507 3020 Doç. Vildan Yayla EP-365 DEV BAZİLER ARTER ANEVRİZMASI: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
508 2892 Yrd.Doç. hasan hüseyin özdemir EP-366 RADYOTERAPİ SONRASI GELİŞEN DEMİYELİNİZAN HASTALIK : OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
509 2826 Uzman serkan demir EP-367 ASEMPTOMATİK FAHR HASTALIĞI OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
510 3067 Uzman muammer KORKMAZ EP-368 HEMORAJİK İNME SANILAN FAHR HASTALIĞI OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
511 2828 Uzman serkan demir EP-369 İNSİDENTAL TESPİT EDİLMİŞ İKİ EPİDERMOİD TÜMÖR OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
512 2577 Yrd.Doç. yusuf ehi EP-370 UYKU APNE SENDROMU İLE ANKSİYETE VE DEPRESYON BİRLİKTELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Uyku Bozuklukları
513 2968 Yrd.Doç. Vildan Altunayoglu Çakmak EP-371 HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMLU HASTALARDA SERUM FERRİTİN DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE YAŞ İLE İLİŞKİSİ E_POSTER SUNUM Uyku Bozuklukları
514 2890 Dr. Cem İsmail Küçükali EP-372 NÖROMİYELİTİS OPTİKA VE OTOİMMÜN ENSEFALİTTE SERUM OREKSİN-A DÜZEYLERİ E_POSTER SUNUM Uyku Bozuklukları
515 3397 Uzman Sultan Çağırıcı EP-373 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLGULARINDA EŞLİK EDEN NÖROPSİKİYATRİK HASTALIKLAR E_POSTER SUNUM Uyku Bozuklukları
516 3410 Uzman Sultan Çağırıcı EP-374 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLGULARINDA EŞLİK EDEN DİĞER UYKU HASTALIKLARI E_POSTER SUNUM Uyku Bozuklukları
517 3418 Uzman Sultan Çağırıcı EP-375 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLGULARINDA EŞLİK EDEN KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR E_POSTER SUNUM Uyku Bozuklukları
518 2611 Uzman Betül Özdilek EP-376 SOĞUTUCU SPREY KÖTÜYE KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN GERİ DÖNÜŞÜMLÜ AKUT ATAKSİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Yürüme ve Denge Bozuklukları
519 3500 Prof. Halil Atilla İdrisoğlu S-1 BOTİLİNUM TOKSİNİNİN KRONİK MİGREN(KM)İN PROFİLAKTİK TEDAVİSİNDE VE AŞIRI İLAÇ KULLANIMINDA ETKİSİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
520 2629 Uzman Selen Gür Özmen S-2 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ VE EN SIK GÖRÜLEN PRİMER BAŞAĞRILARI ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MIDIR? BİR VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI SÖZEL SUNUM Başağrısı
521 3138 Asistan Dr GÜNEŞ ALTIOKKA UZUN S-3 İDYOPATİK İNTRAKRANYAL HİPERTANSİYON HASTALARINDA ARTMIŞ SİTOKİN DÜZEYLERİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
522 3279 Uzman Atay Vural S-4 İLÇE HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİNDE TANI KONULAN PRİMER BAŞ AĞRILARININ ICHD III (BETA) KRİTERLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI SÖZEL SUNUM Başağrısı
523 2846 Asistan Dr Şefik Evren Erdener S-5 KORTİKAL YAYILAN DEPRESYON SONRASINDA, JUGULER KANDA, BEYİN İNFLAMAZOM AKTİVASYONU BELİRTEÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
524 3707 Yrd.Doç. HAKAN LEVENT GÜL S-6 KRONİK MİGRENDE GON BLOKAJININ ETKİNLİĞİ : PLASEBO- KONTROLLÜ SÖZEL SUNUM Başağrısı
525 3079 Yrd.Doç. SEDEN DEMİRCİ S-7 MİGREN HASTALARINDA SİGARA KULLANIMININ RETİNA SİNİR LİFİ TABAKASI KALINLIĞINA ETKİSİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
526 3243 Uzman Yeşim Sücüllü Karadağ S-8 MİGREN VE PSÖRİAZİS HASTALARI ARASINDA DEPRESYON, KAYGI VE SOMATİZASYON AÇISINDAN FARK VAR MI? SÖZEL SUNUM Başağrısı
527 3273 Uzman Nermin Tepe S-9 RATLARDA YAYILAN KORTİKAL DEPRESYONUN SUBKORTİKAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
528 2831 Uzman volkan solmaz S-10 DİYABETİK NÖROPATİ MODELİ OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA OKTREOTİD’İN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİNİN GÖSTERİLMESİ SÖZEL SUNUM Nöropatik Ağrı
529 3075 Uzman Bedile İrem Tiftikcioğlu S-11 DİYABETİK OTONOM NÖROPATİNİN GELİŞİMİNDE SERUM SİTOKİN DÜZEYLERİ İLE KALP HIZI DEĞİŞKENLİK ANALİZİ VE SEMPATİK DERİ YANITLARININ İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Nöropatik Ağrı
530 3406 Uzman Atay Vural S-12 İKİNCİ BASAMAK DEVLET HASTANESİNE BAŞVURAN AKUT İNME HASTALARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
531 3263 Dr. bahar koyuncu S-13 İNME ÜNİTESİNDE AKUT İSKEMİK İNME HASTALARININ TEDAVİ VE BAKIM PERFORMANS VE KALİTE VERİLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
532 3274 Dr. bahar koyuncu S-14 KAPSAMLI İNME MERKEZİNDE ENDOVASKULER TEDAVİ TRENDLERİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
533 3266 Uzman Belgin Petek Balcı S-15 SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARIN AKUT DÖNEMİNDE TROPONİN YÜKSEKLİĞİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
534 3835 Uzman Erdem Gurkas S-16 KAROTİS STENTLEMEDE SESSİZ ENFARKTLAR AÇISINDAN PROKSİMAL VE DİSTAL EMBOLİ KORUMA CİHAZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
535 3168 Asistan Dr ERKAN ACAR S-17 İNTRAVENÖZ VE İNTRAARTERYEL TROMBOLİTİK TEDAVİ DENEYİMLERİMİZ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
536 2852 Doç. Ethem Murat Arsava S-18 KISA SÜRELİ ATRİYAL FİBRİLASYON ATAKLARININ İSKEMİK İNME PATOGENEZİNDEKİ ROLÜ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
537 3337 Asistan Dr merve yatmazoğlu S-19 ACİL NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİNDE TROMBOLİTİK TEDAVİDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
538 3786 Asistan Dr merve yatmazoğlu S-20 TEKRARLAYAN İSKEMİK İNMEDE ASETİL SALİSİLİK ASİT VE KLOPİDOGREL DİRENCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
539 3795 Prof. Mustafa Gökçe S-21 PREDİYABETİKLERDE PERİFERİK NABIZ DALGA DEĞERLERİ İLE KAROTİS İNTİMA MEDİA KALINLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
540 3065 Uzman Nergiz Agayeva S-22 İSKEMİK İNME ÖNCESİ ASPİRİN KULLANIMI İNME ŞİDDETİNİ AZALTIR MI? SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
541 2718 Prof. Nevzat Uzuner S-23 OBSTRÜKTİF UYKU APNELİ HASTALARDA SEREBROVASKÜLER REAKTİVİTE SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
542 3507 Uzman bilge piri çınar S-24 RELAPSİNG REMİTTİNG MULTİPL SKLEROZDA TEDAVİYE EKLENEN AYLIK PULSE METİLPREDNİZOLON’UN ETKİSİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
543 3488 Asistan Dr Burcu Zeydan S-25 KLOR KANAL GEN 2 MUTASYONUNA BAĞLI YENİ BİR LÖKOENSEFALOPATİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
544 3742 Uzman cihat uzunköprü S-26 ATAKLI VE PROGRESİF FORM MULTİPL SKLEROZ’DA BOS VE SERUM NEUROFİLAMENT VE NİTROTROZİN SEVİYELERİNİN RETİNAL SİNİR LİFİ TABAKASI (RSLT)KALINLIĞI İLE KORELASYONU SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
545 3771 Uzman Derya Kaya S-27 BEYİNOMURİLİK SIVISINDA İZOLE TEK MONOKLONAL BANDIN ANLAMI: 3524 ÖRNEK ANALİZİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
546 3768 Uzman Derya Kaya S-28 PLAZMA ANTİAKUAPORİN ANTİKORU İLE NÖROMİYELİTİS OPTİKA VE NÖROMİYELİTİS OPTİKA SPEKTRUM HASTALIKLARINDA GÖRÜLEN MİYELİT PROGNOZU ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI? SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
547 3660 Uzman görkem kösehasanogulları S-29 KOGNİTİF BOZUKLUK VE YÜRÜYÜŞ BOZUKLUĞU ARASINDAKİ KORELASYONU GÖSTERMEDE SYMBOL DİGİT MODALİTİES TEST’İ PACED AUDİTORY SERİAL ADDİTİON TEST\'E GÖRE DAHA SENSİTİFTİR SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
548 3662 Uzman görkem kösehasanogulları S-30 İNTRATEKAL IGM ÜRETİMİ MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA DAHA KÖTÜ HASTALIK PROGNOZU İLE İLİŞKİLİDİR: KLİNİK ÖZELLİKLER VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
549 3093 Dr. Cem İsmail Küçükali S-31 HANDL HASTALARINDAKİ DNA ONARIM PROTEİNLERİNE KARŞI ANTİKORLAR SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
550 3088 Dr. Cem İsmail Küçükali S-32 LRP4 İMMÜNİZASYONU İLE FARELERDE OLUŞTURULAN DENEYSEL OTOİMMÜN MİYASTENİA GRAVİS MODELİ SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
551 3749 Prof. fethi idiman S-33 BEYİN BİYOPSİSİ İLE TANI KONMUŞ İZOLE İNTRAKRANİYAL PARANKİMAL NÖROSARKOİDOZ SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
552 2751 Uzman Sinem Yazıcı Akkaş S-34 BOS’TA PATERN-IV VE V POZİTİFLİĞİ SAPTANAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
553 2807 Uzman Şenay Yıldız Çelik S-35 ANTİ-NÖRONAL ANTİKORA SAHİP HASTALARIN PROGNOZU SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
554 3164 Uzman Bedile İrem Tiftikcioğlu S-36 İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA KOGNİTİF BOZULMANIN ERKEN TANISINA KANTİTATİF EEG'NİN KATKISI SÖZEL SUNUM EEG
555 3798 Asistan Dr Halil Önder S-37 AKUT İNME SONRASI VİDEO-EEG MONİTORİZASYON BULGULARI TAKİPTE NÖBET GELİŞİMİNİ ÖNGÖRÜR MÜ? SÖZEL SUNUM EEG
556 2746 Uzman Nermin Gorkem Sirin S-38 MİYASTHENİA GRAVİS HASTALARINDA KONSANTRİK İĞNE İÇİN FARKLI ALT FREKANS FİLTRESİ DEĞERLERİNDE HESAPLANAN JİTTERLER SÖZEL SUNUM EEG
557 2985 Asistan Dr aysel çoban S-39 DİYABETİK POLİNÖROPATİ OLGULARINDA PROKSİMAL ELEKTRİK UYARIMI İLE KÖK TUTULUMUNUN ELEKTROFİZYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM EMG
558 2664 Uzman Ayşegül Gündüz S-40 DİRENÇLİ NÖBETLER VE KÖTÜ KLİNİK GİDİŞİN OLDUĞU MİYOKLONİK EPİLEPSİLERDE İRKİLME REFLEKSİ SÖZEL SUNUM EMG
559 2987 Asistan Dr tuğçe mengi S-41 AKUT İNFLAMATUVAR NÖROPATİ HASTALARINDA YUTMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM EMG
560 3351 Uzman Demet İlhan ALGIN S-42 DİRENÇLİ EPİLEPSİ HASTALARINDA LAKOZAMİD DENEYİMİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
561 3569 Uzman Gülistan Halac S-43 JUVENİL MYOKLONİK EPİLEPSİ’Lİ HASTALARDA EL SIKMAYA KARŞI KAN AKIM HIZI DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ: FONKSİYONEL TRANSKRANYAL DOPPLER ÇALIŞMASI SÖZEL SUNUM Epilepsi
562 3420 Uzman Günay Gül S-44 HİPOKAMPAL SKLEROZA BAĞLI MESİAL TEMPORAL LOB EPİLEPSİLİ HASTALARDA CERRAHİ TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI KOGNİTİF SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: SÖZEL SUNUM Epilepsi
563 2596 Uzman Leyla Baysal Kıraç S-45 GÖZ HAREKETLERİ İKTAL İPSİLATERAL VE KONTRALATERAL BAŞ DÖNMESİ SIRASINDA FARKLIDIR SÖZEL SUNUM Epilepsi
564 2594 Uzman Leyla Baysal Kıraç S-46 OTOİMMÜN EPİLEPSİLERDE EEG BULGULARI SÖZEL SUNUM Epilepsi
565 2925 Uzman Pinar Tekturk S-47 WEST SENDROMLU OLGULARDA NÖRONAL OTOANTİKORLARIN ARAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Epilepsi
566 3720 Doç. Şükrü Torun S-48 KONUŞMANIN MÜZİĞİ VE EMOSYON SÖZEL SUNUM Davranış Nörolojisi
567 3281 Uzman Yeşim Sücüllü Karadağ S-49 SERVİKAL DİSTONİ HASTALARINDA NÖROKOGNİTİF ETKİLENME SÖZEL SUNUM Davranış Nörolojisi
568 3531 Yrd.Doç. Betül Çevik S-50 ALZHEİMER MODELİ GELİŞTİRİLMİŞ SIÇANLARDA ERİTROPOETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİSİNİN GÖSTERİLMESİ SÖZEL SUNUM Demans
569 3716 Uzman Gül Yalçın Çakmaklı S-51 HUNTİNGTON HASTALIĞI’NIN BİLİŞSEL PROFİLİ PARKİNSON HASTALIĞININKİNDEN FARKLI MIDIR? SÖZEL SUNUM Demans
570 2825 Uzman volkan solmaz S-52 ALZHEİMER MODELİ GELİŞTİRİLMİŞ SIÇANLARDA G-CSF( GRANÜLOSİT KOLONİ STİMULAN FAKTÖR)’NİN KOGNİTİF FONKSİYONLARI DÜZELTİCİ ETKİSİNİN GÖSTERİLMESİ SÖZEL SUNUM Demans
571 2753 Prof. A. Nazlı Başak S-53 ÜÇ ATAKSİ AİLESİNİN YENİ NESİL DİZİLEME ANALİZİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ SÖZEL SUNUM Nörogenetik
572 2885 Dr. Cem İsmail Küçükali S-54 PARKİNSON HASTALIĞI’NIN HAYVAN MODELİNDE PI3K/AKT YOLAĞI İLE MİTOKONDRİYAL, OKSİDATİF VE APOPTOTİK PARAMETRELERİN İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Nörogenetik
573 3348 Uzman Atay Vural S-55 NÖROLOJİ PRATİĞİNDE VERTİGONUN YERİ SÖZEL SUNUM Diğer
574 3726 Doç. BİRGÜL BALCI S-56 BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO’DA KANALİT REPOZİSYONLAMA MANEVRASINDAN SONRA DENGE, YÜRÜME VE SUBJEKTİF YAKINMALARDAKİ DEĞİŞİMLER SÖZEL SUNUM Diğer
575 3729 Doç. BİRGÜL BALCI S-57 VESTİBÜLER MİGREN HASTALARINDA ANKSİYETE VE TAŞIT TUTMASININ VESTİBÜLER İŞLEVLER ÜZERİNE ETKİSİ SÖZEL SUNUM Diğer
576 3727 Doç. BİRGÜL BALCI S-58 VESTİBÜLER MİGREN HASTALARINDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYON SONUÇLARI SÖZEL SUNUM Diğer
577 3525 Doç. Dilek Necioğlu Örken S-59 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARINDA FARKINDALIK ÜZERİNE ANKET: BİR BEYİN YILI ETKİNLİĞİ SÖZEL SUNUM Diğer
578 3180 Doç. Süber Dikici S-60 NEDEN ORGAN NAKLİ İÇİN DONÖRÜMÜZ OLMADI? SÖZEL SUNUM Nörolojik Yoğun Bakım
579 2586 Hemşire Dilek Uygur S-61 HEMŞİRELİK BAKIMINDA ÇOĞU KEZ İHMAL EDİLEN SPİRİTÜEL BAKIM SÖZEL SUNUM Diğer
580 3705 Yrd.Doç. HAKAN LEVENT GÜL S-62 MELATONİN’İN FARKLI DOZLARININ MODEL ORGANİZMA OLAN CAENORHABDİTİS ELEGANS HAYAT DÖNGÜSÜ ÜZERİNE ETKİSİ SÖZEL SUNUM Diğer
581 3171 Prof. handan ışın özışık karaman S-63 PREMENSTRUAL SENDROMDA İŞİTSEL OLAYA İLİŞKİN POTANSİYELLER İLE BİLİŞSEL BOZUKLUĞUN ARAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Diğer
582 2797 Dr. Levent Sahin S-64 SİRKADYEN NÖROFİZYOLOJİ: UZUN VE KISA DALGA BOYUNDAKİ IŞIĞIN TREN SÜRÜCÜLERİNİN SÜRÜŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Diğer
583 3710 Uzman oğuzhan kurşun S-65 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ NÖROSONOLOJİ ÜNİTESİ: BEYİN ÖLÜMÜ TRANSKRANİAL DOPPLER İNCELEMESİ DENEYİMLERİ SÖZEL SUNUM Diğer
584 3776 Uzman oğuzhan kurşun S-66 BAŞDÖNMESİ ŞİKÂYETİ OLAN HASTALARDA VERTEBRAL ARTER DOPPLER/USG İNCELEMESİNİN YERİ SÖZEL SUNUM Diğer
585 2715 Asistan Dr özlem önder S-67 ORBİTAL MİYOZİT: KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULAR EŞLİĞİNDE BEŞ OLGUNUN İRDELENMESİ SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
586 2659 Uzman Umur Ali Kayabasi S-68 ALZHEİMER HASTALİGİ ERKEN TANİSİNDA CURCUMİN İLE RETİNA MUAYENESİ SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
587 3056 Asistan Dr ZEYNEP OZDEMIR S-69 İNTRAKRANYAL HİPERTANSİYON TANILI HASTALARIN KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ; 5 YILLIK KLİNİK GÖZLEM SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
588 3748 Prof. fethi idiman S-70 94 OPTİK NEVRİT OLGUSUNUN ANALİZİ SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
589 3747 Prof. fethi idiman S-71 OPTİK NEVRİTLERDE GÖRME İŞLEVİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ ? SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
590 3272 Prof. Abdulkadir Koçer S-72 İLK TANI VE TAKİP SÜREÇLERİNDE İZOLE ET OLGULARINA AİT KAN ÜRİK ASİT DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
591 3257 Prof. Abdulkadir Koçer S-73 PARKİNSON HASTALIĞINDA DERİN BEYİN STİMÜLASYONU (DBS) TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ ETKİNLİK MALİYET ANALİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
592 2622 Asistan Dr Ali Rıza Sonkaya S-74 ESANSİYEL TREMOR HASTALARINDA TEDAVİ ÖNCESİ VE TEDAVİ SONRASI KUTANÖZ SESSİZ PERİYOD DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
593 3785 Uzman F. Gökçem Yıldız Sarıkaya S-75 MULTİSİSTEM ATROFİ HASTALIĞINDA SEREBELLUMUN KOGNİTİF VE MOTOR FONKSİYONLAR ÜZERİNE DÜZENLEYİCİ ETKİSİNİN RTMS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
594 3581 Dr. ÖZLEM ÖZTÜRK TAN S-76 PARKİNSON HASTALIĞINA BAĞLI KOGNİTİF BOZULMA SÜRECİNİN DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
595 3732 Fizyoterap Semra Oğuz S-77 PARKİNSON HASTALIĞINDA DERİN BEYİN UYARIMI SONRASI FONKSİYONEL SON DURUM: BİR MERKEZİN TECRÜBELERİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
596 2823 Dr. vasfiye burcu doğan S-78 İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA YORGUNLUĞUN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE İZOLE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
597 2827 Uzman volkan solmaz S-79 SIÇANLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL PARKİNSON MODELİNDE ERİTROPOİETİN’İN NÖROPROTEKTİF ETKİSİNİN GÖSTERİLMESİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
598 2640 Uzman Yıldızhan Şengül S-80 GENÇ ESANSİYEL TREMOR HASTALARINDA UYKU KALİTESİ VE ARTMIŞ GÜNDÜZ UYKULULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
599 2637 Uzman Yıldızhan Şengül S-81 GENÇ ESANSİYEL TREMOR HASTALARININ KOGNİTİF FONKSİYONLARININ MOCA TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
600 3445 Doç. Özcan Özdemir S-82 GERİ ÇEKİLEN STENT SİSTEMİ İLE MÜDAHELE EDİLEN AKUT İNME HASTALARINDA İYİ PROGNOZ BELİRTEÇLERİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
601 3340 Asistan Dr özge altıntaş S-83 MALİGN ANTERİOR SİRKULASYON İNFARKTLARINDA ERKEN DEKOMPRESYONUN INFARKT HACMI, SEREBRAL ÖDEM ,KAN BEYİN BARİYERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
602 3401 Uzman Refik Kunt S-84 AKUT İSKEMİK İNMEDE İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ; İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞU DENEYİMİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
603 3055 Asistan Dr Serhat Vahip Okar S-85 İSKEMİK İNTERNÜKLEER OFTALMOPLEJİ: 14 OLGU SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
604 3023 Doç. Vildan Yayla S-86 İNTRASEREBRAL KANAMALI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: RİSK FAKTÖRLERİ, HEMATOM BOYUTLARI, PROGNOZ İLİŞKİLERİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
605 3008 Doç. Vildan Yayla S-87 SEREBROVASKÜLER HASTALIKTA NÖTROFİL LENFOSİT ORANI VE DİĞER İNFLAMATUAR BELİRTEÇLER SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
606 3715 Uzman oğuzhan kurşun S-88 NÖROSONOLOJİ ÜNİTESİNİN İNME KLİNİĞİNE KATKISI SÖZEL SUNUM Diğer
607 3711 Uzman oğuzhan kurşun S-89 NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ NÖROSONOLOJİ ÜNİTESİ: 1 YILLIK DENEYİMLERİMİZ SÖZEL SUNUM Diğer
608 3708 Uzman oğuzhan kurşun S-90 OPTİK SİNİR KILIFI ÇAPI ÖLÇÜMÜNÜN SEREBRAL SİRKULATUVAR ARREST HASTALARINDA KULLANIMI SÖZEL SUNUM Diğer
609 3714 Uzman oğuzhan kurşun S-91 STEAL SENDROMU-İLERİ DERECEDE VERTEBRAL ARTER V0 STENOZU? SÖZEL SUNUM Diğer
610 3713 Uzman oğuzhan kurşun S-92 VERTEBRAL ARTER ULTRASONOGRAFİ İNCELEMESİNDE ANATOMİK VARYASYON SIKLIĞI SÖZEL SUNUM Diğer
611 3341 Fizyoterap Fatma Mutluay S-93 MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA EDSS VE BARTHELL SKORLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
612 2887 Uzman Haluk Gümüş S-94 MULTİPLE SKLEROZ’LU KADINLARIN CİNSEL YAŞAMI: KALİTATİF ÇALIŞMA SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
613 3392 Uzman hande biçkin S-95 MULTİPLE SKLEROZDA DERİN GRİ MADDE TUTULUMU; DTI MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE TRAKTOGRAFİ BULGULARI İLE KLİNİK VE KOGNİTİF ÖZÜRLÜLÜĞÜN İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
614 3147 Doç. Murat Kürtüncü S-96 MULTİPL SKLEROZ HASTALARININ HASTALIK MODİFİYE EDİCİ TEDAVİLERDE KALMA SÜRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
615 2775 Asistan Dr Nazire Pınar Acar S-97 HASTALIK SÜRECİ, ANNE – BEBEK SAĞLIĞI YÖNÜYLE MULTİPLE SKLEROZ VE GEBELİK SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
616 2585 Prof. Nevzat Uzuner S-98 RELAPSİNG REMİTTİNG MULTİPLE SKLEROZ'DA SEREBROVASKÜLER REAKTİVİTE; 15 YILLIK DENEYİM SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
617 3640 Asistan Dr ozan öztürk S-99 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA ATAK TEDAVİSİ SIRASINDA VE SONRASINDA ULUSLARARASI KISA BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME (BICAMS) BATARYASININ KULLANIMI SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
618 3801 Dr. Timuçin Avşar S-100 MULTİPL SKLEROZ KLİNİK ALT TİPLERİNDE PROTEOMİK VE BİYOİNFORMATİK YAKLAŞIMLARLA ORTAK VE ALT TİP SPESİFİK YOLAKLARIN BELİRLENMESİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
619 2779 Asistan Dr ümit görgülü S-101 MULTİPLE SKEROZ HASTALARINDA PERİFERİK SİNİR İLETİLERİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
620 3066 Asistan Dr ümit görgülü S-102 MULTİPLE SKEROZ HASTALARINDA SOĞUK UYGULAMANIN SİNİR İLETİLERİNE ETKİSİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
621 3090 Dr. Cem İsmail Küçükali S-103 İNTRASEREBRAL NÖRO-BEHÇET IGG VE SERUM ENJEKSİYONUNUN BEYİN PARANKİM HİSTOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ SÖZEL SUNUM Nöro-Behçet
622 3385 Uzman Tuncay Gündüz S-104 PARENKİMAL NÖROBEHÇET HASTALARINDA SEREBRAL YAPILARIN HACİMLERİ, RETİNAL KALINLIK, KOGNİTİF TUTULUM VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KORELASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Nöro-Behçet
623 3252 Uzman Yeşim Sücüllü Karadağ S-105 PANÜVEİTLİ BEHÇET HASTALARINDA ARTMIŞ PARANKİMAL NÖROLOJİK TUTULUM SIKLIĞI SÖZEL SUNUM Nöro-Behçet
624 3639 Uzman SELDA KESKİN GÜLER S-106 EPİLEPSİ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI VE DEPREM TECRÜBESİNİN HASTALIK ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
625 3641 Uzman SELDA KESKİN GÜLER S-107 EPİLEPSİLİ ERKEK BİREYLERDE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
626 2832 Uzman volkan solmaz S-108 PARİKALSİTOL’ ÜN SIÇANLARDA PENTİLENTETRAZOL (PTZ) İNDÜKTE KONVULZİYONU AZALTICI ETKİSİNİN GÖSTERİLMESİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
627 3049 Fizyoterap Müberra Tanrıverdi S-109 EPİLEPTİK ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Çocuk Nörolojisi
628 3053 Fizyoterap Müberra Tanrıverdi S-110 TEMPORAL LOB EPİLEPSİLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNDEKİ STRES DÜZEYİ SÖZEL SUNUM Çocuk Nörolojisi
629 3572 Uzman Pinar Tekturk S-111 İKİ PKAN HASTASINDA DERİN BEYİN STİMÜLASYONU VE KISA DÖNEM TAKİP SONUÇLARI SÖZEL SUNUM Çocuk Nörolojisi
630 2608 Uzman Betül Özdilek S-112 BONZAİ KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN YAYGIN AK MADDE HASTALIĞI: OLGU SUNUMU SÖZEL SUNUM Nöroradyoloji
631 3454 Doç. Özcan Özdemir S-113 GERİ ÇEKİLEN STENT SİSTEMLERİ İLE YAPILAN ENDOVASKÜLER İNME TEDAVİSİNDE ETYOLOJİ ÖNEMLİ MİDİR? SÖZEL SUNUM Nöroradyoloji
632 3287 Uzman Özlem Çelebi S-114 ALZHEİMER HASTALIĞI'NDA KOGNİTİF FONKSİYONLAR VE BOS BİYOBELİRTEÇLERİNİN ‘DEFAULT-MODE NETWORK’ FONKSİYONEL BAĞLANTILIK DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Nöroradyoloji
633 3188 Uzman Bedile İrem Tiftikcioğlu S-115 İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA GÖRÜLEN UYKU BOZUKLUKLARININ UYKU TESTLERİ VE MELATONİN HORMONU İLE İLİŞKİSİ. SÖZEL SUNUM Uyku Bozuklukları
634 3412 Uzman nedime tuğçe bilecenoğlu S-116 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU VARLIĞINDA GÜNDÜZ UYKULULUĞU OLAN VE OLMAYAN HASTALARIN SİKLİK ALTERNAN PATERN İLE KARŞILAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Uyku Bozuklukları
635 3247 Prof. Abdulkadir Koçer S-117 GLUTEAL BÖLGE ENJEKSİYON UYGULAMALARINDA OLUŞAN SİYATİK SİNİR HASARININ RAT MODELİNDE GÖSTERİLMESİ: DOĞRUDAN TEMAS MI ? NÖROTOKSİSİTE Mİ ? SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
636 3370 Uzman Atay Vural S-118 BROWN-VİALETTO-VAN LAERE SENDROMU TANISI ALMIŞ DÖRT ERİŞKİN HASTANIN TEDAVİSİNDE RİBOFLAVİN DOZUYLA KLİNİK DÜZELME İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
637 3219 Yrd.Doç. çağlar emre çağlıyan S-119 FSHMD’Lİ OLGULARDA SEMPATİK HİPERAKTİVASYON VE ARİTMİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
638 3244 Yrd.Doç. çağlar emre çağlıyan S-120 FSHMD’Lİ OLGULARDA SOL VENTRİKÜLER DOKU DOPPLER BULGULARI SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
639 3789 Uzman F. Gökçem Yıldız Sarıkaya S-121 MİYASTENİA GRAVİS VE MİYOTONİ HASTALARINDA GÖZ KIRPMA KİNEMATİĞİNİN NON-İNVAZİV YÖNTEMLE DEĞERLENDİRMESİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
640 3308 Uzman Hacer Durmuş S-122 SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ HASTALARINDA KAS MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMESİ: ÖZGÜN TUTULUM VE İLERLEYİŞ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
641 3752 Asistan Dr Mine Sezgin S-123 İ.T.F. NÖROLOJİ ANABİLİM DALINDA İZLENEN AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ HASTALARININ GENETİK VE KLİNİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
642 2990 Uzman nazan şimşek erdem S-124 DİSFAJİ LİMİTİNİN AMYOTRAFİK LATERAL SKLEROZ HASTALARININ PROGNOZUNU BELİRLEMEDEKİ YERİ. SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
643 3212 Yrd.Doç. Özlem Güngör Tunçer S-125 MUSK ANTİKOR POZİTİF MYASTHENİA GRAVİS’TE KLİNİK BULGULAR İLE ARDIŞIK SİNİR UYARIM TEST YANITLARININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
644 3772 Asistan Dr pınar özçelik S-126 ANTİ-TİTİN ANTİKORU POZİTİF RİTUKSİMAB TEDAVİSİ YANITLI MYASTENİA GRAVİS OLGUSU SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
645 2818 Uzman Şenay Yıldız Çelik S-127 JENERALİZE VE TİMOMASIZ GEÇ BAŞLANGIÇLI MYASTENİA GRAVİS HASTALARININ KLİNİK/SEROLOJİK ÖZELLİKLERİNİN VE TEDAVİYE YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
646 3564 Asistan Dr zeynep kuzu S-128 PROPAFENON ‘A YANITLI MİYOTONİK DİSTROFİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
647 2806 Uzman duygu aksoy TP-1 İNFEKTİF ENDOKARDİTE BAĞLI SANTRAL SİNİR SİSTEMİ SEPTİK EMBOLİSİ OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
648 2813 Asistan Dr Gökçe Kavasoğlu TP-2 AKUT İSKEMİK İNMEDE TROMBOLİTİK TEDAVİ DENEYİMLERİMİZ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
649 3173 Uzman DEMEma Hastanesi BursaT YILDIZ TP-3 AKUT HEMİKORE İLE BAŞVURAN SOL PCA ENFARKTLI OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
650 3425 Uzman Belgin Petek Balcı TP-4 MULTİPLE HEMORAJİK BEYİN SAPI KAVERNOMU VE SEREBELLAR VENÖZ ANJİOM:NADİR BİRLİKTELİK, OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
651 2714 Uzman yusuf inanç TP-5 ENDOVASKÜLER TEDAVİYE RAĞMEN LOCKED-İN SENDROMU GELİŞEN AKUT BAZİLER TROMBOZLU OLGU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
652 3149 Doç. Vedat Ali Yürekli TP-6 SEREBRAL İSKEMİ-REPERFÜZYON DENEYSEL MODELİNDE CURCUMİN TEDAVİSİNİN HİPOKAMPAL APOPİTOZİS, KALSİYUM SİNYALİ VE OKSİDATİF STRES DEĞERLERE ETKİLERİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
653 3297 Uzman eda çoban TP-7 KLOPİDOGREL DİRENCİ MEVCUT HASTALARDA DİRENCİN SEBEBİ NEDİR? TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
654 3167 Asistan Dr Tuğberk Andaç Topkan TP-8 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNE BAĞLI POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ İLİŞKİLİ CHARLES BONNET SENDROMU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
655 3602 Uzman Pelin Nar Şenol TP-9 SPONTAN HİPERPERFÜZYON SENDROMU OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
656 3832 Uzman Erdem Gurkas TP-10 SEMPTOMATİK VE ASEMPTOMATİK KAROTİS ARTER STENOZLARINDA AGATSTON KALSİYUM SKORLAMASININ ROLÜ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
657 3127 Asistan Dr Ferid Hasiyev TP-11 İSKEMİK İNMENİN NADİR BİR NEDENİ: İDİOPATİK HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
658 3688 Yrd.Doç. BURCU ERSÖZ HÜSEYİNSİNOĞLU TP-12 KRONİK İNMELİ HASTALARDA ETKİLENEN TARAF ÜST EKSTREMİTENİN FONKSİYON, AKTİVİTE VE KATILIM DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
659 2638 Uzman Yıldızhan Şengül TP-13 SEREBELLAR İNFARKTLARDA DAMAR ALANLARININ DAĞILIMI, KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE ETİYOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
660 3255 Asistan Dr elif kahya TP-14 İSKEMİK İNME İLE BAŞVURAN ATRİYAL FİBRİLASYONLU (AF) HASTALARDA YENİ BAŞLANAN VARFARİN VE DABİGATRANA BAĞLI OLUŞAN MİKROKANAMALARIN GRADİYENT MR İLE TAKİBİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
661 3833 Uzman Erdem Gurkas TP-15 İNTRAKRANİYEL ANEVRİZMA TEDAVİSİNDE SILK AKIM YÖNLENDİRİCİ STENTLERİN KULLANIMI : ERKEN DÖNEM GÜVENLİK VE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
662 2750 Asistan Dr Ayça Ahsen Kaya TP-16 PANSİNÜS TROMBOZUNDA HAYAT KURTARMAK TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
663 3448 Doç. Alper Dai TP-17 PARALİTİK RABİES OLGUSU-AKUT MOTOR AKSONAL NÖROPATİ TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
664 2783 Asistan Dr Emrah Emre Deveci TP-18 HİPERAMONYEMİ NEDENİ OLARAK TEK DOZ SODYUM VALPROAT TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
665 2713 Uzman yusuf inanç TP-19 BAŞ DÖNMESİ VE HALSİZLİK İLE PREZENTE OLAN CREUTZFELDT-JAKOB HASTALIĞI TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
666 2711 Uzman yusuf inanç TP-20 WHİPPLE AMELİYATI SONRASI BİLİNÇ KAYBI: WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
667 3811 Yrd.Doç. Demet Funda Baş TP-21 SEREBRAL VENÖZ TROMBOZDA DEKOMPRESİF CERRAHİ UYGULANMIŞ BİR OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
668 3013 Doç. Vildan Yayla TP-22 NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM DENEYİMİMİZ: KLİNİK VE RETROSPEKTİF ANALİZ TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
669 3201 Uzman ahmet evlice TP-23 RİNOSEREBRAL MUKORMİKOZ’LU BİR OLGU TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
670 3353 Prof. Neşe Dericioğlu TP-24 EEG’DE BURST-SUPRESYON PATERNİNİN EŞLİK ETTİĞİ İZOLE GÖZ AÇMA VE YUKARI GÖZ DEVİASYONU İLE KARAKTERİZE AKUT POST-HİPOKSİK MİYOKLONUS TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
671 2789 Uzman yusuf inanç TP-25 CREUTZFELDT-JAKOB HASTALIĞI: PSİKİYATRİK BELİRTİLERLE BAŞLAYAN BİR OLGU TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
672 2564 Yrd.Doç. şeyho Cem yücetaş TP-26 VENTRIKÜLE ACILAN TALAMİK KANAMALARDA HİDROSEFALİ GELİŞME SIKLIĞI VE MORTALİTE ÜZERINDEKI ETKİLERİ TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
673 3603 Asistan Dr ceren elif yılmaz TP-27 İLGİNÇ ÖZELLİKLERİ OLAN PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LEMFOMA OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Diğer
674 2735 Asistan Dr İSA AYDIN TP-28 STEROTAKTİK BEYİN BİYOPSİSİ DENEYİMLERİ TARTIŞMALI POSTER Diğer
675 3327 Uzman eda çoban TP-29 BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL NÖROLOJİ KLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN PROFİLİ TARTIŞMALI POSTER Diğer
676 3431 Asistan Dr hatice değirmenci TP-30 PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ KLİNİĞİYLE PREZENTE OLAN NÖROBRUSELLOZ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Diğer
677 3678 Asistan Dr Başak Yılmaz TP-31 OTOİMMUN ENSEFALİT: ÜÇ YIL İÇİNDE İZLENMİŞ ALTI OLGUNUN KLİNİK VE LABORATUVAR VERİLERİ TARTIŞMALI POSTER Diğer
678 3390 Uzman Sultan Çağırıcı TP-32 FENİTOİN SHSY5Y İNSAN NÖROBLASTOM KANSER HÜCRE HATTINDA P53, P21, P65, P73 GEN EKSPRESYONLARINI ARTTIRIRKEN BCL-2 VE MDM2’İ AZALTARAK APOPİTOZU İNDÜKLER. TARTIŞMALI POSTER Diğer
679 3614 Asistan Dr Burcu Zeydan TP-33 SİYALORELİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE BOTULİNUM NÖROTOKSİNİNİN KULLANIMI: BOTULİNUM NÖROTOKSİN UYGULAMASI LABORATUVARIMIZIN DENEYİMİ TARTIŞMALI POSTER Diğer
680 2627 Asistan Dr sedat yaşin TP-34 TEK DOZ İNHALER EROİN SONRASI AKUT TOKSİK LÖKOENSEFALOPATİ TARTIŞMALI POSTER Diğer
681 3226 Prof. Semiha KURT TP-35 TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDE GABAPENTİNOİD KULLANIMI TARTIŞMALI POSTER Diğer
682 2932 Asistan Dr Birnur Yosmaoğlu TP-36 SÜPERFİSİAL SİDEROZİS TANISI ALAN İKİ OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Diğer
683 3276 Prof. Abdulkadir Koçer TP-37 NON-TRAVMATİK NÖROLOJİK HASTALIKLARIN MALULİYET, ÖZÜRLÜLÜK VE YETERSİZLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Diğer
684 3156 Asistan Dr BEDİA SAMANCI TP-38 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ SARKOİDOZU: 10 HASTANIN KLİNİK SEYRİ TARTIŞMALI POSTER Diğer
685 3671 Hemşire selma dağcı TP-39 BAKMAK İLE GÖRMEK ARASINDAKİ FARK:WARFARİN VE DÜNYASI TARTIŞMALI POSTER Diğer
686 2606 Uzman HALİT YAŞAR TP-40 PAPİLLON LEFEVRE SENDROMU VE EPİLEPSİ BİRLİKTELİĞİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
687 2919 Uzman Aytül Mutlu TP-41 İSTEMSİZ ÇENE TİTREMESİ: ÇENE MİYOKLONUSU? OLAN İKİ KARDEŞ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
688 3054 Asistan Dr Muharrem Anıl Gürkan TP-42 HALUSİNASYONLARLA SEYREDEN, TEMPORAL LOB SEMİYOLOJİSİ GÖSTEREN VE İNTERİKTAL PARİETAL ODAK SAPTANAN EPİLEPSİ OLGUSU: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
689 2560 Yrd.Doç. şeyho Cem yücetaş TP-43 EPILEPTIC NÖBET SONRASI SPİNAL VERTEBRA FRAKTÜR SIKLIĞI TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
690 3765 Asistan Dr didem öz TP-44 EPİLEPTİK VE NONEPİLEPTİK ÖZELLİKLERİ AYNI ANDA TAŞIYAN VE ANTİEPİLEPTİK TEDAVİYE CEVAP VEREN BİR EPİLEPSİ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
691 2696 Uzman hava ozlem dede TP-45 DRAVET SENDROMUNDA ARTMIŞ SUDEP RİSKİ: ERİŞKİN BİR OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
692 3296 Uzman hava ozlem dede TP-46 DİRENÇLİ EPİLEPSİDE VAGAL SİNİR UYARIMI; ETKİNLİĞİ, YAN ETKİLERİ VE PROGNOZA ETKİLİ FAKTÖRLER TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
693 2580 Yrd.Doç. yusuf ehi TP-47 SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİTLİ HASTALARDA KLİNİK TAKİP, MRG VE EEG BULGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
694 2765 Uzman Ayşegül Gündüz TP-48 MİYOKLONUSUN EŞLİK ETTİĞİ DİRENÇLİ EPİLEPSİLERDE MİYOKLONUSUN POLİMİYOGRAFİK KAYITLAMASI VE UZUN DÖNGÜLÜ REFLEKSLER TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
695 3411 Asistan Dr FİDAN MARUFOĞLU TP-49 UZUN SÜRELİ TAKİPTE MEDİKAL VE CERRAHİ TEDAVİNİN TEMPORAL LOB EPİLEPSİSİ SEYRİNE ETKİSİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
696 3549 Uzman serkan demir TP-50 EPİLEPSİ HASTALARINDA İLAÇ TEDAVİSİNE UYUMUN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
697 3203 Uzman İrem Fatma Uludağ TP-51 LAMOTRİJİNE BAĞLI DERİ DÖKÜNTÜSÜNÜN İNSAN LÖKOSİT ANTİJENLERİ İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
698 3417 Asistan Dr esra taşkıran TP-52 DİRENÇLİ EPİLEPSİDE LAKOZAMİD ETKİNLİĞİNİN GÖZLENMESİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
699 2727 Dr. FATMA GENÇ TP-53 GEBELİK VE EPİLEPSİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
700 3185 Uzman İrem Fatma Uludağ TP-54 EPİLEPSİ HASTALARINDA ZONİSAMİDİN ETKİNLİĞİ VE YAN ETKİLERİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
701 3770 Asistan Dr MİRUNA ATEŞ TP-55 MİGRASYON ANOMALİSİ TANILI 15 OLGUNUN MULTİKONJONKTÜREL DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
702 2687 Yrd.Doç. Aybala Neslihan Alagöz TP-56 STATUS EPİLEPTİKUS İLE PRESENTE OLAN PSİKOJENİK POLİDİPSİ: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
703 2988 Asistan Dr sevgin gündoğan TP-57 VALPROİK ASİTİN İNDÜKLEDİĞİ HİPERAMONYEMİK ENSEFALOPATİ : İKİ OLGU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
704 3109 Asistan Dr SEÇİL ŞENER TP-58 TRANSPLANTASYON SONRASI TACROLİMUS KULLANIMINA BAĞLI NONKONVULZİVE STATUS TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
705 3583 Asistan Dr ceyhun sayman TP-59 ATİPİK MRG BULGULARIYLA SEYREDEN NONKONVULZİF STATUS OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
706 2908 Uzman Aytül Mutlu TP-60 EPİLEPSİLİ ADOLESAN ÇOCUKLARDA VİTAMİN D DÜZEYLERİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
707 2915 Uzman Aytül Mutlu TP-61 ANTİEPİLEPTİK İLACA BAĞLI SUİSİDAL DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
708 3821 Uzman Demet İlhan ALGIN TP-62 SU İÇME İLE TETİKLENEN REFLEKS EPİLEPSİ: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
709 2723 Asistan Dr Murat Mert Atmaca TP-63 STATUS EPİLEPTİKUSTA İNTRAVENÖZ LEVETİRASETAM TEDAVİSİ: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
710 3643 Uzman SELDA KESKİN GÜLER TP-64 DİRENÇLİ EPİLEPSİ TANISI OLAN BİREYLERDE LAKOZOMİD EKLEME TEDAVİSİ: TEK-MERKEZLİ KLİNİK DENEYİM TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
711 2725 Asistan Dr Murat Mert Atmaca TP-65 STATUS EPİLEPTİKUS SEYRİNDE OLASI BİYOİŞARETLEYİCİLERİN ROLÜ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
712 3830 Doç. Füsun Mayda Domaç TP-66 EPİLEPTİK HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
713 3538 Uzman Devran Süer TP-67 SEFEPİME SEKONDER NON KONVULZİF STATUS EPİLEPTİCUS OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
714 3701 Uzman seher kakdaş TP-68 SERUM OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİNİN EPİLEPSİ HASTALIĞI İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
715 3469 Uzman yılmaz çetinkaya TP-69 EPİLEPSİ HASTALARINDA ANTİEPİLEPTİK İLAÇLARIN QT MESAFESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SUDEP İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
716 3024 Asistan Dr Gülser Karadaban Emir TP-70 SICAK SU EPİLEPSİ- BAND HETEROTROPİ: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
717 3172 Asistan Dr BEDİA SAMANCI TP-71 SWITCH OF: EPİLEPSİDE BİR BELİRTEÇ Mİ? TARTIŞMALI POSTER EEG
718 2666 Uzman Serdar TAŞDEMİR TP-72 ANTERİOR TARSAL TÜNEL SENDROMU : OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER EMG
719 2738 Uzman yusuf inanç TP-73 KARPAL TÜNEL SENDROMU: 126 OLGUNUN DEMOĞRAFİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER EMG
720 3533 Prof. Halil Atilla İdrisoğlu TP-74 PARKİNSON HASTALIĞINDA EMG ( ELEKTROMİYOGRAFİ )BULGULARI TARTIŞMALI POSTER EMG
721 3810 Asistan Dr Ezgi Yetim TP-75 “BLİNK REFLEKS RECOVERY” İNCELEMESİ İLE BOTULİNUM TOKSİN TİP-A’NIN HEMİFASİYAL SPAZM’DA SANTRAL HİPEREKSİTABİLİTE ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER EMG
722 3044 Yrd.Doç. BURCU ÖRMECİ TP-76 PUDENDAL SİNİR DEĞERLENDİRMESİNDE YENİ BİR ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEM: PUDENDAL SEP YANITLARININ POZİSYONA BAĞLI DEĞİŞİMİ TARTIŞMALI POSTER EMG
723 2663 Uzman Ayşegül Gündüz TP-77 RASMUSSEN ENSEFALİTİNDE ELEKTROFİZYOLOJİK ÖZELLİKLER TARTIŞMALI POSTER EMG
724 3597 Uzman Yasemin Eren TP-78 KARPAL TUNEL SENDROMUNDA QDASH DİSABİLİTE ÖLÇEĞİ İLE KLİNİK VE ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR ARASINDAKİ İLİŞKİ TARTIŞMALI POSTER EMG
725 3718 Yrd.Doç. NERMİN TANIK TP-80 DOES VITAMIN D DEFICIENCY TRIGGER CARPAL TUNNEL SYNDROME? TARTIŞMALI POSTER EMG
726 2726 Prof. Nevzat Uzuner TP-81 OBSTRÜKTİF UYKU APNELİ HASTALARDA NÖROVASKÜLER REAKTİVİTE TARTIŞMALI POSTER Uyku Bozuklukları
727 3415 Uzman Belgin Petek Balcı TP-82 AKUT DİSSEMİNE ENSEFALOMİYELİT:OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Çocuk Nörolojisi
728 3248 Uzman Yeşim Sücüllü Karadağ TP-83 SPONTAN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYONDA ÇİÇEK BUKETİ GÖRÜNTÜSÜ VE KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
729 3489 Uzman aslı filiz TP-84 CGRP RESEPTÖR ANTOGONİSTİNİN YAYILAN KORTİKAL DEPRESYONUN İNDÜKLEDİĞİ DAVRANISA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
730 2999 Doç. Mehmet Güney ŞENOL TP-85 MİGRENİ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, MİGRENLİ HASTALARDA KENDİ KENDİNE HASTALIK YÖNETİM STRATEJİLERİ VE KRONİK HASTALIKLARI YÖNETİMDE ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİ VE GÜVENİLİRLİĞİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
731 3541 Uzman devrimsel harika ertem TP-86 KRONİK MİGREN OLGULARINDA DÜRTÜSELLİK VE KRONOBİYOLOJİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
732 3542 Uzman devrimsel harika ertem TP-87 KRONİK MİGREN OLGULARINDA MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE UYKU KALİTESİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
733 3543 Uzman devrimsel harika ertem TP-88 KRONİK MİGRENLİ OLGULARDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
734 3196 Uzman Fulya Eren TP-89 8 - 18 YAŞ ARASI MİGREN HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİN VE UYKU BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
735 3012 Asistan Dr sevgin gündoğan TP-90 İLAÇ AŞIRI KULLANIM BAŞ AĞRISI: 13 YILLIK DENEYİMİMİZ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
736 2731 Prof. BAŞAK KARAKURUM GÖKSEL TP-91 EPİDURAL KAN YAMASI MASUM MU? TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
737 3310 Doç. Özden Kamisli TP-92 NADİR GÖRÜLEN BAŞAĞRILARI: PAROKSİSMAL HEMİKRANİA VE TRİGEMİNAL NEVRALJİ BİRLİKTELİĞİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
738 2926 Uzman Halil Ay TP-93 BAŞ AĞRISI YAKINMASI İLE BAŞVURAN HASTALARDA KRANİYAL MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME ( MRG ) GEREKLİMİDİR? TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
739 2853 Yrd.Doç. Gönül VURAL TP-94 MİYASTENİA GRAVES OLARAK YANLIŞ TEŞHİS EDİLMİŞ, PİTOZLA GELEN VE JİTTER ARTIŞI OLAN BİR MİGREN OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
740 2842 Dr. CEMALİYE LORDOĞLU TP-95 İLAÇ AŞIRI KULLANIM BAŞAĞRISI OLAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
741 3478 Asistan Dr çile aktan TP-96 ERİŞKİN YAŞTA GÖRÜLEN KONFÜZYONEL MİGREN OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
742 3364 Doç. Ebru Barcin TP-97 YÜZ NAKİLLERİ VE KORTİKAL PLASTİSİTE TARTIŞMALI POSTER Davranış Nörolojisi
743 3036 Yrd.Doç. Esra Acarel TP-98 UYKU-APNE SENDROMUNDA HIZLANMIŞ UNUTMA TARTIŞMALI POSTER Davranış Nörolojisi
744 3518 Uzman Yeşim Sücüllü Karadağ TP-99 GOMEZ-LOPEZ-HERNANDEZ SENDROMU- OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Davranış Nörolojisi
745 3261 Prof. Abdulkadir Koçer TP-100 PRİMER PROGRESİF AFAZİ OLGULARINDA TANI İÇİN DEĞİŞİK GÖRÜNTÜLEME METOTLARININ KULLANIMI ÖNEMLİDİR ! TARTIŞMALI POSTER Demans
746 3224 Yrd.Doç. SEDEN DEMİRCİ TP-101 ALZHEİMER HASTALIĞI VE YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU TARTIŞMALI POSTER Demans
747 3398 Uzman Özlem Bizpınar Munis TP-102 ALZHEİMER HASTALIĞINDA SANTRAL SİNİR SİSTEMİ BEYAZ CEVHER HİPERİNTENSİTELERİNİN KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ TARTIŞMALI POSTER Demans
748 3144 Doç. ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ TP-103 ALZHEIMER HASTALARINA BAKIM VEREN HASTA YAKINLARINDA DEPRESYON VE ANKSİYETE ORANLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Demans
749 2667 Uzman Serdar TAŞDEMİR TP-104 PRİMER PROGRESİF AFAZİ : OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Demans
750 2815 Uzman Şenay Yıldız Çelik TP-105 MANYETİK REZONANS İNCELEMESİ NORMAL OLAN MULTİPL SKLEROZ: MİT Mİ GERÇEK Mİ? TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
751 3680 Uzman mesude ozerden TP-106 PSİKOTİK ÖZELLİKLİ MANİ İLE PREZENTE OLAN BİR NMO SPEKTRUM BOZUKLUĞU TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
752 3548 Uzman Derya Kaya TP-107 BEN” EMES “MİYİM? UYKU PARALİZİ İLE BAŞLAYAN BİR RADYOLOJİK İZOLE SENDROM TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
753 3048 Yrd.Doç. Aysel Milanlioğlu TP-108 MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDAKİ OTONOMİK DİSFONKSİYONUN SEMPATİK DERİ CEVABI VE R-R İNTERVAL DEĞİŞKENLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
754 3693 Uzman bilge piri çınar TP-109 AYLIK PULSE METİL-PREDNİZOLON TEDAVİSİ SEKONDER PROGRESİF MULTİPL SKLEROZDA KALICI HASTALIK PROGRESYONUNU ENGELLEMEDE ETKİLİDİR TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
755 3733 Uzman Sevda Diker TP-110 KLİNİK İZOLE SENDROMLU HASTALARDA “DOUBLE INVERSION RECOVERY” (DIR) YÖNTEMİ İLE KORTİKAL LEZYON YÜKÜNÜN SAPTANMASI VE BİLİŞSEL BOZUKLUK İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
756 2652 Asistan Dr ADNAN BİLGİÇ TP-111 KARABÜK İLİ MERKEZ İLÇESİ MULTİPL SKLEROZ PREVALANSI TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
757 3376 Uzman hande biçkin TP-112 RELAPSİNG REMİTTİNG MS HASTALARINDA KORTİKAL GRİ CEVHER TUTULUMUNUN, KLİNİK VE KOGNİTİF ÖZÜRLÜLÜK, DTI MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE OCT BULGULARI İLE KORELASYONU TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
758 2756 Prof. Serpil Demirci TP-113 MULTİPL SKLEROZDA SEMBOL-SAYI MODALİTELERİ TESTİNİN DİĞER DİKKAT TESTLERİ İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
759 2979 Doç. DİLCAN KOTAN TP-114 SCA 8 MUTASYONU TAŞIYAN BİR TÜRK AİLESİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
760 3544 Asistan Dr nurhan kaya tutar TP-115 İNTERFERON BETA 1A IM YENİ PİYASA ŞEKLİ OLAN KALEM FORMU SONRASI ORTAYA ÇIKAN ENJEKSİYON BÖLGESİNDE HİS KAYBI :2 OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
761 3685 Doç. hülya tireli TP-116 PROGRESİF MULTİFOKAL LÖKOANSEFALOPATİ-ENDER BİR TEDAVİ KOMPLİKASYONU- TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
762 3668 Asistan Dr pınar özçelik TP-117 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDAKİ D VİTAMİNİ DÜZEYİ DEPRESYON VE YORGUNLUK İLE BAĞINTISI TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
763 3202 Dr. samet öncel TP-118 RELAPSİNG-REMİTTİNG MULTİPLE SKLEROZ HASTALARININ RELAPS VE REMİSYON DÖNEMLERİNDE OKSİDATİF STRESİN ARAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
764 3698 Uzman Özdem Ertürk TP-119 BEYİN SAPI VE MEDULLA SPİNALİS TUTULUMU VE LAKTAT YÜKSEKLİĞİ İLE SEYREDEN LÖKOENSEFALOPATİ (LBSL): İKİ OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
765 3814 Uzman UĞUR UYGUNOĞLU TP-120 GEBELİKTE PLAZMAFEREZ İLE TEDAVİ EDİLEN MULTİPL SKLEROZ ATAĞI: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
766 3427 Doç. RIFAT ERDEM TOGROL TP-121 MULTİPL SKLEROZDA RİTUXİMAB KULLANIMI – UZUN SÜRELİ TAKİP : OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
767 2833 Yrd.Doç. Gönül VURAL TP-122 MULTİPL SKLEROZ İLE TİP-1 DM BİRLİKTELİĞİ VE GLATİRAMER ASETAT TEDAVİSİNİN HİPERGLİSEMİ KONTROLÜNÜ GÜÇLEŞTİRMESİ: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
768 3665 Asistan Dr pınar özçelik TP-123 MULTİPL SKLEROZDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ HASTALIĞIN ŞİDDETİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK YAŞAM KALİTESİ İLE BAĞINTILIDIR TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
769 3318 Uzman Muhammed Emin Özcan TP-124 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA FİNGOLİMOD’ UN SEREBROVASKÜLER REAKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
770 3193 Asistan Dr halil ibrahim akçay TP-125 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA STATUS EPİLEPTİKUS TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
771 3239 Asistan Dr Buse Çağla Arı TP-126 PSİKİYATRİK SEMPTOMLAR İLE BAŞLANGIÇ GÖSTEREN MULTİPL SKLEROZ OLGULARI TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
772 3652 Uzman oruç şahin TP-127 MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BELLEK, DİKKAT, YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLER VE İNCE MOTOR HAREKET YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
773 3485 Uzman Özge Arıcı Düz TP-128 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA TİROİD OTOANTİKOR VALIĞININ KLİNİK ETKİLERİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
774 3624 Asistan Dr Hatice KURUCU TP-129 MULTİPL SKLEROZ VE PSORİAZİS BİRLİKTELİĞİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
775 2799 Dr. Nur Eroğlu TP-130 RRMS HASTALARINDA FİNGOLİMOD TEDAVİSİ BAŞLANGICININ KARDİYAK GÜVENLİLİĞİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
776 3631 Uzman Yıldızhan Şengül TP-131 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA DEPRESYON VE YANLIZLIK DÜZEYLERİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
777 3646 Uzman Yıldızhan Şengül TP-132 MS HASTALARINDA ERKEN EVREDE BOZULMUŞ BEDEN ALGISI VE YAŞAM KALİTESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
778 3724 Doç. DİLCAN KOTAN TP-133 MULTİPL SKLEROZDA GENETİK TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
779 3663 Uzman görkem kösehasanogulları TP-134 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA FİZİKSEL PERSPEKTİFTEN SAĞLIK KONTROL ODAĞI TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
780 3199 Uzman İrem Fatma Uludağ TP-135 MULTİPL SKLEROZ’DA ERKEN KLİNİK PROGNOSTİK BELİRTEÇLER TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
781 2650 Asistan Dr Buse Çağla Arı TP-136 MULTİPL SKLEROZ VE HAREKET BOZUKLUKLARI TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
782 3450 Yrd.Doç. Yıldız Değirmenci TP-137 MULTİPL SKLEROZDA OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ BULGULARI İLE KLİNİK DİZABİLİTE ARASINDA İLİŞKİ KURULABİLİR Mİ? TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
783 3328 Yrd.Doç. Dürdane Aksoy TP-138 SELİM SEYİRLİ BİR MULTİPL SKLEROZ HASTASINDA İNTERFERON-ALFA TEDAVİSİNİN ARDINDAN SIKLAŞAN ATAKLAR TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
784 2615 Prof. Serhan Sevim TP-139 MULTİPL SKLEROZ ATAĞIYLA TETİKLENEN VE BOTULİNUM TOKSİNİ İLE BAŞARIYLA TEDAVİ EDİLEN 3 BRUKSİZM OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
785 3368 Doç. Asuman Orhan Varoğlu TP-140 SENTETİK KANNABİNOİD KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN SANTRAL DEMYELİNİZAN LEZYONLAR TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
786 2824 Uzman Derya Kaya TP-141 NARKOLEPSİ VE MULTİPL SKLEROZ: BİR OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
787 2884 Uzman Haluk Gümüş TP-142 MULTİPLE SKLEROZ’LU KADINLAR EVLİLİK VE GEBELİK HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR? TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
788 3807 Asistan Dr Burcu Zeydan TP-143 NÖROBEHÇET HASTALARINDA VASKÜLER TUTULUM: ARTERİYAL VE VENÖZ TUTULUM BİRLİKTELİĞİ TARTIŞMALI POSTER Nöro-Behçet
789 2674 Asistan Dr hikmet saçmacı TP-144 NÖROBEHÇET VE HEMATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Nöro-Behçet
790 2561 Asistan Dr Ayça Ahsen Kaya TP-145 ANTİ – YO ANTİKOR POZİTİF SEREBELLAR DEJENERASYON: 2 VAKA SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
791 3781 Asistan Dr ZAUR MEHDIYEV TP-146 TRANSVERS MİYELİT KLİNİĞİ İLE PREZENTE OLAN ANTİFOSFOLİPİD ANTİKOR SENDROMU OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
792 2699 Uzman Lala Mehdikhanova TP-147 ASETİLKOLİN RESEPTÖR ANTİKORU POZİTİF MYASTENİA GRAVİS HASTALARININ TİMEKTOMİ MATERYALLERİNDE TH17 HÜCRE İNFİLTRASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
793 2578 Uzman Arzu Çoban TP-148 NÖROMİYELİTİS OPTİKA VE OTOİMMÜN ENSEFALİTTE SERUM OREKSİN-A DÜZEYLERİ TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
794 2604 Uzman Mehmet Ali Elçi TP-149 H1N1 AŞI UYGULAMA SONRASI GÖRÜLEN İKİ ADEM OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
795 3292 Asistan Dr aslı keşkek TP-150 POSTPARTUM PSİKOZ VE MALİGN NÖROLEPTİK SENDROM BENZERİ BİR NMDA RESEPTÖR ENSEFALİT OLGUSU. TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
796 3758 Uzman eda derle TP-151 ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞLANGIÇLI MULTİPLE SKLEROZ HASTALARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
797 3763 Asistan Dr ZAUR MEHDIYEV TP-152 ANTİ-SOX1 POZİTİF LİMBİK ENSEFALİT OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
798 3796 Asistan Dr TOGHRUL MASTANZADE TP-153 JUVENİL SUSAC SENDROMU: 2 OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
799 2878 Uzman feray güleç TP-154 İMMUN SİSTEMİ BASKILANMIŞ BİR HASTADA LİSTERİA MONOSİTOGENEZ İLİŞKİLİ İMMUN REKONSTRÜKTİF İNFLAMATUAR SENDROM (IRIS) TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
800 2654 Asistan Dr Ayşe Yağmur Çolak TP-155 OFTALMOPLEJİ İLE GELEN 3 İNVAZİV FUNGAL SİNÜZİT OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
801 3632 Asistan Dr Emrah Emre Deveci TP-156 KAROTİKOKAVERNÖZ FİSTÜLE BAĞLI ORBİTAL APEX SENDROMU TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
802 3717 Asistan Dr MUSTAFA ALTAŞ TP-157 ÜLKEMİZDEKİ GİZLİ BİR TEHLİKE; TRANSDERMAL METANOL ZEHİRLENMESİ VE KALICI KÖRLÜK TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
803 2628 Asistan Dr sedat yaşin TP-158 DERİN BEYİN STİMULASYONU SONRASI GELİŞEN GÖZ AÇMA APRAKSİSİ TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
804 3782 Uzman esra eruyar TP-159 NADİR BİR PONTİN NÖROOFTALMOTOLOJİK SENDROM: SEKİZ BUÇUK SENDROMU TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
805 2994 Prof. Serpil Demirci TP-160 ADENOİD KİSTİK KARSİNOMA BAĞLI ORBİTAL APEKS SENDROMU TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
806 2937 Uzman Fazilet HIZ TP-161 BAŞ AĞRISIZ İDİYOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYON OLGULARI TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
807 3107 Doç. Vildan Yayla TP-162 OPSOKLONUS MİYOKLONUS ATAKSİ SENDROMU: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
808 2568 Doç. Nilufer Kale TP-163 AKUT HIV İNFEKSİYONUNUN İLK KLİNİK BULGUSU OLARAK PAPİLÖDEM İLE PREZANTE OLAN BİR VAKA SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
809 3250 Asistan Dr elif kahya TP-164 UNİLATERAL PAPİLÖDEMLİ PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
810 3311 Uzman Duygu Leman Özden TP-165 BAŞAĞRISI, ÜVEİT VE PAPİL ÖDEMİ BİRLİKTELİĞİ OLAN OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
811 2712 Uzman yusuf inanç TP-166 BİLATERAL ABDUSENS SİNİR TUTULUMU İLE SEYREDEN NADİR NÖROBRUSELLOZ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
812 3769 Yrd.Doç. Ayşe İlksen Çolpak TP-167 NÖROMİYELİTİS OPTİKA ANTİKORU VARLIĞININ AKSONAL HASARA ETKİSİNİN OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
813 3675 Uzman eda çoban TP-168 ÇOKLU KAFA ÇİFTİ TUTULUMUYLA SEYREDEN BİR NÖROSFİLİS OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
814 2605 Uzman HALİT YAŞAR TP-169 MİYOKLONİ-DİSTONİ SENDROMU: İKİ OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
815 3262 Doç. Barış Topçular TP-170 AMANTADİN’İN İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA POSTURAL İNSTABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
816 3033 Yrd.Doç. EŞREF AKIL TP-171 PARKİNSON HASTALIĞINDA KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJEN, HİGH SENSİTİV C- REAKTİF PROTEİN VE NÖTROFİL / LENFOSİT ORANININ ARTIYOR TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
817 2744 Uzman Aslı Köşkderelioğlu TP-172 HUZURSUZ BACAK SENDROMUNDA OPTİK SİNİR VE RETİNA DEĞİŞİKLİKLERİNİN OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
818 2716 Uzman FATIMA KARAKAYA ÇOLAK TP-173 PARKİNSON HASTALARINDA AEROBİK EGZERSİZİN ETKİLERİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
819 3195 Uzman devrimsel harika ertem TP-174 VAN İLİNDEKİ ESANSİYEL TREMORLU HASTALARDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
820 3486 Doç. Süber Dikici TP-175 PARKİNSON HASTALIĞI’NDA UYKU BOZUKLUĞU VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
821 2748 Prof. A. Nazlı Başak TP-176 SNCA DUPLİKASYONLU BÜYÜK BİR PARKİNSON AİLESİ VE MOLEKÜLER BİOMARKÖR GELİŞTİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
822 2665 Yrd.Doç. Hayri Demirbaş TP-177 PARKİNSON HASTALARINDA VERTEBRAL KOLON EKLEM HAREKET AÇIKLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÜŞME İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
823 3059 Asistan Dr DOĞA VURALLI TP-178 VASKÜLER PARKİNSONİZM VE İDİOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA SEREBRAL HEMODİNAMİK PARAMETRELERİN TRANSKRANİAL DOPPLER ULTRASON YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
824 3627 Dr. ÖZLEM ÖZTÜRK TAN TP-179 PARKİNSON HASTALIĞINA BAĞLI HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUĞUN NÖROPSİKOLOJİK TESTLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
825 3824 Doç. ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ TP-180 TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE TİK BOZUKLUĞU PREVALANSININ ARAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
826 2582 Asistan Dr Naila Alakbarova TP-181 10 KORE-AKANTOSİTOZ OLGUSUNDA KLİNİK SONUÇLARIMIZ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
827 3242 Uzman Yeşim Sücüllü Karadağ TP-182 BOTULİNUM TOKSİNİ UYGULAMALARI- PROSPEKTİF TAKİP VERİLERİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
828 2722 Uzman Mehmet Ali Elçi TP-183 İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI'NDA KLİNİK AĞIRLIK İLE OLFAKTOR BULBUS HACİM İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
829 2916 Asistan Dr aygül tantik TP-184 NÖROAKANTOSİTOZ(BİR OLGU SUNUMU) TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
830 2741 Uzman yusuf inanç TP-185 AKUT SEREBELLAR SENDROM KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN GLUTEN ENTEROPATİ TARTIŞMALI POSTER Yürüme ve Denge Bozuklukları
831 3809 Uzman UĞUR UYGUNOĞLU TP-186 HEREDİTER SPASTİK PARAPAREZİDE DALFAMPRİDİNE DENEYİMİ TARTIŞMALI POSTER Yürüme ve Denge Bozuklukları
832 3119 Doç. Vildan Yayla TP-187 DUODENAL FİSTÜL OPERASYONU SONRASI GELİŞEN WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Yürüme ve Denge Bozuklukları
833 3236 Asistan Dr leyla köse TP-188 SUBAKUT SEREBELLAR SENDROM VE TRİGEMİNAL TROFİK SENDROM İLE PREZENTE OLAN BİR SJÖGREN SENDROMU OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Yürüme ve Denge Bozuklukları
834 3516 Asistan Dr Burcu Zeydan TP-189 ORTOSTATİK MİYOKLONUSLU DÖRT OLGUNUN KLİNİK VE ELEKTROFİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ TARTIŞMALI POSTER Yürüme ve Denge Bozuklukları
835 3787 Asistan Dr Aygül Mahmudova TP-190 SEREBELLAR SENDROM İLE BAŞLAYAN LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİS: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Yürüme ve Denge Bozuklukları
836 3115 Doç. Vildan Yayla TP-191 KRONİK BONZAİ KULLANIMININ NÖROLOJİK ETKİLERİ: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Yürüme ve Denge Bozuklukları
837 2933 Doç. cemile handan mısırlı TP-192 BİR OLGU NEDENİYLE EXTRAMEDULLER HEMATOPOEZ TARTIŞMALI POSTER Yürüme ve Denge Bozuklukları
838 3025 Dr. duygu kurtulus TP-193 ÇOCUK HASTADA NÖROPATİK AĞRI KONTROLÜNDE GABAPENTİN KULLANIMI: VAKA SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöropatik Ağrı
839 3360 Prof. Abdulkadir Koçer TP-194 ULNAR SİNİR TUZAKLANMASI OLAN HASTALARDA NÖROPATİK AĞRI DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ İLE ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Nöropatik Ağrı
840 3363 Uzman Sultan Çağırıcı TP-195 GABAPENTİN SHSY5Y İNSAN NÖROBLASTOM KANSER HÜCRE HATTINDA BAX, P53, P21 VE P73 GEN EKSPRESYONLARINI AZALTARAK APOPİTOZU İNHİBE EDER. TARTIŞMALI POSTER Nöropatik Ağrı
841 3381 Uzman Sultan Çağırıcı TP-196 PREGABALİN, SHSY5Y İNSAN NÖROBLASTOM KANSER HÜCRE HATTINDA BAX, P53, P21 VE P73 GEN EKSPRESYONLARINI AZALTARAK APOPİTOZU İNHİBE EDER. TARTIŞMALI POSTER Nöropatik Ağrı
842 2612 Uzman nilüfer erdoğmuş ince TP-197 KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA NÖROPATİK AĞRININ DN4 ANKETİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULARLA İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Nöropatik Ağrı
843 3152 Uzman Güner Çelik TP-198 KARPAL TÜNEL SENDROMU TEDAVİSİNDE İKİ FARKLI YÖNTEMİN İYİLEŞMEYE ETKİSİNİN 6 AYLIK TAKİBİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
844 3609 Uzman Ahmet Onur Keskin TP-199 BİR POLİNÖROPATİ NEDENİ OLARAK POEMS SENDROMU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
845 3267 Asistan Dr Arman Çakar TP-200 NOKTA MUTASYONU SAPTANAN 7 TÜRK DUCHENNE MÜSKÜLER DİSTROFİ HASTASININ GENOTİP VE FENOTİP ANALİZİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
846 3767 Asistan Dr tugba uyar TP-201 OKÜLER MYASTHENİA GRAVİS TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
847 3238 Asistan Dr Arman Çakar TP-202 SON 11 YILDA TANI ALAN ALS HASTALARININ DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
848 3492 Asistan Dr Mehmet Emin DAĞ TP-203 GUİLLAİN BARRE SENDROMLU OLGULARIN ALT GRUP DAĞILIMININ BELİRLENMESİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
849 3780 Uzman F. Gökçem Yıldız Sarıkaya TP-204 MULTİFOKAL MOTOR NÖROPATİ: RUTİN EMG YETERLİ Mİ? TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
850 3210 Yrd.Doç. Hatice KÖSE ÖZLECE TP-205 AKUT BRUSELLA OLGULARINDA PERİFERİK NÖROPATİ VARLIĞININ ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
851 3756 Uzman Mecbure Nalbantoğlu TP-206 TİMİK NÖROENDOKRİN KARSİNOMLA İLİŞKİLİ BİR LAMBERT-EATON MİYASTENİK SENDROMU OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
852 2868 Yrd.Doç. Gönül VURAL TP-207 NADİR GÖRÜLEN STİFF PERSON SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
853 3086 Asistan Dr Nazire Pınar Acar TP-208 NEKROTİZAN MİYOPATİ : NADİR BİR İNFLAMATUAR MİYOPATİ TABLOSU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
854 3121 Asistan Dr Hülya Uluğut Erkoyun TP-209 NEKROTİZAN OTOİMMUN MİYOZİT; İNFLAMATUVAR MİYOPATİLERDE PATOLOJİK TANININ ÖNEMİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
855 2840 Yrd.Doç. Gönül VURAL TP-210 NADİR GÖRÜLEN KEARNS-SAYRE SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
856 3361 Uzman MUSTAFA ÇETİNER TP-211 ANTİ-MUSK POZİTİF GEBE MYASTENİK KRİZ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
857 3271 Asistan Dr HATİCE BAŞER TP-212 BULBER MYASTENİA GRAVİS TANILI HASTADA NAZOFARENKS CA TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
858 3367 Yrd.Doç. Zeliha Matur TP-213 REMİSYONDAKİ BİR AKUT MİYELOİD LÖSEMİ HASTASINDA KOLİMİSİN TEDAVİSİYLE ZAMANSAL İLİŞKİLİ AKUT POLİNÖROPATİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
859 3430 Doç. Asuman Orhan Varoğlu TP-214 KLİNİK LATERALİZASYONUN MYASTENİA GRAVİS HASTALARININ PROGNOZUNA ETKİSİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
860 3697 Asistan Dr esma kobak TP-215 BİR MİYOTONİK DİSTROFİ AİLESİNİN GENETİK VE ELEKTROFİZYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
861 3784 Uzman BURCU GÖKÇE ÇOKAL TP-216 OTONOMİK DİSFONKSİYON İLE PREZENTE OLAN GUİLLAİN-BARRE SENDROMU OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
862 2802 Doç. DİLCAN KOTAN TP-217 DİYAFRAM PİLİ UYGULANAN BİR ALS OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
863 3336 Prof. Temel Tombul TP-218 MİYOKARD İNFARKTUSU İLE PREZENTE OLAN ATİPİK MILLER FISHER SENDROMU OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
864 2583 Asistan Dr Naila Alakbarova TP-219 ATAKSİ OKÜLOMOTOR APRAKSİ TİP2 : İKİ OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nörogenetik
865 3190 Asistan Dr ZEYNEP OZDEMIR TP-220 FARKLI YAKINMALARLA HASTANEMİZE BAŞVURUP CADASIL TANISI KONAN BİR AİLE TARTIŞMALI POSTER Nörogenetik
866 2704 Prof. A. Nazlı Başak TP-221 SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ TİP 2: HASTALIK MEKANİZMASI VE BİYOMARKÖR GELİŞTİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Nörogenetik
867 2880 Uzman Pinar Tekturk TP-222 İKİ KARDEŞTE PLA2G6 İLE İLİŞKİLİ NÖRODEJENERASYON (PLAN) TARTIŞMALI POSTER Nörogenetik
868 3322 Asistan Dr Ferid Hasiyev TP-223 DİSKERATOZİS KONJENİATNIN NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLARI: BİR OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nörogenetik
869 2703 Prof. A. Nazlı Başak TP-224 YENİ BİR SOD1 MUTASYONU: H71Y. AİLE-İÇİ KLİNİK VE FENOTİPİK HETEROJENİTE TARTIŞMALI POSTER Nörogenetik
870 2800 Prof. A. Nazlı Başak TP-225 AKRABA EVLİLİGİ OLAN GENİŞ BİR MOTOR NÖRON AİLESİNDE GENETİK ANALİZ TARTIŞMALI POSTER Nörogenetik
871 2989 Prof. Filiz Koç TP-226 SPASTİK PARAPAREZİ KLİNİĞİ İLE PREZENTE OLAN ADRENOLÖKODİSTROFİ; YENİ BİR MUTASYON TARTIŞMALI POSTER Nörogenetik
872 3600 Uzman Pelin Nar Şenol TP-227 SMART (STROKE-LIKE MIGRAINE ATTACKS AFTER RADIATION THERAPY) SENDROMU OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
873 3655 Uzman bilge piri çınar TP-228 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTADA LENTİFORM FORK SİGN TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
874 2721 Uzman Mehmet Ali Elçi TP-229 SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOMLA BAŞVURAN BİR OLGU TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
875 3004 Uzman LEVENT ÖCEK TP-230 SULFASALAZİNE BAĞLI SANTRAL VARİANT POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
876 3120 Asistan Dr Çağla Erdoğan TP-231 PONS KANAMASI SONRASI HİPERTROFİK OLİVER DEJENERASYON OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
877 3153 Asistan Dr ÜNAL ÖZTÜRK TP-232 SANTRAL PONTİN MYELİNOLİZİS TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
878 3494 Uzman Can Ebru Bekircan-Kurt TP-233 ATİPİK GÖRÜNTÜLEME BULGULARI OLAN ANTİ-YO İLİŞKİLİ PARANEOPLASTİK SEREBELLAR SENDROM OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
879 3799 Asistan Dr leyla köse TP-234 İMMUN KOMPETAN BİR HASTADA TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN İNTRAKRANİAL MANTAR ENFEKSİYONU TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
880 3270 Uzman esra eruyar TP-235 KRONİK ALKOLİZM İLİŞKİLİ PONSTA YARASA KANADI GÖRÜNÜMÜ TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
881 3694 Doç. hülya tireli TP-236 ATİPİK YERLEŞİMLİ MSS TÜBERKÜLOZU TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
882 2940 Doç. cemile handan mısırlı TP-237 NADİR BİR OLGU OLARAK HASHİMOTO ENSEFALOPATİSİ TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
883 3068 Uzman figen baydan TP-238 PRES SENDROMLU (POSTERİOR REVERSİBLE ENCEPHALOPATHY SYNDROME) İKİ OLGU: MANYETİK RESONANS BULGULARININ TARTIŞILMASI TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
884 3650 Yrd.Doç. Hakan Ak TP-239 MAGNETİC RESONANCE IMAGİNG FİNDİNGS İN MESİAL TEMPORAL SCLEROSİS AND ROLE OF T1-WEİGHTED INVERSİON RECOVERY SEQUENCE İN DİAGNOSİS TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji

RodneyVox 07-30-2019 12:35

cialis 258 mg
 
👏👏👏

Jerryfes 07-31-2019 05:15

steroids online pharmacy 158 mg
 
👏👏👏

RodneyVox 07-31-2019 05:36

online indian pharmacy 226 mg
 


SON DAKİKA*****CANLI YAYIN

türkiye haberleri

1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri
AA

Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine ilişkin 1071 akademisyen karşı bildiri imzaladı.

>

Karara tepki gösteren 1071 akademisyen tarafından imzalanan bildiride, "AYM'nin*****skandal bir karara imza attığı" belirtildi.

Söz konusu*****kararın, şehit ve gazilerin hatırasını zedelediği ve vicdanları yaraladığı ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez. Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir. Bildiride imzası*****bulunan biz 1071 akademisyen, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.

Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan*****Anayasa*****Mahkemesinin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz."


BİLDİRİYE İMZA ATAN AKADEMİSYENLER*****

Dr. A. Ekrem Arıtan, Dr. A.Talat İnan, Dr. Abdul Vahap Korkmaz, Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay, Dr. Abdulkader Alwer, Prof. Dr.Abdulkadir Emeksiz, Doç. Dr. Abdulkadir Turgut, Prof. Dr.Abdullah Çağlar, Dr. Abdullah Çağman, Dr. Abdullah Çakmak, Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, Prof. Dr. Abdullah Erdem, Prof. Dr.Abdullah Eryavuz, Prof. Dr.Abdullah Keskin, Prof. Dr. Abdullah Kızılcık, Doç. Dr. Abdullah Temizkan, Dr. Abdurrahman Ateş, Doç. Dr.***** Abdurrahman Bozkurt, Prof. Dr.Abdurrahman Karabulut, Dr. Abdussamet Bakkaloğlu, Dr. Abdülgani Şahin, Prof. Dr.Abdülhamit Birışık, Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, Prof. Dr. Abdülkadir Ömer, Dr. Abdülkadir Yeler, Doç. Dr. Abdülkerim Çalışkan, Prof. Dr.Abdülmecit Türüt, Prof. Dr. Abityaşar Koçak, Doç. Dr. Abuzer Acar, Dr. Adem Poyraz , Prof. Dr.Afitap İçağasıoğlu, Doç. Dr. Ahmet Akçay, Prof. Dr. Ahmet Akın , Prof. Dr. Ahmet Ali Gazel, Prof. Dr.Ahmet Altıntaş, Dr. Ahmet Altun, Dr. Ahmet Ayhan Koyuncu, Doç. Dr. Ahmet Baytok, Dr. Ahmet Büyükben, Dr. Ahmet Çetkin, Prof. Dr.Ahmet Demirok, Dr. Ahmet Deniz, Dr. Ahmet Edi, Prof. Dr.Ahmet Fevzi Baba, Dr. Ahmet Gürhanlı, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Dr. Ahmet Helvacı, Dr. Ahmet İnkaya, Doç. Dr. Ahmet Karaman, Doç. Dr.***** Ahmet Katılmış, Prof. Dr.Ahmet Kavas, Prof. Dr.Ahmet Koç, Doç. Dr. Ahmet Kürşat Ersöz, Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçı, Dr. Ahmet Mutlu, Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler, Dr.Ahmet Özbek, Prof. Dr.Ahmet Şimşirgil, Prof. Dr.Ahmet Şükrü Özdemir, Dr. Ahmet Taşer, Dr. Ahmet Uyar, Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Prof. Dr.Ahmet Yıldız, Doç. Dr. Ahmet Yılmaz,***** Dr. Ahmet Yönetken, Dr. Akbar Rahimi Alishah, Dr. Akif Abdullah , Prof. Dr.Akif Arslan, Dr.Akif Karaca, Dr.Akif Kutlu, Dr. Akif Nuri Doğan, Dr. Alaa Alı Hameed, Dr.Alaattin Pusmaz, Doç.Dr.Alev Erarslan Göçer, Dr. Ali Ahmetbeyoğlu,Hümeyra, Prof. Dr.Ali Akyüz, Dr. Ali Altun, Dr. Ali Aslan, Dr.***** Ali Avan, Prof. Dr.Ali Ayten, Dr. Ali Benli, Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Prof. Dr. Ali Durusoy, Prof. Dr.Ali Güzelyüz, Dr. Ali Ilgın, Prof. Dr.Ali Karabayır, Dr.Ali Karaca, Prof. Dr.Ali Kızılet, Doç. Dr. Çağhan Adar, Doç. Dr. Çağrı Cıngı, Dr. Damla Acaröz, Dr. Davut Dağabakan, Doç. Dr. Deniz Yeni, Dr. Derya Yılmaz Baysoy, Dr. Devrim Akgündüz, Prof. Dr. Dinçay Köksal, Doç. Dr. Dinçer Koç, Dr. Durmuş F. Başer, Doç. Dr. Duygu Acar, Dr. Duygu Sökezoğlu Atılgan,Prof. Dr. Ebru Altan, Dr. Ebubekir Dirican, Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, Dr. Ebubekir Yazıcı, Dr. Ekber Şah Ahmadi, Prof. Dr. Ekrem Tak, Doç. Dr. Elanur Pilici, Doç. Dr. Elbeyi Pelit, Dr. Elif Gelenli Dolanbay, Dr. Elif Merve Kahraman, Dr. Elif Nadide Akay, Doç. Dr. Elif Oğuz, Dr. Elif Yüksel Karatoprak, Dr. Elnaz Pashaeı, Dr. Elvin Yıldırım, Prof. Dr. Emel Funda Türkmen, Doç. Dr. Emel Poyraz, Doç. Dr. Emin Aydın, Dr. Emin Uz, Dr. Emin Yakar, Doç. Dr. Emine Teyfur, Dr. Emrah Kulaklı, Dr. Emre Akarslan, Dr. Ender Baykut, Dr. Enes Bayraklı, Dr. Engin Gür, Doç. Dr. Engin Taş, Doç. Dr. Ensar Yılmaz, Dr. Enver Yolcu, Dr. Eray Eğmir, Dr. Eray Güçlüer, Dr. Eray Güçlüer, Prof. Dr. Ercan Eyuboğlu, Dr.Ercan Mertoğlu, Dr. Ercan Şen, Prof. Dr. Erdal Dinçer,***** Dr. Erdal Kılıç, Dr. Erdal Özer, Dr.Erdinç Arslan,Doç. Dr. Erdinç Dündar, Doç. Dr. Erdoğan Baş, Prof. Dr.Erdoğan Kunter, Dr.Erdoğan Taştan, Doç. Dr. Erhan Özenç, Doç. Dr. Erhan Sancak, Prof. Dr.Erişah Arıcan, Dr.Erkan Dursun, Dr.Erkan İşgören, Prof. Dr.Erkan Şahinkaya, Prof. Dr.Erman Bülent Tuncer, Dr. Erman Öztürk, Dr. Erol Muzır, Doç. Dr.Erol Turan, Dr. Ersan Mertgenç, Dr. Ersan Özten, Prof. Dr.Ertuğrul Boynukalın, Dr. Ertuğrul Ergün, Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, Prof. Dr. Esen Kasapoğlu Günal, Dr. Esin Benhür Aktürk, Prof. Dr.Esma Kozan, Dr. Esma Tezcan, Dr. Esra Ciğerci, Dr. Esra Gürsoy, Dr. Esra Kadanalı, Prof. Dr.Esra Koçoğlu, Doç. Dr. Esra Şeker, Dr. Esra Şentürk, Dr. Etem Levent, Prof. Dr.Ethem Kadri Pektaş, Dr. Evrim Kerman, Dr. Evrim Toklu, Dr. Eyüp Eren Gültepe, Dr. Eyüp Kurt, Dr. Eyüp Şişman, Prof. Dr. Eyyup Günay İsbir, Dr. Eyyüp Sabri Fani, Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, Doç. Dr. Faruk Bal, Prof. Dr. Faruk Kaya, Doç. Dr. Faruk Uçar, Doç. Dr. Fatih Aksoy, Dr. Fatih Avdatek, Dr. Fatih Bayram, Dr. Fatih Bayram, Prof. Dr. Fatih Birdane, Dr. Fatih Çakmak, Doç. Dr. Fatih Fidan, Dr. Fatih Hocaoğlu, Dr. Fatih Kana, Dr. Fatih Karip, Doç. Dr. Fatih Mehmet Sancaktar, Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, Prof. Dr. Fatih Özkafa, Dr. Fatih Öztop, Prof. Dr. Fatih Sarıoğlu, Dr. Fatih Tuncay Efe, Dr. Fatih Yaman, Doç. Dr. Fatma Ağgül Yalçın, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Dr. Fatma Dore, Doç. Dr. Fatma Kafalı Yılmaz, Dr. Fatma Kaynarca, Dr. Fatma Sedes, Doç. Dr. Fatma Zehra Kamacı Pekgeç-gil, Dr. Fatmanur Altun, Dr. Fehim Esen, Dr. Fehminaz Çabuk, Dr. Ferda İnal Yılmaz, Doç. Dr. Feride Sevimli, Prof. Dr. Ferruh Kemal İşman, Dr. Feryal Korkmaz, Prof. Dr. Fevzi***** Baba, Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Dr. Güven Özdemir, Prof. Dr. H. Ahmet Kırkkılıç, Prof. Dr. H. Eyüp Özdemir, Doç. Dr. H. Hüseyin Soybalı, Dr. H. Şule Albayrak, Dr. Habibullah Uzun, Dr. Hacer Hicran Mutlu, Prof. Dr. Hacı Ahmet Çelik, Doç. Dr. Hacı Kara, Prof. Dr. Hafize Sezer, Dr. Hakan Aydemir, Dr. Hakan Kaygusuz, Doç. Dr. Hakan Öztürk, Dr. Hakan Terzi, Dr. Hakkı Öcal, Prof. Dr. Halil Bal, Prof. Dr. Halil İbrahim Kaçar, Prof. Dr. Halil İbrahim Sağlam, Prof. Dr. Halil Selçukbiricik, Prof. Dr. Halil Toker, Dr. Halil Zehir, Prof. Dr. Halim Sözbilir, Doç. Dr. Halis Şakiroğlu, Prof. Dr. Halit Oğuz, Prof. Dr. Haluk Gümüşkaya, Doç. Dr. Hamdi Cihan Emeksiz, Prof. Dr. Hamza Akengin, Prof. Dr. Hamza Ateş, Doç. Dr. Hamza Burak Eryiğit, Prof. Dr. Handan Ankaralı, Prof. Dr. Hanefi Özbek, Prof. Dr. Hanife Ayboğa, Prof. Dr. Harun Cansız, Doç. Dr. Harun Demirbaş, Dr. Harun Ün, Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Prof. Dr. Hasan Cirit, Prof. Dr. Hasan Çiçek, Prof. Dr. Hasan Erdal, Prof. Dr. Hasan Güçlü, Dr. Hasan Hüseyin Demirel, Dr. Hasan Hüseyin Mutlu, Prof. Dr. Hasan Koçoğlu, Sema, Prof. Dr. Hasan Koçoğlu, Doç. Dr. Hasan Korkut, Prof. Dr. Hasan Küçükkolbaşı, Dr. Hasan Volkan Oral, Prof. Dr. Hatice Çiçek, Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş, Prof. Dr. Hatice Sınav Uslu, Dr. Hatice Şehime Özütler, Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Dr. Hayrettin Ertan, Dr. Hayrettin Gülbin, Doç. Dr. Hesna Kandır, Doç. Dr. Hikmet Keleş, Prof. Dr. Hilmi Demir, Doç. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Dr. Hülya Çaşkurlu, Dr. Hülya Çelik, Dr. Hülya Kaymak, Dr. Hülya Parlakkalay, Doç. Dr. Hüseyin Akgönül, Dr. Hüseyin Akif Karaca, Prof. Dr. Hüseyin Arslan, Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, Prof. Dr. Hüseyin Elmalı, Prof. Dr. Hüseyin Enginar, Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Dr. Hüseyin Kahraman Mutlu, Doç. Dr. Hüseyin Kaya, Prof. Dr. Hüseyin Koçak, Dr. Hüseyin Melih Çakır, Dr. Hüseyin Yılmaz Küçüköncü, Prof. Dr. Hüsnü Baysal, Prof. Dr. Hüsnü Fahri Ovalı, Doç. Dr. Ilham Huseyınov, Dr. Inaıatılla Azımov, Doç. Dr. İbrahim Akalın, Doç. Dr. İbrahim Demir, Prof. Dr. İbrahim Demirkan, Dr. İbrahim Durmuş, Prof. Dr. İbrahim Erol, Dr. İbrahim Genç, Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Prof. Dr. İbrahim Hakkı Ciğerci, Prof. Dr. İbrahim Mutlu, Dr. İbrahim Özgül, Prof. Dr. İbrahim Subaşı, Doç. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, Dr. İbrahim Yavuz, Prof. Dr. İbrahim Yılmaz, Prof. Dr. İclal AtilaDoç. Dr. İclal Ocak, Doç. Dr. İdris Varıcı, Doç. Dr. İhsan Cemil Demir, Dr. İhsan Keleş, Prof. Dr. İlhan Aksoy, Dr. İlkin Başar, Doç. Dr. İlknur Maya, Dr. İlteriş Yıldırım, Prof. Dr. İlyas Topsakal, Prof. Dr. İlyas Yavuz, Doç. Dr. İmam Bakır Kanlı, Dr. İnan Yüksel, Doç. Dr. İrfan Görkaş, Doç. Dr. İrfan Paçacı, Prof. Dr. İsa Sağbaş, Prof. Dr. İshak Keskin, Prof. Dr. İsmail Bayram, Dr. İsmail Ciğerci, Dr. İsmail Çağlar, Doç. Dr. İsmail Dabanlı, Dr. İsmail Elagöz, Dr. İsmail Gürler, Prof. Dr. İsmail Kayar, Dr. İsmail Koyuncu, Doç. Dr. İsmail Küçükkurt, Prof. Dr. İsmail Safa Üstün,***** Prof. Dr. İsmail Tok, Prof. Dr. İsmail Toröz, Prof. Dr. İsmail Türkmenoğlu, Prof. Dr. İsmail Usta, Doç. Dr. İsmail Yabanova, Dr. İsmail Yıldız, Doç. Dr. İsmail Zorluer, Dr. İsmet Kesen, Prof. Dr. Kadir Esmer, Prof. Dr. Kadir Güler, Doç. Dr. Kadir Özakgül, Dr. Kadirhan Polat, Doç. Dr. Kadriye Uruç Parlak, Doç. Dr. Kamuran Pamuk, Prof. Dr. Kani Zilbeyaz, Dr. Kaveh Dehghanıan, Doğanhisar, Konya, Prof. Dr. Kazim Yetiş, Dr. Kemal Aka, Dr. Kemal Karayormuk, Prof. Dr. Kemal Tamer, Prof. Dr. Kemal Yıldız, Prof. Dr. Kemalettin Çonkar, Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu, Prof. Dr. Kenan Çağan, Dr. Kenan İlarslan, Doç. Dr. Kenan Karagöz, Dr. Kenan Sivrikaya, Prof. Dr. Kerem Karabulut, Dr. Kerim Çınar, Doç. Dr. Kevser Koç, Dr. Kıymet Zehir, Dr. Koray Çelikeloğlu, Dr. Koray Gürpınar, Prof. Dr. Korhan Altunbaş, Prof. Dr. Korhan Özkan, Prof. Dr. Kubilay Aslantaş, Dr. Kurtuluş Açıksarı, Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Dr. Kürşat Birdane, Doç. Dr. Kürşat Öncül, Doç. Dr. Kürşat Yıldırım, Doç. Dr. Laçine Aksoy, Prof. Dr. Levent Çinko, Prof. Dr. Levent Genç, Doç. Dr. Levent Özcan, Doç. Dr. M. Akif Haşıloğlu, Prof. Dr. M. Akif Özer, Dr. M. Ekrem Karpuzcu, Dr. M. Emin Türkoğlu, Dr. M. Fatih Bozkurt, Dr. M. Fevzi Esen, Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Prof. Dr. M. Hilmi Uçan, Dr. M. Kamil Yaşaroğlu, Doç. Dr. M. Lütfi Arslan, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz, Prof. Dr. M. Salih Gürel, Prof. Dr. M. Tayyar Kalcıoğlu, Dr. M. Volkan Yaprakçı, Prof. Dr. Mahir Murat Aydın, Prof. Dr. Mahmut Arslan, Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin, Dr. Marya Demir, Dr. Mebrure Doğan,***** Dr. Medera Halmatov, Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan, Prof. Dr. Mehmet Akman, Prof. Dr. Mehmet Ali Ağırbaşlı, Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir, Dr. Mehmet Baki Velibeyoğlu, Dr. Mehmet Bilgin, Doç. Dr. Mehmet Bulgen, Naim Prof. Dr. Mehmet Canatar, Prof. Dr. Mehmet Çivi, Dr. Mehmet Demirtaş, Dr. Mehmet Dinç, Doç. Dr. Mehmet Emin Babacan, Dr. Mehmet Emin Okur, Prof. Dr. Mehmet Emre Bayraktar, Dr. Mehmet Erkol (Eğitim), Dr. Mehmet Erkol (Fen-Edebiyat), Doç. Dr. Mehmet Ersoy, Dr. Mehmet Esat Uygur, Doç. Dr. Mehmet Eyüp Kiriş, Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, Dr. Mehmet Fatih Öçal, Dr. Mehmet Fatih Özcan, Dr. Mehmet Gündüz, Doç. Dr. Mehmet Güneş, Prof. Dr. Mehmet Güneş Gençyılmaz, Doç. Dr. Mehmet Gürlek, Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Dr. Mehmet Koçyiğit, Dr. Mehmet Kürşad Duru, Prof. Dr. Mehmet Melemen, Doç. Dr. Mehmet Mustafa Yorulmazlar, Prof. Dr. Mehmet Omurtag, Doç. Dr. Mehmet Özger, Prof. Dr. Mehmet Özşenel, Dr. Mehmet Rafet Özdemir, Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman, Dr. Mehmet Sarıkahya, Dr. Mehmet Şerif Eskin, Dr. Mehmet Taşdemir, Doç. Dr. Mehmet Teyfur, Prof. Dr. Mehmet Uçar, Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu, Doç. Dr. Mehmet Ümit, Doç. Dr. Mehmet Ünlü, Prof. Dr. Mehmet Yalçın, Prof. Dr. Mehmet Yavuz, Dr. Mehmet Yıldız, Dr. Mehmet Yumurtacı, Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, Doç. Dr. Mehrali Calp, Prof. Dr. Melik Bülbül, Dr. Melik Kartal, Dr. Melike Tural Sönmez, Prof. Dr. Meltem Dilek, Doç. Dr. Menderes Kabadayı, musa Doç. Dr. Meral Fırat, Dr. Merve Seren, Doç. Dr. Mesut Doğan, Prof. Dr. Mesut Okur, Prof. Dr. Mesut Şen, Dr. Metin Bağcı, Doç. Dr. Metin Bayram, Dr. Metin Durgutlu, Doç. Dr. Metin Erkal, Doç. Dr. Metin Ersoy, Dr. Metin Özgül, Doç. Dr. Metin Ünver, Doç. Dr. Metin Yüksek, Doç. Dr. Mevlüt Güllü, Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, Dr. Mine Akkaynak, Doç. Dr. Mucip Genişel, Dr. Muhammed Beşir Öztürk, Dr. Muhammed Recai Türkmen, Dr. Muhammed Tandoğan, Dr. Muhammet Fatih Can, Prof. Dr.Muhammet Tekin, Doç. Dr. Muhammet Uzun, Prof. Dr. Muhammet Yürüsoy, Prof. Dr. Muharrem Kesik, Doç. Dr. Muharrem Öztel, Prof. Dr.Muhittin Başer, Dr. Murat Adil Salepçioğlu, Prof. Dr. Murat Akbalık, Dr. Murat Alçin, Dr. Murat Aydoğdu, Dr.Murat Baraz, Dr. Murat Beşer, Dr.Murat Çalışoğlu, Dr. Murat Çetkin, Dr. Murat Çoban, Prof. Dr. Murat Doğruel, Doç. Dr. Murat Elmalı Prof. Dr. Murat Güney, Doç. Dr. Murat Özşahin, Prof. Dr. Murat Peker, Doç. Dr. Murat Sırrı Akosman, Prof. Dr. Murat Sülün, Doç. Dr. Murat Şentürk, Dr. Murat Tandoğan, Prof. Dr. Murat TaşdemirDr. Murat Tekbaş, Doç. Dr. Murat Uluskan, Doç. Dr. Murat Uysal ,Doç. Dr. Murat Yeşitaş, Dr. Musa Akpınar, Doç. Dr.Musa Korkmaz, Prof. Dr. Musa Taşdelen, Dr. Mustafa Adem Tatlısu, Doç. Dr. Mustafa Aksoy, Doç. Dr. Mustafa Arga, Prof. Dr. Mustafa Atmaca, Prof. Dr. Mustafa Ay, Prof. Dr. Mustafa Baki Çekmen, Prof. Dr. Mustafa Balcı, Dr. Mustafa Bilgin, Dr. Mustafa Cihan Yavuz, Prof. Dr. Mustafa Çalışkan, Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkçı, Dr. Mustafa Ercengiz, Prof. Dr. Mustafa Fişne, Prof. Dr. Mustafa Güler, Dr. Mustafa Gürbüz, Doç. Dr. Mustafa Kabu, Doç. Dr. Mustafa Kara, Doç. Dr. Mustafa Karazeybek, Dr. Mustafa Kaya, Prof. Dr. Mustafa Kemal Yıldız, Dr. Mustafa Kılıç, Doç. Dr. Mustafa Köse, Dr. Mustafa Köse, Doç. Dr. Mustafa Kurt, Dr. Mustafa Mete, Prof. Dr. Mustafa Nafiz Duru, Dr. Mustafa Nal, Prof. Dr. Mustafa Nazmi Ercan, Dr. Mustafa Özyeşil, fatma merve Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, Dr.Mustafa Sakaldaş, Prof. Dr. Mustafa Samastı, Doç. Dr. Mustafa Sandıkcı, Dr. Mustafa Seyrek, Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. Mustafa Şahin, Dr. Mustafa Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Taşdemir, Prof. Dr. Mustafa Tekerli, Prof. Dr.Mustafa Uslu, Dr. Mustafa Vural, Dr. Mustafa Yalçın, Prof. Dr. Mustafa Yanalak, Doç. Dr. Mustafa Yavuz Çelik, Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, Dr. Mücteba Altındaş, Dr. Müge Aksu, Prof. Dr.Münevver Çetin, Dr. Münir Yaşar Kaya, Doç. Dr. Münteha Maşalı, Dr. Mürüvvet Düz, Dr. Müzahir Kılıç, Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, Dr. Naciye Gökçe, Doç. Dr. Nadejda Özakdağ, Prof. Dr. Naım Mahmood***** Musleh Ajlounı, Prof. Dr.Nail Suat Ünver, Prof. Dr. Nail Yılmaz , Prof. Dr. Nalân Bayşu Sözbilir, Dr. Nashia Zilbeyaz, Doç. Dr. Natalya Solodovnıkova, Dr. Nazife Ö. Beşer, Dr. Nazmi Alan, Prof. Dr. Necdet Tosun, Dr. Necla Dalbay, Dr. Necmi Küçük, Dr. Necmiye Tülin İrge, Prof. Dr. Nedim Tutkun, Dr. Nermin Özcan Özer, Dr. Nihal Sunal, Dr. Nihan Şahinkaya, Doç. Dr. Nihat Alayoğlu, Doç. Dr. Nil Duban Doç. Dr. Nilgün Sönmez, Doç. Dr. Nilüfer Okur Akçay, Dr. Nilüfer Yörük Karakılıç, Prof. Dr. Niyazi Çiçek, Dr. Nuh Savaş, Dr. Nur Emine Koç, Dr. Nuray Yıldırım, Doç. Dr. Nuri Sağlam, Prof. Dr. Nuri Tınaz, Prof. Dr.Nuriye Garip Ağaoğlu, Dr. Nursan Korucu Taşova, Prof. Dr.Nurullah Altaş, Dr.Nusret Gedik, Dr. Oğuz Ata, Prof. Dr. Oğuz Bayat, Dr.Oğuz Diker, Doç. Dr. Oğuz Şükrü Poyanlı, Dr. Oğuzhan Bilgin, Doç. Dr. Oğuzhan Demirel, Dr. Okan Bozyurt, Prof. Dr. Okan Yeşilot, Doç. Dr. Oktay Bülent Akkoyunlu, Doç. Dr.Oktay Yılmaz, Dr. Onur Aşıkoğlu, Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, Dr. Orhan Çanakcı, Dr. Orkhan Musakhanov, Prof. Dr. Osman Arıkan, Prof. Dr. Osman Ata Uysal, Doç. Dr. Osman Aydınlı, Dr.Osman Coşkun, Prof. Dr.Osman Isıkan, Dr. Osman Metin, Prof. Dr. Osman Nuri Uçan, Dr. Osman Sabuncuoğlu, Prof. Dr. Osman Torun, Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy, Prof. Dr. Ömer Ceran, Prof. Dr. Ömer Çelik, Dr. Ömer Çınar, Doç. Dr. Ömer Deperlioğlu, Dr. Ömer Faruk***** Baycan, Dr. Ömer Faruk Efe, Doç. Dr. Ömer Hazman, Prof. Dr.Ömer Özyılmaz, Prof. Dr.Ömer Say, Prof. Dr.Önder Şimşek, Dr.Öykü Tosun, Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün, Dr. Özcan Tabaklar, Prof. Dr.Özer Kanburoğlu, Prof. Dr.Özgün Enver, Dr.Özgür Cengiz, Doç. Dr.Özgür Kalkan, Dr.Özgür Oral, Dr.Özgür Topkaya, Dr.Özgür Verim, Doç. Dr. Özkan Özdamar,Dr.Özlem Cavkaytar, Prof. Dr. Özlem Esen, Prof. Dr.Özlem Fedai, Dr.Özlem Hacan, Dr.Özlem Ö. Akkaya, Prof. Dr.Özlem Yücel ,Prof. Dr.Paşa Yayla, Dr.Pınar Dursun, Dr.Pınar Ural Keleş, Dr.Polat Yücekaya, Prof. Dr.Ragıp Kutay Karaca, Doç. Dr. Rahmet Savaş, Dr.Ramazan Akkır,Dr.Ramazan Bulut, Doç. Dr.Ramazan Demirdağ, Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü, Dr.Ramazan Gürel, Dr.Ramazan Kurtoğlu, Prof. Dr.Ramazan Şevik, Prof. Dr.Ramazan Yıldırım, Dr.Rasim Doğan, Doç. Dr. Recep Ahıshalı, Prof. Dr.Recep Artır, Prof. Dr.Recep Cengiz Akçay, Doç. Dr.Recep Kara, Prof. Dr. Recep Öztürk, Dr.Recep Yorulmaz , Prof. Dr.Reha Metin Alkan, Dr.Reşit Erçetin, Dr. Reyhan Ayaz, Prof. Dr.Rıdvan Durak, Prof. Dr.Rifat Günalan, Dr. Ruhi Türkmen, Dr.Ruşen Alizade, Prof. Dr.S. Erdal Adal,Dr.S. Sevi Kıran, Doç. Dr.Sabahat Alışır Ecder, Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Doç. Dr.Sabri Çelik, Dr.Sadık Kağa, Prof. Dr.Sadık Sarısaman, Doç. Dr.Sadi Çetingül, Prof. Dr.Safi Arpaguş, Dr.Safiye Yağcı, Dr.Said Eray, Dr.Said Mahmut Çınar, Dr.Sait İlter , Prof.Dr.Salih Güney, Dr. Salih Paşa, Prof. Dr.Salih Zeki Genç, Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Dr.Sami Dural, Prof. Dr.Saniye Girit, Dr.Sara Taşkesenlioğlu, Prof. Dr.Saynur Giray, Prof. Dr.Sebahat Deniz, Dr.Sebiha G. Başpınar, Dr.Seçil Varbak Neşe, Dr.Seda Tüfekçioğlu, Prof. Dr.Sedat Büyüksağış, Prof. Dr.Sedat Murat, Prof. Dr.Sefa Çeliksap, Dr.Sefa Yıldırım, Dr.Selahaddin Konak, Prof. Dr.Selami Aydın, Dr.Selcen Süheyla Ergün, Prof. Dr.Selçuk Akçay, Dr. Selçuk Berber, Dr. Selçuk Çeker, Doç. Dr.Selim Emiroğlu, Doç. Dr.Selim Kaya, Dr.Selin Süar Oral, Doç. Dr. Selman Öğüt, Dr. Selvinaz Yakan, Doç. Dr.Semih Ceyhan , Prof. Dr.Semih Küçükarslan, Dr.Semih Yön, Dr.Sena Çoşkun, Dr.Senai Yalçınkaya, Dr.Serap Mungan Ay, Dr.Serap Uslu, Dr.Serdar Bilgili, Prof. Dr.Serdar Gültekin, Dr.Serdar Karaoğlu, Dr.Serdar Koçak, Dr. Serdar Yılmaz, Dr. Serhan Haner, Doç. Dr. Serhat Başpınar, Prof. Dr.Serhat Ulağlı, Dr.Serkan Güngör, Doç. Dr. Serkan Kapucu, Dr.Serkan Özden, Dr. Serkan Tevabil Aka , Dr.Serkan Türkmen, Dr.Serkan Uçan, Dr.Serkan Zengin, Doç. Dr. Server Demirci, Doç. Dr.Servet Yaşar, Doç. Dr. Sevda Avcı, Dr.Sevda Karaca, Dr.Sevde Düzgüner, Dr.Sevgi Taş, Dr. Sevgi Ulukütük, Doç. Dr.Seyfullah Madakbaş, Prof. Dr.Seyhan Alkan, Prof. Dr.Seyit Ankaralı, Prof. Dr. Sina Uçkan, Dr.Sinan Demirtürk, Doç. Dr. Sinan İnce, Dr. Sinan Koca, Doç. Dr. Sinan Saraçlı, Dr.Sinan Seçkin, Doç. Dr. Sinem Gönenli Toker Doç.Dr.Soner Karagül, Dr.Suat Polat, Dr.Sultan Sökmen, Prof. Dr.Sunullah Özbek, Prof. Dr.Süha Özden, Dr.Süleyman Akpınar, Dr. Süleyman Aydın, Dr.Süleyman Balyemez, Prof. Dr.Süleyman Beyoğlu, Prof. Dr.Süleyman Derin , Prof. Dr.Süleyman Övez, Doç. Dr. Süleyman Sadi Kucur, Dr.Süleyman Şimşek, Dr. Süleyman Uğurlu, Prof. Dr.Süleyman Uyar, Prof. Dr.Şaban Ortak, Doç. Dr. Şahin Özen , Dr.Şamil Mutlu, Prof. Dr.Şaziye Abdurrahmanoğlu, Doç. Dr. Şebnem Pamuk, Dr.Şehnaz Özatay, Dr.Şekip Yazgan, Dr. Şenay Özdemir, Dr. Şeniz Karagöz, Prof. Dr.Şenol Ataoğlu, Prof. Dr. Şeref Demirayak, Doç. Dr. Şeref Kul, Doç. Dr.Şerife Ebru Okuyucu, Dr.Şerife Gamze Ülker, Dr. Şeyda Algaç, Prof. Dr.Şeyhmus Kerem Özel, Prof. Dr.Şuayıp Karakaş, Prof. Dr.Şükrü Talaş, Dr.Şükrü Ülker, Dr. T. Hicret Çöl, Prof. Dr.Tahir Şevval Eren, Prof. Dr.Tahsin Yomralıoğlu, Prof. Dr.Talip Küçükcan, Doç. Dr. Tamer Baybura, Doç. Dr.Taner Çevik, Prof. Dr.Taner Kavas , Prof. Dr.Tayfun Uygunoğlu, Dr.Tolga Aksan, Dr.Tolga Korkusuz , Dr.Tuba Aydın, Dr. Tuğba Öçal, Prof. Dr.Tuğrul Kandemir, Prof. Dr.Tunç Fışgın, Prof. Dr.Tunç Kutoğlu, Dr.Tunçer Mutlu, Prof. Dr.Turan Civelek, Dr.Turan Onur Bayazıt, Dr. Turgay Yerlikaya, Dr.Turgut Taşkın, Dr. Tülay Altay, Dr.Tülay Özden, Dr. Tülay Tellioğlu, Prof. Dr. Türkan Yiğitbaşı, Doç. Dr. Uçman Ergün, Doç.Dr. Ufuk Fatih Küçükali, Dr.Ufuk Özer, Prof. Dr. Ufuk Şakul, Doç. Dr.Uğur Cengiz, Doç. Dr. Uğur Demir, Dr. Uğur Fidan, Prof. Dr.Uğur Türkmen, Doç. Dr. Uğur Ulusu, Dr.Ulaş Acaröz, Dr. Ulukan Büyükarıkan, Dr.Umut Kaya, Dr.Utkan Baykal Demir, Prof. Dr.Ümit Yalçın Kalyoncuğolu, Doç. Dr. Ümran Ay, Prof. Dr.Ünal Aldemir, Doç. Dr. Ünal Uslu, Dr.Üzeyir Durmuş, Prof. Dr.Vahit Doğan, Dr.Vedat Genç, Dr.Veysel Aykut, Doç. Dr. Veysel Çomaklı, Dr.Veysel Kurt , Doç. Dr. Veysel Küçük, Dr.Volkan Göçoğlu, Prof. Dr. Volkan Tuzcu, Dr.Volkan Yüncü, Prof. Dr.Vural Özdemir, Prof. Dr.Yadigar İzmirli, Prof. Dr.Yakup Civelek, Doç. Dr. Yakup Karataş, Dr.Yalçın Boztoprak, Dr.Yalçın Coşkun, Dr.Yalçın Karagöz, Dr.Yalçın Lüleci, Dr.Yasa Ekşioğlu Özok, Doç. Dr.Yasemin Tümer Erdem, Dr. Yasin Kılıç, Doç. Dr. Yaşar Bedirhan, Prof. Dr.Yaşar Bülbül, Dr.Yaşar Çolak, Dr.Yaşar Çoruh, Prof. Dr.Yaşar Kabataş, Dr.Yaşar Önder Özgören, Prof. Dr.Yavuz Birdane, Dr.Yavuz Konca, Dr.Yavuz Selim Güçlü, Dr. Yavuz Tutuş, Prof. Dr.Yeter Demir Uslu,Dr.Yıldır Akkaya, Dr.Yıldırım Aktaş, Doç. Dr.Yıldız Aksoy, Dr.Yılmaz Keskin , Dr.Yılmaz Özdemir , Dr.Yılmaz Uzer, Prof. Dr.Yılmaz Yalçın , Dr.Yılmaz Yurtseven, Prof. Dr.Yunus Kalkan, Dr.Yunus Tortop, Prof. Dr.Yusuf Karaca, Doç. Dr. Yusuf Kayalı, Doç. Dr. Yusuf Kaynak, Dr.Yusuf Özkır, Doç. Dr. Yusuf Yaşar , Doç. Dr. Yusuf Yiğit, Prof. Dr.Yücel Ocak,*****Prof. Dr.Yüksel Oğuz, Prof. Dr. Z. Kadir Sarıtaş, Prof. Dr.Zehra Bozkurt, Dr. Zekeriya Başaslan, Doç. Dr. Zeki Gürler, Dr.Zeki Severoğlu, Dr. Zekiye Sönmez, Dr.Zeliha Karadeniz, Doç. Dr. Zeynep Çiğdem Özcan, Dr.Zeynep Uzunoğlu, Dr. Ziya Ö. Yazıcı, Dr.Zuhal Ağılkaya Şahin

>


MOBİL SİTEYİ AÇ

OHAL Komisyonu kararları

FET֒den tutuklu Balyoz hakimine Anayasa Mahkemesi’nden ret

☰Demirören Tv Holding A.Ş. - CNN ™ CNN Inc. A WarnerMedia Company.
All Rights Reserved.

RodneyVox 07-31-2019 18:10

best online canadian pharmacy 383 mg
 
Kişiler hakkında ORGANİZE ŞEKİLDE bilgi toplamak suç mudur?
Kişilerle ilgili bilgiler ancak mevzuat tarafından izin verilen hallerde kayıt altına alınabilir. Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi halinde faile altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilecektir (md. 135/1).
Yine kanunlarda özellikle suçlulukla mücadele bağlamında, suç ve suçluların ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla izin verilen hallerde, kişinin ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgilerin kayıt altına alınmasına izin verilebilir. Bu hallerin dışında kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgilerin kişisel veri olarak kaydedilmesi suç oluşturmaktadır (md. 135/2).


FİŞLEME DOSYASI data daki dostumuz uzun süredir sessizdi... Oysa dosya hazırlığı içindeymiş. Teşekkür ediyoruz. YASALARA GÖRE ŞUBE SORUMLULULARI AKTİF OLARAK FİŞLEMEDE ROL ALIRKEN;; GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ ÜYELERİNİN BİR KISMI AKTİF İŞBİRLİĞİ İÇİNDE FİŞLEMEDE ROL OYNUYOR

Alıntı:

çaykurrizesporlu ´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 39203)
Tıp Öğrencileri TUSDATA TUS DERSANESİ tarafından Nasıl Fişleniyor?

HANGİ BİLGİLERİ KAYIT ALTINA ALIYORLAR?
Tıp Fakültesi Bulunan her ilde Milli Eğitim Müdürlüğüne kayıtlı resmi adı farklı olan, adresleri aşağıda yer alantıpta uzmanlık sınavı hazırlık (TUS) dersaneler gurubu TUS-DATA (bkz. www.tus.com) bağlı bulunduğu Milli Eğitim Özel Eğitim Kurumları mevzuatına ve yasalara aykırı olarak öğrencilerin TC kimlik no , mail, telefon, ev adresi’nin yanına üyesi olduğu kulüp ve dernekler, din, mezhep, siyasi görüş, sosyal gurup, gittiği kurslar, mazeretleri, sınıfta sevilme durumu, kimle kavgalı ve küs olduğu, gelir durumu, babasının iş durumu, gelir durumu ve mesleği, sağlık durumu, akrabalarının sağlık durumu, sevgilisi, eski sevgilisi, yabancı, yerli, güler yüzlülük durumu, açık, kapalı durumu, sempatiklik durumu, tatlı dil durumu, antipati durumu, sosyal görüşü ve kaldığı yurdu yasalara aykırı şekilde kayıt altına almaktadır.

Her şube Tus-data AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uz.Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK’in oluşturduğu GENÇ KLİNİSYENLER UYGULAMA PROSEDÜRLERİ (“Şube Sorumlularına Özel Yönerge”) adı altında (Ek-1 dedir) Sosyal gurup liderlerini alırsak aynı sosyal guruptan tüm öğrencileri bize çekeriz mantığıyla öğrenciler araştırılıp bilgileri toplanmaktadır. Dersane Şube Sorumluları Tusdata AŞ Ankara Merkez’in talimatıyla öğrencilerin kominist, Atatüekçü Düşünce Derneği, Hocaefendi Cemaati, Sosyal Demokrat, Alevi, Kaldığı yurt, Sempatiklik, girişkenlik derecesi, tatlı dillilik ve işlerine yarama durumu, sağlık durumu, hangi dernek ve kulüplere üye olduğu gibi onlarca parametre GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ (GKK) vasıtası ile derlenmekte, toplanmakta, yasalara aykırı şekilde kayıt altına alınmakta, hem GKK üyeleri hakkında bilgi toplanmakta, hem de kullanılabilir özellikteki GKK üyeleri diğer öğrenciler hakkında bilgi toplayıp birkaç kitap hediyesi veya küçük indirimler karşılığında dersane şube sorumlusu ile düzenli toplantılar şeklinde yasa dışı bilgi paylaşımına varan durumlar yaşanmaktadır. Bu veriler “Dersane Şube Sorumluları” tarafından “Tusdata Dersaneler Genel Sorumlusu” Nilüfer ÇELİK’e ve Kurucu Sekreteri Aygül GÜLSEVER tarafından Tusdata AŞ Genel Müdürü Sami SELÇUKBİRİCİK’e ulaştırılmaktadır. Bu tür verilerin Milli Eğitimin izin verdiği faaliyetleri ile hiçbir ilgisi olamayacağı açıktır.
Bu yönergenin nasıl uygulanacağına dair Uz.Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK (Atatürk Bulvarı No:131 Kızılay ANKARA) ve Feyzeddin ALPKIRAY (Atatürk Bulvarı No:131 Kızılay ANKARA) tarafından tüm il dersane şube sorumlularına eğitim verilmiştir. Ekteki videolarda görüldüğü gibi tüm şube sorumluları nasıl ve kimlerin bulunup merkeze bildirileceği konusunda eğitime alınmış Feyzeddin Alpkıray’ın her bir sosyal guruptan, her türlü yaşam tarzından, fraksiyondan kişilerin şeçilmesi için verdiği eğitim, “Genç Klinisyenler Kulübü”nün emirlerinin Uz.Dr. Sami Selçukbiricik tarafından verildiği ve gurup liderlerinin alınmasının yakından takip edildiğine dair kanıt, Uz.Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK sunumunda sınıfta kimlerin araştırılıp bulunacağına dair kanıt, Feyzeddin ALPKIRAY’ın . İlim yayma, Atatürkçü Düşünce Derneği, sağcılar, solcular, milli görüş, nur cemaati, Satanistlerin başkanlarının alınmasıyla ilgili yorumu, Feyzeddin ALPKIRAY tarafından HER BİR SOSYAL GRUPTAN DENGELİ SEÇİM talebini içeren ve Şube Sorumlusunun Satanistleri de alalım mı esprisi de dahil kendi çektikleri videolara ait adresler Ek-2’te sunulmuştur.

Tusdata İzmir Şube Sorumlusu Dilek EVİREN’in de içinde olduğu tüm videolarda öğrencilerin nasıl ikna edildiği ve kullanıldığı açıkça şube sorumlularına “Eğitim şeklinde sunu yapılarak öğretilmektedir.” Tusdata İzmir Şube Sorumlusu Dilek EVİREN bu toplantıların hem katılımcısı hem eğitimcisidir (Ek-3). Sami SELÇUKBİRİCİK, Feyzeddin ALPKIRAY, Tusdata Dersaneler Koordinatörü Nilüfer ÇELİK ÇİNİ, Abdullah Uğur UYSAL, Malatya Şb. Sorumlusu, Dilek EVİREN İzmir Şb. Sorumlusu, Rıdvan OKTAR Eskişehir Şb. Sorumlusu, Semra BİÇER Edirne Şb. Sorumlusu, Mustafa KARAASLAN Kadıköy Şb. Sorumlusu, Neşe YAVUZ Haseki Şb. Sorumlusu, , Rüstem BALOĞLUGaziantep Şb. Sorumlusu, Şaban ARKAN Kocaeli Şb. Sorumlusu, Hatice ÖZDEM Ankara Şube Sorumlusu, Nesibe ILGIT Adana- Hatay Şube Sorumlusu, Salih ÖZTOKLU Konya Şube Sorumlusu ve diğerleri bu eğitimlerde yer almaktadır (Ek-4). Bu videolar daha önce sunulan videolar eğitim videoları idi, Ek-4’teki videolar ise bu eğitimler sonucu elde edilen verilerle ilgili tecrübe paylaşımı ve nasıl daha verimli VERİ KAYDI YAPABİLECEK’lerinin eğitimidir. Bu videolardaki Konuşmacılar ve Katılımcılar Tusdata AŞ Yönetim Kurulu üyeleri, Tusdata Ankara Merkez Üst Düzey Yetkilileri ve Her ilin Tusdata İl Şube Sorumlularıdır.

Bu toplantıların Ege, Dokuz Eylül, Celal Bayar, Adnan Menderes Tıp Fak. 2 ve 3. sınıf öğrencileri ile de toplantı yapıldığına dair kanıtlardan biri Tusdata İzmir Şube Sorumlusu DİLEK EVİREN’in de olduğu fotoğraflar ve yazışmalar Ek-5’te sunulmuştur.

Tusdata Genç Klinisyenler Kulübü (GKK) adı altında yapılan uygulama İstanbul Haseki (Kürkçübaşı Mah. Cerrahpaşa Cad. No:53 Haseki – Fatih), Malatya Şubesi (Cevherizade Mah. M. Egemenlik Cad. (Emeksiz Cad.) Aşıklar Sok. No:15/1), Erzurum Şubesi (Yukarı Mumcu Mah. Dabakhane Sok. Atatürk Evi Çaprazı Enfüz İş Merkezi Kat:5), Eskişehir Şubesi (Büyükdere Mah. Akasma Sok. No: 1-B (ESOGÜ Tıp Fakültesi Tranvay son durağı), Antalya Şubesi (Arapsuyu Mah. Atatürk Bulvarı Altınay İşmerkezi Kat: 3-4-5 Konyaaltı) ve İzmir Şubesinde (Cumhuriyet Bulvarı No:99/7 Kat:4 M.Rıza İş Merkezi (Anadolubank üstü) Pasaport), Tusdata Edirne Şube'de en abartılı olmak üzere genel olarak her şubede yapılan bir uygulamadır. Örneğin İstanbul Şube Sorumlusu tarafından Ek-6’da görüleceği gibi Arzu T… isimli bir bayana (Sevilen çok tatlı dilli, Ayşegül K…… isimli bir bayana Aktif- tatlı dilli) diye yazılması ve Fakültede bize katkısını kayıt altına alındığı durumda bir bayan öğrencinin çok tatlı dilli olması bilgisinin Milli Eğitim’e bağlı bir özel eğitim kurumunda nasıl kullanılabileceği merak konusudur.

Örneğin Ek- 7’ de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencileri fişleme kayıtlarında görüleceği gibi öğrencilerin adresleri ve bilgileri alınmış, 10.10.2009 tarihli Dilek Eviren’in konuşmacı olduğu toplantıda GKK’ne kayıtları alınmıştır, 23.12.2009 tarihli belgede Dilek Eviren-Pelin Pınar Özdündar-Serdar Başar’ın konuşmacı olduğu toplantıda İzmir Şube Sorumlusu Dilek EVİREN’in Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Öğrencisi Helin Y……’ı Kominist olarak kaydettiği ve fotoğrafların çekildiğinin belirtildiği görülmektedir. Ek- 7’deki diğer bir belgede görüleceği gibi İkram olarak kuru pasta ve soğuk içecek ikram ettik demektedir ki, Ek-5’teki fotoğraflara bakınca Dilek Eviren’in olduğu toplantıda ortada kuru pasta bile görülmektedir.
Ek-8’de şube toplantı sonuçlarında görüleceği gibi “gurup arkadaşları hakkında bilgiler verdiler ve her birisi ile arkadaşlarına nasıl yaklaşım sergileyecekleri konusunda konuşuldu.” notunun olması da GKK üyelerinin arkadaşları hakkında TUSDATA şube sorumlusuna bilgi getirdiğini göstermektedir. Kişilerin getirdikleri ve şube sorumlusuna kayıt altına aldırdıkları bilgi de kimin kullanılabilir, Alevi, Sağcı Solcu, muhafazakar olduğu bilgisidir. Şube sorumlularının öğrencileri, örneğin Burak A….’ı Alevi grupları temsilen seçilmiştir, Pınar K…’yi Sosyal Demokrat görüşlü, İlyas G….’ü Erkek muhafazakar ve Cemaat gurubunu temsilen seçilmiştir, Şerife K…’ı muhafazakar kız grubunda etkili, Rabia P…./ Kız cemaat grubunu temsilen seçilmiştir ifadeleri, yanı sıra Ek-9 malatya şube sorumlusu Abdullah Uğur UYSAL’ın bu gizli fişleme eğitimini diğer şube sorumlularına nasıl öğrettiğine dair video belge adresi ve Burak A…, Pınar K…, İlyas G…, Şerife K…ve Rabia P…’in bilgileri Ek-9’dadır.

Yine Cevherizade Mah. M. Egemenlik Cad. (Emeksiz Cad.) Aşıklar Sok. No:15/1 Malatya Tusdata Şbesinde TUĞÇE K. G.. (Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı ve solcu gruptan) , TUĞBA Y.. (Kız grubu sözcülerinden) GÖKHAN Ç..’in (cemaat gurubu başkanlarından), Gülşah A… (Alevi grubundan), Serdar K.. (cemaat gurubu başkanlarından) ve Aysun Ö.. (Sağcı grup temsilcilerinden) notları düşülmesi görülmektedir. TUĞÇE K.. G. ,TUĞBA Y… ,Gökhan Dž, Serdar K… ve Aysun օ’in adresleri ve diğer yasadışı kayıt belgeleri Ek-9’dadır.

Örneğin Merve M…’in (cemaatte sözü geçen etkin) Sümeyre S… E…’in (başarılı- babası cerrah- sosyal) Şafak M….’nun (pek sevilmez) olduğu görülmektedir. Belgesi ve bu isimlerin adresleri Ek-10’dadır.

Emrah K…’ın ( sol kesim içinde sözü geçen) Harun B… (hocaefendi cemaati başkanı) , Ahmet Y…. (Erzurum gurubu önderi) notları vardır. Belgesi ve adresleri Ek-11’dedir

Çağrı K.’a Domuz Gribi, Veli K. Dž’a grip notu düşülmesi belgesi ve adresi Ek-12’dedir.
Ve daha binlercesi istendiğinde sunulacaktır.
Ek- 13 te ise Büyükdere Mah. Akasma Sok. No: 1-B (ESOGÜ Tıp Fakültesi Tranvay son durağı) adresindeki bazı Eskişehir veri kayıtları ve ilgililerin adresleri vardır. Ek-13’de görüleceği gibi Bilge K… isimli öğrenci bilgilerinin yanında bir açıklama yokken 10 mart ve 6 nisan tarihli toplantı kayıtlarında KAPALI notu düşülmüştür. Tuğçe A…’ın sağlık durumu, Erdem T….’ın babasının trafik kazası geçirdiği, BURCU K…’nın güleç yüzlü çalışkan ve aktif olduğu, Olcay E…’in kibar olduğu, Bilge K…’ın kapalı giysi giydiği, Tuğçe A…’ın sıcak kanlı olduğu’na ve acile gittiği ‘ne varıncaya kadar araştırılıp öğrenilerek kayıt altına alınmıştır.

Ek: 14’ te görüleceği gibi İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öğretmeni ŞABAN ARKAN’ın yasalara aykırı şekilde şube sorumlusu olduğu Kocaeli Şubede Esat K.. isimli öğrenci araştırılmış ve karşısına Dini cemaat (F.G.) notu düşülmüştür.
Ek-15 te görüleceği gibi Üniversite Mah. Yunus Emre Bulvarı No:2/A (Yeni Araştırma Hastanesi Karşısı) adresindeki Tusdata Elazığ Şube Sorumlusu tarafından Fırat üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinden Zeynep K’ya Hasta, Kızlar arasında etkin, Hakan K’ya Tüm Sınıfı yönlendirebiliyor, Ömer A. P..’a Dayısı hasta, Cemaat gurubunda etkin, Semahattin S..S…’e her türlü organizasyon notu kayıt altına alınmıştır.
Ek-16 da Abdülaziz Mahallesi Atatürk Cad. No: 9 Kat:2 (Sincap Market üstü) Zafer Meydanındaki Tusdata Konya Şube Sorumluların Ali D…a yurtta kalıyor kardelenlerde üye başarılı, kulübün oluşmasında çok katkısı oldu, Bayram G’a hasta, Mustafa B’a lokman hekim yurdunda kalıyor, Özge G’ye Misafiri varmış ve konuşmacı hoca okhan akın geldi notları Ek:2 videoda Feyzeddin Alpkıray’ın seçilecek guruplar arasında anlattığı Yurtta kalanları seçin talimatının gerçeklemesi olduğu görülmektedir.
Ek-17’de Mimar Sinan Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:152 Atakum SAMSUN adresindeki Tusdata Samsun Şubesi Sorumlusunun Nadire E’na çok uyumlu,sempatik,güler yüzlü, Gülşah D’ye çok uyumlu,sempatik,güler yüzlü, Mehmet A..Y..’e fakültedeki haberlerde çok etkili olduğu.. talimatta belitirldiği gibi öğrencileri etkilemek için hocalarla görüştürün talimatı doğrultusunda Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İdris Şahin’in katıldığı toplantıda öğrencilerin Prof.Dr. İdris şahin’den çok etkilendiğinin kayıt altına alındığı toplantıda Gizem D’ye Güler yüzlü,uyumlu biri arkadaş çevresini yönlendirebilir, Nadire E’na sessiz ama güleryüzlü sempatik biri.dereceli olduğu için etkili olacak. Sema K’ya güler yüzlü,konuşkan çevresini etkileyebilecek, yönlendirebilecek biri, Elif T’ye arkadaş çevresiyle bağları çok iyi, kaydını aldığı talimat gereği üstlerine ulaştırdığı görülmektedir. Aynı şekilde MERVE B…’a Ek:2 videoda Feyzeddin Alpkıray ve Sami Selçukbiricik’in seçilecek guruplar arasında anlattığı (NOTLARI FOTOKOPİ ÇEKİLİYOR) notu, Pınar A..’ya güler yüzlü sempatik, melek A..’ya güler yüzlü, Atakan A’ya samimi ve etkin, Mete G’ye sınıfta ve okulda etkin,girişken notu düşülmüştür.. Ek-18’ de Bu kadar samimi ve güler yüzlü kavramını kullanan kişinin Samsun Şube Sorumlusu Funda Bahar Kurt olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin özelliklerinin araştırılması ile Genç Klinisyenler Kulübü Uygulama Prosedürleri ilgili maddelerine tam olarak uyulduğu, 22. Maddede belirtildiği gibi sınıfların ayrı ayrı davet edildiği, ayrıca prosedürün 23. Maddesinde geçen hocalarla buluşturma işinin de rutin olarak uygulandığı görülmektedir.
Ek-4 deki videolarda da bunun eğitimi Sami SELÇUKBİRİCİK, Feyzeddin ALPKIRAY, Nilüfer ÇELİK ÇİNİ, Neşe YAVUZ ve Fatih GÜNGÖR Haseki Şube Sorumlusu, Tusdata Eskişehir Şube Sorumlusu Rıdvan OKTAR, Tusdata Ankara Şube Sorumlusu Hatice ÖZDEM, İzmir Şube Sorumlusu Dilek EVİREN, Kayseri Şube Sorumlusu Mustafa Karaarslan, Tusdata Malatya Şube Sorumlusu Abdullah UĞUR UYSAL , Tusdata Edirne Şube Sorumlusu Semra BİÇER ve diğerleri tarafından verilmektedir. (Ek: 4)

Ek: 2 de ilkinden farklı bir toplantıda Tusdata AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uz.Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK tüm şube sorumlularından bu uygulamanın aksamayacağı ve kimlerin bulunacağı hakkında bir kez daha eğitim vermektedir. Bu videoda geçen özel gurupların uygulamadaki karşılığı, üstte anlatılan alevi, sağcı, solcu, kominist, cemaat üyesi vd. dir.
https://www.youtube.com/watch?v=c86nnuBkiV4

Ekteki örnekler öğrencilerin taranıp araştırılıp bu bilgilere ulaşıldığını göstermektedir. Bu verilerin Milli Eğitime bağlı legal bir özel eğitim kurumunun iştigal alanında olamayacağı çok açıktır.

Bu kayıtları alan, aldıran, eğitim verdiren sistematiğin bir kısmının isim ve adres bilgileri şöyledir:

Sami SELÇUKBİRİCİK’in yanı sıra Ticaret kanununa göre Anonim şirketlerde tüm yönetim kurulu üyeleri şirketi ayrı ayrı temsil yeteneğine sahip olduğu için diğer yönetim kurulu üyeleri Dr.Sema SELÇUKBİRİCİK, Prof.Dr.İdris Şahin, Eftal ORHAN, Uz.Dr.Fatih SELÇUKBİRİCİK bu yapının başıdır. Zaten kayıtlar incelendiğinde Prof.Dr.İdris Şahin, Eftal ORHAN, Uz.Dr.Fatih SELÇUKBİRİCİK’in ayrıca GKK toplantılarına katılıp öğrencileri etkileme rolü vardır.

Sami SELÇUKBİRİCİK Tusdata AŞ Yönetim Kurulu Başkanı adres: Atatürk Bulvarı No:131 Kızılay -ANKARA
Prof.Dr.İdris ŞAHİN Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD Öğretim Üyesi- DÜZCE
Eftal ORHAN- NLP Master Practitioner Atatürk Bulvarı No:131 Kızılay -ANKARA
Uz.Dr.Fatih SELÇUKBİRİCİK Atatürk Bulvarı No:131 Kızılay -ANKARA
Dr.Sema SELÇUKBİRİCİK Atatürk Bulvarı No:131 Kızılay -ANKARA
Sami SELÇUKBİRİCİK’in yönetici asistanı Aygül GÜLSEVEN (Atatürk Bulvarı No:131 Kızılay- ANKARA), 18 Ocak 2010 saat:15:57’de tüm şube sorumlularından GKK ile ilgili bilgileri istemiştir. Ek: 15’te görüleceği gibi 18 Ocak 2010 saat:15:57’de tüm şube sorumlularından GKK ile ilgili bilgileri istemiştir. Hatice TUNCER Antalya Şb. Sorumlusu, Abdullah Uğur UYSAL Malatya Şb. Sorumlusu, Ayşegül KUZPINAR Konya Şb. Sorumlusu, Dilek EVİREN İzmir Şb. Sorumlusu, Rıdvan OKTAR Eskişehir Şb. Sorumlusu, Semra BİÇER Edirne Şb. Sorumlusu, Mustafa KARAASLAN Kadıköy Şb. Sorumlusu, Aysun ÇAKIR Denizli Şb. Sorumlusu, İbrahim YILDIZ Sivas Şb. Sorumlusu, Neşe YAVUZ Haseki Şb. Sorumlusu, Funda Bahar KURT Samsun Şb. Sorumlusu, Rezzan BOZDANA Gaziantep Şb. Sorumlusu, Şaban ARKAN Kocaeli Şb. Sorumlusu Genç Klinisyenler ile ilgili toplantı yaptıklarına dair yöneticileri Uz.Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK’e iletilmek üzere AYGÜL GÜLSEVEN’e geri dönüş yapmışlardır. Buna ait beş sayfalık 06-07 Mart GKK toplantı sonuçları adlı yazışma belgeleri ek-15’te yer almaktadır.
Video belgelerde görüldüğü gibi illegal veri kaydını isteyen ve eğitimini verenler, eğitime katılıp aktif olarak alanda bilgi toplayanlar Ek 2-3 ve 4‘te görülmektedir.
Ekteki videoda ayrıca Uz.Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK’in bilgi ve belgeler ele geçirilirse nasıl bilgi kiriliği oluşturulacağına dair itirafı da yer almaktadır.

Ekteki örnekler öğrencilerin taranıp araştırılıp bu bilgilere ulaşıldığını göstermektedir. Bu verilerin Milli Eğitime bağlı legal bir özel eğitim kurumunun iştigal alanında olamayacağı çok açıktır. İlgili tüm sorumluların videolar ve diğer belgelerden tespiti, Milli Eğitim mevzuatına göre kurumun kalıcı olarak kapatılması yanı sıra yasadışı veri kaydı ve diğer suçlar açısından da değerlendirilmesi gerekmektedir.

------TUSDATA Dershanesi “ÖSYM ilişkileri kirli bir ilişki tarzıdır. TUSDATA sahibi Sami SELÇUKBİRİCİK’in ÖSYM tarafından denetimli serbestlik cezası verdirilen biri olduğu” iddiası ile ilgili bilgi ve belge:

Sami Selçukbiricik’in denetimli serbestlik kararı ile ilgili mahkeme kararına ait tüm bilgiler (ÖSYM’nin Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde açtığı 2008-607 sayılı dava ile hakkında Manevi veya Mali Haklara Tecavüz [Karar: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Denetimli Serbestlik kararı verilen Sami SELÇUKBİRİCİK) ile ayrıca ÖSYM’nin mahkemeye Ek-7
Cumhuriyet Savcılığına Ek-7
ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yazdığı diğer yazı örnekleri Ek- 7. dedir
Görüldüğü gibi çok sayıda şikayet edilmiş ve hepsinde ÖSYM haklı çıkmıştır. Ek-7’de ayrıca TUSDATA’nın sponsoru olduğu site (d r t u s. com) elemanları tarafından “maddi gücü nedeni ile ÖSYM’de bilgi alınabilecek merciler ile iletişime geçtiğine dair ve ÖSYM’ye baskı yaptığına dair” çok sayıda belge vardır. Soru şudur: ÖSYM’nin bu kadar suç duyurusu yaptığı bir kurum ve yöneticileri (Eftal ORHAN ve Sami SELÇUKBİRİCİK) ÖSYM başkanı ile soruları kim hazırlıyor? Nerede hazırlanıyor ve soruların güvenliği nasıl sağlanıyor diye ÖSYM başkanının makam odasına bile girip ropörtaj adı altında bilgi almaktadır. Devletin bir geleneği vardır. Mahkemeye verip cezalandırdığı kişiler kuruma yaklaşamaz bile, burada dr tus . Com sitesinde belirtildiği gibi maddi güç nedeni ile kuruma defalarca girmişlerdir.
Belgelerin bir kısmı Ek-7’dedir. Bu kişiler kimdir ve hala ÖSYM’de çalışıyor ve maddi güç karşılığı bilgi vermeye devam ediyorlar mı?

Ayrıca ÖSYM’nin başkanı değişip güvenlik tedbirleri arttıkça ÖSYM karşıtı yıpratma kampanyaları organize şekilde bu kişiler tarafından yapılmıştır. Belgelerin bir kısmı ek-2 sunulmuştur. Organize kampanyanın küçük bir kısmına örnek: Sınava girmeyen dersane çalışanları Ek-8 de görüldüğü gibi ÖSYM Mağduruyuz diye gazete ilanları vermiştir.
https://www.youtube.com/watch?v=E4fRDAVNw54
https://www.youtube.com/watch?v=jrhyvLMgrEA
https://www.youtube.com/watch?v=-bG0XsWFtFA
https://www.youtube.com/watch?v=k-UO_WJ7Czg
https://www.youtube.com/watch?v=zWtE6bhQw-M
https://www.youtube.com/watch?v=ayH5p6zjZmQ
https://www.youtube.com/watch?v=gGtlMOB9WgU
https://www.youtube.com/watch?v=heKts2RTRiY
https://www.youtube.com/watch?v=fqvb2dXUMJY
https://www.youtube.com/watch?v=EWbznoMcq6Q
https://www.youtube.com/watch?v=UBYCM0UzLEw
https://www.youtube.com/watch?v=UgwtLQBtg6Y
https://www.youtube.com/watch?v=y0y9nrTRsow
https://www.youtube.com/watch?v=Awzaz7zNcJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nsalf36xe-A
https://www.youtube.com/watch?v=zajVcAdScgc
https://www.youtube.com/watch?v=Nc5XevTv5wI
https://www.youtube.com/watch?v=J2ab3OxvE5s
https://www.youtube.com/watch?v=PNr7fDNEL1E
https://www.youtube.com/watch?v=FjROgKe6KVA
https://www.youtube.com/watch?v=eWQRUrKyj_c
https://www.youtube.com/watch?v=kmpuTk5-_w0
https://www.youtube.com/watch?v=UA4jV39kjG8
https://www.youtube.com/watch?v=Y1NdKN0v4Cs
https://www.youtube.com/watch?v=lBUpO7Gogmg
https://www.youtube.com/watch?v=8SUkuGT60Rw
https://www.youtube.com/watch?v=9IyV4BJT68E

RAPORLAMAYI KİM İSTİYOR? Uz.Dr.Sami SELÇUKBİRİCİK Tusdata TUS Dersanesi AŞ Genel Müdürü

http://www.stetuskop.com/attachment....7&d=1301248797

FİŞLEMEYİ KİMLER YAPIYOR? GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ ÜYELERİNİN BİR KISMI , tus dersanesi şube sorumluları ve Bazı hocalar

http://www.stetuskop.com/attachment....1&d=1300208098

KİM FİŞLİYOR? NERELERİ FİŞLİYOR?

http://www.stetuskop.com/attachment....6&d=1299996826

TUSDATA AŞ
http://www.stetuskop.com/attachment....7&d=1299996558

Tusdata izmir şubesi sorumlusu DİLEK Eviren ablamız tüm Ege bölgesinde çok aktif... eylemleri ege bölgesinde yoğunlaşıyor Ege dokuz eylül, celal bayar, adnan menderes

http://www.stetuskop.com/attachment....5&d=1299996798

tusdata haseki şubesinden neşe ablamız

http://www.stetuskop.com/attachment....4&d=1299996784

http://www.stetuskop.com/attachment....7&d=1299996839
http://www.stetuskop.com/attachment....8&d=1299996572


http://www.stetuskop.com/attachment....1&d=1299996249
http://www.stetuskop.com/attachment....3&d=1299996280

http://www.stetuskop.com/attachment....9&d=1301251931
http://www.stetuskop.com/attachment....2&d=1301176949

http://www.stetuskop.com/attachment....1&d=1301140110


http://www.stetuskop.com/attachment....8&d=1301296008http://www.stetuskop.com/attachment....0&d=1301140709

http://www.youtube.com/user/yaahooof.../0/EUh-gwuIysY

http://www.stetuskop.com/attachment....2&d=1301140174


http://www.youtube.com/user/yaahooof.../3/XRqULEHsJQ8

http://www.stetuskop.com/attachment....5&d=1301140584


http://www.stetuskop.com/attachment....6&d=1301140596


http://www.stetuskop.com/attachment....7&d=1301295995

http://www.stetuskop.com/attachment....4&d=1299996418

http://www.stetuskop.com/attachment....4&d=1300776123

http://www.stetuskop.com/attachment....0&d=1299996225


http://www.stetuskop.com/attachment....8&d=1300023257

http
http://www.stetuskop.com/attachment....0&d=1300726033http://www.stetuskop.com/attachment....2&d=1299996263http://www.stetuskop.com/attachment....5&d=1300046850

1
http://www.stetuskop.com/attachment....9&d=1300023306gkk ruh hali analizleri

http://www.stetuskop.com/attachment....7&d=1301425969


http://www.stetuskop.com/attachment....8&d=1301425984

DİLEK EVİREN

http://www.stetuskop.com/attachment....0&d=1301140059

GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ UYGULAMA PROSEDÜRLERİ (Şube Sorumlularına Özeldir)


A- GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ PROJESİNİN AMACI;
1- Fakültelerdeki etkin, sosyal açıdan aktif, başarılı ve lider pozisyonundaki kişilere sosyal sorumluluk projelerimiz gereği tıp ve TUS eğitimi açısından katkıda bulunmak, onları kendi çevremizde tutmak, gerek kitaplarımızın tanıtımı, gerekse dershanemizin tanıtımında bunların doğal katkılarını almak
2- Sosyal sorumluluk gereği başarılı ve etkin öğrencileri desteklemek

B- GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ ÜYELERİNİ NASIL SEÇECEĞİZ ?
3- Mevcut fakülte sınıf temsilcilerini toplayın, yoksa iyice ve dikkatlice araştırıp en aktif olan birini sınıf temsilcisi yapın. Toplantıda onlara “GENÇ KLİNİSYENLERKULÜBÜ PROJESİ VE PROSEDÜRLERİ okutturulacaktır.. Burada belirtilen özelliklerde kişileri tesbit etmelerini ve özelliklerine göre size detaylı bilgi vermelerini isteyin. Bazen bu kişiler kendilerine yakın kişilerin bu imkanlardan yararlanmasını istedikleri için doğru isimler önermeyebiliyorler, dikkatli olun. PROSEDÜR VEYA SÖZLEŞMEYİ KESİNLİKLE KİMSEYE VERMEYİNİZ.
4- Burada tespitleri yaparken ve üyeleri belirlerken temel kriterimiz Fakülte dereceleridir. Fakültenin sınıf başına öğrenci sayısına göre üye seçilmelidir:
· Sınıf mevcudu 60 kişiye kadar olan fakültelerde ilk 3 kişi
· Sınıf mevcudu 61 - 100 arası olan fakültelerde ilk 5 kişi
· Sınıf mevcudu 101 – 125 arası olan fakültelerde ilk 7 kişi
· Sınıf mevcudu 125 ve üzeri ilk 10 kişi seçilmelidir.
Size Genç Klinisyenler Kulübü sorulduğunda da söylemeniz gereken şey, bu kulübün seçilmiş bazı derecelerden oluştuğu ve tüm Türkiye’de aynı çalışmanın yapıldığıdır, o kadar.
5- Bunun dışında adını Genç Klinisyenler Kulübü Üyesi olarak nitelendirmeyeceğimiz. Ama bir anlamda “ÖZEL TEMSİLCİ” sayılabilecek aşağıdaki kişileri mutlaka aramızda tutmalıyız, bunlara verilecek hediyeler Genç Klinisyenler Kulübü Üyeleri ile aynı olmalıdır :
a. Amfi başkanı, gecen yılın amfi başkanı yıllık komitesi içerisinde yer alanlar,
b. Sınıftaki çeşitli kulüp ve dernek (bilim, dans, kültür,…vs) başkanları veya etkin temsilcileri
c. Sınıftaki TURKMSIC temsilcisi
d. Sınıfta kitap satın alımlarına öncülük eden kişiler,
e. Notları düzenli şekilde fotokopi çekilen fotokopi çekilmek üzere not tutan veya not fotokopilerini organize eden kişiler,
f. Her bir sosyal gruptan etkin ve diğerlerinin örnek alabileceği kişi
g. Birlikte hareket eden küçük gruplar içinden lider vasfı olan veya tercihine güvenilebilecek kişi,
http://video.mynet.com/drink2012/Tip-Fakultesi-ogrenci-temsilcileri-1/643530/
http://video.mynet.com/drink2012/Tip-Fakultesi-ogrenci-temsilcisi-2/643529/

6- Bu seçilen kişileri ayrıca aşağıdaki durumlara uygun olmasına da dikkat edilmelidir:
ü Kız ve erkek dengeli bir dağılım olmasına,
ü Her türlü yaşam tarzından dengeli bir dağılım olmasına
Hocaefendi Cemaati-Sol Kesim içinde sözü geçen fişlemeleri
Genç Klinisyenlere katılmadı sebebi: KOMİNİST
ü Alt sınıflarda seçerken numaralarına dikkat etmek suretiyle ileride staj guruplarına ayrıldıklarında farklı staj gruplarında yer almasına imkan sağlayacak bir dağılımda olmasına dikkat edilecek.
http://www.dailymotion.com/video/xke...h#.UcZ-1NjcMkQ

http://www.dailymotion.com/video/xtd...h#.UcZ-RNjcMkQ

7- İsimler tesbit edilirken ne acele edin, ne de yavaştan alın. Sonucun en faydalı olması önemlidir. Olması gerektiğine inandığınız kişileri mutlaka ikna edin. Onun faydasına olan yönleri iyi açıklayın. “hocam, bu kulübe yoldan geçeni almıyoruz ki… sizin gibiler bu kulüpte olmazsa zaten kulüp amacına ulaşmaz, Tüm türkiyedeki iyiler burada olacak, biz tüm bu aktiviteleri sizin için düzenliyoruz, hem zaten bir müddet sonra bakarsınız istemezseniz zaten ayrılabilirsiniz.” deyin.
8- İsimler tesbit edilirken çok yönlü inceleyin, pek çok veriyi değerlendirin ve doru seçim yaptığınıza emin olun. sınıf temsilcilerine güveniyorsanız yeterince açık olun. Çünkü böyle bir şeyin duyulması ve kantinlerde fısıltısının dolaşması bile bizi olumsuz etkileyebilir ve “TUSDATA ayrımcılık yapıyor, bizim paramızla başkalarına imkan sağlıyor” dedikodusuna yol açar. Bu gerçekten çok elit bir çalışma bizim için.
9- Tesbit edilen bu üyelerle hemence sınıf sınıf toplantılar düzenleyip aşağıda belirtilen kitaplardan öncelikle birini hediye edin, diğerlerini gösterin, gerçekten ihtiyaç sahiplerinin kendisiyle özel olarak irtibat kurmalarını –ve bunun gizli kalacağını- söyleyin.
Genç Klinisyenlere Verilen Gizli ve Çok Gizli Görevler
10- Aynı toplantıda herkesin “GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ PROJESİ VE PROSEDÜRLERİ”ni okuyup altına el yazıları ile adlarını yazıp imzalamasını sağlayın. Bunun “kendi faydaları için ve tamamen gönüllü bir şey” olduğunu söyleyin. “Biz özel bir kurumuz, siz de özel insanlarsınız, sizi desteklemek, motive etmek ve katkıda bulunmak istiyoruz” deyin.

11- Seçtiğiniz üyelerin üyelik formlarını doldurmalarını sağlayıp liste halinde merkeze gönderin..

C- GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ ÜYELERİNE NE VERECEĞİZ ?

12- Kulüp üyelerine ücretsiz verilecek kaynaklar diğer prosedürlerde yazmaktadır. Orada yazılanları söyleyebilirsiniz.

13- Kulüp üyeleri ileride dersaneye gelirlerse onlara özel imkanlar sunacağımızı söyleyin ancak bu imkanların şimdi belli olmadığını zaman içerisinde belirlenip duyurulacağını ve “onlara TUS’u kazandırmak için her şeyi cömertçe yapacağımızı” söyleyin.

http://www.dailymotion.com/video/xkdgf1_tus-dersaneleri_tech

D- GENÇ KİLİNİSYENLER KULÜBÜ ÜYELERİNDEN NE BEKLEYECEĞİZ ?

14- Genç Klinisyenler kulübü üyeleri sınıf temsilcilerimizden farklı olarak kimse tarafından bilinmeyecekler ve kendileri de kimseye ben Tusdata’nın kulübü üyesiyim demeyeceklerdir. Bunu deklare etmenin onlar için “beklemedikleri ve rahatsız edici anlamsız tepkilere yol açabileceğini” vurgulayabilirsiniz. “Kimseyi ürkütmenin anlamı yok” diyebilirsiniz.

15- Bu üyelerden ön planda neler isteyecegimiz de onlar için hazırlanan prosedürlerde yazmaktadır. Daha açık bir dille “bizden ne istiyorsunuz? Diye sorarlarsa “Burada ne yazıyorsa sizden onu yapmanızı isteyeceğiz, kitap okumanızı isteyeceğiz, TUS konusunda bilinçli olmanızı isteyeceğiz, internette mail gruplarını takip etmenizi ve paylaşımlardan yaralanmanızı isteyeceğiz, sizin için seçtiğimiz derse girmenizi isteyeceğiz ve burada birbirimizi gönüllü denetleyip seviyemizi daha yukarıya taşımaya çalışacağız. Her büyük kurum sosyal bazı sorumluluklar taşır ve her şeyi devletten beklememek gerekir, bizim gibi kurumların da ülkenin seviyesini yükseltmek için yapabilecekleri şeyler var.” diyebilirsiniz. “Sizin kazancınız ne olacak?” diye sorarlarsa “hem dost kazanacağız, hem de vicdanen iyilere katkıda bulunmuş olmanın keyfini yaşayacağız. Para nasıl olsa kazanılır, nasipse zaten geliyor.” Gibi cümleleri muhatabınızın durumuna göre söyleyebilirsiniz. Lütfen bu konuda yeterince samimi olunuz.

16- Genç Klinisyenler Kulübü üyeleri Tusdatanın kitaplarını tavsiye edecekler, önerecekler ve kendileri de kullanacaklardır. Her biri ile özel diyaloglar kurmak için çaba sarfedin, yakından tanışın, gelip gittiklerinde özel ilgi gösterin, dostça çay kahve söyleyin, arkadaşlarını getirirlerse arkadaşlarının yanında onore edin, başarısını ya da sosyal aktivitelerini dostça övün. İyi bir ilişki kurduktan sonra zaten uygun lisan ile her şeyi dostça söyleyebilirsiniz. Zaman içinde bu kişileri kitap almak için veya mesleki diğer konular için kendi istekleri ile TUSDATA’ya doğal yolla gelip gittikleri, ilgili ve sürekli kişiler oldukları için sizin de özel ilgi gösterdiğiniz için bu yolla doğal bir arkadaşlığın gelişmesi sağlanmalıdır.
17- Genç Klinisyenler Kulübü üyeleri dersaneye gitmek isteyenleri Tusdataya yönlendirecekler. Elbette zaman içinde ve doğal yolla…

http://www.dailymotion.com/video/xkenj5_tus-a-hazyrlyk-seti_tech#rel-page-13
18- Genç Klinisyenler Kulübü üyelerinden –gerektiğinde- fakültede Tusdata aleyhine bilinçli olarak oluşturulmak istenen olumsuz kamuoyu’na karşı doğru bildiklerini söylemesi istenerek katkı beklenebilir.

E- GENÇ KLİNİSYENLER KLÜBÜ TOPLANTILARI
19- Toplantılar öğrencilerin durumları da gözetilerek yapılacak, sınav zamanlarına, yoğun zamanlara denk gelmeyecek şekilde ama en geç ayda bir kez olacaktır.
20- İlk toplantılarda aşağıdaki sorulara cevap aranarak katılımları sağlanabilir:
a. Tıbbi kitap (verdiğimiz kitapları ve diğer ders kitaplarını) okuyorlar mı?
b. Mail grup aktivitelerine katılıyorlar mı?
c. Çağırdığımız derslere geliyorlar mı?
d. Dinledikleri ya da okudukları dersin TUS sorularına bakıyorlar mı?
e. Sınıflarında kitap alma eğilimleri nasıl ve nerden alıyorlar? Kitap alımlarına kim öncülük ediyor?
f. Kantinde, sınıflarda, gruplarda ve stajlarda TUS ve kurumlar ile ilgili, özel olarak bizimle ilgili neler konuşuluyor?
Vır Vır Vır En Geveze GKK Fişlemecisi...
21- Daha sonra her hafta bir sınıfın üyeleri ile cumartesi öğleden sonra bir araya gelinirse dengeli bir zamanlama yapılmış olur. Dönemine göre daha sık bir araya gelmek gerektiğinde daha erken çağrılar da yapılabilir.
22- Klüp üyelerini sınıf sınıf ayrı şekilde davet etmek gerekir.
23- Aktivite olarak; onları hocalarla görüştürmek, gerektiğinde o haftaki hocanın kitabını kendisinin imzalayıp hediye etmesini sağlamak, onları Asistan danışmanlar ile ya da varsa ilinizdeki derece yapmış eski kursiyerlerimizle görüştürmek, varsa fakültede çok sevilen kendi hocaları ile bizim mekanlarımızda buluşturup TUS konulu konuşmalar yapılmasını sağlamak… seçeneklerden bazıları olarak değerlendirilebilir.
https://www.youtube.com/watch?v=0_Swv0otMsg
24- Yapılacak toplantıların tümü öğrencilerin ders ve sınav tarihleri gözetilerek ve gerek şubat tatillerinde gerekse yaz tatillerinde olmayacak şekilde düzenlenecektir.
Bu prosedür 3 sayfa ve 24 maddeden oluşmuştur. 21 Mart 2009GENÇ KLİNİSYENLERİN BELGELERİ OKUYUP ANLAYIP ELYAZILARI İLE İMZALAMA SAHNESİ

http://www.stetuskop.com/attachment....1&d=1300032782

http://www.stetuskop.com/attachment....0&d=1300032767

http://www.stetuskop.com/attachment....2&d=1300032796

http://www.stetuskop.com/attachment....3&d=1300032806
http://www.stetuskop.com/attachment....6&d=1301138967


http://www.stetuskop.com/attachment....0&d=1300045589


http://www.stetuskop.com/attachment....0&d=1301296066

http://www.stetuskop.com/attachment....3&d=1301297160

3. topalntıda özge nin kitap kurdu ve hırslı olduğu anlaşıldı.
çağrı domuz gribi idi. şimdi yatay geçişle gelmiş


bir vilayet ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki fark
http://www.stetuskop.com/attachment....4&d=1300046839


http://www.stetuskop.com/attachment....5&d=1300046850


Tüm BUNLARIN KARŞILIĞI

http://www.stetuskop.com/attachment....2&d=1301317365

http://www.stetuskop.com/attachment....5&d=1301034660

http://www.stetuskop.com/attachment....1&d=1301034594

http://stetuskop.com/attachment.php?...4&d=1300997829
Alıntı:

Kayıtsız Üye´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 52347)
BAŞKA BİR TUS FORUMUNDAKİ YORUMU BURAYA AKTARAYIM


ÖSYM TUS DAVALARI HİÇ BİTMEYECEK!!!! Çünkü ;
Bu işten yararlanan ve yararlandırılan “organize menfaat çeteleri” nin sosyal medyada kanıtlı bağlantıları çökertilmedi
1- Sürekli yanlış TUS sorusu, iptal, soru açıklamama türü mahkemede %100 kaybedeceği kesin davalık durum oluşturarak her sınav sonrası kaosa neden olan ve devlet kurumu …….. ?
2- Her sınav sonrası hakkımızı arayan dersane ………. ?
3- Her sınav sonrası hatalı sorular üzerinden hakkımızı arayan tus forum sitesi ………. ?
4- Her sınav sonrası hatalı sorular üzerinden hakkımızı arayan avukatlar ………. ?
5- Her sınav sonrası hatalı sorular üzerinden ÖSYM ‘ye dava açılmasını tek gündem yapan dersane ve tus forum sitesi ………. ?
6- ÖSYM’ye dava için dersane ve tus forum sitesi tarafından yönlendirildiğimiz avukat……. ?
7- Biyologların TUS’a girebilmesi davasında yönlendirildiğimiz avukat…. ?
8- Biyologların TUS’a girebilmesi davasında davacıların tüm dava masraflarını karşılayacağını açıklayan ve karşılayan dersane…… ?
9- Hürriyet- Milliyet vs gazetelerine verilen ÖSYM gazete ilanlarını fonlayan dersane…….?
10- ÖSYM-YÖK yetkilileri ile yakın hemşehrililik irtibatı olan dersane sahibi……?
11- 15 dakikada bir mahkemeyi aramak için “TUS TELEFON TİMİ” kuran Tus forumu …?
12- Mahkemeye baskı için “ORGANİZE OLUP MAHKEME BAŞKANINA GİTME“etkinliği yapan Tus forumu …?
13- Bilirkişilere baskı yapmak için “BİLİRKİŞİ İLE GÖRÜŞME GURUBU” oluşturan Tus forumu…?
14- ÖSYM Hukuk Müşavirliğine baskı için” TUS ÖSYM HUKUK TİMİ” oluşturan Tus forumu…?
15- Bahse konu Tus forum sitesini yüksek rakamlarla fonlayan dersane…….?
16- ÖSYM Başkanının avukatı…..?
17- Dersane sahibinin avukatları…..?
18- ÖSYM davalarında tus forumlarından yönlendirildiğimiz avukatlar… ?
19- Tüm bu ÖSYM avukatları aynı adresteki aynı hukuk bürosunun avukatı mı…..?
20- ÖSYM Başkanının avukatı, ÖSYM davalarının avukatları yakınlığı …..?
21- Hukuk bürosunda çalışan avukatlar ile ÖSYM ve YÖK üyeleri arasında ticari ortaklık bağlantısı …. ?
22- Hukuk bürosunda çalışan avukatlar ile dersane sahipleri arasında ticari ortaklık bağlantısı ……?
23- Hukuk bürosunda çalışan avukatlar, ÖSYM ve YÖK üyeleri ve dersane sahipleri arasında ticari ortaklık bağlantısı …..?
24- Dersane sahibiyle ortaklık bağlantısı olan ÖSYM ve YÖK üyeleri…..?
25- Hukuk bürosunda çalışan avukatlar ile ÖSYM ve YÖK üyeleri arasında kankalık bağlantısı …..?
26- Hukuk bürosunda çalışan avukatların dersane ve forum yönlendirmesiyle açtığı ÖSYM davaların sonucu……..?
27- ÖSYM’nin 7 Ocak 2011 tarihli Basın Duyurusunda bahsettiği “herkesi ÖSYM karşıtı faaliyete sevk eden menfaat grupları” ile yakın irtibatlı ÖSYM-YÖK üyeleri var mıdır?
28- Herkesi ÖSYM karşıtı faaliyete sevk eden menfaat gruplarının davetine icabet eden ÖSYM-YÖK üyeleri ……?
29- ÖSYM’nin 16.09.2014 tarihli Basın Duyurusunda “bir hazırlık dersanesinin forumlardaki organizasyonundan bahsedilmekte ve başkasının yerine sınava girdiği tespit edilen malum dershane sahibi olarak tanınan kişi” diye bahsettiği organize yapı ile çok yakın irtibatlı ÖSYM-YÖK üyeleri ……?
30- ÖSYM karşıtı faaliyetleri organize eden ve başkasının yerine sınava giren dersane sahiplerinin davetine icabet eden ÖSYM-YÖK üyeleri ……. ?

netice her sınav sonrası çok beklersiniz

Bekliyoruz ama ÖSYM de bu ilişkiler normalAlıntı:

HukukSimit´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 46317)
Geç kalma falan yok, zararın neresinden dönersen kardır. Bundan 7-8 kadar yıl önceydi. 5-6 defa girdiğim ÜDS lerden 50-60 arası alıp duruyordum. Meşhur bir TUS dersanesinin Meşhur bir sahibi -ki iyi İngilizce bilmesi ile de tanınır- yerime ÜDS ye girebileceğini söyledi. "Sen de sarışın gözlüklüsün ben de, kimse anlamaz bile, ben böyle çok kişiye ÜDS-KPDS kazandırttım" dedi. Tabi teklifini "bütün akademik hayatımı b.k çukurunun üzerine bina edemem" diyerek reddettim. 1-2 sınav daha sürünüp kendim 71'imi aldım. Eğer yakalanırsa "sevgili JOKER abimin" aleyhine tanıklık ederim.
Allah islah etsin, bir adamın her işi mi YAMUK olur ya?

Alıntı:

Kayıtsız Üye´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 55808)
BASIN AÇIKLAMASI
(16.09.2014)

Gazetelerde Yer Alan Asılsız İddialar

Bugün bazı günlük (MİLLİYET, AKİT) gazetelere ilan vererek, 2014-TUS/DUS Sonbahar Dönemi sınavı (SINAVLARI) ile ilgili asılsız iddialarla (SORULARIN DİKKATLİ HAZIRLANMADIĞI ve AÇIKLANMADIĞI) Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Başbakanımızı yanıltıcı (?) mahiyette açık mektup yazan bir grup isim (Alp KARATAŞ Uz.Dr. Rıza ERÖKSÜZ Ahmet KANDEMİR Sancar VAROL Fatih KARAASLAN Bünyamin YILDIRIM Mahmut ÇELİKKANAT Uz.Dr.Uğur DEMİRCİ Osman GÜLSEVER Sinan TÜRKMEN Ayşe KARAGÜR Mustafa Kemal ŞAHİN İbrahim YAĞCI Taner ENGİN Emine AVCI HÜSEYİNOĞLU Seyran KÖKSAL Elif TEKE Ceylin KARA İsmail SANCAK Fatmagül SARI Erhan PARLAK Nilay KUZU Erdal KARACA Pınar SÖNMEZ Ahmet SANCAK Pervin SARACA Adil BOZPINAR Serkan VURAL Sönmez ERDOĞAN Yusuf DEMİR Aysun YILMAZ Lale DEMİRKAYA Sadi KORKMAZ Sedat ÖZKAN Beytullah KISA Emrah KESKİN Cenap KOÇTAŞ Fatma ÇELİK), ÖSYM'yi ağır suçlamalarla (SORULARIN DİKKATLİ HAZIRLANMADIĞI ve AÇIKLANMADIĞI) töhmet altında bırakacak ifadeler kullanmışlardır.

Son dört yıl içinde geliştirmiş olduğu sınav sistemi, güçlendirilmiş insan kaynağı ve günün koşullarında modernize edilmiş teknolojik altyapısı ile ÖSYM, yapmış olduğu her işlemi saniyesi saniyesine kontrol altına almış ve her saniyenin hesabını verebilecek duruma gelmiştir.

ÖSYM'nin sınavlarında sorduğu her bir soru farklı zamanlarda çok sayıda akademisyen tarafından titizlikle hazırlanmakta ve denetlenmektedir. Buna rağmen bazı sorular, ortaya çıkan ve çoğu zaman da esasa ilişkin olmayan ancak mutlak adalet bakımından gerekli olduğu düşünüldüğünden, sınav sonrasında adayların verdikleri cevapların analizi ve bilim kurullarının görüş ve tavsiyeleri ile ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmektedir. Ancak, sürekli değişerek gelişen ve tıp gibi son derece geniş bir alanda farklı yorum ve bakışlara dayanılarak çoğu zamanda umulmadık biçimde (?) mahkemeler tarafından iptal edilen sorular da olmaktadır. Bu durumlar, ÖSYM tarafından adayları asla mağdur etmeyecek biçimde yönetilmektedir. (?)

İlanda yer alan ve iddiadan ibaret gerçek dışı(SORULARIN DİKKATLİ HAZIRLANMADIĞI ve AÇIKLANMADIĞI) bazı hususlara incelendiğinde;

ÖSYM sınavlarına giren ve isteyen her aday, sınavda kendi kullandığı soru kitapçığını, cevap kağıdını ve kendisine ait cevap anahtarını inceleyebilmektedir, ÖSYM hiç bir zaman adaylara, iddia edildiği gibi, "soruları ezberle" demez,Veri tabanında değişiklik yaparak herhangi bir kişiye sağlanacak haksız bir kazanç, karşılığında ağır cezaları gerektirmektedir. Bu ve benzeri düzenlemeler 6114 sayılı Kanunda açıkça yer almıştır, ÖSYM hiç bir adaya asla haksız kazanç temin etmez (? Kuruma mı adaya mı ?).

Söz konusu ilan, ticari malzemesi (?) giderek tükenen (?) bir TUS hazırlık dersanesinin (TUSDATA? TUSEM? TUSTİME? E-TUS? TUSWORLD?) organizasyonu (?)olup asla itibar edilmemelidir. Toplam 39 ismin yer aldığı ve bu isimlerden de sadece 13'ünün 2014 yılında TUS/DUS sınavlarına girdiği halde “Tüm adaylar adına” açıklama yapıldığı iddiası tam karşılığı ile gerçek dışı ve gülünçtür. Mezkur (?DAHA ÖNCE ZİKREDİLMEDİ, MEZKUR DEĞİL TUSDATA? TUSEM? TUSTİME? E-TUS? TUSWORLD?)) dershanenin (DERSANE) bu saldırılarını(?) yönetmekle görevli olduğu sosyal medya paylaşımlarından anlaşılan, listede ismi bulunan, dershane idarecisi kişinin (RIZA ABİ Mİ ? RIZA ERÖKSÜZ ABİ DERSANE İDARECİSİ DEĞİL ) , bu deshaneye (DERSANE) bir şekilde bağlı kişileri ( Alp KARATAŞ Uz.Dr.Rıza ERÖKSÜZ Ahmet KANDEMİR Sancar VAROL Fatih KARAASLAN Bünyamin YILDIRIM Mahmut ÇELİKKANAT Uz.Dr.Uğur DEMİRCİ Osman GÜLSEVER Sinan TÜRKMEN Ayşe KARAGÜR Mustafa Kemal ŞAHİN İbrahim YAĞCI Taner ENGİN Emine AVCI HÜSEYİNOĞLU Seyran KÖKSAL Elif TEKE Ceylin KARA İsmail SANCAK Fatmagül SARI Erhan PARLAK Nilay KUZU Erdal KARACA Pınar SÖNMEZ Ahmet SANCAK Pervin SARACA Adil BOZPINAR Serkan VURAL Sönmez ERDOĞAN Yusuf DEMİR Aysun YILMAZ Lale DEMİRKAYA Sadi KORKMAZ Sedat ÖZKAN Beytullah KISA Emrah KESKİN Cenap KOÇTAŞ Fatma ÇELİK ) organize etmek suretiyle infial ve aynı zamanda reklam amaçlı böylesi bir girişimde bulunduğu açıktır. Kaldı ki, ÖSYM’nin oluşturduğu teknik altyapı sayesinde (?) malum(?DAHA ÖNCE ZİKREDİLMEDİ, MALUM DEĞİL TUSDATA? TUSEM? TUSTİME? E-TUS? TUSWORLD?) )dershane (DERSANE) sahibi olarak tanınan diğer bir kişinin (Uz.Dr. Ahmet ERKEK ?, Uz.Dr.Sami SELÇUKBİRİCİK ?, Prof.Dr. Dr. Sema SELÇUKBİRİİCK, Dr. İdris ŞAHİN ? Dr. İlker Ulaş SUNGUR ?, Dr. Gökhan ERSOY, Fatih SELÇUKBİRİCİK?, Ercan ÖZTÜRK? Emrah KABATAŞ? Salih AYDIN? Osman ERER?, Tolga BİÇER? Mehmet Ali Gülçelik ? Anıl ÇUBUKÇU? Şadin Balsak?, Ahmet Cevdet Çitoğlu?, Murat Erkeçoğlu?) de eski bir tarihte (Tarihlerde?) başkasının (başkalarının?) yerine (?) sınava girdiği tespit edilmiş (?), ancak başlatılan soruşturma (?) zaman aşımı (?) dolayısıyla akim (?) kalmıştır.

ÖSYM, sadece hak edene hak ettiğinin verilmesini gerçekleştirmek amacıyla sınav güvenliğinden taviz vermeksizin ölçme kalitesini korumaya yönelik faaliyetlerinden asla vazgeçmeyecek ve Türkiye için olabilecek en güvenilir sınav sistemini sürdürmeye devam edecektir.

Adaylara ve kamuyouna (KAMUOYUNA) duyurulur.


Hiç etik değil de suç. Ösym tarafından korunuyorlar gibi gibi gibi

ÖSYM, son 10 yılın tüm sınavlarını incelemeye aldı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, son 10 yılda yapılan sınav sonuçlarına yönelik detaylı incelemeler yapmak üzere Sınav Sonuçlarını İzleme ve Değerlendirme Birimi kurduklarını bildirdi

13 Kasım 2017 20:00

ÖSYM, son 10 yılın tüm sınavlarını incelemeye aldı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, yeni kurdukları Sınav Sonuçlarını İzleme ve Değerlendirme Birimi'de ÖSYM tarafından son 10 yılda yapılan tüm sınavların masaya yatırılacağını açıkladı. Birimin her bir sınavla ilgili çok sayıda farklı analizi gerçekleştireceğini belirten Özer, şunları kaydetti: "Bu bağlamda her bir sınav için tüm sınav merkezlerine yönelik derinlemesine olağan dışılık analizi yapılacak. Aynı zamanda biyometrik analiz yaparak bir adayın yerine başka birinin sınava girip girmediğini tespit edebileceğiz. Söz konusu birim, ihbarları değerlendireceği gibi her bir adaya yönelik kapsamlı analizler yaparak olağan dışı bulguları tespit edecek. Birimde, her bir adayın girmiş olduğu aynı tip sınavlarda sınav sonuçları değerlendirilecek ve olağan dışı bir bulguya rastlanması halinde adayların eşdeğer sınava çağrılması için gerekli süreç de yönetilecek."

OLAĞAN DIŞI BİR DURUMDA SUÇ DUYURUSUNDA BULANACAĞIZ

Özer, söz konusu birimin ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalara konu sınavları analiz etmeye başladığını vurguladı. Analizlerin kasım ayı sonu itibarıyla bitirileceğini açıklayan Özer, "Sonra soruşturma olup olmadığına bakmaksızın son 10 yılın tüm sınavlarının olağan dışılık raporlarını hazırlayacağız. Olağan dışı bir durum tespit edilmesi durumunda suç duyurularında bulunacağız." dedi.

BİRİM, 34 JOKER BELİRLEDİ

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, süreçte elde edecekleri bulgulara bağlı olarak 10 yıllık inceleme süresini de genişletebileceklerine işaret etti. Birime bağlı komisyonların çalışmaları sonucunda şu ana kadar 34 joker aday belirlediklerini ifade eden Özer, "43 adayın sınav sonuçlarını iptal ettik ve toplam 77 kişi ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca 21 adayı eşdeğer sınava çağırdık. Eşdeğer sınava katılan 6 adaydan 3'ünün sınavı geçersiz sayıldı. Sınav güvenliğine yönelik çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı


osym nin arındığını söylemek zor

üçgen ? dörtgen ? paralel ?

Jerryfes 08-01-2019 01:47

trusted online pharmacy 431 mg
 
Alıntı:

Kayıtsız Üye ´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 42317)
Fişleme, sömürü, ajanlık, istihbarat, ikna toplantıları…
Kansu Yıldırım
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), 1990’lardan itibaren kendi dershane sektörünü yarattı. Pek çok derhane kuruldu. Sektör büyüdükçe, dershanecilik sektöründe kartel durumunda bulunan dershaneler arasında öğrenci kapma savaşları başladı.
Dudak uçuklatan fiyatlar!
Dershaneler internet sitelerinde “eğitimde fırsat eşitliğini” savunsa da, kampanyalı paket fiyatları 6000 TL’den başlayıp 8000 TL’ye kadar çıkıyor. Sınav öncesi dershanelerin düzenlediği TUS kamplarının fiyatı ise, paket ücrete dâhil olmadığı zaman 5000 lira civarında.
İkna toplantıları!
Öğrencilerden alınan bilgilere göre, kayıt öncesi görüşmek üzere dershaneye giden öğrencilerin yüksek fiyatlar karşısında geri adım atmasını önlemek amacıyla psikolojik ikna metotları da kullanılıyor. Tanıtım toplantılarında birkaç şeye dikkat ediliyor: Tanıtımı yapan kişinin karizmatik özelliklere sahip olması, toplantılarda fiyatlardan şikâyet eden öğrencilere yönelik “TUS’un ancak TUS dersanesi ile kazanılabileceği” yönünde karamsar bir hava yaratılması ve fiyatlar öğrenciler tarafından eleştirilmeye başlandığında önceden ayarlanmış bir oyun sahnelenmesi. Bu oyunda, dershane tarafından seçilmiş bir öğrenci, cankurtaran olarak söz alıyor ve yine dershane tarafından kabul edilmeye hazır bir fiyat skalasını ve koşulları sıralayarak, dershanenin “öğrencileri dikkate aldığı” yönünde algı yaratılıyor. Bu ikna toplantılarına katılan görevli personelin nasıl eğitildiğine ilişkin videolar çeşitli paylaşım sitelerinde dolaşıyor.
Öğrencileri fişliyorlar!
Bir TUS dershanesinin internet sitesine sızan başka bir TUS dershanesi ise, öğrencilerin siyasi görüşlerine, etnisitelerine, mezheplerine ve cinsiyetlerine göre fişlendiği gerçeğini ortaya çıkardı.
Adım adım fişleme!
1. Tıp fakültelerindeki İngilizce ve Türkçe amfilerden düzenli not tutan, arkadaşları arasında sözü dinlenen, çeşitli gezi, kitap alımı gibi organizasyon işlerini yürüten öğrenciler tespit ediliyor.
2. Bu öğrencilerden her amfiye temsilciler seçiliyor. Ancak başkanlar her kesimi kapsayacak şekilde Alevi, sol görüşlü veya cemaate yakın isimlerden tercih ediliyor. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde arkadaş sayısı gibi popülaritesi yüksek kişileri seçilip, onlar aracılığıyla toplantı yapılıyor.
3. Fişlemelere uygun olarak yapılan toplantılarda öğrencilere çeşitli eşantiyonlar verilip “anı” fotoğrafları çekiliyor. Öğrenciler, ideolojik görüşlerine göre sınıflandırılıyor. Bazı fişlemelerde öğrencilerin geçirdiği kronik rahatsızlıklardan karakteristik özelliklerine, ailelerinin gelir durumundan üye olduğu kulüp ve derneklere kadar geniş bir bilgi kümesi oluşturuluyor.
4. Fişleme sırasında “ajanlara” bir kontrol listesi veriliyor ve “Kız-erkek dağılımına dikkat edildi mi?”, “Her türlü yaşam tarzının dengeli bir dağılımı olmasına dikkat edildi mi?”, “Staja ayrıldıklarında temsilcilerin homojen dağılımına dikkat edildi mi?” gibi belli noktaların altı çiziliyor.
Ajan öğrenci yaratıyorlar!
Görüştüğümüz öğrencilerin verdiği bilgilere göre, TUS dershanelerinin bazıları, öğrencilerine özel isimlerle gruplar oluşturuyor. Belirli bir ücret karşılığında ekonomik durumu zayıf öğrencilerden rakip dershaneye “ajan öğrenci” olarak gönderiliyor. Rakip dershanede eğitim sistemi, müfredatı ve öğrenci profili hakkında istihbarat toplayan ajan öğrenciler, bunları kendi dershanelerine raporluyor.
Cankurtaran simidi
Öte yandan, TUS’a giren tıp öğrencilerinin sayısı sürekli artarken, kontenjanlar ise yerinde sayıyor. Son bir yıl içinde Temel Tıp Bilimleri Testinin birincisine 11.147 öğrenci, Klinik Tıp Bilimleri Testine 11.050 öğrenci, Temel Tıp Bilimleri Testinin ikincisine 97 öğrenci girdi. Mevcut TUS kontenjanları ise 2010 yılında toplam 5074 iken 2011 yılında 5800 idi. Sınava başvuru yapan adayların %23,6’sı, giren adayların ise %30,1’i bir kontenjana yerleşebiliyor. Böyle bir ortamda TUS dershanelerinin kurtarıcı gibi gözükmesi kanıksanıyor.
“Dersaneler Türkiye’deki tıp eğitiminin geleceğini tehdit eder hale geldi”
Konuyla ilgili görüş aldığımız bazı intörn doktorlar, TUS dershane zincirlerinin, ülkedeki genel kutuplaşmaya paralel olarak kendilerini hükümet yanlısı ve “cemaat”e yakın ya da “ulusalcı, modern” olarak konumlandırıp durumdan nemalanma peşinde olduklarını anlattı. Bu dershanelerin Türkiye’deki tıp eğitiminin geleceğini tehdit eder hale geldiğini söyleyen intörnler, tıp öğrencilerinin umutsuzluk içinde, sınavı kazanmak için kendi fakültelerindeki bilimsel derslere girmeyip bu dershanelere koştuklarını ve bu durumun tıp fakültelerindeki eğitimin hedefinden uzaklaşmasına yol açtığını dile getirdiler.
Görüş aldığımız intörn doktorlar ayrıca şu bilgileri verdiler: “Dershanelerin çalışma yöntemleri aynı. Fakültenin ilk 2 yıllık eğitimi sonucunda öğrencilerin not ortalamaları ele geçiriliyor. Öğrenciler arasından en başarılı olanlar çeşitli adlar altında (örn. genç klinisyenler) daha sınava 4 yıl varken ücretsiz kaydedilerek dershaneye bağlanıyor ve bu öğrencilerin sınav sonuçları üzerinden daha sonra hem dershane propagandası yapılıyor, hem de dönem arkadaşları dershaneye çekilmeye çalışıyor. Dönem 3 ve 4 başlarında ise çeşitli ikramların olduğu, çekilişlerle bazı hediyelerin (birkaç kişiye ücretsiz kayıt veya kitap serileri gibi) dağıtıldığı büyük toplantılar yapılıyor. Bu toplantılarda TUS’un ne kadar zorlu bir süreç olduğu, dershaneye gidilmeden kazanılmasının imkansız olduğu uzun uzun anlatılıp erken kaydın indirim gibi ‘faydalarından’ bahsediliyor. Öyle acıklı bir ortam oluşturuluyor ki, daha toplantının çıkışında çok sayıda öğrenci senetlere imza atmış oluyor.
En problemli kısım ise, bu öğrencilerin kendi arkadaşlarına karşı kullanılmaları. Ortaya saçılan belgelerden öğreniyoruz ki bu öğrenciler kendi dönem arkadaşlarının dini, mezhepsel, ideolojik, ailesel, ekonomik vs. durumları hakkında dershaneye bilgi taşıyıp fişleme yapıyorlar.”


http://www.hekimpostasi.org.tr/2012/03/08/tuslar-vadisi/

...Kişiler hakkında ORGANİZE ŞEKİLDE bilgi toplamak suç mudur?
Kişilerle ilgili bilgiler ancak mevzuat tarafından izin verilen hallerde kayıt altına alınabilir. Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi halinde faile altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilecektir (md. 135/1).
Yine kanunlarda özellikle suçlulukla mücadele bağlamında, suç ve suçluların ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla izin verilen hallerde, kişinin ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgilerin kayıt altına alınmasına izin verilebilir. Bu hallerin dışında kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgilerin kişisel veri olarak kaydedilmesi suç oluşturmaktadır (md. 135/2).


FİŞLEME DOSYASI data daki dostumuz uzun süredir sessizdi... Oysa dosya hazırlığı içindeymiş. Teşekkür ediyoruz. YASALARA GÖRE ŞUBE SORUMLULULARI AKTİF OLARAK FİŞLEMEDE ROL ALIRKEN;; GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ ÜYELERİNİN BİR KISMI AKTİF İŞBİRLİĞİ İÇİNDE FİŞLEMEDE ROL OYNUYOR

Alıntı:

çaykurrizesporlu ´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 39203)
Tıp Öğrencileri TUSDATA TUS DERSANESİ tarafından Nasıl Fişleniyor?


HANGİ BİLGİLERİ KAYIT ALTINA ALIYORLAR?
Tıp Fakültesi Bulunan her ilde Milli Eğitim Müdürlüğüne kayıtlı resmi adı farklı olan, adresleri aşağıda yer alantıpta uzmanlık sınavı hazırlık (TUS) dersaneler gurubu TUS-DATA (bkz. www.tus.com) bağlı bulunduğu Milli Eğitim Özel Eğitim Kurumları mevzuatına ve yasalara aykırı olarak öğrencilerin TC kimlik no , mail, telefon, ev adresi’nin yanına üyesi olduğu kulüp ve dernekler, din, mezhep, siyasi görüş, sosyal gurup, gittiği kurslar, mazeretleri, sınıfta sevilme durumu, kimle kavgalı ve küs olduğu, gelir durumu, babasının iş durumu, gelir durumu ve mesleği, sağlık durumu, akrabalarının sağlık durumu, sevgilisi, eski sevgilisi, yabancı, yerli, güler yüzlülük durumu, açık, kapalı durumu, sempatiklik durumu, tatlı dil durumu, antipati durumu, sosyal görüşü ve kaldığı yurdu yasalara aykırı şekilde kayıt altına almaktadır.

Her şube Tus-data AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uz.Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK’in oluşturduğu GENÇ KLİNİSYENLER UYGULAMA PROSEDÜRLERİ (“Şube Sorumlularına Özel Yönerge”) adı altında (Ek-1 dedir) Sosyal gurup liderlerini alırsak aynı sosyal guruptan tüm öğrencileri bize çekeriz mantığıyla öğrenciler araştırılıp bilgileri toplanmaktadır. Dersane Şube Sorumluları Tusdata AŞ Ankara Merkez’in talimatıyla öğrencilerin kominist, Atatüekçü Düşünce Derneği, Hocaefendi Cemaati, Sosyal Demokrat, Alevi, Kaldığı yurt, Sempatiklik, girişkenlik derecesi, tatlı dillilik ve işlerine yarama durumu, sağlık durumu, hangi dernek ve kulüplere üye olduğu gibi onlarca parametre GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ (GKK) vasıtası ile derlenmekte, toplanmakta, yasalara aykırı şekilde kayıt altına alınmakta, hem GKK üyeleri hakkında bilgi toplanmakta, hem de kullanılabilir özellikteki GKK üyeleri diğer öğrenciler hakkında bilgi toplayıp birkaç kitap hediyesi veya küçük indirimler karşılığında dersane şube sorumlusu ile düzenli toplantılar şeklinde yasa dışı bilgi paylaşımına varan durumlar yaşanmaktadır. Bu veriler “Dersane Şube Sorumluları” tarafından “Tusdata Dersaneler Genel Sorumlusu” Nilüfer ÇELİK’e ve Kurucu Sekreteri Aygül GÜLSEVER tarafından Tusdata AŞ Genel Müdürü Sami SELÇUKBİRİCİK’e ulaştırılmaktadır. Bu tür verilerin Milli Eğitimin izin verdiği faaliyetleri ile hiçbir ilgisi olamayacağı açıktır.
Bu yönergenin nasıl uygulanacağına dair Uz.Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK (Atatürk Bulvarı No:131 Kızılay ANKARA) ve Feyzeddin ALPKIRAY (Atatürk Bulvarı No:131 Kızılay ANKARA) tarafından tüm il dersane şube sorumlularına eğitim verilmiştir. Ekteki videolarda görüldüğü gibi tüm şube sorumluları nasıl ve kimlerin bulunup merkeze bildirileceği konusunda eğitime alınmış Feyzeddin Alpkıray’ın her bir sosyal guruptan, her türlü yaşam tarzından, fraksiyondan kişilerin şeçilmesi için verdiği eğitim, “Genç Klinisyenler Kulübü”nün emirlerinin Uz.Dr. Sami Selçukbiricik tarafından verildiği ve gurup liderlerinin alınmasının yakından takip edildiğine dair kanıt, Uz.Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK sunumunda sınıfta kimlerin araştırılıp bulunacağına dair kanıt, Feyzeddin ALPKIRAY’ın . İlim yayma, Atatürkçü Düşünce Derneği, sağcılar, solcular, milli görüş, nur cemaati, Satanistlerin başkanlarının alınmasıyla ilgili yorumu, Feyzeddin ALPKIRAY tarafından HER BİR SOSYAL GRUPTAN DENGELİ SEÇİM talebini içeren ve Şube Sorumlusunun Satanistleri de alalım mı esprisi de dahil kendi çektikleri videolara ait adresler Ek-2’te sunulmuştur.

Tusdata İzmir Şube Sorumlusu Dilek EVİREN’in de içinde olduğu tüm videolarda öğrencilerin nasıl ikna edildiği ve kullanıldığı açıkça şube sorumlularına “Eğitim şeklinde sunu yapılarak öğretilmektedir.” Tusdata İzmir Şube Sorumlusu Dilek EVİREN bu toplantıların hem katılımcısı hem eğitimcisidir (Ek-3). Sami SELÇUKBİRİCİK, Feyzeddin ALPKIRAY, Tusdata Dersaneler Koordinatörü Nilüfer ÇELİK ÇİNİ, Abdullah Uğur UYSAL, Malatya Şb. Sorumlusu, Dilek EVİREN İzmir Şb. Sorumlusu, Rıdvan OKTAR Eskişehir Şb. Sorumlusu, Semra BİÇER Edirne Şb. Sorumlusu, Mustafa KARAASLAN Kadıköy Şb. Sorumlusu, Neşe YAVUZ Haseki Şb. Sorumlusu, , Rüstem BALOĞLUGaziantep Şb. Sorumlusu, Şaban ARKAN Kocaeli Şb. Sorumlusu, Hatice ÖZDEM Ankara Şube Sorumlusu, Nesibe ILGIT Adana- Hatay Şube Sorumlusu, Salih ÖZTOKLU Konya Şube Sorumlusu ve diğerleri bu eğitimlerde yer almaktadır (Ek-4). Bu videolar daha önce sunulan videolar eğitim videoları idi, Ek-4’teki videolar ise bu eğitimler sonucu elde edilen verilerle ilgili tecrübe paylaşımı ve nasıl daha verimli VERİ KAYDI YAPABİLECEK’lerinin eğitimidir. Bu videolardaki Konuşmacılar ve Katılımcılar Tusdata AŞ Yönetim Kurulu üyeleri, Tusdata Ankara Merkez Üst Düzey Yetkilileri ve Her ilin Tusdata İl Şube Sorumlularıdır.

Bu toplantıların Ege, Dokuz Eylül, Celal Bayar, Adnan Menderes Tıp Fak. 2 ve 3. sınıf öğrencileri ile de toplantı yapıldığına dair kanıtlardan biri Tusdata İzmir Şube Sorumlusu DİLEK EVİREN’in de olduğu fotoğraflar ve yazışmalar Ek-5’te sunulmuştur.

Tusdata Genç Klinisyenler Kulübü (GKK) adı altında yapılan uygulama İstanbul Haseki (Kürkçübaşı Mah. Cerrahpaşa Cad. No:53 Haseki – Fatih), Malatya Şubesi (Cevherizade Mah. M. Egemenlik Cad. (Emeksiz Cad.) Aşıklar Sok. No:15/1), Erzurum Şubesi (Yukarı Mumcu Mah. Dabakhane Sok. Atatürk Evi Çaprazı Enfüz İş Merkezi Kat:5), Eskişehir Şubesi (Büyükdere Mah. Akasma Sok. No: 1-B (ESOGÜ Tıp Fakültesi Tranvay son durağı), Antalya Şubesi (Arapsuyu Mah. Atatürk Bulvarı Altınay İşmerkezi Kat: 3-4-5 Konyaaltı) ve İzmir Şubesinde (Cumhuriyet Bulvarı No:99/7 Kat:4 M.Rıza İş Merkezi (Anadolubank üstü) Pasaport), Tusdata Edirne Şube'de en abartılı olmak üzere genel olarak her şubede yapılan bir uygulamadır. Örneğin İstanbul Şube Sorumlusu tarafından Ek-6’da görüleceği gibi Arzu T… isimli bir bayana (Sevilen çok tatlı dilli, Ayşegül K…… isimli bir bayana Aktif- tatlı dilli) diye yazılması ve Fakültede bize katkısını kayıt altına alındığı durumda bir bayan öğrencinin çok tatlı dilli olması bilgisinin Milli Eğitim’e bağlı bir özel eğitim kurumunda nasıl kullanılabileceği merak konusudur.

Örneğin Ek- 7’ de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencileri fişleme kayıtlarında görüleceği gibi öğrencilerin adresleri ve bilgileri alınmış, 10.10.2009 tarihli Dilek Eviren’in konuşmacı olduğu toplantıda GKK’ne kayıtları alınmıştır, 23.12.2009 tarihli belgede Dilek Eviren-Pelin Pınar Özdündar-Serdar Başar’ın konuşmacı olduğu toplantıda İzmir Şube Sorumlusu Dilek EVİREN’in Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Öğrencisi Helin Y……’ı Kominist olarak kaydettiği ve fotoğrafların çekildiğinin belirtildiği görülmektedir. Ek- 7’deki diğer bir belgede görüleceği gibi İkram olarak kuru pasta ve soğuk içecek ikram ettik demektedir ki, Ek-5’teki fotoğraflara bakınca Dilek Eviren’in olduğu toplantıda ortada kuru pasta bile görülmektedir.
Ek-8’de şube toplantı sonuçlarında görüleceği gibi “gurup arkadaşları hakkında bilgiler verdiler ve her birisi ile arkadaşlarına nasıl yaklaşım sergileyecekleri konusunda konuşuldu.” notunun olması da GKK üyelerinin arkadaşları hakkında TUSDATA şube sorumlusuna bilgi getirdiğini göstermektedir. Kişilerin getirdikleri ve şube sorumlusuna kayıt altına aldırdıkları bilgi de kimin kullanılabilir, Alevi, Sağcı Solcu, muhafazakar olduğu bilgisidir. Şube sorumlularının öğrencileri, örneğin Burak A….’ı Alevi grupları temsilen seçilmiştir, Pınar K…’yi Sosyal Demokrat görüşlü, İlyas G….’ü Erkek muhafazakar ve Cemaat gurubunu temsilen seçilmiştir, Şerife K…’ı muhafazakar kız grubunda etkili, Rabia P…./ Kız cemaat grubunu temsilen seçilmiştir ifadeleri, yanı sıra Ek-9 malatya şube sorumlusu Abdullah Uğur UYSAL’ın bu gizli fişleme eğitimini diğer şube sorumlularına nasıl öğrettiğine dair video belge adresi ve Burak A…, Pınar K…, İlyas G…, Şerife K…ve Rabia P…’in bilgileri Ek-9’dadır.Yine Cevherizade Mah. M. Egemenlik Cad. (Emeksiz Cad.) Aşıklar Sok. No:15/1 Malatya Tusdata Şbesinde TUĞÇE K. G.. (Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı ve solcu gruptan) , TUĞBA Y.. (Kız grubu sözcülerinden) GÖKHAN Ç..’in (cemaat gurubu başkanlarından), Gülşah A… (Alevi grubundan), Serdar K.. (cemaat gurubu başkanlarından) ve Aysun Ö.. (Sağcı grup temsilcilerinden) notları düşülmesi görülmektedir. TUĞÇE K.. G. ,TUĞBA Y… ,Gökhan Dž, Serdar K… ve Aysun օ’in adresleri ve diğer yasadışı kayıt belgeleri Ek-9’dadır.

Örneğin Merve M…’in (cemaatte sözü geçen etkin) Sümeyre S… E…’in (başarılı- babası cerrah- sosyal) Şafak M….’nun (pek sevilmez) olduğu görülmektedir. Belgesi ve bu isimlerin adresleri Ek-10’dadır.

Emrah K…’ın ( sol kesim içinde sözü geçen) Harun B… (hocaefendi cemaati başkanı) , Ahmet Y…. (Erzurum gurubu önderi) notları vardır. Belgesi ve adresleri Ek-11’dedir

Çağrı K.’a Domuz Gribi, Veli K. Dž’a grip notu düşülmesi belgesi ve adresi Ek-12’dedir.
Ve daha binlercesi istendiğinde sunulacaktır.
Ek- 13 te ise Büyükdere Mah. Akasma Sok. No: 1-B (ESOGÜ Tıp Fakültesi Tranvay son durağı) adresindeki bazı Eskişehir veri kayıtları ve ilgililerin adresleri vardır. Ek-13’de görüleceği gibi Bilge K… isimli öğrenci bilgilerinin yanında bir açıklama yokken 10 mart ve 6 nisan tarihli toplantı kayıtlarında KAPALI notu düşülmüştür. Tuğçe A…’ın sağlık durumu, Erdem T….’ın babasının trafik kazası geçirdiği, BURCU K…’nın güleç yüzlü çalışkan ve aktif olduğu, Olcay E…’in kibar olduğu, Bilge K…’ın kapalı giysi giydiği, Tuğçe A…’ın sıcak kanlı olduğu’na ve acile gittiği ‘ne varıncaya kadar araştırılıp öğrenilerek kayıt altına alınmıştır.

Ek: 14’ te görüleceği gibi İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öğretmeni ŞABAN ARKAN’ın yasalara aykırı şekilde şube sorumlusu olduğu Kocaeli Şubede Esat K.. isimli öğrenci araştırılmış ve karşısına Dini cemaat (F.G.) notu düşülmüştür.
Ek-15 te görüleceği gibi Üniversite Mah. Yunus Emre Bulvarı No:2/A (Yeni Araştırma Hastanesi Karşısı) adresindeki Tusdata Elazığ Şube Sorumlusu tarafından Fırat üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinden Zeynep K’ya Hasta, Kızlar arasında etkin, Hakan K’ya Tüm Sınıfı yönlendirebiliyor, Ömer A. P..’a Dayısı hasta, Cemaat gurubunda etkin, Semahattin S..S…’e her türlü organizasyon notu kayıt altına alınmıştır.
Ek-16 da Abdülaziz Mahallesi Atatürk Cad. No: 9 Kat:2 (Sincap Market üstü) Zafer Meydanındaki Tusdata Konya Şube Sorumluların Ali D…a yurtta kalıyor kardelenlerde üye başarılı, kulübün oluşmasında çok katkısı oldu, Bayram G’a hasta, Mustafa B’a lokman hekim yurdunda kalıyor, Özge G’ye Misafiri varmış ve konuşmacı hoca okhan akın geldi notları Ek:2 videoda Feyzeddin Alpkıray’ın seçilecek guruplar arasında anlattığı Yurtta kalanları seçin talimatının gerçeklemesi olduğu görülmektedir.
Ek-17’de Mimar Sinan Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:152 Atakum SAMSUN adresindeki Tusdata Samsun Şubesi Sorumlusunun Nadire E’na çok uyumlu,sempatik,güler yüzlü, Gülşah D’ye çok uyumlu,sempatik,güler yüzlü, Mehmet A..Y..’e fakültedeki haberlerde çok etkili olduğu.. talimatta belitirldiği gibi öğrencileri etkilemek için hocalarla görüştürün talimatı doğrultusunda Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İdris Şahin’in katıldığı toplantıda öğrencilerin Prof.Dr. İdris şahin’den çok etkilendiğinin kayıt altına alındığı toplantıda Gizem D’ye Güler yüzlü,uyumlu biri arkadaş çevresini yönlendirebilir, Nadire E’na sessiz ama güleryüzlü sempatik biri.dereceli olduğu için etkili olacak. Sema K’ya güler yüzlü,konuşkan çevresini etkileyebilecek, yönlendirebilecek biri, Elif T’ye arkadaş çevresiyle bağları çok iyi, kaydını aldığı talimat gereği üstlerine ulaştırdığı görülmektedir. Aynı şekilde MERVE B…’a Ek:2 videoda Feyzeddin Alpkıray ve Sami Selçukbiricik’in seçilecek guruplar arasında anlattığı (NOTLARI FOTOKOPİ ÇEKİLİYOR) notu, Pınar A..’ya güler yüzlü sempatik, melek A..’ya güler yüzlü, Atakan A’ya samimi ve etkin, Mete G’ye sınıfta ve okulda etkin,girişken notu düşülmüştür.. Ek-18’ de Bu kadar samimi ve güler yüzlü kavramını kullanan kişinin Samsun Şube Sorumlusu Funda Bahar Kurt olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin özelliklerinin araştırılması ile Genç Klinisyenler Kulübü Uygulama Prosedürleri ilgili maddelerine tam olarak uyulduğu, 22. Maddede belirtildiği gibi sınıfların ayrı ayrı davet edildiği, ayrıca prosedürün 23. Maddesinde geçen hocalarla buluşturma işinin de rutin olarak uygulandığı görülmektedir.
Ek-4 deki videolarda da bunun eğitimi Sami SELÇUKBİRİCİK, Feyzeddin ALPKIRAY, Nilüfer ÇELİK ÇİNİ, Neşe YAVUZ ve Fatih GÜNGÖR Haseki Şube Sorumlusu, Tusdata Eskişehir Şube Sorumlusu Rıdvan OKTAR, Tusdata Ankara Şube Sorumlusu Hatice ÖZDEM, İzmir Şube Sorumlusu Dilek EVİREN, Kayseri Şube Sorumlusu Mustafa Karaarslan, Tusdata Malatya Şube Sorumlusu Abdullah UĞUR UYSAL , Tusdata Edirne Şube Sorumlusu Semra BİÇER ve diğerleri tarafından verilmektedir. (Ek: 4)

Ek: 2 de ilkinden farklı bir toplantıda Tusdata AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uz.Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK tüm şube sorumlularından bu uygulamanın aksamayacağı ve kimlerin bulunacağı hakkında bir kez daha eğitim vermektedir. Bu videoda geçen özel gurupların uygulamadaki karşılığı, üstte anlatılan alevi, sağcı, solcu, kominist, cemaat üyesi vd. dir.
https://www.youtube.com/watch?v=c86nnuBkiV4


Ekteki örnekler öğrencilerin taranıp araştırılıp bu bilgilere ulaşıldığını göstermektedir. Bu verilerin Milli Eğitime bağlı legal bir özel eğitim kurumunun iştigal alanında olamayacağı çok açıktır.

Bu kayıtları alan, aldıran, eğitim verdiren sistematiğin bir kısmının isim ve adres bilgileri şöyledir:

Sami SELÇUKBİRİCİK’in yanı sıra Ticaret kanununa göre Anonim şirketlerde tüm yönetim kurulu üyeleri şirketi ayrı ayrı temsil yeteneğine sahip olduğu için diğer yönetim kurulu üyeleri Dr.Sema SELÇUKBİRİCİK, Prof.Dr.İdris Şahin, Eftal ORHAN, Uz.Dr.Fatih SELÇUKBİRİCİK bu yapının başıdır. Zaten kayıtlar incelendiğinde Prof.Dr.İdris Şahin, Eftal ORHAN, Uz.Dr.Fatih SELÇUKBİRİCİK’in ayrıca GKK toplantılarına katılıp öğrencileri etkileme rolü vardır.

Sami SELÇUKBİRİCİK Tusdata AŞ Yönetim Kurulu Başkanı adres: Atatürk Bulvarı No:131 Kızılay -ANKARA
Prof.Dr.İdris ŞAHİN Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD Öğretim Üyesi- DÜZCE
Eftal ORHAN- NLP Master Practitioner Atatürk Bulvarı No:131 Kızılay -ANKARA
Uz.Dr.Fatih SELÇUKBİRİCİK Atatürk Bulvarı No:131 Kızılay -ANKARA
Dr.Sema SELÇUKBİRİCİK Atatürk Bulvarı No:131 Kızılay -ANKARA
Sami SELÇUKBİRİCİK’in yönetici asistanı Aygül GÜLSEVEN (Atatürk Bulvarı No:131 Kızılay- ANKARA), 18 Ocak 2010 saat:15:57’de tüm şube sorumlularından GKK ile ilgili bilgileri istemiştir. Ek: 15’te görüleceği gibi 18 Ocak 2010 saat:15:57’de tüm şube sorumlularından GKK ile ilgili bilgileri istemiştir. Hatice TUNCER Antalya Şb. Sorumlusu, Abdullah Uğur UYSAL Malatya Şb. Sorumlusu, Ayşegül KUZPINAR Konya Şb. Sorumlusu, Dilek EVİREN İzmir Şb. Sorumlusu, Rıdvan OKTAR Eskişehir Şb. Sorumlusu, Semra BİÇER Edirne Şb. Sorumlusu, Mustafa KARAASLAN Kadıköy Şb. Sorumlusu, Aysun ÇAKIR Denizli Şb. Sorumlusu, İbrahim YILDIZ Sivas Şb. Sorumlusu, Neşe YAVUZ Haseki Şb. Sorumlusu, Funda Bahar KURT Samsun Şb. Sorumlusu, Rezzan BOZDANA Gaziantep Şb. Sorumlusu, Şaban ARKAN Kocaeli Şb. Sorumlusu Genç Klinisyenler ile ilgili toplantı yaptıklarına dair yöneticileri Uz.Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK’e iletilmek üzere AYGÜL GÜLSEVEN’e geri dönüş yapmışlardır. Buna ait beş sayfalık 06-07 Mart GKK toplantı sonuçları adlı yazışma belgeleri ek-15’te yer almaktadır.
Video belgelerde görüldüğü gibi illegal veri kaydını isteyen ve eğitimini verenler, eğitime katılıp aktif olarak alanda bilgi toplayanlar Ek 2-3 ve 4‘te görülmektedir.
Ekteki videoda ayrıca Uz.Dr. Sami SELÇUKBİRİCİK’in bilgi ve belgeler ele geçirilirse nasıl bilgi kiriliği oluşturulacağına dair itirafı da yer almaktadır.

Ekteki örnekler öğrencilerin taranıp araştırılıp bu bilgilere ulaşıldığını göstermektedir. Bu verilerin Milli Eğitime bağlı legal bir özel eğitim kurumunun iştigal alanında olamayacağı çok açıktır. İlgili tüm sorumluların videolar ve diğer belgelerden tespiti, Milli Eğitim mevzuatına göre kurumun kalıcı olarak kapatılması yanı sıra yasadışı veri kaydı ve diğer suçlar açısından da değerlendirilmesi gerekmektedir.------TUSDATA Dershanesi “ÖSYM ilişkileri kirli bir ilişki tarzıdır. TUSDATA sahibi Sami SELÇUKBİRİCİK’in ÖSYM tarafından denetimli serbestlik cezası verdirilen biri olduğu” iddiası ile ilgili bilgi ve belge:

Sami Selçukbiricik’in denetimli serbestlik kararı ile ilgili mahkeme kararına ait tüm bilgiler (ÖSYM’nin Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde açtığı 2008-607 sayılı dava ile hakkında Manevi veya Mali Haklara Tecavüz [Karar: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Denetimli Serbestlik kararı verilen Sami SELÇUKBİRİCİK) ile ayrıca ÖSYM’nin mahkemeye Ek-7
Cumhuriyet Savcılığına Ek-7
ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yazdığı diğer yazı örnekleri Ek- 7. dedir
Görüldüğü gibi çok sayıda şikayet edilmiş ve hepsinde ÖSYM haklı çıkmıştır. Ek-7’de ayrıca TUSDATA’nın sponsoru olduğu site (d r t u s. com) elemanları tarafından “maddi gücü nedeni ile ÖSYM’de bilgi alınabilecek merciler ile iletişime geçtiğine dair ve ÖSYM’ye baskı yaptığına dair” çok sayıda belge vardır. Soru şudur: ÖSYM’nin bu kadar suç duyurusu yaptığı bir kurum ve yöneticileri (Eftal ORHAN ve Sami SELÇUKBİRİCİK) ÖSYM başkanı ile soruları kim hazırlıyor? Nerede hazırlanıyor ve soruların güvenliği nasıl sağlanıyor diye ÖSYM başkanının makam odasına bile girip ropörtaj adı altında bilgi almaktadır. Devletin bir geleneği vardır. Mahkemeye verip cezalandırdığı kişiler kuruma yaklaşamaz bile, burada dr tus . Com sitesinde belirtildiği gibi maddi güç nedeni ile kuruma defalarca girmişlerdir.
Belgelerin bir kısmı Ek-7’dedir. Bu kişiler kimdir ve hala ÖSYM’de çalışıyor ve maddi güç karşılığı bilgi vermeye devam ediyorlar mı?

Ayrıca ÖSYM’nin başkanı değişip güvenlik tedbirleri arttıkça ÖSYM karşıtı yıpratma kampanyaları organize şekilde bu kişiler tarafından yapılmıştır. Belgelerin bir kısmı ek-2 sunulmuştur. Organize kampanyanın küçük bir kısmına örnek: Sınava girmeyen dersane çalışanları Ek-8 de görüldüğü gibi ÖSYM Mağduruyuz diye gazete ilanları vermiştir.
https://www.youtube.com/watch?v=E4fRDAVNw54
https://www.youtube.com/watch?v=jrhyvLMgrEA
https://www.youtube.com/watch?v=-bG0XsWFtFA
https://www.youtube.com/watch?v=k-UO_WJ7Czg
https://www.youtube.com/watch?v=zWtE6bhQw-M
https://www.youtube.com/watch?v=ayH5p6zjZmQ
https://www.youtube.com/watch?v=gGtlMOB9WgU
https://www.youtube.com/watch?v=heKts2RTRiY
https://www.youtube.com/watch?v=fqvb2dXUMJY
https://www.youtube.com/watch?v=EWbznoMcq6Q
https://www.youtube.com/watch?v=UBYCM0UzLEw
https://www.youtube.com/watch?v=UgwtLQBtg6Y
https://www.youtube.com/watch?v=y0y9nrTRsow
https://www.youtube.com/watch?v=Awzaz7zNcJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nsalf36xe-A
https://www.youtube.com/watch?v=zajVcAdScgc
https://www.youtube.com/watch?v=Nc5XevTv5wI
https://www.youtube.com/watch?v=J2ab3OxvE5s
https://www.youtube.com/watch?v=PNr7fDNEL1E
https://www.youtube.com/watch?v=FjROgKe6KVA
https://www.youtube.com/watch?v=eWQRUrKyj_c
https://www.youtube.com/watch?v=kmpuTk5-_w0
https://www.youtube.com/watch?v=UA4jV39kjG8
https://www.youtube.com/watch?v=Y1NdKN0v4Cs
https://www.youtube.com/watch?v=lBUpO7Gogmg
https://www.youtube.com/watch?v=8SUkuGT60Rw
https://www.youtube.com/watch?v=9IyV4BJT68E

RAPORLAMAYI KİM İSTİYOR? Uz.Dr.Sami SELÇUKBİRİCİK Tusdata TUS Dersanesi AŞ Genel Müdürü

http://www.stetuskop.com/attachment....7&d=1301248797

FİŞLEMEYİ KİMLER YAPIYOR? GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ ÜYELERİNİN BİR KISMI , tus dersanesi şube sorumluları ve Bazı hocalar

http://www.stetuskop.com/attachment....1&d=1300208098

KİM FİŞLİYOR? NERELERİ FİŞLİYOR?

http://www.stetuskop.com/attachment....6&d=1299996826

TUSDATA AŞ
http://www.stetuskop.com/attachment....7&d=1299996558

Tusdata izmir şubesi sorumlusu DİLEK Eviren ablamız tüm Ege bölgesinde çok aktif... eylemleri ege bölgesinde yoğunlaşıyor Ege dokuz eylül, celal bayar, adnan menderes

http://www.stetuskop.com/attachment....5&d=1299996798

tusdata haseki şubesinden neşe ablamız

http://www.stetuskop.com/attachment....4&d=1299996784

http://www.stetuskop.com/attachment....7&d=1299996839
http://www.stetuskop.com/attachment....8&d=1299996572


http://www.stetuskop.com/attachment....1&d=1299996249
http://www.stetuskop.com/attachment....3&d=1299996280

http://www.stetuskop.com/attachment....9&d=1301251931
http://www.stetuskop.com/attachment....2&d=1301176949

http://www.stetuskop.com/attachment....1&d=1301140110


http://www.stetuskop.com/attachment....8&d=1301296008http://www.stetuskop.com/attachment....0&d=1301140709

http://www.youtube.com/user/yaahooof.../0/EUh-gwuIysY

http://www.stetuskop.com/attachment....2&d=1301140174


http://www.youtube.com/user/yaahooof.../3/XRqULEHsJQ8

http://www.stetuskop.com/attachment....5&d=1301140584


http://www.stetuskop.com/attachment....6&d=1301140596


http://www.stetuskop.com/attachment....7&d=1301295995

http://www.stetuskop.com/attachment....4&d=1299996418

http://www.stetuskop.com/attachment....4&d=1300776123

http://www.stetuskop.com/attachment....0&d=1299996225


http://www.stetuskop.com/attachment....8&d=1300023257

http
http://www.stetuskop.com/attachment....0&d=1300726033http://www.stetuskop.com/attachment....2&d=1299996263http://www.stetuskop.com/attachment....5&d=1300046850

1
http://www.stetuskop.com/attachment....9&d=1300023306gkk ruh hali analizleri

http://www.stetuskop.com/attachment....7&d=1301425969


http://www.stetuskop.com/attachment....8&d=1301425984

DİLEK EVİREN

http://www.stetuskop.com/attachment....0&d=1301140059


GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ UYGULAMA PROSEDÜRLERİ (Şube Sorumlularına Özeldir)


A- GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ PROJESİNİN AMACI;
1- Fakültelerdeki etkin, sosyal açıdan aktif, başarılı ve lider pozisyonundaki kişilere sosyal sorumluluk projelerimiz gereği tıp ve TUS eğitimi açısından katkıda bulunmak, onları kendi çevremizde tutmak, gerek kitaplarımızın tanıtımı, gerekse dershanemizin tanıtımında bunların doğal katkılarını almak
2- Sosyal sorumluluk gereği başarılı ve etkin öğrencileri desteklemek

B- GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ ÜYELERİNİ NASIL SEÇECEĞİZ ?
3- Mevcut fakülte sınıf temsilcilerini toplayın, yoksa iyice ve dikkatlice araştırıp en aktif olan birini sınıf temsilcisi yapın. Toplantıda onlara “GENÇ KLİNİSYENLERKULÜBÜ PROJESİ VE PROSEDÜRLERİ okutturulacaktır.. Burada belirtilen özelliklerde kişileri tesbit etmelerini ve özelliklerine göre size detaylı bilgi vermelerini isteyin. Bazen bu kişiler kendilerine yakın kişilerin bu imkanlardan yararlanmasını istedikleri için doğru isimler önermeyebiliyorler, dikkatli olun. PROSEDÜR VEYA SÖZLEŞMEYİ KESİNLİKLE KİMSEYE VERMEYİNİZ.
4- Burada tespitleri yaparken ve üyeleri belirlerken temel kriterimiz Fakülte dereceleridir. Fakültenin sınıf başına öğrenci sayısına göre üye seçilmelidir:
· Sınıf mevcudu 60 kişiye kadar olan fakültelerde ilk 3 kişi
· Sınıf mevcudu 61 - 100 arası olan fakültelerde ilk 5 kişi
· Sınıf mevcudu 101 – 125 arası olan fakültelerde ilk 7 kişi
· Sınıf mevcudu 125 ve üzeri ilk 10 kişi seçilmelidir.
Size Genç Klinisyenler Kulübü sorulduğunda da söylemeniz gereken şey, bu kulübün seçilmiş bazı derecelerden oluştuğu ve tüm Türkiye’de aynı çalışmanın yapıldığıdır, o kadar.
5- Bunun dışında adını Genç Klinisyenler Kulübü Üyesi olarak nitelendirmeyeceğimiz. Ama bir anlamda “ÖZEL TEMSİLCİ” sayılabilecek aşağıdaki kişileri mutlaka aramızda tutmalıyız, bunlara verilecek hediyeler Genç Klinisyenler Kulübü Üyeleri ile aynı olmalıdır :
a. Amfi başkanı, gecen yılın amfi başkanı yıllık komitesi içerisinde yer alanlar,
b. Sınıftaki çeşitli kulüp ve dernek (bilim, dans, kültür,…vs) başkanları veya etkin temsilcileri
c. Sınıftaki TURKMSIC temsilcisi
d. Sınıfta kitap satın alımlarına öncülük eden kişiler,
e. Notları düzenli şekilde fotokopi çekilen fotokopi çekilmek üzere not tutan veya not fotokopilerini organize eden kişiler,
f. Her bir sosyal gruptan etkin ve diğerlerinin örnek alabileceği kişi
g. Birlikte hareket eden küçük gruplar içinden lider vasfı olan veya tercihine güvenilebilecek kişi,
http://video.mynet.com/drink2012/Tip-Fakultesi-ogrenci-temsilcileri-1/643530/
http://video.mynet.com/drink2012/Tip-Fakultesi-ogrenci-temsilcisi-2/643529/

6- Bu seçilen kişileri ayrıca aşağıdaki durumlara uygun olmasına da dikkat edilmelidir:
ü Kız ve erkek dengeli bir dağılım olmasına,
ü Her türlü yaşam tarzından dengeli bir dağılım olmasına
Hocaefendi Cemaati-Sol Kesim içinde sözü geçen fişlemeleri
Genç Klinisyenlere katılmadı sebebi: KOMİNİST
ü Alt sınıflarda seçerken numaralarına dikkat etmek suretiyle ileride staj guruplarına ayrıldıklarında farklı staj gruplarında yer almasına imkan sağlayacak bir dağılımda olmasına dikkat edilecek.
http://www.dailymotion.com/video/xke...h#.UcZ-1NjcMkQ

http://www.dailymotion.com/video/xtd...h#.UcZ-RNjcMkQ

7- İsimler tesbit edilirken ne acele edin, ne de yavaştan alın. Sonucun en faydalı olması önemlidir. Olması gerektiğine inandığınız kişileri mutlaka ikna edin. Onun faydasına olan yönleri iyi açıklayın. “hocam, bu kulübe yoldan geçeni almıyoruz ki… sizin gibiler bu kulüpte olmazsa zaten kulüp amacına ulaşmaz, Tüm türkiyedeki iyiler burada olacak, biz tüm bu aktiviteleri sizin için düzenliyoruz, hem zaten bir müddet sonra bakarsınız istemezseniz zaten ayrılabilirsiniz.” deyin.
8- İsimler tesbit edilirken çok yönlü inceleyin, pek çok veriyi değerlendirin ve doru seçim yaptığınıza emin olun. sınıf temsilcilerine güveniyorsanız yeterince açık olun. Çünkü böyle bir şeyin duyulması ve kantinlerde fısıltısının dolaşması bile bizi olumsuz etkileyebilir ve “TUSDATA ayrımcılık yapıyor, bizim paramızla başkalarına imkan sağlıyor” dedikodusuna yol açar. Bu gerçekten çok elit bir çalışma bizim için.
9- Tesbit edilen bu üyelerle hemence sınıf sınıf toplantılar düzenleyip aşağıda belirtilen kitaplardan öncelikle birini hediye edin, diğerlerini gösterin, gerçekten ihtiyaç sahiplerinin kendisiyle özel olarak irtibat kurmalarını –ve bunun gizli kalacağını- söyleyin.
Genç Klinisyenlere Verilen Gizli ve Çok Gizli Görevler
10- Aynı toplantıda herkesin “GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ PROJESİ VE PROSEDÜRLERİ”ni okuyup altına el yazıları ile adlarını yazıp imzalamasını sağlayın. Bunun “kendi faydaları için ve tamamen gönüllü bir şey” olduğunu söyleyin. “Biz özel bir kurumuz, siz de özel insanlarsınız, sizi desteklemek, motive etmek ve katkıda bulunmak istiyoruz” deyin.

11- Seçtiğiniz üyelerin üyelik formlarını doldurmalarını sağlayıp liste halinde merkeze gönderin..

C- GENÇ KLİNİSYENLER KULÜBÜ ÜYELERİNE NE VERECEĞİZ ?

12- Kulüp üyelerine ücretsiz verilecek kaynaklar diğer prosedürlerde yazmaktadır. Orada yazılanları söyleyebilirsiniz.

13- Kulüp üyeleri ileride dersaneye gelirlerse onlara özel imkanlar sunacağımızı söyleyin ancak bu imkanların şimdi belli olmadığını zaman içerisinde belirlenip duyurulacağını ve “onlara TUS’u kazandırmak için her şeyi cömertçe yapacağımızı” söyleyin.

http://www.dailymotion.com/video/xkdgf1_tus-dersaneleri_tech

D- GENÇ KİLİNİSYENLER KULÜBÜ ÜYELERİNDEN NE BEKLEYECEĞİZ ?

14- Genç Klinisyenler kulübü üyeleri sınıf temsilcilerimizden farklı olarak kimse tarafından bilinmeyecekler ve kendileri de kimseye ben Tusdata’nın kulübü üyesiyim demeyeceklerdir. Bunu deklare etmenin onlar için “beklemedikleri ve rahatsız edici anlamsız tepkilere yol açabileceğini” vurgulayabilirsiniz. “Kimseyi ürkütmenin anlamı yok” diyebilirsiniz.

15- Bu üyelerden ön planda neler isteyecegimiz de onlar için hazırlanan prosedürlerde yazmaktadır. Daha açık bir dille “bizden ne istiyorsunuz? Diye sorarlarsa “Burada ne yazıyorsa sizden onu yapmanızı isteyeceğiz, kitap okumanızı isteyeceğiz, TUS konusunda bilinçli olmanızı isteyeceğiz, internette mail gruplarını takip etmenizi ve paylaşımlardan yaralanmanızı isteyeceğiz, sizin için seçtiğimiz derse girmenizi isteyeceğiz ve burada birbirimizi gönüllü denetleyip seviyemizi daha yukarıya taşımaya çalışacağız. Her büyük kurum sosyal bazı sorumluluklar taşır ve her şeyi devletten beklememek gerekir, bizim gibi kurumların da ülkenin seviyesini yükseltmek için yapabilecekleri şeyler var.” diyebilirsiniz. “Sizin kazancınız ne olacak?” diye sorarlarsa “hem dost kazanacağız, hem de vicdanen iyilere katkıda bulunmuş olmanın keyfini yaşayacağız. Para nasıl olsa kazanılır, nasipse zaten geliyor.” Gibi cümleleri muhatabınızın durumuna göre söyleyebilirsiniz. Lütfen bu konuda yeterince samimi olunuz.

16- Genç Klinisyenler Kulübü üyeleri Tusdatanın kitaplarını tavsiye edecekler, önerecekler ve kendileri de kullanacaklardır. Her biri ile özel diyaloglar kurmak için çaba sarfedin, yakından tanışın, gelip gittiklerinde özel ilgi gösterin, dostça çay kahve söyleyin, arkadaşlarını getirirlerse arkadaşlarının yanında onore edin, başarısını ya da sosyal aktivitelerini dostça övün. İyi bir ilişki kurduktan sonra zaten uygun lisan ile her şeyi dostça söyleyebilirsiniz. Zaman içinde bu kişileri kitap almak için veya mesleki diğer konular için kendi istekleri ile TUSDATA’ya doğal yolla gelip gittikleri, ilgili ve sürekli kişiler oldukları için sizin de özel ilgi gösterdiğiniz için bu yolla doğal bir arkadaşlığın gelişmesi sağlanmalıdır.
17- Genç Klinisyenler Kulübü üyeleri dersaneye gitmek isteyenleri Tusdataya yönlendirecekler. Elbette zaman içinde ve doğal yolla…

http://www.dailymotion.com/video/xkenj5_tus-a-hazyrlyk-seti_tech#rel-page-13
18- Genç Klinisyenler Kulübü üyelerinden –gerektiğinde- fakültede Tusdata aleyhine bilinçli olarak oluşturulmak istenen olumsuz kamuoyu’na karşı doğru bildiklerini söylemesi istenerek katkı beklenebilir.

E- GENÇ KLİNİSYENLER KLÜBÜ TOPLANTILARI
19- Toplantılar öğrencilerin durumları da gözetilerek yapılacak, sınav zamanlarına, yoğun zamanlara denk gelmeyecek şekilde ama en geç ayda bir kez olacaktır.
20- İlk toplantılarda aşağıdaki sorulara cevap aranarak katılımları sağlanabilir:
a. Tıbbi kitap (verdiğimiz kitapları ve diğer ders kitaplarını) okuyorlar mı?
b. Mail grup aktivitelerine katılıyorlar mı?
c. Çağırdığımız derslere geliyorlar mı?
d. Dinledikleri ya da okudukları dersin TUS sorularına bakıyorlar mı?
e. Sınıflarında kitap alma eğilimleri nasıl ve nerden alıyorlar? Kitap alımlarına kim öncülük ediyor?
f. Kantinde, sınıflarda, gruplarda ve stajlarda TUS ve kurumlar ile ilgili, özel olarak bizimle ilgili neler konuşuluyor?
Vır Vır Vır En Geveze GKK Fişlemecisi...
21- Daha sonra her hafta bir sınıfın üyeleri ile cumartesi öğleden sonra bir araya gelinirse dengeli bir zamanlama yapılmış olur. Dönemine göre daha sık bir araya gelmek gerektiğinde daha erken çağrılar da yapılabilir.
22- Klüp üyelerini sınıf sınıf ayrı şekilde davet etmek gerekir.
23- Aktivite olarak; onları hocalarla görüştürmek, gerektiğinde o haftaki hocanın kitabını kendisinin imzalayıp hediye etmesini sağlamak, onları Asistan danışmanlar ile ya da varsa ilinizdeki derece yapmış eski kursiyerlerimizle görüştürmek, varsa fakültede çok sevilen kendi hocaları ile bizim mekanlarımızda buluşturup TUS konulu konuşmalar yapılmasını sağlamak… seçeneklerden bazıları olarak değerlendirilebilir.
https://www.youtube.com/watch?v=0_Swv0otMsg
24- Yapılacak toplantıların tümü öğrencilerin ders ve sınav tarihleri gözetilerek ve gerek şubat tatillerinde gerekse yaz tatillerinde olmayacak şekilde düzenlenecektir.
Bu prosedür 3 sayfa ve 24 maddeden oluşmuştur. 21 Mart 2009GENÇ KLİNİSYENLERİN BELGELERİ OKUYUP ANLAYIP ELYAZILARI İLE İMZALAMA SAHNESİ

http://www.stetuskop.com/attachment....1&d=1300032782

http://www.stetuskop.com/attachment....0&d=1300032767

http://www.stetuskop.com/attachment....2&d=1300032796

http://www.stetuskop.com/attachment....3&d=1300032806
http://www.stetuskop.com/attachment....6&d=1301138967


http://www.stetuskop.com/attachment....0&d=1300045589


http://www.stetuskop.com/attachment....0&d=1301296066

http://www.stetuskop.com/attachment....3&d=1301297160

3. topalntıda özge nin kitap kurdu ve hırslı olduğu anlaşıldı.
çağrı domuz gribi idi. şimdi yatay geçişle gelmiş


bir vilayet ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki fark
http://www.stetuskop.com/attachment....4&d=1300046839


http://www.stetuskop.com/attachment....5&d=1300046850


Tüm BUNLARIN KARŞILIĞI

http://www.stetuskop.com/attachment....2&d=1301317365

http://www.stetuskop.com/attachment....5&d=1301034660

http://www.stetuskop.com/attachment....1&d=1301034594

http://stetuskop.com/attachment.php?...4&d=1300997829

http://www.youtube.com/watch?v=vxFXdvpFHT8

Alıntı:

ferdi´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 39685)


https://www.youtube.com/watch?v=E4fRDAVNw54
https://www.youtube.com/watch?v=jrhyvLMgrEA
https://www.youtube.com/watch?v=-bG0XsWFtFA
https://www.youtube.com/watch?v=k-UO_WJ7Czg
https://www.youtube.com/watch?v=zWtE6bhQw-M
https://www.youtube.com/watch?v=ayH5p6zjZmQ
https://www.youtube.com/watch?v=gGtlMOB9WgU
https://www.youtube.com/watch?v=heKts2RTRiY
https://www.youtube.com/watch?v=fqvb2dXUMJY
https://www.youtube.com/watch?v=EWbznoMcq6Q
https://www.youtube.com/watch?v=UBYCM0UzLEw
https://www.youtube.com/watch?v=UgwtLQBtg6Y
https://www.youtube.com/watch?v=y0y9nrTRsow
https://www.youtube.com/watch?v=Awzaz7zNcJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nsalf36xe-A
https://www.youtube.com/watch?v=zajVcAdScgc
https://www.youtube.com/watch?v=Nc5XevTv5wI
https://www.youtube.com/watch?v=J2ab3OxvE5s
https://www.youtube.com/watch?v=PNr7fDNEL1E
https://www.youtube.com/watch?v=FjROgKe6KVA
https://www.youtube.com/watch?v=eWQRUrKyj_c
https://www.youtube.com/watch?v=kmpuTk5-_w0
https://www.youtube.com/watch?v=UA4jV39kjG8

Rogersal 08-01-2019 15:51

mexico pharmacy online 311 mg
 
Hi there! foreign online pharmacies legal online pharmacy <a href=http://onlinepharmaciescanadarx.com/>costco online pharmacy</a>

DavidHak 08-02-2019 00:11

pharmacy technician schools online 159 mg
 
pharmacy technician schools online online pharmacy without prescription <a href=http://onlineuspharmacies.party/>costco pharmacy online</a>

Williammic 08-03-2019 00:56

pharmacy technician online courses 109 mg
 
Hello there! pharmacy online Canada great web site.

TerryZit 08-03-2019 20:30

legitimate online pharmacies 378 mg
 
canadian best online pharmacy reviews suboxone best online pharmacy <a href=http://trustnlinepharmacy.us/>best online pharmacy technician schools</a>


Şu Anki Saat: 17:49

Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com